Startsida | Nytt | Predikoförteckning | Ämnesförteckning | Predikolänkar | Verktyg | Prästspegel | GeografiPredikoförteckning


Förklaring: (exempel: 01.1Adv.3-98)
01. Helgdagens ordningsnummer i enlighet med ordningen i Den Svenska Evangelieboken 1983 (med två siffror)
1 Adv.
3 Avser årgången
-98 Avser året då predikan hölls.

Om Du istället söker efter en predikan till en viss text, kan Du se textregistret till Den Svenska Evangelieboken 1983 . Du kan också använda Perikoplekt!


01.1Adv.3-98
01.1Adv.3-95
02.2.Adv.1-96
02.2.Adv.1-99
02.2.Adv.2-94
03.3 Advent.1-02 Ny
03.3.Adv.1-99
03.3.Adv.2-00
03.3Adv.3-95
04.4Adv.1-2002 Ny
04.4Adv.1-93
04.4Adv.3-2001
04.4Adv.3-98
05.Julnatt.-01
05.Julnatt.-00
05.Julnatt.-99
05.Julnatt.-98
06.Julotta.1-93
06.Julotta.3-95

07.Annand Jul.1-02 Ny
07.Annand Jul.1-96Hgm
07. Annandag jul 1-99 hgm
07.Annand Jul.2-94
07.Annand Jul.2-97Hgm
07.Annand Jul.2-00
07.Annand Jul.3-95Hgm
08.S.e Jul.1-02 Ny
08.S.e Jul.1-96
09.Nyårsdag.2-98 hgm
10.S.e Nyår.3-99 hgm

11.Trettond Jul.1-03 Ny
11.Trettond Jul.3-96
11.Trettond Jul.3-99
12.1e.Trett.1-94.hgm
12.1e.Trett.2-98 hgm
13.2e.Trett.1-00 hgm
13.2e.Trett.2-98 s.msa
14.3e.Trett.1-94
14.3e.Trett.2-98
14.3e.Trett.3-99

15.4e.Trett.3-96
15.4e.Trett.3-99 Meditation
18.Septuag.1-97
18.Septuag.1-00
18.Septuag.2-01
18.Septuag.2-95
18.Septuag.3-99 dop
18.Septuag.3-02 Predikoutkast för i SKT 11/1-02
19.Sexagesima 1-03Ny
19.Sexag.2-98
19.Sexag.2-01
19.Sexag.3-96
20.Fastlagss.3-99 Hgm

22.1 Fastan 1-03 Ny
22.1 Fastan 1-94
23.2 Fastan 1-97
23.2 Fastan 3-99
23.2 Fastan 3-02
24.3. Fastan 2-01
24.3 Fastan 3-96
24.3 Fastan 3-99
24.3 Fastan 3-02
25.Midfasto.1-97 hgm
26.5. Fastan 1-03 (GT,Ev) Ny
25.Midfasto.3-96.Hgm
26.5. Fastan 2-95
26.5. Fastan 2-01
27.Palmsönd.-95
29.Långfredag. 2002 (Matt)
29.Långfredag. 1998 (Matt)
29.Långfredag. 1999 (Mark)
29.Långfredag. 2001 (Joh)

31.Påskdag.2-98(dop)
31.Påskdag. 3-02
32.AD.Påsk.-99.Hgm
32.Annandag påsk 3-02
33.1 e Påsk.1-97 Hgm
33.1 e Påsk.1-98 hgm
33.1 e Påsk.3-02 (Hgm)
34.2 e Påsk.2-98
34.2 e Påsk.2-95
35.3 e påsk.1-00
35.3 e påsk.1-97
35.3 e Påsk.2-95
35.3 e påsk.3-96
36.4 e Påsk.3-02
37.Bönsönd.3-99Hgm
38.Kristi himmelsfärds dag (ep)-2002
39.6 e Påsk.1-97
39.6 e Påsk.2-98

