Homiletisk Skrotgård: Verktyg


Den Svenska evangelieboken 1983
uppställd i enlighet med Evangelieboken 2003

texter i evb83 som saknas i evb03

Helg evb03 avvikande
perikopindelning
text evb83 helg evb83
1 i advent, I årg   Rom 13:11-14 1 i advent, I årg
1 i advent, II årg (18:36-37) Joh 18:1-19:16 passionsgtj, enda årg
1 i advent, II årg   Joh 18:36-37 1 i advent, II årg
1 i advent, II årg   Upp 3:20-22 1 i advent, II årg
1 i advent, III årg (4:16-23) Luk 4:16-22 1 i advent, III årg
1 i advent, III årg (4:16-23) Luk 4:23-30 10 e tref, II årg
1 i advent, III årg   Upp 5:1-5 1 i advent, III årg
1 i advent, alla   Sak 9:9-10 1 i advent, I II III årg
1 i advent, alla   Matt 21:1-9 1 i advent, I II III årg
2 i advent, I årg   Mik 4:1-4 21 e tref, III årg
2 i advent, I årg   Luk 21:25-36 2 i advent, I årg
2 i advent, I årg   Rom 15:4-7 2 i advent, I årg
2 i advent, II årg (35:1-10) Jes 35:1-6 2 e trett, III årg
2 i advent, II årg (13:31-34) Matt 13:31-33 kyndelsmässod, III årg
2 i advent, II årg (5:7-11) Jak 5:7-10 2 i advent, III årg
2 i advent, III årg   Jer 33:14-16 3 i advent, III årg
2 i advent, III årg   Mark 1:14-15 2 i advent, II årg
2 i advent, III årg (10:32-39) Heb 10:35-39 2 i advent, II årg
3 i advent, I årg (29:17-21) Jes 29:17-19 3 i advent, I årg
3 i advent, I årg (11:2-11) Matt 11:2-10 3 i advent, I årg
3 i advent, I årg (11:2-11) Matt 11:11-19 3 i advent, II årg
3 i advent, I årg   1 Kor 4:1-5 3 i advent, I årg
3 i advent, II årg (4:4-6) Mal 4:5-6 2 i advent, I årg
3 i advent, II årg (11:12-19) Matt 11:11-19 3 i advent, II årg
3 i advent, II årg   2 Pet 1:19-21 3 i advent, II årg
3 i advent, III årg   Jes 40:1-8 midsommard, I årg
3 i advent, III årg   Luk 3:1-15 3 i advent, III årg
3 i advent, III årg (3:1-15) Luk 3:15-17 1 e trett, II årg
3 i advent, III årg (3:21-29) Gal 3:21-23 3 i advent, III årg
3 i advent, III årg (3:21-29) Gal 3:23-29 sönd e jul, II årg
4 i advent, I årg   Jes 40:9-11 4 i advent, I årg
4 i advent, I årg   Luk 1:46-55 4 i advent, I årg
4 i advent, I årg   Luk 1:46-55 Marie beb d, III årg
4 i advent, I årg (10:4-8) Rom 10:1-4 18 e tref, II årg
4 i advent, I årg   Rom 10:4-8 4 i advent, I årg
4 i advent, II årg (3:14-17) Sef 3:8-17 sönd f domssönd, I II III årg
4 i advent, II årg (1:30-35) Luk 1:26-38 Marie beb d, I II III årg
4 i advent, II årg (1:30-35) Luk 1:30-33 4 i advent, II årg
4 i advent, II årg   Fil 4:4-7 4 i advent, II årg
4 i advent, III årg   Jes 52:7-10 4 i advent, III årg
4 i advent, III årg   Luk 1:39-45 4 i advent, III årg
4 i advent, III årg   Luk 1:39-45 Marie beb d, II årg
4 i advent, III årg (1:17-22) 2 Kor 1:20-22 4 i advent, III årg
julnatt, enda   Jes 9:2-7 julnattmässa, enda årg
julnatt, enda   Jes 9:2-7 juldagen, I II III årg
julnatt, enda (2:1-20) Luk 2:1-14 julnattmässa, enda årg
julnatt, enda   Luk 2:1-20 juldagen, I II III årg
julnatt, enda (1:1-6) Heb 1:1-3 juldagen, III årg
julnatt, enda   Heb 1:1-6 julnattmässa, enda årg
juld, I årg   1 Tim 3:16 juldagen, I årg
juld, II årg   Joh 1:1-14 juldagen, II årg
juld, II årg (1:1-14) Joh 1:9-14 sönd e jul, III årg
juld, II årg   1 Joh 1:1-4 juldagen, II årg
juld, II årg (1:1-4) 1 Joh 1:1-7 kyndelsmässod, I årg
juld, III årg (1:18-25) Matt 1:18-24 juldagen, III årg
juld, III årg   Heb 1:1-3 juldagen, III årg
juld, III årg (1:1-3) Heb 1:1-6 julnattmässa, enda årg
juld, alla   Jes 9:2-7 julnattmässa, enda årg
juld, alla   Jes 9:2-7 juldagen, I II III årg
juld, alla (2:1-20) Luk 2:1-14 julnattmässa, enda årg
juld, alla   Luk 2:1-20 juldagen, I II III årg
annand jul, I årg   Jer 1:17-19 annand jul, I årg
annand jul, I årg (10:16-22) Matt 10:17-22 annand jul, I årg
annand jul, I årg   Apg 6:8-15 annand jul, I årg
annand jul, II årg   Jer 20:7-11 annand jul, II årg
annand jul, II årg   Luk 12:49-53 annand jul, II årg
annand jul, II årg (7:55-8:8) Apg 7:59-8:8 annand jul, II årg
annand jul, III årg   Matt 10:32-39 annand jul, III årg
annand jul, III årg   Apg 4:18-31 annand jul, III årg
sönd e jul, I årg   Jer 31:15-17 sönd e jul, II årg
sönd e jul, I årg   Matt 2:13-23 sönd e jul, II årg
sönd e jul, I årg   Gal 4:4-7 sönd e jul, I årg
sönd e jul, II årg   Mark 10:13-16 20 e tref, II årg
sönd e jul, III årg (11:1-9) Jes 11:1-6 sönd e jul, III årg
sönd e jul, III årg (18:1-5) Matt 18:1-10 hel Mik d, II årg
nyårsd , I årg   4 Mos 6:22-27 nyårsd, III årg
nyårsd , I årg   Luk 2:21 nyårsd, I årg
nyårsd , I årg   Rom 10:9-13 nyårsd, I årg
nyårsd , I årg (10:9-13) Rom 10:13-17 sexag, II årg
nyårsd , II årg   Luk 13:6-9 nyårsd, II årg
nyårsd , II årg   Heb 13:5-8 nyårsd, III årg
nyårsd , III årg   Klag 3:22-26 nyårsd, II årg
nyårsd , III årg (10:42-43) Apg 10:34-43 annand påsk, I årg
nyårsd , III årg   Apg 10:42-43 nyårsd, II årg
nyårsd , III årg (10:42-43) Apg 10:42-48 annand pingst, I årg
sönd e nyår, I årg   1 Sam 3:1-10 apostlad, III årg
sönd e nyår, I årg   Luk 2:42-52 sönd e nyår, I årg
sönd e nyår, I årg   Heb 3:1-6 sönd e nyår, I årg
