Homiletisk Skrotgård: Verktyg


Den danske Folkekirkens texter
uppställda i enlighet med Evb 83

Uppställda i textordning

1,1 1 i advent, I årg   Rom 13,11-14 1. søndag i advent 2tr
1,1 1 i advent, I årg   Rom 13,11-14 1. søndag i advent 1tr
1,2 1 i advent, II årg (3:20-22) Åb 3,14-22 2. søndag efter trinitatis 2tr
1,3 1 i advent, III årg (4:16-22) Luk 4,16-30 1. søndag i advent 2tr
1,4 1 i advent, I II III årg   Zak 9,9-10 Palmesøndag 2tr
1,4 1 i advent, I II III årg   Zak 9,9-10 Palmesøndag 1tr
1,4 1 i advent, I II III årg   Matt 21,1-9 1. søndag i advent 1tr
1,4 1 i advent, I II III årg   Matt 21,1-9 Palmesøndag 1tr
2,1 2 i advent, I årg   Rom 15,4-7 2. søndag i advent 1tr
2,1 2 i advent, I årg   Luk 21,25-36 2. søndag i advent 1tr
2,3 2 i advent, III årg (5:7-10) Jak 5,7-8 2. søndag i advent 2tr
2,3 2 i advent, III årg (17:20-30) Luk 17,20-33 25. søndag efter trinitatis 2tr
2,3 2 i advent, III årg (23:19-20) Jer 23,16-24 8. søndag efter trinitatis 1tr
3,1 3 i advent, I årg   1 Kor 4,1-5 3. søndag i advent 1tr
3,1 3 i advent, I årg   Matt 11,2-10 3. søndag i advent 1tr
3,2 3 i advent, II årg (11:11-19) Matt 11,16-24 10. søndag efter trinitatis 2tr
3,3 3 i advent, III årg (3:21-23) Gal 3,23-29 Nytårsdag 1tr
4,1 4 i advent, I årg (10:4-8) Rom 10,4-13 11. søndag efter trinitatis 2tr
4,1 4 i advent, I årg   Luk 1,46-55 Mariæ bebudelses dag 2tr
4,2 4 i advent, II årg (3:14-15) 1 Mos 3,1-19 1. søndag i fasten 1tr
4,2 4 i advent, II årg   Fil 4,4-7 4. søndag i advent 1tr
4,2 4 i advent, II årg (1:30-33) Luk 1,26-38 Mariæ bebudelses dag 1tr
4,3 4 i advent, III årg (1:20-22) 2 Kor 1,18-22 4. søndag i advent 2tr
4,3 4 i advent, III årg   Es 52,7-10 4. søndag i advent 1tr
5 julnattmässa, enda årg (9:2-7) Es 9,1-6a Juleaften 2tr
5 julnattmässa, enda årg (9:2-7) Es 9,1-6a Juledag - Kristi fødsels dag 2tr
5 julnattmässa, enda årg   Luk 2,1-14 Juleaften 2tr
5 julnattmässa, enda årg (9:2-7) Es 9,1-6a Juleaften 1tr
5 julnattmässa, enda årg (9:2-7) Es 9,1-6a Juledag - Kristi fødsels dag 1tr
5 julnattmässa, enda årg (1:1-6) Hebr 1,1-5 Juledag - Kristi fødsels dag 1tr
5 julnattmässa, enda årg   Luk 2,1-14 Juleaften 1tr
5 julnattmässa, enda årg   Luk 2,1-14 Juledag - Kristi fødsels dag 1tr
6,2 juldagen, II årg   Joh 1,1-14 Juledag - Kristi fødsels dag 2tr
6,2 juldagen, II årg (1:1-4) 1 Joh 1,1-3 Mariæ bebudelses dag 1tr
6,3 juldagen, III årg (1:1-3) Hebr 1,1-5 Juledag - Kristi fødsels dag 1tr
6,4 juldagen, I II III årg (9:2-7) Es 9,1-6a Juleaften 2tr
6,4 juldagen, I II III årg (9:2-7) Es 9,1-6a Juledag - Kristi fødsels dag 2tr
6,4 juldagen, I II III årg (2:1-20) Luk 2,1-14 Juleaften 2tr
6,4 juldagen, I II III årg (9:2-7) Es 9,1-6a Juleaften 1tr
6,4 juldagen, I II III årg (9:2-7) Es 9,1-6a Juledag - Kristi fødsels dag 1tr
6,4 juldagen, I II III årg (2:1-20) Luk 2,1-14 Juleaften 1tr
6,4 juldagen, I II III årg (2:1-20) Luk 2,1-14 Juledag - Kristi fødsels dag 1tr
7,1 annand jul, I årg (6:8-15) ApG 6,8-14 Skt. Stefans dag - 2. juledag 2tr
7,1 annand jul, I årg   Jer 1,17-19 Skt. Stefans dag - 2. juledag 1tr
7,1 annand jul, I årg (6:8-15) ApG 6,8-14 Skt. Stefans dag - 2. juledag 1tr
7,2 annand jul, II årg (7:59-8:8) ApG 7,54-60 Skt. Stefans dag - 2. juledag 2tr
7,2 annand jul, II årg (7:59-8:8) ApG 7,54-60 Skt. Stefans dag - 2. juledag 1tr
7,3 annand jul, III årg (10:32-39) Matt 10,32-42 Skt. Stefans dag - 2. juledag 2tr
8,1 sönd e jul, I årg   Es 63,7-9 Julesøndag 1tr
8,1 sönd e jul, I årg (4:4-7) Gal 4,4-79 Julesøndag 1tr
8,1 sönd e jul, I årg (2:33-40) Luk 2,25-40 Julesøndag 1tr
8,2 sönd e jul, II årg   Matt 2,13-23 Julesøndag 2tr
8,2 sönd e jul, II årg   Gal 3,23-29 Nytårsdag 1tr
8,3 sönd e jul, III årg (11:1-6) Es 11,1-10 2. søndag i advent 2tr
8,3 sönd e jul, III årg (1:9-14) Joh 1,1-14 Juledag - Kristi fødsels dag 2tr
8,3 sönd e jul, III årg (11:1-6) Es 11,1-10 2. søndag i advent 1tr
9,1 nyårsd, I årg (10:9-13) Rom 10,4-13 11. søndag efter trinitatis 2tr
9,1 nyårsd, I årg   Luk 2,21 Nytårsdag 1tr
9,2 nyårsd, II årg (13:6-9) Luk 13,1-9 21. søndag efter trinitatis 2tr
9,2 nyårsd, II årg (10:42-43) ApG 10,42-48a Anden pinsedag 1tr
10,1 sönd e nyår, I årg   Es 6,1-8 5. søndag efter trinitatis 1tr
10,1 sönd e nyår, I årg (2:42-52) Luk 2,41-52 1. søndag efter helligtrekonger 1tr
10,2 sönd e nyår, II årg (21:1-6) Åb 21,1-7 Alle helgens dag 2tr
10,2 sönd e nyår, II årg   Joh 10,22-30 2. søndag efter påske 2tr
10,3 sönd e nyår, III årg   Rom 12,1-5 1. søndag efter helligtrekonger 1tr
10,3 sönd e nyår, III årg (23:37-39) Matt 23,34-39 Skt. Stefans dag - 2. juledag 1tr
11,1 trettonded, I årg (1:25-27) Kol 1,25b-28 Sidste søndag efter helligtrekonger 2tr
11,2 trettonded, II årg (4:3-6) 2 Kor 4,5-10 3. søndag i advent 2tr
11,4 trettonded, I II III årg   Es 60,1-6 Helligtrekongers søndag 2tr
11,4 trettonded, I II III årg   Matt 2,1-12 Helligtrekongers søndag 2tr
11,4 trettonded, I II III årg   Es 60,1-6 Helligtrekongers søndag 1tr
11,4 trettonded, I II III årg   Matt 2,1-12 Helligtrekongers søndag 1tr
12,1 1 e trett, I årg   Kol 1,15-19 1. søndag efter helligtrekonger 2tr
12,1 1 e trett, I årg   Matt 3,13-17 Fastelavns søndag 1tr
12,2 1 e trett, II årg   1 Pet 3,18-22 Fastelavns søndag 1tr
12,4 1 e trett, I II III årg (42:1-7) Es 42,1-9 1. søndag i advent 2tr
13,1 2 e trett, I årg (1:7-14) Ef 1,3-14 Trinitatis søndag 2tr
13,1 2 e trett, I årg   2 Mos 33,18-23 2. søndag efter helligtrekonger 1tr
13,1 2 e trett, I årg   Joh 2,1-11 2. søndag efter helligtrekonger 1tr
13,2 2 e trett, II årg   Joh 4,5-26 2. søndag efter helligtrekonger 2tr
13,3 2 e trett, III årg (35:1-6) Es 35 3. søndag i advent 1tr
14,1 3 e trett, I årg (8:5-13) Matt 8,1-13 3. søndag efter helligtrekonger 1tr
14,2 3 e trett, II årg (2:19-21) Gal 2,16-21 13. søndag efter trinitatis 1tr
14,3 3 e trett, III årg (5:1-4) 2 Kong 5,1-5 21. søndag efter trinitatis 1tr
14,3 3 e trett, III årg   2 Kong 5,9-15 21. søndag efter trinitatis 1tr
14,3 3 e trett, III årg (4:46-54) Joh 4,46-53 21. søndag efter trinitatis 1tr
15,1 4 e trett, I årg   Es 40,26-31 4. søndag efter helligtrekonger 2tr
15,1 4 e trett, I årg   Matt 8,23-27 4. søndag efter helligtrekonger 1tr
15,2 4 e trett, II årg (5:1-14) Joh 5,1-15 14. søndag efter trinitatis 2tr
15,2 4 e trett, II årg   Job 38,1-11 4. søndag efter helligtrekonger 1tr
15,3 4 e trett, III årg (1:7-10) 2 Tim 1,6-11 9. søndag efter trinitatis 2tr
