Homiletisk Skrotgård: Verktyg


Predikotexterna för Svenska kyrkan 1862-1942
uppställda i enlighet med Evb 83

Enligt en bibel tryckt 1911. Uppställda i textordning

1 i advent, I årg   Rom 13:11-14 1:a Söndagen i Adventet., Ep.
1 i advent, II årg   Joh 18:36-37 1:a Söndagen i Adventet., I Högm.
1 i advent, III årg   Luk 4:16-22 1:a Söndagen i Adventet., II Högm.
1 i advent, I II III årg   Matt 21:1-9 1:a Söndagen i Adventet., Ev.
2 i advent, I årg (15:4-7) Rom 15:4-13 2:a Söndagen i Adventet., Ep.
2 i advent, I årg   Luk 21:25-36 2:a Söndagen i Adventet., Ev.
2 i advent, II årg   Heb 10:35-39 2:a Söndagen i Adventet., I Aftons.
2 i advent, III årg   Luk 17:20-30 2:a Söndagen i Adventet., II Högm.
2 i advent, III årg   Jak 5:7-10 2:a Söndagen i Adventet., II Aftons.
3 i advent, I årg   1 Kor 4:1-5 3:e Söndagen i Adventet., Ep.
3 i advent, I årg   Matt 11:2-10 3:e Söndagen i Adventet., Ev.
3 i advent, I årg (4:1-5) 1 Kor 4:3-6 Trettondedag Jul, I Aftons.
3 i advent, II årg   Matt 11:11-19 3:e Söndagen i Adventet., I Högm.
3 i advent, II årg   2 Pet 1:19-21 3:e Söndagen i Adventet., I Aftons.
3 i advent, III årg   Luk 3:1-15 3:e Söndagen i Adventet., II Högm.
3 i advent, III årg (3:21-23) Gal 3:23-29 3:e Söndagen i Adventet., II Aftons.
3 i advent, III årg (3:21-23) Gal 3:16-22 13:e Söndagen efter Trefald., Ep.
4 i advent, I årg (10:4-8) Rom 10:1-13 19:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
4 i advent, I årg   Luk 1:46-55 Jungfru Marie Bebådelsedag., II Högm.
4 i advent, II årg   Fil 4:4-7 4:e Söndagen i Adventet., Ep.
4 i advent, II årg (1:30-33) Luk 1:26-38 Jungfru Marie Bebådelsedag., Ev.
4 i advent, III årg   Luk 1:39-45 Jungfru Marie Bebådelsedag., I Högm.
julnattmässa, enda årg   Jes 9:2-7 Juldagen., Ep.
julnattmässa, enda årg (2:1-14) Luk 2:1-20 Juldagen., Ev.
julnattmässa, enda årg (1:1-6) Heb 1:1-12 Juldagen., I Aftons.
juldagen, I årg   1 Tim 3:16 Trettondedag Jul, II Aftons.
juldagen, II årg (1:1-4) 1 Joh 1:1-7 4:e Söndagen i Adventet., I Aftons.
juldagen, II årg   Joh 1:1-14 Juldagen., I Högm.
juldagen, III årg (1:1-3) Heb 1:1-12 Juldagen., I Aftons.
juldagen, III årg (1:18-24) Matt 1:18-25 Juldagen., II Högm.
juldagen, I II III årg   Jes 9:2-7 Juldagen., Ep.
juldagen, I II III årg   Luk 2:1-20 Juldagen., Ev.
annand jul, I årg   Apg 6:8-15 Annandag Jul., Ep.
annand jul, II årg (7:59-8:8) Apg 7:54-60 Annandag Jul., Ep.
annand jul, III årg   Matt 10:32-39 Annandag Jul., I Högm.
sönd e jul, I årg (4:4-7) Gal 4:1-7 Söndagen efter Jul., Ep.
sönd e jul, I årg   Luk 2:33-40 Söndagen efter Jul., Ev.
sönd e jul, II årg   Gal 3:23-29 3:e Söndagen i Adventet., II Aftons.
sönd e jul, II årg (2:13-23) Matt 2:13-18 Annandag Jul., II Högm.
sönd e jul, II årg (2:13-23) Matt 2:19-23 Söndagen efter Jul., II Högm.
sönd e jul, III årg (1:9-14) Joh 1:1-14 Juldagen., I Högm.
sönd e jul, III årg (2:11-13) Heb 2:11-l6 1:a Sönd. efter Trettondagen, II Aftons.
nyårsd, I årg   Luk 2:21 Nyårsdagen., Ev.
nyårsd, I årg (10:9-13) Rom 10:1-13 19:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
nyårsd, II årg   Luk 13:6-9 Nyårsdagen., II Högm.
nyårsd, II årg (10:42-43) Apg 10:34-43 Annandag Påsk., Ep.
nyårsd, II årg (10:42-43) Apg 10:42-48 Annandag Pingst., Ep.
nyårsd, III årg (14:13-14) Joh 14:13 Nyårsdagen., I Högm.
nyårsd, III årg (13:5-8) Heb 13:8-15 Nyårsdagen., I Aftons.
sönd e nyår, I årg   Luk 2:42-52 1:a Sönd. efter Trettondagen, Ev.
sönd e nyår, I årg (3:1-6) Heb 3:1-8 1:a Sönd. efter Trettondagen, I Aftons.
sönd e nyår, II årg (10:22-30) Joh 10:23-38 18:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
sönd e nyår, II årg (21:1-6) Upp 21:1-7 Jungfru Marie Bebådelsedag., II Aftons.
sönd e nyår, III årg (23:37-39) Matt 23:34-39 Annandag Jul., Ev.
sönd e nyår, III årg   Rom 12:1-5 1:a Sönd. efter Trettondagen, Ep.
trettonded, I årg (1:25-27) Kol 1:24-2:7 21:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
trettonded, II årg   Joh 8:12 Trettondedag Jul, I Högm.
trettonded, I II III årg   Jes 60:1-6 Trettondedag Jul, Ep.
trettonded, I II III årg   Matt 2:1-12 Trettondedag Jul, Ev.
1 e trett, I årg   Matt 3:13-17 Söndagen efter Nyårsdagen, Ev.
1 e trett, I årg (1:15-19) Kol 1:12-23 Trefaldighetssöndagen., II Aftons.
1 e trett, II årg (3:15-17) Luk 3:1-15 3:e Söndagen i Adventet., II Högm.
1 e trett, II årg (3:18-22) 1 Pet 3:15-22 6:e Söndagen efter Påsk., II Aftons.
2 e trett, I årg (1:7-14) Ef 1:3-14 1:a Söndagen i Adventet., I Aftons.
2 e trett, I årg   Joh 2:1-11 2:a Sönd. efter Trettondagen., Ev.
2 e trett, II årg   Joh 4:5-26 2:a Sönd. efter Trettondagen., I Högm.
2 e trett, II årg (22:16-17) Upp 22:10-21 27:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
2 e trett, III årg (5:31-36) Joh 5:31-39 4:e Söndagen i Adventet., II Högm.
3 e trett, I årg (8:5-13) Matt 8:1-13 3:e Sönd. efter Trettondagen., Ev.
3 e trett, I årg (1:16-17) Rom 1:1-17 1:a Söndagen efter Trefald., I Aftons.
3 e trett, II årg   Joh 4:27-42 3:e Sönd. efter Trettondagen., I Högm.
3 e trett, III årg (1:3-7) 2 Kor 1:3-11 3:e Sönd. efter Trettondagen., II Aftons.
3 e trett, III årg (4:46-54) Joh 4:46-53 21:e Söndagen efter Trefald., Ev.
4 e trett, I årg (1:8-11) 2 Kor 1:3-11 3:e Sönd. efter Trettondagen., II Aftons.
4 e trett, I årg   Matt 8:23-27 4:e Sönd. efter Trettondagen., Ev.
4 e trett, II årg (5:13-16) Jak 5:16-20 Bönsöndagen., II Aftons.
4 e trett, II årg   Joh 5:1-14 14:e Söndagen etter Trefald., I Högm.
4 e trett, III årg (14:22-33) Matt 14:22-36 4:e Sönd. efter Trettondagen., II Högm.
4 e trett, III årg   2 Tim 1:7-10 4:e Sönd. efter Trettondagen., II Aftons.
5 e trett, I årg   Matt 13:24-30 5:e Sönd. efter Trettondagen., Ev.
5 e trett, I årg (4:1-3) Fil 3:17-4:3 23:e Söndagen efter Trefald., Ep.
5 e trett, II årg (9:38-41) Mark 9:33-50 Mikaelidagen., II Högm.
5 e trett, III årg   Mark 4:26-29 5:e Sönd. efter Trettondagen., II Högm.