sönd e nyår, II årg (55:5-7) Jes 55:6-7 bönsönd, II årg
sönd e nyår, II årg (12:1-2) Rom 12:1-5 sönd e nyår, III årg
sönd e nyår, III årg (8:27-30) 1 Kon 8:22-30 kyrkmässa, enda årg
sönd e nyår, III årg   Fil 2:1-4 6 e tref, III årg
trettonded, I årg   Jes 60:1-6 trettonded, I II III årg
trettonded, II årg   Joh 8:12 trettonded, II årg
trettonded, II årg   2 Kor 4:3-6 trettonded, II årg
trettonded, III årg (11:29-32) Luk 11:29-33 trettonded, III årg
trettonded, III årg (2:17-19) Ef 2:17-22 14 e tref, II årg
trettonded, alla   Matt 2:1-12 trettonded, I II III årg
1 e trett, I årg   Jes 42:1-7 1 e trett, I II III årg
1 e trett, I årg   Matt 3:13-17 1 e trett, I årg
1 e trett, I årg (18:24-19:6) Apg 19:1-7 1 e trett, III årg
1 e trett, II årg (3:15-17) Luk 3:1-15 3 i advent, III årg
1 e trett, II årg   Luk 3:15-17 1 e trett, II årg
1 e trett, II årg   Luk 3:21-22 1 e trett, II årg
1 e trett, II årg (5:6-12) 1 Joh 5:4-10 1 e påsk, II årg
1 e trett, III årg (43:1-4) Jes 43:1-3 1 e tref, I årg
1 e trett, III årg   Mark 1:9-11 1 e trett, III årg
2 e trett, I årg   2 Mos 33:18-23 2 e trett, I årg
2 e trett, I årg   Joh 2:1-11 2 e trett, I årg
2 e trett, I årg   Ef 1:7-14 2 e trett, I årg
2 e trett, II årg (55:1-4) Jes 55:1-3 2 e tref, III årg
2 e trett, II årg   Joh 4:5-26 2 e trett, II årg
2 e trett, II årg   Upp 22:16-17 2 e trett, II årg
2 e trett, III årg   Joh 5:31-36 2 e trett, III årg
2 e trett, III årg   Heb 2:9-10 2 e trett, III årg
3 e trett, I årg   1 Kung 8:41-43 3 e trett, I årg
3 e trett, I årg   Matt 8:5-13 3 e trett, I årg
3 e trett, I årg   Rom 1:16-17 3 e trett, I årg
3 e trett, II årg   Jes 45:22-24 3 e trett, II årg
3 e trett, II årg   Joh 4:27-42 3 e trett, II årg
3 e trett, II årg (2:16-21) Gal 2:19-21 3 e trett, II årg
3 e trett, III årg   2 Kon 5:1-4 3 e trett, III årg
3 e trett, III årg   2 Kon 5:9-15 3 e trett, III årg
3 e trett, III årg   Joh 4:46-54 3 e trett, III årg
3 e trett, III årg   2 Kor 1:3-7 3 e trett, III årg
4 e trett, I årg   Job 38:1-11 4 e trett, II årg
4 e trett, I årg   2 Kor 1:8-11 4 e trett, I årg
4 e trett, II årg   Jes 40:26-31 4 e trett, I årg
4 e trett, II årg (5:1-9) Joh 5:1-14 4 e trett, II årg
4 e trett, II årg   Jak 5:13-16 4 e trett, II årg
4 e trett, III årg   Matt 14:22-33 4 e trett, III årg
4 e trett, III årg   2 Tim 1:7-10 4 e trett, III årg
5 e trett, I årg (34:17-23) Hes 34:23-31 2 e påsk, II årg
5 e trett, I årg   Matt 13:24-30 5 e trett, I årg
5 e trett, I årg (3:12-16) Kol 3:16-17 tacksägelsed, III årg
5 e trett, II årg   4 Mos 11:24-30 5 e trett, II årg
5 e trett, II årg   Mark 9:38-41 5 e trett, II årg
5 e trett, II årg   Fil 1:12-18 5 e trett, II årg
5 e trett, III årg (33:10-16) Hes 33:10-11 23 e tref, II årg
5 e trett, III årg   Luk 13:22-30 22 e tref, I årg
6 e trett, enda   Jes 43:15-21 6 e trett, enda årg
6 e trett, enda (5:16-23) Joh 5:17-21 6 e trett, enda årg
6 e trett, enda   Fil 2:12-13 6 e trett, enda årg
septuag, I årg   Jer 9:23-24 septuag, I årg
septuag, I årg   Matt 20:1-16 septuag, I årg
septuag, II årg   Luk 17:7-10 septuag, II årg
septuag, II årg   Fil 1:3-11 septuag, II årg
septuag, III årg   Matt 19:27-30 septuag, III årg
septuag, III årg   Fil 3:7-14 septuag, III årg
sexag, I årg   Jes 55:8-11 sexag, I årg
sexag, I årg   Luk 8:4-15 sexag, I årg
sexag, I årg (1:18-25) 1 Kor 1:20-25 sexag, I årg
sexag, II årg   Joh 7:40-52 sexag, II årg
sexag, II årg (10:13-17) Rom 10:9-13 nyårsd, I årg
sexag, II årg   Rom 10:13-17 sexag, II årg
sexag, III årg (23:23-29) Jer 23:25-29 sexag, III årg
sexag, III årg (6:60-69) Joh 6:51-65 midfastosönd, III årg
sexag, III årg (6:60-69) Joh 6:66-69 19 e tref, III årg
sexag, III årg   Heb 4:12-13 sexag, III årg
fastlagssönd, I årg   Jes 52:13-15 fastlagssönd, I årg
fastlagssönd, I årg   Luk 18:31-43 fastlagssönd, I årg
fastlagssönd, I årg   1 Kor 13:1-13 fastlagssönd, I årg
fastlagssönd, II årg   Joh 12:20-33 fastlagssönd, II årg
fastlagssönd, II årg   1 Tim 2:4-6 fastlagssönd, III årg
fastlagssönd, III årg   HV 8:6-7 fastlagssönd, III årg
fastlagssönd, III årg   Mark 10:32-45 fastlagssönd, III årg
fastlagssönd, III årg (5:14-21) 2 Kor 5:14-17 pingstdagen, III årg
fastlagssönd, III årg (5:14-21) 2 Kor 5:18-20 fastlagssönd, II årg
askonsd, I årg (58:4-9) Jes 58:4-8 askonsd, enda årg
askonsd, I årg (6:16-18) Matt 6:16-21 askonsd, enda årg
askonsd, I årg   Jak 2:14-17 askonsd, enda årg
askonsd, I årg (2:14-17) Jak 2:15-18 17 e tref, II årg
askonsd, II årg (2:12-19) Joel 2:11-14 24 e tref, enda årg
askonsd, II årg   Joel 2:12-19 askonsd, enda årg
1 i fastan, I årg   Matt 4:1-11 1 i fastan, I årg
1 i fastan, I årg   Heb 4:14-16 långfred, enda årg
1 i fastan, I årg (4:14-16) Heb 4:15-16 1 i fastan, I årg
1 i fastan, II årg   1 Mos 4:3-7 1 i fastan, II årg
1 i fastan, II årg   Matt 16:21-23 1 i fastan, II årg
1 i fastan, II årg   Jak 1:12-15 1 i fastan, II årg
1 i fastan, III årg (3:1-13) 1 Mos 3:1-6 1 i fastan, I årg
1 i fastan, III årg   Heb 5:7-10 1 i fastan, III årg