40.Pingstdagen.3-02
41.Annand Pingst.2-95
41.Annand Pingst.3-02
42.Heliga Tref.2-95
42.Heliga Tref.3-96
42.Heliga Tref.3-02 Predikoutkast för i SKT 26/4-02
43.1e Tref.-95 (allm.)
43.1e Tref.1-97 Hgm
43.1e Tref.1-00
43.1e Tref.2-01
43.1e Tref.3-02
43.1e Tref.3-02 Predikoutkast för i SKT 26/4-02
44.2e Tref.1-97
44.2e Tref.2-95 Frilgtj
45.3e Tref.1-97
45.3e Tref.2-95
45.3e Tref.3-02

46.4 e Tref.1-97
46.4 e Tref.2-95
46.4 e Tref.3-02
46.4 e Tref.3-99Hgm
47.Apostla.1-97
47.Apostla.3-93
48.6 e Tref.3-02
49.Kr.Förkl.1-97
49.Kr.Förkl.3-93
50.8 e Tref.3-96

51.9 e Tref.3-96hgm
52.10 e Tref.1-94
52.10 e Tref.2-95
52.10 e Tref.3-96
53.11 e Tref.1-03 NY
53.11 e Tref.1-00
53.11 e Tref.1-94
53.11 e Tref.2-95
53.11 e Tref.3-02
54.12 e Tref.1-00
54.12 e Tref.2-98.Hgm
54.12 e Tref.3-02
54.12 e Tref.3-99 Hgm
55.13 e Tref.3-02
55.13 e Tref.3-99
55.13 e Tref.3-96

56.14 e Tref.1-97
56.14 e Tref.2-98
56.14 e Tref.3-02
56.14 e Tref.3-99
57.15 e Tref.1-94
57.15 e Tref.1-97 Hgm
57.15 e Tref.1-98 kvällsmeditation
57.15 e Tref.2-95
57.15 e Tref.3-96
58.16 e Tref.1-94
58.16 e Tref.2-98
58.16 e Tref.-96 familjegtj
59.17 e Tref.1-97.Hgm
59.17 e Tref.1-00.Hgm
60.18 e Tref.2-95.Hgm


61.19 e Tref.2-95
62.20 e Tref.1-94
62.20 e Tref.2-98
62.20 e Tref.3-96
63.21 e Tref.3-02
63.21 e Tref.3-96
64.22 e Tref.1-97 Hgm
64.22 e Tref.2-01
64.22 e Tref.3-99 Hgm

66.24 e Tref.-97 Hgm.
67.S f Domsöndag 1-03 Ny
67.S f Doms.2-95
68.Domsöndag 1-97
68.Domsöndag 1-00 Hgm.
68.Domsöndag 2-95.Hgm
68.Domsöndag 2-98.dop
68.Domsöndag 3-96.Hgm

69.Kyndelsm.1-98 ev
69.Kyndelsm.3-02 Predikoutkast för i SKT 11/1-02
69.Kyndelsm.3-96 hgm
Jungfru Marie Bebådelsedag 1-03 Ny
70.JMBeb.1-94
71.Midsomd.3-93
71.Midsomd.3-99
72.Mikael.2-95.Hgm
72.Mikael.2-98

73.Tacksäg.1-97
73.Tacksäg.1-00
73.Tacksäg.2-98
73.Tacksäg.3-93
74.AllaHelg d.1-03 Ny
74.AllaHelg d.2-98
75.Sönd e alla Helgon1-94
75.Sönd e alla Helgon 2-98
75.Sönd e alla Helgon 2-01
75.Sönd e alla Helgon 3-93

81.Tingspredikan 970108


© Torbjörn Axelson. Dessa predikningarna är avsedda att i första hand användas av andra förkunnare i deras predikoförberedelse. Det går bra att ta hem dem till egna datorn och predikobiblioteket. Om de sprids vidare på papper eller elektroniskt skall författaren anges. Om de skulle används i en förkunnelsesituation (vi kan alla behöva låna ibland när tid och inspiration felar) är det predikanten som är ansvarig och källan behöver inte redovisas. Eventuell annan publicering endast efter medgivande.