Stolpbod i Norrbo, Grangärde sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson (2008-08-28)

Boden, 60.27751, 14.95006, är timrad med bilade stockar och raka dubbelhaksknutar. Dörren är placerad på gaveln, och på motsatta sidan finns numer ett fönster. Eftersom boden är inredd kunde prov endast tas från utsidan i syllvarvet, alltså stockarna B1 (GrRSsb4), C1 (GrRSsb3) och D1 (GrRSsb1). Dessa stockar saknar långdrag och kunde borras underifrån. A1 gick inte att komma åt p.g.a det hässjevirke som vid tillfället lagrades under boden. Prov kunde även tas i den golvtiljan som är närmast D1 (d.v.s på högra sidan räknat från dörren) (GrRSsb2). Övriga golvtiljor är avplanade, och mindre lämpade för provtagning. Två av proven har kraftiga yttersta årsringar (GrRSsb1, 3), som i båda fallen växte 1729. De andra båda proven är mycket tätvuxna och slutar med en bomullsliknande vittringsyta, sådan som ofta syns på undersidan av just härbren. Yttersta mätta ring för dessa är för C1 (GrRSsb3) cirka 1728 (osäkerhet p.g.a vissa otydliga/osynliga ringar i ytveden) och 1721 för tiljan. Min bedömning är att det finns goda skäl att anta att hela boden, och inte bara syllvarvet och tiljorna är från ca 1730 (virket fällt vintern 1729/30).

Vid samma tillfälle togs också prov ur två stockar i en annan bod på samma gård – mellanvägg mellan bod och vedbod. Båda dessa stockar är av gran. Hela väggen är på vedbodsidan (tidigare yttervägg) starkt vittrad. Proven ger en sannolik men möjligen inte helt säker datering av yttersta årsring till 1735. Båda proven (GrRSb1, 2) ger detta årtal som bästa passning, samtidigt som de ger en lågt värde mot varandra. På det sättet kan de båda träffarna på 1735 anses relativt oberoende. T- värdena är dock låga, varför dateringen ändå inte kan anses helt säker.
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between samples of GrRSsb and referens ”BjörboGrangärde” (ITRDB:swed305+PISY-collection from
Grangärde) dated to 2004 with corr >= 0,54 and with overlap >= 83
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,70 14,06  208  based on 4 members
GrRSsb2a  0,63 11,37  199  Tilja mot D1 (+ minst en omätt ring) 0-ringen syns inte.
GrRSsb1a  0,56  6,15  83  
GrRSsb4a  0,56  6,25  86  B1 (0-ringpos identifierade i mikroskop) omätta yttersta ringar
GrRSsb3a  0,54  6,12  91 

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720———— GrRSsb4b, 1637–1705,
———— GrRSsb2a, 1520–1721, Tilja mot D1 (+ minst en omätt ring) 0- ringen syns inte.
———— GrRSsb4a, 1638–1728, B1 (0-ringpos identifierade i mikroskop) omätta yttersta ringar
———— GrRSsb3a, 1637–1729,
———— GrRSsb1a, 1645–1729,
2 1 0.2 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730———— GrRSb1am, 1624–1735, PCAB
———— GrRSb2a, 1696–1735, PCAB