15,3 4 e trett, III årg   Matt 14,22-33 4. søndag efter helligtrekonger 2tr
16,1 5 e trett, I årg   Matt 13,24-30 5. søndag efter helligtrekonger 2tr
16,1 5 e trett, I årg   Matt 13,24-30 5. søndag efter helligtrekonger 1tr
16,3 5 e trett, III årg (4:26-29) Mark 4,26-32 Søndag seksagesima 2tr
16,3 5 e trett, III årg (1:3-10) Kol 1,9b-14 24. søndag efter trinitatis 1tr
17 6 e trett, enda årg (5:17-21) Joh 5,17-29 24. søndag efter trinitatis 2tr
18,1 septuag, I årg (9:23-24) Jer 9,22-23 Søndag septuagesima 1tr
18,1 septuag, I årg   Rom 6,19-23 7. søndag efter trinitatis 1tr
18,1 septuag, I årg   Matt 20,1-16 Søndag septuagesima 1tr
18,2 septuag, II årg (17:7-10) Luk 17,5-10 3. søndag efter helligtrekonger 2tr
18,2 septuag, II årg (1:3-11) Fil 1,6-11 22. søndag efter trinitatis 1tr
19,1 sexag, I årg (1:20-25) 1 Kor 1,18-21 Søndag seksagesima 2tr
19,1 sexag, I årg (1:20-25) 1 Kor 1,25 Søndag seksagesima 2tr
19,1 sexag, I årg (1:20-25) 1 Kor 1,21-31 Mariæ bebudelses dag 2tr
19,1 sexag, I årg (55:8-11) Es 55,6-11 Søndag seksagesima 1tr
19,1 sexag, I årg (1:20-25) 1 Kor 1,18-21 Søndag seksagesima 1tr
19,1 sexag, I årg (1:20-25) 1 Kor 1,25 Søndag seksagesima 1tr
19,2 sexag, II årg (10:13-17) Rom 10,4-13 11. søndag efter trinitatis 2tr
19,2 sexag, II årg (10:13-17) Rom 10,17 11. søndag efter trinitatis 2tr
19,3 sexag, III årg (8:46-51) Joh 8,42-51 3. søndag i fasten 2tr
20,1 fastlagssönd, I årg (13:1-13) 1 Kor 13 Fastelavns søndag 2tr
20,1 fastlagssönd, I årg   Luk 18,31-43 Fastelavns søndag 2tr
20,2 fastlagssönd, II årg (12:20-33) Joh 12,23-33 Sidste søndag efter helligtrekonger 2tr
20,2 fastlagssönd, II årg   4 Mos 21,4-9 Trinitatis søndag 1tr
21 askonsd, enda årg (58:4-8) Es 58,5-12 1. søndag efter trinitatis 1tr
22,1 1 i fastan, I årg (3:1-6) 1 Mos 3,1-19 1. søndag i fasten 1tr
22,1 1 i fastan, I årg   Matt 4,1-11 1. søndag i fasten 1tr
22,2 1 i fastan, II årg (4:3-7) 1 Mos 4,1-12 1. søndag i fasten 2tr
22,2 1 i fastan, II årg (1:12-15) Jak 1,9-16 1. søndag i fasten 2tr
22,2 1 i fastan, II årg (16:21-23) Matt 16,13-26 5. søndag efter trinitatis 2tr
22,3 1 i fastan, III årg (5:7-10) Hebr 5,1-10 2. søndag i fasten 2tr
23,1 2 i fastan, I årg (32:22-30) 1 Mos 32,25-32 5. søndag efter påske 1tr
23,1 2 i fastan, I årg (6:1-10) 2 Kor 6,1-2 1. søndag i fasten 1tr
23,1 2 i fastan, I årg (6:1-10) 2 Kor 6,10 1. søndag i fasten 1tr
23,1 2 i fastan, I årg   Matt 15,21-28 2. søndag i fasten 1tr
23,2 2 i fastan, II årg   Luk 7,36-50 11. søndag efter trinitatis 2tr
23,3 2 i fastan, III årg (9:14-32) Mark 9,14-29 2. søndag i fasten 2tr
24,1 3 i fastan, I årg (5:5-11) Ef 5,6-9 3. søndag i fasten 1tr
24,1 3 i fastan, I årg   Luk 11,14-28 3. søndag i fasten 1tr
25,1 midfastosönd, I årg (9:8-10) 2 Kor 9,6-11 Midfaste søndag 1tr
25,1 midfastosönd, I årg   Joh 6,1-15 Midfaste søndag 1tr
25,2 midfastosönd, II årg (16:11-15) 2 Mos 16,11-18 Midfaste søndag 2tr
25,2 midfastosönd, II årg (6:24-36) Joh 6,24-35 Midfaste søndag 2tr
25,3 midfastosönd, III årg (6:51-65) Joh 6,44-51 Anden pinsedag 2tr
25,3 midfastosönd, III årg (8:2-3) 5 Mos 8,1-3 Midfaste søndag 1tr
25,3 midfastosönd, III årg (10:16-17) 1 Kor 10,15-17 Skærtorsdag 1tr
26,1 5 i fastan, I årg (22:1-14) 1 Mos 22,1-18 Langfredag 1tr
26,2 5 i fastan, II årg (21:33-43) Matt 21,28-44 20. søndag efter trinitatis 2tr
26,3 5 i fastan, III årg (1:8-2:2) 1 Joh 1,5-2,2 9. søndag efter trinitatis 1tr
26,3 5 i fastan, III årg (3:11-15) Joh 3,1-15 Trinitatis søndag 1tr
27,2 palmsönd, II årg   1 Kor 5,7-8 Påskedag 1tr
27,4 palmsönd, I II III årg   Fil 2,5-11 Palmesøndag 2tr
27,4 palmsönd, I II III årg   Fil 2,5-11 Palmesøndag 1tr
28 skärtorsd, enda årg (11:20-32) 1 Kor 11,23-26 Skærtorsdag 2tr
28 skärtorsd, enda årg   Joh 13,1-15 Skærtorsdag 2tr
28 skärtorsd, enda årg (10:16-17) 1 Kor 10,15-17 Skærtorsdag 1tr
28 skärtorsd, enda årg   Matt 26,17-30 Skærtorsdag 1tr
29 långfred, enda årg (5:7-10) Hebr 5,1-10 2. søndag i fasten 2tr
29 långfred, enda årg   Luk 23,26-49 Langfredag 2tr
29 långfred, enda årg (27:32-56) Matt 27,31-56 Langfredag 1tr
30 påsknattmässa, enda årg   Matt 28,1-8 Påskedag 2tr
30 påsknattmässa, enda årg   Rom 6,3-11 6. søndag efter trinitatis 1tr
31,1 påskdagen, I årg   Mark 16,1-8 Påskedag 1tr
31,2 påskdagen, II årg (20:1-10) Joh 20,1-18 Anden påskedag 2tr
31,3 påskdagen, III årg (15:12-21) 1 Kor 15,12-20 Anden påskedag 2tr
31,3 påskdagen, III årg (15:12-21) 1 Kor 15,21-28 16. søndag efter trinitatis 2tr
31,4 påskdagen, I II III årg (25:8-9) Es 25,6-9 2. søndag efter trinitatis 1tr
32,1 annand påsk, I årg (2:1-11) Jon 2 12. søndag efter trinitatis 2tr
32,1 annand påsk, I årg (10:34-43) ApG 10,34-41 Anden påskedag 1tr
32,1 annand påsk, I årg (10:34-43) ApG 10,42-48a Anden pinsedag 1tr
32,2 annand påsk, II årg (20:11-18) Joh 20,1-18 Anden påskedag 2tr
32,3 annand påsk, III årg (2:6-8) 1 Joh 2,7-11 Helligtrekongers søndag 2tr
32,3 annand påsk, III årg (24:36-49) Luk 24,46-53 Kristi himmelfarts dag 2tr
32,4 annand påsk, I II III årg   Luk 24,13-35 Anden påskedag 1tr
33,1 1 e påsk, I årg   Es 43,10-12 1. søndag efter påske 2tr
33,1 1 e påsk, I årg (15:1-11) 1 Kor 15,1-10a 11. søndag efter trinitatis 1tr
33,1 1 e påsk, I årg   Joh 20,19-31 1. søndag efter påske 1tr
33,2 1 e påsk, II årg (5:4-10) 1 Joh 5,1-5 1. søndag efter påske 1tr
33,3 1 e påsk, III årg   1 Pet 1,3-9 Påskedag 2tr
33,3 1 e påsk, III årg   Joh 21,15-19 1. søndag efter påske 2tr
33,3 1 e påsk, III årg   Jer 18,1-6 20. søndag efter trinitatis 1tr
34,1 2 e påsk, I årg (2:21-25) 1 Pet 2,20-25 2. søndag efter påske 1tr
34,1 2 e påsk, I årg   Joh 10,11-16 2. søndag efter påske 1tr
34,2 2 e påsk, II årg (23:1-6) Sl 23 2. søndag efter påske 2tr
35,1 3 e påsk, I årg   Es 54,7-10 3. søndag efter påske 1tr
35,1 3 e påsk, I årg   Hebr 13,12-16 3. søndag efter påske 1tr
35,1 3 e påsk, I årg   Joh 16,16-22 3. søndag efter påske 1tr
35,2 3 e påsk, II årg (14:1-12) Joh 14,1-11 3. søndag efter påske 2tr
35,2 3 e påsk, II årg (19:25-27) Job 19,23-27a 16. søndag efter trinitatis 1tr
36,1 4 e påsk, I årg (4:10-16) 1 Joh 4,7-11 Juledag - Kristi fødsels dag 2tr
36,1 4 e påsk, I årg (4:10-16) 1 Joh 4,12-16a 18. søndag efter trinitatis 2tr
36,1 4 e påsk, I årg (4:10-16) 1 Joh 4,16b-21 1. søndag efter trinitatis 1tr
36,1 4 e påsk, I årg (16:5-11) Joh 16,5-15 4. søndag efter påske 1tr
36,2 4 e påsk, II årg (15:10-17) Joh 15,1-11 18. søndag efter trinitatis 2tr
36,2 4 e påsk, II årg (5:16-24) Gal 5,16 14. søndag efter trinitatis 1tr
