Telningsberg: Ria | Härbre (1726) | Fjös | Härbre (1790) | Källarbod | fd Rökstuga (1787) | Stuga (1826) | lada (1759) | kvarn | ängslada (1820)

Gavellofthärbre i Telningsberg, Grangärde sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, maj 2020

Härbret i maj 2020.
Vid besöket i Telningsberg den 8 maj 2020 tog jag även tre prover ur ett gavellofthärbre vid en gårdsplan 60.18112, 14.66499. Proverna togs inifrån i B-väggen (vänstra långsidan). De flesta stockar är grå, men någon på varje sida är oanfrätt, och härbret torde ha höjts vid senare tillfälle. Två prov togs ur grå stockar (B7 och B9) och ett ur en oanfrätt (B8).De gråa stockarna har yttersta årsring från 1789 och den oanfrätta stocken har yttersta ring 1842, men med en möjlig dubbelring nära ytan, som gör denna datering något osäker - skulle alltså kunna vara något år senare. Härbret bör alltså vara byggt ca 1790 och höjt/ombyggt ca 1843 eller något år därefter. Stockarna är inbördes olika, och kan ha vuxit på olika ställen. Härbret har ett slags laggtak, likt det som finns på det äldre härbret,1 som jag även i detta fall tolkar som ett björnskydd. Härbret står nu på stenar men man kan kanske misstänka att det tidigare haft ett stolpunderrede. Dock saknas mushyllor även på detta!

Noter

1. Härbre i TelningsbergDenna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840

20580C 1 Härbre, Telningberg, Grangärde sn PISY 20580C 2 Sweden Pinus sylvestris 1531 1842 20580C 3 T. Axelson
———— 20508C0, 1531–1789, B-4 (=B7). yttersta tynande - osäker (Se bild 6.1 MB)
———— 20508C2, 1716–1789, B-2 (=B9) (Se bild 6.1 MB)
———— 20508C1, 1759–1842, B-3 (=B8) (ljus -nyare) (ring 4 kan vara dubbel) (Se bild 6.1 MB)

Korrelationsvärden

Cybis CDendro (April 9 2019), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between each member of 20508C.fil and the reference SödraDal dated to 2005 
First column group is based on dating of the collection to 2005. (Offsets are relative to reference.) 
Minimum overlap used when finding best match: 75
         Member offset to ref-------------------------------------------------------------------------------- 
         Off Over P2Yrs------ BaPi------- C84F------- BesIE------ MeanSF----- GLK-- Skel- P2YrsL----** 
    Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC TTest 
all...  475   0 311  0,47  9,4  0,46  9,1  0,46  9,0  0,47  9,3  0,46  9,2  0,67  21,1  0,49  9,8 
20508C0  259  216 256  0,35  6,0  0,34  5,7  0,34  5,7  0,37  6,4  0,35  5,9  0,65  6,5  0,37  6,4 
20508C1  84  163  83  0,51  5,4  0,54  5,8  0,56  6,0  0,53  5,6  0,54  5,7  0,72  20,9  0,53  5,6 
20508C2  74  216  73  0,54  5,5  0,47  4,4  0,52  5,1  0,46  4,3  0,50  4,8  0,71  0,9  0,54  5,5 
Mean corr. of first column when overlap >= 75 (2 samples): 0,45 Standard deviation interval 0,37 - 0,53