Homiletisk Skrotgård: Verktyg


Uppställd i textordning

Perikoplista över Den Svenska Evangelieboken 2003

 
1 i advent, I årg Rom 13:11-14
1 i advent, II årg Joh 18:36-37
1 i advent, II årg Upp 3:20-22
1 i advent, III årg Luk 4:16-23
1 i advent, III årg Upp 5:1-5
1 i advent, alla Sak 9:9-10
1 i advent, alla Matt 21:1-9
1 i advent, Ps Ps 24
2 i advent, I årg Mika 4:1-4
2 i advent, I årg Luk 21:25-36
2 i advent, I årg Rom 15:4-7
2 i advent, II årg Jes 35:1-10
2 i advent, II årg Matt 13:31-34
2 i advent, II årg Jak 5:7-11
2 i advent, III årg Jer 33:14-16
2 i advent, III årg Mark 1:14-15
2 i advent, III årg Heb 10:32-39
2 i advent, Ps Ps 85:9-14
3 i advent, I årg Jes 29:17-21
3 i advent, I årg Matt 11:2-11
3 i advent, I årg 1 Kor 4:1-5
3 i advent, II årg Mal 4:4-6
3 i advent, II årg Matt 11:12-19
3 i advent, II årg 2 Pet 1:19-21
3 i advent, III årg Jes 40:1-8
3 i advent, III årg Luk 3:1-15
3 i advent, III årg Gal 3:21-29
3 i advent, Ps Ps 146:3-9
4 i advent, I årg Jes 40:9-11
4 i advent, I årg Luk 1:46-55
4 i advent, I årg Luk 1:46-55
4 i advent, I årg Rom 10:4-8
4 i advent, II årg Sef 3:14-17
4 i advent, II årg Luk 1:30-35
4 i advent, II årg Fil 4:4-7
4 i advent, III årg Jes 52:7-10
4 i advent, III årg Luk 1:39-45
4 i advent, III årg Luk 1:39-45
4 i advent, III årg 2 Kor 1:17-22
4 i advent, Ps Ps 145:8-13
julnatt, enda Jes 9:1a
julnatt, enda Jes 9:2-7
julnatt, enda Jes 9:2-7
julnatt, enda Luk 2:1-20
julnatt, enda Luk 2:1-20
julnatt, enda Heb 1:1-6
julnatt, Ps Ps 108:2-7
juld, I årg 1 Tim 3:16
juld, II årg Joh 1:1-14
juld, II årg 1 Joh 1:1-4
juld, III årg Matt 1:18-25
juld, III årg Heb 1:1-3
juld, alla Jes 9:2-7
juld, alla Jes 9:2-7
juld, alla Luk 2:1-20
juld, alla Luk 2:1-20
juld, Ps Ps 72:1-7
annand jul, I årg Jer 1:17-19
annand jul, I årg Matt 10:16-22
annand jul, I årg Apg 6:8-15
annand jul, II årg Jer 20:7-11
annand jul, II årg Luk 12:49-53
annand jul, II årg Apg 7:55-8:8
annand jul, III årg Mika 7:1-6
annand jul, III årg Matt 10:32-39
annand jul, III årg Apg 4:18-31
annand jul, Ps Ps 46:1-8
sönd e jul, I årg Jer 31:15-17
sönd e jul, I årg Matt 2:13-23
sönd e jul, I årg Gal 4:4-7
sönd e jul, II årg 2 Mos 1:15-21
sönd e jul, II årg Mark 10:13-16
sönd e jul, II årg 2 Tim 3:14-17
sönd e jul, III årg Jes 11:1-9
sönd e jul, III årg Matt 18:1-5
sönd e jul, III årg Apg 7:17-22
sönd e jul, Ps Ps 71:2-6
nyårsd , I årg 4 Mos 6:22-27
nyårsd , I årg Luk 2:21
nyårsd , I årg Rom 10:9-13
nyårsd , II årg Jes 49:13-16
nyårsd , II årg Luk 13:6-9
nyårsd , II årg Heb 13:5-8
nyårsd , III årg Klag 3:22-26
nyårsd , III årg Joh 2:23-25
nyårsd , III årg Apg 10:42-43
nyårsd , Ps Ps 121
sönd e nyår, I årg 1 Sam 3:1-10
sönd e nyår, I årg Luk 2:42-52
sönd e nyår, I årg Heb 3:1-6
sönd e nyår, II årg Jes 55:5-7
sönd e nyår, II årg Mark 11:15-19
sönd e nyår, II årg Rom 12:1-2
sönd e nyår, III årg 1 Kung 8:20
sönd e nyår, III årg 1 Kung 8:27-30
sönd e nyår, III årg Joh 2:13-22
sönd e nyår, III årg Fil 2:1-4
sönd e nyår, Ps Ps 84:2-5
trettonded, I årg Jes 60:1-6
trettonded, I årg Kol 1:11-14
trettonded, II årg Jes 49:5-7
trettonded, II årg Joh 8:12
trettonded, II årg 2 Kor 4:3-6
trettonded, III årg 1 Kung 10:1-7
trettonded, III årg Luk 11:29-32
trettonded, III årg Ef 2:17-19
trettonded, alla Matt 2:1-12
trettonded, Ps Ps 72:10-15
1 e trett, I årg Jes 42:1-7
1 e trett, I årg Matt 3:13-17
1 e trett, I årg Apg 18:24-19:6
1 e trett, II årg 2 Mos 1:22-2:10
1 e trett, II årg Luk 3:15-17
1 e trett, II årg Luk 3:21-22
1 e trett, II årg 1 Joh 5:6-12
1 e trett, III årg Jes 43:1-4
1 e trett, III årg Mark 1:9-11
1 e trett, III årg Apg 8:14-17
1 e trett, Ps Ps 89:20-29
2 e trett, I årg 2 Mos 33:18-23
2 e trett, I årg Joh 2:1-11
2 e trett, I årg Ef 1:7-14
2 e trett, II årg Jes 55:1-4
2 e trett, II årg Joh 4:5-26
2 e trett, II årg Upp 22:16-17
2 e trett, III årg 5 Mos 5:23-27
2 e trett, III årg Joh 5:31-36
2 e trett, III årg Heb 2:9-10
2 e trett, Ps Ps 19:2-7
3 e trett, I årg 1 Kung 8:41-43
3 e trett, I årg Matt 8:5-13
3 e trett, I årg Rom 1:16-17
3 e trett, II årg Jes 45:22-24
3 e trett, II årg Joh 4:27-42
3 e trett, II årg Gal 2:16-21
3 e trett, III årg 2 Kung 5:1-4
3 e trett, III årg 2 Kung 5:9-15
3 e trett, III årg Joh 4:46-54
3 e trett, III årg 2 Kor 1:3-7
3 e trett, Ps Ps 36:6-10
4 e trett, I årg Job 38:1-11
4 e trett, I årg Mark 4:35-41
4 e trett, I årg 2 Kor 1:8-11
4 e trett, II årg Jes 40:26-31
4 e trett, II årg Joh 5:1-9
4 e trett, II årg Jak 5:13-16
4 e trett, III årg 1 Kung 17:1-6
4 e trett, III årg Matt 14:22-33
4 e trett, III årg 2 Tim 1:7-10
4 e trett, Ps Ps 107:28-32
5 e trett, I årg Hes 34:17-23
5 e trett, I årg Matt 13:24-30
5 e trett, I årg Kol 3:12-16
5 e trett, II årg 4 Mos 11:24-30
5 e trett, II årg Mark 9:38-41
5 e trett, II årg Fil 1:12-18
5 e trett, III årg Hes 33:10-16
5 e trett, III årg Luk 13:22-30
5 e trett, III årg Rom 2:12-16
5 e trett, Ps Ps 37:1-7
6 e trett, enda Jes 43:15-21
6 e trett, enda Joh 5:16-23
6 e trett, enda Fil 2:12-13
6 e trett, Ps Ps 63:2-5
septuag, I årg Jer 9:23-24
septuag, I årg Matt 20:1-16
septuag, I årg 1 Kor 1:1-3
septuag, II årg Jona 3:10-4:11
septuag, II årg Luk 17:7-10
septuag, II årg Fil 1:3-11
septuag, III årg Matt 19:27-30
septuag, III årg Fil 3:7-14
septuag, III årg Salomos vish 11:22-26
septuag, Ps Ps 25:4-11
sexag, I årg Jes 55:8-11
sexag, I årg Luk 8:4-15
sexag, I årg 1 Kor 1:18-25
sexag, II årg Ps 119:129-135
sexag, II årg Joh 7:40-52
sexag, II årg Rom 10:13-17
sexag, III årg Jer 23:23-29
sexag, III årg Joh 6:60-69
sexag, III årg Heb 4:12-13
sexag, Ps Ps 33:4-9
fastlagssönd, I årg Jes 52:13-15
fastlagssönd, I årg Luk 18:31-43
fastlagssönd, I årg 1 Kor 13:1-13
fastlagssönd, II årg Ester 4:12-17
fastlagssönd, II årg Joh 12:20-33
fastlagssönd, II årg 1 Tim 2:4-6
fastlagssönd, III årg HV 8:6-7
fastlagssönd, III årg Mark 10:32-45
fastlagssönd, III årg 2 Kor 5:14-21
fastlagssönd, Ps Ps 86:5-11
askonsd, I årg Jes 58:4-9
askonsd, I årg Matt 6:16-18
askonsd, I årg Jak 2:14-17
askonsd, II årg Joel 2:12-19
askonsd, II årg Mark 2:18-20
askonsd, II årg Apg 13:1-3