5 e trett, III årg (1:3-10) Kol 1:9-12 24:e Söndagen efter Trefald., Ep.
septuag, I årg   Matt 20:1-16 Söndagen Septuagesima., Ev.
septuag, I årg   Rom 6:19-23 7:e Söndagen efter Trefald., Ep.
septuag, I årg (6:19-23) Rom 6:1-23 12:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
septuag, II årg   Luk 17:7-10 Söndagen Septuagesima., II Högm.
septuag, II årg   Fil 1:3-11 22:e Söndagen efter Trefald., Ep.
septuag, III årg   Matt 19:27-30 Söndagen Septuagesima., I Högm.
septuag, III årg   Fil 3:7-14 Söndagen Septuagesima., II Aftons.
sexag, I årg   Luk 8:4-15 Söndagen Sexagesima., Ev.
sexag, I årg   1 Kor 1:20-25 Söndagen Sexagesima., I Aftons.
sexag, II årg (10:13-17) Rom 10:1-13 19:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
sexag, II årg (10:13-17) Rom 10:14-21 20:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
sexag, III årg (8:46-51) Joh 8:46-59 5:te Söndagen i Fastan., Ev.
sexag, III årg (4:12-13) Heb 4:9-16 3:e Söndagen efter Påsk., I Aftons.
fastlagssönd, I årg   1 Kor 13:1-13 Fastlagssöndagen., Ep.
fastlagssönd, I årg   Luk 18:31-43 Fastlagssöndagen., Ev.
fastlagssönd, II årg (12:20-33) Joh 12:23-33 Fastlagssöndagen., I Högm.
fastlagssönd, II årg (5:18-20) 2 Kor 5:14-21 Annandag Påsk., I Aftons.
fastlagssönd, III årg   Mark 10:32-45 Fastlagssöndagen., II Högm.
askonsd, enda årg (2:14-17) Jak 2:8-26 6:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
askonsd, enda årg (6:16-21) Matt 6:19-23 15:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
1 i fastan, I årg   Matt 4:1-11 1:a Söndagen i Fastan., Ev.
1 i fastan, I årg (4:15-16) Heb 4:9-16 3:e Söndagen efter Påsk., I Aftons.
1 i fastan, II årg   Matt 16:21-23 1:a Söndagen i Fastan., I Högm.
1 i fastan, III årg (5:7-10) Heb 5:1-10 4:e Söndagen efter Påsk., I Aftons.
2 i fastan, I årg   2 Kor 6:1-10 1:a Söndagen i Fastan., Ep.
2 i fastan, I årg   Matt 15:21-28 2:dra Söndagen i Fastan., Ev.
2 i fastan, II årg   Luk 7:36-50 2:dra Söndagen i Fastan., I Högm.
2 i fastan, II årg (10:12-13) 1 Kor 10:6-13 9:e Söndagen efter Trefald., Ep.
2 i fastan, III årg (11:23-27) Heb 11:23-12:4 4:e Sönd. efter Trettondagen., I Aftons.
2 i fastan, III årg   Mark 9:14-32 2:dra Söndagen i Fastan., II Högm.
3 i fastan, I årg (5:5-11) Ef 5:1-9 3:e Söndagen i Fastan., Ep.
3 i fastan, I årg   Luk 11:14-28 3:e Söndagen i Fastan., Ev.
3 i fastan, II årg   Luk 4:31-37 3:e Söndagen i Fastan., II Högm.
3 i fastan, II årg (12:7-10) 2 Kor 12:2-10 19:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
3 i fastan, III årg   Joh 12:35-43 Söndagen Sexagesima., I Högm.
3 i fastan, III årg (3:7-8) 1 Joh 3:1-9 Trefaldighetssöndagen., I Aftons.
midfastosönd, I årg   Joh 6:1-15 Midfastosöndagen., Ev.
midfastosönd, II årg (2:1-3) 1 Pet 2:1-9 Söndagen efter Jul., II Aftons.
midfastosönd, II årg   Joh 6:24-36 Midfastosöndagen., I Högm.
midfastosönd, III årg (6:51-65) Joh 6:52-71 Midfastosöndagen., II Högm.
midfastosönd, III årg (6:51-65) Joh 6:44-51 Annandag Pingst., I Högm.
5 i fastan, I årg (11:46-57) Joh 11: 47-57 5:te Söndagen i Fastan., I Högm.
5 i fastan, I årg (7:24-27) Heb 7:19-28 Bönsöndagen., I Aftons.
5 i fastan, II årg (9:11-12) Heb 9:11-15 5:te Söndagen i Fastan., Ep.
5 i fastan, II årg (9:15-15) Heb 9:11-15 5:te Söndagen i Fastan., Ep.
5 i fastan, II årg (21:33-43) Matt 21:33-46 20:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
5 i fastan, III årg (3:11-15) Joh 3:1-15 Trefaldighetssöndagen., Ev.
5 i fastan, III årg   1 Joh 1:8-2:2 11:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
palmsönd, II årg   1 Kor 5:7-8 Påskdagen., Ep.
palmsönd, III årg (2:12-16) Ef 2:10-16 2:a Sönd. efter Trettondagen., I Aftons.
palmsönd, I II III årg   Fil 2:5-11 Palmsöndagen., Ep.
palmsönd, I II III årg   Joh 12:1-16 Palmsöndagen., I Högm.
palmsönd, I II III årg   Fil 2:5-11 Långfredagen., Ep.
skärtorsd, enda årg (11:20-32) 1 Kor 11:23-29 Palmsöndagen., Ev.
långfred, enda årg (23:26-49) Luk 23:32-43 Långfredagen., Ev.
långfred, enda årg (4:14-16) Heb 4:9-16 3:e Söndagen efter Påsk., I Aftons.
långfred, enda årg (5:7-10) Heb 5:1-10 4:e Söndagen efter Påsk., I Aftons.
påsknattmässa, enda årg   Rom 6:3-11 Söndagen efter Nyårsdagen, Ep.
påsknattmässa, enda årg   Matt 28:1-8 Påskdagen., II Högm.
påsknattmässa, enda årg   Rom 6:3-11 6:e Söndagen efter Trefald., Ep.
påsknattmässa, enda årg (6:3-11) Rom 6:1-23 12:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
påskdagen, I årg   Mark 16:1-8 Påskdagen., Ev.
påskdagen, I årg (15:53-57) 1 Kor 15:35-58 24:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
påskdagen, II årg   Joh 20:1-10 Påskdagen., I Högm.
påskdagen, II årg (13:32-35) Apg 13:26-41 1:a Söndagen efter Påsk., II Aftons.
påskdagen, III årg   1 Kor 15:12-21 Påskdagen., I Aftons.
annand påsk, I årg   Apg 10:34-43 Annandag Påsk., Ep.
annand påsk, I årg (10:34-43) Apg 10:42-48 Annandag Pingst., Ep.
annand påsk, II årg   Joh 20:11-18 Annandag Påsk., I Högm.
annand påsk, II årg (3:1-4) Kol 3:1-10 6:e Söndagen efter Påsk., I Aftons.
annand påsk, III årg (24:36-49) Luk 24:36-48 1:a Söndagen efter Påsk., II Högm.
annand påsk, III årg (24:36-49) Luk 24:49-53 Kristi Himmelsfärdsdag., II Högm.
annand påsk, III årg (2:6-8) 1 Joh 2:7-23 18:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
annand påsk, I II III årg   Luk 24:13-35 Annandag Påsk., Ev.
1 e påsk, I årg   Joh 20:19-31 1:a Söndagen efter Påsk., Ev.
1 e påsk, I årg (15:1-11) 1 Kor 15:1-10 11:e Söndagen efter Trefald., Ep.
1 e påsk, II årg   1 Joh 5:4-10 1:a Söndagen efter Påsk., Ep.
1 e påsk, II årg   Joh 21:1-14 1:a Söndagen efter Påsk., I Högm.
1 e påsk, III årg (1:3-9) 1 Pet 1:8-13 4:e Söndagen i Adventet., II Aftons.
1 e påsk, III årg (21:15-19) Joh 21:15-25 2:a Söndagen efter Påsk., I Högm.
1 e påsk, III årg (1:3-9) 1 Pet 1:3-8 3:e Söndagen efter Påsk., II Aftons.
2 e påsk, I årg   1 Pet 2:21-25 2:a Söndagen efter Påsk., Ep.
2 e påsk, I årg   Joh 10:11-16 2:a Söndagen efter Påsk., Ev.
2 e påsk, II årg   Joh 10:1-10 2:a Söndagen efter Påsk., II Högm.
2 e påsk, II årg   Heb 13:20-21 2:a Söndagen efter Påsk., II Aftons.
2 e påsk, III årg (9:36-38) Matt 9:36-10:16 Söndagen Sexagesima., II Högm.
3 e påsk, I årg (13:12-16) Heb 13:8-15 Nyårsdagen., I Aftons.
3 e påsk, I årg   Joh 16:16-22 3:e Söndagen efter Påsk., Ev.