36,2 4 e påsk, II årg (5:16-24) Gal 5,22-25 14. søndag efter trinitatis 1tr
36,3 4 e påsk, III årg (17:9-17) Joh 17,1-11 5. søndag efter påske 2tr
36,3 4 e påsk, III årg (57:15-16) Es 57,15-19 3. søndag efter trinitatis 1tr
36,3 4 e påsk, III årg (3:18-24) 1 Joh 3,13-18 2. søndag efter trinitatis 1tr
37,1 bönsönd, I årg (3:14-21) Ef 3,13-21 16. søndag efter trinitatis 1tr
37,1 bönsönd, I årg (16:23-33) Joh 16,23b-28 5. søndag efter påske 1tr
37,2 bönsönd, II årg (55:6-7) Es 55,6-11 Søndag seksagesima 1tr
37,3 bönsönd, III årg   Rom 8,24-28 5. søndag efter påske 2tr
37,3 bönsönd, III årg (6:5-8) Matt 6,5-13 Nytårsdag 2tr
38,1 Kr himmelsf d, I årg   Matt 28,16-20 Trinitatis søndag 2tr
38,2 Kr himmelsf d, II årg (24:49-53) Luk 24,46-53 Kristi himmelfarts dag 2tr
38,2 Kr himmelsf d, II årg   Sl 110,1-4 Kristi himmelfarts dag 1tr
38,3 Kr himmelsf d, III årg   Dan 7,13-14 24. søndag efter trinitatis 2tr
38,3 Kr himmelsf d, III årg   2 Tim 2,8-13 14. søndag efter trinitatis 2tr
38,3 Kr himmelsf d, III årg (17:24-26) Joh 17,20-26 6. søndag efter påske 2tr
38,4 Kr himmelsf d, I II III årg   ApG 1,1-11 Kristi himmelfarts dag 2tr
38,4 Kr himmelsf d, I II III årg   ApG 1,1-11 Kristi himmelfarts dag 1tr
39,1 6 e påsk, I årg   Joh 15,26-16,4 6. søndag efter påske 1tr
39,2 6 e påsk, II årg   Rom 8,31b-39 6. søndag efter påske 2tr
39,3 6 e påsk, III årg (16:12-15) Joh 16,5-15 4. søndag efter påske 1tr
40,1 pingstdagen, I årg   Jer 31,31-34 Pinsedag 2tr
40,1 pingstdagen, I årg (14:23-29) Joh 14,22-31 Pinsedag 1tr
40,2 pingstdagen, II årg   Joh 14,15-21 Pinsedag 2tr
40,2 pingstdagen, II årg   1 Mos 11,1-9 Pinsedag 1tr
40,2 pingstdagen, II årg (12:4-11) 1 Kor 12,1-7 10. søndag efter trinitatis 1tr
40,2 pingstdagen, II årg (12:4-11) 1 Kor 12,11 10. søndag efter trinitatis 1tr
40,3 pingstdagen, III årg (12:3-6) Es 12 4. søndag i advent 2tr
40,4 pingstdagen, I II III årg   ApG 2,1-11 Pinsedag 2tr
40,4 pingstdagen, I II III årg   ApG 2,1-11 Pinsedag 1tr
41,1 annand pingst, I årg   ApG 10,42-48a Anden pinsedag 1tr
41,1 annand pingst, I årg   Joh 3,16-21 Anden pinsedag 1tr
41,2 annand pingst, II årg (6:44-47) Joh 6,44-51 Anden pinsedag 2tr
41,3 annand pingst, III årg (44:1-5) Es 44,1-8 5. søndag efter påske 2tr
41,3 annand pingst, III årg (2:36-39) ApG 2,36-41 2. søndag efter påske 2tr
42,1 hel tref d, I årg (2:24-35) ApG 2,22-28 1. søndag efter påske 2tr
42,1 hel tref d, I årg   Matt 11,25-30 Sidste søndag i kirkeåret 2tr
42,2 hel tref d, II årg   Matt 28,16-20 Trinitatis søndag 2tr
42,2 hel tref d, II årg   5 Mos 6,4-9 10. søndag efter trinitatis 1tr
42,2 hel tref d, II årg (11:33-36) Rom 11,32-36 Trinitatis søndag 1tr
42,3 hel tref d, III årg (3:1-6) 2 Mos 3,1-7 3. søndag efter påske 2tr
42,3 hel tref d, III årg (3:14-15) 2 Mos 3,10-14 3. søndag efter påske 2tr
42,3 hel tref d, III årg (4:5-12) ApG 4,7-12 3. søndag efter påske 2tr
42,3 hel tref d, III årg (15:1-9) Joh 15,1-11 18. søndag efter trinitatis 2tr
43,1 1 e tref, I årg   Rom 6,3-11 6. søndag efter trinitatis 1tr
43,1 1 e tref, I årg (3:1-8) Joh 3,1-15 Trinitatis søndag 1tr
43,2 1 e tref, II årg (3:4-8) Tit 3,4-7 Helligtrekongers søndag 1tr
43,3 1 e tref, III årg   ApG 8,26-39 15. søndag efter trinitatis 2tr
44,1 2 e tref, I årg (25:6-7) Es 25,6-9 2. søndag efter trinitatis 1tr
44,1 2 e tref, I årg   Luk 14,16-24 2. søndag efter trinitatis 1tr
44,2 2 e tref, II årg (1:26-31) 1 Kor 1,21-31 Mariæ bebudelses dag 2tr
44,2 2 e tref, II årg   Luk 19,1-10 7. søndag efter trinitatis 1tr
44,3 2 e tref, III årg (8:28-30) Rom 8,24-28 5. søndag efter påske 2tr
44,3 2 e tref, III årg (1:35-46) Joh 1,35-51 19. søndag efter trinitatis 2tr
45,1 3 e tref, I årg   Luk 15,1-10 3. søndag efter trinitatis 1tr
45,2 3 e tref, II årg   Es 65,1-2 3. søndag efter trinitatis 2tr
45,2 3 e tref, II årg   Luk 15,11-32 3. søndag efter trinitatis 2tr
45,2 3 e tref, II årg   1 Pet 5,6-11 3. søndag efter trinitatis 1tr
45,3 3 e tref, III årg (44:21-22) Es 44,22-28 19. søndag efter trinitatis 1tr
46,1 4 e tref, I årg   Rom 14,7-13 4. søndag efter trinitatis 2tr
46,1 4 e tref, I årg (12:1-10) 2 Sam 11,26-12,7a 4. søndag efter trinitatis 1tr
46,3 4 e tref, III årg (13:1-5) Luk 13,1-9 21. søndag efter trinitatis 2tr
46,3 4 e tref, III årg (6:1-5) Gal 5,25-6,8 15. søndag efter trinitatis 1tr
47,1 apostlad, I årg   1 Tim 1,12-17 13. søndag efter trinitatis 2tr
47,1 apostlad, I årg (12:1-4) 1 Mos 12,1-3 Nytårsdag 1tr
47,1 apostlad, I årg   Luk 5,1-11 5. søndag efter trinitatis 1tr
47,2 apostlad, II årg (1:4-10) Jer 1,4-9 5. søndag efter trinitatis 2tr
47,2 apostlad, II årg   1 Pet 2,4-10 5. søndag efter trinitatis 2tr
47,2 apostlad, II årg (16:13-20) Matt 16,13-26 5. søndag efter trinitatis 2tr
47,3 apostlad, III årg (12:12-26) 1 Kor 12,12-20 19. søndag efter trinitatis 2tr
48,1 6 e tref, I årg (50:4-5) Es 50,4-7 Skt. Stefans dag - 2. juledag 2tr
48,1 6 e tref, I årg (12:16-21) Rom 12,9-16a 2. søndag efter helligtrekonger 1tr
48,1 6 e tref, I årg   Rom 12,16b-21 3. søndag efter helligtrekonger 1tr
48,1 6 e tref, I årg   Matt 5,20-26 6. søndag efter trinitatis 1tr
48,2 6 e tref, II årg (16:24-27) Matt 16,13-26 5. søndag efter trinitatis 2tr
49,2 Kr förklar d, II årg (17:1-8) Joh 17,1-11 5. søndag efter påske 2tr
49,3 Kr förklar d, III årg (5:1-8) 2 Kor 5,1-10 24. søndag efter trinitatis 2tr
49,3 Kr förklar d, III årg (17:9-13) Matt 17,1-9 Sidste søndag efter helligtrekonger 1tr
49,4 Kr förklar d, I II III årg   2 Mos 34,27-35 Sidste søndag efter helligtrekonger 1tr
49,4 Kr förklar d, I II III årg   2 Pet 1,16-18 Sidste søndag efter helligtrekonger 1tr
49,4 Kr förklar d, I II III årg (17:1-8) Matt 17,1-9 Sidste søndag efter helligtrekonger 1tr
50,1 8 e tref, I årg   Mika 3,5-7 8. søndag efter trinitatis 2tr
50,1 8 e tref, I årg   1 Joh 4,1-6 8. søndag efter trinitatis 2tr
50,1 8 e tref, I årg   Matt 7,15-21 8. søndag efter trinitatis 1tr
50,2 8 e tref, II årg (3:10-15) 1 Kor 3,10-17 Sidste søndag i kirkeåret 2tr
50,2 8 e tref, II årg   Matt 7,22-29 8. søndag efter trinitatis 2tr
50,3 8 e tref, III årg (7:1-7) Jer 7,1-11 23. søndag efter trinitatis 2tr
50,3 8 e tref, III årg (7:13-14) Matt 7,7-14 Bededag 2tr
50,3 8 e tref, III årg (8:12-17) Rom 8,14-17 8. søndag efter trinitatis 1tr
51,1 9 e tref, I årg   Matt 25,14-30 Søndag septuagesima 2tr
51,1 9 e tref, I årg   1 Pet 4,7b-11 6. søndag efter påske 1tr