1 i fastan, III årg   Heb 5:7-10 långfred, enda årg
2 i fastan, I årg (32:22-31) 1 Mos 32:22-30 2 i fastan, I årg
2 i fastan, I årg   Matt 15:21-28 2 i fastan, I årg
2 i fastan, I årg   2 Kor 6:1-10 2 i fastan, I årg
2 i fastan, II årg   1 Kung 19:1-8 2 i fastan, II årg
2 i fastan, II årg (7:36-8:3) Luk 7:36-50 2 i fastan, II årg
2 i fastan, II årg   1 Kor 10:12-13 2 i fastan, II årg
2 i fastan, III årg (14:3-9) Mark 14:1-15:20 passionsgtj, enda årg
2 i fastan, III årg   Heb 11:23-27 2 i fastan, III årg
3 i fastan, I årg (11:14-26) Luk 11:14-28 3 i fastan, I årg
3 i fastan, I årg (5:1-9) Ef 5:5-11 3 i fastan, I årg
3 i fastan, II årg   Jes 59:14-17 3 i fastan, I årg
3 i fastan, II årg   Ef 6:10-18 19 e tref, I årg
3 i fastan, III årg   Mark 9:14-32 2 i fastan, III årg
midfastosönd, I årg   2 Kung 4:42-44 midfastosönd, I årg
midfastosönd, I årg   Joh 6:1-15 midfastosönd, I årg
midfastosönd, I årg   2 Kor 9:8-10 midfastosönd, I årg
midfastosönd, II årg (16:11-18) 2 Mos 16:11-15 midfastosönd, II årg
midfastosönd, II årg (6:24-35) Joh 6:24-36 midfastosönd, II årg
midfastosönd, II årg   1 Pet 2:1-3 midfastosönd, II årg
midfastosönd, III årg (6:48-59) Joh 6:51-65 midfastosönd, III årg
5 i fastan, I årg   Joh 11:46-57 5 i fastan, I årg
5 i fastan, I årg (11:46-57) Joh 11:49-52 14 e tref, III årg
5 i fastan, I årg   Heb 7:24-27 5 i fastan, I årg
5 i fastan, II årg   1 Mos 22:1-14 5 i fastan, I årg
5 i fastan, II årg (4:1-12) Apg 4:5-12 hel tref d, III årg
5 i fastan, III årg   4 Mos 21:4-9 fastlagssönd, II årg
5 i fastan, III årg (3:11-21) Joh 3:11-15 5 i fastan, III årg
5 i fastan, III årg (3:11-21) Joh 3:16-21 annand pingst, I årg
5 i fastan, III årg   1 Joh 1:8-2:2 5 i fastan, III årg
palmsönd, Matt ser (21:1-11) Matt 21:1-9 1 i advent, I II III årg
palmsönd, Matt ser (21:1-11) Matt 21:10-16 kyrkmässa, enda årg
palmsönd, Matt ser   Ef 2:12-16 palmsönd, III årg
palmsönd, Mark ser (13:6-10) 2 Mos 13:6-9 palmsönd, II årg
palmsönd, Mark ser (2:14-18) Heb 2:14-15 16 e tref, I årg
palmsönd, Luk ser (50:5-10) Jes 50:4-5 6 e tref, I årg
palmsönd, Luk ser   Luk 19:28-40 palmsönd, II årg
palmsönd, Luk ser (19:28-40) Luk 19:37-40 tacksägelsed, III årg
palmsönd, Joh ser   Sak 2:10-13 palmsönd, I årg
palmsönd, Joh ser   Joh 12:1-16 palmsönd, I II III årg
palmsönd, Joh ser   Fil 2:5-11 palmsönd, I II III årg
skärtorsd, Matt ser (26:17-30) Matt 26:1-27:31 passionsgtj, enda årg
skärtorsd, Matt ser   Matt 26:17-30 skärtorsd, enda årg
skärtorsd, Matt ser (11:20-25) 1 Kor 11:20-32 skärtorsd, enda årg
skärtorsd, Mark ser (14:12-26) Mark 14:1-15:20 passionsgtj, enda årg
skärtorsd, Mark ser   1 Kor 10:16-17 midfastosönd, III årg
skärtorsd, Mark ser   1 Kor 10:16-17 skärtorsd, enda årg
skärtorsd, Luk ser (22:7-23) Luk 22:1-13 palmsönd, III årg
skärtorsd, Luk ser (22:7-23) Luk 22:1-23:25 passionsgtj, enda årg
skärtorsd, Luk ser (5:6-8) 1 Kor 5:7-8 palmsönd, II årg
skärtorsd, Joh ser   Jer 31:31-34 pingstdagen, I årg
skärtorsd, Joh ser (13:1-17) Joh 13:1-15 skärtorsd, enda årg
långfred, Matt ser   Matt 27:32-56 långfred, enda årg
långfred, Matt ser (3:18-19) 1 Pet 3:18-22 1 e trett, II årg
långfred, Mark ser   Mark 15:21-41 långfred, enda årg
långfred, Luk ser   Luk 23:26-49 långfred, enda årg
långfred, Luk ser (2:6-8) Fil 2:5-11 palmsönd, I II III årg
långfred, Joh ser   Joh 19:17-37 långfred, enda årg
långfred, Joh ser   Heb 10:19-25 19 e tref, III årg
långfred, alla (53:1-12) Jes 53:3-7 långfred, enda årg
påsknatt, Matt ser (14:10-16) 2 Mos 14:10-11 påsknattmässa, enda årg
påsknatt, Matt ser (14:10-16) 2 Mos 14:15-16 påsknattmässa, enda årg
påsknatt, Matt ser   2 Mos 14:21-22 påsknattmässa, enda årg
påsknatt, Matt ser   2 Mos 14:21-22 1 e tref, II årg
påsknatt, Matt ser   Matt 28:1-8 påsknattmässa, enda årg
påsknatt, Matt ser   Rom 6:3-11 påsknattmässa, enda årg
påsknatt, Matt ser   Rom 6:3-11 1 e tref, I årg
påsknatt, Mark ser   Mark 16:1-8 påskdagen, I årg
påsknatt, Mark ser (2:8-13) 2 Tim 2:3-9 hel Mik d, II årg
påsknatt, Mark ser   2 Tim 2:8-13 Kr himmelsf d, III årg
påsknatt, Luk ser   2 Mos 12:21-28 skärtorsd, enda årg
påsknatt, Luk ser (23:55-24:12) Luk 23:50-56 långfred, enda årg
påsknatt, Luk ser (23:55-24:12) Luk 24:1-12 påskdagen, III årg
påsknatt, Luk ser (2:6-15) Kol 2:12-14 22 e tref, III årg
påsknatt, Joh ser   Job 19:25-27 3 e påsk, II årg
påsknatt, Joh ser   Joh 20:1-10 påskdagen, II årg
påsknatt, Joh ser (2:1-6) Ef 2:1-10 3 e tref, I årg
påskd, Matt ser (25:6-9) Jes 25:6-7 2 e tref, I årg
påskd, Matt ser (25:6-9) Jes 25:8-9 påskdagen, I II III årg
påskd, Matt ser (28:1-20) Matt 28:1-8 påsknattmässa, enda årg
påskd, Matt ser (28:1-20) Matt 28:16-20 Kr himmelsf d, I årg
påskd, Matt ser (28:1-20) Matt 28:16-20 hel tref d, II årg
påskd, Matt ser   1 Kor 15:53-57 påskdagen, I årg
påskd, Mark ser (16:1-14) Mark 16:1-8 påskdagen, I årg
påskd, Mark ser   1 Kor 15:12-21 påskdagen, III årg
påskd, Luk ser   Hos 6:1-3 1 e påsk, II årg
påskd, Luk ser   Luk 24:1-12 påskdagen, III årg
