Härbre, Klitten, Älvdalens sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, 2021

© foto: Henrik Nyberg
Härbret i augusti 2020.
Den 9 maj erhöll jag av Stefan Östberg ett antal borrprover för dendrokronologisk analys. Bland dem ett prov från ett litet långsideshärbre i Klitten Älvdalen (Klitten 23:19), 61.28228, 14.1177.1 Provet, taget ur B6,2 som troligen har vankant, innehåller ringar för åren 1348-1571. Trädet är därför sannolikt fällt vintern 1571/72 och härbret därmed antagligen timrat ca 1572.

Uppdatering nov 2021: Den 10 november 2021 fick jag ytterligare ett prov från samma härbre, ur A13. Det har bevarad bark och yttersta ring från 1571, och är således samtida med det ursprungliga provet, trots att det kunde se ut som en senare påbyggnad. Kanske rann tiden ut vid bygget och man blev tvungen att "slarva" ihop de sista varven?

Noter

1. Bild på härbret i Google Street view aug 2011
2. Enligt notering av Lars Jönses hösten 2021 ang det tidigare borrhålet.
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden och mätdata


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
215CB00.pos dated to 1571 with corr >= 0,33 and with overlap >= 185 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,43  7,08  223  14  based on 4 members
Dal1350  0,44  6,62  185  19 Dalarna - allt tillgängligt dalamaterial före 1350 (Axelson, Israels 2
JAEMTUA_  0,39  6,33  223  26 JAEMTUA1 Jämtland, historisch (Schweingruber) PISY only/PISY/JAEMTUA2 
Älvdalen  0,35  5,57  223   7 Älvdalen, Dalarna, PISY (B. Israels, T. Axelson), 400 m, PISY     
se007   0,33  5,16  223   7 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
215CB02.pos dated to 1571 with corr >= 0,32 and with overlap >= 172 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,40  5,87  178  12  based on 6 members
GagnefSo  0,39  5,56  178  11 Gagnef-Djura (Israels, B. 2007)                    
se007   0,38  5,46  178  18 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
SodraDal  0,38  5,45  178  16 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
Grangard  0,34  4,67  173  21 Grangärde, Dalarna Axelson (2009) PISY                
Älvdalen  0,32  4,52  178   5 Älvdalen, Dalarna, PISY (B. Israels, T. Axelson), 400 m, PISY     
swed335  0,32  4,42  172  16 Grangarde, Dalarna, T Axelson

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570

215CB 1 Härbre, Klitten, Älvdalens sn PISY 215CB 2 Swedene Pinus sylvestris L 1348 1571 215CB 3 T. Axelson
———— 215CB00, 1348–1571, Klitten, Älvdalen (Se bild 1.9 MB)
———— 215CB02, 1393–1571, vk (bark), misstänkt yngre stock (Se bild 3.4 MB)
———— mean4ref, 1348–1572, [Älvdalen][Dal1350][JAEMTUA_][se007]