Homiletisk Skrotgård: Verktyg


Luther, Martin: Kyrkopostillan I-II


I textordning | Efter ev.b. 1983

Sorterad efter Den Svenska Evangelieboken 2003


1,8 1 i advent, alla   Matt 21: 1-9 1 Advent
2,1 2 i advent, I årg (21:25-36) Luk 21:25-33 2 Advent
3,1 3 i advent, I årg (11:2-11) Matt 11 :2-10 3 Advent
4,2 4 i advent, II årg (1:30-35) Luk 1:26-38 Jungfru Marie Bebådelsedag
5 julnatt, enda (2:1-20) Luk 2:1-14 Juldagen
6,8 juld, alla (2:1-20) Luk 2:1-14 Juldagen
8,3 sönd e jul, III årg (18:1-5) Matt 18:1-11 Mikaelidagen
9,1 nyårsd , I årg   Luk 2:21 Nyårsdagen
10,1 sönd e nyår, I årg   Luk 2:42-52 1 Sönd ef Trettondagen
10,2 sönd e nyår, II årg (mark 11:15-19) Luk 19:41-48 11 SöndefTref
11,8 trettonded, alla   Matt 2:1-12 Trettondagen
12,1 1 e trett, I årg   Matt 3:13-17 Söndagen efter Nyår
13,1 2 e trett, I årg   Joh 2:1-11 2 SöndefTrettondagen
14,1 3 e trett, I årg (8:5-13) Matt 8:1-13 3 Sönd ef Trettondagen
14,3 3 e trett, III årg (4:46-54) Joh 4:46-53 21 Sönd ef Tref
16,1 5 e trett, I årg   Matt 13:24-30 5 Sönd ef Trettondagen
18,1 septuag, I årg   Matt 20:1-16 Septuagesirna
19,1 sexag, I årg (8:4-15) Luk 8:5-15 Sexagesima
20,1 fastlagssönd, I årg   Luk 18:31-43 Fastlagssöndagen
22,1 1 i fastan, I årg   Matt 4:1-11 1 Sönd i Fastan
23,1 2 i fastan, I årg   Matt 15:21-28 2 SöndiFastan
24,1 3 i fastan, I årg (11:14-26) Luk 11:14-28 3 SöndiFastan
25,1 midfastosönd, I årg   Joh 6:1-15 Midfasosöndagen
26,3 5 i fastan, III årg (3:11-21) Joh 3:1-15 Heliga Trefaldighet
26,3 5 i fastan, III årg (3:11-21) Joh 3:16-21 Annandag Pingst
27,4 palmsönd, Matt ser (21:1-11) Matt 21: 1-9 1 Advent
28,4 skärtorsd, Matt ser (11:20-25) 1 Kor 11 :23-29 Palmsöndagen
30,5 påsknatt, Mark ser   Mark 16:1-8 Påskdagen
31,5 påskd, Mark ser (16:1-14) Mark 16:1-8 Påskdagen
31,5 påskd, Mark ser (16:1-14) Mark 16: 14-20 Kristi Hirnrnelfärdsdag
32,1 annand påsk, I årg   Luk 24:13-35 Annandag Påsk
32,3 annand påsk, III årg (20:19-23) Joh 20:19-31 1 Sönd ef Påsk
33,3 2 i påsk, III årg (20:24-31) Joh 20:19-31 1 Sönd ef Påsk
34,2 3 i påsk, II årg   Joh 10:11-16 2 SöndefPåsk
35,1 4 i påsk, I årg   Joh 16:16-22 3 SöndefPåsk
36,1 5 i påsk, I årg (16:5-11) Joh 16:5-15 4 SöndefPåsk
38,1 Kr himmelsf d, I årg (16:19-20) Mark 16: 14-20 Kristi Hirnrnelfärdsdag
39,1 sönd f pingst, I årg (15:26-16:4) Joh 15:26-27 6 SöndefTref
39,1 sönd f pingst, I årg (15:26-16:4) Joh 16:1-4 6 SöndefTref
39,2 sönd f pingst, II årg   Joh 16:23-33 5 SöndefPåsk
39,3 sönd f pingst, III årg (16:12-15) Joh 16:5-15 4 SöndefPåsk
40,1 pingstd, I årg (14:25-29) Joh 14:23-31 Pingstdagen
43,1 1 e tref, I årg (3:1-8) Joh 3:1-15 Heliga Trefaldighet
44,1 2 e tref, I årg (14:15-24) Luk 14:16-24 2 SöndefTref