51,2 9 e tref, II årg   Es 10,1-3 9. søndag efter trinitatis 2tr
51,2 9 e tref, II årg (12:42-48) Luk 12,32-48 9. søndag efter trinitatis 2tr
51,2 9 e tref, II årg   1 Joh 3,13-18 2. søndag efter trinitatis 1tr
51,3 9 e tref, III årg (8:4-6) Am 8,4-7 23. søndag efter trinitatis 1tr
51,3 9 e tref, III årg   Ef 4,22-28 19. søndag efter trinitatis 1tr
52,1 10 e tref, I årg (19:41-47) Luk 19,41-48 10. søndag efter trinitatis 1tr
52,2 10 e tref, II årg   Es 5,1-7 20. søndag efter trinitatis 2tr
52,2 10 e tref, II årg (4:23-30) Luk 4,16-30 1. søndag i advent 2tr
52,3 10 e tref, III årg (30:11-16) 5 Mos 30,15-20 11. søndag efter trinitatis 2tr
52,3 10 e tref, III årg (2:1-5) Åb 2,1-7 3. søndag i fasten 2tr
52,3 10 e tref, III årg (11:20-24) Matt 11,16-24 10. søndag efter trinitatis 2tr
52,3 10 e tref, III årg (30:11-16) 5 Mos 30,11-14 6. søndag efter trinitatis 1tr
53,1 11 e tref, I årg (3:21-26) Rom 3,19-22a Julesøndag 2tr
53,1 11 e tref, I årg (3:21-26) Rom 3,23-28 6. søndag efter trinitatis 2tr
53,1 11 e tref, I årg   Luk 18,9-14 11. søndag efter trinitatis 1tr
53,2 11 e tref, II årg (21:28-31) Matt 21,28-44 20. søndag efter trinitatis 2tr
53,3 11 e tref, III årg (1:22-27) Jak 1,22-25 5. søndag efter påske 1tr
54,1 12 e tref, I årg (3:4-8) 2 Kor 3,4-9 12. søndag efter trinitatis 1tr
54,1 12 e tref, I årg   Mark 7,31-37 12. søndag efter trinitatis 1tr
54,2 12 e tref, II årg (8:31-36) Joh 8,28-36 4. søndag efter påske 2tr
54,2 12 e tref, II årg (4:31-5:6) Gal 4,4-79 Julesøndag 1tr
54,3 12 e tref, III årg (3:17-19) 1 Mos 3,1-19 1. søndag i fasten 1tr
54,3 12 e tref, III årg   Rom 8,18-23 4. søndag efter trinitatis 1tr
55,1 13 e tref, I årg (4:7-10) 1 Joh 4,7-11 Juledag - Kristi fødsels dag 2tr
55,1 13 e tref, I årg (19:16-18) 3 Mos 19,9-18 13. søndag efter trinitatis 1tr
55,1 13 e tref, I årg   Luk 10,23-37 13. søndag efter trinitatis 1tr
55,2 13 e tref, II årg (5:38-48) Matt 5,43-48 4. søndag efter trinitatis 2tr
55,2 13 e tref, II årg (10:17-19) 5 Mos 10,17-21 3. søndag efter helligtrekonger 1tr
55,2 13 e tref, II årg   Rom 13,8-10 4. søndag efter helligtrekonger 1tr
55,3 13 e tref, III årg (12:41-44) Mark 12,38-44 23. søndag efter trinitatis 2tr
55,3 13 e tref, III årg (12:9-15) Rom 12,9-16a 2. søndag efter helligtrekonger 1tr
56,1 14 e tref, I årg (17:18-23) Joh 17,20-26 6. søndag efter påske 2tr
56,1 14 e tref, I årg   Ef 4,1-6 17. søndag efter trinitatis 1tr
56,2 14 e tref, II årg   Ef 2,17-22 3. søndag efter trinitatis 2tr
56,2 14 e tref, II årg (22:24-47) Luk 22,24-32 1. søndag i fasten 2tr
57,1 15 e tref, I årg   Matt 6,24-34 15. søndag efter trinitatis 1tr
57,2 15 e tref, II årg   Luk 10,38-42 15. søndag efter trinitatis 2tr
57,3 15 e tref, III årg (32:30-35) 2 Mos 32,30-32 3. søndag i fasten 2tr
57,3 15 e tref, III årg (6:7-10) 1 Tim 6,6-12 1. søndag efter trinitatis 2tr
58,1 16 e tref, I årg (11:17-27) Joh 11,19-45 16. søndag efter trinitatis 2tr
58,1 16 e tref, I årg (11:38-44) Joh 11,19-45 16. søndag efter trinitatis 2tr
58,2 16 e tref, II årg (4:7-11) 2 Kor 4,5-10 3. søndag i advent 2tr
58,2 16 e tref, II årg   Luk 7,11-17 16. søndag efter trinitatis 1tr
58,3 16 e tref, III årg   Es 51,12-16 25. søndag efter trinitatis 1tr
58,3 16 e tref, III årg   Matt 9,18-26 24. søndag efter trinitatis 1tr
59,1 17 e tref, I årg (4:16-21) 1 Joh 4,12-16a 18. søndag efter trinitatis 2tr
59,1 17 e tref, I årg   1 Joh 4,16b-21 1. søndag efter trinitatis 1tr
59,1 17 e tref, I årg   Luk 16,19-31 1. søndag efter trinitatis 1tr
59,2 17 e tref, II årg   Luk 12,13-21 1. søndag efter trinitatis 2tr
59,3 17 e tref, III årg (16:1-8) Luk 16,1-9 9. søndag efter trinitatis 1tr
60,1 18 e tref, I årg   Mika 6,6-8 13. søndag efter trinitatis 2tr
60,1 18 e tref, I årg (1:4-9) 1 Kor 1,4-8 18. søndag efter trinitatis 1tr
60,2 18 e tref, II årg (30:19-20) 5 Mos 30,15-20 11. søndag efter trinitatis 2tr
60,2 18 e tref, II årg (10:1-4) Rom 10,4-13 11. søndag efter trinitatis 2tr
61,1 19 e tref, I årg   1 Mos 15,1-6 3. søndag efter helligtrekonger 2tr
61,1 19 e tref, I årg (6:10-18) Ef 6,10-17 21. søndag efter trinitatis 1tr
61,1 19 e tref, I årg   Mark 2,1-12 19. søndag efter trinitatis 1tr
61,2 19 e tref, II årg (11:1-3) Hebr 11,1-6 3. søndag efter helligtrekonger 2tr
61,2 19 e tref, II årg (9:8-17) 1 Mos 9,12-16 15. søndag efter trinitatis 1tr
61,3 19 e tref, III årg   Hebr 10,19-25 Bededag 2tr
62,1 20 e tref, I årg   1 Mos 1,27-31 2. søndag i fasten 2tr
62,1 20 e tref, I årg (5:21-21) Ef 5,15-21 20. søndag efter trinitatis 1tr
62,2 20 e tref, II årg   Mark 10,13-16 1. søndag efter helligtrekonger 2tr
63,1 21 e tref, I årg (13:7-8) Rom 13,8-10 4. søndag efter helligtrekonger 1tr
63,1 21 e tref, I årg (13:7-8) Rom 13,1-7 23. søndag efter trinitatis 1tr
63,1 21 e tref, I årg   Matt 22,15-22 23. søndag efter trinitatis 1tr
63,2 21 e tref, II årg (4:8-12) 1 Mos 4,1-12 1. søndag i fasten 2tr
63,2 21 e tref, II årg (7:12-12) Matt 7,7-14 Bededag 2tr
63,3 21 e tref, III årg (4:1-4) Mika 4,1-3 Sidste søndag i kirkeåret 2tr
64,2 22 e tref, II årg (22:1-3) Matt 22,1-14 20. søndag efter trinitatis 1tr
64,2 22 e tref, II årg (22:10-14) Matt 22,1-14 20. søndag efter trinitatis 1tr
65,1 23 e tref, I årg   1 Mos 50,15-21 22. søndag efter trinitatis 1tr
65,1 23 e tref, I årg   1 Pet 3,8-9 5. søndag efter trinitatis 1tr
65,1 23 e tref, I årg   Matt 18,21-35 22. søndag efter trinitatis 1tr
65,2 23 e tref, II årg   Ef 4,30-32 22. søndag efter trinitatis 2tr
67,1 sönd f domssönd, I årg   Hebr 3,12-14 10. søndag efter trinitatis 2tr
67,1 sönd f domssönd, I årg   Matt 25,1-13 2. søndag i advent 2tr
67,2 sönd f domssönd, II årg (12:35-40) Luk 12,32-48 9. søndag efter trinitatis 2tr
67,3 sönd f domssönd, III årg (3:20-21) Fil 3,17-21 23. søndag efter trinitatis 2tr
67,3 sönd f domssönd, III årg (12:32-32) Luk 12,32-48 9. søndag efter trinitatis 2tr
68,1 domssönd, I årg   Matt 25,31-46 Sidste søndag i kirkeåret 1tr
68,2 domssönd, II årg (3:8-13) 2 Pet 3,8-15a 25. søndag efter trinitatis 2tr
68,3 domssönd, III årg (15:22-28) 1 Kor 15,21-28 16. søndag efter trinitatis 2tr
68,3 domssönd, III årg (5:24-29) Joh 5,17-29 24. søndag efter trinitatis 2tr
68,4 domssönd, I II III årg   Es 65,17-19 Sidste søndag i kirkeåret 1tr
69,1 kyndelsmässod, I årg (1:1-7) 1 Joh 1,1-3 Mariæ bebudelses dag 1tr
69,1 kyndelsmässod, I årg (1:1-7) 1 Joh 1,5-2,2 9. søndag efter trinitatis 1tr
69,3 kyndelsmässod, III årg (2:42-46) ApG 2,42-47 Anden pinsedag 2tr
