Homiletisk Skrotgård: Verktyg


Predikotexterna för Svenska kyrkan 1921

uppställda i enlighet med Evb 2003
Uppställda i textordning

1,1 1 i advent, I årg   Rom. 13:11 b-14. 1 söndagen i advent, Ep. & Ev.
1,2 1 i advent, II årg   Joh. 18:36-37. 1 söndagen i advent, I årg
1,3 1 i advent, III årg 2 (4:16-23) Luk. 4:16-22. 1 söndagen i advent, II årg
1,3 1 i advent, III årg 5 (4:16-23) Luk. 4:23-30. 10 söndagen efter trefaldighet, I årg
1,8 1 i advent, alla   Matt. 21:1-9. 1 söndagen i advent, Ep. & Ev.
1,9 1 i advent, Ps 2 (24-) Ps. 24:1-10. 1 söndagen i advent, I årg
2,1 2 i advent, I årg   Luk. 21:25-36. 2 söndagen i advent , Ep. & Ev.
2,1 2 i advent, I årg 3 (15:4-7) Rom. 15:4-13. 2 söndagen i advent , Ep. & Ev.
2,2 2 i advent, II årg 2 (5:7-11) Jak.5:7-10. 2 söndagen i advent , II årg
2,2 2 i advent, II årg 2 (13:31-34) Matt. 13:31-33. Jungfrun Marias kyrkogångsdag eller kyndelsmässodagen, II årg
2,3 2 i advent, III årg 2 (10:32-39) Hebr. 10:35-39. 2 söndagen i advent , I årg
2,3 2 i advent, III årg   Jer. 33:14-16. Jungfrun Marias bebådelsedag, II årg
3,1 3 i advent, I årg   1 Kor. 4:1-5. 3 söndagen i advent, Ep. & Ev.
3,1 3 i advent, I årg 2 (11:2-11) Matt. 11:2-10. 3 söndagen i advent, Ep. & Ev.
3,1 3 i advent, I årg 5 (11:2-11) Matt. 11:11-19. 3 söndagen i advent, I årg
3,2 3 i advent, II årg   2 Petr. 1:19 b-21. 3 söndagen i advent, I årg
3,2 3 i advent, II årg 3 (11:12-19) Matt. 11:11-19. 3 söndagen i advent, I årg
3,3 3 i advent, III årg   Luk. 3:1-15. 3 söndagen i advent, II årg
3,3 3 i advent, III årg 4 (3:21-29) Gal 3:16-22. 13 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
3,3 3 i advent, III årg 2 (3:21-29) Gal. 3:21-23. 13 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
3,3 3 i advent, III årg   Jes. 40:1-8. Den helige Johannes döparens dag eller midsommardagen, Ep. & Ev.
4,1 4 i advent, I årg   Jes. 40:9-11a. 4 söndagen i advent , I årg
4,1 4 i advent, I årg 3 (10:4-8) Rom. 10:1-13. 18 söndagen efter trefaldighet, I årg
4,1 4 i advent, I årg   Luk. 1:46-55. Jungfrun Marias bebådelsedag, II årg
4,2 4 i advent, II årg   Fil. 4:4-7. 4 söndagen i advent , Ep. & Ev.
4,2 4 i advent, II årg 3 (1:30-35) Luk. 1:26-38 Jungfrun Marias bebådelsedag, Ep. & Ev.
4,3 4 i advent, III årg   Luk. 1:39-45. Jungfrun Marias bebådelsedag, I årg
5 julnatt, enda   Jes. 9:2-7. Juldagen, Ep. & Ev.
5 julnatt, enda   Luk. 2:1-20. Juldagen, Ep. & Ev.
5 julnatt, enda 2 (1:1-6) Hebr. 1:1-3. Juldagen, I årg
6,2 juld, II årg   Joh. 1:1-14. Juldagen, I årg
6,2 juld, II årg 3 (1:1-4) 1 Joh. 1:1-7. Jungfrun Marias kyrkogångsdag eller kyndelsmässodagen, II årg
6,3 juld, III årg   Hebr. 1:1-3. Juldagen, I årg
6,3 juld, III årg 2 (1:18-25) Matt. 1:18-24 a. Juldagen, II årg
6,8 juld, alla   Jes. 9:2-7. Juldagen, Ep. & Ev.
6,8 juld, alla   Luk. 2:1-20. Juldagen, Ep. & Ev.
7,1 annand jul, I årg   Apg. 6:8-15. Annandag jul eller den helige Stefanus' dag , Ep. & Ev.
7,1 annand jul, I årg 4 (10:16-22) Matt. 10:2-16. Sexagesima , II årg
7,2 annand jul, II årg 4 (7:55-8:8) Apg. 7:54-60. Annandag jul eller den helige Stefanus' dag , Ep. & Ev.
7,2 annand jul, II årg   Luk. 12:49-53. Annandag jul eller den helige Stefanus' dag , II årg
7,2 annand jul, II årg   Jer. 20:7-11. Midfastosöndagen, II årg
7,3 annand jul, III årg   Matt. 10:32-39. Annandag jul eller den helige Stefanus' dag , I årg
8,1 sönd e jul, I årg 3 (4:4-7) Gal. 4:1-7. Söndagen näst efter jul , Ep. & Ev.
8,1 sönd e jul, I årg   Matt. 2:13-23. Söndagen näst efter jul , II årg
8,2 sönd e jul, II årg 3 (3:14-17) 2 Tim. 3:10-4:5. Sexagesima , II årg
8,2 sönd e jul, II årg   Mark. 10:13-16. Den helige Mikaels dag, I årg
8,3 sönd e jul, III årg 3 (18:1-5) Matt. 18:1-10. Den helige Mikaels dag, Ep. & Ev.
9,1 nyårsd , I årg   Luk. 2:21. Nyårsdagen, Ep. & Ev.
9,1 nyårsd , I årg   4 Mos. 6:22-27. Bönsöndagen, II årg
9,1 nyårsd , I årg 3 (10:9-13) Rom. 10:1-13. 18 söndagen efter trefaldighet, I årg
9,2 nyårsd , II årg   Luk. 13:6-9. Nyårsdagen, II årg
9,3 nyårsd , III årg   Klag.3:22-26. Nyårsdagen, Ep. & Ev.
9,3 nyårsd , III årg 3 (10:42-43) Apg. 10:34-43. Annandag påsk, Ep. & Ev.
9,3 nyårsd , III årg 3 (10:42-43) Apg. 10:42-48 a. Annandag pingst, Ep. & Ev.
9,9 nyårsd , Ps 2 (121-) Ps. 121:1-8. Nyårsdagen, I årg
10,1 sönd e nyår, I årg   Luk. 2:42-52. 1 söndagen efter trettondedagen , Ep. & Ev.
10,2 sönd e nyår, II årg 3 (12:1-2) Rom.12:1-5. 1 söndagen efter trettondedagen , Ep. & Ev.
10,2 sönd e nyår, II årg 5 (55:5-7) Jes. 55:6-11. Sexagesima , I årg
10,9 sönd e nyår, Ps 3 (84:2-5) Ps. 84:2-13. 1 söndagen efter trettondedagen , I årg
11,1 trettonded, I årg   Jes. 60:1-6. Trettondedag jul, Ep. & Ev.
11,1 trettonded, I årg 5 (1:11-14) Kol. 1:12-23. Heliga trefaldighets dag, II årg
11,1 trettonded, I årg 4 (1:11-14) Kol. 1:9 b-12. 24 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
11,2 trettonded, II årg   2 Kor. 4:3-6. Trettondedag jul, I årg
11,2 trettonded, II årg   Joh. 8:12. Trettondedag jul, I årg
11,2 trettonded, II årg 2 (49:5-7) Jes.49:5-6. Jungfrun Marias bebådelsedag, I årg
11,3 trettonded, III årg 3 (2:17-19) Ef. 2:17-22. Pingstdagen, I årg
11,8 trettonded, alla   Matt. 2:1-12. Trettondedag jul, Ep. & Ev.
12,1 1 e trett, I årg   Matt. 3:13-17. Söndagen näst efter nyår , Ep. & Ev.
12,2 1 e trett, II årg 4 (3:15-17) Luk. 3:1-15. 3 söndagen i advent, II årg
12,2 1 e trett, II årg 4 (5:6-12) 1 Joh. 5:4-10. Söndagen näst efter påsk, Ep. & Ev.
13,1 2 e trett, I årg   Joh. 2:1-11. 2 söndagen efter trettondedagen, Ep. & Ev.
13,2 2 e trett, II årg   Joh. 4:5-26. 2 söndagen efter trettondedagen, I årg
13,2 2 e trett, II årg 3 (22:16-17) Upp. 22:10-17 26 söndagen efter trefaldighet, II årg
13,3 2 e trett, III årg 2 (5:31-36) Joh. 5:31-33. 4 söndagen i advent , II årg
14,1 3 e trett, I årg 3 (8:5-13) Matt. 8:1-13. 3 söndagen efter trettondedagen , Ep. & Ev.
14,1 3 e trett, I årg   Rom. 1:16-17. Andra böndagen, Ep. & Ev.
14,2 3 e trett, II årg   Joh. 4:27-42. 3 söndagen efter trettondedagen , I årg
14,3 3 e trett, III årg   2 Kor. 1:3-7. 5 söndagen i fastan, II årg
14,3 3 e trett, III årg 2 (4:46-54) Joh. 4:46 b-53. 21 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
15,2 4 e trett, II årg   Jes. 40:26-31. Söndagen näst efter jul , I årg
15,2 4 e trett, II årg 3 (5:1-9) Joh. 5:1-14. 14 söndagen efter trefaldighet, I årg
15,3 4 e trett, III årg   2 Tim. 1:7-10. 4 söndagen efter trettondedagen, II årg
15,3 4 e trett, III årg   Matt. 14:22-33. 4 söndagen efter trettondedagen, II årg
16,1 5 e trett, I årg 3 (3:12-16) Kol. 3:12-17. 5 söndagen efter trettondedagen , Ep. & Ev.
16,1 5 e trett, I årg   Matt. 13:24-30. 5 söndagen efter trettondedagen , Ep. & Ev.
16,2 5 e trett, II årg   Mark. 9:38-41. 5 söndagen efter trettondedagen , I årg
16,3 5 e trett, III årg 4 (2:12-16) Rom. 2:1-13. 4 söndagen efter trefaldighet, I årg
16,3 5 e trett, III årg 2 (13:22-30) Luk. 13:22-29. 25 söndagen efter trefaldighet, I årg
17 6 e trett, enda 2 (5:16-23) Joh. 5:19-21. 16 söndagen efter trefaldighet, II årg
17 6 e trett, enda 5 (5:16-23) Joh. 5:22-29. Domssöndagen, I årg
18,1 septuag, I årg   Matt. 20:1-16. Septuagesima, Ep. & Ev.
18,2 septuag, II årg   Luk. 17:7-10. Septuagesima, II årg
18,2 septuag, II årg   Fil. 1:3-11. 22 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
18,3 septuag, III årg   Matt. 19:27-30. Septuagesima, I årg
18,3 septuag, III årg   Fil. 3:7-14. Septuagesima, II årg
19,1 sexag, I årg 4 (1:18-25) 1 Kor. 1:9-18. 5 söndagen efter trettondedagen , I årg
19,1 sexag, I årg   Luk. 8:4-15. Sexagesima , Ep. & Ev.
19,1 sexag, I årg 3 (55:8-11) Jes. 55:6-11. Sexagesima , I årg
19,1 sexag, I årg 2 (1:18-25) 1 Kor. 1:20-25. Fastlagssöndagen, II årg
19,2 sexag, II årg 4 (10:13-17) Rom. 10:1-13. 18 söndagen efter trefaldighet, I årg
19,2 sexag, II årg   Joh. 7:40-52. 19 söndagen efter trefaldighet, II årg
19,3 sexag, III årg 2 (6:60-69) Joh. 6:66-69. 4 söndagen efter trettondedagen, I årg
19,3 sexag, III årg 4 (6:60-69) Joh. 6:52-66. Midfastosöndagen, II årg
20,1 fastlagssönd, I årg   1 Kor. 13:1-13. Fastlagssöndagen, Ep. & Ev.
20,1 fastlagssönd, I årg   Luk. 18:31-43. Fastlagssöndagen, Ep. & Ev.
20,1 fastlagssönd, I årg 3 (52:13-15) Jes. 52:13-53:12. Långfredagen, Ep. & Ev.