påskd, Joh ser   Jona 2:1-11 annand påsk, I årg
påskd, Joh ser (20:1-18) Joh 20:1-10 påskdagen, II årg
påskd, Joh ser (20:1-18) Joh 20:11-18 annand påsk, II årg
påskd, Joh ser (13:32-37) Apg 13:32-35 påskdagen, II årg
annand påsk, I årg   Luk 24:13-35 annand påsk, I II III årg
annand påsk, I årg   Apg 10:34-43 annand påsk, I årg
annand påsk, I årg (10:34-43) Apg 10:42-43 nyårsd, II årg
annand påsk, I årg (10:34-43) Apg 10:42-48 annand pingst, I årg
annand påsk, II årg   Luk 24:36-49 annand påsk, III årg
annand påsk, II årg (24:36-49) Luk 24:49-53 Kr himmelsf d, II årg
annand påsk, II årg   Kol 3:1-4 annand påsk, II årg
annand påsk, III årg (31:9-13) Jer 31:9-11 annand påsk, III årg
annand påsk, III årg (20:19-23) Joh 20:19-31 1 e påsk, I årg
annand påsk, III årg (1:18-23) 1 Pet 1:13-21 6 e tref, II årg
2 i påsk, I årg (43:10-13) Jes 43:10-12 1 e påsk, I årg
2 i påsk, I årg   Joh 21:1-14 1 e påsk, II årg
2 i påsk, I årg   1 Kor 15:1-11 1 e påsk, I årg
2 i påsk, II årg   Jer 18:1-6 1 e påsk, III årg
2 i påsk, II årg   Joh 21:15-19 1 e påsk, III årg
2 i påsk, II årg (5:1-5) 1 Joh 5:4-10 1 e påsk, II årg
2 i påsk, III årg (20:24-31) Joh 20:19-31 1 e påsk, I årg
2 i påsk, III årg   1 Pet 1:3-9 1 e påsk, III årg
3 i påsk, I årg   Hes 34:11-16 2 e påsk, I årg
3 i påsk, I årg   Joh 10:1-10 2 e påsk, II årg
3 i påsk, I årg (2:22-25) 1 Pet 2:21-25 2 e påsk, I årg
3 i påsk, II årg   Hes 34:23-31 2 e påsk, II årg
3 i påsk, II årg   Joh 10:11-16 2 e påsk, I årg
3 i påsk, II årg   Heb 13:20-21 2 e påsk, II årg
3 i påsk, III årg   Joh 10:22-30 sönd e nyår, II årg
3 i påsk, Ps (23-) Ps 23:1-6 2 e påsk, II årg
4 i påsk, I årg   Jes 54:7-10 3 e påsk, I årg
4 i påsk, I årg   Joh 16:16-22 3 e påsk, I årg
4 i påsk, I årg   Heb 13:12-16 3 e påsk, I årg
4 i påsk, II årg (14:1-14) Joh 14:1-12 3 e påsk, II årg
4 i påsk, II årg (14:1-14) Joh 14:13-14 nyårsd, III årg
4 i påsk, II årg   2 Kor 4:16-18 3 e påsk, II årg
4 i påsk, III årg   2 Mos 13:20-22 3 e påsk, III årg
4 i påsk, III årg   Joh 13:31-35 3 e påsk, III årg
4 i påsk, III årg   1 Thess 5:9-11 3 e påsk, III årg
5 i påsk, I årg   Hos 11:1-4 4 e påsk, I årg
5 i påsk, I årg   Joh 16:5-11 4 e påsk, I årg
5 i påsk, I årg (4:10-16) 1 Joh 4:7-10 13 e tref, I årg
5 i påsk, I årg   1 Joh 4:10-16 4 e påsk, I årg
5 i påsk, I årg (4:10-16) 1 Joh 4:16-21 17 e tref, I årg
5 i påsk, II årg   Joh 15:10-17 4 e påsk, II årg
5 i påsk, II årg (3:18-24) 1 Joh 3:13-18 9 e tref, II årg
5 i påsk, II årg   1 Joh 3:18-24 4 e påsk, III årg
5 i påsk, III årg   Jes 57:15-16 4 e påsk, III årg
5 i påsk, III årg (17:9-17) Joh 17:1-19 passionsgtj, enda årg
5 i påsk, III årg   Joh 17:9-17 4 e påsk, III årg
5 i påsk, III årg (5:13-18) Gal 5:13-14 12 e tref, II årg
5 i påsk, III årg (5:13-18) Gal 5:16-24 4 e påsk, II årg
bönsönd, I årg   Ef 3:14-21 bönsönd, I årg
bönsönd, II årg (29:11-14) Jer 29:11-13 bönsönd, I årg
bönsönd, II årg (11:1-13) Luk 11:1-10 bönsönd, II årg
bönsönd, II årg (11:1-13) Luk 11:11-13 6 e påsk, II årg
bönsönd, II årg   1 Joh 5:13-15 bönsönd, II årg
bönsönd, III årg   Matt 6:5-8 bönsönd, III årg
bönsönd, III årg (8:24-27) Rom 8:24-28 bönsönd, III årg
Kr himmelsf d, II årg   Jes 61:10-11 Kr himmelsf d, I årg
Kr himmelsf d, II årg (24:49-53) Luk 24:36-49 annand påsk, III årg
Kr himmelsf d, II årg   Luk 24:49-53 Kr himmelsf d, II årg
Kr himmelsf d, II årg   Ef 1:17-23 Kr himmelsf d, II årg
Kr himmelsf d, III årg   Dan 7:13-14 Kr himmelsf d, III årg
Kr himmelsf d, III årg   Joh 17:1-8 Kr förklar d, II årg
Kr himmelsf d, III årg (17:1-8) Joh 17:1-19 passionsgtj, enda årg
Kr himmelsf d, alla   Apg 1:1-11 Kr himmelsf d, I II III årg
Kr himmelsf d, Ps (110-) Ps 110:1-4 Kr himmelsf d, II årg
sönd f pingst, I årg   Joh 15:26-16:4 6 e påsk, I årg
sönd f pingst, I årg (8:16-18) Rom 8:12-17 8 e tref, III årg
sönd f pingst, I årg (8:16-18) Rom 8:18-23 12 e tref, III årg
sönd f pingst, II årg   5 Mos 31:6-8 6 e påsk, II årg
sönd f pingst, II årg   Joh 16:23-33 bönsönd, I årg
sönd f pingst, II årg   Rom 8:31-39 6 e påsk, II årg
sönd f pingst, III årg   1 Kung 19:9-16 6 e påsk, III årg
sönd f pingst, III årg   Joh 16:12-15 6 e påsk, III årg
sönd f pingst, III årg   Apg 1:12-14 6 e påsk, III årg
pingstd, I årg   1 Mos 11:1-9 pingstdagen, II årg
pingstd, I årg (14:25-29) Joh 14:23-29 pingstdagen, I årg
pingstd, II årg   Joel 2:28-29 6 e påsk, I årg
pingstd, II årg   Joh 14:15-21 pingstdagen, II årg
pingstd, III årg (12-) Jes 12:1-2 tacksägelsed, III årg
pingstd, III årg (12-) Jes 12:3-6 pingstdagen, III årg
pingstd, III årg   Joh 7:37-39 pingstdagen, III årg
pingstd, III årg   Ef 2:17-22 14 e tref, II årg
pingstd, alla   Apg 2:1-11 pingstdagen, I II III årg
annand pingst, I årg   2 Mos 17:1-7 annand pingst, I årg
annand pingst, I årg   Joh 6:44-47 annand pingst, II årg
annand pingst, I årg (10:42-48) Apg 10:34-43 annand påsk, I årg
annand pingst, I årg (10:42-48) Apg 10:42-43 nyårsd, II årg
annand pingst, I årg   Apg 10:42-48 annand pingst, I årg
