Homiletisk Skrotgård: Verktyg


Förteckning över de tillfällen då texterna i Den Svenska Evangelieboken 2003, har någon motsvarighet i Roos Huslig Andaktsbok (utg. Lund 1847). Fullständig lista

Helg enl Evb-03 (text03) Text i Roos (1847)
1,1 1 i advent, I årg (13:11-14) Rom. 13:11 del II s.143
1,2 1 i advent, II årg (3:20-22) Upp 3:21 del II s.399
1,8 1 i advent, alla (21:1-9) Matt 21:5 del I s.117
1,8 1 i advent, alla (21:1-9) Matt 21:5 del II s.239
2,1 2 i advent, I årg (21:25-36) Luk 21:28 del I s.23
2,1 2 i advent, I årg (21:25-36) Luk 21:33 del I s.91
2,1 2 i advent, I årg (21:25-36) Luk 21:34 del I s.51
2,1 2 i advent, I årg (21:25-36) Luk 21:35 del I s.219
2,1 2 i advent, I årg (21:25-36) Luk 21:36 del I s.203
2,1 2 i advent, I årg (15:4-7) Rom. 15:5 del I s.437
2,2 2 i advent, II årg (35:1-10) Jes 35:10 del I s.519
2,3 2 i advent, III årg (10:32-39) Hebr 10:39 del I s.431
3,1 3 i advent, I årg (11:2-11) Matt 11:6 del I s.243
3,1 3 i advent, I årg (4:1-5) 1 Kor 4:3 del I s.331
4,1 4 i advent, I årg (1:46-55) Luk 1:47 del I s.381
4,2 4 i advent, II årg (4:4-7) Fil. 4:4 del I s.601
4,2 4 i advent, II årg (4:4-7) Fil. 4:5-6 del II s.235
4,2 4 i advent, II årg (4:4-7) Fil. 4:5-6 del II s.719
4,2 4 i advent, II årg (4:4-7) Fil. 4:7 del I s.65
4,3 4 i advent, III årg (1:17-22) 2 Kor 1:22 del II s.475
5 julnatt, enda (2:1-20) Luk 2:7 del I s.317
5 julnatt, enda (2:1-20) Luk 2:10 del I s.701
5 julnatt, enda (2:1-20) Luk 2:11 del I s.229
5 julnatt, enda (2:1-20) Luk 2:14 del I s.481
5 julnatt, enda (1:1-6) Hebr 1:4 del II s.405
5 julnatt, enda (1:1-6) Hebr 1:6 del I s.213
6,2 juld, II årg (1:1-14) Joh 1:14 del I s.313
6,2 juld, II årg (1:1-14) Joh 1:14 del II s.331
6,2 juld, II årg (1:1-4) 1 Joh 1:3 del I s.545
6,8 juld, alla (2:1-20) Luk 2:7 del I s.317
6,8 juld, alla (2:1-20) Luk 2:10 del I s.701
6,8 juld, alla (2:1-20) Luk 2:11 del I s.229
6,8 juld, alla (2:1-20) Luk 2:14 del I s.481
7,1 annand jul, I årg (10:16-22) Matt 10:16 del II s.723
7,1 annand jul, I årg (10:16-22) Matt 10:20 del II s.425
7,2 annand jul, II årg (7:55-8:8) Apg. 7:60 del I s.171
8,1 sönd e jul, I årg (4:4-7) Gal 4:6 del II s.429
8,2 sönd e jul, II årg (10:13-16) Mark 10:16 del II s.433
9,1 nyårsd , I årg (10:9-13) Rom. 10:12 del II s.505
9,1 nyårsd , I årg (10:9-13) Rom. 10:12-13 del II s.495
9,2 nyårsd , II årg (49:13-16) Jes 49:13 del II s.661
9,2 nyårsd , II årg (13:5-8) Hebr 13:5 del II s.537
9,2 nyårsd , II årg (13:5-8) Hebr 13:8 del II s.99
9,3 nyårsd , III årg (10:42-43) Apg. 10:42 del II s.285