3 e påsk, II årg   Joh 14:1-12 3:e Söndagen efter Påsk., II Högm.
3 e påsk, III årg (13:31-35) Joh 13:31-32 Kristi Förklaringsdag., I Högm.
3 e påsk, III årg (5:9-11) 1 Tess 5:1-10 25:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
4 e påsk, I årg (16:5-11) Joh 16:5-15 4:e Söndagen efter Påsk., Ev.
4 e påsk, I årg (4:10-16) 1 Joh 4:9-15 Annandag Pingst., II Aftons.
4 e påsk, I årg (4:10-16) 1 Joh 4:16-21 1:a Söndagen efter Trefald., Ep.
4 e påsk, II årg   Joh 15:10-17 Pingstdagen., I Högm.
4 e påsk, II årg   Gal 5:16-24 14:e Söndagen etter Trefald., Ep.
4 e påsk, III årg   Joh 17:9-17 4:e Söndagen efter Påsk., I Högm.
4 e påsk, III årg (3:18-24) 1 Joh 3:19-24 4:e Söndagen efter Påsk., II Aftons.
4 e påsk, III årg (3:18-24) 1 Joh 3:13-18 2:a Söndagen efter Trefald., Ep.
bönsönd, I årg   Joh 16:23-33 Bönsöndagen., Ev.
bönsönd, I årg (3:14-21) Ef 3:13-21 16:e Söndagen efter Trefald., Ep.
bönsönd, II årg (11:1-10) Luk 11:1-13 Bönsöndagen., II Högm.
bönsönd, III årg (8:24-28) Rom 8:18-39 16:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
Kr himmelsf d, I årg (28:16-20) Matt 28:18-20 Trefaldighetssöndagen., II Högm.
Kr himmelsf d, II årg (1:17-23) Ef 1:16-23 Påskdagen., II Aftons.
Kr himmelsf d, II årg   Luk 24:49-53 Kristi Himmelsfärdsdag., II Högm.
Kr himmelsf d, III årg   Joh 17:24-26 Kristi Himmelsfärdsdag., I Högm.
Kr himmelsf d, I II III årg   Apg 1:1-11 Kristi Himmelsfärdsdag., Ep.
6 e påsk, I årg   Joh 15:26-16:4 6:e Söndagen efter Påsk., Ev.
6 e påsk, I årg (15:26-16:4) Joh 15:18-27 6:e Söndagen efter Påsk., I Högm.
6 e påsk, II årg (11:11-13) Luk 11:1-13 Bönsöndagen., II Högm.
6 e påsk, II årg (8:31-39) Rom 8:18-39 16:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
6 e påsk, III årg (16:12-15) Joh 16:5-15 4:e Söndagen efter Påsk., Ev.
pingstdagen, I årg (14:23-29) Joh 14:23-31 Pingstdagen., Ev.
pingstdagen, II årg   Joh 14:15-21 Pingstdagen., II Högm.
pingstdagen, II årg (12:4-11) 1 Kor 12:2-11 10:e Söndagen efter Trefald., Ep.
pingstdagen, III årg (5:14-17) 2 Kor 5:14-21 Annandag Påsk., I Aftons.
pingstdagen, III årg   Joh 7:37-39 4:e Söndagen efter Påsk., II Högm.
pingstdagen, I II III årg (2:1-11) Apg 2:1-13 Pingstdagen., Ep.
annand pingst, I årg (10:42-48) Apg 10:34-43 Annandag Påsk., Ep.
annand pingst, I årg   Apg 10:42-48 Annandag Pingst., Ep.
annand pingst, I årg   Joh 3:16-21 Annandag Pingst., Ev.
annand pingst, II årg (6:44-47) Joh 6:44-51 Annandag Pingst., I Högm.
annand pingst, III årg (2:36-39) Apg 2:14-41 Pingstdagen., II Aftons.
annand pingst, III årg   Joh 12:44-50 Annandag Pingst., II Högm.
hel tref d, I årg (2:24-35) Apg 2:14-41 Pingstdagen., II Aftons.
hel tref d, I årg   Matt 11:25-30 13:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
hel tref d, II årg   Rom 11:33-36 Trefaldighetssöndagen., Ep.
hel tref d, II årg (28:16-20) Matt 28:18-20 Trefaldighetssöndagen., II Högm.
hel tref d, II årg (11:33-36) Rom 11:25-36 23:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
hel tref d, III årg   Joh 15:1-9 Trefaldighetssöndagen., I Högm.
1 e tref, I årg   Rom 6:3-11 Söndagen efter Nyårsdagen, Ep.
1 e tref, I årg (3:1-8) Joh 3:1-15 Trefaldighetssöndagen., Ev.
1 e tref, I årg   Rom 6:3-11 6:e Söndagen efter Trefald., Ep.
1 e tref, I årg (6:3-11) Rom 6:1-23 12:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
1 e tref, II årg (3:4-8) Tit 3:4-7 Nyårsdagen., Ep.
1 e tref, II årg   Joh 1:29-34 Söndagen efter Nyårsdagen, I Högm.
1 e tref, III årg   Matt 3:11- 12 Söndagen efter Nyårsdagen, II Högm.
2 e tref, I årg   Luk 14:16-24 2:a Söndagen efter Trefald., Ev.
2 e tref, II årg   Luk 19:1-10 2:a Sönd. efter Trettondagen., II Högm.
2 e tref, II årg   1 Kor 1:26-31 2:a Sönd. efter Trettondagen., II Aftons.
2 e tref, III årg (1:35-46) Joh 1:35-51 5:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
2 e tref, III årg (8:28-30) Rom 8:18-39 16:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
3 e tref, I årg (2:1-10) Ef 2:10-16 2:a Sönd. efter Trettondagen., I Aftons.
3 e tref, I årg   Luk 15:1-10 3:e Söndagen efter Trefald., Ev.
3 e tref, I årg (2:1-10) Ef 2:1-9 3:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
3 e tref, II årg   1 Pet 5:6-11 3:e Söndagen efter Trefald., Ep.
3 e tref, II årg   Luk 15:11-32 3:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
3 e tref, III årg   Matt 9:9-13 3:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
3 e tref, III årg (5:6-8) Rom 5:1-11 10:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
4 e tref, I årg (7:1-5) Matt 7:1-6 4:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
4 e tref, I årg (14:7-13) Rom 14:1-18 4:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
4 e tref, II årg (2:1-4) Rom 2:1-16 3:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
4 e tref, II årg   Joh 8:1-11 4:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
4 e tref, III årg (6:1-5) Gal 5:25-6:10 15:e Söndagen efter Trefald., Ep.
apostlad, I årg   Luk 5:1-11 5:e Söndagen efter Trefald., Ev.
apostlad, I årg (1:12-17) 1 Tim 1:5-17 13:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
apostlad, II årg (2:4-10) 1 Pet 2:1-9 Söndagen efter Jul., II Aftons.
apostlad, II årg (16:13-20) Matt 16:13-19 5:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
apostlad, III årg (12:12-26) 1 Kor 12:12-31 Annandag Pingst., I Aftons.
6 e tref, I årg (12:16-21) Rom 12:6-16 2:a Sönd. efter Trettondagen., Ep.
6 e tref, I årg   Rom 12:16-21 3:e Sönd. efter Trettondagen., Ep.
6 e tref, I årg   Matt 5:20-26 6:e Söndagen efter Trefald., Ev.
6 e tref, II årg (1:13-21) 1 Pet 1:8-13 4:e Söndagen i Adventet., II Aftons.
6 e tref, II årg (1:13-21) 1 Pet 1:18-23 Annandag Påsk., II Aftons.
6 e tref, II årg   Matt 16:24-27 1:a Söndagen efter Trefald., II Högm.
6 e tref, III årg   Luk 9:51-62 2:a Söndagen efter Trefald., II Högm.
Kr förklar d, II årg   Joh 17:1-8 3:e Söndagen efter Påsk., I Högm.
Kr förklar d, III årg   Matt 17:9-13 Kristi Förklaringsdag., II Högm.
Kr förklar d, III årg (5:1-8) 2 Kor 5:1-10 24:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
Kr förklar d, I II III årg   2 Pet 1:16-18 Kristi Förklaringsdag., Ep.
Kr förklar d, I II III årg   Matt 17:1-8 Kristi Förklaringsdag., Ev.
8 e tref, I årg   Matt 7:15-21 8:e Söndagen efter Trefald., Ev.
8 e tref, I årg   1 Joh 4:1-6 8:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
8 e tref, II årg (3:10-15) 1 Kor 3:7-23 Söndagen Septuagesima., I Aftons.
8 e tref, II årg   Matt 7:22-29 8:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
8 e tref, III årg   Rom 8:12-17 8:e Söndagen efter Trefald., Ep.
