Härbre Gronbacken, Forsen, Floda sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, augusti 2020

Härbret ursprungligen från ca 1778 och omgjort på 1860-talet
Knutkedjan, detalj.
I augusti 2020 tog jag sammanlagt 9 borrprover i härbret på Gronbacken i Forsen, 60.46033, 14.68368 (WGS 84). Det är timrat med enkelkattsknutar med något sneda hak (halsning) och skalle med rektangulär hjässa. Inga märken efter blocktimring upptäcktes, men man kan ha gjort en avfasning som inte lämnar sådana spår. Om härbret ursprungligen varit av bilar timmer eller runt kan jag därför inte säga. Knutningen representerar övergångsperioden mellan rännknutarnas rundtimmer och blockknutarna under senare delen av 1700-talet i Floda. Övervåningen har senre höjts med några varv och det numera hela loftet har från början varit ett mindre gavelloft på A-sidan och ett av ungefär motsvarande storlek på C-sidan har funnits. Den nuvarande trappan står där det tidigare varit en sädesbinge längs D-väggen, på samma sätt som det fortfarande är längs B. Golvet är av avspräckta klovor. De i mitten är tydligt ulligare av saltlake än de på sidorna under sädesbingarna. Prov togs i stockarna A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20 och B16, där de fem sista är av det nyare timret. Prov togs också i B-sidans ås. Det äldre väggtimret och åsen är fällt 1777/78 och härbret torde därför ursprungligen vara byggt ca 1778. tre av proven ur det nyare timret kan dateras med sista ring från 1866, en från 1865 (gran) och en 1864 (blånad). Höjningen torde alltså ha skett ca 1867 (ironiskt, då det blev ett år med svår missväxt). Härbret står på stenar med plåtar istället för mushyllor, kanske placerat för att skugga källaren med södervänd ingång? Placeringen kan eventuellt vara 1900-tal (före 1960).Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/. En PDF-version finns.

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860

208B 1 Härbre, Gronbacken, Forsen, Floda sn PISY 208B 2 Sweden Pinus sylvestris 1664 1866 208B 3 T. Axelson
———— 208B03, 1685–1774, A15. ej vk sp=55
———— 208B05, 1664–1777, Ås B
———— 208B04, 1667–1777, A14
———— 208B02, 1703–1777, A16
———— 208B06, 1769–1864, A19, blånad
———— 208B07, 1732–1866, A20
———— 208B08, 1769–1866, B16
2 1 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860

208B 1 Härbre, Gronbacken, Forsen, Floda sn PCAB 208B 2 Sweden Picea abies 1798 1865 208B 3 T. Axelson
———— 208B00, 1798–1865, A18 (nedre stock glugg), PCAB