20,2 fastlagssönd, II årg   Joh. 12:20-33. Fastlagssöndagen, I årg
20,2 fastlagssönd, II årg 3 (2:4-6) 1 Tim. 2:1-6. 23 söndagen efter trefaldighet, I årg
20,3 fastlagssönd, III årg   Mark. 10:32-45. Fastlagssöndagen, II årg
20,3 fastlagssönd, III årg   2 Kor. 5:14-21. Annandag påsk, I årg
21,1 askonsd, I årg 3 (2:14-17) Jak. 2:8-17. 6 söndagen efter trefaldighet, II årg
22,1 1 i fastan, I årg   Matt. 4:1-11. 1 söndagen i fastan , Ep. & Ev.
22,1 1 i fastan, I årg 2 (4:14-16) Hebr. 4:15-16. 1 söndagen i fastan , II årg
22,2 1 i fastan, II årg   Jak. 1:12-15. 1 söndagen i fastan , I årg
22,2 1 i fastan, II årg   Matt. 16:21-23. 1 söndagen i fastan , I årg
22,3 1 i fastan, III årg 2 (5:7-10) Hebr. 5:7-9. 2 söndagen i fastan, II årg
23,1 2 i fastan, I årg   2 Kor. 6:1-10. 1 söndagen i fastan , Ep. & Ev.
23,1 2 i fastan, I årg   Matt. 15:21-28. 2 söndagen i fastan, Ep. & Ev.
23,1 2 i fastan, I årg 2 (32:22-31) 1 Mos. 32:24-29. 2 söndagen i fastan, I årg
23,2 2 i fastan, II årg 2 (7:36-8:3) Luk. 7:36-50. 2 söndagen i fastan, I årg
23,2 2 i fastan, II årg 3 (10:12-13) 1 Kor. 10:6 b-13. 9 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
23,3 2 i fastan, III årg 3 (11:23-27) Hebr. 11:23-40. 4 söndagen efter trettondedagen, I årg
23,3 2 i fastan, III årg 2 (11:23-27) Hebr. 11: 24-27. 21 söndagen efter trefaldighet, I årg
23,9 2 i fastan, Ps 2 (130-) Ps. 130:1-8. Första böndagen, Ep. & Ev.
24,1 3 i fastan, I årg   Ef. 5:1-9. 3 söndagen i fastan , Ep. & Ev.
24,1 3 i fastan, I årg 3 (11:14-26) Luk. 11:14-28. 3 söndagen i fastan , Ep. & Ev.
24,2 3 i fastan, II årg   Ef. 6:10-18. 21 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
24,3 3 i fastan, III årg   Mark. 9:14-32. 2 söndagen i fastan, II årg
25,1 midfastosönd, I årg   Joh.6:1-15. Midfastosöndagen, Ep. & Ev.
25,1 midfastosönd, I årg 3 (9:8-10) 2 Kor. 9:6-10. 13 söndagen efter trefaldighet, II årg
25,2 midfastosönd, II årg 3 (6:24-35) Joh. 6:24-36. Midfastosöndagen, I årg
25,2 midfastosönd, II årg 2 (6:24-35) Joh. 6:32-35. Palmsöndagen, I årg
25,3 midfastosönd, III årg 5 (6:48-59) Joh. 6:52-66. Midfastosöndagen, II årg
25,3 midfastosönd, III årg 5 (10:1-6) 1 Kor. 10:6 b-13. 9 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
26,1 5 i fastan, I årg 2 (11:46-57) Joh. 11:47-57. 5 söndagen i fastan, I årg
26,1 5 i fastan, I årg 3 (7:24-27) Hebr. 7:23-27. Bönsöndagen, I årg
26,3 5 i fastan, III årg 2 (3:11-21) Joh. 3:16-21. Annandag pingst, Ep. & Ev.
26,3 5 i fastan, III årg 4 (3:11-21) Joh. 3:1-15. Heliga trefaldighets dag, Ep. & Ev.
26,3 5 i fastan, III årg   1 Joh. 1:8-2:2. 11 söndagen efter trefaldighet, II årg
26,9 5 i fastan, Ps 3 (103:8-14) Ps. 103:8-18. Den helige Johannes döparens dag eller midsommardagen, II årg
27,4 palmsönd, Matt ser 2 (21:1-11) Matt. 21:1-9. 1 söndagen i advent, Ep. & Ev.
27,5 palmsönd, Mark ser 4 (2:14-18) Hebr. 2:11-16. 1 söndagen efter trettondedagen , II årg
27,6 palmsönd, Luk ser 3 (5:1-5) Rom. 5:1-8. 21 söndagen efter trefaldighet, II årg
27,7 palmsönd, Joh ser   Fil. 2:5-11. Palmsöndagen, Ep. & Ev.
27,7 palmsönd, Joh ser   Fil. 2:5-11. Långfredagen, I årg
27,7 palmsönd, Joh ser   Joh. 12:1-16. Palmsöndagen, Ep. & Ev.
27,7 palmsönd, Joh ser   Fil. 2:5-11. Palmsöndagen, Ep. & Ev.
27,7 palmsönd, Joh ser   Fil. 2:5-11. Långfredagen, I årg
28,4 skärtorsd, Matt ser 5 (11:20-25) 1 Kor. 11:23-29. Palmsöndagen, I årg
28,6 skärtorsd, Luk ser 2 (22:7-23) Luk 22:14-22 Palmsöndagen, II årg
28,6 skärtorsd, Luk ser 2 (5:6-8) 1 Kor. 5:7-8. Påskdagen, Ep. & Ev.
29,5 långfred, Mark ser 5 (2:1-10) 1 Kor. 2:9-16. 12 söndagen efter trefaldighet, II årg
29,6 långfred, Luk ser 3 (2:6-8) Fil. 2:5-11. Palmsöndagen, Ep. & Ev.
29,6 långfred, Luk ser 3 (2:6-8) Fil. 2:5-11. Långfredagen, I årg
29,6 långfred, Luk ser 2 (23:26-49) Luk 23:32-43 Långfredagen, Ep. & Ev.
29,6 långfred, Luk ser 3 (2:6-8) Fil. 2:5-11. Palmsöndagen, Ep. & Ev.
29,6 långfred, Luk ser 3 (2:6-8) Fil. 2:5-11. Långfredagen, I årg
29,7 långfred, Joh ser 3 (10:19-25) Hebr. 10:19-31. 20 söndagen efter trefaldighet, I årg
29,8 långfred, alla 3 (53:1-12) Jes. 52:13-53:12. Långfredagen, Ep. & Ev.
30,4 påsknatt, Matt ser   Rom. 6:3-11. Söndagen näst efter nyår , Ep. & Ev.
30,4 påsknatt, Matt ser   Rom. 6:3-11. 6 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
30,4 påsknatt, Matt ser   Matt. 28:1-8. Påskdagen, II årg
30,4 påsknatt, Matt ser   Rom. 6:3-11. Söndagen näst efter nyår , Ep. & Ev.
30,4 påsknatt, Matt ser   Rom. 6:3-11. 6 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
30,5 påsknatt, Mark ser 4 (2:8-13) 2 Tim. 2:3-9. Annandag jul eller den helige Stefanus' dag , II årg
30,5 påsknatt, Mark ser   Mark. 16:1-8. Påskdagen, Ep. & Ev.
30,6 påsknatt, Luk ser 2 (2:6-15) Kol. 2:9-15. Söndagen näst efter nyår , I årg
30,7 påsknatt, Joh ser 5 (20:1-10) Joh. 20:10-18. Påskdagen, I årg
30,7 påsknatt, Joh ser   Joh. 20:1-10. Annandag påsk, I årg
30,7 påsknatt, Joh ser 3 (2:1-6) Ef. 2:1-10. 3 söndagen efter trefaldighet, II årg
31,4 påskd, Matt ser 3 (15:53-57) 1 Kor. 15:53-58. Påskdagen, Ep. & Ev.
31,4 påskd, Matt ser 2 (28:1-20) Matt. 28:1-8. Påskdagen, II årg
31,4 påskd, Matt ser 2 (28:1-20) Matt. 28:9-15. Annandag påsk, II årg
31,4 påskd, Matt ser 2 (28:1-20) Matt. 28:18-20. Heliga trefaldighets dag, II årg
31,4 påskd, Matt ser 2 (28:1-20) Matt. 28:18-20. Tredje böndagen, I årg
31,4 påskd, Matt ser 2 (28:1-20) Matt. 28:18-20. Heliga trefaldighets dag, II årg
31,4 påskd, Matt ser 2 (28:1-20) Matt. 28:18-20. Tredje böndagen, I årg
31,5 påskd, Mark ser 2 (16:1-14) Mark. 16:1-8. Påskdagen, Ep. & Ev.
31,5 påskd, Mark ser   1 Kor. 15:12-21. Påskdagen, I årg
31,5 påskd, Mark ser 5 (16:1-14) Mark. 16:14-20. Kristi himmelsfärds dag, Ep. & Ev.
31,6 påskd, Luk ser 3 (3:14-16) Apg. 3:12 b-20. Söndagen näst efter påsk, I årg
31,7 påskd, Joh ser 2 (20:1-18) Joh. 20:10-18. Påskdagen, I årg
31,7 påskd, Joh ser 2 (20:1-18) Joh. 20:1-10. Annandag påsk, I årg
31,7 påskd, Joh ser 3 (13:32-37) Apg. 13:32-41. Söndagen näst efter påsk, II årg
32,1 annand påsk, I årg   Apg. 10:34-43. Annandag påsk, Ep. & Ev.
32,1 annand påsk, I årg   Luk. 24:13-35. Annandag påsk, Ep. & Ev.
32,1 annand påsk, I årg 5 (10:34-43) Apg. 10:42-48 a. Annandag pingst, Ep. & Ev.
32,2 annand påsk, II årg 5 (24:36-49) Luk. 24:49-53. Kristi himmelsfärds dag, II årg
32,2 annand påsk, II årg 3 (3:1-4) Kol. 3:1-10. 6 söndagen efter påsk, I årg
32,3 annand påsk, III årg   1 Petr. 1:18-23. Annandag påsk, II årg
32,3 annand påsk, III årg 3 (20:19-23) Joh. 20:19-31. Söndagen näst efter påsk, Ep. & Ev.
33,1 2 i påsk, I årg   Joh. 21:1-14. Söndagen näst efter påsk, I årg
33,1 2 i påsk, I årg 2 (15:1-11) 1 Kor. 15:1-10. 11 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
33,2 2 i påsk, II årg 5 (5:1-5) 1 Joh. 5:4-10. Söndagen näst efter påsk, Ep. & Ev.
33,2 2 i påsk, II årg 3 (21:15-19) Joh. 21:15 b-23 Söndagen näst efter påsk, II årg
33,3 2 i påsk, III årg 5 (1:3-9) 1 Petr. 1:8 b-13. 3 söndagen i advent, II årg
33,3 2 i påsk, III årg 3 (20:24-31) Joh. 20:19-31. Söndagen näst efter påsk, Ep. & Ev.
33,3 2 i påsk, III årg 2 (1:3-9) 1 Petr. 1:3-8. 3 söndagen efter påsk, II årg
34,1 3 i påsk, I årg 3 (2:22-25) 1 Petr. 2:21-25. 2 söndagen efter påsk, Ep. & Ev.
34,1 3 i påsk, I årg   Joh. 10:1-10. 2 söndagen efter påsk, II årg
34,2 3 i påsk, II årg   Joh. 10:11-16. 2 söndagen efter påsk, Ep. & Ev.
34,2 3 i påsk, II årg   Hebr. 13:20-21. 2 söndagen efter påsk, I årg
34,3 3 i påsk, III årg   Joh. 10:22-30. 21 söndagen efter trefaldighet, II årg
34,9 3 i påsk, Ps 2 (23-) Ps. 23:1-6. 2 söndagen efter påsk, II årg
35,1 4 i påsk, I årg   Joh. 16:16-22. 3 söndagen efter påsk, Ep. & Ev.
35,1 4 i påsk, I årg   Hebr. 13:12-16. 4 söndagen efter påsk, I årg
35,2 4 i påsk, II årg 2 (14:1-14) Joh. 14:13. Nyårsdagen, I årg
35,2 4 i påsk, II årg   2 Kor. 4:16-18. 3 söndagen efter påsk, I årg
35,2 4 i påsk, II årg 2 (14:1-14) Joh. 14:1-12. 3 söndagen efter påsk, II årg
35,3 4 i påsk, III årg 3 (13:31-35) Joh. 13:31 b-38. 3 söndagen i fastan , II årg
35,3 4 i påsk, III årg 2 (13:31-35) Joh. 13:31-32. Kristi Förklarings dag, I årg
35,3 4 i påsk, III årg 4 (5:9-11) 1 Tess. 5:2-10. 25 söndagen efter trefaldighet, II årg
35,9 4 i påsk, Ps 3 (147:1-7) Ps. 147:1-11. 14 söndagen efter trefaldighet, I årg
36,1 5 i påsk, I årg 3 (16:5-11) Joh. 16:5-15. 4 söndagen efter påsk, Ep. & Ev.