69,4 kyndelsmässod, I II III årg (2:22-32) Luk 2,25-40 Julesøndag 1tr
70,1 Marie beb d, I årg   Es 7,10-14 Mariæ bebudelses dag 2tr
70,1 Marie beb d, I årg   Rom 8,1-4 7. søndag efter trinitatis 2tr
70,1 Marie beb d, I årg   Es 7,10-14 Mariæ bebudelses dag 1tr
70,2 Marie beb d, II årg (4:18-21) Rom 4,18-22 4. søndag efter helligtrekonger 2tr
70,3 Marie beb d, III årg (1:3-6) Ef 1,3-14 Trinitatis søndag 2tr
70,3 Marie beb d, III årg   Luk 1,46-55 Mariæ bebudelses dag 2tr
70,4 Marie beb d, I II III årg   Luk 1,26-38 Mariæ bebudelses dag 1tr
71,1 midsommard, I årg   Es 40,1-8 3. søndag i advent 2tr
71,2 midsommard, II årg (17:22-31) ApG 17,22-34 Søndag septuagesima 2tr
71,3 midsommard, III årg (45:8-9) Es 45,5-12 Søndag seksagesima 2tr
71,3 midsommard, III årg   Luk 1,67-80 3. søndag i advent 2tr
72,2 hel Mik d, II årg (2:3-9) 2 Tim 2,8-13 14. søndag efter trinitatis 2tr
72,2 hel Mik d, II årg (18:1-10) Matt 18,1-14 22. søndag efter trinitatis 2tr
72,3 hel Mik d, III årg (28:10-17) 1 Mos 28,10-18 19. søndag efter trinitatis 2tr
72,3 hel Mik d, III årg (1:47-51) Joh 1,35-51 19. søndag efter trinitatis 2tr
73,1 tacksägelsed, I årg   Luk 17,11-19 14. søndag efter trinitatis 1tr
73,3 tacksägelsed, III årg (12:1-2) Es 12 4. søndag i advent 2tr
73,3 tacksägelsed, III årg (3:16-17) Kol 3,12-17 5. søndag efter helligtrekonger 2tr
73,3 tacksägelsed, III årg (3:16-17) Kol 3,12-17 5. søndag efter helligtrekonger 1tr
74,1 alla helg d, I årg (49:8-10) Es 49,8-11 Alle helgens dag 2tr
74,1 alla helg d, I årg (7:9-17) Åb 7,17 Alle helgens dag 1tr
74,1 alla helg d, I årg   Matt 5,1-12 Alle helgens dag 1tr
74,2 alla helg d, II årg   Matt 5,13-16 Alle helgens dag 2tr
74,2 alla helg d, II årg   Es 60,18-22 Alle helgens dag 1tr
75,1 sönd e alla helg d, I årg (3:1-3) 1 Joh 2,28-3,3 2. søndag efter helligtrekonger 2tr
75,2 sönd e alla helg d, II årg (6:37-40) Joh 6,37 Midfaste søndag 2tr
76 kyrkmässa, enda årg   1 Kong 8,22-30 2. søndag efter helligtrekonger 2tr
76 kyrkmässa, enda årg (21:1-6) Åb 21,1-7 Alle helgens dag 2tr
77 passionsgtj, enda årg (22:1-23:25) Luk 22,24-32 1. søndag i fasten 2tr
77 passionsgtj, enda årg (14:1-15:20) Mark 14,3-9 Palmesøndag 2tr
77 passionsgtj, enda årg (17:1-19) Joh 17,1-11 5. søndag efter påske 2tr
77 passionsgtj, enda årg (26:1-27:31) Matt 26,17-30 Skærtorsdag 1tr
77 passionsgtj, enda årg (26:1-27:31) Matt 27,31-56 Langfredag 1tr

Följande predikotexter saknas i Evb 83

Sl 27,1-5 Julesøndag 2tr
Sl 90 Nytårsdag 2tr
Sl 8 1. søndag efter helligtrekonger 2tr
1 Kong 8,1 2. søndag efter helligtrekonger 2tr
1 Kong 8,12-13 2. søndag efter helligtrekonger 2tr
Præd 8,9-15 5. søndag efter helligtrekonger 2tr
Es 2,2-5 Sidste søndag efter helligtrekonger 2tr
Job 9,1-12 Søndag septuagesima 2tr
Sl 31,2-6 Fastelavns søndag 2tr
2 Mos 32,7-10 3. søndag i fasten 2tr
Sl 116 Skærtorsdag 2tr
Sl 22,2-22a Langfredag 2tr
Sl 118,19-29 Påskedag 2tr
Sl 16,5-11 Anden påskedag 2tr
Sl 130 Bededag 2tr
Sl 124 4. søndag efter påske 2tr
Sl 113 Kristi himmelfarts dag 2tr
Joel 3,1-5 6. søndag efter påske 2tr
Ez 11,19-20 Anden pinsedag 2tr
Es 49,1-6 Trinitatis søndag 2tr
Præd 5,9-19 1. søndag efter trinitatis 2tr
Jer 15,10 2. søndag efter trinitatis 2tr
Jer 15,15-21 2. søndag efter trinitatis 2tr
5 Mos 24,17-22 4. søndag efter trinitatis 2tr
2 Mos 20,1-17 6. søndag efter trinitatis 2tr
Præd 3,1-11 7. søndag efter trinitatis 2tr
Ez 33,23 10. søndag efter trinitatis 2tr
Ez 33,30-33 10. søndag efter trinitatis 2tr
Sl 39,5-14 14. søndag efter trinitatis 2tr
Sl 73,23-28 15. søndag efter trinitatis 2tr
Sl 139,1-12 16. søndag efter trinitatis 2tr
Sl 40,2-6 17. søndag efter trinitatis 2tr
Sl 121 18. søndag efter trinitatis 2tr
Ez 18,1-4a 21. søndag efter trinitatis 2tr
Es 49,13-18 22. søndag efter trinitatis 2tr
Dan 7,9-10 24. søndag efter trinitatis 2tr
Job 14,7-15 25. søndag efter trinitatis 2tr
Jak 4,13-17 Nytårsdag 2tr
Rom 4,25 4. søndag efter helligtrekonger 2tr
2 Pet 1,3-11 Midfaste søndag 2tr
ApG 9,1-18 4. søndag efter påske 2tr
Jak 3,1-12 12. søndag efter trinitatis 2tr
Jud 20-25 17. søndag efter trinitatis 2tr
Rom 11,25-32 20. søndag efter trinitatis 2tr
Åb 3,7-13 21. søndag efter trinitatis 2tr
Joh 3,25-36 4. søndag i advent 2tr
Luk 14,25-35 2. søndag efter trinitatis 2tr
Matt 19,16-26 6. søndag efter trinitatis 2tr
Matt 10,24-31 7. søndag efter trinitatis 2tr
Matt 12,31-42 12. søndag efter trinitatis 2tr
Matt 20,20-28 13. søndag efter trinitatis 2tr
Mark 2,14-22 17. søndag efter trinitatis 2tr
Sl 24 1. søndag i advent 1tr
Sl 84 1. søndag efter helligtrekonger 1tr
Job 38,12-18 4. søndag efter helligtrekonger 1tr
Job 38,31-33 4. søndag efter helligtrekonger 1tr
Præd 8,9-15 5. søndag efter helligtrekonger 1tr
Sl 2 Fastelavns søndag 1tr
Sl 42,2-6 2. søndag i fasten 1tr
5 Mos 18,9-15 3. søndag i fasten 1tr
2 Mos 12,1-11 Skærtorsdag 1tr
Sl 118,19-29 Påskedag 1tr
Sl 22,22b-32 Anden påskedag 1tr
Sl 30 1. søndag efter påske 1tr
Ez 34,11-16 2. søndag efter påske 1tr
Sl 51,3-19 Bededag 1tr
Ez 36,26-28 4. søndag efter påske 1tr
Hagg 2,4b-9 6. søndag efter påske 1tr
Sl 104,24-30 Anden pinsedag 1tr
Sl 126 7. søndag efter trinitatis 1tr
Ordsp 3,27-35 9. søndag efter trinitatis 1tr
Job 5,8-16 11. søndag efter trinitatis 1tr
Sl 115,1-9 12. søndag efter trinitatis 1tr
3 Mos 19,1-2 13. søndag efter trinitatis 1tr
Sl 103,1-13 14. søndag efter trinitatis 1tr
Sl 103,22 14. søndag efter trinitatis 1tr
1 Mos 8,20-22 15. søndag efter trinitatis 1tr
1 Mos 8,20-22 15. søndag efter trinitatis 1tr
Sl 19,2-7 17. søndag efter trinitatis 1tr
Es 40,18-25 18. søndag efter trinitatis 1tr
Ez 37,1-14 24. søndag efter trinitatis 1tr
Rom 12,6 2. søndag efter helligtrekonger 1tr
1 Kor 9,24-27 Søndag septuagesima 1tr
1 Thess 4,1-7 2. søndag i fasten 1tr
Ef 5,1 3. søndag i fasten 1tr
Hebr 8,10-12 Bededag 1tr
Jak 1,17-21 4. søndag efter påske 1tr
1 Pet 3,15a 5. søndag efter trinitatis 1tr
Åb 7,1-1 Alle helgens dag 1tr
1 Thess 4,13-18 25. søndag efter trinitatis 1tr
2 Thess 2,13-17 Sidste søndag i kirkeåret 1tr
Joh 1,19-28 4. søndag i advent 1tr
Mark 4,1-20 Søndag seksagesima 1tr
Matt 3,1-10 Bededag 1tr
Mark 16,14-20 Kristi himmelfarts dag 1tr
Luk 6,36-42 4. søndag efter trinitatis 1tr
Luk 14,1-11 17. søndag efter trinitatis 1tr
Matt 22,34-46 18. søndag efter trinitatis 1tr
Matt 24,15-28 25. søndag efter trinitatis 1tr

Den danske Folkekirkens texter
uppställda i textordning.