9,3 nyårsd , III årg (10:42-43) Apg. 10:42 del II s.351
10,2 sönd e nyår, II årg (12:1-2) Rom. 12:2 del I s.167
10,9 sönd e nyår, Ps (84:2-5) Ps. 84:3 del I s.81
11,1 trettonded, I årg (1:11-14) Kol. 1:13 del II s.157
11,2 trettonded, II årg   Joh 8:12 del I s.617
11,3 trettonded, III årg (2:17-19) Ef 2:16-17 del I s.173
11,3 trettonded, III årg (2:17-19) Ef 2:18 del II s.603
12,2 1 e trett, II årg (5:6-12) 1 Joh 5:7 del II s.585
12,2 1 e trett, II årg (5:6-12) 1 Joh 5:9 del I s.303
12,2 1 e trett, II årg (5:6-12) 1 Joh 5:10 del II s.501
12,3 1 e trett, III årg (1:9-11) Mark 1:9 del I s.549
13,1 2 e trett, I årg (1:7-14) Ef 1:12 del II s.221
13,1 2 e trett, I årg (1:7-14) Ef 1:13-14 del I s.541
13,2 2 e trett, II årg (4:5-26) Joh 4:6 del I s.717
13,2 2 e trett, II årg (22:16-17) Upp 22:17 del II s.687
13,2 2 e trett, II årg (22:16-17) Upp 22:17 del II s.163
13,2 2 e trett, II årg (22:16-17) Upp 22:17 del II s.733
14,2 3 e trett, II årg (2:16-21) Gal 2:20 del I s.353
14,2 3 e trett, II årg (2:16-21) Gal 2:20 del II s.55
14,3 3 e trett, III årg (1:3-7) 2 Kor 1:3-4 del I s.93
14,3 3 e trett, III årg (1:3-7) 2 Kor 1:3-4 del I s.679
14,3 3 e trett, III årg (1:3-7) 2 Kor 1:5 del II s.397
14,9 3 e trett, Ps (36:6-10) Ps. 36:7 del I s.113
14,9 3 e trett, Ps (36:6-10) Ps. 36:8 del II s.33
15,2 4 e trett, II årg (40:26-31) Jes 40:31 del II s.605
15,3 4 e trett, III årg (1:7-10) 2 Tim. 1:7 del I s.175
15,3 4 e trett, III årg (1:7-10) 2 Tim. 1:7 del I s.421
15,3 4 e trett, III årg (1:7-10) 2 Tim. 1:7 del I s.425
15,3 4 e trett, III årg (1:7-10) 2 Tim. 1:7 del II s.177
16,1 5 e trett, I årg (3:12-16) Kol. 3:12 del II s.355
16,1 5 e trett, I årg (3:12-16) Kol. 3:16 del II s.315
16,3 5 e trett, III årg (33:10-16) Hes 33:11 del I s.429
16,3 5 e trett, III årg (33:10-16) Hes 33:11 del II s.671
16,3 5 e trett, III årg (13:22-30) Luk 13:24 del I s.67
17 6 e trett, enda (5:16-23) Joh 5:23 del II s.59
17 6 e trett, enda (2:12-13) Fil. 2:12 del I s.255
17 6 e trett, enda (2:12-13) Fil. 2:13 del I s.657
18,2 septuag, II årg (1:3-11) Fil. 1:3-5 del I s.133
18,2 septuag, II årg (1:3-11) Fil. 1:6 del I s.215
18,2 septuag, II årg (1:3-11) Fil. 1:10 del I s.55
18,2 septuag, II årg (1:3-11) Fil. 1:10-11 del I s.207
18,3 septuag, III årg (19:27-30) Matt 19:28 del II s.443
18,3 septuag, III årg (3:7-14) Fil. 3:8 del I s.383
18,3 septuag, III årg (3:7-14) Fil. 3:8 del II s.451
18,3 septuag, III årg (3:7-14) Fil. 3:10-11 del II s.451
18,3 septuag, III årg (3:7-14) Fil. 3:14 del I s.47
18,9 septuag, Ps (25:4-11) Ps. 25:7 del II s.439
