Härbren och loftbodar | Trösklador, logar och rior | Ängslador av rundtimmer | Stockbåtar

Härbren och loftbodar
Kronologisk förteckning över daterade byggnader

av Torbjörn Axelson

Härbren och loftbodar har det gemensamt att de är förvaringsbodar på gårdarna, främst för livsmedel – både spannmål och saltade varor – men ofta också annat, som textil. De kan ibland även ha använts som nattstugor. Ibland finns eller har funnits ett stolpunderrede, men när det saknas är det ofta svårt att säkert avgöra om det funnits eller inte. Mushyllor är också vanligt, vanligen bestående av två klovor med den runda sidan uppåt, och med stolpar (eller stenar) placerade så att det blir en rejäl kant, som smågnagare inte kan ta sig förbi. Stolphärbren är ofta placerade utanför den kringbyggda gården, för att öka chansen för att den ska klara sig vid en eventuell brand. Ibland placeras de väl synligt tillsammans med andra gårdars härbren. Loftbodar och en del andra härbren återfinns ofta vid en kringbyggd gårdstomt. De har inte sällan flyttats och byggts om, vilket gör att det blir ohanterligt att hålla dem strikt åtskilda i en lista som denna. Utvecklingshistoriskt är långsideshärbren, ibland som parbodar, den äldsta typen och finns bevarade från 1300-talet. Loftbodar kommer under 1400-talet och blir vanliga under 1500-talet. Gavel(loft)härbret verkar slå igenom, åtminstone i nedre Västerdalarna från sent 1600-tal och blir där helt dominerande under 1700-talet och framåt. De små stolphärbrena har en behändig storlek, och har i olika tider ofta förvandlats till såväl ändslador som sommarstugor. Parbodar och loftbodar kan ha förvandlats från det ena till det andra genom påbyggnad eller delning vid arvsskiften, på sätt som ibland kan vara en utmaning att reda ut. .

Se nedanstående lista fördelad på en karta.

