Homiletisk Skrotgård: Verktyg


Ringius, H.F: En kristlig undervisning om Kristi rike
- en årgång predikningar. del I - II. Lutherstiftelsens förlag 1976

Sorterad efter Den Svenska Evangelieboken 1983

kod helg o årg. Evb83 perikop    
1,2 1 i advent, II årg   Joh 18:36-37 1 adv II Ringius del 1,s. 12
2,1 2 i advent, I årg   Luk 21:25-36 2 Adv Ringius del 1,s. 18
3,1 3 i advent, I årg   Matt 11:2-10 3 Adv Ringius del 1,s. 26
4,1 4 i advent, I årg   Luk 1:46-55 J M beb III Ringius del 2, s. 285
6,2 juldagen, II årg   Joh 1:1-14 Juldagen II Ringius del 1,s. 47
6,3 juldagen, III årg (1:18-24) Matt 1:18-25 Juldagen III Ringius del 1,s. 53
7,3 annand jul, III årg   Matt 10:32-39 Annandag Jul II Ringius del 1,s. 62
8,1 sönd e jul, I årg   Luk 2:33-40 Söndag efter Jul Ringius del 1,s. 72
8,3 sönd e jul, III årg (1:9-14) Joh 1:1-14 Juldagen II Ringius del 1,s. 47
9,2 nyårsd, II årg   Luk 13:6-9 Nyårsdagen III Ringius del 1,s. 84
11,4 trettonded, I II III årg   Matt 2:1-12 Trettondedag Jul Ringius del 1,s. 110
12,1 1 e trett, I årg   Matt 3:13-17 Söndagen efter Nyår Ringius del 1,s. 94
14,1 3 e trett, I årg (8:5-13) Matt 8:1-13 3 e trett ev Ringius del 1,s. 136
15,3 4 e trett, III årg (14:22-33) Matt 14:22-36 4 e trett III Ringius del 1,s. 149
16,1 5 e trett, I årg (13:24-30) Matt 13:24-43 5 e trett ev egentligen Matt 13:24-30,34-43 Ringius del 1,s. 158
18,2 septuag, II årg   Luk 17:7-10 Septuagesima III Ringius del 1,s. 164
19,1 sexag, I årg   Luk 8:4-15 Sexagesima ev. Ringius del 1,s. 174
20,1 fastlagssönd, I årg   Luk 18:31-43 Fastlagssöndagen ev. Ringius del 1,s. 186
20,2 fastlagssönd, II årg   Joh 12:20-33 Fastlagssönd 2 årg Ringius del 1,s. 192
21 askonsd, enda årg (6:16-21) Matt 6:19-23 15 e tref. III Ringius del 2, s. 181
22,2 1 i fastan, II årg   Matt 16:21-23 1 i Fastan 2 årg Ringius del 1,s. 198
23,1 2 i fastan, I årg   Matt 15:21-28 2 sönd i Fastan Ev. Ringius del 1,s. 204
25,1 midfastosönd, I årg   Joh 6:1-15 Midfastosöndagen Ev Ringius del 1,s. 221
26,2 5 i fastan, II årg (21:33-43) Matt 21:33-46 5 i Fastan Ev Ringius del 1,s. 226
26,3 5 i fastan, III årg (3:11-15) Joh 3:1-15 Hel tref Ringius del 2, s. 59
28 skärtorsd, enda årg (11:20-32) 1 Kor 11:23-29 Palmsönd II Aftonsång Ringius del 1,s. 233
31,1 påskdagen, I årg   Mark 16:1-8 Påskdagen Ev Ringius del 1,s. 249
32,3 annand påsk, III årg (24:36-49) Luk 24:49-53 Kr him III Ringius del 2, s. 31
33,2 1 e påsk, II årg   Joh 21:1-14 1 e Påsk II Ringius del 1,s. 165
34,2 2 e påsk, II årg   Joh 10:1-10 2 e Påsk III Kontraktsmöte Ringius del 1,s. 273