askonsd, III årg Luk 5:33-39
askonsd, III årg 2 Kor 7:8-13
askonsd, III årg Manasses bön 11-15
askonsd, Ps Ps 32:1-5
1 i fastan, I årg 1 Mos 16:1-13
1 i fastan, I årg Matt 4:1-11
1 i fastan, I årg Heb 4:14-16
1 i fastan, II årg 1 Mos 4:3-7
1 i fastan, II årg Matt 16:21-23
1 i fastan, II årg Jak 1:12-15
1 i fastan, III årg 1 Mos 3:1-13
1 i fastan, III årg Mark 1:12-13
1 i fastan, III årg Heb 5:7-10
1 i fastan, Ps Ps 31:2-6
2 i fastan, I årg 1 Mos 32:22-31
2 i fastan, I årg Matt 15:21-28
2 i fastan, I årg 2 Kor 6:1-10
2 i fastan, II årg 1 Kung 19:1-8
2 i fastan, II årg Luk 7:36-8:3
2 i fastan, II årg 1 Kor 10:12-13
2 i fastan, III årg Jes 61:1-3
2 i fastan, III årg Mark 14:3-9
2 i fastan, III årg Heb 11:23-27
2 i fastan, Ps Ps 130
3 i fastan, I årg 1 Sam 17:40-50
3 i fastan, I årg Luk 11:14-26
3 i fastan, I årg Ef 5:1-9
3 i fastan, II årg Jes 59:14-17
3 i fastan, II årg Mark 5:24-34
3 i fastan, II årg Ef 6:10-18
3 i fastan, III årg 1 Kung 18:26-29
3 i fastan, III årg 1 Kung 18:36-39
3 i fastan, III årg Mark 9:14-32
3 i fastan, III årg Upp 3:14-19
3 i fastan, Ps Ps 25:12-22
midfastosönd, I årg 2 Kung 4:42-44
midfastosönd, I årg Joh 6:1-15
midfastosönd, I årg 2 Kor 9:8-10
midfastosönd, II årg 2 Mos 16:11-18
midfastosönd, II årg Joh 6:24-35
midfastosönd, II årg 1 Pet 2:1-3
midfastosönd, III årg Ords 9:1-6
midfastosönd, III årg Joh 6:48-59
midfastosönd, III årg 1 Kor 10:1-6
midfastosönd, Ps Ps 107:1-9
5 i fastan, I årg 3 Mos 16:15-16
5 i fastan, I årg Joh 11:46-57
5 i fastan, I årg Heb 7:24-27
5 i fastan, II årg 1 Mos 22:1-14
5 i fastan, II årg Mark 12:1-12
5 i fastan, II årg Apg 4:1-12
5 i fastan, III årg 4 Mos 21:4-9
5 i fastan, III årg Joh 3:11-21
5 i fastan, III årg 1 Joh 1:8-2:2
5 i fastan, Ps Ps 103:8-14
palmsönd, Matt ser Jes 56:6-8
palmsönd, Matt ser Matt 21:1-11
palmsönd, Matt ser Ef 2:12-16
palmsönd, Mark ser 2 Mos 13:6-10
palmsönd, Mark ser Mark 11:1-11
palmsönd, Mark ser Heb 2:14-18
palmsönd, Luk ser Jes 50:5-10
palmsönd, Luk ser Luk 19:28-40
palmsönd, Luk ser Rom 5:1-5
palmsönd, Joh ser Sak 2:10-13
palmsönd, Joh ser Joh 12:1-16
palmsönd, Joh ser Fil 2:5-11
palmsönd, Ps Ps 118:19-29
skärtorsd, Matt ser 2 Mos 12:1-14
skärtorsd, Matt ser Matt 26:17-30
skärtorsd, Matt ser 1 Kor 11:20-25
skärtorsd, Mark ser 2 Mos 24:3-11
skärtorsd, Mark ser Mark 14:12-26
skärtorsd, Mark ser 1 Kor 10:16-17
skärtorsd, Luk ser 2 Mos 12:15-20
skärtorsd, Luk ser Luk 22:7-23
skärtorsd, Luk ser 1 Kor 5:6-8
skärtorsd, Joh ser Jer 31:31-34
skärtorsd, Joh ser Joh 13:1-17
skärtorsd, Joh ser Heb 10:12-18
skärtorsd, Ps Ps 111:1-5
långfred, Matt ser Matt 27:32-56
långfred, Matt ser 1 Pet 3:18-19
långfred, Mark ser Mark 15:21-41
långfred, Mark ser 1 Kor 2:1-10
långfred, Luk ser Luk 23:26-49
långfred, Luk ser Fil 2:6-8
långfred, Joh ser Joh 19:17-37
långfred, Joh ser Heb 10:19-25
långfred, alla Jes 53:1-12
långfred, Ps Ps 22
påsknatt, Matt ser 2 Mos 14:10-16
påsknatt, Matt ser 2 Mos 14:21-22
påsknatt, Matt ser 2 Mos 14:21-22
påsknatt, Matt ser Matt 28:1-8
påsknatt, Matt ser Rom 6:3-11
påsknatt, Matt ser Rom 6:3-11
påsknatt, Mark ser Dan 3:19-25
påsknatt, Mark ser Mark 16:1-8
påsknatt, Mark ser 2 Tim 2:8-13
påsknatt, Luk ser 2 Mos 12:21-28
påsknatt, Luk ser Luk 23:55-24:12
påsknatt, Luk ser Kol 2:6-15
påsknatt, Joh ser Job 19:25-27
påsknatt, Joh ser Joh 20:1-10
påsknatt, Joh ser Ef 2:1-6
påsknatt, Ps Ps 114
påskd, Matt ser Jes 25:6-9
påskd, Matt ser Matt 28:1-20
påskd, Matt ser 1 Kor 15:53-57
påskd, Mark ser 2 Mos 15:1-11
påskd, Mark ser Mark 16:1-14
påskd, Mark ser 1 Kor 15:12-21
påskd, Luk ser Hos 6:1-3
påskd, Luk ser Luk 24:1-12
påskd, Luk ser Apg 3:14-16
påskd, Joh ser Jona 2:1-11
påskd, Joh ser Joh 20:1-18
påskd, Joh ser Apg 13:32-37
påskd, Ps Ps 118:15-24
annand påsk, I årg Hes 37:1-10
annand påsk, I årg Luk 24:13-35
annand påsk, I årg Apg 10:34-43
annand påsk, II årg 5 Mos 18:15-18
annand påsk, II årg Luk 24:36-49
annand påsk, II årg Kol 3:1-4
annand påsk, III årg Jer 31:9-13
annand påsk, III årg Joh 20:19-23
annand påsk, III årg 1 Pet 1:18-23
annand påsk, Ps Ps 16:6-11
2 i påsk, I årg Jes 43:10-13
2 i påsk, I årg Joh 21:1-14
2 i påsk, I årg 1 Kor 15:1-11
2 i påsk, II årg Jer 18:1-6
2 i påsk, II årg Joh 21:15-19
2 i påsk, II årg 1 Joh 5:1-5
2 i påsk, III årg Sak 8:6-8
2 i påsk, III årg Joh 20:24-31
2 i påsk, III årg 1 Pet 1:3-9
2 i påsk, Ps Ps 145:1-7
3 i påsk, I årg Hes 34:11-16
3 i påsk, I årg Joh 10:1-10
3 i påsk, I årg 1 Pet 2:22-25
3 i påsk, II årg Hes 34:23-31
3 i påsk, II årg Joh 10:11-16
3 i påsk, II årg Heb 13:20-21
3 i påsk, III årg Jer 23:3-8
3 i påsk, III årg Joh 10:22-30
3 i påsk, III årg 1 Pet 5:1-4
3 i påsk, Ps Ps 23
4 i påsk, I årg Jes 54:7-10
4 i påsk, I årg Joh 16:16-22
4 i påsk, I årg Heb 13:12-16
4 i påsk, II årg Joh 14:1-14
4 i påsk, II årg 2 Kor 4:16-18
4 i påsk, II årg Jesus Syrak 28:3-7
4 i påsk, III årg 2 Mos 13:20-22
4 i påsk, III årg Joh 13:31-35
4 i påsk, III årg 1 Thess 5:9-11
4 i påsk, Ps Ps 147:1-7
5 i påsk, I årg Hos 11:1-4
5 i påsk, I årg Joh 16:5-11
5 i påsk, I årg 1 Joh 4:10-16
5 i påsk, II årg Hos 14:5-9
5 i påsk, II årg Joh 15:10-17
5 i påsk, II årg 1 Joh 3:18-24
5 i påsk, III årg Jes 57:15-16
5 i påsk, III årg Joh 17:9-17
5 i påsk, III årg Gal 5:13-18
5 i påsk, Ps Ps 98:1-8
bönsönd, I årg 1 Mos 18:26-32
bönsönd, I årg Luk 18:1-8
bönsönd, I årg Ef 3:14-21
bönsönd, II årg Jer 29:11-14
bönsönd, II årg Luk 11:1-13
bönsönd, II årg 1 Joh 5:13-15
bönsönd, III årg 1 Kung 3:5-14
bönsönd, III årg Matt 6:5-8
bönsönd, III årg Rom 8:24-27
bönsönd, Ps Ps 13
Kr himmelsf d, I årg 2 Kung 2:11-14
Kr himmelsf d, I årg Mark 16:19-20
Kr himmelsf d, II årg Jes 61:10-11
Kr himmelsf d, II årg Luk 24:49-53
Kr himmelsf d, II årg Ef 1:17-23
Kr himmelsf d, III årg Dan 7:13-14
Kr himmelsf d, III årg Joh 17:1-8
Kr himmelsf d, III årg Ef 4:7-13
Kr himmelsf d, alla Apg 1:1-11
Kr himmelsf d, Ps Ps 110
sönd f pingst, I årg Sak 14:6-9
sönd f pingst, I årg Joh 15:26-16:4
sönd f pingst, I årg Rom 8:16-18
sönd f pingst, II årg 5 Mos 31:6-8
sönd f pingst, II årg Joh 16:23-33
sönd f pingst, II årg Rom 8:31-39