Ippis lofthärbre, efter 1541. från Forsgärdet, nu Sälbuo, Floda sn. Plats: 60.44783, 14.77786 (WGS 84)
Fd parhärbre, ca 1555. i Skålö, Järna sn. Plats: 60.57172, 14.31498 (WGS 84)
Boden är reparerad, och ny bild är önskvärd
Finnolars loftbod, ca 1560. Holsåker, Floda sn. Plats: 60.504, 14.79175 (WGS 84)
Härbre, ca 1572. Klitten, Älvdalens sn. Plats: 61.28228, 14.1177 (WGS 84)
© Foto: Anonym
Fd loftbod , ca 1586. loftet har blivit borttaget ca 1891, Haga, Nås sn. Plats: 60.43751, 14.47961 (WGS 84)
Härbre, 1586. Jutgården, Västansjö Grangärde sn, flyttat från Färnäs, Mora sn. Plats: 60.252733, 14.952661 (WGS 84)
Långsideshärbre där taket över ingången saknas.
Parbod, ca 1595. från Timmerholen, Dössbergets hembygdsgård, Bjursås sn. Plats: 60.74292, 15.45073 (WGS 84)
Parbod inbyggd i större uthus, ca 1598, 1713. Östtjärna, Gagnef sn. Plats: 60.56839, 15.09272 (WGS 84)
Bilden visar den högra dörren. Den vänstra är bakom veden. 1500-talstimret har sneda hak med lång halsning och är täljt. Spår efter en infälld mellanvägg finns i detta timmer mellan dörrarna.
Loftbod, ca 1605. Sörbo, Söderbärke sn. Plats: 60.04554, 15.61174 (WGS 84)
© Foto: Stefan Östberg
Härbre , ca 1605 och ca 1659. från Venjan, nu Säl, Gagnefs sn. Plats: 60.50081, 15.05081 (WGS 84)
Ligghärbre, ca 1616. Säl, Gagnefs sn. Plats: 60.500111, 15.0503 (WGS 84)
Ligghärbre omgjort till loftbod, ca 1618, påbyggt ca 1782. Noret, Järna sn. Plats: 60.55489, 14.42067 (WGS 84)
Härbre, 1618. Gagnefsbyn/Nordåker, flyttat från Åsen, Älvdalen sn. Plats: 61.276389, 13.801194 (WGS 84)
Påbyggt härbre, 1628, senare påbyggt. Jutgården, Västansjö, Grangärde sn. Plats: 60.252733, 14.952661 (WGS 84)
Övervåning och vindskydd är påbyggda senare, varför man kan överväga om det från början kanske var ett långsideshärbre utan loft.
Parhärbre, ca 1643. Junís, Holsåker, Floda sn. Plats: 60.50345, 14.79127 (WGS 84)
sekundärt bilad
Härbre, 1663. Minnesstugan Gagnef, från Thiisgården i Gräv, Gagnef sn. Plats: 60.588417, 15.076778 (WGS 84)
Underredet är för litet och antas inte vara ursprungligt.
F.d gavellofthärbre, ca 1670. Uthus, Lövberget (senare höjt), Floda sn. Plats: 60.38660, 14.68800 (WGS 84)
Loftbod, ca 1680. Möckelinds, Nås sn. Plats: 60.44218, 14.48606 (WGS 84)
Härbre, ursprungligen ca 1680. ombygt till lada vid Backmons naturres, Gagnefs sn. Plats: 60.53981, 15.15403 (WGS 84)
Gabriel Jonssons lofthärbre, ca 1681, ca 1728, ca 1940. Närsjö, Nås sn. Plats: 60.40949, 14.5075 (WGS 84)
Fd Stolphärbre, ca 1693, senare omgjort. Utby, Järna sn. Plats: 60.54033, 14.38609 (WGS 84)
Rik-Mats bod, ca 1701. Säfsnäs hembygdsgård, Säfsnäs sn. Plats: 60.13499, 14.3888 (WGS 84)
Loftbod, ca 1707. kanske ombyggt parhärbre, Låsgården, Skansbacken, Nås sn. Plats: 60.44377, 14.47653 (WGS 84)
Stabbur, efter 1706. Trysil, flyttad från Tørberget, . Plats: 61.318194, 12.243417 (WGS 84)
Staburet är om- ch tillbyggt i flera omgångar. Bl.a har loftet höjts med åtskilliga varv.
Parbod , 1718. Från Björbo, Hembygdsgården, Floda sn. Plats: 60.50699, 14.80745 (WGS 84)
Härbre, ca 1726. Telningsberg, Grangärde sn. Plats: 60.18031, 14.66431 (WGS 84)
Stolpbod, huggt försommaren 1729. Hampusgårdarna, Grangärde sn. Plats: 60.22652, 14.95760 (WGS 84)
Stolpbod, ca 1730. Norrbo, Grangärde sn. Plats: 60.27751, 14.95006 (WGS 84)
Ett litet härbre med få karaktärsdrag, som lätt kunde förbises.
Stolpbod, 1731. Bropetters, Grangärde sn. Plats: 60.279278, 14.984611 (WGS 84)
Gavellofthärbre, ca 1736. Snöbyn (Bäckbro), Järna sn. Plats: 60.5252, 14.45326 (WGS 84)