36,1 5 i påsk, I årg 5 (4:10-16) 1 Joh. 4:16 b-21. Söndagen näst efter trefaldighet, Ep. & Ev.
36,1 5 i påsk, I årg 3 (11:1-4) Hos. 11:1-7. 2 söndagen efter trefaldighet, II årg
36,1 5 i påsk, I årg 4 (4:10-16) 1 Joh. 4:7-10. 13 söndagen efter trefaldighet, I årg
36,2 5 i påsk, II årg   1 Joh. 3:18-24. 4 söndagen efter påsk, II årg
36,2 5 i påsk, II årg   Joh. 15:10-17. 4 söndagen efter påsk, II årg
36,2 5 i påsk, II årg 4 (3:18-24) 1 Joh. 3:13-18. 2 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
36,3 5 i påsk, III årg   Joh. 17:9b-17. 4 söndagen efter påsk, I årg
36,3 5 i påsk, III årg 5 (5:13-18) Gal. 5:16 b-24. 14 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
36,3 5 i påsk, III årg 4 (5:13-18) Gal. 5: 1-14. 17 söndagen efter trefaldighet, II årg
37,1 bönsönd, I årg 3 (3:14-21) Ef. 3:13-21. 16 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
37,2 bönsönd, II årg   Luk. 11:1-13. Bönsöndagen, II årg
37,3 bönsönd, III årg 5 (8:24-27) Rom. 8:26-28. 6 söndagen efter påsk, II årg
38,1 Kr himmelsf d, I årg 3 (16:19-20) Mark. 16:14-20. Kristi himmelsfärds dag, Ep. & Ev.
38,2 Kr himmelsf d, II årg 3 (1:17-23) Ef. 1:16-23. Påskdagen, II årg
38,2 Kr himmelsf d, II årg   Luk. 24:49-53. Kristi himmelsfärds dag, II årg
38,3 Kr himmelsf d, III årg   Joh. 17:1-8. 3 söndagen efter påsk, I årg
38,8 Kr himmelsf d, alla   Apg. 1:1-11. Kristi himmelsfärds dag, Ep. & Ev.
38,9 Kr himmelsf d, Ps 2 (110-) Ps. 110:1-3. Kristi himmelsfärds dag, I årg
39,1 sönd f pingst, I årg   Joh. 15:26-16:4. 6 söndagen efter påsk, Ep. & Ev.
39,1 sönd f pingst, I årg 5 (8:16-18) Rom. 8:18-23. 4 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
39,1 sönd f pingst, I årg 4 (8:16-18) Rom. 8:12-17. 8 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
39,2 sönd f pingst, II årg   Joh. 16:23 b-33. Bönsöndagen, Ep. & Ev.
39,2 sönd f pingst, II årg 2 (8:31-39) Rom. 8:34-39. Kristi himmelsfärds dag, II årg
39,3 sönd f pingst, III årg 3 (16:12-15) Joh. 16:5-15. 4 söndagen efter påsk, Ep. & Ev.
40,1 pingstd, I årg 3 (14:25-29) Joh. 14: 23-31a. Pingstdagen, Ep. & Ev.
40,2 pingstd, II årg 4 (2:14-21) Apg. 2:1-18. Pingstdagen, Ep. & Ev.
40,2 pingstd, II årg   Joh. 14:15-21. Pingstdagen, II årg
40,3 pingstd, III årg   Ef. 2:17-22. Pingstdagen, I årg
40,3 pingstd, III årg   Joh.7:37-39. Pingstdagen, I årg
40,8 pingstd, alla 3 (2:1-11) Apg. 2:1-18. Pingstdagen, Ep. & Ev.
41,1 annand pingst, I årg 4 (10:42-48) Apg. 10:34-43. Annandag påsk, Ep. & Ev.
41,1 annand pingst, I årg   Apg. 10:42-48 a. Annandag pingst, Ep. & Ev.
41,1 annand pingst, I årg   Joh. 6:44-47. Annandag pingst, I årg
41,2 annand pingst, II årg 3 (3:31-36) Joh. 3:22-36. 4 söndagen i advent , I årg
41,2 annand pingst, II årg   Apg. 11:19-26. Annandag pingst, II årg
41,3 annand pingst, III årg 5 (2:36-41) Apg. 2:37-47. Pingstdagen, II årg
41,3 annand pingst, III årg   Joh. 12:44-50. Annandag pingst, II årg
42,1 hel tref d, I årg 3 (11:25-27) Matt. 11:25-30. 14 söndagen efter trefaldighet, II årg
42,1 hel tref d, I årg 3 (11:25-27) Matt. 11:25-30. Andra böndagen, I årg
42,1 hel tref d, I årg 3 (11:25-27) Matt. 11:25-30. 14 söndagen efter trefaldighet, II årg
42,1 hel tref d, I årg 3 (11:25-27) Matt. 11:25-30. Andra böndagen, I årg
42,2 hel tref d, II årg   Rom. 11:33-36. Heliga trefaldighets dag, Ep. & Ev.
42,2 hel tref d, II årg   Rom. 11:33-36. Fjärde böndagen, I årg
42,2 hel tref d, II årg 2 (28:16-20) Matt. 28:18-20. Heliga trefaldighets dag, II årg
42,2 hel tref d, II årg 2 (28:16-20) Matt. 28:18-20. Tredje böndagen, I årg
42,2 hel tref d, II årg 2 (28:16-20) Matt. 28:18-20. Heliga trefaldighets dag, II årg
42,2 hel tref d, II årg 2 (28:16-20) Matt. 28:18-20. Tredje böndagen, I årg
42,2 hel tref d, II årg   Rom. 11:33-36. Heliga trefaldighets dag, Ep. & Ev.
42,2 hel tref d, II årg   Rom. 11:33-36. Fjärde böndagen, I årg
42,3 hel tref d, III årg 3 (11:18-27) Joh. 11:1-44. 16 söndagen efter trefaldighet, I årg
42,9 hel tref d, Ps 3 (113:1-6) Ps. 113:1-7. Den helige Mikaels dag, I årg
43,1 1 e tref, I årg   Rom. 6:3-11. Söndagen näst efter nyår , Ep. & Ev.
43,1 1 e tref, I årg   Rom. 6:3-11. 6 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
43,1 1 e tref, I årg 3 (3:1-8) Joh. 3:1-15. Heliga trefaldighets dag, Ep. & Ev.
43,1 1 e tref, I årg   Rom. 6:3-11. Söndagen näst efter nyår , Ep. & Ev.
43,1 1 e tref, I årg   Rom. 6:3-11. 6 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
43,2 1 e tref, II årg 2 (3:4-8) Tit. 3:4-7. Nyårsdagen, Ep. & Ev.
43,2 1 e tref, II årg 2 (3:4-8) Tit. 3:4-7. Söndagen näst efter nyår , Ep. & Ev.
43,2 1 e tref, II årg 2 (3:4-8) Tit. 3:4-7. Nyårsdagen, Ep. & Ev.
43,2 1 e tref, II årg 2 (3:4-8) Tit. 3:4-7. Söndagen näst efter nyår , Ep. & Ev.
43,2 1 e tref, II årg   Joh. 1:29-34. Söndagen näst efter nyår , I årg
43,3 1 e tref, III årg   Apg. 8:26-39. Söndagen näst efter nyår , II årg
43,3 1 e tref, III årg   Matt. 3:11-12. Söndagen näst efter nyår , II årg
44,1 2 e tref, I årg 2 (14:15-24) Luk. 14:16-24. 2 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
44,2 2 e tref, II årg 4 (8:28-30) Rom. 8:26-28. 6 söndagen efter påsk, II årg
44,2 2 e tref, II årg 3 (1:35-46) Joh. 1:35-51. 5 söndagen efter trefaldighet, I årg
44,3 2 e tref, III årg   1 Kor. 1:26-31. 2 söndagen efter trefaldighet, I årg
45,1 3 e tref, I årg 3 (15:1-7) Luk. 15: 1-10. 3 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
45,1 3 e tref, I årg 4 (5:6-11) Rom. 5:1-8. 21 söndagen efter trefaldighet, II årg
45,2 3 e tref, II årg 5 (51:1-3) Jes.51:3-5. 4 söndagen i advent , II årg
45,2 3 e tref, II årg 3 (15:8-10) Luk. 15: 1-10. 3 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
45,2 3 e tref, II årg   Ef. 2:1-10. 3 söndagen efter trefaldighet, II årg
45,3 3 e tref, III årg 2 (5:5-11) 1 Petr. 5:6-11. 3 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
45,3 3 e tref, III årg   Luk. 15:11-32. 3 söndagen efter trefaldighet, I årg
46,1 4 e tref, I årg 3 (2:1-4) Rom. 2:1-13. 4 söndagen efter trefaldighet, I årg
46,2 4 e tref, II årg   Joh. 8:1-11. 4 söndagen efter trefaldighet, I årg
46,2 4 e tref, II årg 3 (14:11-14) Rom. 14:1-18. 4 söndagen efter trefaldighet, II årg
46,3 4 e tref, III årg   Luk. 6:36-42. 4 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
46,3 4 e tref, III årg 3 (6:1-7) Gal. 5:25-6:10. 15 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
46,9 4 e tref, Ps 2 (62:2-9) Ps. 62:6-9. Söndagen näst efter jul , II årg
47,1 apostlad, I årg   Luk. 5:1-11. 5 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
47,1 apostlad, I årg   1 Tim. 1:12-17. 14 söndagen efter trefaldighet, II årg
47,2 apostlad, II årg   Matt. 16:13-20. 5 söndagen efter trefaldighet, II årg
47,2 apostlad, II årg 2 (2:4-10) 1 Petr. 2:4-9. 20 söndagen efter trefaldighet, II årg
47,9 apostlad, Ps 2 (40:6-12) Ps. 40:8-10. Fastlagssöndagen, I årg
48,1 6 e tref, I årg 4 (1:13-16) 1 Petr. 1:8 b-13. 3 söndagen i advent, II årg
48,1 6 e tref, I årg   Matt. 5:20-26. 6 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
48,2 6 e tref, II årg   Matt. 16:24-27. Söndagen näst efter trefaldighet, II årg
48,3 6 e tref, III årg 5 (9:19-26) 1 Kor. 9:24-27. Septuagesima, Ep. & Ev.
48,3 6 e tref, III årg   Luk. 9:51-62. 2 söndagen efter trefaldighet, II årg
49,1 Kr förklar d, I årg   2 Petr. 1:16-18. Kristi Förklarings dag, Ep. & Ev.
49,1 Kr förklar d, I årg   Matt. 17:1-8. Kristi Förklarings dag, Ep. & Ev.
49,2 Kr förklar d, II årg 3 (3:9-18) 2Kor.3:4-18. 12 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
49,3 Kr förklar d, III årg   Upp. 1:9-18. Kristi Förklarings dag, II årg
50,1 8 e tref, I årg   Matt. 7:15-21. 8 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
50,1 8 e tref, I årg   1 Joh. 4:1-6. 8 söndagen efter trefaldighet, II årg
50,2 8 e tref, II årg 3 (3:10-15) 1 Kor. 3:7-23. Septuagesima, I årg
50,2 8 e tref, II årg   Matt. 7:22-29. 8 söndagen efter trefaldighet, II årg
50,3 8 e tref, III årg 3 (8:14-17) Rom. 8:12-17. 8 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
50,3 8 e tref, III årg   Matt. 7:13-14. 8 söndagen efter trefaldighet, I årg
51,1 9 e tref, I årg   1 Petr. 4:7-11. 6 söndagen efter påsk, Ep. & Ev.
51,1 9 e tref, I årg   Matt. 25:14-30. 20 söndagen efter trefaldighet, I årg
51,2 9 e tref, II årg   Luk. 12:42-48. 9 söndagen efter trefaldighet, I årg
51,2 9 e tref, II årg 2 (4:20-28) Ef. 4:22b-28. 19 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
51,3 9 e tref, III årg 4 (4:1-7) 2 Tim. 3:10-4:5. Sexagesima , II årg
51,3 9 e tref, III årg 2 (16:1-13) Luk. 16:1-9. 9 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
51,3 9 e tref, III årg 5 (16:1-13) Luk. 16:10-15. 9 söndagen efter trefaldighet, II årg
52,1 10 e tref, I årg 3 (12:12-26) 1 Kor. 12:12-30. Annandag pingst, I årg
52,1 10 e tref, I årg   Joh. 15:1-9. Heliga trefaldighets dag, I årg
52,2 10 e tref, II årg 4 (12:3-8) Rom.12:1-5. 1 söndagen efter trettondedagen , Ep. & Ev.