sönd f pingst, III årg 1 Kung 19:9-16
sönd f pingst, III årg Joh 16:12-15
sönd f pingst, III årg Apg 1:12-14
sönd f pingst, Ps Ps 33:18-22
pingstd, I årg 1 Mos 11:1-9
pingstd, I årg Joh 14:25-29
pingstd, II årg Joel 2:28-29
pingstd, II årg Joh 14:15-21
pingstd, II årg Apg 2:14-21
pingstd, III årg Jes 12
pingstd, III årg Joh 7:37-39
pingstd, III årg Ef 2:17-22
pingstd, alla Apg 2:1-11
pingstd, Ps Ps 104:27-31
annand pingst, I årg 2 Mos 17:1-7
annand pingst, I årg Joh 6:44-47
annand pingst, I årg Apg 10:42-48
annand pingst, II årg Hes 11:17-20
annand pingst, II årg Joh 3:31-36
annand pingst, II årg Apg 11:19-26
annand pingst, III årg Jes 44:1-8
annand pingst, III årg Joh 12:44-50
annand pingst, III årg Apg 2:36-41
annand pingst, Ps Ps 68:10-14
annand pingst, Ps Ps 68:20-21
hel tref d, I årg 5 Mos 6:4-9
hel tref d, I årg Matt 11:25-27
hel tref d, I årg Apg 2:24-35
hel tref d, II årg 2 Mos 3:1-15
hel tref d, II årg Matt 28:16-20
hel tref d, II årg Rom 11:33-36
hel tref d, III årg 1 Mos 18:1-8
hel tref d, III årg Joh 11:18-27
hel tref d, III årg Apg 4:5-12
hel tref d, Ps Ps 113:1-6
1 e tref, I årg Hes 36:25-28
1 e tref, I årg Joh 3:1-8
1 e tref, I årg Rom 6:3-11
1 e tref, I årg Rom 6:3-11
1 e tref, II årg 2 Mos 14:21-22
1 e tref, II årg 2 Mos 14:21-22
1 e tref, II årg Joh 1:29-34
1 e tref, II årg Tit 3:4-8
1 e tref, III årg 1 Mos 7:11-23
1 e tref, III årg Matt 3:11-12
1 e tref, III årg Apg 8:26-39
1 e tref, Ps Ps 66:5-12
2 e tref, I årg Sak 3:1-7
2 e tref, I årg Luk 14:15-24
2 e tref, I årg Upp 19:5-9
2 e tref, II årg 5 Mos 7:6-9
2 e tref, II årg Joh 1:35-46
2 e tref, II årg Rom 8:28-30
2 e tref, III årg Dom 6:7-16
2 e tref, III årg Mark 2:13-17
2 e tref, III årg 1 Kor 1:26-31
2 e tref, Ps Ps 65:2-5
3 e tref, I årg Mika 7:18-20
3 e tref, I årg Luk 15:1-7
3 e tref, I årg Rom 5:6-11
3 e tref, II årg Jes 51:1-3
3 e tref, II årg Luk 15:8-10
3 e tref, II årg Ef 2:1-10
3 e tref, III årg Jes 66:12-14
3 e tref, III årg Luk 15:11-32
3 e tref, III årg 1 Pet 5:5-11
3 e tref, Ps Ps 119:170-176
4 e tref, I årg 2 Sam 12:1-7
4 e tref, I årg Matt 7:1-5
4 e tref, I årg Rom 2:1-4
4 e tref, II årg Sak 7:8-10
4 e tref, II årg Joh 8:1-11
4 e tref, II årg Rom 14:11-14
4 e tref, III årg Hes 18:30-32
4 e tref, III årg Luk 6:36-42
4 e tref, III årg Gal 6:1-7
4 e tref, Ps Ps 62:2-9
apostlad, I årg Hes 1:26-2:3
apostlad, I årg Hes 2:8-10
apostlad, I årg Luk 5:1-11
apostlad, I årg 1 Tim 1:12-17
apostlad, II årg Jes 6:1-8
apostlad, II årg Matt 16:13-20
apostlad, II årg 1 Pet 2:4-10
apostlad, III årg Jer 1:4-10
apostlad, III årg Mark 3:7-19
apostlad, III årg Rom 16:1-7
apostlad, Ps Ps 40:6-12
6 e tref, I årg 3 Mos 19:1-2
6 e tref, I årg 3 Mos 19:13-18
6 e tref, I årg Matt 5:20-26
6 e tref, I årg 1 Pet 1:13-16
6 e tref, II årg Am 7:10-15
6 e tref, II årg Matt 16:24-27
6 e tref, II årg 1 Thess 2:1-8
6 e tref, III årg 1 Kung 19:19-21
6 e tref, III årg Luk 9:51-62
6 e tref, III årg 1 Kor 9:19-26
6 e tref, Ps Ps 15
Kr förklar d, I årg 2 Mos 24:12-18
Kr förklar d, I årg Matt 17:1-8
Kr förklar d, I årg 2 Pet 1:16-18
Kr förklar d, II årg 2 Mos 34:27-35
Kr förklar d, II årg Mark 9:1-13
Kr förklar d, II årg 2 Kor 3:9-18
Kr förklar d, III årg 2 Mos 40:34-38
Kr förklar d, III årg Luk 9:28-36
Kr förklar d, III årg Upp 1:9-18
Kr förklar d, Ps Ps 89:12-18
8 e tref, I årg Mika 3:5-8
8 e tref, I årg Matt 7:15-21
8 e tref, I årg 1 Joh 4:1-6
8 e tref, II årg Ords 7:1-3
8 e tref, II årg Matt 7:22-29
8 e tref, II årg 1 Kor 3:10-15
8 e tref, III årg Jer 7:1-7
8 e tref, III årg Matt 7:13-14
8 e tref, III årg Rom 8:14-17
8 e tref, Ps Ps 119:30-35
9 e tref, I årg 1 Mos 1:24-2:3
9 e tref, I årg Matt 25:14-30
9 e tref, I årg 1 Pet 4:7-11
9 e tref, II årg Ords 3:27-32
9 e tref, II årg Luk 12:42-48
9 e tref, II årg Ef 4:20-28
9 e tref, III årg Am 8:4-7
9 e tref, III årg Luk 16:1-13
9 e tref, III årg 2 Tim 4:1-7
9 e tref, Ps Ps 8
10 e tref, I årg Jes 27:2-6
10 e tref, I årg Joh 15:1-9
10 e tref, I årg 1 Kor 12:12-26
10 e tref, II årg 2 Mos 19:3-8
10 e tref, II årg Matt 18:18-22
10 e tref, II årg Rom 12:3-8
10 e tref, III årg Jos 24:16-18
10 e tref, III årg Luk 9:46-48
10 e tref, III årg 1 Kor 12:4-11
10 e tref, Ps Ps 28:6-9
11 e tref, I årg Jes 2:12-17
11 e tref, I årg Luk 18:9-14
11 e tref, I årg Rom 3:21-28
11 e tref, II årg Am 5:21-24
11 e tref, II årg Matt 21:28-31
11 e tref, II årg Rom 7:14-25
11 e tref, III årg Jes 1:10-17
11 e tref, III årg Matt 23:1-12
11 e tref, III årg Jak 1:22-25
11 e tref, Ps Ps 143:6-10
12 e tref, I årg 2 Mos 4:10-17
12 e tref, I årg Mark 7:31-37
12 e tref, I årg 2 Kor 3:4-8
12 e tref, II årg Jes 38:1-6
12 e tref, II årg Luk 13:10-17
12 e tref, II årg Rom 8:18-23
12 e tref, III årg 2 Mos 23:10-12
12 e tref, III årg Mark 2:23-28
12 e tref, III årg Gal 4:31-5:6
12 e tref, Ps Ps 145:13b-18
13 e tref, I årg 1 Mos 4:8-12
13 e tref, I årg Luk 10:23-37
13 e tref, I årg 1 Joh 4:7-10
13 e tref, II årg 5 Mos 15:7-11
13 e tref, II årg Matt 5:38-48
13 e tref, II årg Rom 13:8-10
13 e tref, III årg Jer 38:7-13
13 e tref, III årg Matt 7:12
13 e tref, III årg Rom 12:16-21
13 e tref, Ps Ps 103:1-6
14 e tref, I årg Hes 37:15-22
14 e tref, I årg Joh 17:9-11
14 e tref, I årg Ef 4:1-6
14 e tref, II årg Jes 11:10-13
14 e tref, II årg Luk 22:24-27
14 e tref, II årg Fil 2:1-5
14 e tref, III årg Am 9:11-15
14 e tref, III årg Joh 17:18-23
14 e tref, III årg 1 Kor 1:10-13
14 e tref, Ps Ps 95:1-7
15 e tref, I årg Neh 9:19-21
15 e tref, I årg Matt 6:31-34
15 e tref, I årg Apg 20:32-36
15 e tref, II årg 1 Kung 17:8-16
15 e tref, II årg Matt 11:28-30
15 e tref, II årg Apg 4:32-35
15 e tref, III årg 5 Mos 4:29-31
15 e tref, III årg Luk 10:38-42
15 e tref, III årg Fil 4:10-13
15 e tref, Ps Ps 123
16 e tref, I årg Jes 26:19
16 e tref, I årg Joh 11:28-44
16 e tref, I årg 2 Kor 4:7-14
16 e tref, II årg 1 Kung 17:17-24
16 e tref, II årg Luk 7:11-17
16 e tref, II årg Upp 2:8-11
16 e tref, III årg Job 14:13-15
16 e tref, III årg Mark 5:35-43
16 e tref, III årg Fil 1:20-26
16 e tref, Ps Ps 107:18-22
17 e tref, I årg 2 Mos 32:1-4