19,1 sexag, I årg (1:18-25) 1 Kor 1:21 del II s.317
19,2 sexag, II årg (10:13-17) Rom. 10:12-13 del II s.495
19,3 sexag, III årg (6:60-69) Joh 6:60 del I s.441
19,3 sexag, III årg (6:60-69) Joh 6:68 del I s.275
19,9 sexag, Ps (33:4-9) Ps. 33:4 del I s.13
19,9 sexag, Ps (33:4-9) Ps. 33:5 del I s.17
20,1 fastlagssönd, I årg (18:31-43) Luk 18:31 del II s.731
20,1 fastlagssönd, I årg (13:1-13) 1 Kor 13:11 del II s.703
20,1 fastlagssönd, I årg (13:1-13) 1 Kor 13:12 del I s.283
20,2 fastlagssönd, II årg (2:4-6) 1 Tim. 2:4 del II s.199
20,2 fastlagssönd, II årg (2:4-6) 1 Tim. 2:5-6 del II s.637
20,3 fastlagssönd, III årg (5:14-21) 2 Kor 5:14 del I s.49
20,3 fastlagssönd, III årg (5:14-21) 2 Kor 5:14 del II s.407
20,3 fastlagssönd, III årg (5:14-21) 2 Kor 5:15 del I s.401
20,3 fastlagssönd, III årg (5:14-21) 2 Kor 5:18 del II s.267
20,3 fastlagssönd, III årg (5:14-21) 2 Kor 5:19 del II s.127
20,3 fastlagssönd, III årg (5:14-21) 2 Kor 5:19 del II s.385
20,3 fastlagssönd, III årg (5:14-21) 2 Kor 5:19 del II s.393
21,1 askonsd, I årg (6:16-18) Matt 6:16 del I s.371
22,1 1 i fastan, I årg (4:1-11) Matt 4:1 del I s.553
22,1 1 i fastan, I årg (4:14-16) Hebr 4:15 del II s.641
22,1 1 i fastan, I årg (4:14-16) Hebr 4:16 del II s.119
22,3 1 i fastan, III årg (5:7-10) Hebr 5:7 del I s.253
22,9 1 i fastan, Ps (31:2-6) Ps. 31:6 del II s.135
23,1 2 i fastan, I årg (32:22-31) 1 Mos 32:26 del II s.675
23,1 2 i fastan, I årg (6:1-10) 2 Kor 6:2 del I s.349
23,1 2 i fastan, I årg (6:1-10) 2 Kor 6:2 del I s.363
23,1 2 i fastan, I årg (6:1-10) 2 Kor 6:4 del II s.287
23,1 2 i fastan, I årg (6:1-10) 2 Kor 6:9 del II s.281
23,2 2 i fastan, II årg (19:1-8) 1 Kon 19:4 del I s.599
23,2 2 i fastan, II årg (7:36-8:3) Luk 7:47 del II s.335
23,2 2 i fastan, II årg (7:36-8:3) Luk 7:50 del II s.17
23,2 2 i fastan, II årg (10:12-13) 1 Kor 10:13 del I s.423
23,3 2 i fastan, III årg (11:23-27) Hebr 11:27 del I s.131
23,9 2 i fastan, Ps (130-) Ps. 130:3 del I s.339
23,9 2 i fastan, Ps (130-) Ps. 130:3-4 del II s.71
23,9 2 i fastan, Ps (130-) Ps. 130:4 del II s.105
24,2 3 i fastan, II årg (6:10-18) Ef 6:10 del I s.505
24,2 3 i fastan, II årg (6:10-18) Ef 6:10 del II s.189
24,2 3 i fastan, II årg (6:10-18) Ef 6:16 del II s.231
24,3 3 i fastan, III årg (9:14-32) Mark 9:24 del I s.427
24,3 3 i fastan, III årg (3:14-19) Upp 3:18 del I s.223
25,2 midfastosönd, II årg (2:1-3) 1 Petr 2:3 del II s.543
26,1 5 i fastan, I årg (7:24-27) Hebr 7:24-25 del I s.465
26,2 5 i fastan, II årg (4:1-12) Apg. 4:12 del I s.5
26,3 5 i fastan, III årg (21:4-9) 4 Mos 21:9 del II s.325