8 e tref, III årg (7:13-14) Matt 7:12-14 8:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
8 e tref, III årg (8:12-17) Rom 8:1-17 15:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
9 e tref, I årg   1 Pet 4:7-11 6:e Söndagen efter Påsk., Ep.
9 e tref, I årg   Matt 25:14-30 27:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
9 e tref, II årg   1 Joh 3:13-18 2:a Söndagen efter Trefald., Ep.
9 e tref, II årg   Luk 12:42-48 9:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
9 e tref, III årg (16:10-15) Luk 16:10-17 9:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
9 e tref, III årg   Ef 4:22-28 19:e Söndagen efter Trefald., Ep.
10 e tref, I årg   Luk 19:41-47 10:e Söndagen efter Trefald., Ev.
10 e tref, II årg   Luk 4:23-30 14:e Söndagen etter Trefald., II Högm.
10 e tref, II årg (11:17-24) Rom 11:13-24 22:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
10 e tref, III årg   Upp 2:1-5 Nyårsdagen., II Aftons.
10 e tref, III årg   Matt 11:20-24 10:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
11 e tref, I årg (3:21-26) Rom 3:21-31 6:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
11 e tref, I årg (18:9-14) Luk 18:9-11 11:e Söndagen efter Trefald., Ev.
11 e tref, II årg   Matt 21:28-31 11:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
11 e tref, II årg (7:14-25) Rom 7:7-25 14:e Söndagen etter Trefald., I Aftons.
11 e tref, III årg   Jak 1:22-27 Bönsöndagen., Ep.
11 e tref, III årg   Matt 23:1-12 11:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
12 e tref, I årg (3:4-8) 2 Kor 3:4-18 12:e Söndagen efter Trefald., Ep.
12 e tref, I årg (3:17-18) 2 Kor 3:4-18 12:e Söndagen efter Trefald., Ep.
12 e tref, I årg   Mark 7:31-37 12:e Söndagen efter Trefald., Ev.
12 e tref, II årg (4:31-5:6) Gal 4:22-31 Midfastosöndagen., Ep.
12 e tref, II årg (8:31-36) Joh 8:31-45 5:te Söndagen i Fastan., II Högm.
12 e tref, II årg (4:31-5:6) Gal 5:1-14 17:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
12 e tref, II årg (5:13-14) Gal 5:1-14 17:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
12 e tref, III årg   Rom 8:18-23 4:e Söndagen efter Trefald., Ep.
12 e tref, III årg (8:18-23) Rom 8:18-39 16:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
12 e tref, III årg (2:23-3:5) Mark 2:18-3:5 17:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
13 e tref, I årg (4:7-10) 1 Joh 4:9-15 Annandag Pingst., II Aftons.
13 e tref, I årg   Luk 10:23-37 13:e Söndagen efter Trefald., Ev.
13 e tref, II årg   Rom 13:8-10 4:e Sönd. efter Trettondagen., Ep.
13 e tref, II årg (5:38-48) Matt 5:27-42 6:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
13 e tref, II årg (5:38-48) Matt 5:43-6:4 13:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
13 e tref, III årg (12:9-15) Rom 12:6-16 2:a Sönd. efter Trettondagen., Ep.
13 e tref, III årg   Mark 12:41-44 23:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
14 e tref, I årg   Joh 17:18-23 Bönsöndagen., I Högm.
14 e tref, I årg   Ef 4:1-6 17:e Söndagen efter Trefald., Ep.
14 e tref, II årg   Ef 2:17-22 Pingstdagen., I Aftons.
14 e tref, III årg (1:10-13) 1 Kor 1:9-18 5:e Sönd. efter Trettondagen., I Aftons.
14 e tref, III årg (11:49-52) Joh 11: 47-57 5:te Söndagen i Fastan., I Högm.
15 e tref, I årg   Matt 6:24-34 15:e Söndagen efter Trefald., Ev.
15 e tref, II årg   Luk 10:38-42 15:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
15 e tref, III årg (6:7-10) 1 Tim 6:6-19 1:a Söndagen efter Trefald., II Aftons.
15 e tref, III årg (6:17-19) 1 Tim 6:6-19 1:a Söndagen efter Trefald., II Aftons.
15 e tref, III årg   Matt 6:19-23 15:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
16 e tref, I årg (2:14-15) Heb 2:11-l6 1:a Sönd. efter Trettondagen, II Aftons.
16 e tref, I årg (11:17-27) Joh 11:1-45 16:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
16 e tref, I årg (11:38-44) Joh 11:1-45 16:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
16 e tref, II årg   Luk 7:11-17 16:e Söndagen efter Trefald., Ev.
16 e tref, III årg   Fil 1:20-26 16:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
16 e tref, III årg   Matt 9:18-26 24:e Söndagen efter Trefald., Ev.
17 e tref, I årg   1 Joh 4:16-21 1:a Söndagen efter Trefald., Ep.
17 e tref, I årg   Luk 16:19-31 1:a Söndagen efter Trefald., Ev.
17 e tref, II årg   Luk 12:13-21 1:a Söndagen efter Trefald., I Högm.
17 e tref, II årg (2:15-18) Jak 2:8-26 6:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
17 e tref, III årg (16:1-8) Luk 16:1-9 9:e Söndagen efter Trefald., Ev.
17 e tref, III årg (2:15-17) 1 Joh 2:7-23 18:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
18 e tref, I årg   Joh 7:14-18 1:a Sönd. efter Trettondagen, I Högm.
18 e tref, I årg (1:4-9) 1 Kor 1:9-18 5:e Sönd. efter Trettondagen., I Aftons.
18 e tref, I årg (1:4-9) 1 Kor 1:4-8 18:e Söndagen efter Trefald., Ep.
18 e tref, II årg   Mark 10:17-27 18:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
18 e tref, II årg (10:1-4) Rom 10:1-13 19:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
18 e tref, III årg (26:24-29) Apg 26:1-29 5:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
18 e tref, III årg   Matt 13:44-46 20:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
19 e tref, I årg   Ef 6:10-18 21:e Söndagen efter Trefald., Ep.
19 e tref, II årg (11:1-3) Heb 11:1-22 3:e Sönd. efter Trettondagen., I Aftons.
19 e tref, II årg (11:7-10) Heb 11:1-22 3:e Sönd. efter Trettondagen., I Aftons.
19 e tref, II årg (9:1-7) Joh 9:1-41 19:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
19 e tref, II årg (9:24-39) Joh 9:1-41 19:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
19 e tref, III årg (6:66-69) Joh 6:52-71 Midfastosöndagen., II Högm.
19 e tref, III årg (10:19-25) Heb 10:19-31 20:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
20 e tref, I årg (5:25-33) Ef 5:25-27 Söndagen efter Nyårsdagen, II Aftons.
20 e tref, I årg (5:21-21) Ef 5:15-21 20:e Söndagen efter Trefald., Ep.
20 e tref, II årg   Mark 10:13-16 Mikaelidagen., I Högm.
20 e tref, III årg   Matt 12:46-50 1:a Sönd. efter Trettondagen, II Högm.
21 e tref, I årg (13:7-8) Rom 13:8-10 4:e Sönd. efter Trettondagen., Ep.
21 e tref, I årg   Matt 22:15-22 23:e Söndagen efter Trefald., Ev.
21 e tref, I årg (13:7-8) Rom 13:1-7 23:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
21 e tref, II årg (2:1-8) Jak 2:8-26 6:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
21 e tref, II årg (7:12-12) Matt 7:12-14 8:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
21 e tref, III årg   Matt 12:15-21 Trettondedag Jul, II Högm.
22 e tref, I årg   1 Pet 4:12-19 Annandag Jul., I Aftons.
22 e tref, I årg (13:22-30) Luk 13:22-29 27:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
22 e tref, II årg (22:1-3) Matt 22:1-14 20:e Söndagen efter Trefald., Ev.
22 e tref, II årg (22:10-14) Matt 22:1-14 20:e Söndagen efter Trefald., Ev.
22 e tref, III årg (2:12-14) Kol 2:9-15 Söndagen efter Nyårsdagen, I Aftons.
22 e tref, III årg   Matt 16:1-4 21:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
23 e tref, I årg (3:8-9) 1 Pet 3:8-15 5:e Söndagen efter Trefald., Ep.
23 e tref, I årg (18:21-35) Matt 18:23-35 22:e Söndagen efter Trefald., Ev.