17 e tref, I årg 2 Mos 32:30-35
17 e tref, I årg Matt 6:19-24
17 e tref, I årg 1 Joh 2:15-17
17 e tref, II årg Pred 5:9-15
17 e tref, II årg Luk 12:13-21
17 e tref, II årg 1 Tim 6:7-11
17 e tref, III årg Pred 12:1-7
17 e tref, III årg Luk 16:19-31
17 e tref, III årg 1 Joh 4:16-21
17 e tref, Ps Ps 49:6-12
18 e tref, I årg Mika 6:6-8
18 e tref, I årg Joh 7:14-18
18 e tref, I årg Apg 16:11-15
18 e tref, II årg 5 Mos 30:11-16
18 e tref, II årg Mark 10:17-27
18 e tref, II årg Jak 2:8-13
18 e tref, III årg Ords 8:32-36
18 e tref, III årg Matt 13:44-46
18 e tref, III årg Apg 5:27-29
18 e tref, Ps Ps 19:8-15
19 e tref, I årg 1 Mos 6:13-22
19 e tref, I årg Mark 12:41-44
19 e tref, I årg Heb 11:1-7
19 e tref, II årg 1 Mos 15:5-6
19 e tref, II årg Joh 9:1-7
19 e tref, II årg Joh 9:24-39
19 e tref, II årg 1 Tim 6:11-12
19 e tref, III årg Jos 2:1-15
19 e tref, III årg Mark 2:1-12
19 e tref, III årg Heb 11:29-33
19 e tref, Ps Ps 73:23-26
20 e tref, I årg Rut 2:8-12
20 e tref, I årg Mark 3:31-35
20 e tref, I årg Apg 9:36-43
20 e tref, II årg Rut 1:6-19
20 e tref, II årg Joh 11:1-7
20 e tref, II årg Heb 13:2-3
20 e tref, III årg Matt 13:53-57
20 e tref, III årg 2 Tim 1:3-5
20 e tref, III årg Tob 10:7-13
20 e tref, Ps Ps 68:5-7
21 e tref, I årg Jer 29:4-7
21 e tref, I årg Matt 22:15-22
21 e tref, I årg Rom 13:7-10
21 e tref, II årg 5 Mos 24:17-22
21 e tref, II årg Luk 19:1-10
21 e tref, II årg Jak 2:1-8
21 e tref, III årg 2 Mos 23:1-19
21 e tref, III årg Matt 12:15-21
21 e tref, III årg 2 Kor 8:9-15
21 e tref, Ps Ps 40:14-18
22 e tref, I årg 1 Mos 45:4-8
22 e tref, I årg Matt 23:37-24:2
22 e tref, I årg 1 Pet 4:12-19
22 e tref, II årg Neh 2:11-20
22 e tref, II årg Mark 4:26-29
22 e tref, II årg Rom 5:15-21
22 e tref, III årg Jes 2:2-5
22 e tref, III årg Joh 12:35-43
22 e tref, III årg 2 Pet 1:2-8
22 e tref, Ps Ps 62:10-13
23 e tref, I årg 1 Mos 50:15-21
23 e tref, I årg Matt 18:15-20
23 e tref, I årg 2 Thess 3:1-5
23 e tref, II årg Jes 64:6-9
23 e tref, II årg Matt 18:21-35
23 e tref, II årg Ef 4:29-32
23 e tref, III årg Hos 11:8-9
23 e tref, III årg Matt 6:9-15
23 e tref, III årg 1 Thess 5:13-15
23 e tref, Ps Ps 78:35-39
24 e tref, enda Am 4:12-13
24 e tref, enda Matt 24:3-14
24 e tref, enda 1 Joh 2:28-3:3
24 e tref, Ps Ps 39:5-8
sönd f domssönd, I årg Sef 3:8-13
sönd f domssönd, I årg Matt 25:1-13
sönd f domssönd, I årg Upp 3:10-13
sönd f domssönd, II årg Jes 51:4-6
sönd f domssönd, II årg Luk 12:35-40
sönd f domssönd, II årg 2 Kor 13:5-9
sönd f domssönd, III årg Am 8:9-12
sönd f domssönd, III årg Luk 17:20-30
sönd f domssönd, III årg Fil 3:20-4:1
sönd f domssönd, Ps Ps 139:1-18
domssönd, I årg Jes 65:17-19
domssönd, I årg Matt 25:31-46
domssönd, I årg 2 Pet 3:8-13
domssönd, II årg Dan 7:9-10
domssönd, II årg Joh 5:22-30
domssönd, II årg Upp 20:11-21:5
domssönd, III årg Hes 47:6-12
domssönd, III årg Matt 13:47-50
domssönd, III årg 1 Kor 15:22-28
domssönd, Ps Ps 102:26-29
kyndelsmässod, I årg 1 Sam 1:21-28
kyndelsmässod, I årg 1 Joh 1:5-7
kyndelsmässod, II årg Mal 3:1-4
kyndelsmässod, II årg Joh 1:14-18
kyndelsmässod, II årg 1 Tim 6:13-16
kyndelsmässod, III årg Mika 7:7-8
kyndelsmässod, III årg Matt 13:31-33
kyndelsmässod, III årg Apg 2:42-46
kyndelsmässod, alla Luk 2:22-40
kyndelsmässod, Ps Ps 138
Marie beb d, I årg Jes 7:10-14
Marie beb d, I årg Rom 8:1-4
Marie beb d, II årg Mika 5:2-4
Marie beb d, II årg Luk 1:39-45
Marie beb d, II årg Luk 1:39-45
Marie beb d, II årg Rom 4:18-21
Marie beb d, III årg 1 Sam 2:1-10
Marie beb d, III årg Luk 1:46-55
Marie beb d, III årg Luk 1:46-55
Marie beb d, III årg Kol 1:15-20
Marie beb d, alla Luk 1:26-38
Marie beb d, Ps Ps 147:7-15
midsommard, I årg 1 Mos 1:1-13
midsommard, I årg Joh 1:1-5
midsommard, I årg Apg 14:15-17
midsommard, II årg Job 12:7-13
midsommard, II årg Matt 6:25-30
midsommard, II årg Apg 17:22-31
midsommard, III årg 1 Mos 9:8-17
midsommard, III årg Mark 6:30-40
midsommard, III årg Kol 1:21-23
midsommard, Ps Ps 104:1-13
hel Joh döp d, I årg Jes 49:1-2
hel Joh döp d, I årg Luk 1:5-17
hel Joh döp d, I årg Apg 19:4
hel Joh döp d, II årg Jer 22:1-4
hel Joh döp d, II årg Luk 1:57-66
hel Joh döp d, II årg Apg 13:16-25
hel Joh döp d, III årg Jes 42:5-9
hel Joh döp d, III årg Luk 1:67-80
hel Joh döp d, III årg Apg 10:37-38
hel Joh döp d, Ps Ps 96
hel Mik d, I årg Dan 6:16-22
hel Mik d, I årg Luk 10:17-20
hel Mik d, II årg Dan 10:15-19
hel Mik d, II årg Matt 18:7-10
hel Mik d, II årg Apg 12:6-17
hel Mik d, III årg 1 Mos 28:10-17
hel Mik d, III årg Joh 1:47-51
hel Mik d, III årg Upp 5:11-14
hel Mik d, alla Upp 12:7-12
hel Mik d, Ps Ps 103:19-22
tacksägelsed, I årg 1 Krön 29:10-14
tacksägelsed, I årg Luk 17:11-19
tacksägelsed, I årg 1 Thess 5:16-24
tacksägelsed, II årg Jer 31:3-6
tacksägelsed, II årg Matt 15:29-31
tacksägelsed, II årg Upp 4:8-11
tacksägelsed, III årg Luk 19:37-40
tacksägelsed, III årg Kol 3:16-17
tacksägelsed, III årg Sal vis 7:15-22
tacksägelsed, Ps Ps 65:9-14
alla helg d, I årg Jes 49:8-10
alla helg d, I årg Matt 5:1-12
alla helg d, I årg Upp 7:9-17
alla helg d, II årg Jes 60:18-22
alla helg d, II årg Matt 5:13-16
alla helg d, II årg Heb 12:1-3
alla helg d, III årg 5 Mos 34:1-5
alla helg d, III årg Luk 6:20-26
alla helg d, III årg Heb 12:22-24
alla helg d, Ps Ps 126
sönd e alla helg d, I årg Hes 37:12-14
sönd e alla helg d, I årg Luk 12:4-7
sönd e alla helg d, I årg Upp 22:1-5
sönd e alla helg d, II årg Job 17:15-16
sönd e alla helg d, II årg Joh 6:37-40
sönd e alla helg d, II årg 1 Kor 15:35-49
sönd e alla helg d, III årg Jos 1:10-11
sönd e alla helg d, III årg Luk 20:37-38
sönd e alla helg d, III årg Heb 11:13-16
sönd e alla helg d, Ps Ps 116:1-9
passionsgtj, Matt ser Matt 26:1-27:31
passionsgtj, Mark ser Mark 14:1-15:20
passionsgtj, Luk ser Luk 22:1-23:25
passionsgtj, Joh ser Joh 17:1-19
passionsgtj, Joh ser Joh 18:1-19:16
långfred kv pass, Matt ser Matt 27:57-66
långfred kv pass, Mark ser Mark 15:42-47
långfred kv pass, Luk ser Luk 23:50-56
långfred kv pass, Joh ser Joh 19:38-42

Den Svenska Evangelieboken 2003
uppställd i textordning.

