Telningsberg: Ria | Härbre (1726) | Fjös | Härbre (1790) | Källarbod | fd Rökstuga (1787) | Stuga (1826) | lada (1759) | kvarn | ängslada (1820)

Härbre, Telningsberg, Grangärde sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, maj 2020

Härbret i maj 2020.
Knutkedjan A-B från tre sidor.
Den 8 maj 2020 besökte jag Telningsberg på Grangärde finnmark och undersökte ett antal byggnader, bland dem ett härbre 60.18031, 14.664311, timrat på det grova sätt som återfinns i ett antal byggnader i denna by. Härbret saknar mushyllor och står på stenar. Mushyllor verkar inte ha funnits. Härbrets inre mått är ca 3,4 m × 3,4 m. Golvklovorna, som uppvisar den för saltlakepåverkat timmer typiska ulligheten, vilar på långsidornas syllar. Taket är en slags laggtak, med genomgående åsar under. Konstruktionen, som också återfinns på ett yngre härbre (ca 1790) i byn,2 kan tänkas vara avsedd att hindra björnen från att ta sig in genom taket. En masonitskiva hindrade vid tillfället tyvärr närmare inspektion och fotografering av takkonstruktionen inifrån.

Prov togs med tillväxtborr ur fyra stockar (C3, C5, C6 och B9). Talltimret är grovt, men relativt frodvuxet, av ca 90-åriga tallar, utan tendens till avtagande tillväxt. En fullbildad 1725 års ring är i samtliga fall den yttersta. Det är angripet av mindre och större märgborre (Tomicus minor och Tomicus piniperda), med tillhörande blånad i virket, och med tendens till att angreppen av den förra ligger fördelade olika på stockens sidor, vilket kan tolkas som att angreppet skett på liggande timmer. Detta gör det sammantaget sannolikt att tallarna efter att ha fällts (eller stormfällts) under vinterhalvåret 1725/26, blivit liggande åtminstone till sensommaren 1726, kanske längre, innan de blivit barkade. De provtagna stockarna är från samma bestånd, och det kan inte uteslutas att vissa är från samma träd. Byggnaden kan alltså ha timrats tidigast sensommaren 1726 men året efter kan nog inte uteslutas. Det är således högst ett fåtal år yngre, eller t.o.m samtida med rian som dateras till tidigast 1723.3

Noter

1. Byggnaden syns på de historiska ortofotona från 1960 och 1975 men göms bland de nu borttagna träden på det senaste fotot.
2. Gavellofthärbre i Telningsberg
3. Rian i Telningsberg: Genomgång och tolkning av tagna prover, T. AxelsonDenna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720

20580A 1 Härbre, Telningberg, Grangärde sn PISY 20580A 2 Sweden Pinus sylvestris 1643 1725 20580A 3 T. Axelson
———— 20508A0, 1643–1725, C3. blå splint. Tomicus minor (Se bild 5.9 MB)
———— 20508A2, 1656–1725, C6, blånad, sprickigt prov (Se bild 5.9 MB)
———— 20508A1, 1662–1725, C5, blånad (Se bild 5.9 MB)
———— 20508A3, 1663–1725, B9, blånat (Se bild 5.9 MB)

Korrelationsvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and mean of 20508A (4 samples)
datable to 1725 with corr >= 0,51 and with overlap >= 82 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values. 
The Overhang shows the implied extension of the year range from that match. 
         T-  Over Off- Over Skel
      Corr  Test  lap set hang Chi2
all...   0,75 10,26  82 -286+-6814  18  based on 12 members
SödraDal  0,71  8,98  82 -280 +-562  11  Södra Dalarna                      PISY/SDalar 2 
Grangard  0,70  8,87  82 -279 +-525  20  Grangärde, Dalarna                   PISY/0000  2 
Sfsn-PIS  0,69  8,52  82 -279 +-416  18  Säfsnäs socken, Dalarna                 PISY/Sfsn  2 
GagnefSo  0,66  7,96  82 -106 +-388  17  Gagnef-Djura                      PISY/Gms000 2 
swed305  0,66  7,84  82 -277 +-470   8  Björbo, Dalarna                     PISY/0000  2 
Bingsjo_  0,64  7,47  82 -134 +-378   3  Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga        PISY/BingKg 2 
FlodaSn0  0,62  7,14  82 -280 +-519  12  Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY/FlodaS 2 
se007   0,61  6,93  82 -163 +-876  15  Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
idre    0,57  6,15  82 -279 +-310  14  Idre, Dalarna                      PISY/Idr  2 
SolorNor  0,55  5,94  82 -215 +-303  10  Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY
Kungsber  0,54  5,76  82 -280 +-466  11  Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISY/KBPISY 2 
jamt_gu  0,51  5,37  82 -281+-6810  18  Jämtland, B Gunnarsson