annand pingst, II årg (11:17-20) Hes 11:19-20 annand pingst, II årg
annand pingst, II årg   Apg 11:19-26 annand pingst, II årg
annand pingst, III årg (44:1-8) Jes 44:1-5 annand pingst, III årg
annand pingst, III årg   Joh 12:44-50 annand pingst, III årg
annand pingst, III årg (2:36-41) Apg 2:36-39 annand pingst, III årg
hel tref d, I årg   5 Mos 6:4-9 hel tref d, II årg
hel tref d, I årg (11:25-27) Matt 11:25-30 hel tref d, I årg
hel tref d, I årg   Apg 2:24-35 hel tref d, I årg
hel tref d, II årg (3:1-15) 2 Mos 3:1-6 hel tref d, III årg
hel tref d, II årg (3:1-15) 2 Mos 3:14-15 hel tref d, III årg
hel tref d, II årg   Matt 28:16-20 Kr himmelsf d, I årg
hel tref d, II årg   Matt 28:16-20 hel tref d, II årg
hel tref d, II årg   Rom 11:33-36 hel tref d, II årg
hel tref d, III årg   1 Mos 18:1-8 20 e tref, III årg
hel tref d, III årg (11:18-27) Joh 11:17-27 16 e tref, I årg
hel tref d, III årg   Apg 4:5-12 hel tref d, III årg
1 e tref, I årg   Hes 36:25-28 1 e tref, III årg
1 e tref, I årg   Joh 3:1-8 1 e tref, I årg
1 e tref, I årg   Rom 6:3-11 påsknattmässa, enda årg
1 e tref, I årg   Rom 6:3-11 1 e tref, I årg
1 e tref, II årg   2 Mos 14:21-22 påsknattmässa, enda årg
1 e tref, II årg   2 Mos 14:21-22 1 e tref, II årg
1 e tref, II årg   Joh 1:29-34 1 e tref, II årg
1 e tref, II årg   Tit 3:4-8 1 e tref, II årg
1 e tref, III årg   Matt 3:11-12 1 e tref, III årg
1 e tref, III årg   Apg 8:26-39 1 e tref, III årg
2 e tref, I årg (3:1-7) Sak 3:1-5 3 i fastan, II årg
2 e tref, I årg (14:15-24) Luk 14:16-24 2 e tref, I årg
2 e tref, I årg   Upp 19:5-9 2 e tref, I årg
2 e tref, II årg (7:6-9) 5 Mos 7:6-8 2 e tref, II årg
2 e tref, II årg   Joh 1:35-46 2 e tref, III årg
2 e tref, II årg (8:28-30) Rom 8:24-28 bönsönd, III årg
2 e tref, II årg   Rom 8:28-30 2 e tref, III årg
2 e tref, III årg   1 Kor 1:26-31 2 e tref, II årg
3 e tref, I årg (7:18-20) Mika 7:18-19 3 e tref, I årg
3 e tref, I årg (15:1-7) Luk 15:1-10 3 e tref, I årg
3 e tref, I årg (5:6-11) Rom 5:6-8 3 e tref, III årg
3 e tref, II årg (51:1-3) Jes 51:3-6 3 i advent, II årg
3 e tref, II årg (15:8-10) Luk 15:1-10 3 e tref, I årg
3 e tref, II årg   Ef 2:1-10 3 e tref, I årg
3 e tref, III årg   Luk 15:11-32 3 e tref, II årg
3 e tref, III årg (5:5-11) 1 Pet 5:6-11 3 e tref, II årg
4 e tref, I årg (12:1-7) 2 Sam 12:1-10 4 e tref, I årg
4 e tref, I årg   Matt 7:1-5 4 e tref, I årg
4 e tref, I årg   Rom 2:1-4 4 e tref, II årg
4 e tref, II årg   Sak 7:8-10 4 e tref, II årg
4 e tref, II årg   Joh 8:1-11 4 e tref, II årg
4 e tref, II årg (14:11-14) Rom 14:7-13 4 e tref, I årg
4 e tref, III årg (6:1-7) Gal 6:1-5 4 e tref, III årg
apostlad, I årg   Luk 5:1-11 apostlad, I årg
apostlad, I årg   1 Tim 1:12-17 apostlad, I årg
apostlad, II årg   Jes 6:1-8 sönd e nyår, I årg
apostlad, II årg   Matt 16:13-20 apostlad, II årg
apostlad, II årg   1 Pet 2:4-10 apostlad, II årg
apostlad, III årg   Jer 1:4-10 apostlad, II årg
apostlad, III årg   Mark 3:7-19 apostlad, III årg
6 e tref, I årg (19:13-18) 3 Mos 19:16-18 13 e tref, I årg
6 e tref, I årg   Matt 5:20-26 6 e tref, I årg
6 e tref, I årg (1:13-16) 1 Pet 1:13-21 6 e tref, II årg
6 e tref, II årg   Matt 16:24-27 6 e tref, II årg
6 e tref, III årg   Luk 9:51-62 6 e tref, III årg
Kr förklar d, I årg   Matt 17:1-8 Kr förklar d, I II III årg
Kr förklar d, I årg   2 Pet 1:16-18 Kr förklar d, I II III årg
Kr förklar d, II årg   2 Mos 34:27-35 Kr förklar d, I II III årg
Kr förklar d, II årg (3:9-18) 2 Kor 3:17-18 12 e tref, I årg
Kr förklar d, III årg   Upp 1:9-18 Kr förklar d, II årg
8 e tref, I årg (3:5-8) Mik 3:5-7 8 e tref, I årg
8 e tref, I årg   Matt 7:15-21 8 e tref, I årg
8 e tref, I årg   1 Joh 4:1-6 8 e tref, I årg
8 e tref, II årg   Ords 7:1-3 8 e tref, II årg
8 e tref, II årg   Matt 7:22-29 8 e tref, II årg
8 e tref, II årg   1 Kor 3:10-15 8 e tref, II årg
8 e tref, III årg   Jer 7:1-7 8 e tref, III årg
8 e tref, III årg   Matt 7:13-14 8 e tref, III årg
8 e tref, III årg (8:14-17) Rom 8:12-17 8 e tref, III årg
9 e tref, I årg (1:24-2:3) 1 Mos 1:24-26 12 e tref, I årg
9 e tref, I årg (1:24-2:3) 1 Mos 1:27-31 20 e tref, I årg
9 e tref, I årg   Matt 25:14-30 9 e tref, I årg
9 e tref, I årg   1 Pet 4:7-11 9 e tref, I årg
9 e tref, II årg   Luk 12:42-48 9 e tref, II årg
9 e tref, II årg (4:20-28) Ef 4:20 9 e tref, III årg
9 e tref, II årg (4:20-28) Ef 4:22-28 9 e tref, III årg
9 e tref, III årg (8:4-7) Am 8:4-6 9 e tref, III årg
9 e tref, III årg (16:1-13) Luk 16:1-8 17 e tref, III årg
9 e tref, III årg (16:1-13) Luk 16:10-15 9 e tref, III årg
10 e tref, I årg   Joh 15:1-9 hel tref d, III årg
10 e tref, I årg   1 Kor 12:12-26 apostlad, III årg
10 e tref, II årg   2 Mos 19:3-8 14 e tref, III årg
10 e tref, II årg (18:18-22) Matt 18:15-20 23 e tref, II årg
10 e tref, II årg (18:18-22) Matt 18:21-35 23 e tref, I årg
10 e tref, II årg (12:3-8) Rom 12:1-5 sönd e nyår, III årg
10 e tref, III årg   1 Kor 12:4-11 pingstdagen, II årg
11 e tref, I årg   Jes 2:12-17 11 e tref, I årg
11 e tref, I årg   Luk 18:9-14 11 e tref, I årg
