Gronbacken: Stuga | Loftbod | Härbre | Arstugu | Fejs | Vedbod (fd stuga)

Vedbod, fd stuga, Gronbacken, Forsen, Floda sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, augusti 2020

Vedboden av stugtimmer från 1826/27.
Den 14 augusti 2020 tog jag några borrprover i vedboden på Gronbacken i Forsen, 60.46008, 14.68455. Bodens södra del är av timmer, som uppenbarligen varit en liten stuga med inre bredd ca 3,7 meter och längden åtminstone 3,4 meter (B-väggen saknas och rummet kan i princip ha varit längre däråt), med från början klinad insida och senare klarblå tapet och därefter tidningspapper tryckt med modern stil (antikva) men med gammelstavning, vilket betyder att den bör vara tryckt ca 1876-1906. I ett fragment på stock A11 finns bl.a namnet "Antonio Maceo", och efter lite letande hittar jag den aktuella tidningssidan i Kungliga bibliotekets söktjänst: Dalpilen 1897-01-15 s.31 Proven togs i långsidan innanför dörren i stockarna A6, A3, A7, A8, A9, A11 och A13 (den halva syllstocken inräknad). Sex av proven kunde dateras. Alla dessa är av ca 70-åriga tallar från samma bestånd, och verkar alla vara fällda vintern 1826/27. Knutarna är enkelkatts blockknutar som senare sågats av. Fönsteröppningar har vidgats i efterhand och ursprungliga gåtspår är försvunna. Den nuvarande vedboden är troligen från 1923.2
iOS inskuret, men vad står i för? Över stapeln är en tydlig likbent triangel. Lars skrivs vanligen med något som liknar en L-runa eller ett vanligt L, men kan det ändå vara Lars Olsson? Någon Jon, Jan, Jöns, Isak, Israel eller Ingel Olsson hittar jag inte i byn och tiden. Det bör vara skuret innan stugan klinades, mest troligt när den var nytimrad ca 1827. Åtminstone de tre första namnen har dessutom egna tecken, men det kan ju också vara någon tillfällig besökare eller en timmerman från annat håll. Bleckan tyder på flyttning mellan den ursprungliga kliningen och de senare tidningarna
Den kubanske upprorsledaren hjälper oss att hitta tidningen från januari 1897. Klarblå tapet var det i stugan innan dess. Det inskurna A:et – någon Anna eller Anders? – kan ha tillkommit senare.

Noter

1. Dalpilen 1897-01-15 s.3
2. 1923 finns skrivet på dörren och med den blå kritan som använts till flyttmärkningen har antecknats detta år i fejset.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/. En PDF-version finns.

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1770 1780 1790 1800 1810 1820

208A 1 vedbd, fd stuga, Gronbacken, Forsen, Floda sn PISY 208A 2 Sweden Pinus sylvestris 1763 1826 208A 3 T. Axelson
———— 208E06, 1763–1826, (Se bild 5.4 MB)
———— 208E03, 1764–1826, flera falska ringar (Se bild 4.7 MB)
———— 208E01, 1766–1826, (Se bild 4.7 MB)
———— 208E04, 1769–1826, (Se bild 4.7 MB)
———— 208E00, 1775–1826, (Se bild 4.7 MB)
———— 208E02, 1777–1826, (Se bild 4.7 MB)

Korrelationsvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
mean of 208E dated to 1826 with corr >= 0,53 and with overlap >= 63 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,70  7,75  63  16  based on 7 members
GagnefSo  0,63  6,26  63   8  1831 Gagnef-Djura                      PISY/Gms000 2 
se007   0,62  6,22  63  12  1888 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
SödraDal  0,62  6,21  63  10  2005 Södra Dalarna                      PISY/SDalar 2 
FlodaSn0  0,60  5,85  63   8  2005 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY/FlodaS 2 
Kungsber  0,56  5,24  63  14  2005 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISY/KBPISY 2 
SolorNor  0,55  5,14  63   8  1940 Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY
Petmyra  0,53  4,87  63   9  2002 Petmyra (bogg), Björbo, Dalarna             PISY/PM   2 

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 208E.fil and
mean of references in previous table
dated to 2011 with corr >= 0,25 and with overlap >= 49 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,70  7,75  63  16  based on 6 members
208E04  0,59  5,40  57  15  1826 
208E03  0,55  5,15  62  12  1826 flera falska ringar
208E06  0,48  4,26  63   5  1826 
208E02  0,46  3,56  49   7  1826 
208E00  0,40  3,07  51   0  1826 
208E01  0,25  1,93  60   3  1826