45,1 3 e tref, I årg (15:1-7) Luk 15:1-10 3 Sönd ef Tref
45,2 3 e tref, II årg (15:8-10) Luk 15:1-10 3 Sönd ef Tref
46,3 4 e tref, III årg   Luk 6:36-42 4 Sönd ef Tref
47,1 apostlad, I årg (5:1-11) Luk 5:1-12 5 Sönd ef Tref
48,1 6 e tref, I årg   Matt 5:20 -26 6 Sönd ef Tref
49,3 Kr förklar d, III årg   Luk 9:28-36 Kristi Förklaringsdag
50,1 8 e tref, I årg (7:15-21) Matt 7:15-23 8 Sönd ef Tref
50,2 8 e tref, II årg (7:22-29) Matt 7:15-23 8 Sönd ef Tref
51,3 9 e tref, III årg (16:1-13) Luk 16:1-9 9 SöndefTref
53,1 11 e tref, I årg   Luk 18:9-14 11 Sönd ef Tref
54,1 12 e tref, I årg   Mark 7:31-37 12 Sönd ef Tref
55,1 13 e tref, I årg   Luk 10:23-37 13 SöndefTref
57,1 15 e tref, I årg (6:31-34) Matt 6:24-34 15 SöndefTref
58,2 16 e tref, II årg   Luk 7:11-17 16 Sönd ef Tref
59,1 17 e tref, I årg (6:19-24) Matt 6:24-34 15 SöndefTref
59,3 17 e tref, III årg   Luk 16:19-31 1 SöndefTref
61,3 19 e tref, III årg (mark 2:1-12) Matt 9:1-9 20 SöndefTref
63,1 21 e tref, I årg   Matt 22:15-22 23 SöndefTref
64,1 22 e tref, I årg (23:37-24:2) Matt 23:24-39 Anndag Jul
65,2 23 e tref, II årg (18:21-35) Matt 18:23-35 22 SöndefTref
67,1 sönd f domssönd, I årg   Matt 25:1-13 27 Sönd ef Tref
68,1 domssönd, I årg   Matt 25:31-46 26 Sönd ef Tref
69,8 kyndelsmässod, alla (2:22-40) Luk 2:22-32 Kyndelsmässodagen
69,8 kyndelsmässod, alla (2:22-40) Luk 2:33-40 Söndagen efter Jul
70,8 Marie beb d, alla   Luk 1:26-38 Jungfru Marie Bebådelsedag
71,2 midsommard, II årg (6:25-30) Matt 6:24-34 15 SöndefTref
72,2 hel Joh döp d, II årg (1:57-66) Luk 1:57-80 Johannes Döparens Dag
72,3 hel Joh döp d, III årg (1:67-80) Luk 1:57-80 Johannes Döparens Dag
73,2 hel Mik d, II årg (18:7-10) Matt 18:1-11 Mikaelidagen
74,1 tacksägelsed, I årg   Luk 17:11-19 14 SöndefTref
75,1 alla helg d, I årg   Matt 5:1-12 Alla Helgons DagSorterad efter Den Svenska Evangelieboken 1983


1,4 1 i advent, I II III årg   Matt 21: 1-9 1 Advent
2,1 2 i advent, I årg (21:25-36) Luk 21:25-33 2 Advent
3,1 3 i advent, I årg   Matt 11 :2-10 3 Advent
4,2 4 i advent, II årg (1:30-33) Luk 1:26-38 Jungfru Marie Bebådelsedag
5 julnattmässa, enda årg   Luk 2:1-14 Juldagen
6,4 juldagen, I II III årg (2:1-20) Luk 2:1-14 Juldagen
8,1 sönd e jul, I årg   Luk 2:33-40 Söndagen efter Jul
9,1 nyårsd, I årg   Luk 2:21 Nyårsdagen
10,1 sönd e nyår, I årg   Luk 2:42-52 1 Sönd ef Trettondagen
10,3 sönd e nyår, III årg (23:37-39) Matt 23:24-39 Anndag Jul
11,4 trettonded, I II III årg   Matt 2:1-12 Trettondagen
12,1 1 e trett, I årg   Matt 3:13-17 Söndagen efter Nyår
13,1 2 e trett, I årg   Joh 2:1-11 2 SöndefTrettondagen
14,1 3 e trett, I årg (8:5-13) Matt 8:1-13 3 Sönd ef Trettondagen