1 Mos 1:1-13 midsommard, I årg
1 Mos 1:24-2:3 9 e tref, I årg
1 Mos 3:1-13 1 i fastan, III årg
1 Mos 4:3-7 1 i fastan, II årg
1 Mos 4:8-12 13 e tref, I årg
1 Mos 6:13-22 19 e tref, I årg
1 Mos 7:11-23 1 e tref, III årg
1 Mos 9:8-17 midsommard, III årg
1 Mos 11:1-9 pingstd, I årg
1 Mos 15:5-6 19 e tref, II årg
1 Mos 16:1-13 1 i fastan, I årg
1 Mos 18:1-8 hel tref d, III årg
1 Mos 18:26-32 bönsönd, I årg
1 Mos 22:1-14 5 i fastan, II årg
1 Mos 28:10-17 hel Mik d, III årg
1 Mos 32:22-31 2 i fastan, I årg
1 Mos 45:4-8 22 e tref, I årg
1 Mos 50:15-21 23 e tref, I årg
2 Mos 1:15-21 sönd e jul, II årg
2 Mos 1:22-2:10 1 e trett, II årg
2 Mos 3:1-15 hel tref d, II årg
2 Mos 4:10-17 12 e tref, I årg
2 Mos 12:1-14 skärtorsd, Matt ser
2 Mos 12:15-20 skärtorsd, Luk ser
2 Mos 12:21-28 påsknatt, Luk ser
2 Mos 13:6-10 palmsönd, Mark ser
2 Mos 13:20-22 4 i påsk, III årg
2 Mos 14:10-16 påsknatt, Matt ser
2 Mos 14:21-22 påsknatt, Matt ser
2 Mos 14:21-22 1 e tref, II årg
2 Mos 14:21-22 påsknatt, Matt ser
2 Mos 14:21-22 1 e tref, II årg
2 Mos 15:1-11 påskd, Mark ser
2 Mos 16:11-18 midfastosönd, II årg
2 Mos 17:1-7 annand pingst, I årg
2 Mos 19:3-8 10 e tref, II årg
2 Mos 23:1-19 21 e tref, III årg
2 Mos 23:10-12 12 e tref, III årg
2 Mos 24:3-11 skärtorsd, Mark ser
2 Mos 24:12-18 Kr förklar d, I årg
2 Mos 32:1-4 17 e tref, I årg
2 Mos 32:30-35 17 e tref, I årg
2 Mos 33:18-23 2 e trett, I årg
2 Mos 34:27-35 Kr förklar d, II årg
2 Mos 40:34-38 Kr förklar d, III årg
3 Mos 16:15-16 5 i fastan, I årg
3 Mos 19:1-2 6 e tref, I årg
3 Mos 19:13-18 6 e tref, I årg
4 Mos 6:22-27 nyårsd , I årg
4 Mos 11:24-30 5 e trett, II årg
4 Mos 21:4-9 5 i fastan, III årg
5 Mos 4:29-31 15 e tref, III årg
5 Mos 5:23-27 2 e trett, III årg
5 Mos 6:4-9 hel tref d, I årg
5 Mos 7:6-9 2 e tref, II årg
5 Mos 15:7-11 13 e tref, II årg
5 Mos 18:15-18 annand påsk, II årg
5 Mos 24:17-22 21 e tref, II årg
5 Mos 30:11-16 18 e tref, II årg
5 Mos 31:6-8 sönd f pingst, II årg
5 Mos 34:1-5 alla helg d, III årg
Jos 1:10-11 sönd e alla helg d, III årg
Jos 2:1-15 19 e tref, III årg
Jos 24:16-18 10 e tref, III årg
Dom 6:7-16 2 e tref, III årg
Rut 1:6-19 20 e tref, II årg
Rut 2:8-12 20 e tref, I årg
1 Sam 1:21-28 kyndelsmässod, I årg
1 Sam 2:1-10 Marie beb d, III årg
1 Sam 3:1-10 sönd e nyår, I årg
1 Sam 17:40-50 3 i fastan, I årg
2 Sam 12:1-7 4 e tref, I årg
1 Kung 3:5-14 bönsönd, III årg
1 Kung 8:20 sönd e nyår, III årg
1 Kung 8:27-30 sönd e nyår, III årg
1 Kung 8:41-43 3 e trett, I årg
1 Kung 10:1-7 trettonded, III årg
1 Kung 17:1-6 4 e trett, III årg
1 Kung 17:8-16 15 e tref, II årg
1 Kung 17:17-24 16 e tref, II årg
1 Kung 18:26-29 3 i fastan, III årg
1 Kung 18:36-39 3 i fastan, III årg
1 Kung 19:1-8 2 i fastan, II årg
1 Kung 19:9-16 sönd f pingst, III årg
1 Kung 19:19-21 6 e tref, III årg
2 Kung 2:11-14 Kr himmelsf d, I årg
2 Kung 4:42-44 midfastosönd, I årg
2 Kung 5:1-4 3 e trett, III årg
2 Kung 5:9-15 3 e trett, III årg
1 Krön 29:10-14 tacksägelsed, I årg
Neh 2:11-20 22 e tref, II årg
Neh 9:19-21 15 e tref, I årg
Ester 4:12-17 fastlagssönd, II årg
Job 12:7-13 midsommard, II årg
Job 14:13-15 16 e tref, III årg
Job 17:15-16 sönd e alla helg d, II årg
Job 19:25-27 påsknatt, Joh ser
Job 38:1-11 4 e trett, I årg
Ps 8 9 e tref, Ps
Ps 13 bönsönd, Ps
Ps 15 6 e tref, Ps
Ps 16:6-11 annand påsk, Ps
Ps 19:2-7 2 e trett, Ps
Ps 19:8-15 18 e tref, Ps
Ps 22 långfred, Ps
Ps 23 3 i påsk, Ps
Ps 24 1 i advent, Ps
Ps 25:4-11 septuag, Ps
Ps 25:12-22 3 i fastan, Ps
Ps 28:6-9 10 e tref, Ps
Ps 31:2-6 1 i fastan, Ps
Ps 32:1-5 askonsd, Ps
Ps 33:4-9 sexag, Ps
Ps 33:18-22 sönd f pingst, Ps
Ps 36:6-10 3 e trett, Ps
Ps 37:1-7 5 e trett, Ps
Ps 39:5-8 24 e tref, Ps
Ps 40:6-12 apostlad, Ps
Ps 40:14-18 21 e tref, Ps
Ps 46:1-8 annand jul, Ps
Ps 49:6-12 17 e tref, Ps
Ps 62:2-9 4 e tref, Ps
Ps 62:10-13 22 e tref, Ps
Ps 63:2-5 6 e trett, Ps
Ps 65:2-5 2 e tref, Ps
Ps 65:9-14 tacksägelsed, Ps
Ps 66:5-12 1 e tref, Ps
Ps 68:5-7 20 e tref, Ps
Ps 68:10-14 annand pingst, Ps
Ps 68:20-21 annand pingst, Ps
Ps 71:2-6 sönd e jul, Ps
Ps 72:1-7 juld, Ps
Ps 72:10-15 trettonded, Ps
Ps 73:23-26 19 e tref, Ps
Ps 78:35-39 23 e tref, Ps
Ps 84:2-5 sönd e nyår, Ps
Ps 85:9-14 2 i advent, Ps
Ps 86:5-11 fastlagssönd, Ps
Ps 89:12-18 Kr förklar d, Ps
Ps 89:20-29 1 e trett, Ps
Ps 95:1-7 14 e tref, Ps
Ps 96 hel Joh döp d, Ps
Ps 98:1-8 5 i påsk, Ps
Ps 102:26-29 domssönd, Ps
Ps 103:1-6 13 e tref, Ps
Ps 103:8-14 5 i fastan, Ps
Ps 103:19-22 hel Mik d, Ps
Ps 104:1-13 midsommard, Ps
Ps 104:27-31 pingstd, Ps
Ps 107:1-9 midfastosönd, Ps
Ps 107:18-22 16 e tref, Ps
Ps 107:28-32 4 e trett, Ps
Ps 108:2-7 julnatt, Ps
Ps 110 Kr himmelsf d, Ps
Ps 111:1-5 skärtorsd, Ps
Ps 113:1-6 hel tref d, Ps
Ps 114 påsknatt, Ps
Ps 116:1-9 sönd e alla helg d, Ps
Ps 118:15-24 påskd, Ps
Ps 118:19-29 palmsönd, Ps
Ps 119:30-35 8 e tref, Ps
Ps 119:129-135 sexag, II årg
Ps 119:170-176 3 e tref, Ps
Ps 121 nyårsd , Ps
Ps 123 15 e tref, Ps
Ps 126 alla helg d, Ps
Ps 130 2 i fastan, Ps
Ps 138 kyndelsmässod, Ps
Ps 139:1-18 sönd f domssönd, Ps
Ps 143:6-10 11 e tref, Ps
Ps 145:1-7 2 i påsk, Ps
Ps 145:8-13 4 i advent, Ps
Ps 145:13b-18 12 e tref, Ps
Ps 146:3-9 3 i advent, Ps
Ps 147:1-7 4 i påsk, Ps
Ps 147:7-15 Marie beb d, Ps
Ords 3:27-32 9 e tref, II årg
Ords 7:1-3 8 e tref, II årg
Ords 8:32-36 18 e tref, III årg
Ords 9:1-6 midfastosönd, III årg
Pred 5:9-15 17 e tref, II årg
Pred 12:1-7 17 e tref, III årg
HV 8:6-7 fastlagssönd, III årg
Jes 1:10-17 11 e tref, III årg
Jes 2:2-5 22 e tref, III årg
Jes 2:12-17 11 e tref, I årg
Jes 6:1-8 apostlad, II årg
Jes 7:10-14 Marie beb d, I årg
Jes 9:1a julnatt, enda
Jes 9:2-7 julnatt, enda
Jes 9:2-7 juld, alla
Jes 9:2-7 julnatt, enda
Jes 9:2-7 juld, alla
Jes 11:1-9 sönd e jul, III årg
Jes 11:10-13 14 e tref, II årg
Jes 12 pingstd, III årg
Jes 25:6-9 påskd, Matt ser
Jes 26:19 16 e tref, I årg
Jes 27:2-6 10 e tref, I årg
Jes 29:17-21 3 i advent, I årg
Jes 35:1-10 2 i advent, II årg
Jes 38:1-6 12 e tref, II årg
Jes 40:1-8 3 i advent, III årg
Jes 40:9-11 4 i advent, I årg