35,3 3 e påsk, III årg (13:31-35) Joh 13:31-32 Kr förkl II Ringius del 2, s. 114
36,3 4 e påsk, III årg   Joh 17:9-17 4 e påsk II Ringius del 2, s. 12
37,1 bönsönd, I årg   Joh 16:23-33 Bönsönd Ringius del 2, s. 20
38,2 Kr himmelsf d, II årg   Luk 24:49-53 Kr him III Ringius del 2, s. 31
40,3 pingstdagen, III årg   Joh 7:37-39 Pingstd II Ringius del 2, s. 43
41,3 annand pingst, III årg   Joh 12:44-50 Ad Pingst III Ringius del 2, s. 50
42,1 hel tref d, I årg   Matt 11:25-30 14 e tref. III Ringius del 2, s. 173
43,1 1 e tref, I årg (3:1-8) Joh 3:1-15 Hel tref Ringius del 2, s. 59
43,3 1 e tref, III årg   Matt 3:11-12 Söndagen efter Nyår III Ringius del 1,s. 101
44,2 2 e tref, II årg   Luk 19:1-10 2 e trett III Ringius del 1,s. 125
45,2 3 e tref, II årg   Luk 15:11-32 3 e tref. II Ringius del 2, s. 80
46,2 4 e tref, II årg   Joh 8:1-11 4 e tref. II Ringius del 2, s. 89
47,1 apostlad, I årg (1:12-17) 1 Tim 1:15-16 Juldagen Ottesång Ringius del 1,s. 42
47,2 apostlad, II årg (16:13-20) Matt 16:13-19 5 e tref. III Ringius del 2, s. 98
49,2 Kr förklar d, II årg   Joh 17:1-8 3 e påsk II Ringius del 2, s. 5
50,2 8 e tref, II årg   Matt 7:22-29 8 e tref. III Ringius del 2, s. 124
52,1 10 e tref, I årg   Luk 19:41-47 10 e tref. Ringius del 2, s. 140
53,1 11 e tref, I årg   Luk 18:9-14 11 e tref. Ringius del 2, s. 149
54,3 12 e tref, III årg (2:23-3:5) Mark 2:18-3:5 17 e tref. II Ringius del 2, s. 196
55,2 13 e tref, II årg (5:38-48) Matt 5:43-6:4 13 e tref. II Ringius del 2, s. 166
56,1 14 e tref, I årg   Joh 17:18-23 6 e påsk III Ringius del 2, s. 37
57,3 15 e tref, III årg   Matt 6:19-23 15 e tref. III Ringius del 2, s. 181
58,1 16 e tref, I årg (11:17-27) Joh 11:1-45 16 e tref. II Ringius del 2, s. 191
58,1 16 e tref, I årg (11:38-44) Joh 11:1-45 16 e tref. II Ringius del 2, s. 191
59,2 17 e tref, II årg   Luk 12:13-21 1 e tref. II Ringius del 2, s. 67
59,3 17 e tref, III årg (16:1-8) Luk 16:1-9 9 e tref. Ringius del 2, s. 133
62,3 20 e tref, III årg   Matt 12:46-50 1 e trett III Ringius del 1,s. 119
63,1 21 e tref, I årg   Matt 22:15-22 23 e tref. Ringius del 2, s. 240
64,2 22 e tref, II årg (22:1-3) Matt 22:1-14 20 e tref. Ringius del 2, s. 216
64,2 22 e tref, II årg (22:10-14) Matt 22:1-14 20 e tref. Ringius del 2, s. 216
64,3 22 e tref, III årg   Matt 16:1-4 21 e tref. Ringius del 2, s. 225
68,3 domssönd, III årg (5:24-29) Joh 5:22-29 Doms II Ringius del 2, s. 268
69,3 kyndelsmässod, III årg (13:31-33) Matt 13:24-43 5 e trett ev egentligen Matt 13:24-30,34-43 Ringius del 1,s. 158