26,3 5 i fastan, III årg (3:11-21) Joh 3:14-15 del II s.39
26,3 5 i fastan, III årg (3:11-21) Joh 3:16 del I s.125
26,3 5 i fastan, III årg (3:11-21) Joh 3:16 del I s.595
26,3 5 i fastan, III årg (3:11-21) Joh 3:18 del II s.679
26,3 5 i fastan, III årg (1:8-2:2) 1 Joh 1:9 del II s.633
26,3 5 i fastan, III årg (1:8-2:2) 1 Joh 2:1 del II s.209
26,3 5 i fastan, III årg (1:8-2:2) 1 Joh 2:2 del I s.109
26,9 5 i fastan, Ps (103:8-14) Ps. 103:13 del I s.337
27,4 palmsönd, Matt ser (21:1-11) Matt 21:5 del I s.117
27,4 palmsönd, Matt ser (21:1-11) Matt 21:5 del II s.239
27,4 palmsönd, Matt ser (2:12-16) Ef 2:14 del II s.151
27,4 palmsönd, Matt ser (2:12-16) Ef 2:16-17 del I s.173
27,6 palmsönd, Luk ser (5:1-5) Rom. 5:2 del I s.515
27,6 palmsönd, Luk ser (5:1-5) Rom. 5:4 del II s.7
27,6 palmsönd, Luk ser (5:1-5) Rom. 5:5 del I s.373
27,7 palmsönd, Joh ser (12:1-16) Joh 12:9 del I s.625
27,7 palmsönd, Joh ser (2:5-11) Fil. 2:6-7 del II s.517
27,7 palmsönd, Joh ser (2:5-11) Fil. 2:8 del II s.521
27,7 palmsönd, Joh ser (2:5-11) Fil. 2:9-11 del II s.529
27,7 palmsönd, Joh ser (2:5-11) Fil. 2:11 del I s.119
27,9 palmsönd, Ps (118:19-29) Ps. 118:21 del I s.97
27,9 palmsönd, Ps (118:19-29) Ps. 118:28 del II s.125
28,4 skärtorsd, Matt ser (26:17-30) Matt 26:26-28 del I s.453
28,7 skärtorsd, Joh ser (13:1-17) Joh 13:1 del I s.315
28,7 skärtorsd, Joh ser (13:1-17) Joh 13:1 del I s.517
28,7 skärtorsd, Joh ser (13:1-17) Joh 13:3 del I s.405
29,4 långfred, Matt ser (27:32-56) Matt 27:35 del I s.297
29,4 långfred, Matt ser (27:32-56) Matt 27:46 del I s.585
29,4 långfred, Matt ser (27:32-56) Matt 27:51-52 del I s.357
29,5 långfred, Mark ser (15:21-41) Mark 15:27-28 del II s.141
29,5 långfred, Mark ser (2:1-10) 1 Kor 2:2 del I s.249
29,5 långfred, Mark ser (2:1-10) 1 Kor 2:2 del I s.287
29,5 långfred, Mark ser (2:1-10) 1 Kor 2:6 del I s.727
29,5 långfred, Mark ser (2:1-10) 1 Kor 2:7 del I s.497
29,5 långfred, Mark ser (2:1-10) 1 Kor 2:9 del I s.299
29,5 långfred, Mark ser (2:1-10) 1 Kor 2:10 del II s.185
29,6 långfred, Luk ser (23:26-49) Luk 23:30 del II s.131
29,6 långfred, Luk ser (23:26-49) Luk 23:34 del II s.117
29,6 långfred, Luk ser (23:26-49) Luk 23:42 del II s.323
29,6 långfred, Luk ser (23:26-49) Luk 23:43 del I s.653
29,6 långfred, Luk ser (23:26-49) Luk 23:46 del II s.725
29,6 långfred, Luk ser (2:6-8) Fil. 2:6-7 del II s.517
29,6 långfred, Luk ser (2:6-8) Fil. 2:8 del II s.521
29,7 långfred, Joh ser (19:17-37) Joh 19:18 del I s.301
29,7 långfred, Joh ser (19:17-37) Joh 19:19 del II s.41(81?)