Jes 40:26-31 4 e trett, II årg
Jes 42:1-7 1 e trett, I årg
Jes 42:5-9 hel Joh döp d, III årg
Jes 43:1-4 1 e trett, III årg
Jes 43:10-13 2 i påsk, I årg
Jes 43:15-21 6 e trett, enda
Jes 44:1-8 annand pingst, III årg
Jes 45:22-24 3 e trett, II årg
Jes 49:1-2 hel Joh döp d, I årg
Jes 49:5-7 trettonded, II årg
Jes 49:8-10 alla helg d, I årg
Jes 49:13-16 nyårsd , II årg
Jes 50:5-10 palmsönd, Luk ser
Jes 51:1-3 3 e tref, II årg
Jes 51:4-6 sönd f domssönd, II årg
Jes 52:7-10 4 i advent, III årg
Jes 52:13-15 fastlagssönd, I årg
Jes 53:1-12 långfred, alla
Jes 54:7-10 4 i påsk, I årg
Jes 55:1-4 2 e trett, II årg
Jes 55:5-7 sönd e nyår, II årg
Jes 55:8-11 sexag, I årg
Jes 56:6-8 palmsönd, Matt ser
Jes 57:15-16 5 i påsk, III årg
Jes 58:4-9 askonsd, I årg
Jes 59:14-17 3 i fastan, II årg
Jes 60:1-6 trettonded, I årg
Jes 60:18-22 alla helg d, II årg
Jes 61:1-3 2 i fastan, III årg
Jes 61:10-11 Kr himmelsf d, II årg
Jes 64:6-9 23 e tref, II årg
Jes 65:17-19 domssönd, I årg
Jes 66:12-14 3 e tref, III årg
Jer 1:4-10 apostlad, III årg
Jer 1:17-19 annand jul, I årg
Jer 7:1-7 8 e tref, III årg
Jer 9:23-24 septuag, I årg
Jer 18:1-6 2 i påsk, II årg
Jer 20:7-11 annand jul, II årg
Jer 22:1-4 hel Joh döp d, II årg
Jer 23:3-8 3 i påsk, III årg
Jer 23:23-29 sexag, III årg
Jer 29:4-7 21 e tref, I årg
Jer 29:11-14 bönsönd, II årg
Jer 31:3-6 tacksägelsed, II årg
Jer 31:9-13 annand påsk, III årg
Jer 31:15-17 sönd e jul, I årg
Jer 31:31-34 skärtorsd, Joh ser
Jer 33:14-16 2 i advent, III årg
Jer 38:7-13 13 e tref, III årg
Klag 3:22-26 nyårsd , III årg
Hes 1:26-2:3 apostlad, I årg
Hes 2:8-10 apostlad, I årg
Hes 11:17-20 annand pingst, II årg
Hes 18:30-32 4 e tref, III årg
Hes 33:10-16 5 e trett, III årg
Hes 34:11-16 3 i påsk, I årg
Hes 34:17-23 5 e trett, I årg
Hes 34:23-31 3 i påsk, II årg
Hes 36:25-28 1 e tref, I årg
Hes 37:1-10 annand påsk, I årg
Hes 37:12-14 sönd e alla helg d, I årg
Hes 37:15-22 14 e tref, I årg
Hes 47:6-12 domssönd, III årg
Dan 3:19-25 påsknatt, Mark ser
Dan 6:16-22 hel Mik d, I årg
Dan 7:9-10 domssönd, II årg
Dan 7:13-14 Kr himmelsf d, III årg
Dan 10:15-19 hel Mik d, II årg
Hos 6:1-3 påskd, Luk ser
Hos 11:1-4 5 i påsk, I årg
Hos 11:8-9 23 e tref, III årg
Hos 14:5-9 5 i påsk, II årg
Joel 2:12-19 askonsd, II årg
Joel 2:28-29 pingstd, II årg
Am 4:12-13 24 e tref, enda
Am 5:21-24 11 e tref, II årg
Am 7:10-15 6 e tref, II årg
Am 8:4-7 9 e tref, III årg
Am 8:9-12 sönd f domssönd, III årg
Am 9:11-15 14 e tref, III årg
Jona 2:1-11 påskd, Joh ser
Jona 3:10-4:11 septuag, II årg
Mika 3:5-8 8 e tref, I årg
Mika 4:1-4 2 i advent, I årg
Mika 5:2-4 Marie beb d, II årg
Mika 6:6-8 18 e tref, I årg
Mika 7:1-6 annand jul, III årg
Mika 7:7-8 kyndelsmässod, III årg
Mika 7:18-20 3 e tref, I årg
Sef 3:8-13 sönd f domssönd, I årg
Sef 3:14-17 4 i advent, II årg
Sak 2:10-13 palmsönd, Joh ser
Sak 3:1-7 2 e tref, I årg
Sak 7:8-10 4 e tref, II årg
Sak 8:6-8 2 i påsk, III årg
Sak 9:9-10 1 i advent, alla
Sak 14:6-9 sönd f pingst, I årg
Mal 3:1-4 kyndelsmässod, II årg
Mal 4:4-6 3 i advent, II årg
Tob 10:7-13 20 e tref, III årg
Sal vis 7:15-22 tacksägelsed, III årg
Sal vis 11:22-26 septuag, III årg
Syr 28:3-7 4 i påsk, II årg
Manasse 11-15 askonsd, III årg
Matt 1:18-25 juld, III årg
Matt 2:1-12 trettonded, alla
Matt 2:13-23 sönd e jul, I årg
Matt 3:11-12 1 e tref, III årg
Matt 3:13-17 1 e trett, I årg
Matt 4:1-11 1 i fastan, I årg
Matt 5:1-12 alla helg d, I årg
Matt 5:13-16 alla helg d, II årg
Matt 5:20-26 6 e tref, I årg
Matt 5:38-48 13 e tref, II årg
Matt 6:5-8 bönsönd, III årg
Matt 6:9-15 23 e tref, III årg
Matt 6:16-18 askonsd, I årg
Matt 6:19-24 17 e tref, I årg
Matt 6:25-30 midsommard, II årg
Matt 6:31-34 15 e tref, I årg
Matt 7:1-5 4 e tref, I årg
Matt 7:12 13 e tref, III årg
Matt 7:13-14 8 e tref, III årg
Matt 7:15-21 8 e tref, I årg
Matt 7:22-29 8 e tref, II årg
Matt 8:5-13 3 e trett, I årg
Matt 10:16-22 annand jul, I årg
Matt 10:32-39 annand jul, III årg
Matt 11:2-11 3 i advent, I årg
Matt 11:12-19 3 i advent, II årg
Matt 11:25-27 hel tref d, I årg
Matt 11:28-30 15 e tref, II årg
Matt 12:15-21 21 e tref, III årg
Matt 13:24-30 5 e trett, I årg
Matt 13:31-33 kyndelsmässod, III årg
Matt 13:31-34 2 i advent, II årg
Matt 13:44-46 18 e tref, III årg
Matt 13:47-50 domssönd, III årg
Matt 13:53-57 20 e tref, III årg
Matt 14:22-33 4 e trett, III årg
Matt 15:21-28 2 i fastan, I årg
Matt 15:29-31 tacksägelsed, II årg
Matt 16:13-20 apostlad, II årg
Matt 16:21-23 1 i fastan, II årg
Matt 16:24-27 6 e tref, II årg
Matt 17:1-8 Kr förklar d, I årg
Matt 18:1-5 sönd e jul, III årg
Matt 18:7-10 hel Mik d, II årg
Matt 18:15-20 23 e tref, I årg
Matt 18:18-22 10 e tref, II årg
Matt 18:21-35 23 e tref, II årg
Matt 19:27-30 septuag, III årg
Matt 20:1-16 septuag, I årg
Matt 21:1-9 1 i advent, alla
Matt 21:1-11 palmsönd, Matt ser
Matt 21:28-31 11 e tref, II årg
Matt 22:15-22 21 e tref, I årg
Matt 23:1-12 11 e tref, III årg
Matt 23:37-24:2 22 e tref, I årg
Matt 24:3-14 24 e tref, enda
Matt 25:1-13 sönd f domssönd, I årg
Matt 25:14-30 9 e tref, I årg
Matt 25:31-46 domssönd, I årg
Matt 26:1-27:31 passionsgtj, Matt ser
Matt 26:17-30 skärtorsd, Matt ser
Matt 27:32-56 långfred, Matt ser
Matt 27:57-66 långfred kv pass, Matt ser
Matt 28:1-8 påsknatt, Matt ser
Matt 28:1-20 påskd, Matt ser
Matt 28:16-20 hel tref d, II årg
Mark 1:9-11 1 e trett, III årg
Mark 1:12-13 1 i fastan, III årg
Mark 1:14-15 2 i advent, III årg
Mark 2:1-12 19 e tref, III årg
Mark 2:13-17 2 e tref, III årg
Mark 2:18-20 askonsd, II årg
Mark 2:23-28 12 e tref, III årg
Mark 3:7-19 apostlad, III årg
Mark 3:31-35 20 e tref, I årg
Mark 4:26-29 22 e tref, II årg
Mark 4:35-41 4 e trett, I årg
Mark 5:24-34 3 i fastan, II årg
Mark 5:35-43 16 e tref, III årg
Mark 6:30-40 midsommard, III årg
Mark 7:31-37 12 e tref, I årg
Mark 9:1-13 Kr förklar d, II årg
Mark 9:14-32 3 i fastan, III årg
Mark 9:38-41 5 e trett, II årg
Mark 10:13-16 sönd e jul, II årg
Mark 10:17-27 18 e tref, II årg
Mark 10:32-45 fastlagssönd, III årg
Mark 11:1-11 palmsönd, Mark ser