69,3 kyndelsmässod, III årg   Matt 13:31-33 Kyndel III Ringius del 2, s. 278
70,3 Marie beb d, III årg   Luk 1:46-55 J M beb III Ringius del 2, s. 285
71,2 midsommard, II årg (1:57-66) Luk 1:57-80 Joh döp d Ringius del 2, s. 291
71,3 midsommard, III årg (1:67-80) Luk 1:57-80 Joh döp d Ringius del 2, s. 291
72,2 hel Mik d, II årg (18:1-10) Matt 18:1-11 Mikael Ringius del 2, s. 299
74,2 alla helg d, II årg   Matt 5:13-16 Alla helgon Ringius del 2, s. 304
75,2 sönd e alla helg d, II årg   Joh 6:37-40 24 e tref. II Ringius del 2, s. 249
77 passionsgtj, enda årg (14:1-15:20) Mark 14:12-28 3 sönd i fastan Passionstext Ringius del 1,s. 213
77 passionsgtj, enda årg (17:1-19) Joh 17:1-8 3 e påsk II Ringius del 2, s. 5
77 passionsgtj, enda årg (17:1-19) Joh 17:9-17 4 e påsk II Ringius del 2, s. 12
77 passionsgtj, enda årg (17:1-19) Joh 17:18-23 6 e påsk III Ringius del 2, s. 37
77 passionsgtj, enda årg (18:1-19:16) Joh 18:36-37 1 adv II Ringius del 1,s. 12
       Matt 5:17-19 6 e tref. II Ringius del 2, s. 108
       Matt 9:1-8 19 e tref. Ringius del 2, s. 211
       Matt 12:33-37 12 e tref. II Ringius del 2, s. 156
       Matt 22:34-46 18 e tref. Ringius del 2, s. 204
       Matt 24:35-44 S f doms III Ringius del 2, s. 258
       Matt 28:9-15 Annand Påsk III Ringius del 1,s. 259
       Mark 4:21-25 22 e tref. III Ringius del 2, s. 232
       Luk 14:25-35 2 e tref. II Ringius del 2, s. 74
       Joh 3:22-36 4 Adv II Ringius del 1,s. 36
      ? Långfredag 5. akten Ringius del 1,s. 243

Sorterat efter predikotext
Matt 1:18-25 Juldagen III Ringius del 1,s. 53
Matt 2:1-12 Trettondedag Jul Ringius del 1,s. 110
Matt 3:11-12 Söndagen efter Nyår III Ringius del 1,s. 101
Matt 3:13-17 Söndagen efter Nyår Ringius del 1,s. 94
Matt 5:13-16 Alla helgon Ringius del 2, s. 304
Matt 5:17-19 6 e tref. II Ringius del 2, s. 108
Matt 5:43-6:4 13 e tref. II Ringius del 2, s. 166
Matt 6:19-23 15 e tref. III Ringius del 2, s. 181
Matt 7:22-29 8 e tref. III Ringius del 2, s. 124
Matt 8:1-13 3 e trett ev Ringius del 1,s. 136
Matt 9:1-8 19 e tref. Ringius del 2, s. 211
Matt 10:32-39 Annandag Jul II Ringius del 1,s. 62
Matt 11:2-10 3 Adv Ringius del 1,s. 26
Matt 11:25-30 14 e tref. III Ringius del 2, s. 173
Matt 12:33-37 12 e tref. II Ringius del 2, s. 156
Matt 12:46-50 1 e trett III Ringius del 1,s. 119
Matt 13:24-43 5 e trett ev egentligen Matt 13:24-30,34-43 Ringius del 1,s. 158
Matt 13:31-33 Kyndel III Ringius del 2, s. 278
Matt 14:22-36 4 e trett III Ringius del 1,s. 149
Matt 15:21-28 2 sönd i Fastan Ev. Ringius del 1,s. 204