23 e tref, I årg (18:21-35) Matt 18:15-22 22:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
23 e tref, II årg (18:15-20) Matt 18:15-22 22:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
23 e tref, III årg (5:13-15) 1 Tess 5:14-23 22:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
24 e tref, enda årg   Matt 24:1-14 25:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
24 e tref, enda årg (5:1-8) 1 Tess 5:1-10 25:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
sönd f domssönd, I årg (3:12-14) Heb 3:12-19 10:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
sönd f domssönd, I årg   Matt 25:1-13 27:e Söndagen efter Trefald., Ev.
sönd f domssönd, II årg   Luk 12:35-40 2:a Söndagen i Adventet., I Högm.
sönd f domssönd, III årg   Luk 12:32 Söndagen efter Jul., I Högm.
sönd f domssönd, III årg (12:2-9) Luk 12:4-12 6:e Söndagen efter Påsk., II Högm.
sönd f domssönd, III årg (3:20-21) Fil 3:17-4:3 23:e Söndagen efter Trefald., Ep.
domssönd, I årg   Matt 25:31-46 26:e Söndagen efter Trefald., Ev.
domssönd, I årg (20:11-12) Upp 20:11-15 26:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
domssönd, II årg   Matt 13:47-50 26:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
domssönd, II årg (3:8-13) 2 Pet 3:3-13 27:e Söndagen efter Trefald., Ep.
domssönd, III årg (5:24-29) Joh 5:22-29 26:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
domssönd, III årg   1 Kor 15:22-28 26:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
kyndelsmässod, I årg   1 Joh 1:1-7 4:e Söndagen i Adventet., I Aftons.
kyndelsmässod, I årg   Mal 3:1-4 Jungfru Marie Kyrkogång. (Kyndelsmässodagen.), Ep.
kyndelsmässod, II årg (6:13-16) 1 Tim 6:6-19 1:a Söndagen efter Trefald., II Aftons.
kyndelsmässod, II årg   Joh 1:16-18 Jungfru Marie Kyrkogång. (Kyndelsmässodagen.), I Högm.
kyndelsmässod, III årg   Matt 13:31-33 Jungfru Marie Kyrkogång. (Kyndelsmässodagen.), II Högm.
kyndelsmässod, I II III årg   Luk 2:22-32 Jungfru Marie Kyrkogång. (Kyndelsmässodagen.), Ev.
Marie beb d, I årg (8:1-4) Rom 8:1-17 15:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
Marie beb d, I årg (7:10-14) Jes 7:10-15 Jungfru Marie Bebådelsedag., Ep.
Marie beb d, II årg (4:18-21) Rom 4:9-25 9:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
Marie beb d, II årg   Luk 1:39-45 Jungfru Marie Bebådelsedag., I Högm.
Marie beb d, III årg (1:3-6) Ef 1:3-14 1:a Söndagen i Adventet., I Aftons.
Marie beb d, III årg   Luk 1:46-55 Jungfru Marie Bebådelsedag., II Högm.
Marie beb d, I II III årg   Luk 1:26-38 Jungfru Marie Bebådelsedag., Ev.
midsommard, I årg   Jes 40:1-8 Johannes' Döparens Dag. (Midsommardagen.), Ep.
midsommard, I årg (1:5-17) Luk 1:5-25 Johannes' Döparens Dag. (Midsommardagen.), I Högm.
midsommard, II årg (1:57-66) Luk 1:57-80 Johannes' Döparens Dag. (Midsommardagen.), Ev.
midsommard, II årg   Apg 17:22-31 Johannes' Döparens Dag. (Midsommardagen.), I Aftons.
midsommard, III årg (1:67-80) Luk 1:57-80 Johannes' Döparens Dag. (Midsommardagen.), Ev.
hel Mik d, I årg   Luk 10:17-20 1:a Söndagen i Fastan., II Högm.
hel Mik d, II årg (18:1-10) Matt 18:1-11 Mikaelidagen., Ev.
hel Mik d, III årg (14:1-3) Upp 14:1-5 Annandag Jul., II Aftons.
hel Mik d, III årg (1:47-51) Joh 1:35-51 5:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
hel Mik d, I II III årg   Upp 12:7-12 Mikaelidagen., Ep.
tacksägelsed, I årg   Luk 17:11-19 14:e Söndagen etter Trefald., Ev.
tacksägelsed, I årg (5:15-18) 1 Tess 5:14-23 22:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
tacksägelsed, II årg   Matt 15:29-31 12:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
tacksägelsed, III årg (3:16-17) Kol 3:12-17 5:e Sönd. efter Trettondagen., Ep.
alla helg d, I årg (7:9-17) Upp 7:2-12 Alla Helgons dag., Ep.
alla helg d, I årg   Matt 5:1-12 Alla Helgons dag., Ev.
alla helg d, II årg (12:1-3) Heb 11:23-12:4 4:e Sönd. efter Trettondagen., I Aftons.
alla helg d, II årg   Matt 5:13-16 Alla Helgons dag., I Högm.
alla helg d, III årg   Luk 6:20-26 Alla Helgons dag., II Högm.
sönd e alla helg d, I årg (12:4-7) Luk 12:4-12 6:e Söndagen efter Påsk., II Högm.
sönd e alla helg d, I årg (3:1-3) 1 Joh 3:1-9 Trefaldighetssöndagen., I Aftons.
sönd e alla helg d, II årg   Joh 6:37-40 24:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
sönd e alla helg d, II årg (15:35-49) 1 Kor 15:35-58 24:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
sönd e alla helg d, III årg (11:13-16) Heb 11:1-22 3:e Sönd. efter Trettondagen., I Aftons.
sönd e alla helg d, III årg (20:37-38) Luk 20:27-40 24:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
kyrkmässa, enda årg (21:1-6) Upp 21:1-7 Jungfru Marie Bebådelsedag., II Aftons.
passionsgtj, enda årg (18:1-19:16) Joh 18:36-37 1:a Söndagen i Adventet., I Högm.
passionsgtj, enda årg (22:1-23:25) Luk 22:14-22 Palmsöndagen., II Högm.
passionsgtj, enda årg (17:1-19) Joh 17:1-8 3:e Söndagen efter Påsk., I Högm.
passionsgtj, enda årg (17:1-19) Joh 17:9-17 4:e Söndagen efter Påsk., I Högm.
passionsgtj, enda årg (17:1-19) Joh 17:18-23 Bönsöndagen., I Högm.

Följande predikotexter saknas i Evb 83

Matt 5:17-19 6:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
Matt 8:14-17 3:e Sönd. efter Trettondagen., II Högm.
Matt 9:1-8 19:e Söndagen efter Trefald., Ev.
Matt 9:27-31 21:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
Matt 12:33-37 12:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
Matt 13:34-43 5:e Sönd. efter Trettondagen., I Högm.
Matt 16:5-12 7:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
Matt 17:24-27 23:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
Matt 21:18-22 4:e Sönd. efter Trettondagen., I Högm.
Matt 22:34-46 18:e Söndagen efter Trefald., Ev.
Matt 24:15-28 25:e Söndagen efter Trefald., Ev.
Matt 24:35-44 25:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
Matt 28:9-15 Annandag Påsk., II Högm.
Mark 4:21-25 22:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
Mark 6:14-29 Johannes' Döparens Dag. (Midsommardagen.), II Högm.
Mark 7:1-23 17:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
Mark 8:1-9 7:e Söndagen efter Trefald., Ev.
Mark 16:14-20 Kristi Himmelsfärdsdag., Ev.
Luk 6:36-42 4:e Söndagen efter Trefald., Ev.
Luk 13:10-17 19:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
Luk 14:1-11 17:e Söndagen efter Trefald., Ev.
Luk 14:12-15 7:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
Luk 14:25-35 2:a Söndagen efter Trefald., I Högm.
Joh 1:19-28 4:e Söndagen i Adventet., Ev.
Joh 3:22-36 4:e Söndagen i Adventet., I Högm.
Joh 6:19-21 16:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
Joh 7:19-31 3:e Söndagen i Fastan., I Högm.
Joh 8:21-30 10:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
Apg 3:12-20 1:a Söndagen efter Påsk., I Aftons.
Apg 13:16-26 Johannes' Döparens Dag. (Midsommardagen.), II Aftons.
Rom 1:18-25 2:a Söndagen efter Trefald., I Aftons.
Rom 2:17-29 4:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
Rom 3:1-20 5:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
Rom 4:1-8 8:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
Rom 5:12-21 11:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
Rom 7:1-6 13:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
Rom 9:1-13 17:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
Rom 9:14-33 18:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
Rom 11:1-12 21:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
1 Kor 2:9-16 12:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
1 Kor 7:29-31 15:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
1 Kor 9:24-10:5 Söndagen Septuagesima., Ep.
2 Kor 11:19-31 Söndagen Sexagesima., Ep.
Ef 4:7-13 Kristi Himmelsfärdsdag., II Aftons.
Ef 4:14-16 5:e Sönd. efter Trettondagen., II Aftons.
1 Tess 4:1-7 2:dra Söndagen i Fastan., Ep.
1 Tess 4:13-18 25:e Söndagen efter Trefald., Ep.
2 Tess 1:8-10 26:e Söndagen efter Trefald., Ep.
2 Tess 2:1-12 25:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
2 Tess 3:10-13 9:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
1 Tim 2:13-15 Jungfru Marie Bebådelsedag., I Aftons.
2 Tim 2:19-21 14:e Söndagen etter Trefald., II Aftons.
2 Tim 3:10-4:5 Söndagen Sexagesima., II Aftons.
Tit 2:11-14 Juldagen., II Aftons.