1 Mos 1,27-31 2. søndag i fasten 2tr
1 Mos 3,1-19 1. søndag i fasten 1tr
1 Mos 4,1-12 1. søndag i fasten 2tr
1 Mos 8,20-22 15. søndag efter trinitatis 1tr
1 Mos 8,20-22 15. søndag efter trinitatis 1tr
1 Mos 9,12-16 15. søndag efter trinitatis 1tr
1 Mos 11,1-9 Pinsedag 1tr
1 Mos 12,1-3 Nytårsdag 1tr
1 Mos 15,1-6 3. søndag efter helligtrekonger 2tr
1 Mos 22,1-18 Langfredag 1tr
1 Mos 28,10-18 19. søndag efter trinitatis 2tr
1 Mos 32,25-32 5. søndag efter påske 1tr
1 Mos 50,15-21 22. søndag efter trinitatis 1tr
2 Mos 3,1-7 3. søndag efter påske 2tr
2 Mos 3,10-14 3. søndag efter påske 2tr
2 Mos 12,1-11 Skærtorsdag 1tr
2 Mos 16,11-18 Midfaste søndag 2tr
2 Mos 20,1-17 6. søndag efter trinitatis 2tr
2 Mos 32,7-10 3. søndag i fasten 2tr
2 Mos 32,30-32 3. søndag i fasten 2tr
2 Mos 33,18-23 2. søndag efter helligtrekonger 1tr
2 Mos 34,27-35 Sidste søndag efter helligtrekonger 1tr
3 Mos 19,1-2 13. søndag efter trinitatis 1tr
3 Mos 19,9-18 13. søndag efter trinitatis 1tr
4 Mos 21,4-9 Trinitatis søndag 1tr
5 Mos 6,4-9 10. søndag efter trinitatis 1tr
5 Mos 8,1-3 Midfaste søndag 1tr
5 Mos 10,17-21 3. søndag efter helligtrekonger 1tr
5 Mos 18,9-15 3. søndag i fasten 1tr
5 Mos 24,17-22 4. søndag efter trinitatis 2tr
5 Mos 30,11-14 6. søndag efter trinitatis 1tr
5 Mos 30,15-20 11. søndag efter trinitatis 2tr
2 Sam 11,26-12,7a 4. søndag efter trinitatis 1tr
1 Kong 8,1 2. søndag efter helligtrekonger 2tr
1 Kong 8,12-13 2. søndag efter helligtrekonger 2tr
1 Kong 8,22-30 2. søndag efter helligtrekonger 2tr
2 Kong 5,1-5 21. søndag efter trinitatis 1tr
2 Kong 5,9-15 21. søndag efter trinitatis 1tr
Ez 11,19-20 Anden pinsedag 2tr
Ez 18,1-4a 21. søndag efter trinitatis 2tr
Ez 33,23 10. søndag efter trinitatis 2tr
Ez 33,30-33 10. søndag efter trinitatis 2tr
Ez 34,11-16 2. søndag efter påske 1tr
Ez 36,26-28 4. søndag efter påske 1tr
Ez 37,1-14 24. søndag efter trinitatis 1tr
Job 5,8-16 11. søndag efter trinitatis 1tr
Job 9,1-12 Søndag septuagesima 2tr
Job 14,7-15 25. søndag efter trinitatis 2tr
Job 19,23-27a 16. søndag efter trinitatis 1tr
Job 38,1-11 4. søndag efter helligtrekonger 1tr
Job 38,12-18 4. søndag efter helligtrekonger 1tr
Job 38,31-33 4. søndag efter helligtrekonger 1tr
Sl 2 Fastelavns søndag 1tr
Sl 8 1. søndag efter helligtrekonger 2tr
Sl 16,5-11 Anden påskedag 2tr
Sl 19,2-7 17. søndag efter trinitatis 1tr
Sl 22,2-22a Langfredag 2tr
Sl 22,22b-32 Anden påskedag 1tr
Sl 23 2. søndag efter påske 2tr
Sl 24 1. søndag i advent 1tr
Sl 27,1-5 Julesøndag 2tr
Sl 30 1. søndag efter påske 1tr
Sl 31,2-6 Fastelavns søndag 2tr
Sl 39,5-14 14. søndag efter trinitatis 2tr
Sl 40,2-6 17. søndag efter trinitatis 2tr
Sl 42,2-6 2. søndag i fasten 1tr
Sl 51,3-19 Bededag 1tr
Sl 73,23-28 15. søndag efter trinitatis 2tr
Sl 84 1. søndag efter helligtrekonger 1tr
Sl 90 Nytårsdag 2tr
Sl 103,1-13 14. søndag efter trinitatis 1tr
Sl 103,22 14. søndag efter trinitatis 1tr
Sl 104,24-30 Anden pinsedag 1tr
Sl 110,1-4 Kristi himmelfarts dag 1tr
Sl 113 Kristi himmelfarts dag 2tr
Sl 115,1-9 12. søndag efter trinitatis 1tr
Sl 116 Skærtorsdag 2tr
Sl 118,19-29 Påskedag 2tr
Sl 118,19-29 Påskedag 1tr
Sl 121 18. søndag efter trinitatis 2tr
Sl 124 4. søndag efter påske 2tr
Sl 126 7. søndag efter trinitatis 1tr
Sl 130 Bededag 2tr
Sl 139,1-12 16. søndag efter trinitatis 2tr
Ordsp 3,27-35 9. søndag efter trinitatis 1tr
Præd 3,1-11 7. søndag efter trinitatis 2tr
Præd 5,9-19 1. søndag efter trinitatis 2tr
Præd 8,9-15 5. søndag efter helligtrekonger 2tr
Præd 8,9-15 5. søndag efter helligtrekonger 1tr
Es 2,2-5 Sidste søndag efter helligtrekonger 2tr
Es 5,1-7 20. søndag efter trinitatis 2tr
Es 6,1-8 5. søndag efter trinitatis 1tr
Es 7,10-14 Mariæ bebudelses dag 2tr
Es 7,10-14 Mariæ bebudelses dag 1tr
Es 9,1-6a Juleaften 2tr
Es 9,1-6a Juledag - Kristi fødsels dag 2tr
Es 9,1-6a Juleaften 1tr
Es 9,1-6a Juledag - Kristi fødsels dag 1tr
Es 10,1-3 9. søndag efter trinitatis 2tr
Es 11,1-10 2. søndag i advent 2tr
Es 11,1-10 2. søndag i advent 1tr
Es 12 4. søndag i advent 2tr
Es 25,6-9 2. søndag efter trinitatis 1tr
Es 35 3. søndag i advent 1tr
Es 40,1-8 3. søndag i advent 2tr
Es 40,18-25 18. søndag efter trinitatis 1tr
Es 40,26-31 4. søndag efter helligtrekonger 2tr
Es 42,1-9 1. søndag i advent 2tr
Es 43,10-12 1. søndag efter påske 2tr
Es 44,1-8 5. søndag efter påske 2tr
Es 44,22-28 19. søndag efter trinitatis 1tr
Es 45,5-12 Søndag seksagesima 2tr
Es 49,1-6 Trinitatis søndag 2tr
Es 49,8-11 Alle helgens dag 2tr
Es 49,13-18 22. søndag efter trinitatis 2tr
Es 50,4-7 Skt. Stefans dag - 2. juledag 2tr
Es 51,12-16 25. søndag efter trinitatis 1tr
Es 52,7-10 4. søndag i advent 1tr
Es 54,7-10 3. søndag efter påske 1tr
Es 55,6-11 Søndag seksagesima 1tr
Es 57,15-19 3. søndag efter trinitatis 1tr
Es 58,5-12 1. søndag efter trinitatis 1tr
Es 60,1-6 Helligtrekongers søndag 2tr
Es 60,1-6 Helligtrekongers søndag 1tr
Es 60,18-22 Alle helgens dag 1tr
Es 63,7-9 Julesøndag 1tr
Es 65,1-2 3. søndag efter trinitatis 2tr
Es 65,17-19 Sidste søndag i kirkeåret 1tr
Jer 1,4-9 5. søndag efter trinitatis 2tr
Jer 1,17-19 Skt. Stefans dag - 2. juledag 1tr
Jer 7,1-11 23. søndag efter trinitatis 2tr
Jer 9,22-23 Søndag septuagesima 1tr
Jer 15,10 2. søndag efter trinitatis 2tr
Jer 15,15-21 2. søndag efter trinitatis 2tr
Jer 18,1-6 20. søndag efter trinitatis 1tr
Jer 23,16-24 8. søndag efter trinitatis 1tr
Jer 31,31-34 Pinsedag 2tr
Dan 7,9-10 24. søndag efter trinitatis 2tr
Dan 7,13-14 24. søndag efter trinitatis 2tr
Joel 3,1-5 6. søndag efter påske 2tr
Am 8,4-7 23. søndag efter trinitatis 1tr
Jon 2 12. søndag efter trinitatis 2tr
Mika 3,5-7 8. søndag efter trinitatis 2tr