29,7 långfred, Joh ser (19:17-37) Joh 19:25-26 del II s.455
29,7 långfred, Joh ser (19:17-37) Joh 19:29 del I s.589
29,7 långfred, Joh ser (19:17-37) Joh 19:30 del I s.325
29,7 långfred, Joh ser (19:17-37) Joh 19:30 del II s.563
29,7 långfred, Joh ser (19:17-37) Joh 19:34 del I s.521
29,7 långfred, Joh ser (10:19-25) Hebr 10:23 del I s.329
30,4 påsknatt, Matt ser (6:3-11) Rom. 6:11 del II s.341
30,5 påsknatt, Mark ser (2:8-13) 2 Tim. 2:12 del I s.527
30,5 påsknatt, Mark ser (2:8-13) 2 Tim. 2:12 del I s.539
30,6 påsknatt, Luk ser (2:6-15) Kol. 2:7 del II s.155
30,6 påsknatt, Luk ser (2:6-15) Kol. 2:11-12 del I s.233
30,6 påsknatt, Luk ser (2:6-15) Kol. 2:15 del II s.149
30,7 påsknatt, Joh ser (2:1-6) Ef 2:5 del I s.341
31,4 påskd, Matt ser (28:1-20) Matt 28:19 del I s.449
31,4 påskd, Matt ser (15:53-57) 1 Kor 15:55-56 del I s.351
31,5 påskd, Mark ser (15:1-11) 2 Mos 15:2 del I s.725
31,5 påskd, Mark ser (15:1-11) 2 Mos 15:2 del II s.1
31,7 påskd, Joh ser (2:1-11) Jona 2:9 del II s.487
31,7 påskd, Joh ser (20:1-18) Joh 20:15 del I s.25
31,7 påskd, Joh ser (13:32-37) Apg. 13:36 del I s.687
31,9 påskd, Ps (118:15-24) Ps. 118:21 del I s.97
32,1 annand påsk, I årg (24:13-35) Luk 24:25 del I s.591
32,1 annand påsk, I årg (24:13-35) Luk 24:29 del II s.5
32,1 annand påsk, I årg (24:13-35) Luk 24:32 del I s.509
32,1 annand påsk, I årg (24:13-35) Luk 24:34 del II s.353
32,1 annand påsk, I årg (10:34-43) Apg. 10:42 del II s.285
32,1 annand påsk, I årg (10:34-43) Apg. 10:42 del II s.351
32,2 annand påsk, II årg (3:1-4) Kol. 3:1 del I s.279
32,2 annand påsk, II årg (3:1-4) Kol. 3:4 del II s.249
32,3 annand påsk, III årg (20:19-23) Joh 20:20 del II s.337
32,3 annand påsk, III årg (1:18-23) 1 Petr 1:18-19 del II s.677
33,1 2 i påsk, I årg (15:1-11) 1 Kor 15:10 del I s.29
33,2 2 i påsk, II årg (5:1-5) 1 Joh 5:4 del I s.271
33,3 2 i påsk, III årg (20:24-31) Joh 20:27-28 del II s.319
33,3 2 i påsk, III årg (20:24-31) Joh 20:29 del I s.705
33,3 2 i påsk, III årg (20:24-31) Joh 20:31 del I s.569
33,3 2 i påsk, III årg (1:3-9) 1 Petr 1:3-4 del I s.227
33,3 2 i påsk, III årg (1:3-9) 1 Petr 1:5 del I s.137
33,3 2 i påsk, III årg (1:3-9) 1 Petr 1:5 del I s.183
33,3 2 i påsk, III årg (1:3-9) 1 Petr 1:7 del I s.407
33,3 2 i påsk, III årg (1:3-9) 1 Petr 1:7 del II s.685
33,3 2 i påsk, III årg (1:3-9) 1 Petr 1:8 del I s.231
33,3 2 i påsk, III årg (1:3-9) 1 Petr 1:9 del II s.339
33,9 2 i påsk, Ps (145:1-7) Ps. 145:3 del I s.513
34,1 3 i påsk, I årg (34:11-16) Hes 34:11 del I s.85