Mark 11:15-19 sönd e nyår, II årg
Mark 12:1-12 5 i fastan, II årg
Mark 12:41-44 19 e tref, I årg
Mark 14:1-15:20 passionsgtj, Mark ser
Mark 14:3-9 2 i fastan, III årg
Mark 14:12-26 skärtorsd, Mark ser
Mark 15:21-41 långfred, Mark ser
Mark 15:42-47 långfred kv pass, Mark ser
Mark 16:1-8 påsknatt, Mark ser
Mark 16:1-14 påskd, Mark ser
Mark 16:19-20 Kr himmelsf d, I årg
Luk 1:5-17 hel Joh döp d, I årg
Luk 1:26-38 Marie beb d, alla
Luk 1:30-35 4 i advent, II årg
Luk 1:39-45 4 i advent, III årg
Luk 1:39-45 Marie beb d, II årg
Luk 1:39-45 4 i advent, III årg
Luk 1:39-45 Marie beb d, II årg
Luk 1:46-55 4 i advent, I årg
Luk 1:46-55 Marie beb d, III årg
Luk 1:46-55 4 i advent, I årg
Luk 1:46-55 Marie beb d, III årg
Luk 1:57-66 hel Joh döp d, II årg
Luk 1:67-80 hel Joh döp d, III årg
Luk 2:1-20 juld, alla
Luk 2:1-20 julnatt, enda
Luk 2:1-20 juld, alla
Luk 2:1-20 julnatt, enda
Luk 2:21 nyårsd , I årg
Luk 2:22-40 kyndelsmässod, alla
Luk 2:42-52 sönd e nyår, I årg
Luk 3:1-15 3 i advent, III årg
Luk 3:15-17 1 e trett, II årg
Luk 3:21-22 1 e trett, II årg
Luk 4:16-23 1 i advent, III årg
Luk 5:1-11 apostlad, I årg
Luk 5:33-39 askonsd, III årg
Luk 6:20-26 alla helg d, III årg
Luk 6:36-42 4 e tref, III årg
Luk 7:11-17 16 e tref, II årg
Luk 7:36-8:3 2 i fastan, II årg
Luk 8:4-15 sexag, I årg
Luk 9:28-36 Kr förklar d, III årg
Luk 9:46-48 10 e tref, III årg
Luk 9:51-62 6 e tref, III årg
Luk 10:17-20 hel Mik d, I årg
Luk 10:23-37 13 e tref, I årg
Luk 10:38-42 15 e tref, III årg
Luk 11:1-13 bönsönd, II årg
Luk 11:14-26 3 i fastan, I årg
Luk 11:29-32 trettonded, III årg
Luk 12:4-7 sönd e alla helg d, I årg
Luk 12:13-21 17 e tref, II årg
Luk 12:35-40 sönd f domssönd, II årg
Luk 12:42-48 9 e tref, II årg
Luk 12:49-53 annand jul, II årg
Luk 13:6-9 nyårsd , II årg
Luk 13:10-17 12 e tref, II årg
Luk 13:22-30 5 e trett, III årg
Luk 14:15-24 2 e tref, I årg
Luk 15:1-7 3 e tref, I årg
Luk 15:8-10 3 e tref, II årg
Luk 15:11-32 3 e tref, III årg
Luk 16:1-13 9 e tref, III årg
Luk 16:19-31 17 e tref, III årg
Luk 17:7-10 septuag, II årg
Luk 17:11-19 tacksägelsed, I årg
Luk 17:20-30 sönd f domssönd, III årg
Luk 18:1-8 bönsönd, I årg
Luk 18:9-14 11 e tref, I årg
Luk 18:31-43 fastlagssönd, I årg
Luk 19:1-10 21 e tref, II årg
Luk 19:28-40 palmsönd, Luk ser
Luk 19:37-40 tacksägelsed, III årg
Luk 20:37-38 sönd e alla helg d, III årg
Luk 21:25-36 2 i advent, I årg
Luk 22:1-23:25 passionsgtj, Luk ser
Luk 22:7-23 skärtorsd, Luk ser
Luk 22:24-27 14 e tref, II årg
Luk 23:26-49 långfred, Luk ser
Luk 23:50-56 långfred kv pass, Luk ser
Luk 23:55-24:12 påsknatt, Luk ser
Luk 24:1-12 påskd, Luk ser
Luk 24:13-35 annand påsk, I årg
Luk 24:36-49 annand påsk, II årg
Luk 24:49-53 Kr himmelsf d, II årg
Joh 1:1-5 midsommard, I årg
Joh 1:1-14 juld, II årg
Joh 1:14-18 kyndelsmässod, II årg
Joh 1:29-34 1 e tref, II årg
Joh 1:35-46 2 e tref, II årg
Joh 1:47-51 hel Mik d, III årg
Joh 2:1-11 2 e trett, I årg
Joh 2:13-22 sönd e nyår, III årg
Joh 2:23-25 nyårsd , III årg
Joh 3:1-8 1 e tref, I årg
Joh 3:11-21 5 i fastan, III årg
Joh 3:31-36 annand pingst, II årg
Joh 4:5-26 2 e trett, II årg
Joh 4:27-42 3 e trett, II årg
Joh 4:46-54 3 e trett, III årg
Joh 5:1-9 4 e trett, II årg
Joh 5:16-23 6 e trett, enda
Joh 5:22-30 domssönd, II årg
Joh 5:31-36 2 e trett, III årg
Joh 6:1-15 midfastosönd, I årg
Joh 6:24-35 midfastosönd, II årg
Joh 6:37-40 sönd e alla helg d, II årg
Joh 6:44-47 annand pingst, I årg
Joh 6:48-59 midfastosönd, III årg
Joh 6:60-69 sexag, III årg
Joh 7:14-18 18 e tref, I årg
Joh 7:37-39 pingstd, III årg
Joh 7:40-52 sexag, II årg
Joh 8:1-11 4 e tref, II årg
Joh 8:12 trettonded, II årg
Joh 9:1-7 19 e tref, II årg
Joh 9:24-39 19 e tref, II årg
Joh 10:1-10 3 i påsk, I årg
Joh 10:11-16 3 i påsk, II årg
Joh 10:22-30 3 i påsk, III årg
Joh 11:1-7 20 e tref, II årg
Joh 11:18-27 hel tref d, III årg
Joh 11:28-44 16 e tref, I årg
Joh 11:46-57 5 i fastan, I årg
Joh 12:1-16 palmsönd, Joh ser
Joh 12:20-33 fastlagssönd, II årg
Joh 12:35-43 22 e tref, III årg
Joh 12:44-50 annand pingst, III årg
Joh 13:1-17 skärtorsd, Joh ser
Joh 13:31-35 4 i påsk, III årg
Joh 14:1-14 4 i påsk, II årg
Joh 14:15-21 pingstd, II årg
Joh 14:25-29 pingstd, I årg
Joh 15:1-9 10 e tref, I årg
Joh 15:10-17 5 i påsk, II årg
Joh 15:26-16:4 sönd f pingst, I årg
Joh 16:5-11 5 i påsk, I årg
Joh 16:12-15 sönd f pingst, III årg
Joh 16:16-22 4 i påsk, I årg
Joh 16:23-33 sönd f pingst, II årg
Joh 17:1-8 Kr himmelsf d, III årg
Joh 17:1-19 passionsgtj, Joh ser
Joh 17:9-11 14 e tref, I årg
Joh 17:9-17 5 i påsk, III årg
Joh 17:18-23 14 e tref, III årg
Joh 18:1-19:16 passionsgtj, Joh ser
Joh 18:36-37 1 i advent, II årg
Joh 19:17-37 långfred, Joh ser
Joh 19:38-42 långfred kv pass, Joh ser
Joh 20:1-10 påsknatt, Joh ser
Joh 20:1-18 påskd, Joh ser
Joh 20:19-23 annand påsk, III årg
Joh 20:24-31 2 i påsk, III årg
Joh 21:1-14 2 i påsk, I årg
Joh 21:15-19 2 i påsk, II årg
Apg 1:1-11 Kr himmelsf d, alla
Apg 1:12-14 sönd f pingst, III årg
Apg 2:1-11 pingstd, alla
Apg 2:14-21 pingstd, II årg
Apg 2:24-35 hel tref d, I årg
Apg 2:36-41 annand pingst, III årg
Apg 2:42-46 kyndelsmässod, III årg
Apg 3:14-16 påskd, Luk ser
Apg 4:1-12 5 i fastan, II årg
Apg 4:5-12 hel tref d, III årg
Apg 4:18-31 annand jul, III årg
Apg 4:32-35 15 e tref, II årg
Apg 5:27-29 18 e tref, III årg
Apg 6:8-15 annand jul, I årg
Apg 7:17-22 sönd e jul, III årg
Apg 7:55-8:8 annand jul, II årg
Apg 8:14-17 1 e trett, III årg
Apg 8:26-39 1 e tref, III årg
Apg 9:36-43 20 e tref, I årg
Apg 10:34-43 annand påsk, I årg
Apg 10:37-38 hel Joh döp d, III årg
Apg 10:42-43 nyårsd , III årg
Apg 10:42-48 annand pingst, I årg
Apg 11:19-26 annand pingst, II årg
Apg 12:6-17 hel Mik d, II årg
Apg 13:1-3 askonsd, II årg
Apg 13:16-25 hel Joh döp d, II årg
Apg 13:32-37 påskd, Joh ser
Apg 14:15-17 midsommard, I årg
Apg 16:11-15 18 e tref, I årg
Apg 17:22-31 midsommard, II årg
Apg 18:24-19:6 1 e trett, I årg
Apg 19:4 hel Joh döp d, I årg
Apg 20:32-36 15 e tref, I årg
Rom 1:16-17 3 e trett, I årg