14,3 3 e trett, III årg (4:46-54) Joh 4:46-53 21 Sönd ef Tref
15,1 4 e trett, I årg   Matt 8:23-27 4 SöndefTreKondagen
16,1 5 e trett, I årg   Matt 13:24-30 5 Sönd ef Trettondagen
18,1 septuag, I årg   Matt 20:1-16 Septuagesirna
19,1 sexag, I årg (8:4-15) Luk 8:5-15 Sexagesima
19,3 sexag, III årg (8:46-51) Joh 8:46-59 5 SöndiFastan
20,1 fastlagssönd, I årg   Luk 18:31-43 Fastlagssöndagen
22,1 1 i fastan, I årg   Matt 4:1-11 1 Sönd i Fastan
23,1 2 i fastan, I årg   Matt 15:21-28 2 SöndiFastan
24,1 3 i fastan, I årg   Luk 11:14-28 3 SöndiFastan
25,1 midfastosönd, I årg   Joh 6:1-15 Midfasosöndagen
26,3 5 i fastan, III årg (3:11-15) Joh 3:1-15 Heliga Trefaldighet
28 skärtorsd, enda årg (11:20-32) 1 Kor 11 :23-29 Palmsöndagen
31,1 påskdagen, I årg   Mark 16:1-8 Påskdagen
32,4 annand påsk, I II III årg   Luk 24:13-35 Annandag Påsk
33,1 1 e påsk, I årg   Joh 20:19-31 1 Sönd ef Påsk
34,1 2 e påsk, I årg   Joh 10:11-16 2 SöndefPåsk
35,1 3 e påsk, I årg   Joh 16:16-22 3 SöndefPåsk
36,1 4 e påsk, I årg (16:5-11) Joh 16:5-15 4 SöndefPåsk
37,1 bönsönd, I årg   Joh 16:23-33 5 SöndefPåsk
39,1 6 e påsk, I årg (15:26-16:4) Joh 15:26-27 6 SöndefTref
39,1 6 e påsk, I årg (15:26-16:4) Joh 16:1-4 6 SöndefTref
39,3 6 e påsk, III årg (16:12-15) Joh 16:5-15 4 SöndefPåsk
40,1 pingstdagen, I årg (14:23-29) Joh 14:23-31 Pingstdagen
41,1 annand pingst, I årg   Joh 3:16-21 Annandag Pingst
43,1 1 e tref, I årg (3:1-8) Joh 3:1-15 Heliga Trefaldighet
44,1 2 e tref, I årg   Luk 14:16-24 2 SöndefTref
45,1 3 e tref, I årg   Luk 15:1-10 3 Sönd ef Tref
47,1 apostlad, I årg (5:1-11) Luk 5:1-12 5 Sönd ef Tref
48,1 6 e tref, I årg   Matt 5:20 -26 6 Sönd ef Tref
50,1 8 e tref, I årg (7:15-21) Matt 7:15-23 8 Sönd ef Tref
50,2 8 e tref, II årg (7:22-29) Matt 7:15-23 8 Sönd ef Tref
52,1 10 e tref, I årg   Luk 19:41-47 10 SöndefTref
53,1 11 e tref, I årg   Luk 18:9-14 11 Sönd ef Tref
54,1 12 e tref, I årg   Mark 7:31-37 12 Sönd ef Tref
55,1 13 e tref, I årg   Luk 10:23-37 13 SöndefTref
57,1 15 e tref, I årg   Matt 6:24-34 15 SöndefTref
58,2 16 e tref, II årg   Luk 7:11-17 16 Sönd ef Tref
58,3 16 e tref, III årg   Matt 9:18-26 24 SöndefTref
59,1 17 e tref, I årg   Luk 16:19-31 1 SöndefTref
59,3 17 e tref, III årg (16:1-8) Luk 16:1-9 9 SöndefTref
63,1 21 e tref, I årg   Matt 22:15-22 23 SöndefTref
64,2 22 e tref, II årg (22:1-3) Matt 22:1-14 20 SöndefTref
64,2 22 e tref, II årg (22:10-14) Matt 22:1-14 20 SöndefTref
65,1 23 e tref, I årg (18:21-35) Matt 18:23-35 22 SöndefTref
67,1 sönd f domssönd, I årg   Matt 25:1-13 27 Sönd ef Tref
68,1 domssönd, I årg   Matt 25:31-46 26 Sönd ef Tref
69,4 kyndelsmässod, I II III årg   Luk 2:22-32 Kyndelsmässodagen