Mika 4,1-3 Sidste søndag i kirkeåret 2tr
Mika 6,6-8 13. søndag efter trinitatis 2tr
Hagg 2,4b-9 6. søndag efter påske 1tr
Zak 9,9-10 Palmesøndag 2tr
Zak 9,9-10 Palmesøndag 1tr
Matt 2,1-12 Helligtrekongers søndag 2tr
Matt 2,1-12 Helligtrekongers søndag 1tr
Matt 2,13-23 Julesøndag 2tr
Matt 3,1-10 Bededag 1tr
Matt 3,13-17 Fastelavns søndag 1tr
Matt 4,1-11 1. søndag i fasten 1tr
Matt 5,1-12 Alle helgens dag 1tr
Matt 5,13-16 Alle helgens dag 2tr
Matt 5,20-26 6. søndag efter trinitatis 1tr
Matt 5,43-48 4. søndag efter trinitatis 2tr
Matt 6,5-13 Nytårsdag 2tr
Matt 6,24-34 15. søndag efter trinitatis 1tr
Matt 7,7-14 Bededag 2tr
Matt 7,15-21 8. søndag efter trinitatis 1tr
Matt 7,22-29 8. søndag efter trinitatis 2tr
Matt 8,1-13 3. søndag efter helligtrekonger 1tr
Matt 8,23-27 4. søndag efter helligtrekonger 1tr
Matt 9,18-26 24. søndag efter trinitatis 1tr
Matt 10,24-31 7. søndag efter trinitatis 2tr
Matt 10,32-42 Skt. Stefans dag - 2. juledag 2tr
Matt 11,2-10 3. søndag i advent 1tr
Matt 11,16-24 10. søndag efter trinitatis 2tr
Matt 11,25-30 Sidste søndag i kirkeåret 2tr
Matt 12,31-42 12. søndag efter trinitatis 2tr
Matt 13,24-30 5. søndag efter helligtrekonger 2tr
Matt 13,24-30 5. søndag efter helligtrekonger 1tr
Matt 14,22-33 4. søndag efter helligtrekonger 2tr
Matt 15,21-28 2. søndag i fasten 1tr
Matt 16,13-26 5. søndag efter trinitatis 2tr
Matt 17,1-9 Sidste søndag efter helligtrekonger 1tr
Matt 18,1-14 22. søndag efter trinitatis 2tr
Matt 18,21-35 22. søndag efter trinitatis 1tr
Matt 19,16-26 6. søndag efter trinitatis 2tr
Matt 20,1-16 Søndag septuagesima 1tr
Matt 20,20-28 13. søndag efter trinitatis 2tr
Matt 21,1-9 1. søndag i advent 1tr
Matt 21,1-9 Palmesøndag 1tr
Matt 21,28-44 20. søndag efter trinitatis 2tr
Matt 22,1-14 20. søndag efter trinitatis 1tr
Matt 22,15-22 23. søndag efter trinitatis 1tr
Matt 22,34-46 18. søndag efter trinitatis 1tr
Matt 23,34-39 Skt. Stefans dag - 2. juledag 1tr
Matt 24,15-28 25. søndag efter trinitatis 1tr
Matt 25,1-13 2. søndag i advent 2tr
Matt 25,14-30 Søndag septuagesima 2tr
Matt 25,31-46 Sidste søndag i kirkeåret 1tr
Matt 26,17-30 Skærtorsdag 1tr
Matt 27,31-56 Langfredag 1tr
Matt 28,1-8 Påskedag 2tr
Matt 28,16-20 Trinitatis søndag 2tr
Mark 2,1-12 19. søndag efter trinitatis 1tr
Mark 2,14-22 17. søndag efter trinitatis 2tr
Mark 4,1-20 Søndag seksagesima 1tr
Mark 4,26-32 Søndag seksagesima 2tr
Mark 7,31-37 12. søndag efter trinitatis 1tr
Mark 9,14-29 2. søndag i fasten 2tr
Mark 10,13-16 1. søndag efter helligtrekonger 2tr
Mark 12,38-44 23. søndag efter trinitatis 2tr
Mark 14,3-9 Palmesøndag 2tr
Mark 16,1-8 Påskedag 1tr
Mark 16,14-20 Kristi himmelfarts dag 1tr
Luk 1,26-38 Mariæ bebudelses dag 1tr
Luk 1,46-55 Mariæ bebudelses dag 2tr
Luk 1,67-80 3. søndag i advent 2tr
Luk 2,1-14 Juleaften 2tr
Luk 2,1-14 Juleaften 1tr
Luk 2,1-14 Juledag - Kristi fødsels dag 1tr
Luk 2,21 Nytårsdag 1tr
Luk 2,25-40 Julesøndag 1tr
Luk 2,41-52 1. søndag efter helligtrekonger 1tr
Luk 4,16-30 1. søndag i advent 2tr
Luk 5,1-11 5. søndag efter trinitatis 1tr
Luk 6,36-42 4. søndag efter trinitatis 1tr
Luk 7,11-17 16. søndag efter trinitatis 1tr
Luk 7,36-50 11. søndag efter trinitatis 2tr
Luk 10,23-37 13. søndag efter trinitatis 1tr
Luk 10,38-42 15. søndag efter trinitatis 2tr
Luk 11,14-28 3. søndag i fasten 1tr
Luk 12,13-21 1. søndag efter trinitatis 2tr
Luk 12,32-48 9. søndag efter trinitatis 2tr
Luk 13,1-9 21. søndag efter trinitatis 2tr
Luk 14,1-11 17. søndag efter trinitatis 1tr
Luk 14,16-24 2. søndag efter trinitatis 1tr
Luk 14,25-35 2. søndag efter trinitatis 2tr
Luk 15,1-10 3. søndag efter trinitatis 1tr
Luk 15,11-32 3. søndag efter trinitatis 2tr
Luk 16,1-9 9. søndag efter trinitatis 1tr
Luk 16,19-31 1. søndag efter trinitatis 1tr
Luk 17,5-10 3. søndag efter helligtrekonger 2tr
Luk 17,11-19 14. søndag efter trinitatis 1tr
Luk 17,20-33 25. søndag efter trinitatis 2tr
Luk 18,9-14 11. søndag efter trinitatis 1tr
Luk 18,31-43 Fastelavns søndag 2tr
Luk 19,1-10 7. søndag efter trinitatis 1tr
Luk 19,41-48 10. søndag efter trinitatis 1tr
Luk 21,25-36 2. søndag i advent 1tr
Luk 22,24-32 1. søndag i fasten 2tr
Luk 23,26-49 Langfredag 2tr
Luk 24,13-35 Anden påskedag 1tr
Luk 24,46-53 Kristi himmelfarts dag 2tr
Joh 1,1-14 Juledag - Kristi fødsels dag 2tr
Joh 1,19-28 4. søndag i advent 1tr
Joh 1,35-51 19. søndag efter trinitatis 2tr
Joh 2,1-11 2. søndag efter helligtrekonger 1tr
Joh 3,1-15 Trinitatis søndag 1tr
Joh 3,16-21 Anden pinsedag 1tr
Joh 3,25-36 4. søndag i advent 2tr
Joh 4,5-26 2. søndag efter helligtrekonger 2tr
Joh 4,46-53 21. søndag efter trinitatis 1tr
Joh 5,1-15 14. søndag efter trinitatis 2tr
Joh 5,17-29 24. søndag efter trinitatis 2tr
Joh 6,1-15 Midfaste søndag 1tr
Joh 6,24-35 Midfaste søndag 2tr
Joh 6,37 Midfaste søndag 2tr
Joh 6,44-51 Anden pinsedag 2tr
Joh 8,28-36 4. søndag efter påske 2tr
Joh 8,42-51 3. søndag i fasten 2tr
Joh 10,11-16 2. søndag efter påske 1tr
Joh 10,22-30 2. søndag efter påske 2tr
Joh 11,19-45 16. søndag efter trinitatis 2tr
Joh 12,23-33 Sidste søndag efter helligtrekonger 2tr
Joh 13,1-15 Skærtorsdag 2tr
Joh 14,1-11 3. søndag efter påske 2tr
Joh 14,15-21 Pinsedag 2tr
Joh 14,22-31 Pinsedag 1tr
Joh 15,1-11 18. søndag efter trinitatis 2tr
Joh 15,26-16,4 6. søndag efter påske 1tr
Joh 16,5-15 4. søndag efter påske 1tr
Joh 16,16-22 3. søndag efter påske 1tr
Joh 16,23b-28 5. søndag efter påske 1tr
Joh 17,1-11 5. søndag efter påske 2tr
Joh 17,20-26 6. søndag efter påske 2tr
Joh 20,1-18 Anden påskedag 2tr
Joh 20,19-31 1. søndag efter påske 1tr
Joh 21,15-19 1. søndag efter påske 2tr
ApG 1,1-11 Kristi himmelfarts dag 2tr
ApG 1,1-11 Kristi himmelfarts dag 1tr