Matt 16:1-4 21 e tref. Ringius del 2, s. 225
Matt 16:13-19 5 e tref. III Ringius del 2, s. 98
Matt 16:21-23 1 i Fastan 2 årg Ringius del 1,s. 198
Matt 18:1-11 Mikael Ringius del 2, s. 299
Matt 21:33-46 5 i Fastan Ev Ringius del 1,s. 226
Matt 22:1-14 20 e tref. Ringius del 2, s. 216
Matt 22:15-22 23 e tref. Ringius del 2, s. 240
Matt 22:34-46 18 e tref. Ringius del 2, s. 204
Matt 24:35-44 S f doms III Ringius del 2, s. 258
Matt 28:9-15 Annand Påsk III Ringius del 1,s. 259
Mark 2:18-3:5 17 e tref. II Ringius del 2, s. 196
Mark 4:21-25 22 e tref. III Ringius del 2, s. 232
Mark 14:12-28 3 sönd i fastan Passionstext Ringius del 1,s. 213
Mark 16:1-8 Påskdagen Ev Ringius del 1,s. 249
Luk 1:46-55 J M beb III Ringius del 2, s. 285
Luk 1:57-80 Joh döp d Ringius del 2, s. 291
Luk 2:33-40 Söndag efter Jul Ringius del 1,s. 72
Luk 8:4-15 Sexagesima ev. Ringius del 1,s. 174
Luk 12:13-21 1 e tref. II Ringius del 2, s. 67
Luk 13:6-9 Nyårsdagen III Ringius del 1,s. 84
Luk 14:25-35 2 e tref. II Ringius del 2, s. 74
Luk 15:11-32 3 e tref. II Ringius del 2, s. 80
Luk 16:1-9 9 e tref. Ringius del 2, s. 133
Luk 17:7-10 Septuagesima III Ringius del 1,s. 164
Luk 18:9-14 11 e tref. Ringius del 2, s. 149
Luk 18:31-43 Fastlagssöndagen ev. Ringius del 1,s. 186
Luk 19:1-10 2 e trett III Ringius del 1,s. 125
Luk 19:41-47 10 e tref. Ringius del 2, s. 140
Luk 21:25-36 2 Adv Ringius del 1,s. 18
Luk 24:49-53 Kr him III Ringius del 2, s. 31
Joh 1:1-14 Juldagen II Ringius del 1,s. 47
Joh 3:1-15 Hel tref Ringius del 2, s. 59
Joh 3:22-36 4 Adv II Ringius del 1,s. 36
Joh 5:22-29 Doms II Ringius del 2, s. 268
Joh 6:1-15 Midfastosöndagen Ev Ringius del 1,s. 221
Joh 6:37-40 24 e tref. II Ringius del 2, s. 249
Joh 7:37-39 Pingstd II Ringius del 2, s. 43
Joh 8:1-11 4 e tref. II Ringius del 2, s. 89
Joh 10:1-10 2 e Påsk III Kontraktsmöte Ringius del 1,s. 273
Joh 11:1-45 16 e tref. II Ringius del 2, s. 191
Joh 12:20-33 Fastlagssönd 2 årg Ringius del 1,s. 192
Joh 12:44-50 Ad Pingst III Ringius del 2, s. 50
Joh 13:31-32 Kr förkl II Ringius del 2, s. 114
Joh 16:23-33 Bönsönd Ringius del 2, s. 20
Joh 17:1-8 3 e påsk II Ringius del 2, s. 5
Joh 17:9-17 4 e påsk II Ringius del 2, s. 12
Joh 17:18-23 6 e påsk III Ringius del 2, s. 37
Joh 18:36-37 1 adv II Ringius del 1,s. 12
Joh 21:1-14 1 e Påsk II Ringius del 1,s. 165
1 Kor 11:23-29 Palmsönd II Aftonsång Ringius del 1,s. 233
1 Tim 1:15-16 Juldagen Ottesång Ringius del 1,s. 42
? Långfredag 5. akten Ringius del 1,s. 243
(Dessa register är gjorda med hjälp av javascriptet Perikoplekt)