70,4 Marie beb d, I II III årg   Luk 1:26-38 Jungfru Marie Bebådelsedag
71,2 midsommard, II årg (1:57-66) Luk 1:57-80 Johannes Döparens Dag
71,3 midsommard, III årg (1:67-80) Luk 1:57-80 Johannes Döparens Dag
72,2 hel Mik d, II årg (18:1-10) Matt 18:1-11 Mikaelidagen
73,1 tacksägelsed, I årg   Luk 17:11-19 14 SöndefTref
74,1 alla helg d, I årg   Matt 5:1-12 Alla Helgons Dag
    Matt 9:1-8 19 SöndefTref
    Matt 22:34-46 18 Sönd ef Tref
    Matt 24:15-28 25 Sönd ef Tref
    Mark 8: 1 -9 7 Sönd ef Tref
    Mark 16: 14-20 Kristi Hirnrnelfärdsdag
    Luk 6:36-42 4 Sönd ef Tref
    Luk 9:28-36 Kristi Förklaringsdag
    Luk 14:1-11 17 SöndefTref
    Joh 1:19-28 4 AdventI Textordning

Matt 2:1-12 Trettondagen
Matt 3:13-17 Söndagen efter Nyår
Matt 4:1-11 1 Sönd i Fastan
Matt 5:1-12 Alla Helgons Dag
Matt 5:20 -26 6 Sönd ef Tref
Matt 6:24-34 15 SöndefTref
Matt 7:15-23 8 Sönd ef Tref
Matt 8:1-13 3 Sönd ef Trettondagen
Matt 8:23-27 4 SöndefTreKondagen
Matt 9:1-8 19 SöndefTref
Matt 9:18-26 24 SöndefTref
Matt 11 :2-10 3 Advent
Matt 13:24-30 5 Sönd ef Trettondagen
Matt 15:21-28 2 SöndiFastan
Matt 18:1-11 Mikaelidagen
Matt 18:23-35 22 SöndefTref
Matt 20:1-16 Septuagesirna
Matt 21: 1-9 1 Advent
Matt 22:1-14 20 SöndefTref
Matt 22:15-22 23 SöndefTref
Matt 22:34-46 18 Sönd ef Tref
Matt 23:24-39 Anndag Jul
Matt 24:15-28 25 Sönd ef Tref
Matt 25:1-13 27 Sönd ef Tref
Matt 25:31-46 26 Sönd ef Tref
Mark 7:31-37 12 Sönd ef Tref
Mark 8: 1 -9 7 Sönd ef Tref
Mark 16:1-8 Påskdagen
Mark 16: 14-20 Kristi Hirnrnelfärdsdag
Luk 1:26-38 Jungfru Marie Bebådelsedag
Luk 1:57-80 Johannes Döparens Dag
Luk 2:1-14 Juldagen
Luk 2:21 Nyårsdagen
Luk 2:22-32 Kyndelsmässodagen
Luk 2:33-40 Söndagen efter Jul
Luk 2:42-52 1 Sönd ef Trettondagen
Luk 5:1-12 5 Sönd ef Tref
Luk 6:36-42 4 Sönd ef Tref
Luk 7:11-17 16 Sönd ef Tref
Luk 8:5-15 Sexagesima
Luk 9:28-36 Kristi Förklaringsdag
Luk 10:23-37 13 SöndefTref
Luk 11:14-28 3 SöndiFastan
Luk 14:1-11 17 SöndefTref
Luk 14:16-24 2 SöndefTref
Luk 15:1-10 3 Sönd ef Tref
Luk 16:1-9 9 SöndefTref
Luk 16:19-31 1 SöndefTref
Luk 17:11-19 14 SöndefTref
Luk 18:9-14 11 Sönd ef Tref
Luk 18:31-43 Fastlagssöndagen
Luk 19:41-47 10 SöndefTref
Luk 21:25-33 2 Advent
Luk 24:13-35 Annandag Påsk
Joh 1:19-28 4 Advent
Joh 2:1-11 2 SöndefTrettondagen
Joh 3:1-15 Heliga Trefaldighet
Joh 3:16-21 Annandag Pingst
Joh 4:46-53 21 Sönd ef Tref
Joh 6:1-15 Midfasosöndagen
Joh 8:46-59 5 SöndiFastan
Joh 10:11-16 2 SöndefPåsk
Joh 14:23-31 Pingstdagen
Joh 15:26-27 6 SöndefTref
Joh 16:1-4 6 SöndefTref
Joh 16:5-15 4 SöndefPåsk
Joh 16:16-22 3 SöndefPåsk
Joh 16:23-33 5 SöndefPåsk
Joh 20:19-31 1 Sönd ef Påsk
1 Kor 11 :23-29 Palmsöndagen