11 e tref, I årg (3:21-28) Rom 3:21-26 11 e tref, I årg
11 e tref, II årg   Am 5:21-24 11 e tref, II årg
11 e tref, II årg   Matt 21:28-31 11 e tref, II årg
11 e tref, II årg   Rom 7:14-25 11 e tref, II årg
11 e tref, III årg   Jes 1:10-17 11 e tref, III årg
11 e tref, III årg (1:10-17) Jes 1:16-18 5 i fastan, III årg
11 e tref, III årg   Matt 23:1-12 11 e tref, III årg
11 e tref, III årg (1:22-25) Jak 1:22-27 11 e tref, III årg
12 e tref, I årg   Mark 7:31-37 12 e tref, I årg
12 e tref, I årg   2 Kor 3:4-8 12 e tref, I årg
12 e tref, II årg   Rom 8:18-23 12 e tref, III årg
12 e tref, III årg (2:23-28) Mark 2:23-3:5 12 e tref, III årg
12 e tref, III årg   Gal 4:31-5:6 12 e tref, II årg
13 e tref, I årg   1 Mos 4:8-12 21 e tref, II årg
13 e tref, I årg   Luk 10:23-37 13 e tref, I årg
13 e tref, I årg   1 Joh 4:7-10 13 e tref, I årg
13 e tref, I årg (4:7-10) 1 Joh 4:10-16 4 e påsk, I årg
13 e tref, II årg (15:7-11) 5 Mos 15:7-8 6 e tref, III årg
13 e tref, II årg (15:7-11) 5 Mos 15:10-11 6 e tref, III årg
13 e tref, II årg   Matt 5:38-48 13 e tref, II årg
13 e tref, II årg (13:8-10) Rom 13:7-8 21 e tref, I årg
13 e tref, II årg   Rom 13:8-10 13 e tref, II årg
13 e tref, III årg   Matt 7:12 21 e tref, II årg
13 e tref, III årg   Rom 12:16-21 6 e tref, I årg
14 e tref, I årg   Hes 37:15-22 14 e tref, II årg
14 e tref, I årg (17:9-11) Joh 17:1-19 passionsgtj, enda årg
14 e tref, I årg (17:9-11) Joh 17:9-17 4 e påsk, III årg
14 e tref, I årg   Ef 4:1-6 14 e tref, I årg
14 e tref, II årg (22:24-27) Luk 22:1-23:25 passionsgtj, enda årg
14 e tref, II årg (22:24-27) Luk 22:24-47 14 e tref, II årg
14 e tref, II årg (2:1-5) Fil 2:1-4 6 e tref, III årg
14 e tref, II årg (2:1-5) Fil 2:5-11 palmsönd, I II III årg
14 e tref, III årg (17:18-23) Joh 17:1-19 passionsgtj, enda årg
14 e tref, III årg   Joh 17:18-23 14 e tref, I årg
14 e tref, III årg   1 Kor 1:10-13 14 e tref, III årg
15 e tref, I årg (6:31-34) Matt 6:24-34 15 e tref, I årg
15 e tref, I årg   Apg 20:32-36 22 e tref, II årg
15 e tref, II årg   1 Kon 17:8-16 15 e tref, I årg
15 e tref, II årg (11:28-30) Matt 11:25-30 hel tref d, I årg
15 e tref, II årg   Apg 4:32-35 15 e tref, II årg
15 e tref, III årg   5 Mos 4:29-31 15 e tref, II årg
15 e tref, III årg   Luk 10:38-42 15 e tref, II årg
15 e tref, III årg (4:10-13) Fil 4:11-13 15 e tref, I årg
16 e tref, I årg   Jes 26:19 16 e tref, II årg
16 e tref, I årg (11:28-44) Joh 11:38-44 16 e tref, I årg
16 e tref, I årg (4:7-14) 2 Kor 4:7-11 16 e tref, II årg
16 e tref, II årg   Luk 7:11-17 16 e tref, II årg
16 e tref, III årg   Fil 1:20-26 16 e tref, III årg
17 e tref, I årg   2 Mos 32:1-4 15 e tref, III årg
17 e tref, I årg   2 Mos 32:30-35 15 e tref, III årg
17 e tref, I årg (6:19-24) Matt 6:16-21 askonsd, enda årg
17 e tref, I årg (6:19-24) Matt 6:19-23 15 e tref, III årg
17 e tref, I årg (6:19-24) Matt 6:24-34 15 e tref, I årg
17 e tref, I årg   1 Joh 2:15-17 17 e tref, III årg
17 e tref, II årg   Luk 12:13-21 17 e tref, II årg
17 e tref, II årg (6:7-11) 1 Tim 6:7-10 15 e tref, III årg
17 e tref, III årg   Pred 12:1-7 17 e tref, I årg
17 e tref, III årg   Luk 16:19-31 17 e tref, I årg
17 e tref, III årg (4:16-21) 1 Joh 4:10-16 4 e påsk, I årg
17 e tref, III årg   1 Joh 4:16-21 17 e tref, I årg
18 e tref, I årg   Mik 6:6-8 18 e tref, I årg
18 e tref, I årg   Joh 7:14-18 18 e tref, I årg
18 e tref, II årg   5 Mos 30:11-16 10 e tref, III årg
18 e tref, II årg   Mark 10:17-27 18 e tref, II årg
18 e tref, II årg (2:8-13) Jak 2:1-8 21 e tref, II årg
18 e tref, III årg   Matt 13:44-46 18 e tref, III årg
19 e tref, I årg   Mark 12:41-44 13 e tref, III årg
19 e tref, I årg (11:1-7) Heb 11:1-3 19 e tref, II årg
19 e tref, I årg (11:1-7) Heb 11:7-10 19 e tref, II årg
19 e tref, II årg (15:5-6) 1 Mos 15:1-6 19 e tref, I årg
19 e tref, II årg   Joh 9:1-7 19 e tref, II årg
19 e tref, II årg   Joh 9:24-39 19 e tref, II årg
19 e tref, III årg   Mark 2:1-12 19 e tref, I årg
20 e tref, II årg   Heb 13:2-3 20 e tref, III årg
20 e tref, III årg   2 Tim 1:3-5 20 e tref, II årg
21 e tref, I årg   Jer 29:4-7 21 e tref, I årg
21 e tref, I årg   Matt 22:15-22 21 e tref, I årg
21 e tref, I årg (13:7-10) Rom 13:7-8 21 e tref, I årg
21 e tref, I årg (13:7-10) Rom 13:8-10 13 e tref, II årg
21 e tref, II årg   Luk 19:1-10 2 e tref, II årg
21 e tref, II årg   Jak 2:1-8 21 e tref, II årg
21 e tref, III årg   Matt 12:15-21 21 e tref, III årg
21 e tref, III årg (8:9-15) 2 Kor 8:7-15 21 e tref, III årg
22 e tref, I årg (23:37-24:2) Matt 23:37-39 sönd e nyår, III årg
22 e tref, I årg (23:37-24:2) Matt 24:1-14 24 e tref, enda årg
22 e tref, I årg   1 Pet 4:12-19 22 e tref, I årg
22 e tref, II årg   Mark 4:26-29 5 e trett, III årg
22 e tref, III årg   Joh 12:35-43 3 i fastan, III årg
23 e tref, I årg   1 Mos 50:15-21 23 e tref, I årg
23 e tref, I årg   Matt 18:15-20 23 e tref, II årg
23 e tref, II årg   Jes 64:6-9 22 e tref, II årg
23 e tref, II årg   Matt 18:21-35 23 e tref, I årg
