Verktyg


Jag har ofta funnit det svårt att att hitta de relevanta predikningar och predikomaterial, även om jag ofta haft det i min egen bokhylla! Bara en liten del av alla predikosamlingar och homiletiska vägledningar, som finns, utgår ju från just den evangeliebok, som jag själv använder (fram till för ett år sedan Evb-83, nu Evb-03, Svenska kyrkan). För att lättare kunna söka material i äldre och utländsk predikolitteratur, har jag efter hand skaffat mig en del enkla verktyg, som jag avser att dela med mig av på denna sida. Kanske det finns något även du kan ha glädje av? Om du upptäcker fel, så är jag tacksam om du meddelar mig det med ett mejl.