Heb 8:8-12 1:a Söndagen i Adventet., II Aftons.
Heb 10:12-18 Kristi Himmelsfärdsdag., I Aftons.
Jak 1:17-21 4:e Söndagen efter Påsk., Ep.
1 Pet 2:11-20 3:e Söndagen efter Påsk., Ep.
1 Pet 5:1-4 2:a Söndagen efter Påsk., I Aftons.
2 Pet 1:1-11 2:a Söndagen efter Trefald., II Aftons.
1 Joh 5:19-21 Söndagen efter Jul., I Aftons.
Upp 21:9-22:5 27:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.

Predikotexterna för Svenska kyrkan 1862-1942
uppställda i textordning.

Jes 7:10-15 Jungfru Marie Bebådelsedag., Ep.
Jes 9:2-7 Juldagen., Ep.
Jes 40:1-8 Johannes' Döparens Dag. (Midsommardagen.), Ep.
Jes 60:1-6 Trettondedag Jul, Ep.
Mal 3:1-4 Jungfru Marie Kyrkogång. (Kyndelsmässodagen.), Ep.
Matt 1:18-25 Juldagen., II Högm.
Matt 2:1-12 Trettondedag Jul, Ev.
Matt 2:13-18 Annandag Jul., II Högm.
Matt 2:19-23 Söndagen efter Jul., II Högm.
Matt 3:11- 12 Söndagen efter Nyårsdagen, II Högm.
Matt 3:13-17 Söndagen efter Nyårsdagen, Ev.
Matt 4:1-11 1:a Söndagen i Fastan., Ev.
Matt 5:1-12 Alla Helgons dag., Ev.
Matt 5:13-16 Alla Helgons dag., I Högm.
Matt 5:17-19 6:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
Matt 5:20-26 6:e Söndagen efter Trefald., Ev.
Matt 5:27-42 6:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
Matt 5:43-6:4 13:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
Matt 6:19-23 15:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
Matt 6:24-34 15:e Söndagen efter Trefald., Ev.
Matt 7:1-6 4:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
Matt 7:12-14 8:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
Matt 7:15-21 8:e Söndagen efter Trefald., Ev.
Matt 7:22-29 8:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
Matt 8:1-13 3:e Sönd. efter Trettondagen., Ev.
Matt 8:14-17 3:e Sönd. efter Trettondagen., II Högm.
Matt 8:23-27 4:e Sönd. efter Trettondagen., Ev.
Matt 9:1-8 19:e Söndagen efter Trefald., Ev.
Matt 9:9-13 3:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
Matt 9:18-26 24:e Söndagen efter Trefald., Ev.
Matt 9:27-31 21:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
Matt 9:36-10:16 Söndagen Sexagesima., II Högm.
Matt 10:32-39 Annandag Jul., I Högm.
Matt 11:2-10 3:e Söndagen i Adventet., Ev.
Matt 11:11-19 3:e Söndagen i Adventet., I Högm.
Matt 11:20-24 10:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
Matt 11:25-30 13:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
Matt 12:15-21 Trettondedag Jul, II Högm.
Matt 12:33-37 12:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
Matt 12:46-50 1:a Sönd. efter Trettondagen, II Högm.
Matt 13:24-30 5:e Sönd. efter Trettondagen., Ev.
Matt 13:31-33 Jungfru Marie Kyrkogång. (Kyndelsmässodagen.), II Högm.
Matt 13:34-43 5:e Sönd. efter Trettondagen., I Högm.
Matt 13:44-46 20:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
Matt 13:47-50 26:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
Matt 14:22-36 4:e Sönd. efter Trettondagen., II Högm.
Matt 15:21-28 2:dra Söndagen i Fastan., Ev.
Matt 15:29-31 12:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
Matt 16:1-4 21:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
Matt 16:5-12 7:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
Matt 16:13-19 5:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
Matt 16:21-23 1:a Söndagen i Fastan., I Högm.
Matt 16:24-27 1:a Söndagen efter Trefald., II Högm.
Matt 17:1-8 Kristi Förklaringsdag., Ev.
Matt 17:9-13 Kristi Förklaringsdag., II Högm.
Matt 17:24-27 23:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
Matt 18:1-11 Mikaelidagen., Ev.
Matt 18:15-22 22:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
Matt 18:23-35 22:e Söndagen efter Trefald., Ev.
Matt 19:27-30 Söndagen Septuagesima., I Högm.
Matt 20:1-16 Söndagen Septuagesima., Ev.
Matt 21:1-9 1:a Söndagen i Adventet., Ev.
Matt 21:18-22 4:e Sönd. efter Trettondagen., I Högm.
Matt 21:28-31 11:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
Matt 21:33-46 20:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
Matt 22:1-14 20:e Söndagen efter Trefald., Ev.
Matt 22:15-22 23:e Söndagen efter Trefald., Ev.
Matt 22:34-46 18:e Söndagen efter Trefald., Ev.
Matt 23:1-12 11:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
Matt 23:34-39 Annandag Jul., Ev.
Matt 24:1-14 25:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
Matt 24:15-28 25:e Söndagen efter Trefald., Ev.
Matt 24:35-44 25:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
Matt 25:1-13 27:e Söndagen efter Trefald., Ev.
Matt 25:14-30 27:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
Matt 25:31-46 26:e Söndagen efter Trefald., Ev.
Matt 28:1-8 Påskdagen., II Högm.
Matt 28:9-15 Annandag Påsk., II Högm.
Matt 28:18-20 Trefaldighetssöndagen., II Högm.
Mark 2:18-3:5 17:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
Mark 4:21-25 22:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
Mark 4:26-29 5:e Sönd. efter Trettondagen., II Högm.
Mark 6:14-29 Johannes' Döparens Dag. (Midsommardagen.), II Högm.
Mark 7:1-23 17:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
Mark 7:31-37 12:e Söndagen efter Trefald., Ev.
Mark 8:1-9 7:e Söndagen efter Trefald., Ev.
Mark 9:14-32 2:dra Söndagen i Fastan., II Högm.
Mark 9:33-50 Mikaelidagen., II Högm.
Mark 10:13-16 Mikaelidagen., I Högm.
Mark 10:17-27 18:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
Mark 10:32-45 Fastlagssöndagen., II Högm.
Mark 12:41-44 23:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
Mark 16:1-8 Påskdagen., Ev.
Mark 16:14-20 Kristi Himmelsfärdsdag., Ev.
Luk 1:5-25 Johannes' Döparens Dag. (Midsommardagen.), I Högm.
Luk 1:26-38 Jungfru Marie Bebådelsedag., Ev.
Luk 1:39-45 Jungfru Marie Bebådelsedag., I Högm.
Luk 1:46-55 Jungfru Marie Bebådelsedag., II Högm.
Luk 1:57-80 Johannes' Döparens Dag. (Midsommardagen.), Ev.
Luk 2:1-20 Juldagen., Ev.
Luk 2:21 Nyårsdagen., Ev.
Luk 2:22-32 Jungfru Marie Kyrkogång. (Kyndelsmässodagen.), Ev.
Luk 2:33-40 Söndagen efter Jul., Ev.
Luk 2:42-52 1:a Sönd. efter Trettondagen, Ev.
Luk 3:1-15 3:e Söndagen i Adventet., II Högm.
Luk 4:16-22 1:a Söndagen i Adventet., II Högm.
Luk 4:23-30 14:e Söndagen etter Trefald., II Högm.
Luk 4:31-37 3:e Söndagen i Fastan., II Högm.
Luk 5:1-11 5:e Söndagen efter Trefald., Ev.
Luk 6:20-26 Alla Helgons dag., II Högm.
Luk 6:36-42 4:e Söndagen efter Trefald., Ev.
Luk 7:11-17 16:e Söndagen efter Trefald., Ev.
Luk 7:36-50 2:dra Söndagen i Fastan., I Högm.
Luk 8:4-15 Söndagen Sexagesima., Ev.
Luk 9:51-62 2:a Söndagen efter Trefald., II Högm.
Luk 10:17-20 1:a Söndagen i Fastan., II Högm.
Luk 10:23-37 13:e Söndagen efter Trefald., Ev.
Luk 10:38-42 15:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
Luk 11:1-13 Bönsöndagen., II Högm.
Luk 11:14-28 3:e Söndagen i Fastan., Ev.
Luk 12:4-12 6:e Söndagen efter Påsk., II Högm.
Luk 12:13-21 1:a Söndagen efter Trefald., I Högm.
Luk 12:32 Söndagen efter Jul., I Högm.
Luk 12:35-40 2:a Söndagen i Adventet., I Högm.