52,2 10 e tref, II årg 5 (12:3-8) Rom.12:6-16 a. 2 söndagen efter trettondedagen, Ep. & Ev.
52,2 10 e tref, II årg 3 (18:18-22) Matt. 18:15-22. 22 söndagen efter trefaldighet, I årg
52,3 10 e tref, III årg 3 (12:4-11) 1 Kor. 12:2-11. 10 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
53,1 11 e tref, I årg   Luk. 18:9-14. 11 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
53,1 11 e tref, I årg 3 (3:21-28) Rom. 3:21-31. 11 söndagen efter trefaldighet, I årg
53,2 11 e tref, II årg   Matt. 21:28-31. 11 söndagen efter trefaldighet, I årg
53,2 11 e tref, II årg   Rom. 7:14-25. 19 söndagen efter trefaldighet, II årg
53,3 11 e tref, III årg 3 (1:22-25) Jak. 1:22-27. Bönsöndagen, Ep. & Ev.
53,3 11 e tref, III årg   Matt. 23:1-12. 11 söndagen efter trefaldighet, II årg
54,1 12 e tref, I årg 3 (3:4-8) 2Kor.3:4-18. 12 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
54,1 12 e tref, I årg   Mark. 7:31-37. 12 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
54,2 12 e tref, II årg   Rom. 8:18-23. 4 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
54,3 12 e tref, III årg 4 (4:31-5:6) Gal. 4:22-31. Midfastosöndagen, Ep. & Ev.
54,3 12 e tref, III årg 3 (2:23-28) Mark. 2:23-3:5. 17 söndagen efter trefaldighet, I årg
54,3 12 e tref, III årg 5 (4:31-5:6) Gal. 5: 1-14. 17 söndagen efter trefaldighet, II årg
55,1 13 e tref, I årg   Luk. 10:23 b-37. 13 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
55,1 13 e tref, I årg   1 Joh. 4:7-10. 13 söndagen efter trefaldighet, I årg
55,2 13 e tref, II årg   Rom. 13:8-10. 4 söndagen efter trettondedagen, Ep. & Ev.
55,2 13 e tref, II årg 2 (5:38-48) Matt. 5:38-42. 6 söndagen efter trefaldighet, II årg
55,2 13 e tref, II årg 5 (5:38-48) Matt. 5:43-6:4. 13 söndagen efter trefaldighet, I årg
55,3 13 e tref, III årg 4 (12:16-21) Rom.12:6-16 a. 2 söndagen efter trettondedagen, Ep. & Ev.
55,3 13 e tref, III årg   Rom. 12:16 b-21. 3 söndagen efter trettondedagen , Ep. & Ev.
55,3 13 e tref, III årg   Matt. 7:12. 23 söndagen efter trefaldighet, I årg
55,9 13 e tref, Ps 2 (103:1-6) Ps. 103:1-5. Fjärde böndagen, Ep. & Ev.
56,1 14 e tref, I årg 3 (17:9-11) Joh. 17:9b-17. 4 söndagen efter påsk, I årg
56,1 14 e tref, I årg   Ef. 4:1-6. 17 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
56,2 14 e tref, II årg 5 (2:1-5) Fil. 2:5-11. Palmsöndagen, Ep. & Ev.
56,2 14 e tref, II årg 5 (2:1-5) Fil. 2:5-11. Långfredagen, I årg
56,2 14 e tref, II årg 5 (2:1-5) Fil. 2:5-11. Palmsöndagen, Ep. & Ev.
56,2 14 e tref, II årg 5 (2:1-5) Fil. 2:5-11. Långfredagen, I årg
56,3 14 e tref, III årg 3 (1:10-13) 1 Kor. 1:9-18. 5 söndagen efter trettondedagen , I årg
56,3 14 e tref, III årg   Joh. 17:18-23. Bönsöndagen, I årg
57,1 15 e tref, I årg 3 (6:31-34) Matt. 6:24-34. 15 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
57,1 15 e tref, I årg 2 (20:32-36) Apg. 20:32-35. 15 söndagen efter trefaldighet, I årg
57,2 15 e tref, II årg 3 (11:28-30) Matt. 11:25-30. 14 söndagen efter trefaldighet, II årg
57,2 15 e tref, II årg 3 (11:28-30) Matt. 11:25-30. Andra böndagen, I årg
57,2 15 e tref, II årg 3 (11:28-30) Matt. 11:25-30. 14 söndagen efter trefaldighet, II årg
57,2 15 e tref, II årg 3 (11:28-30) Matt. 11:25-30. Andra böndagen, I årg
57,3 15 e tref, III årg   Luk. 10:38-42. 15 söndagen efter trefaldighet, I årg
58,1 16 e tref, I årg   2 Kor. 4:7-14. 16 söndagen efter trefaldighet, I årg
58,1 16 e tref, I årg 3 (11:28-44) Joh. 11:1-44. 16 söndagen efter trefaldighet, I årg
58,2 16 e tref, II årg   Luk. 7:11-17. 16 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
58,3 16 e tref, III årg   Fil. 1:20-26. 16 söndagen efter trefaldighet, II årg
59,1 17 e tref, I årg 5 (6:19-24) Matt. 6:24-34. 15 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
59,1 17 e tref, I årg 2 (6:19-24) Matt. 6:19-23. 15 söndagen efter trefaldighet, II årg
59,1 17 e tref, I årg 3 (2:15-17) 1 Joh. 2:7-17. 18 söndagen efter trefaldighet, II årg
59,2 17 e tref, II årg   Luk. 12:13-21. Söndagen näst efter trefaldighet, I årg
59,2 17 e tref, II årg 3 (6:7-11) 1 Tim. 6:6-19. Söndagen näst efter trefaldighet, II årg
59,3 17 e tref, III årg   1 Joh. 4:16 b-21. Söndagen näst efter trefaldighet, Ep. & Ev.
59,3 17 e tref, III årg   Luk. 16:19-31. Söndagen näst efter trefaldighet, Ep. & Ev.
60,1 18 e tref, I årg   Joh.7:14-18. 1 söndagen efter trettondedagen , I årg
60,2 18 e tref, II årg 3 (2:8-13) Jak. 2:8-17. 6 söndagen efter trefaldighet, II årg
60,2 18 e tref, II årg   Mark. 10:17-27. 18 söndagen efter trefaldighet, II årg
60,3 18 e tref, III årg   Matt. 13: 44-46. 18 söndagen efter trefaldighet, I årg
61,1 19 e tref, I årg 3 (11:1-7) Hebr. 11:1-22. 3 söndagen efter trettondedagen , I årg
61,1 19 e tref, I årg   Mark. 12:41-44. 13 söndagen efter trefaldighet, II årg
61,2 19 e tref, II årg 3 (6:11-12) 1 Tim. 6:6-19. Söndagen näst efter trefaldighet, II årg
61,2 19 e tref, II årg 3 (9:1-7) Joh. 9:1-41. 19 söndagen efter trefaldighet, I årg
61,2 19 e tref, II årg 3 (9:24-39) Joh. 9:1-41. 19 söndagen efter trefaldighet, I årg
61,3 19 e tref, III årg 3 (11:29-33) Hebr. 11:23-40. 4 söndagen efter trettondedagen, I årg
61,9 19 e tref, Ps 3 (73:23-26) Ps. 73:23-28. 19 söndagen efter trefaldighet, I årg
62,2 20 e tref, II årg 3 (11:1-7) Joh. 11:1-44. 16 söndagen efter trefaldighet, I årg
62,3 20 e tref, III årg   2 Tim. 1:3-5. 2 söndagen efter trettondedagen, I årg
63,1 21 e tref, I årg 2 (13:7-10) Rom. 13:8-10. 4 söndagen efter trettondedagen, Ep. & Ev.
63,1 21 e tref, I årg 3 (22:15-22) Matt. 22:1-34. 20 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
63,1 21 e tref, I årg   Matt. 22:15-22. 23 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
63,1 21 e tref, I årg 4 (13:7-10) Rom. 13:1-7. 23 söndagen efter trefaldighet, II årg
63,2 21 e tref, II årg   Luk. 19:1-10. 2 söndagen efter trettondedagen, II årg
63,2 21 e tref, II årg 5 (2:1-8) Jak. 2:8-17. 6 söndagen efter trefaldighet, II årg
63,3 21 e tref, III årg   Matt. 12:15 b-21. Trettondedag jul, II årg
64,1 22 e tref, I årg 4 (23:37-24:2) Matt. 23:34-39. Annandag jul eller den helige Stefanus' dag , Ep. & Ev.
64,1 22 e tref, I årg   1 Petr. 4:12-19. Annandag jul eller den helige Stefanus' dag , I årg
64,1 22 e tref, I årg 5 (23:37-24:2) Matt. 24:1-14. 25 söndagen efter trefaldighet, II årg
64,3 22 e tref, III årg   Jes. 2:2-5. Trettondedag jul, II årg
64,3 22 e tref, III årg 2 (12:35-43) Joh. 12:35-38. Sexagesima , I årg
65,1 23 e tref, I årg 3 (18:15-20) Matt. 18:15-22. 22 söndagen efter trefaldighet, I årg
65,2 23 e tref, II årg 2 (18:21-35) Matt. 18:23-35. 22 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
65,2 23 e tref, II årg 2 (4:29-32) Ef. 4:30-32. 22 söndagen efter trefaldighet, I årg
65,2 23 e tref, II årg 4 (18:21-35) Matt. 18:15-22. 22 söndagen efter trefaldighet, I årg
65,3 23 e tref, III årg 5 (5:13-15) 1 Tess. 5:14-23. 22 söndagen efter trefaldighet, II årg
66 24 e tref, enda 5 (2:28-3:3) 1 Joh. 3:1-9. Heliga trefaldighets dag, I årg
66 24 e tref, enda 3 (24:3-14) Matt. 24:1-14. 25 söndagen efter trefaldighet, II årg
67,1 sönd f domssönd, I årg   Matt. 25:1-13. 26 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
67,2 sönd f domssönd, II årg   Luk. 12:35-40. 2 söndagen i advent , I årg
67,2 sönd f domssönd, II årg 4 (51:4-6) Jes.51:3-5. 4 söndagen i advent , II årg
67,3 sönd f domssönd, III årg   Luk. 17:20-30. 2 söndagen i advent , II årg
67,3 sönd f domssönd, III årg 3 (3:20-4:1) Fil. 3:17-4:3. 23 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
67,9 sönd f domssönd, Ps 2 (139:1-18) Ps. 139:1-12 26 söndagen efter trefaldighet, I årg
68,1 domssönd, I årg 3 (3:8-13) 2 Petr. 3:3-13. 26 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
68,1 domssönd, I årg   Matt. 25:31-46. Domssöndagen, Ep. & Ev.
68,2 domssönd, II årg 2 (5:22-30) Joh. 5:22-29. Domssöndagen, I årg
68,2 domssönd, II årg 3 (20:11-21:5) Upp. 20:11-21:7. Domssöndagen, II årg
68,3 domssönd, III årg   1 Kor. 15:22-28. Domssöndagen, I årg
68,3 domssönd, III årg   Matt. 13:47-50. Domssöndagen, II årg
69,1 kyndelsmässod, I årg 3 (1:5-7) 1 Joh. 1:1-7. Jungfrun Marias kyrkogångsdag eller kyndelsmässodagen, II årg
69,2 kyndelsmässod, II årg 4 (1:14-18) Joh. 1:1-14. Juldagen, I årg
69,2 kyndelsmässod, II årg 3 (6:13-16) 1 Tim. 6:6-19. Söndagen näst efter trefaldighet, II årg
69,2 kyndelsmässod, II årg   Mal. 3:1-4. Jungfrun Marias kyrkogångsdag eller kyndelsmässodagen, Ep. & Ev.
69,2 kyndelsmässod, II årg 2 (1:14-18) Joh. 1:16-18. Jungfrun Marias kyrkogångsdag eller kyndelsmässodagen, I årg
69,3 kyndelsmässod, III årg 3 (2:42-46) Apg. 2:37-47. Pingstdagen, II årg
69,3 kyndelsmässod, III årg   Matt. 13:31-33. Jungfrun Marias kyrkogångsdag eller kyndelsmässodagen, II årg
69,8 kyndelsmässod, alla 2 (2:22-40) Luk. 2:33-40. Söndagen näst efter jul , Ep. & Ev.