23 e tref, II årg (4:29-32) Ef 4:30-32 23 e tref, II årg
23 e tref, III årg   Hos 11:8-9 23 e tref, III årg
23 e tref, III årg   1 Thess 5:13-15 23 e tref, III årg
23 e tref, III årg (5:13-15) 1 Thess 5:15-18 tacksägelsed, I årg
24 e tref, enda (24:3-14) Matt 24:1-14 24 e tref, enda årg
24 e tref, enda (2:28-3:3) 1 Joh 3:1-3 sönd e alla helg d, I årg
sönd f domssönd, I årg (3:8-13) Sef 3:8-17 sönd f domssönd, I II III årg
sönd f domssönd, I årg   Matt 25:1-13 sönd f domssönd, I årg
sönd f domssönd, II årg (51:4-6) Jes 51:3-6 3 i advent, II årg
sönd f domssönd, II årg   Luk 12:35-40 sönd f domssönd, II årg
sönd f domssönd, II årg   2 Kor 13:5-9 sönd f domssönd, II årg
sönd f domssönd, III årg (8:9-12) Am 8:11-12 22 e tref, I årg
sönd f domssönd, III årg   Luk 17:20-30 2 i advent, III årg
sönd f domssönd, III årg (3:20-4:1) Fil 3:20-21 sönd f domssönd, III årg
sönd f domssönd, III årg (3:20-4:1) Fil 4:1-3 5 e trett, I årg
domssönd, I årg   Jes 65:17-19 domssönd, I II III årg
domssönd, I årg   Matt 25:31-46 domssönd, I årg
domssönd, I årg   2 Pet 3:8-13 domssönd, II årg
domssönd, II årg (5:22-30) Joh 5:24-29 domssönd, III årg
domssönd, II årg (20:11-21:5) Upp 20:11-12 domssönd, I årg
domssönd, II årg (20:11-21:5) Upp 21:1-6 sönd e nyår, II årg
domssönd, II årg (20:11-21:5) Upp 21:1-6 kyrkmässa, enda årg
domssönd, III årg   Matt 13:47-50 domssönd, II årg
domssönd, III årg   1 Kor 15:22-28 domssönd, III årg
kyndelsmässod, I årg (1:5-7) 1 Joh 1:1-7 kyndelsmässod, I årg
kyndelsmässod, II årg   Mal 3:1-4 kyndelsmässod, I årg
kyndelsmässod, II årg (1:14-18) Joh 1:1-14 juldagen, II årg
kyndelsmässod, II årg (1:14-18) Joh 1:9-14 sönd e jul, III årg
kyndelsmässod, II årg (1:14-18) Joh 1:16-18 kyndelsmässod, II årg
kyndelsmässod, II årg   1 Tim 6:13-16 kyndelsmässod, II årg
kyndelsmässod, III årg (7:7-8) Mika 7:7-9 1 i fastan, III årg
kyndelsmässod, III årg   Matt 13:31-33 kyndelsmässod, III årg
kyndelsmässod, III årg   Apg 2:42-46 kyndelsmässod, III årg
kyndelsmässod, alla (2:22-40) Luk 2:22-32 kyndelsmässod, I II III årg
kyndelsmässod, alla (2:22-40) Luk 2:33-40 sönd e jul, I årg
Marie beb d, I årg   Jes 7:10-14 Marie beb d, I årg
Marie beb d, I årg   Rom 8:1-4 Marie beb d, I årg
Marie beb d, II årg   Mik 5:2-4 Marie beb d, II årg
Marie beb d, II årg   Luk 1:39-45 4 i advent, III årg
Marie beb d, II årg   Luk 1:39-45 Marie beb d, II årg
Marie beb d, II årg   Rom 4:18-21 Marie beb d, II årg
Marie beb d, III årg   1 Sam 2:1-10 Marie beb d, III årg
Marie beb d, III årg (2:1-10) 1 Sam 2:6-8 annand påsk, II årg
Marie beb d, III årg   Luk 1:46-55 4 i advent, I årg
Marie beb d, III årg   Luk 1:46-55 Marie beb d, III årg
Marie beb d, III årg (1:15-20) Kol 1:15-19 1 e trett, I årg
Marie beb d, alla   Luk 1:26-38 Marie beb d, I II III årg
Marie beb d, alla (1:26-38) Luk 1:30-33 4 i advent, II årg
midsommard, I årg (1:1-5) Joh 1:1-14 juldagen, II årg
midsommard, I årg (14:15-17) Apg 14:16-17 midsommard, I årg
midsommard, II årg (6:25-30) Matt 6:24-34 15 e tref, I årg
midsommard, II årg   Apg 17:22-31 midsommard, II årg
midsommard, III årg   1 Mos 9:8-17 19 e tref, II årg
hel Joh döp d, I årg   Luk 1:5-17 midsommard, I årg
hel Joh döp d, I årg (19:4) Apg 19:1-7 1 e trett, III årg
hel Joh döp d, II årg   Luk 1:57-66 midsommard, II årg
hel Joh döp d, III årg (42:5-9) Jes 42:1-7 1 e trett, I II III årg
hel Joh döp d, III årg   Luk 1:67-80 midsommard, III årg
hel Joh döp d, III årg (10:37-38) Apg 10:34-43 annand påsk, I årg
hel Mik d, I årg   Dan 6:16-22 hel Mik d, I årg
hel Mik d, I årg   Luk 10:17-20 hel Mik d, I årg
hel Mik d, II årg (18:7-10) Matt 18:1-10 hel Mik d, II årg
hel Mik d, III årg   1 Mos 28:10-17 hel Mik d, III årg
hel Mik d, III årg   Joh 1:47-51 hel Mik d, III årg
hel Mik d, III årg   Upp 5:11-14 tacksägelsed, II årg
hel Mik d, alla   Upp 12:7-12 hel Mik d, I II III årg
tacksägelsed, I årg (29:10-14) 1 Krön 29:10-16 tacksägelsed, I årg
tacksägelsed, I årg   Luk 17:11-19 tacksägelsed, I årg
tacksägelsed, I årg (5:16-24) 1 Thess 5:15-18 tacksägelsed, I årg
tacksägelsed, II årg (31:3-6) Jer 31:6-7 kyndelsmässod, III årg
tacksägelsed, II årg   Matt 15:29-31 tacksägelsed, II årg
tacksägelsed, III årg (19:37-40) Luk 19:28-40 palmsönd, II årg
tacksägelsed, III årg   Luk 19:37-40 tacksägelsed, III årg
tacksägelsed, III årg   Kol 3:16-17 tacksägelsed, III årg
alla helg d, I årg   Jes 49:8-10 alla helg d, I årg
alla helg d, I årg   Matt 5:1-12 alla helg d, I årg
alla helg d, I årg   Upp 7:9-17 alla helg d, I årg
alla helg d, II årg   Jes 60:18-22 alla helg d, II årg
alla helg d, II årg   Matt 5:13-16 alla helg d, II årg
alla helg d, II årg   Heb 12:1-3 alla helg d, II årg
alla helg d, III årg   5 Mos 34:1-5 alla helg d, III årg
alla helg d, III årg   Luk 6:20-26 alla helg d, III årg
alla helg d, III årg   Heb 12:22-24 alla helg d, III årg
sönd e alla helg d, I årg   Hes 37:12-14 sönd e alla helg d, I årg
sönd e alla helg d, I årg (12:4-7) Luk 12:2-9 sönd f domssönd, III årg