Stolpbod – gavellofthärbre, ca 1736. Norrbo, Grangärde sn. Plats: 60.27055, 14.94819 (WGS 84)
Gavellofthärbre, golv: 1740-tal, väggar: 1880. Säfsnäs hembygdsgård, från Kuntberget, Säfsnäs sn. Plats: 60.13552, 14.3874 (WGS 84)
Väggarna är överraskande nya och kanske kopierade efter de som ursprungligen hörde till golvet? Stilen är knappast 1880-tal!
Gavellofthärbre, ca1746. Wiborgs, Boda sn. Plats: 61.00775, 15.20537 (WGS 84)
Inbyggt härbre?, ca 1751. Grangärde prostgård, Grangärde sn. Plats: 60.25964, 14.98021 (WGS 84)
Jag lutar åt att detta är ett stort tvåvånings gavelhärbre som förlorat mushyllor och ställts på marken. Extriörbilden ger tyvärr inte mycket information.
Loftbod, ca 1752. Perjonsgården, Hagen, Floda sn. Plats: 60.49633, 14.82894 (WGS 84)
Lada, 1753, höjt ca 1770 och 1804. f.d härbre, Heo, Forsen, Floda sn. Plats: 60.46635, 14.65161 (WGS 84)
lada omkring 1900
Loftbod, ca 1758. Hamra nu på Hultsfreds hembygdspark, Vimmerby sn. Plats: 57.49347, 15.86097 (WGS 84)
Parbod, 1760/61. Från Lidtjärheden, nu Mellanborg, Nås, Floda sn. Plats: 60.47117, 14.49233 (WGS 84)
Tvättstuga, fd Stolpbod?, ca 1763. Handbacken, Floda sn. Plats: 60.45701, 14.68938 (WGS 84)
Byggnaden höjdes något ca 1801. Formen passar bäst med överdelen av ett gavellofthärbre, där golv och underrede förlorats.
Loftbod , ca 1767 påbyggt ca 1849. Gronbacken, Forsen, Floda sn. Plats: 60.46042, 14.68391 (WGS 84)
Stolpbod, efter 1773. Hille hembygdsgård, Hille sn.. Plats: 60.739472, 17.18525 (WGS 84)
Härbre, ca 1778. Gronbacken, Forsen, Floda sn. Plats: 60.46033, 14.68368 (WGS 84)
Stolpbod, 1778. Floda gammelgård, Floda sn. Plats: 60.50693, 14.8072 (WGS 84)
Lås och stil ger ett äldre intryck.
Härbre, ca 1780. eller enkelbod, Utby, Järna sn. Plats: 60.54198, 14.38949 (WGS 84)
sekundärt bilad
Loftbod, efter 1789. Jansbrända, nu Hembygdsgården Grangärde, Grangärde sn. Plats: 60.22, 14.968528 (WGS 84)
Tiondeladan , ca 1786. vid Nås prästgård, Nås sn. Plats: 60.45114, 14.49504 (WGS 84)
Parbod, 1786 m.fl. Bropetters, Grangärde sn. Plats: 60.27919, 14.98464 (WGS 84)
Kanske är nedervåningen från början övervåningen från en loftbod. Den nuvarande övervåningen är av bräder och uppenbart sentida.
Loftbod med portlider, ca 1790. Loftbod från Malungsfors, Nås sn. Plats: 60.44472, 14.48093 (WGS 84)
Gavellofthärbre, 1790. Telningsberg, Grangärde sn. Plats: 60.18112, 14.66499 (WGS 84)
Inbygt härbre, ca 1794. Wiborgs, Boda sn. Plats: 61.00768, 15.20687 (WGS 84)
Loftbod, ca 1801. Nitten, Hembygdsgården Grangärde, Grangärde sn. Plats: 60.219111, 14.96925 (WGS 84)
Härbre, ca 1833, påbyggd bräddel sent 1870-tal. Kämpgården, Nordibyn, Äppelbo sn. Plats: 60.49566, 13.99787 (WGS 84)
Stolpbod, ca 1835. Kroktorps hembygdsgård, från Jordbärsfallet, Järna sn.. Plats: 60.32206, 14.19323 (WGS 84)
Stolpbod, ca 1835. Grangärde hembygdsgård, från Kuntberget, Grangärde sn. Plats: 60.220028, 14.968667 (WGS 84)
Finnmarksbornas kyrkklähärbre, 1843. Möckelinds, Nås sn. Plats: 60.44234, 14.48624 (WGS 84)
Parbod, ca 1847. Västerfallet, Frösaråsen, nu Säfsnäs hembygdsgård, Säfsnäs sn. Plats: 60.135, 14.389089 (WGS 84)
Sommarstuga, f.d Stolpbod, efter 1845. vid Hån, från Granberget, Säfsnäs sn. Plats: 60.1793, 14.3901 (WGS 84)
Ett kraftigt förvanskat härbre, som bl.a har förlängts en fönsterbredd.
Parbod , ca 1873, höjning ca 1907. och stall till höger, Vålsveden, Floda sn. Plats: 60.41452, 14.8454 (WGS 84)
Stolphärbre, ca 1880, övre delen ca 1772. Skansbacken , Nås sn. Plats: 60.44825, 14.46992 (WGS 84)

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/