69,8 kyndelsmässod, alla 2 (2:22-40) Luk. 2:22b-32. Jungfrun Marias kyrkogångsdag eller kyndelsmässodagen, Ep. & Ev.
70,1 Marie beb d, I årg 3 (7:10-14) Jes.7:10-15. Jungfrun Marias bebådelsedag, Ep. & Ev.
70,2 Marie beb d, II årg   Luk. 1:39-45. Jungfrun Marias bebådelsedag, I årg
70,3 Marie beb d, III årg 3 (1:15-20) Kol. 1:12-23. Heliga trefaldighets dag, II årg
70,3 Marie beb d, III årg   Luk. 1:46-55. Jungfrun Marias bebådelsedag, II årg
70,8 Marie beb d, alla   Luk. 1:26-38 Jungfrun Marias bebådelsedag, Ep. & Ev.
70,9 Marie beb d, Ps 4 (147:7-15) Ps. 147:1-11. 14 söndagen efter trefaldighet, I årg
71,1 midsommard, I årg 3 (1:1-5) Joh. 1:1-14. Juldagen, I årg
71,2 midsommard, II årg 3 (6:25-30) Matt. 6:24-34. 15 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
71,2 midsommard, II årg   Apg. 17:22-31. Den helige Johannes döparens dag eller midsommardagen, I årg
71,3 midsommard, III årg 3 (1:21-23) Kol. 1:12-23. Heliga trefaldighets dag, II årg
72,1 hel Joh döp d, I årg 3 (1:5-17) Luk. 1:5-25. Den helige Johannes döparens dag eller midsommardagen, I årg
72,2 hel Joh döp d, II årg 3 (1:57-66) Luk. 1:57-80. Den helige Johannes döparens dag eller midsommardagen, Ep. & Ev.
72,3 hel Joh döp d, III årg 3 (10:37-38) Apg. 10:34-43. Annandag påsk, Ep. & Ev.
72,3 hel Joh döp d, III årg 3 (1:67-80) Luk. 1:57-80. Den helige Johannes döparens dag eller midsommardagen, Ep. & Ev.
72,9 hel Joh döp d, Ps 2 (96-) Ps.96:l-10. Tredje böndagen, Ep. & Ev.
73,1 hel Mik d, I årg   Luk. 10:17-20. 1 söndagen i fastan , II årg
73,2 hel Mik d, II årg 3 (18:7-10) Matt. 18:1-10. Den helige Mikaels dag, Ep. & Ev.
73,3 hel Mik d, III årg 3 (1:47-51) Joh. 1:35-51. 5 söndagen efter trefaldighet, I årg
73,3 hel Mik d, III årg   1 Mos. 28:10-17. Den helige Mikaels dag, II årg
73,8 hel Mik d, alla   Upp. 12:7-12. Den helige Mikaels dag, Ep. & Ev.
73,8 hel Mik d, alla 3 (12:7-12) Upp 9-12. Alla helgons dag, Ep. & Ev.
74,1 tacksägelsed, I årg   Luk. 17:11-19. 14 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
74,1 tacksägelsed, I årg 4 (5:16-24) 1 Tess. 5:14-23. 22 söndagen efter trefaldighet, II årg
74,3 tacksägelsed, III årg 3 (3:16-17) Kol. 3:12-17. 5 söndagen efter trettondedagen , Ep. & Ev.
75,1 alla helg d, I årg   Matt. 5:1-12. Alla helgons dag, Ep. & Ev.
75,1 alla helg d, I årg   Upp. 7:9-17. Alla helgons dag, Ep. & Ev.
75,2 alla helg d, II årg   Hebr. 12:1-3. Alla helgons dag, I årg
75,2 alla helg d, II årg   Matt. 5:13-16. Alla helgons dag, I årg
75,3 alla helg d, III årg   Luk. 6:20-26. Alla helgons dag, II årg
76,2 sönd e alla helg d, II årg   1 Kor. 15:35-49. 24 söndagen efter trefaldighet, I årg
76,2 sönd e alla helg d, II årg   Joh. 6:37-40. 24 söndagen efter trefaldighet, I årg
76,3 sönd e alla helg d, III årg 3 (11:13-16) Hebr. 11:1-22. 3 söndagen efter trettondedagen , I årg
76,3 sönd e alla helg d, III årg 3 (20:37-38) Luk. 20:27-40. 24 söndagen efter trefaldighet, II årg
76,9 sönd e alla helg d, Ps   Ps. 116:1-9. 3 söndagen i fastan , I årg
77,4 passionsgtj, Matt ser 2 (26:1-27:31) Matt. 26:36-46. 3 söndagen i fastan , Ep. & Ev.
77,4 passionsgtj, Matt ser 2 (26:1-27:31) Matt. 26:59-66. Midfastosöndagen, Ep. & Ev.
77,4 passionsgtj, Matt ser 2 (26:1-27:31) Matt. 27:15-26. 5 söndagen i fastan, Ep. & Ev.
77,5 passionsgtj, Mark ser 2 (14:1-15:20) Mark. 14:43-50. Midfastosöndagen, I årg
77,6 passionsgtj, Luk ser 2 (22:1-23:25) Luk. 22:31-38. 3 söndagen i fastan , I årg
77,6 passionsgtj, Luk ser 2 (22:1-23:25) Luk. 23:1-12. 5 söndagen i fastan, I årg
77,6 passionsgtj, Luk ser 2 (22:1-23:25) Luk 22:14-22 Palmsöndagen, II årg
77,7 passionsgtj, Joh ser 2 (18:1-19:16) Joh. 18:36-37. 1 söndagen i advent, I årg
77,7 passionsgtj, Joh ser 2 (18:1-19:16) Joh. 18:15-27. Midfastosöndagen, II årg
77,7 passionsgtj, Joh ser 2 (18:1-19:16) Joh. 19:1-11 5 söndagen i fastan, II årg
77,7 passionsgtj, Joh ser 2 (17:1-19) Joh. 17:1-8. 3 söndagen efter påsk, I årg
77,7 passionsgtj, Joh ser 2 (17:1-19) Joh. 17:9b-17. 4 söndagen efter påsk, I årg
77,7 passionsgtj, Joh ser 5 (17:1-19) Joh. 17:18-23. Bönsöndagen, I årg

Texter i Evb1921 som saknas i Evb2003

Jes. 62:10-12. 1 söndagen i advent, II årg
Joh. 1:19-28 4 söndagen i advent , Ep. & Ev.
Tit. 2:11-14. Juldagen, II årg
Luk. 12:32. Söndagen näst efter jul , I årg
Upp. 2:1 b-5. Nyårsdagen, II årg
Matt. 12:46-50. 1 söndagen efter trettondedagen , II årg
Ef. 6:1-4. 2 söndagen efter trettondedagen, II årg
2 Tess. 2:13-17. 3 söndagen efter trettondedagen , II årg
Matt. 8:14-17. 3 söndagen efter trettondedagen , II årg
Matt. 8:23-27. 4 söndagen efter trettondedagen, Ep. & Ev.
Ef. 4:14-16. 5 söndagen efter trettondedagen , II årg
Mark. 1:26-29. 5 söndagen efter trettondedagen , II årg
2 Kor. 11:19-31. Sexagesima , Ep. & Ev.
1 Tess. 4:1-7. 2 söndagen i fastan, Ep. & Ev.
Joh. 7:19-31. 3 söndagen i fastan , I årg
Kol. 1:24-29. 3 söndagen i fastan , II årg
Luk. 4:31-37. 3 söndagen i fastan , II årg
Rom. 6:19 b-23. Midfastosöndagen, Ep. & Ev.
Ps.42:2-12. Midfastosöndagen, I årg
Hebr. 9:11-15. 5 söndagen i fastan, Ep. & Ev.
Joh. 8:46-59. 5 söndagen i fastan, Ep. & Ev.
Ps.69:7-17. 5 söndagen i fastan, I årg
Joh. 8:31-45 5 söndagen i fastan, II årg
Hebr. 8:8b-12. Palmsöndagen, II årg
Matt. 9:36-38. 2 söndagen efter påsk, I årg
1 Petr. 2:11-20. 3 söndagen efter påsk, Ep. & Ev.
Jak. 1:17-21. 4 söndagen efter påsk, Ep. & Ev.
Joh. 17:24-26. Kristi himmelsfärds dag, I årg
Matt. 10:24-31. 6 söndagen efter påsk, I årg
Joh. 15:18-25. 6 söndagen efter påsk, II årg
Jak. 4:13-16. Söndagen näst efter trefaldighet, I årg
Luk. 14:25-35. 2 söndagen efter trefaldighet, I årg
Rom. 4:1-8. 3 söndagen efter trefaldighet, I årg
Matt. 9:9 b-13. 3 söndagen efter trefaldighet, II årg
Luk. 13:1-5. 4 söndagen efter trefaldighet, II årg
1 Petr. 3:8-15a. 5 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
1 Mos. 12:1-4 a. 5 söndagen efter trefaldighet, I årg
Apg. 26:1-29. 5 söndagen efter trefaldighet, II årg
Jes. 5:8-16. 6 söndagen efter trefaldighet, I årg
Matt. 5:17-19. 6 söndagen efter trefaldighet, I årg
2 Kor. 12:2-9. Kristi Förklarings dag, I årg
Matt. 17:9-13. Kristi Förklarings dag, II årg
Gal. 3:1-4. 8 söndagen efter trefaldighet, I årg
Ords. 6:6-11. 9 söndagen efter trefaldighet, I årg
2 Tess. 3:10-13. 9 söndagen efter trefaldighet, II årg
Luk. 19:41-47 a. 10 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
Rom. 11:17 b-24. 10 söndagen efter trefaldighet, I årg
Hebr. 3:12-19. 10 söndagen efter trefaldighet, II årg
Matt. 11:20-24. 10 söndagen efter trefaldighet, II årg
Matt. 11:20-24. Första böndagen, I årg
Jak. 3:8-12. 12 söndagen efter trefaldighet, I årg
Matt. 12:33-37. 12 söndagen efter trefaldighet, I årg
Matt. 5:33-37. 12 söndagen efter trefaldighet, II årg
1 Kor. 7:29-31. 15 söndagen efter trefaldighet, II årg
Luk. 14:1-11. 17 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
Kol. 2:16-23. 17 söndagen efter trefaldighet, I årg
Joh. 8:31-36. 17 söndagen efter trefaldighet, II årg
1 Kor. 1:4-8. 18 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
Matt. 22:34-46. 18 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
Matt. 9:1-8. 19 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
Ps. 73:1-5. 19 söndagen efter trefaldighet, I årg
Ef. 5:15-20. 20 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
Matt. 21:33-46 20 söndagen efter trefaldighet, II årg
Matt. 16:1-4. 21 söndagen efter trefaldighet, I årg
Mark. 4:21-25. 22 söndagen efter trefaldighet, II årg
Matt. 17:24-27. 23 söndagen efter trefaldighet, II årg
Matt. 9:18-26. 24 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
2 Kor. 5:1-10. 24 söndagen efter trefaldighet, II årg
1 Tess. 4:13-18. 25 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
Matt. 24:15-28. 25 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.
2 Tess. 2:1-12. 25 söndagen efter trefaldighet, I årg
Mark. 13:31-37. 26 söndagen efter trefaldighet, I årg
Ps. 139:23-24. 26 söndagen efter trefaldighet, I årg
Matt. 24:35-44. 26 söndagen efter trefaldighet, II årg
Upp. 22:20. 26 söndagen efter trefaldighet, II årg
2 Tess. 1:3-10. Domssöndagen, Ep. & Ev.
Ps. 100:1-5. Jungfrun Marias kyrkogångsdag eller kyndelsmässodagen, I årg
Mark.6:l4-29. Den helige Johannes döparens dag eller midsommardagen, II årg
Matt. 21:14-17. Den helige Mikaels dag, II årg
Upp. 7:2-4 Alla helgons dag, Ep. & Ev.
Upp. 14:1-3. Alla helgons dag, II årg
Matt. 11:20-24. 10 söndagen efter trefaldighet, II årg
Matt. 11:20-24. Första böndagen, I årg

Predikotexterna för Svenska kyrkan 1921

uppställda i textordning.

