Gavellofthärbre, Snöbyn (Bäckbro), Järna sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juni 2021

Det utkragade gavellofthärbret ursprungligen byggt ca 1736

Den 22 juni 2021 tog jag fem borrprover (tillväxtborr, 5 mm) i väggtimret ett mindre gavellofthärbre i Snöbyn, Järna sn, 60.5252, 14.45326. Proven togs i stockarna C5, C6, C8, C16 och C17. Samtliga prov har vankant med yttersta ring från 1735, och timret är således fällt vinterhalvåret 1735/36. Timringen har åtminstone påbörjats 1736. Härbrets inre mått nertill (under utkragningen) är 2,5 × 2,3 meter med 1,0 meter lång frambyggnad. Under gavelloftet finns tydlig saltpåverkan medan urtag efter sädesbingar, men ingen saltpåverkan, syns nere. Proven ur varv 15 och 16 togs då dessa har en något avvikande form, och kunde misstänkas representera en senare höjning, men så visade sig inte vara fallet. Knutarna är kraftigt vittrade, men har rektangulära skallar och i huvudsak sneda dubbelhaksknutar. Om bilningen är ursprunglig är jag osäker på, men för det talar att åsarna ansluter tvärt till de bilade röstena, men huruvida åsarna verkligen är ursprungliga har dock inte undersökts. Härbret skall tidigare ha stått bakom uthuset, men verkar ha varit på nuvarande plats när Lantmäteriets ortofoto ca 1960 togs. Härbret står nu på betongplintar, men hade dessförinnan ett vanligt stolpunderrede. Urtagen i mushyllorna är tydliga.

Efterom gården etablerades av Stornils Johan Larsson (1851-1924) ca 1880 har härbret tidigare stått på annan plats – vilken och hur länge är dock okännt. Kanske från någon av föräldragårdarna i Snöbyn eller Kvarnåker?Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden och mätdata

Cybis CDendro (Nov 25 2020), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between each of 5 members of the collection 216C.fil 
and the rest of the members of that collection. 
Minimum overlap used when finding best match: 50

        Member offset to ref--------------------------------------------------------------------------
.     .  Off Over P2Yrs ----- BaPi ------ C84F ------ BesIE ----- MeanSF ---- GLK-- Skel- P2YrsL
Member Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC
216C00  63   0  62  0,53  4,8  0,44  3,8  0,46  4,1  0,43  3,6  0,47  4,0  0,65  2,3  0,51
216C01  92   0  91  0,63  7,6  0,66  8,3  0,65  8,1  0,66  8,1  0,65  8,0  0,71  16,9  0,61
216C02  113   0  91  0,59  6,9  0,60  7,0  0,59  6,9  0,58  6,6  0,59  6,9  0,68  23,9  0,57
216C03  54   0  53  0,70  6,9  0,65  6,0  0,61  5,5  0,62  5,5  0,64  5,9  0,74  14,4  0,75
216C04  52   0  51  0,62  5,5  0,58  4,9  0,60  5,2  0,53  4,3  0,58  4,9  0,73  7,5  0,68
Mean corr. of first column when overlap >= 50 (5 samples): 0,62 Standard deviation interval 0,54 - 0,71
All member offsets are at points of best match!Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
216C (>1 sample depth)
dated to 1735 with corr >= 0,47 and with overlap >= 92 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,63  7,70  92   8  based on 11 members
swed305  0,68  8,72  92  11 Björbo, Dalarna, T. Axelson, PISY, 300m                
SodraDal  0,64  7,89  92  10 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
se007   0,61  7,38  92   7 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
swed336  0,59  6,92  92   6 Safsnas, Dalarna
Grangard  0,57  6,63  92  13 Grangärde, Dalarna Axelson (2009) PISY                
Bingsjo  0,54  6,05  92   2 Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga mm (B. Israels, T Axelson) P
Sfsn_PI  0,53  5,95  92   5 Säfsnäs socken, Dalarna, T.Axelson 2009, PISY             
FlodaSn0  0,51  5,61  92   6 Floda sn, Dalarna T. A 2006? (annat än swed305, hårt sovrat)     
swed335  0,49  5,32  92   4 Grangarde, Dalarna, T Axelson
SolorNor  0,49  5,28  92   2 Solør, sydöstra. Norge (P. Eidem, digitaliserat av Arne Andersson), PI
Kungsber  0,47  5,05  92   8 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, västra Gästrikland (Jan-Olov Språng) PISY 

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730

216C 1 Härbre, Bäckbro, Snöbyn, Järna sn W PISY 216C 2 Sweden Pinus sylvestris 1623 1735 216C 3 T. Axelson
———— 216C02, 1623–1735, C8, +ca25 inre tunna/tjur (inre mätta delen passar mycket dåligt, möjl absenta?) (Se bild 3.9 MB)
———— 216C01, 1644–1735, C5 (Se bild 3.9 MB)
———— 216C00, 1673–1735, C6 (Se bild 3.9 MB)
———— 216C03, 1682–1735, C16(?), vk (Se bild 3.9 MB)
———— 216C04, 1684–1735, C17 (Se bild 3.9 MB)