Lada/härbre vid Backmons naturres., Gagnefs sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, maj 2021

Ladan i maj 2021, ursprungligen ett härbre från ca 1680
Baksidan med kontur av det gamla röstet, nyare stockar i botten och ändarna av de ramsågade golvbrädorna

Den 20 maj 2021 tog jag en serie borrprover (tillväxtborr, 5 mm) i en lada byggd av ett litet gavellofthärbre vid nedre kanten av Backmons naturreservat i Djurås, 60.53981, 15.15403, Gagnefs sn. Prov togs ur 13 stockar, men endast tre kan med någon rimlig säkerhet dateras, då med yttersta ring från 1679. Virket är frodvuxet med mindre än 60 ringar i alla undersökta stockar, och i flera fall visade sig dessutom årsringarna krumma med genomgående svag ömsesidig korrelation. Detta gör att det trots vankant är vanskligt att säkert synkronisera dem. Medelvärdet av de tre som passar någorlunda mot varandra på 0-position ger tillsammans en övertygande datering mot referenser. Dessa är tagna i röste och nockås, alltså högt upp i boden, vilket gör att det kanske inte kan uteslutas att annat virke är fällt under en något längre period. Prov från lägre stockvarv är inte åtkomliga inifrån eftersom ladan är fylld med hö och de ursprungliga stockarnas utsidor är kraftigt vittrade. De nedersta varven är dock yngre (gissningsvis 1800-tal) men inga prov ifrån dem har kunnat dateras.

Den första anblicken av ladan gjorde mig en smula konfunderad, men efter lite funderande tror jag mig kunna urskilja tre huvudsakliga faser och att det äldre/återanvända virket kommer från samma byggnad:

Inifrån. Notera de små dymlingshålen i de fyra översta, f.d. takvirkena
Utifrån
Knutkedja DC och CB i bakgrunden. Under och överhak förekommer omväxlande eller tillsammans.
"Taklaggarna" som nu utgör övre delen av ladans långsidor, vet jag inte om jag tolkar riktigt. De kan inte dateras, men torde vara samtida som det nyare väggtimret,1 som av stilen att döma torde vara 1800-tal. Jag ser emellertid inga spår av rafter, i dem eller i något som kan tolkas som tidigare väggband. De tycks ha varit fästa med smala dymlar vid röstena. Kanske har de kapats jäms med dessa i ett senare skede? Ett återbesök skulle möjligen kunna klarlägga fler spår efter hur taket varit konstruerat innan den nuvarande bräd- och plåtkonstruktionen kom på plats.

Röstet inifrån. Notera urtagen
För att göra ladan högre och rymligare än härbret var, har stockarna från det främre gavelröstet sågats itu och vända upp och ner lagts som utfyllnad runt det bakre. Röstmodern har lagts över för att binda ihop och ett nytt röste av brädor har rests däröver. På framsidan har brädkonstruktionen gjorts motsvarande högre, ända ifrån gavelloftets botten. Golvplankorna är ramsågade. De kunde endast inspekteras med hjälp av en instucken mobilkamera. Möjligen finns vissa spår av saltpåverkan, men färgskiftningarna på fotot är osäkra och kan eventuellt ha någon annan förklaring.

I röstenas fjärde stock uppifrån räknat finns två eller tre rektangulära urtag efter, som det ser ut, bjälkar. På stocken som lagts överst finns två korresponderadene urtag. Det mellersta är nog en glugg (igensatt). Om inte gluggen suttit på baksidan är det det bakre röstet som delats och det främre som behållits helt, men på det förras plats.

Noter

1. Prov togs i två av dessa laggar, men antalet ringar är mindre än 40, varför få säkra slutsatser inte kan dras. Den ena visade sig vara av tall (37 ringar), den andra av gran (29 ringar). Tallprovet är sannolikt jämngammalt med den nya stocken C3 (corr=0.42 overlap=34 år), men med en så kort serie kan inte slumpen avfärdas som förklaring

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden och mätdata

Cybis CDendro (Nov 25 2020), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between each of all members of the collection 215F_PISY.fil 
and the rest of the checked members of that collection. 
Minimum overlap used when finding best match: 50

        Member offset to ref--------------------------------------------------------------------------
.     .  Off Over P2Yrs ----- BaPi ------ C84F ------ BesIE ----- MeanSF ---- GLK-- Skel- P2YrsL
Member Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC
215F03  53   0  52  0,34  2,6  0,32  2,4  0,43  3,4  0,36  2,7  0,36  2,7  0,62  1,8  0,37
215F04  30   0  29  0,47  2,8  0,53  3,2  0,53  3,2  0,61  3,8  0,53  3,2  0,62  5,7  0,50
215F09  59   0  52  0,29  2,1  0,20  1,4  0,26  1,9  0,25  1,8  0,25  1,8  0,60  0,7  0,34
Mean corr. of first column when overlap >= 50 (2 samples): 0,36 Standard deviation interval 0,34 - 0,37
All member offsets are at points of best match!


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 215F_PISY.fil and
SodraDal dated to 2005 with corr >= 0,44 and with overlap >= 29 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,63  6,13  58  12  based on 3 members
215F04  0,55  3,44  29   3  1650-1679 C-3-d (ursp A-röste)
215F09  0,51  4,41  58   4  1621-1679 ås
215F03  0,44  3,46  52  11  1627-1679 C-2 (i ursp röste)Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
mean of 215F_PISY (3 samples)
dated to 1679 with corr >= 0,50 and with overlap >= 58 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,63  6,09  58  15  based on 6 members
SodraDal  0,63  6,13  58  12 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
swed305  0,60  5,62  58  12 Björbo, Dalarna, T. Axelson, PISY, 300m                
se007   0,57  5,18  58  17 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
GagnefSo  0,54  4,78  58   1 Gagnef-Djura (Israels, B. 2007)                    
Bingsjo  0,53  4,74  58   6 Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga mm (B. Israels, T Axelson) P
Grangard  0,50  4,35  58  10 Grangärde, Dalarna Axelson (2009) PISY                
Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1630 1640 1650 1660 1670

215F 1 Lada, fd härbre, Backmon, Gagnef sn PISY 215F 2 Sweden Pinus sylvestris 1621 1679 215F 3 T. Axelson
———— 215F09, 1621–1679, ås
———— 215F03, 1627–1679, C stock 2 uppifrån i ursp röste
———— 215F04, 1650–1679, C 3:dje avsågad stock uppifrån mot D
2 1 4970 4980 4990 5000

215F 1 Lada, fd härbre, Backmon, Gagnef sn PISY 215F 2 Sweden Pinus sylvestris 4964 5000 215F 3 T. Axelson 215F #### Odaterade men kanske synkrona
———— 215F07, 4964–5000, D-2 (lagg)
———— 215F11, 4966–5000, C3 (ny), +ofullst, vittrad.