Rom 2:1-4 4 e tref, I årg
Rom 2:12-16 5 e trett, III årg
Rom 3:21-28 11 e tref, I årg
Rom 4:18-21 Marie beb d, II årg
Rom 5:1-5 palmsönd, Luk ser
Rom 5:6-11 3 e tref, I årg
Rom 5:15-21 22 e tref, II årg
Rom 6:3-11 påsknatt, Matt ser
Rom 6:3-11 1 e tref, I årg
Rom 6:3-11 påsknatt, Matt ser
Rom 6:3-11 1 e tref, I årg
Rom 7:14-25 11 e tref, II årg
Rom 8:1-4 Marie beb d, I årg
Rom 8:14-17 8 e tref, III årg
Rom 8:16-18 sönd f pingst, I årg
Rom 8:18-23 12 e tref, II årg
Rom 8:24-27 bönsönd, III årg
Rom 8:28-30 2 e tref, II årg
Rom 8:31-39 sönd f pingst, II årg
Rom 10:4-8 4 i advent, I årg
Rom 10:9-13 nyårsd , I årg
Rom 10:13-17 sexag, II årg
Rom 11:33-36 hel tref d, II årg
Rom 12:1-2 sönd e nyår, II årg
Rom 12:3-8 10 e tref, II årg
Rom 12:16-21 13 e tref, III årg
Rom 13:7-10 21 e tref, I årg
Rom 13:8-10 13 e tref, II årg
Rom 13:11-14 1 i advent, I årg
Rom 14:11-14 4 e tref, II årg
Rom 15:4-7 2 i advent, I årg
Rom 16:1-7 apostlad, III årg
1 Kor 1:1-3 septuag, I årg
1 Kor 1:10-13 14 e tref, III årg
1 Kor 1:18-25 sexag, I årg
1 Kor 1:26-31 2 e tref, III årg
1 Kor 2:1-10 långfred, Mark ser
1 Kor 3:10-15 8 e tref, II årg
1 Kor 4:1-5 3 i advent, I årg
1 Kor 5:6-8 skärtorsd, Luk ser
1 Kor 9:19-26 6 e tref, III årg
1 Kor 10:1-6 midfastosönd, III årg
1 Kor 10:12-13 2 i fastan, II årg
1 Kor 10:16-17 skärtorsd, Mark ser
1 Kor 11:20-25 skärtorsd, Matt ser
1 Kor 12:4-11 10 e tref, III årg
1 Kor 12:12-26 10 e tref, I årg
1 Kor 13:1-13 fastlagssönd, I årg
1 Kor 15:1-11 2 i påsk, I årg
1 Kor 15:12-21 påskd, Mark ser
1 Kor 15:22-28 domssönd, III årg
1 Kor 15:35-49 sönd e alla helg d, II årg
1 Kor 15:53-57 påskd, Matt ser
2 Kor 1:3-7 3 e trett, III årg
2 Kor 1:8-11 4 e trett, I årg
2 Kor 1:17-22 4 i advent, III årg
2 Kor 3:4-8 12 e tref, I årg
2 Kor 3:9-18 Kr förklar d, II årg
2 Kor 4:3-6 trettonded, II årg
2 Kor 4:7-14 16 e tref, I årg
2 Kor 4:16-18 4 i påsk, II årg
2 Kor 5:14-21 fastlagssönd, III årg
2 Kor 6:1-10 2 i fastan, I årg
2 Kor 7:8-13 askonsd, III årg
2 Kor 8:9-15 21 e tref, III årg
2 Kor 9:8-10 midfastosönd, I årg
2 Kor 13:5-9 sönd f domssönd, II årg
Gal 2:16-21 3 e trett, II årg
Gal 3:21-29 3 i advent, III årg
Gal 4:4-7 sönd e jul, I årg
Gal 4:31-5:6 12 e tref, III årg
Gal 5:13-18 5 i påsk, III årg
Gal 6:1-7 4 e tref, III årg
Ef 1:7-14 2 e trett, I årg
Ef 1:17-23 Kr himmelsf d, II årg
Ef 2:1-6 påsknatt, Joh ser
Ef 2:1-10 3 e tref, II årg
Ef 2:12-16 palmsönd, Matt ser
Ef 2:17-19 trettonded, III årg
Ef 2:17-22 pingstd, III årg
Ef 3:14-21 bönsönd, I årg
Ef 4:1-6 14 e tref, I årg
Ef 4:7-13 Kr himmelsf d, III årg
Ef 4:20-28 9 e tref, II årg
Ef 4:29-32 23 e tref, II årg
Ef 5:1-9 3 i fastan, I årg
Ef 6:10-18 3 i fastan, II årg
Fil 1:3-11 septuag, II årg
Fil 1:12-18 5 e trett, II årg
Fil 1:20-26 16 e tref, III årg
Fil 2:1-4 sönd e nyår, III årg
Fil 2:1-5 14 e tref, II årg
Fil 2:5-11 palmsönd, Joh ser
Fil 2:6-8 långfred, Luk ser
Fil 2:12-13 6 e trett, enda
Fil 3:7-14 septuag, III årg
Fil 3:20-4:1 sönd f domssönd, III årg
Fil 4:4-7 4 i advent, II årg
Fil 4:10-13 15 e tref, III årg
Kol 1:11-14 trettonded, I årg
Kol 1:15-20 Marie beb d, III årg
Kol 1:21-23 midsommard, III årg
Kol 2:6-15 påsknatt, Luk ser
Kol 3:1-4 annand påsk, II årg
Kol 3:12-16 5 e trett, I årg
Kol 3:16-17 tacksägelsed, III årg
1 Thess 2:1-8 6 e tref, II årg
1 Thess 5:9-11 4 i påsk, III årg
1 Thess 5:13-15 23 e tref, III årg
1 Thess 5:16-24 tacksägelsed, I årg
2 Thess 3:1-5 23 e tref, I årg
1 Tim 1:12-17 apostlad, I årg
1 Tim 2:4-6 fastlagssönd, II årg
1 Tim 3:16 juld, I årg
1 Tim 6:7-11 17 e tref, II årg
1 Tim 6:11-12 19 e tref, II årg
1 Tim 6:13-16 kyndelsmässod, II årg
2 Tim 1:3-5 20 e tref, III årg
2 Tim 1:7-10 4 e trett, III årg
2 Tim 2:8-13 påsknatt, Mark ser
2 Tim 3:14-17 sönd e jul, II årg
2 Tim 4:1-7 9 e tref, III årg
Tit 3:4-8 1 e tref, II årg
Heb 1:1-3 juld, III årg
Heb 1:1-6 julnatt, enda
Heb 2:9-10 2 e trett, III årg
Heb 2:14-18 palmsönd, Mark ser
Heb 3:1-6 sönd e nyår, I årg
Heb 4:12-13 sexag, III årg
Heb 4:14-16 1 i fastan, I årg
Heb 5:7-10 1 i fastan, III årg
Heb 7:24-27 5 i fastan, I årg
Heb 10:12-18 skärtorsd, Joh ser
Heb 10:19-25 långfred, Joh ser
Heb 10:32-39 2 i advent, III årg
Heb 11:1-7 19 e tref, I årg
Heb 11:13-16 sönd e alla helg d, III årg
Heb 11:23-27 2 i fastan, III årg
Heb 11:29-33 19 e tref, III årg
Heb 12:1-3 alla helg d, II årg
Heb 12:22-24 alla helg d, III årg
Heb 13:2-3 20 e tref, II årg
Heb 13:5-8 nyårsd , II årg
Heb 13:12-16 4 i påsk, I årg
Heb 13:20-21 3 i påsk, II årg
Jak 1:12-15 1 i fastan, II årg
Jak 1:22-25 11 e tref, III årg
Jak 2:1-8 21 e tref, II årg
Jak 2:8-13 18 e tref, II årg
Jak 2:14-17 askonsd, I årg
Jak 5:7-11 2 i advent, II årg
Jak 5:13-16 4 e trett, II årg
1 Pet 1:3-9 2 i påsk, III årg
1 Pet 1:13-16 6 e tref, I årg
1 Pet 1:18-23 annand påsk, III årg
1 Pet 2:1-3 midfastosönd, II årg
1 Pet 2:4-10 apostlad, II årg
1 Pet 2:22-25 3 i påsk, I årg
1 Pet 3:18-19 långfred, Matt ser
1 Pet 4:7-11 9 e tref, I årg
1 Pet 4:12-19 22 e tref, I årg
1 Pet 5:1-4 3 i påsk, III årg
1 Pet 5:5-11 3 e tref, III årg
2 Pet 1:2-8 22 e tref, III årg
2 Pet 1:16-18 Kr förklar d, I årg
2 Pet 1:19-21 3 i advent, II årg
2 Pet 3:8-13 domssönd, I årg
1 Joh 1:1-4 juld, II årg
1 Joh 1:5-7 kyndelsmässod, I årg
1 Joh 1:8-2:2 5 i fastan, III årg
1 Joh 2:15-17 17 e tref, I årg
1 Joh 2:28-3:3 24 e tref, enda
1 Joh 3:18-24 5 i påsk, II årg
1 Joh 4:1-6 8 e tref, I årg
1 Joh 4:7-10 13 e tref, I årg
1 Joh 4:10-16 5 i påsk, I årg
1 Joh 4:16-21 17 e tref, III årg
1 Joh 5:1-5 2 i påsk, II årg
1 Joh 5:6-12 1 e trett, II årg
1 Joh 5:13-15 bönsönd, II årg
Upp 1:9-18 Kr förklar d, III årg
Upp 2:8-11 16 e tref, II årg
Upp 3:10-13 sönd f domssönd, I årg
Upp 3:14-19 3 i fastan, III årg
Upp 3:20-22 1 i advent, II årg
Upp 4:8-11 tacksägelsed, II årg
Upp 5:1-5 1 i advent, III årg
Upp 5:11-14 hel Mik d, III årg
Upp 7:9-17 alla helg d, I årg
Upp 12:7-12 hel Mik d, alla
Upp 19:5-9 2 e tref, I årg
Upp 20:11-21:5 domssönd, II årg
Upp 22:1-5 sönd e alla helg d, I årg
Upp 22:16-17 2 e trett, II årg