Loftbod på Möckelinds, Nås sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2019, april 2021

Möckelinds härbre från Prästgården daterat till ca 1680

Den 18 oktober 2019 tog jag fem borrprover (tillväxtborr, 5 mm) i det pampiga lofthärbret, alla i den övre högra kammaren, 60.44218, 14.48606, på Möckelinds i Haga, Nås socken, och den 23 oktober ytterligare ett i laggtaket1. Proverna är samtliga av tall och alla kan dateras med yttersta ring från 1679. Härbret kan alltså dateras till ca 1680.

Härbret, som mäter 5,7 × 5,4 meter (kamrarnas inre bredd är 4,1 meter), torde komma från gamla prästgården, som låg mellan arrendebostaden och kyrkan, och kan förmodas ha blivit sålt när den nya prästgården byggts på slutet av 1780-talet.2 Om detta härbre skriver Forsslund: "[---] längst ner Västra herbret, i samma stil som gamla Prästherbret fast mindre, veterligt nu ensamt i sitt slag i Nås – finfint med sitt höga skrank framför svalen krönt av en stilfull balustrad, en tät rad rikt krusade dockor. Det var förr tjörk-kläbo för finnarna (från Lindesnäs, Vinberg, Sigfridstorp o.s.v), deras kyrkväg 'Finnvägen' gick över gården och nedanför Hagaborgskullen, och här hade de kyrkkläderna förvarade och stannade och bytte om."3 Om finnarna verkligen förvarade sina kyrkkläder i denna gårdens praktbyggnad kan nog ifrågasättas. Det finns en annan, mycket mer anspråkslös bod med träkrokar längs åsarna och en korsglugg och ett schedinlås, som hellre kan förmodas ha varit förvaringsplats för kyrkkläderna. Den dateras till 1843, men kan ha haft föregångare.4 Det nämnda prästhärbret fanns i Borgheden eller Överborg tills det flyttades till Skansen i Stockholm 1917.5

Nedre dörrparti
Knutskallar för mellanvägg mot loftgång
1. Detta var en dålig idé, eftersom härbret i något skede haft pärttak, och borret havererade i en spik.
2. Forsslund, K-E Med Dalälven. Del II, bok 7 (Nås), s. 48
3. Forsslund s. 35
4. Axelson, T.: Finnmarksbornas kyrkklähärbre på Möckelinds, Nås sn, 2021
5. Forsslund s. 11

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/Korrelationer och mätvärden


Cybis CDendro (Nov 25 2020), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6
Correlations between each of 6 checked members (=all members) of the collection 19A18.fil 
and the rest of the checked members of that collection. 
Minimum overlap used when finding best match: 50
        Member offset to ref--------------------------------------------------------------------------
.     .  Off Over P2Yrs ----- BaPi ------ C84F ------ BesIE ----- MeanSF ---- GLK-- Skel- P2YrsL
Member Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC
19A180  113   0 108  0,38  4,3  0,39  4,4  0,47  5,4  0,48  5,5  0,43  4,8  0,65  8,4  0,40
19A181  138   0 137  0,48  6,3  0,42  5,4  0,46  6,1  0,48  6,2  0,46  6,0  0,61  7,7  0,45
19A182  121   0 120  0,42  5,1  0,41  4,8  0,44  5,3  0,43  5,2  0,43  5,1  0,62  11,2  0,40
19A183  161   0 140  0,43  5,5  0,43  5,6  0,49  6,6  0,53  7,4  0,48  6,3  0,65  13,5  0,42
19A184  141   0 140  0,47  6,3  0,43  5,6  0,42  5,4  0,43  5,6  0,44  5,7  0,63  15,7  0,48
19A185  106   0 105  0,47  5,4  0,44  4,9  0,43  4,8  0,44  5,0  0,45  5,0  0,61  11,9  0,49
Mean corr. of first column when overlap >= 50 (6 samples): 0,44 Standard deviation interval 0,40 - 0,48
All member offsets are at points of best match!
-End of report-Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between available references in C:\Users\taxel\Documents\DendroNya\Floda-Björbo-Nås\Nås\Möckelinds\19A18.fil and
SodraDal_of_C:\Users\taxel\Documents\DendroNya\Kronologier\PISY-Skandinavien210114.rwl
dated to 2005 with corr >= 0,30 and with overlap >= 105 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,68 11,60  160  48  based on 6 members
19A182  0,61  8,29  120  22  1679 C17
19A184  0,46  6,07  140  13  1679 D16
19A183  0,44  6,24  160  24  1679 D17
19A185  0,44  5,02  105  15  1679 tilja i laggtaket C2 i vänstra rummet
19A181  0,41  5,28  137   9  1679 C16
19A180  0,30  3,22  108   5  1679 C15

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670

19A18 1 Möckelinds härbre från Prästgården, Nås PISY 19A18 2 Sweden Pinus sylvestris 1519 1679 19A18 3 T. Axelson
———— 19A183, 1519–1679, D17 (Se bild 5.8 MB)
———— 19A184, 1539–1679, D16 (Se bild 5.8 MB)
———— 19A181, 1542–1679, C16 (Se bild 5.8 MB)
———— 19A182, 1559–1679, C17 (Se bild 5.8 MB)
———— 19A180, 1567–1679, C15 (Se bild 5.8 MB)
———— 19A185, 1574–1679, tilja i laggtaket C2 i vänstra rummet (Se bild 5.8 MB)