Startsida | Nytt | Predikoförteckning | Ämnesförteckning | Predikolänkar | Verktyg | Prästspegel | GeografiArtiklar och texter mm. i teologiska och pastorala ämnen

På denna plats var min ursprungliga ambition att efterhand förteckna predikningar, som på ett mer principiellt plan behandlar aktuella eller dogmatiskt centrala frågor. Tyvärr har jag inte lyckets leva upp till ambitionen, samtidigt som jag saknat en lämplig plats att lägga andra teologiska texter i olika ämnen, som jag i olika sammanhang funnit det vara praktiskt att kunna hänvisa till. Jag har därför beslutat att ge plats för sådant material här.Några teologiska ämnen behandlade i predikoform (En O för varje predikan)
Denna avdelning är tyvärr mycket undermåligt uppdaterad.

OEvolutionen och kristen tro - också synd och död är Guds skapelse!
O O Inkarnationen och Kristi två naturer
O Åter till Naturen! - en problematisering.
O Sexualitet - en kristen syn ur historisk och nutida synvinkel
O Tiden och Kristus (Christos och Chronos)
O O Tvåregementsläran
O Vin, ett motsägelsefullt tecken - vinundret i Kana
O Den yttersta domen - eskatolologi
O ÄnglarnaAtt konstruera "historiska" tal i predikan!

Ett sätt att predika "annorlunda" kan vara att konstruera ett ögonvittnes berättelse. Konstruerade historiska tal, är genre, som väl inte var främmande för de bildade i nytestamentlig tid. Jag tycker att genren kan utnyttjas även i nutida predikan. Två försök är medtagna bland predikningarna. Det är en soldat, som kom till Johannes döparen, när han undervisade vid Jordan (Luk 3:14) som får tala, och det är den samaritanska kvinnan vid sykars brunn (Joh 4). (Hennes berättelse är särskilt angelägen, eftersom hon enligt min mening har blivit illa hanterad genom tolkningshistorien).Åter till startsidan