Luk 12:42-48 9:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
Luk 13:6-9 Nyårsdagen., II Högm.
Luk 13:10-17 19:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
Luk 13:22-29 27:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
Luk 14:1-11 17:e Söndagen efter Trefald., Ev.
Luk 14:12-15 7:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
Luk 14:16-24 2:a Söndagen efter Trefald., Ev.
Luk 14:25-35 2:a Söndagen efter Trefald., I Högm.
Luk 15:1-10 3:e Söndagen efter Trefald., Ev.
Luk 15:11-32 3:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
Luk 16:1-9 9:e Söndagen efter Trefald., Ev.
Luk 16:10-17 9:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
Luk 16:19-31 1:a Söndagen efter Trefald., Ev.
Luk 17:7-10 Söndagen Septuagesima., II Högm.
Luk 17:11-19 14:e Söndagen etter Trefald., Ev.
Luk 17:20-30 2:a Söndagen i Adventet., II Högm.
Luk 18:9-11 11:e Söndagen efter Trefald., Ev.
Luk 18:31-43 Fastlagssöndagen., Ev.
Luk 19:1-10 2:a Sönd. efter Trettondagen., II Högm.
Luk 19:41-47 10:e Söndagen efter Trefald., Ev.
Luk 20:27-40 24:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
Luk 21:25-36 2:a Söndagen i Adventet., Ev.
Luk 22:14-22 Palmsöndagen., II Högm.
Luk 23:32-43 Långfredagen., Ev.
Luk 24:13-35 Annandag Påsk., Ev.
Luk 24:36-48 1:a Söndagen efter Påsk., II Högm.
Luk 24:49-53 Kristi Himmelsfärdsdag., II Högm.
Joh 1:1-14 Juldagen., I Högm.
Joh 1:16-18 Jungfru Marie Kyrkogång. (Kyndelsmässodagen.), I Högm.
Joh 1:19-28 4:e Söndagen i Adventet., Ev.
Joh 1:29-34 Söndagen efter Nyårsdagen, I Högm.
Joh 1:35-51 5:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
Joh 2:1-11 2:a Sönd. efter Trettondagen., Ev.
Joh 3:1-15 Trefaldighetssöndagen., Ev.
Joh 3:16-21 Annandag Pingst., Ev.
Joh 3:22-36 4:e Söndagen i Adventet., I Högm.
Joh 4:5-26 2:a Sönd. efter Trettondagen., I Högm.
Joh 4:27-42 3:e Sönd. efter Trettondagen., I Högm.
Joh 4:46-53 21:e Söndagen efter Trefald., Ev.
Joh 5:1-14 14:e Söndagen etter Trefald., I Högm.
Joh 5:22-29 26:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
Joh 5:31-39 4:e Söndagen i Adventet., II Högm.
Joh 6:1-15 Midfastosöndagen., Ev.
Joh 6:19-21 16:e Söndagen efter Trefald., II Högm.
Joh 6:24-36 Midfastosöndagen., I Högm.
Joh 6:37-40 24:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
Joh 6:44-51 Annandag Pingst., I Högm.
Joh 6:52-71 Midfastosöndagen., II Högm.
Joh 7:14-18 1:a Sönd. efter Trettondagen, I Högm.
Joh 7:19-31 3:e Söndagen i Fastan., I Högm.
Joh 7:37-39 4:e Söndagen efter Påsk., II Högm.
Joh 8:1-11 4:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
Joh 8:12 Trettondedag Jul, I Högm.
Joh 8:21-30 10:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
Joh 8:31-45 5:te Söndagen i Fastan., II Högm.
Joh 8:46-59 5:te Söndagen i Fastan., Ev.
Joh 9:1-41 19:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
Joh 10:1-10 2:a Söndagen efter Påsk., II Högm.
Joh 10:11-16 2:a Söndagen efter Påsk., Ev.
Joh 10:23-38 18:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
Joh 11:1-45 16:e Söndagen efter Trefald., I Högm.
Joh 11: 47-57 5:te Söndagen i Fastan., I Högm.
Joh 12:1-16 Palmsöndagen., I Högm.
Joh 12:23-33 Fastlagssöndagen., I Högm.
Joh 12:35-43 Söndagen Sexagesima., I Högm.
Joh 12:44-50 Annandag Pingst., II Högm.
Joh 13:31-32 Kristi Förklaringsdag., I Högm.
Joh 14:1-12 3:e Söndagen efter Påsk., II Högm.
Joh 14:13 Nyårsdagen., I Högm.
Joh 14:15-21 Pingstdagen., II Högm.
Joh 14:23-31 Pingstdagen., Ev.
Joh 15:1-9 Trefaldighetssöndagen., I Högm.
Joh 15:10-17 Pingstdagen., I Högm.
Joh 15:18-27 6:e Söndagen efter Påsk., I Högm.
Joh 15:26-16:4 6:e Söndagen efter Påsk., Ev.
Joh 16:5-15 4:e Söndagen efter Påsk., Ev.
Joh 16:16-22 3:e Söndagen efter Påsk., Ev.
Joh 16:23-33 Bönsöndagen., Ev.
Joh 17:1-8 3:e Söndagen efter Påsk., I Högm.
Joh 17:9-17 4:e Söndagen efter Påsk., I Högm.
Joh 17:18-23 Bönsöndagen., I Högm.
Joh 17:24-26 Kristi Himmelsfärdsdag., I Högm.
Joh 18:36-37 1:a Söndagen i Adventet., I Högm.
Joh 20:1-10 Påskdagen., I Högm.
Joh 20:11-18 Annandag Påsk., I Högm.
Joh 20:19-31 1:a Söndagen efter Påsk., Ev.
Joh 21:1-14 1:a Söndagen efter Påsk., I Högm.
Joh 21:15-25 2:a Söndagen efter Påsk., I Högm.
Apg 1:1-11 Kristi Himmelsfärdsdag., Ep.
Apg 2:1-13 Pingstdagen., Ep.
Apg 2:14-41 Pingstdagen., II Aftons.
Apg 3:12-20 1:a Söndagen efter Påsk., I Aftons.
Apg 6:8-15 Annandag Jul., Ep.
Apg 7:54-60 Annandag Jul., Ep.
Apg 10:34-43 Annandag Påsk., Ep.
Apg 10:42-48 Annandag Pingst., Ep.
Apg 13:16-26 Johannes' Döparens Dag. (Midsommardagen.), II Aftons.
Apg 13:26-41 1:a Söndagen efter Påsk., II Aftons.
Apg 17:22-31 Johannes' Döparens Dag. (Midsommardagen.), I Aftons.
Apg 26:1-29 5:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
Rom 1:1-17 1:a Söndagen efter Trefald., I Aftons.
Rom 1:18-25 2:a Söndagen efter Trefald., I Aftons.
Rom 2:1-16 3:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
Rom 2:17-29 4:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
Rom 3:1-20 5:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
Rom 3:21-31 6:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
Rom 4:1-8 8:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
Rom 4:9-25 9:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
Rom 5:1-11 10:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
Rom 5:12-21 11:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
Rom 6:1-23 12:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
Rom 6:3-11 Söndagen efter Nyårsdagen, Ep.
Rom 6:3-11 6:e Söndagen efter Trefald., Ep.
Rom 6:19-23 7:e Söndagen efter Trefald., Ep.
Rom 7:1-6 13:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
Rom 7:7-25 14:e Söndagen etter Trefald., I Aftons.
Rom 8:1-17 15:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
Rom 8:12-17 8:e Söndagen efter Trefald., Ep.
Rom 8:18-23 4:e Söndagen efter Trefald., Ep.
Rom 8:18-39 16:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
Rom 9:1-13 17:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
Rom 9:14-33 18:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
Rom 10:1-13 19:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
Rom 10:14-21 20:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
Rom 11:1-12 21:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
Rom 11:13-24 22:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
Rom 11:25-36 23:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
Rom 11:33-36 Trefaldighetssöndagen., Ep.
Rom 12:1-5 1:a Sönd. efter Trettondagen, Ep.
Rom 12:6-16 2:a Sönd. efter Trettondagen., Ep.
Rom 12:16-21 3:e Sönd. efter Trettondagen., Ep.
Rom 13:1-7 23:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
Rom 13:8-10 4:e Sönd. efter Trettondagen., Ep.
Rom 13:11-14 1:a Söndagen i Adventet., Ep.
Rom 14:1-18 4:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
Rom 15:4-13 2:a Söndagen i Adventet., Ep.
