Fejs, Gronbacken, Forsen, Floda sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, augusti 2020

Den 14 augusti 2020 tog jag några borrprover i fejet (fjöset) på Gronbacken i Forsen, 60.46032, 14.68386 (WGS 84). Proven togs i portlidret och syftet var att leta efter eventuellt återanvänt 1800-talstimmer från det ursprungliga fejset. Alla prov visade sig dock vara från en senare nybyggnation och fällda 1912/13. Flera av stockarna är tyvärr ihåliga och i flera fall erhölls endast korta prov.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/. En PDF-version finns.

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910

208D 1 Fejs, Gronbacken, Forsen, Floda sn PISY 208D 2 Sweden Pinus sylvestris 1764 1912 208D 3 T. Axelson
———— 208D05, 1874–1910, stock 9 (hel öv dörr), ej vk?
———— 208D00, 1810–1911, stock 5, snedskuren ytved
———— 208D02, 1764–1912, stock 3
———— 208D03a, 1875–1912, stock 6
———— 208D01, 1884–1912, stock 4