Loftbod Sörbo, Söderbärke sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, mars 2021

Loftboden byggd ca 1607
foto: © Stefan Östberg

Den 18 mars 2021 fick jag fem borrprover och bilder från en loftbod i Sörbo, 60.04554, 15.61174, Söderbärke socken, tagna av Stefan Östberg för dendrokronologiska datering. Proverna är samtliga av tall. Fyra kan dateras, och i ett av proven är sista ring säker 1606, en 1605 eller 1606 en troligen 1605 och en 1601. Osäkerheten ligger i ytveden som dels eventuellt kan vara skavd, dels i att några ringar verkar fela (absenta), medan den äldre delen av proven ger helt säkra dateringar. Ett prov (prov 01) låter sig inte säkert dateras, men har sannolikt yttersta hela ring från 1604, och sedan en påbörjad 1605 års ring, och är mest troligt sommarfällt (ca mitten av juni) detta år. Boden ska enligt uppgift ursprungligen ha stått i Huggnora på andra sidan sjön, men på den nuvarande platsen länge.

Välformad hornglugg.
foto: © Stefan Östberg
Knutkedja med långa halsningar.
foto: © Stefan Östberg


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/Korrelationer och mätvärden
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between each of 5 checked members (=all members) of the collection 213B.fil 
and the rest of the checked members of that collection. 
Minimum overlap used when finding best match: 50
        Member offset to ref--------------------------------------------------------------------------
.     .  Off Over P2Yrs ----- BaPi ------ C84F ------ BesIE ----- MeanSF ---- GLK-- Skel- P2YrsL
Member Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC
213B01  94   2  93  0,37  3,8  0,38  3,9  0,43  4,5  0,49  5,4  0,42  4,3  0,56  0,5  0,33
213B02  143   0 142  0,50  6,9  0,48  6,5  0,48  6,4  0,49  6,5  0,49  6,6  0,69  16,5  0,57
213B03  148   1 133  0,55  7,5  0,55  7,5  0,55  7,2  0,65  9,5  0,57  7,9  0,77  33,4  0,58
213B04  133   5 132  0,52  7,0  0,54  7,2  0,52  6,9  0,51  6,6  0,52  6,9  0,67  19,3  0,61
213B05  125   0 123  0,52  6,7  0,55  7,2  0,51  6,4  0,56  7,4  0,53  6,9  0,66  10,1  0,56
Mean corr. of first column when overlap >= 50 (5 samples): 0,53 Standard deviation interval 0,43 - 0,63
All member offsets are at points of best match!


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
mean of 213B (4 samples, 213B01 excluded)
dated to 1606 with corr >= 0,45 and with overlap >= 127 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,70 11,92  148  38  based on 12 members
NLPISY03  0,61  9,26  148  29  1717 Zuid-Noorweg, konstruktionsvirke återfunnet i Nederländerna, van Daale
SNoNL_PB  0,60  8,98  148  28  1710 Sydnorsk export t NL. Paul Borghaerts 2020, PISY           
se007   0,57  8,40  148  34  1888 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
BratPISY  0,57  8,20  144  18  1904 Mälardalen area, publ. Bråthen (bearb T Axelson), PISY        
SodraDal  0,55  8,06  148  31  2005 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
swed335  0,53  7,53  148  16  2012 Grangarde, Dalarna, T Axelson
JutFr_PI  0,50  6,43  127   9  1585 Härbre från Färnäs, Mora (now Grangärde), PISY            
GagnefSo  0,50  6,90  148  30  1831 Gagnef-Djura (Israels, B. 2007)                    
FlodaSn0  0,49  6,81  148  10  2005 Floda sn, Dalarna T. A 2006? (annat än swed305, hårt sovrat)     
GvleC_pi  0,49  6,75  148  11  2011 Hamrånge & Hille, östra Gästrikland (T. Axelson 2012) PISY      
Kungsber  0,47  6,43  148   6  2005 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, västra Gästrikland (Jan-Olov Språng) PISY 
se005   0,45  6,16  148  16  1987 Gotland (Lunds Universitet, extraterestrial), PISY          

Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
De fyra proven som kronologi ger höga värden mot Sydnorge och Mälardalen utöver Dalarna.

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600

213B 1 Loftbod, Sörbo, Söderbärke sn PISY 213B 2 Sweden Pinus sylvestris 110m 1458 1606 213B 3 T. Axelson
———— 213B04, 1469–1601, (Se bild 4.9 MB)
———— 213B01, 1511–1604, +försommar (osäker datering) (Se bild 4.9 MB)
———— 213B03, 1458–1605, kanske fler ringar i ytved (Se bild 4.9 MB)
———— 213B02, 1464–1606, (Se bild 4.9 MB)
———— 213B05, 1482–1606, (Se bild 4.9 MB)