1 Mos. 12:1-4 a. 5 söndagen efter trefaldighet, I årg  
1 Mos. 28:10-17. Den helige Mikaels dag, II årg  
1 Mos. 32:24-29. 2 söndagen i fastan, I årg  
4 Mos. 6:22-27. Bönsöndagen, II årg  
Ps. 23:1-6. 2 söndagen efter påsk, II årg  
Ps. 24:1-10. 1 söndagen i advent, I årg  
Ps. 40:8-10. Fastlagssöndagen, I årg  
Ps.42:2-12. Midfastosöndagen, I årg  
Ps. 62:6-9. Söndagen näst efter jul , II årg  
Ps.69:7-17. 5 söndagen i fastan, I årg  
Ps. 73:1-5. 19 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Ps. 73:23-28. 19 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Ps. 84:2-13. 1 söndagen efter trettondedagen , I årg  
Ps.96:l-10. Tredje böndagen, Ep. & Ev.  
Ps. 100:1-5. Jungfrun Marias kyrkogångsdag eller kyndelsmässodagen, I årg  
Ps. 103:1-5. Fjärde böndagen, Ep. & Ev.  
Ps. 103:8-18. Den helige Johannes döparens dag eller midsommardagen, II årg  
Ps. 110:1-3. Kristi himmelsfärds dag, I årg  
Ps. 113:1-7. Den helige Mikaels dag, I årg  
Ps. 116:1-9. 3 söndagen i fastan , I årg  
Ps. 121:1-8. Nyårsdagen, I årg  
Ps. 130:1-8. Första böndagen, Ep. & Ev.  
Ps. 139:1-12 26 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Ps. 139:23-24. 26 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Ps. 147:1-11. 14 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Ps. 147:1-11. 14 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Ords. 6:6-11. 9 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Jes. 2:2-5. Trettondedag jul, II årg  
Jes. 5:8-16. 6 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Jes.7:10-15. Jungfrun Marias bebådelsedag, Ep. & Ev.  
Jes. 9:2-7. Juldagen, Ep. & Ev.  
Jes. 9:2-7. Juldagen, Ep. & Ev.  
Jes. 40:1-8. Den helige Johannes döparens dag eller midsommardagen, Ep. & Ev.  
Jes. 40:9-11a. 4 söndagen i advent , I årg  
Jes. 40:26-31. Söndagen näst efter jul , I årg  
Jes.49:5-6. Jungfrun Marias bebådelsedag, I årg  
Jes.51:3-5. 4 söndagen i advent , II årg  
Jes.51:3-5. 4 söndagen i advent , II årg  
Jes. 52:13-53:12. Långfredagen, Ep. & Ev.  
Jes. 52:13-53:12. Långfredagen, Ep. & Ev.  
Jes. 55:6-11. Sexagesima , I årg  
Jes. 55:6-11. Sexagesima , I årg  
Jes. 60:1-6. Trettondedag jul, Ep. & Ev.  
Jes. 62:10-12. 1 söndagen i advent, II årg  
Jer. 20:7-11. Midfastosöndagen, II årg  
Jer. 33:14-16. Jungfrun Marias bebådelsedag, II årg  
Klag.3:22-26. Nyårsdagen, Ep. & Ev.  
Hos. 11:1-7. 2 söndagen efter trefaldighet, II årg  
Mal. 3:1-4. Jungfrun Marias kyrkogångsdag eller kyndelsmässodagen, Ep. & Ev.  
Matt. 1:18-24 a. Juldagen, II årg  
Matt. 2:1-12. Trettondedag jul, Ep. & Ev.  
Matt. 2:13-23. Söndagen näst efter jul , II årg  
Matt. 3:11-12. Söndagen näst efter nyår , II årg  
Matt. 3:13-17. Söndagen näst efter nyår , Ep. & Ev.  
Matt. 4:1-11. 1 söndagen i fastan , Ep. & Ev.  
Matt. 5:1-12. Alla helgons dag, Ep. & Ev.  
Matt. 5:13-16. Alla helgons dag, I årg  
Matt. 5:17-19. 6 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Matt. 5:20-26. 6 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Matt. 5:33-37. 12 söndagen efter trefaldighet, II årg  
Matt. 5:38-42. 6 söndagen efter trefaldighet, II årg  
Matt. 5:43-6:4. 13 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Matt. 6:19-23. 15 söndagen efter trefaldighet, II årg  
Matt. 6:24-34. 15 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Matt. 6:24-34. 15 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Matt. 6:24-34. 15 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Matt. 7:12. 23 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Matt. 7:13-14. 8 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Matt. 7:15-21. 8 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Matt. 7:22-29. 8 söndagen efter trefaldighet, II årg  
Matt. 8:1-13. 3 söndagen efter trettondedagen , Ep. & Ev.  
Matt. 8:14-17. 3 söndagen efter trettondedagen , II årg  
Matt. 8:23-27. 4 söndagen efter trettondedagen, Ep. & Ev.  
Matt. 9:1-8. 19 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Matt. 9:9 b-13. 3 söndagen efter trefaldighet, II årg  
Matt. 9:18-26. 24 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Matt. 9:36-38. 2 söndagen efter påsk, I årg  
Matt. 10:2-16. Sexagesima , II årg  
Matt. 10:24-31. 6 söndagen efter påsk, I årg  
Matt. 10:32-39. Annandag jul eller den helige Stefanus' dag , I årg  
Matt. 11:2-10. 3 söndagen i advent, Ep. & Ev.  
Matt. 11:11-19. 3 söndagen i advent, I årg  
Matt. 11:11-19. 3 söndagen i advent, I årg  
Matt. 11:20-24. 10 söndagen efter trefaldighet, II årg  
Matt. 11:20-24. Första böndagen, I årg  
Matt. 11:20-24. 10 söndagen efter trefaldighet, II årg  
Matt. 11:20-24. Första böndagen, I årg  
Matt. 11:25-30. 14 söndagen efter trefaldighet, II årg  
Matt. 11:25-30. Andra böndagen, I årg  
Matt. 11:25-30. 14 söndagen efter trefaldighet, II årg  
Matt. 11:25-30. Andra böndagen, I årg  
Matt. 11:25-30. 14 söndagen efter trefaldighet, II årg  
Matt. 11:25-30. Andra böndagen, I årg  
Matt. 11:25-30. 14 söndagen efter trefaldighet, II årg  
Matt. 11:25-30. Andra böndagen, I årg  
Matt. 12:15 b-21. Trettondedag jul, II årg  
Matt. 12:33-37. 12 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Matt. 12:46-50. 1 söndagen efter trettondedagen , II årg  
Matt. 13:24-30. 5 söndagen efter trettondedagen , Ep. & Ev.  
Matt. 13:31-33. Jungfrun Marias kyrkogångsdag eller kyndelsmässodagen, II årg  
Matt. 13:31-33. Jungfrun Marias kyrkogångsdag eller kyndelsmässodagen, II årg  
Matt. 13: 44-46. 18 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Matt. 13:47-50. Domssöndagen, II årg  
Matt. 14:22-33. 4 söndagen efter trettondedagen, II årg  
Matt. 15:21-28. 2 söndagen i fastan, Ep. & Ev.  
Matt. 16:1-4. 21 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Matt. 16:13-20. 5 söndagen efter trefaldighet, II årg  
Matt. 16:21-23. 1 söndagen i fastan , I årg  
Matt. 16:24-27. Söndagen näst efter trefaldighet, II årg  
Matt. 17:1-8. Kristi Förklarings dag, Ep. & Ev.  
Matt. 17:9-13. Kristi Förklarings dag, II årg  
Matt. 17:24-27. 23 söndagen efter trefaldighet, II årg  
Matt. 18:1-10. Den helige Mikaels dag, Ep. & Ev.  
Matt. 18:1-10. Den helige Mikaels dag, Ep. & Ev.  
Matt. 18:15-22. 22 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Matt. 18:15-22. 22 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Matt. 18:15-22. 22 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Matt. 18:23-35. 22 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Matt. 19:27-30. Septuagesima, I årg  
Matt. 20:1-16. Septuagesima, Ep. & Ev.  
Matt. 21:1-9. 1 söndagen i advent, Ep. & Ev.  
Matt. 21:1-9. 1 söndagen i advent, Ep. & Ev.  
Matt. 21:14-17. Den helige Mikaels dag, II årg  
Matt. 21:28-31. 11 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Matt. 21:33-46 20 söndagen efter trefaldighet, II årg  
Matt. 22:1-34. 20 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Matt. 22:15-22. 23 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Matt. 22:34-46. 18 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Matt. 23:1-12. 11 söndagen efter trefaldighet, II årg  
Matt. 23:34-39. Annandag jul eller den helige Stefanus' dag , Ep. & Ev.  
Matt. 24:1-14. 25 söndagen efter trefaldighet, II årg  
Matt. 24:1-14. 25 söndagen efter trefaldighet, II årg  
Matt. 24:15-28. 25 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Matt. 24:35-44. 26 söndagen efter trefaldighet, II årg  
Matt. 25:1-13. 26 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Matt. 25:14-30. 20 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Matt. 25:31-46. Domssöndagen, Ep. & Ev.  
Matt. 26:36-46. 3 söndagen i fastan , Ep. & Ev.  
Matt. 26:59-66. Midfastosöndagen, Ep. & Ev.  
Matt. 27:15-26. 5 söndagen i fastan, Ep. & Ev.  
Matt. 28:1-8. Påskdagen, II årg  
Matt. 28:1-8. Påskdagen, II årg  
Matt. 28:9-15. Annandag påsk, II årg  
Matt. 28:18-20. Heliga trefaldighets dag, II årg  
Matt. 28:18-20. Tredje böndagen, I årg  
Matt. 28:18-20. Heliga trefaldighets dag, II årg  
Matt. 28:18-20. Tredje böndagen, I årg  
Matt. 28:18-20. Heliga trefaldighets dag, II årg  
Matt. 28:18-20. Tredje böndagen, I årg  
Matt. 28:18-20. Heliga trefaldighets dag, II årg  
Matt. 28:18-20. Tredje böndagen, I årg  
Mark. 1:26-29. 5 söndagen efter trettondedagen , II årg  
Mark. 2:23-3:5. 17 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Mark. 4:21-25. 22 söndagen efter trefaldighet, II årg  
Mark.6:l4-29. Den helige Johannes döparens dag eller midsommardagen, II årg  
Mark. 7:31-37. 12 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Mark. 9:14-32. 2 söndagen i fastan, II årg  
Mark. 9:38-41. 5 söndagen efter trettondedagen , I årg  
Mark. 10:13-16. Den helige Mikaels dag, I årg  
Mark. 10:17-27. 18 söndagen efter trefaldighet, II årg  
Mark. 10:32-45. Fastlagssöndagen, II årg  
Mark. 12:41-44. 13 söndagen efter trefaldighet, II årg  
Mark. 13:31-37. 26 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Mark. 14:43-50. Midfastosöndagen, I årg  
Mark. 16:1-8. Påskdagen, Ep. & Ev.  
Mark. 16:1-8. Påskdagen, Ep. & Ev.  
Mark. 16:14-20. Kristi himmelsfärds dag, Ep. & Ev.  
Mark. 16:14-20. Kristi himmelsfärds dag, Ep. & Ev.  
Luk. 1:5-25. Den helige Johannes döparens dag eller midsommardagen, I årg  
Luk. 1:26-38 Jungfrun Marias bebådelsedag, Ep. & Ev.  
Luk. 1:26-38 Jungfrun Marias bebådelsedag, Ep. & Ev.  
Luk. 1:39-45. Jungfrun Marias bebådelsedag, I årg  
Luk. 1:39-45. Jungfrun Marias bebådelsedag, I årg  
Luk. 1:46-55. Jungfrun Marias bebådelsedag, II årg  
Luk. 1:46-55. Jungfrun Marias bebådelsedag, II årg  
Luk. 1:57-80. Den helige Johannes döparens dag eller midsommardagen, Ep. & Ev.  
Luk. 1:57-80. Den helige Johannes döparens dag eller midsommardagen, Ep. & Ev.  
Luk. 2:1-20. Juldagen, Ep. & Ev.  
Luk. 2:1-20. Juldagen, Ep. & Ev.  
Luk. 2:21. Nyårsdagen, Ep. & Ev.  
Luk. 2:22b-32. Jungfrun Marias kyrkogångsdag eller kyndelsmässodagen, Ep. & Ev.  
Luk. 2:33-40. Söndagen näst efter jul , Ep. & Ev.  
Luk. 2:42-52. 1 söndagen efter trettondedagen , Ep. & Ev.  