sönd e alla helg d, I årg   Luk 12:4-7 sönd e alla helg d, I årg
sönd e alla helg d, II årg   Joh 6:37-40 sönd e alla helg d, II årg
sönd e alla helg d, II årg   1 Kor 15:35-49 sönd e alla helg d, II årg
sönd e alla helg d, III årg   Jos 1:10-11 sönd e alla helg d, III årg
sönd e alla helg d, III årg   Luk 20:37-38 sönd e alla helg d, III årg
sönd e alla helg d, III årg   Heb 11:13-16 sönd e alla helg d, III årg
passionsgtj, Matt ser   Matt 26:1-27:31 passionsgtj, enda årg
passionsgtj, Matt ser (26:1-27:31) Matt 26:17-30 skärtorsd, enda årg
passionsgtj, Mark ser   Mark 14:1-15:20 passionsgtj, enda årg
passionsgtj, Mark ser (14:1-15:20) Mark 14:32-42 1 i fastan, III årg
passionsgtj, Luk ser (22:1-23:25) Luk 22:1-13 palmsönd, III årg
passionsgtj, Luk ser   Luk 22:1-23:25 passionsgtj, enda årg
passionsgtj, Luk ser (22:1-23:25) Luk 22:24-47 14 e tref, II årg
passionsgtj, Joh ser (17:1-19) Joh 17:1-8 Kr förklar d, II årg
passionsgtj, Joh ser   Joh 17:1-19 passionsgtj, enda årg
passionsgtj, Joh ser (17:1-19) Joh 17:9-17 4 e påsk, III årg
passionsgtj, Joh ser (17:1-19) Joh 17:18-23 14 e tref, I årg
passionsgtj, Joh ser   Joh 18:1-19:16 passionsgtj, enda årg
passionsgtj, Joh ser (18:1-19:16) Joh 18:36-37 1 i advent, II årg
långfred kv pass, Matt ser   Matt 27:57-66 långfred, enda årg
långfred kv pass, Mark ser   Mark 15:42-47 långfred, enda årg
långfred kv pass, Luk ser   Luk 23:50-56 långfred, enda årg
långfred kv pass, Joh ser   Joh 19:38-42 långfred, enda årg


Texter i 1983 års evangeliebok, som uteslutits 2003

1 Mos 3:14-15 4 i advent, II årg
1 Mos 3:17-19 12 e tref, III årg
1 Mos 12:1-4 apostlad, I årg
1 Mos 14:18-20 palmsönd, III årg
1 Mos 48:8-12 20 e tref, II årg
1 Mos 48:15-16 20 e tref, II årg
2 Mos 16:31 midfastosönd, II årg
2 Mos 16:35 midfastosönd, II årg
2 Mos 17:8-12 bönsönd, III årg
4 Mos 27:15-17 2 e påsk, III årg
5 Mos 4:9-13 kyndelsmässod, II årg
5 Mos 4:32-34 hel tref d, I årg
5 Mos 4:39-40 hel tref d, I årg
5 Mos 8:2-3 midfastosönd, III årg
5 Mos 8:7 septuag, II årg
5 Mos 8:11-18 septuag, II årg
5 Mos 10:12-15 18 e tref, III årg
5 Mos 10:17-19 13 e tref, II årg
5 Mos 30:19-20 18 e tref, II årg
5 Mos 33:26-28 hel Mik d, II årg
Jos 24:19-24 6 e tref, II årg
2 Sam 7:18-22 septuag, III årg
2 Sam 12:13 4 e tref, I årg
2 Sam 22:4-7 4 e trett, III årg
2 Sam 22:17 4 e trett, III årg
2 Kung 19:14-19 sönd e nyår, II årg
1 Krön 16:7-12 tacksägelsed, II årg
2 Krön 24:18-21 annand jul, III årg
2 Krön 28:8-15 13 e tref, III årg
Jes 5:1-7 10 e tref, II årg
Jes 8:16-20 22 e tref, III årg
Jes 10:1-3 9 e tref, II årg
Jes 30:15-18 19 e tref, III årg
Jes 31:4-5 sönd e nyår, III årg
Jes 38:17-20 16 e tref, I årg
Jes 43:23-25 5 i fastan, II årg
Jes 44:21-22 3 e tref, III årg
Jes 45:8-9 midsommard, III årg
Jes 48:20-21 12 e tref, II årg
Jes 51:12-16 16 e tref, III årg
Jes 62:6-7 14 e tref, I årg
Jes 63:7-9 sönd e jul, I årg
Jes 65:1-2 3 e tref, II årg
Jer 3:20-22 4 e tref, III årg
Jer 10:11-16 midsommard, II årg
Jer 12:1-3 2 i fastan, III årg
Jer 13:15-17 10 e tref, I årg
Jer 14:7-9 nyårsd, I årg
Jer 17:5-8 4 e påsk, II årg
Jer 17:9-10 5 e trett, I årg
Jer 17:12-14 2 e trett, II årg
Jer 23:19-20 2 i advent, III årg
Jer 26:8-15 3 i fastan, III årg
Dan 12:1-3 sönd e alla helg d, II årg
Joel 2:21-24 5 e trett, III årg
Joel 2:30-32 2 i advent, II årg
Am 3:7-8 sexag, II årg
Am 5:6-8 17 e tref, III årg
Am 5:12-15 9 e tref, I årg
Am 6:3-6 17 e tref, II årg
Mal 4:1-2 2 i advent, I årg
Matt 8:23-27 4 e trett, I årg
Matt 9:9-13 3 e tref, III årg
Matt 9:18-26 16 e tref, III årg
Matt 9:36-38 2 e påsk, III årg
Matt 11:20-24 10 e tref, III årg
Matt 12:46-50 20 e tref, III årg
Matt 16:1-4 22 e tref, III årg
Matt 17:9-13 Kr förklar d, III årg
Matt 21:33-43 5 i fastan, II årg
Matt 22:1-3 22 e tref, II årg
Matt 22:10-14 22 e tref, II årg
Mark 10:2-9 20 e tref, I årg
Mark 11:24-25 23 e tref, III årg
Luk 4:31-37 3 i fastan, II årg
Luk 12:32 sönd f domssönd, III årg
Luk 13:1-5 4 e tref, III årg
Luk 19:41-47 10 e tref, I årg
Joh 8:31-36 12 e tref, II årg
Joh 8:46-51 sexag, III årg
Joh 17:24-26 Kr himmelsf d, III årg
Apg 7:48-50 midsommard, III årg
Apg 20:28-31 2 e påsk, III årg
Apg 26:24-29 18 e tref, III årg
Rom 6:19-23 septuag, I årg
Rom 11:17-24 10 e tref, II årg
Rom 12:9-15 13 e tref, III årg
1 Kor 1:4-9 18 e tref, I årg
2 Kor 5:1-8 Kr förklar d, III årg
2 Kor 8:1-3 21 e tref, III årg
2 Kor 12:7-10 3 i fastan, II årg
Gal 3:13-14 6 e påsk, I årg
Ef 1:3-6 Marie beb d, III årg
Ef 3:2-3 trettonded, III årg
Ef 3:5-6 trettonded, III årg
Ef 5:21 20 e tref, I årg
Ef 5:25-33 20 e tref, I årg
Kol 1:3-10 5 e trett, III årg
Kol 1:25-27 trettonded, I årg
1 Thess 5:1-8 24 e tref, enda årg
1 Tim 6:17-19 15 e tref, III årg
Heb 2:11-13 sönd e jul, III årg
Heb 3:12-14 sönd f domssönd, I årg
Heb 9:11-12 5 i fastan, II årg
Heb 9:15 5 i fastan, II årg
1 Pet 3:8-9 23 e tref, I årg
1 Joh 2:6-8 annand påsk, III årg
1 Joh 3:7-8 3 i fastan, III årg
Upp 2:1-5 10 e tref, III årg
Upp 3:1-3 10 e tref, I årg
Upp 14:1-3 hel Mik d, III årg