1 Kor 1:4-8 18:e Söndagen efter Trefald., Ep.
1 Kor 1:9-18 5:e Sönd. efter Trettondagen., I Aftons.
1 Kor 1:20-25 Söndagen Sexagesima., I Aftons.
1 Kor 1:26-31 2:a Sönd. efter Trettondagen., II Aftons.
1 Kor 2:9-16 12:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
1 Kor 3:7-23 Söndagen Septuagesima., I Aftons.
1 Kor 4:1-5 3:e Söndagen i Adventet., Ep.
1 Kor 4:3-6 Trettondedag Jul, I Aftons.
1 Kor 5:7-8 Påskdagen., Ep.
1 Kor 7:29-31 15:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
1 Kor 9:24-10:5 Söndagen Septuagesima., Ep.
1 Kor 10:6-13 9:e Söndagen efter Trefald., Ep.
1 Kor 11:23-29 Palmsöndagen., Ev.
1 Kor 12:2-11 10:e Söndagen efter Trefald., Ep.
1 Kor 12:12-31 Annandag Pingst., I Aftons.
1 Kor 13:1-13 Fastlagssöndagen., Ep.
1 Kor 15:1-10 11:e Söndagen efter Trefald., Ep.
1 Kor 15:12-21 Påskdagen., I Aftons.
1 Kor 15:22-28 26:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
1 Kor 15:35-58 24:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
2 Kor 1:3-11 3:e Sönd. efter Trettondagen., II Aftons.
2 Kor 3:4-18 12:e Söndagen efter Trefald., Ep.
2 Kor 5:1-10 24:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
2 Kor 5:14-21 Annandag Påsk., I Aftons.
2 Kor 6:1-10 1:a Söndagen i Fastan., Ep.
2 Kor 11:19-31 Söndagen Sexagesima., Ep.
2 Kor 12:2-10 19:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
Gal 3:16-22 13:e Söndagen efter Trefald., Ep.
Gal 3:23-29 3:e Söndagen i Adventet., II Aftons.
Gal 4:1-7 Söndagen efter Jul., Ep.
Gal 4:22-31 Midfastosöndagen., Ep.
Gal 5:1-14 17:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
Gal 5:16-24 14:e Söndagen etter Trefald., Ep.
Gal 5:25-6:10 15:e Söndagen efter Trefald., Ep.
Ef 1:3-14 1:a Söndagen i Adventet., I Aftons.
Ef 1:16-23 Påskdagen., II Aftons.
Ef 2:1-9 3:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
Ef 2:10-16 2:a Sönd. efter Trettondagen., I Aftons.
Ef 2:17-22 Pingstdagen., I Aftons.
Ef 3:13-21 16:e Söndagen efter Trefald., Ep.
Ef 4:1-6 17:e Söndagen efter Trefald., Ep.
Ef 4:7-13 Kristi Himmelsfärdsdag., II Aftons.
Ef 4:14-16 5:e Sönd. efter Trettondagen., II Aftons.
Ef 4:22-28 19:e Söndagen efter Trefald., Ep.
Ef 5:1-9 3:e Söndagen i Fastan., Ep.
Ef 5:15-21 20:e Söndagen efter Trefald., Ep.
Ef 5:25-27 Söndagen efter Nyårsdagen, II Aftons.
Ef 6:10-18 21:e Söndagen efter Trefald., Ep.
Fil 1:3-11 22:e Söndagen efter Trefald., Ep.
Fil 1:20-26 16:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
Fil 2:5-11 Palmsöndagen., Ep.
Fil 2:5-11 Långfredagen., Ep.
Fil 3:7-14 Söndagen Septuagesima., II Aftons.
Fil 3:17-4:3 23:e Söndagen efter Trefald., Ep.
Fil 4:4-7 4:e Söndagen i Adventet., Ep.
Kol 1:9-12 24:e Söndagen efter Trefald., Ep.
Kol 1:12-23 Trefaldighetssöndagen., II Aftons.
Kol 1:24-2:7 21:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
Kol 2:9-15 Söndagen efter Nyårsdagen, I Aftons.
Kol 3:1-10 6:e Söndagen efter Påsk., I Aftons.
Kol 3:12-17 5:e Sönd. efter Trettondagen., Ep.
1 Tess 4:1-7 2:dra Söndagen i Fastan., Ep.
1 Tess 4:13-18 25:e Söndagen efter Trefald., Ep.
1 Tess 5:1-10 25:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
1 Tess 5:14-23 22:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
2 Tess 1:8-10 26:e Söndagen efter Trefald., Ep.
2 Tess 2:1-12 25:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
2 Tess 3:10-13 9:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
1 Tim 1:5-17 13:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
1 Tim 2:13-15 Jungfru Marie Bebådelsedag., I Aftons.
1 Tim 3:16 Trettondedag Jul, II Aftons.
1 Tim 6:6-19 1:a Söndagen efter Trefald., II Aftons.
2 Tim 1:7-10 4:e Sönd. efter Trettondagen., II Aftons.
2 Tim 2:19-21 14:e Söndagen etter Trefald., II Aftons.
2 Tim 3:10-4:5 Söndagen Sexagesima., II Aftons.
Tit 2:11-14 Juldagen., II Aftons.
Tit 3:4-7 Nyårsdagen., Ep.
Heb 1:1-12 Juldagen., I Aftons.
Heb 2:11-l6 1:a Sönd. efter Trettondagen, II Aftons.
Heb 3:1-8 1:a Sönd. efter Trettondagen, I Aftons.
Heb 3:12-19 10:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
Heb 4:9-16 3:e Söndagen efter Påsk., I Aftons.
Heb 5:1-10 4:e Söndagen efter Påsk., I Aftons.
Heb 7:19-28 Bönsöndagen., I Aftons.
Heb 8:8-12 1:a Söndagen i Adventet., II Aftons.
Heb 9:11-15 5:te Söndagen i Fastan., Ep.
Heb 10:12-18 Kristi Himmelsfärdsdag., I Aftons.
Heb 10:19-31 20:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
Heb 10:35-39 2:a Söndagen i Adventet., I Aftons.
Heb 11:1-22 3:e Sönd. efter Trettondagen., I Aftons.
Heb 11:23-12:4 4:e Sönd. efter Trettondagen., I Aftons.
Heb 13:8-15 Nyårsdagen., I Aftons.
Heb 13:20-21 2:a Söndagen efter Påsk., II Aftons.
Jak 1:17-21 4:e Söndagen efter Påsk., Ep.
Jak 1:22-27 Bönsöndagen., Ep.
Jak 2:8-26 6:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
Jak 5:7-10 2:a Söndagen i Adventet., II Aftons.
Jak 5:16-20 Bönsöndagen., II Aftons.
1 Pet 1:3-8 3:e Söndagen efter Påsk., II Aftons.
1 Pet 1:8-13 4:e Söndagen i Adventet., II Aftons.
1 Pet 1:18-23 Annandag Påsk., II Aftons.
1 Pet 2:1-9 Söndagen efter Jul., II Aftons.
1 Pet 2:11-20 3:e Söndagen efter Påsk., Ep.
1 Pet 2:21-25 2:a Söndagen efter Påsk., Ep.
1 Pet 3:8-15 5:e Söndagen efter Trefald., Ep.
1 Pet 3:15-22 6:e Söndagen efter Påsk., II Aftons.
1 Pet 4:7-11 6:e Söndagen efter Påsk., Ep.
1 Pet 4:12-19 Annandag Jul., I Aftons.
1 Pet 5:1-4 2:a Söndagen efter Påsk., I Aftons.
1 Pet 5:6-11 3:e Söndagen efter Trefald., Ep.
2 Pet 1:1-11 2:a Söndagen efter Trefald., II Aftons.
2 Pet 1:16-18 Kristi Förklaringsdag., Ep.
2 Pet 1:19-21 3:e Söndagen i Adventet., I Aftons.
2 Pet 3:3-13 27:e Söndagen efter Trefald., Ep.
1 Joh 1:1-7 4:e Söndagen i Adventet., I Aftons.
1 Joh 1:8-2:2 11:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
1 Joh 2:7-23 18:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
1 Joh 3:1-9 Trefaldighetssöndagen., I Aftons.
1 Joh 3:13-18 2:a Söndagen efter Trefald., Ep.
1 Joh 3:19-24 4:e Söndagen efter Påsk., II Aftons.
1 Joh 4:1-6 8:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
1 Joh 4:9-15 Annandag Pingst., II Aftons.
1 Joh 4:16-21 1:a Söndagen efter Trefald., Ep.
1 Joh 5:4-10 1:a Söndagen efter Påsk., Ep.
1 Joh 5:19-21 Söndagen efter Jul., I Aftons.
Upp 2:1-5 Nyårsdagen., II Aftons.
Upp 7:2-12 Alla Helgons dag., Ep.
Upp 12:7-12 Mikaelidagen., Ep.
Upp 14:1-5 Annandag Jul., II Aftons.
Upp 20:11-15 26:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.
Upp 21:1-7 Jungfru Marie Bebådelsedag., II Aftons.
Upp 21:9-22:5 27:e Söndagen efter Trefald., I Aftons.
Upp 22:10-21 27:e Söndagen efter Trefald., II Aftons.