ApG 2,1-11 Pinsedag 2tr
ApG 2,1-11 Pinsedag 1tr
ApG 2,22-28 1. søndag efter påske 2tr
ApG 2,36-41 2. søndag efter påske 2tr
ApG 2,42-47 Anden pinsedag 2tr
ApG 4,7-12 3. søndag efter påske 2tr
ApG 6,8-14 Skt. Stefans dag - 2. juledag 2tr
ApG 6,8-14 Skt. Stefans dag - 2. juledag 1tr
ApG 7,54-60 Skt. Stefans dag - 2. juledag 2tr
ApG 7,54-60 Skt. Stefans dag - 2. juledag 1tr
ApG 8,26-39 15. søndag efter trinitatis 2tr
ApG 9,1-18 4. søndag efter påske 2tr
ApG 10,34-41 Anden påskedag 1tr
ApG 10,42-48a Anden pinsedag 1tr
ApG 17,22-34 Søndag septuagesima 2tr
Rom 3,19-22a Julesøndag 2tr
Rom 3,23-28 6. søndag efter trinitatis 2tr
Rom 4,18-22 4. søndag efter helligtrekonger 2tr
Rom 4,25 4. søndag efter helligtrekonger 2tr
Rom 6,3-11 6. søndag efter trinitatis 1tr
Rom 6,19-23 7. søndag efter trinitatis 1tr
Rom 8,1-4 7. søndag efter trinitatis 2tr
Rom 8,14-17 8. søndag efter trinitatis 1tr
Rom 8,18-23 4. søndag efter trinitatis 1tr
Rom 8,24-28 5. søndag efter påske 2tr
Rom 8,31b-39 6. søndag efter påske 2tr
Rom 10,4-13 11. søndag efter trinitatis 2tr
Rom 10,17 11. søndag efter trinitatis 2tr
Rom 11,25-32 20. søndag efter trinitatis 2tr
Rom 11,32-36 Trinitatis søndag 1tr
Rom 12,1-5 1. søndag efter helligtrekonger 1tr
Rom 12,6 2. søndag efter helligtrekonger 1tr
Rom 12,9-16a 2. søndag efter helligtrekonger 1tr
Rom 12,16b-21 3. søndag efter helligtrekonger 1tr
Rom 13,1-7 23. søndag efter trinitatis 1tr
Rom 13,8-10 4. søndag efter helligtrekonger 1tr
Rom 13,11-14 1. søndag i advent 2tr
Rom 13,11-14 1. søndag i advent 1tr
Rom 14,7-13 4. søndag efter trinitatis 2tr
Rom 15,4-7 2. søndag i advent 1tr
1 Kor 1,4-8 18. søndag efter trinitatis 1tr
1 Kor 1,18-21 Søndag seksagesima 2tr
1 Kor 1,18-21 Søndag seksagesima 1tr
1 Kor 1,21-31 Mariæ bebudelses dag 2tr
1 Kor 1,25 Søndag seksagesima 2tr
1 Kor 1,25 Søndag seksagesima 1tr
1 Kor 3,10-17 Sidste søndag i kirkeåret 2tr
1 Kor 4,1-5 3. søndag i advent 1tr
1 Kor 5,7-8 Påskedag 1tr
1 Kor 9,24-27 Søndag septuagesima 1tr
1 Kor 10,15-17 Skærtorsdag 1tr
1 Kor 11,23-26 Skærtorsdag 2tr
1 Kor 12,1-7 10. søndag efter trinitatis 1tr
1 Kor 12,11 10. søndag efter trinitatis 1tr
1 Kor 12,12-20 19. søndag efter trinitatis 2tr
1 Kor 13 Fastelavns søndag 2tr
1 Kor 15,1-10a 11. søndag efter trinitatis 1tr
1 Kor 15,12-20 Anden påskedag 2tr
1 Kor 15,21-28 16. søndag efter trinitatis 2tr
2 Kor 1,18-22 4. søndag i advent 2tr
2 Kor 3,4-9 12. søndag efter trinitatis 1tr
2 Kor 4,5-10 3. søndag i advent 2tr
2 Kor 5,1-10 24. søndag efter trinitatis 2tr
2 Kor 6,1-2 1. søndag i fasten 1tr
2 Kor 6,10 1. søndag i fasten 1tr
2 Kor 9,6-11 Midfaste søndag 1tr
Gal 2,16-21 13. søndag efter trinitatis 1tr
Gal 3,23-29 Nytårsdag 1tr
Gal 4,4-79 Julesøndag 1tr
Gal 5,16 14. søndag efter trinitatis 1tr
Gal 5,22-25 14. søndag efter trinitatis 1tr
Gal 5,25-6,8 15. søndag efter trinitatis 1tr
Ef 1,3-14 Trinitatis søndag 2tr
Ef 2,17-22 3. søndag efter trinitatis 2tr
Ef 3,13-21 16. søndag efter trinitatis 1tr
Ef 4,1-6 17. søndag efter trinitatis 1tr
Ef 4,22-28 19. søndag efter trinitatis 1tr
Ef 4,30-32 22. søndag efter trinitatis 2tr
Ef 5,1 3. søndag i fasten 1tr
Ef 5,6-9 3. søndag i fasten 1tr
Ef 5,15-21 20. søndag efter trinitatis 1tr
Ef 6,10-17 21. søndag efter trinitatis 1tr
Fil 1,6-11 22. søndag efter trinitatis 1tr
Fil 2,5-11 Palmesøndag 2tr
Fil 2,5-11 Palmesøndag 1tr
Fil 3,17-21 23. søndag efter trinitatis 2tr
Fil 4,4-7 4. søndag i advent 1tr
Kol 1,9b-14 24. søndag efter trinitatis 1tr
Kol 1,15-19 1. søndag efter helligtrekonger 2tr
Kol 1,25b-28 Sidste søndag efter helligtrekonger 2tr
Kol 3,12-17 5. søndag efter helligtrekonger 2tr
Kol 3,12-17 5. søndag efter helligtrekonger 1tr
1 Thess 4,1-7 2. søndag i fasten 1tr
1 Thess 4,13-18 25. søndag efter trinitatis 1tr
2 Thess 2,13-17 Sidste søndag i kirkeåret 1tr
1 Tim 1,12-17 13. søndag efter trinitatis 2tr
1 Tim 6,6-12 1. søndag efter trinitatis 2tr
2 Tim 1,6-11 9. søndag efter trinitatis 2tr
2 Tim 2,8-13 14. søndag efter trinitatis 2tr
Tit 3,4-7 Helligtrekongers søndag 1tr
Hebr 1,1-5 Juledag - Kristi fødsels dag 1tr
Hebr 3,12-14 10. søndag efter trinitatis 2tr
Hebr 5,1-10 2. søndag i fasten 2tr
Hebr 8,10-12 Bededag 1tr
Hebr 10,19-25 Bededag 2tr
Hebr 11,1-6 3. søndag efter helligtrekonger 2tr
Hebr 13,12-16 3. søndag efter påske 1tr
Jak 1,9-16 1. søndag i fasten 2tr
Jak 1,17-21 4. søndag efter påske 1tr
Jak 1,22-25 5. søndag efter påske 1tr
Jak 3,1-12 12. søndag efter trinitatis 2tr
Jak 4,13-17 Nytårsdag 2tr
Jak 5,7-8 2. søndag i advent 2tr
1 Pet 1,3-9 Påskedag 2tr
1 Pet 2,4-10 5. søndag efter trinitatis 2tr
1 Pet 2,20-25 2. søndag efter påske 1tr
1 Pet 3,8-9 5. søndag efter trinitatis 1tr
1 Pet 3,15a 5. søndag efter trinitatis 1tr
1 Pet 3,18-22 Fastelavns søndag 1tr
1 Pet 4,7b-11 6. søndag efter påske 1tr
1 Pet 5,6-11 3. søndag efter trinitatis 1tr
2 Pet 1,3-11 Midfaste søndag 2tr
2 Pet 1,16-18 Sidste søndag efter helligtrekonger 1tr
2 Pet 3,8-15a 25. søndag efter trinitatis 2tr
1 Joh 1,1-3 Mariæ bebudelses dag 1tr
1 Joh 1,5-2,2 9. søndag efter trinitatis 1tr
1 Joh 2,7-11 Helligtrekongers søndag 2tr
1 Joh 2,28-3,3 2. søndag efter helligtrekonger 2tr
1 Joh 3,13-18 2. søndag efter trinitatis 1tr
1 Joh 4,1-6 8. søndag efter trinitatis 2tr
1 Joh 4,7-11 Juledag - Kristi fødsels dag 2tr
1 Joh 4,12-16a 18. søndag efter trinitatis 2tr
1 Joh 4,16b-21 1. søndag efter trinitatis 1tr
1 Joh 5,1-5 1. søndag efter påske 1tr
Jud 20-25 17. søndag efter trinitatis 2tr
Åb 2,1-7 3. søndag i fasten 2tr
Åb 3,7-13 21. søndag efter trinitatis 2tr
Åb 3,14-22 2. søndag efter trinitatis 2tr
Åb 7,1-1 Alle helgens dag 1tr
Åb 7,17 Alle helgens dag 1tr
Åb 21,1-7 Alle helgens dag 2tr