Luk. 3:1-15. 3 söndagen i advent, II årg  
Luk. 3:1-15. 3 söndagen i advent, II årg  
Luk. 4:16-22. 1 söndagen i advent, II årg  
Luk. 4:23-30. 10 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Luk. 4:31-37. 3 söndagen i fastan , II årg  
Luk. 5:1-11. 5 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Luk. 6:20-26. Alla helgons dag, II årg  
Luk. 6:36-42. 4 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Luk. 7:11-17. 16 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Luk. 7:36-50. 2 söndagen i fastan, I årg  
Luk. 8:4-15. Sexagesima , Ep. & Ev.  
Luk. 9:51-62. 2 söndagen efter trefaldighet, II årg  
Luk. 10:17-20. 1 söndagen i fastan , II årg  
Luk. 10:23 b-37. 13 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Luk. 10:38-42. 15 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Luk. 11:1-13. Bönsöndagen, II årg  
Luk. 11:14-28. 3 söndagen i fastan , Ep. & Ev.  
Luk. 12:13-21. Söndagen näst efter trefaldighet, I årg  
Luk. 12:32. Söndagen näst efter jul , I årg  
Luk. 12:35-40. 2 söndagen i advent , I årg  
Luk. 12:42-48. 9 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Luk. 12:49-53. Annandag jul eller den helige Stefanus' dag , II årg  
Luk. 13:1-5. 4 söndagen efter trefaldighet, II årg  
Luk. 13:6-9. Nyårsdagen, II årg  
Luk. 13:22-29. 25 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Luk. 14:1-11. 17 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Luk. 14:16-24. 2 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Luk. 14:25-35. 2 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Luk. 15: 1-10. 3 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Luk. 15: 1-10. 3 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Luk. 15:11-32. 3 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Luk. 16:1-9. 9 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Luk. 16:10-15. 9 söndagen efter trefaldighet, II årg  
Luk. 16:19-31. Söndagen näst efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Luk. 17:7-10. Septuagesima, II årg  
Luk. 17:11-19. 14 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Luk. 17:20-30. 2 söndagen i advent , II årg  
Luk. 18:9-14. 11 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Luk. 18:31-43. Fastlagssöndagen, Ep. & Ev.  
Luk. 19:1-10. 2 söndagen efter trettondedagen, II årg  
Luk. 19:41-47 a. 10 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Luk. 20:27-40. 24 söndagen efter trefaldighet, II årg  
Luk. 21:25-36. 2 söndagen i advent , Ep. & Ev.  
Luk 22:14-22 Palmsöndagen, II årg  
Luk 22:14-22 Palmsöndagen, II årg  
Luk. 22:31-38. 3 söndagen i fastan , I årg  
Luk. 23:1-12. 5 söndagen i fastan, I årg  
Luk 23:32-43 Långfredagen, Ep. & Ev.  
Luk. 24:13-35. Annandag påsk, Ep. & Ev.  
Luk. 24:49-53. Kristi himmelsfärds dag, II årg  
Luk. 24:49-53. Kristi himmelsfärds dag, II årg  
Joh. 1:1-14. Juldagen, I årg  
Joh. 1:1-14. Juldagen, I årg  
Joh. 1:1-14. Juldagen, I årg  
Joh. 1:16-18. Jungfrun Marias kyrkogångsdag eller kyndelsmässodagen, I årg  
Joh. 1:19-28 4 söndagen i advent , Ep. & Ev.  
Joh. 1:29-34. Söndagen näst efter nyår , I årg  
Joh. 1:35-51. 5 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Joh. 1:35-51. 5 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Joh. 2:1-11. 2 söndagen efter trettondedagen, Ep. & Ev.  
Joh. 3:1-15. Heliga trefaldighets dag, Ep. & Ev.  
Joh. 3:1-15. Heliga trefaldighets dag, Ep. & Ev.  
Joh. 3:16-21. Annandag pingst, Ep. & Ev.  
Joh. 3:22-36. 4 söndagen i advent , I årg  
Joh. 4:5-26. 2 söndagen efter trettondedagen, I årg  
Joh. 4:27-42. 3 söndagen efter trettondedagen , I årg  
Joh. 4:46 b-53. 21 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Joh. 5:1-14. 14 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Joh. 5:19-21. 16 söndagen efter trefaldighet, II årg  
Joh. 5:22-29. Domssöndagen, I årg  
Joh. 5:22-29. Domssöndagen, I årg  
Joh. 5:31-33. 4 söndagen i advent , II årg  
Joh.6:1-15. Midfastosöndagen, Ep. & Ev.  
Joh. 6:24-36. Midfastosöndagen, I årg  
Joh. 6:32-35. Palmsöndagen, I årg  
Joh. 6:37-40. 24 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Joh. 6:44-47. Annandag pingst, I årg  
Joh. 6:52-66. Midfastosöndagen, II årg  
Joh. 6:52-66. Midfastosöndagen, II årg  
Joh. 6:66-69. 4 söndagen efter trettondedagen, I årg  
Joh.7:14-18. 1 söndagen efter trettondedagen , I årg  
Joh. 7:19-31. 3 söndagen i fastan , I årg  
Joh.7:37-39. Pingstdagen, I årg  
Joh. 7:40-52. 19 söndagen efter trefaldighet, II årg  
Joh. 8:1-11. 4 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Joh. 8:12. Trettondedag jul, I årg  
Joh. 8:31-36. 17 söndagen efter trefaldighet, II årg  
Joh. 8:31-45 5 söndagen i fastan, II årg  
Joh. 8:46-59. 5 söndagen i fastan, Ep. & Ev.  
Joh. 9:1-41. 19 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Joh. 9:1-41. 19 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Joh. 10:1-10. 2 söndagen efter påsk, II årg  
Joh. 10:11-16. 2 söndagen efter påsk, Ep. & Ev.  
Joh. 10:22-30. 21 söndagen efter trefaldighet, II årg  
Joh. 11:1-44. 16 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Joh. 11:1-44. 16 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Joh. 11:1-44. 16 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Joh. 11:47-57. 5 söndagen i fastan, I årg  
Joh. 12:1-16. Palmsöndagen, Ep. & Ev.  
Joh. 12:20-33. Fastlagssöndagen, I årg  
Joh. 12:35-38. Sexagesima , I årg  
Joh. 12:44-50. Annandag pingst, II årg  
Joh. 13:31-32. Kristi Förklarings dag, I årg  
Joh. 13:31 b-38. 3 söndagen i fastan , II årg  
Joh. 14:1-12. 3 söndagen efter påsk, II årg  
Joh. 14:13. Nyårsdagen, I årg  
Joh. 14:15-21. Pingstdagen, II årg  
Joh. 14: 23-31a. Pingstdagen, Ep. & Ev.  
Joh. 15:1-9. Heliga trefaldighets dag, I årg  
Joh. 15:10-17. 4 söndagen efter påsk, II årg  
Joh. 15:18-25. 6 söndagen efter påsk, II årg  
Joh. 15:26-16:4. 6 söndagen efter påsk, Ep. & Ev.  
Joh. 16:5-15. 4 söndagen efter påsk, Ep. & Ev.  
Joh. 16:5-15. 4 söndagen efter påsk, Ep. & Ev.  
Joh. 16:16-22. 3 söndagen efter påsk, Ep. & Ev.  
Joh. 16:23 b-33. Bönsöndagen, Ep. & Ev.  
Joh. 17:1-8. 3 söndagen efter påsk, I årg  
Joh. 17:1-8. 3 söndagen efter påsk, I årg  
Joh. 17:9b-17. 4 söndagen efter påsk, I årg  
Joh. 17:9b-17. 4 söndagen efter påsk, I årg  
Joh. 17:9b-17. 4 söndagen efter påsk, I årg  
Joh. 17:18-23. Bönsöndagen, I årg  
Joh. 17:18-23. Bönsöndagen, I årg  
Joh. 17:24-26. Kristi himmelsfärds dag, I årg  
Joh. 18:15-27. Midfastosöndagen, II årg  
Joh. 18:36-37. 1 söndagen i advent, I årg  
Joh. 18:36-37. 1 söndagen i advent, I årg  
Joh. 19:1-11 5 söndagen i fastan, II årg  
Joh. 20:1-10. Annandag påsk, I årg  
Joh. 20:1-10. Annandag påsk, I årg  
Joh. 20:10-18. Påskdagen, I årg  
Joh. 20:10-18. Påskdagen, I årg  
Joh. 20:19-31. Söndagen näst efter påsk, Ep. & Ev.  
Joh. 20:19-31. Söndagen näst efter påsk, Ep. & Ev.  
Joh. 21:1-14. Söndagen näst efter påsk, I årg  
Joh. 21:15 b-23 Söndagen näst efter påsk, II årg  
Apg. 1:1-11. Kristi himmelsfärds dag, Ep. & Ev.  
Apg. 2:1-18. Pingstdagen, Ep. & Ev.  
Apg. 2:1-18. Pingstdagen, Ep. & Ev.  
Apg. 2:37-47. Pingstdagen, II årg  
Apg. 2:37-47. Pingstdagen, II årg  
Apg. 3:12 b-20. Söndagen näst efter påsk, I årg  
Apg. 6:8-15. Annandag jul eller den helige Stefanus' dag , Ep. & Ev.  
Apg. 7:54-60. Annandag jul eller den helige Stefanus' dag , Ep. & Ev.  
Apg. 8:26-39. Söndagen näst efter nyår , II årg  
Apg. 10:34-43. Annandag påsk, Ep. & Ev.  
Apg. 10:34-43. Annandag påsk, Ep. & Ev.  
Apg. 10:34-43. Annandag påsk, Ep. & Ev.  
Apg. 10:34-43. Annandag påsk, Ep. & Ev.  
Apg. 10:42-48 a. Annandag pingst, Ep. & Ev.  
Apg. 10:42-48 a. Annandag pingst, Ep. & Ev.  
Apg. 10:42-48 a. Annandag pingst, Ep. & Ev.  
Apg. 11:19-26. Annandag pingst, II årg  
Apg. 13:32-41. Söndagen näst efter påsk, II årg  
Apg. 17:22-31. Den helige Johannes döparens dag eller midsommardagen, I årg  
Apg. 20:32-35. 15 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Apg. 26:1-29. 5 söndagen efter trefaldighet, II årg  
Rom. 1:16-17. Andra böndagen, Ep. & Ev.  
Rom. 2:1-13. 4 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Rom. 2:1-13. 4 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Rom. 3:21-31. 11 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Rom. 4:1-8. 3 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Rom. 5:1-8. 21 söndagen efter trefaldighet, II årg  
Rom. 5:1-8. 21 söndagen efter trefaldighet, II årg  
Rom. 6:3-11. Söndagen näst efter nyår , Ep. & Ev.  
Rom. 6:3-11. 6 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Rom. 6:3-11. Söndagen näst efter nyår , Ep. & Ev.  
Rom. 6:3-11. 6 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Rom. 6:3-11. Söndagen näst efter nyår , Ep. & Ev.  
Rom. 6:3-11. 6 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Rom. 6:3-11. Söndagen näst efter nyår , Ep. & Ev.  
Rom. 6:3-11. 6 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Rom. 6:19 b-23. Midfastosöndagen, Ep. & Ev.  
Rom. 7:14-25. 19 söndagen efter trefaldighet, II årg  
Rom. 8:12-17. 8 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Rom. 8:12-17. 8 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Rom. 8:18-23. 4 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Rom. 8:18-23. 4 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Rom. 8:26-28. 6 söndagen efter påsk, II årg  
Rom. 8:26-28. 6 söndagen efter påsk, II årg  
Rom. 8:34-39. Kristi himmelsfärds dag, II årg  
Rom. 10:1-13. 18 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Rom. 10:1-13. 18 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Rom. 10:1-13. 18 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Rom. 11:17 b-24. 10 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Rom. 11:33-36. Heliga trefaldighets dag, Ep. & Ev.  
Rom. 11:33-36. Fjärde böndagen, I årg  
Rom. 11:33-36. Heliga trefaldighets dag, Ep. & Ev.  
Rom. 11:33-36. Fjärde böndagen, I årg  
Rom.12:1-5. 1 söndagen efter trettondedagen , Ep. & Ev.  
Rom.12:1-5. 1 söndagen efter trettondedagen , Ep. & Ev.  
Rom.12:6-16 a. 2 söndagen efter trettondedagen, Ep. & Ev.  
Rom.12:6-16 a. 2 söndagen efter trettondedagen, Ep. & Ev.  
Rom. 12:16 b-21. 3 söndagen efter trettondedagen , Ep. & Ev.  
Rom. 13:1-7. 23 söndagen efter trefaldighet, II årg  
Rom. 13:8-10. 4 söndagen efter trettondedagen, Ep. & Ev.  
Rom. 13:8-10. 4 söndagen efter trettondedagen, Ep. & Ev.  
