Parbod från Timmerholen, Dössbergets hembygdsgård, Bjursås sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juni 2020

Parboden i juni 2020.

Knutkedja. Sneda överhaksknutar med någon enstaka dubbelkattknut för stabiliteten.
Den samtida kyrkboden (1594) som jämförelse.
Vid besöket på Dössberget den 29 juni 2020 tog jag fem borrprover i dubbelboden, 60.74292, 15.45073, från Timmerholen i Bodarna. Alla prov togs i mellanväggen (E). Timret är skavt, och yttersta ring kan vara helt eller delvis borta, även om proven givetvis togs där jag bedömde att ytan var så nära vankant som möjligt. I tre av de fem proven är hela 1594 års ring bevarad, i ett av dem finns dock en mycket liten kant av 1595 års ring med (stock E8). De andra två proven har yttersta bevarade ring från 1592 (E6, ofullst.) och 1593 (E4). Timringen kan alltså ha skett tidigast (och mest sannolikt) sommaren 1595, även om skavningen gör att något år senare inte helt säkert kan uteslutas. Boden har två dörrar med sammanlagt fyra gåtar och vägg E har således knutar på både fram och baksidan. Man kan notera att den samtida kyrkboden (daterad 1594)1, ett parhärbre, nu också på Dössberget, har dörrarna åtskilda på samma sätt. Den annars vanliga och sannolikt arbetsbesparande metoden, att passa min mellanväggen mellan ett spår i en bred gåt mellan dörrarna och ett spår i bakväggen har kanske inte tillämpats i Bjursås på 1590-talet att döma av dessa båda exempel. Timret har senare bilats. Spår efter stolpunderrede kunde inte hittas, men att eventuella urtag göms av stenarna kunde inte helt uteslutas. Mellanväggen har, till skillnad från i kyrkboden, röste.

Noter

1. Dendokronoligiskt daterade timmerhus i Dalarna, i: Dalarna 2005, s. 115


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590

20629B 1 Parbod, Dössberget, Bjursås sn PISY 20629B 2 Sweden Pinus sylvestris 1505 1594 20629B 3 T. Axelson
———— 20629B2, 1506–1591, E6 +ofullst (Se bild 4.3 MB)
———— 20629B4, 1524–1593, E4 (Se bild 4.3 MB)
———— 20629B0, 1505–1594, E8, +ofullst skavd (vk?) (Se bild 4.3 MB)
———— 20629B3, 1511–1594, E5 (vk?) (Se bild 4.3 MB)
———— 20629B1, 1535–1594, E7 (vk?) (Se bild 4.3 MB)

Korrelationsvärden


Till stor del dåliga korrelationsvärden, men serierna har granskats visuelt och individuellt mot många referenskurvor och och inget ger skäl för antaganden om några andra dateringar än denna:
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 20629B.fil and
SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,28 and with overlap >= 59 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,61  7,17  89  14  based on 5 members
20629B1  0,67  6,86  59  17  1594 E7 (vk?)
20629B3  0,45  4,47  83   5  1594 E5 (vk?)
20629B2  0,40  4,00  85   9  1591 E6 +ofullst
20629B0  0,31  3,09  89   8  1594 E8, +ofullst (vk?)
20629B4  0,28  2,41  69   1  1593 E4