Rom. 13:11 b-14. 1 söndagen i advent, Ep. & Ev.  
Rom. 14:1-18. 4 söndagen efter trefaldighet, II årg  
Rom. 15:4-13. 2 söndagen i advent , Ep. & Ev.  
1 Kor. 1:4-8. 18 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
1 Kor. 1:9-18. 5 söndagen efter trettondedagen , I årg  
1 Kor. 1:9-18. 5 söndagen efter trettondedagen , I årg  
1 Kor. 1:20-25. Fastlagssöndagen, II årg  
1 Kor. 1:26-31. 2 söndagen efter trefaldighet, I årg  
1 Kor. 2:9-16. 12 söndagen efter trefaldighet, II årg  
1 Kor. 3:7-23. Septuagesima, I årg  
1 Kor. 4:1-5. 3 söndagen i advent, Ep. & Ev.  
1 Kor. 5:7-8. Påskdagen, Ep. & Ev.  
1 Kor. 7:29-31. 15 söndagen efter trefaldighet, II årg  
1 Kor. 9:24-27. Septuagesima, Ep. & Ev.  
1 Kor. 10:6 b-13. 9 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
1 Kor. 10:6 b-13. 9 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
1 Kor. 11:23-29. Palmsöndagen, I årg  
1 Kor. 12:2-11. 10 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
1 Kor. 12:12-30. Annandag pingst, I årg  
1 Kor. 13:1-13. Fastlagssöndagen, Ep. & Ev.  
1 Kor. 15:1-10. 11 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
1 Kor. 15:12-21. Påskdagen, I årg  
1 Kor. 15:22-28. Domssöndagen, I årg  
1 Kor. 15:35-49. 24 söndagen efter trefaldighet, I årg  
1 Kor. 15:53-58. Påskdagen, Ep. & Ev.  
2 Kor. 1:3-7. 5 söndagen i fastan, II årg  
2Kor.3:4-18. 12 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
2Kor.3:4-18. 12 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
2 Kor. 4:3-6. Trettondedag jul, I årg  
2 Kor. 4:7-14. 16 söndagen efter trefaldighet, I årg  
2 Kor. 4:16-18. 3 söndagen efter påsk, I årg  
2 Kor. 5:1-10. 24 söndagen efter trefaldighet, II årg  
2 Kor. 5:14-21. Annandag påsk, I årg  
2 Kor. 6:1-10. 1 söndagen i fastan , Ep. & Ev.  
2 Kor. 9:6-10. 13 söndagen efter trefaldighet, II årg  
2 Kor. 11:19-31. Sexagesima , Ep. & Ev.  
2 Kor. 12:2-9. Kristi Förklarings dag, I årg  
Gal. 3:1-4. 8 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Gal 3:16-22. 13 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Gal. 3:21-23. 13 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Gal. 4:1-7. Söndagen näst efter jul , Ep. & Ev.  
Gal. 4:22-31. Midfastosöndagen, Ep. & Ev.  
Gal. 5: 1-14. 17 söndagen efter trefaldighet, II årg  
Gal. 5: 1-14. 17 söndagen efter trefaldighet, II årg  
Gal. 5:16 b-24. 14 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Gal. 5:25-6:10. 15 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Ef. 1:16-23. Påskdagen, II årg  
Ef. 2:1-10. 3 söndagen efter trefaldighet, II årg  
Ef. 2:1-10. 3 söndagen efter trefaldighet, II årg  
Ef. 2:17-22. Pingstdagen, I årg  
Ef. 2:17-22. Pingstdagen, I årg  
Ef. 3:13-21. 16 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Ef. 4:1-6. 17 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Ef. 4:14-16. 5 söndagen efter trettondedagen , II årg  
Ef. 4:22b-28. 19 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Ef. 4:30-32. 22 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Ef. 5:1-9. 3 söndagen i fastan , Ep. & Ev.  
Ef. 5:15-20. 20 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Ef. 6:1-4. 2 söndagen efter trettondedagen, II årg  
Ef. 6:10-18. 21 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Fil. 1:3-11. 22 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Fil. 1:20-26. 16 söndagen efter trefaldighet, II årg  
Fil. 2:5-11. Palmsöndagen, Ep. & Ev.  
Fil. 2:5-11. Långfredagen, I årg  
Fil. 2:5-11. Palmsöndagen, Ep. & Ev.  
Fil. 2:5-11. Långfredagen, I årg  
Fil. 2:5-11. Palmsöndagen, Ep. & Ev.  
Fil. 2:5-11. Långfredagen, I årg  
Fil. 2:5-11. Palmsöndagen, Ep. & Ev.  
Fil. 2:5-11. Långfredagen, I årg  
Fil. 2:5-11. Palmsöndagen, Ep. & Ev.  
Fil. 2:5-11. Långfredagen, I årg  
Fil. 2:5-11. Palmsöndagen, Ep. & Ev.  
Fil. 2:5-11. Långfredagen, I årg  
Fil. 3:7-14. Septuagesima, II årg  
Fil. 3:17-4:3. 23 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Fil. 4:4-7. 4 söndagen i advent , Ep. & Ev.  
Kol. 1:9 b-12. 24 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
Kol. 1:12-23. Heliga trefaldighets dag, II årg  
Kol. 1:12-23. Heliga trefaldighets dag, II årg  
Kol. 1:12-23. Heliga trefaldighets dag, II årg  
Kol. 1:24-29. 3 söndagen i fastan , II årg  
Kol. 2:9-15. Söndagen näst efter nyår , I årg  
Kol. 2:16-23. 17 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Kol. 3:1-10. 6 söndagen efter påsk, I årg  
Kol. 3:12-17. 5 söndagen efter trettondedagen , Ep. & Ev.  
Kol. 3:12-17. 5 söndagen efter trettondedagen , Ep. & Ev.  
1 Tess. 4:1-7. 2 söndagen i fastan, Ep. & Ev.  
1 Tess. 4:13-18. 25 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
1 Tess. 5:2-10. 25 söndagen efter trefaldighet, II årg  
1 Tess. 5:14-23. 22 söndagen efter trefaldighet, II årg  
1 Tess. 5:14-23. 22 söndagen efter trefaldighet, II årg  
2 Tess. 1:3-10. Domssöndagen, Ep. & Ev.  
2 Tess. 2:1-12. 25 söndagen efter trefaldighet, I årg  
2 Tess. 2:13-17. 3 söndagen efter trettondedagen , II årg  
2 Tess. 3:10-13. 9 söndagen efter trefaldighet, II årg  
1 Tim. 1:12-17. 14 söndagen efter trefaldighet, II årg  
1 Tim. 2:1-6. 23 söndagen efter trefaldighet, I årg  
1 Tim. 6:6-19. Söndagen näst efter trefaldighet, II årg  
1 Tim. 6:6-19. Söndagen näst efter trefaldighet, II årg  
1 Tim. 6:6-19. Söndagen näst efter trefaldighet, II årg  
2 Tim. 1:3-5. 2 söndagen efter trettondedagen, I årg  
2 Tim. 1:7-10. 4 söndagen efter trettondedagen, II årg  
2 Tim. 2:3-9. Annandag jul eller den helige Stefanus' dag , II årg  
2 Tim. 3:10-4:5. Sexagesima , II årg  
2 Tim. 3:10-4:5. Sexagesima , II årg  
Tit. 2:11-14. Juldagen, II årg  
Tit. 3:4-7. Nyårsdagen, Ep. & Ev.  
Tit. 3:4-7. Söndagen näst efter nyår , Ep. & Ev.  
Tit. 3:4-7. Nyårsdagen, Ep. & Ev.  
Tit. 3:4-7. Söndagen näst efter nyår , Ep. & Ev.  
Hebr. 1:1-3. Juldagen, I årg  
Hebr. 1:1-3. Juldagen, I årg  
Hebr. 2:11-16. 1 söndagen efter trettondedagen , II årg  
Hebr. 3:12-19. 10 söndagen efter trefaldighet, II årg  
Hebr. 4:15-16. 1 söndagen i fastan , II årg  
Hebr. 5:7-9. 2 söndagen i fastan, II årg  
Hebr. 7:23-27. Bönsöndagen, I årg  
Hebr. 8:8b-12. Palmsöndagen, II årg  
Hebr. 9:11-15. 5 söndagen i fastan, Ep. & Ev.  
Hebr. 10:19-31. 20 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Hebr. 10:35-39. 2 söndagen i advent , I årg  
Hebr. 11:1-22. 3 söndagen efter trettondedagen , I årg  
Hebr. 11:1-22. 3 söndagen efter trettondedagen , I årg  
Hebr. 11:23-40. 4 söndagen efter trettondedagen, I årg  
Hebr. 11:23-40. 4 söndagen efter trettondedagen, I årg  
Hebr. 11: 24-27. 21 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Hebr. 12:1-3. Alla helgons dag, I årg  
Hebr. 13:12-16. 4 söndagen efter påsk, I årg  
Hebr. 13:20-21. 2 söndagen efter påsk, I årg  
Jak. 1:12-15. 1 söndagen i fastan , I årg  
Jak. 1:17-21. 4 söndagen efter påsk, Ep. & Ev.  
Jak. 1:22-27. Bönsöndagen, Ep. & Ev.  
Jak. 2:8-17. 6 söndagen efter trefaldighet, II årg  
Jak. 2:8-17. 6 söndagen efter trefaldighet, II årg  
Jak. 2:8-17. 6 söndagen efter trefaldighet, II årg  
Jak. 3:8-12. 12 söndagen efter trefaldighet, I årg  
Jak. 4:13-16. Söndagen näst efter trefaldighet, I årg  
Jak.5:7-10. 2 söndagen i advent , II årg  
1 Petr. 1:3-8. 3 söndagen efter påsk, II årg  
1 Petr. 1:8 b-13. 3 söndagen i advent, II årg  
1 Petr. 1:8 b-13. 3 söndagen i advent, II årg  
1 Petr. 1:18-23. Annandag påsk, II årg  
1 Petr. 2:4-9. 20 söndagen efter trefaldighet, II årg  
1 Petr. 2:11-20. 3 söndagen efter påsk, Ep. & Ev.  
1 Petr. 2:21-25. 2 söndagen efter påsk, Ep. & Ev.  
1 Petr. 3:8-15a. 5 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
1 Petr. 4:7-11. 6 söndagen efter påsk, Ep. & Ev.  
1 Petr. 4:12-19. Annandag jul eller den helige Stefanus' dag , I årg  
1 Petr. 5:6-11. 3 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
2 Petr. 1:16-18. Kristi Förklarings dag, Ep. & Ev.  
2 Petr. 1:19 b-21. 3 söndagen i advent, I årg  
2 Petr. 3:3-13. 26 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
1 Joh. 1:1-7. Jungfrun Marias kyrkogångsdag eller kyndelsmässodagen, II årg  
1 Joh. 1:1-7. Jungfrun Marias kyrkogångsdag eller kyndelsmässodagen, II årg  
1 Joh. 1:8-2:2. 11 söndagen efter trefaldighet, II årg  
1 Joh. 2:7-17. 18 söndagen efter trefaldighet, II årg  
1 Joh. 3:1-9. Heliga trefaldighets dag, I årg  
1 Joh. 3:13-18. 2 söndagen efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
1 Joh. 3:18-24. 4 söndagen efter påsk, II årg  
1 Joh. 4:1-6. 8 söndagen efter trefaldighet, II årg  
1 Joh. 4:7-10. 13 söndagen efter trefaldighet, I årg  
1 Joh. 4:7-10. 13 söndagen efter trefaldighet, I årg  
1 Joh. 4:16 b-21. Söndagen näst efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
1 Joh. 4:16 b-21. Söndagen näst efter trefaldighet, Ep. & Ev.  
1 Joh. 5:4-10. Söndagen näst efter påsk, Ep. & Ev.  
1 Joh. 5:4-10. Söndagen näst efter påsk, Ep. & Ev.  
Upp. 1:9-18. Kristi Förklarings dag, II årg  
Upp. 2:1 b-5. Nyårsdagen, II årg  
Upp. 7:2-4 Alla helgons dag, Ep. & Ev.  
Upp. 7:9-17. Alla helgons dag, Ep. & Ev.  
Upp 9-12. Alla helgons dag, Ep. & Ev.  
Upp. 12:7-12. Den helige Mikaels dag, Ep. & Ev.  
Upp. 14:1-3. Alla helgons dag, II årg  
Upp. 20:11-21:7. Domssöndagen, II årg  
Upp. 22:10-17 26 söndagen efter trefaldighet, II årg  
Upp. 22:20. 26 söndagen efter trefaldighet, II årg