34,1 3 i påsk, I årg (2:22-25) 1 Petr 2:25 del II s.673
34,2 3 i påsk, II årg (10:11-16) Joh 10:14 del I s.105
34,2 3 i påsk, II årg (10:11-16) Joh 10:14-15 del II s.327
34,2 3 i påsk, II årg (13:20-21) Hebr 13:21 del II s.387
34,3 3 i påsk, III årg (10:22-30) Joh 10:28 del I s.645
34,3 3 i påsk, III årg (10:22-30) Joh 10:27-28 del II s.195
35,1 4 i påsk, I årg (54:7-10) Jes 54:10 del II s.571
35,1 4 i påsk, I årg (16:16-22) Joh 16:22 del II s.467
35,1 4 i påsk, I årg (13:12-16) Hebr 13:14 del II s.67
35,2 4 i påsk, II årg (14:1-14) Joh 14:1 del II s.715
35,2 4 i påsk, II årg (14:1-14) Joh 14:13 del I s.241
35,2 4 i påsk, II årg (4:16-18) 2 Kor 4:18 del I s.723
35,2 4 i påsk, II årg (4:16-18) 2 Kor 4:18 del II s.365
35,3 4 i påsk, III årg (5:9-11) 1 Thess 5:9 del II s.37
35,9 4 i påsk, Ps (147:1-7) Ps. 147:7-8 del II s.201
36,1 5 i påsk, I årg (16:5-11) Joh 16:7-8 del I s.533
36,1 5 i påsk, I årg (4:10-16) 1 Joh 4:16 del I s.201
36,2 5 i påsk, II årg (3:18-24) 1 Joh 3:20 del I s.209
36,3 5 i påsk, III årg (57:15-16) Jes 57:15 del I s.321
36,3 5 i påsk, III årg (17:9-17) Joh 17:12 del II s.391
36,3 5 i påsk, III årg (17:9-17) Joh 17:12 del II s.631
36,3 5 i påsk, III årg (17:9-17) Joh 17:15 del I s.319
37,1 bönsönd, I årg (3:14-21) Ef 3:14-15 del I s.161
37,1 bönsönd, I årg (3:14-21) Ef 3:17 del II s.73
37,1 bönsönd, I årg (3:14-21) Ef 3:20 del II s.683
37,2 bönsönd, II årg (5:13-15) 1 Joh 5:14 del I s.121
37,3 bönsönd, III årg (6:5-8) Matt 6:5 del I s.371
37,3 bönsönd, III årg (6:5-8) Matt 6:6 del I s.673
37,3 bönsönd, III årg (8:24-27) Rom. 8:24 del II s.57
37,3 bönsönd, III årg (8:24-27) Rom. 8:24-25 del I s.443
37,3 bönsönd, III årg (8:24-27) Rom. 8:25 del II s.51
37,3 bönsönd, III årg (8:24-27) Rom. 8:26 del I s.365
37,3 bönsönd, III årg (8:24-27) Rom. 8:26 del II s.53
37,3 bönsönd, III årg (8:24-27) Rom. 8:27 del II s.61
37,9 bönsönd, Ps (13-) Ps. 13:6 del II s.381
38,2 Kr himmelsf d, II årg (61:10-11) Jes 61:10 del I s.631
38,2 Kr himmelsf d, II årg (61:10-11) Jes 61:10 del II s.49
38,2 Kr himmelsf d, II årg (24:49-53) Luk 24:51 del II s.13
38,2 Kr himmelsf d, II årg (1:17-23) Ef 1:17 del I s.385
38,2 Kr himmelsf d, II årg (1:17-23) Ef 1:18 del I s.583
38,2 Kr himmelsf d, II årg (1:17-23) Ef 1:18 del I s.607
38,2 Kr himmelsf d, II årg (1:17-23) Ef 1:19 del I s.647
38,2 Kr himmelsf d, II årg (1:17-23) Ef 1:22 del I s.269
38,2 Kr himmelsf d, II årg (1:17-23) Ef 1:20-22 del I s.445
38,3 Kr himmelsf d, III årg (17:1-8) Joh 17:6 del II s.369
38,3 Kr himmelsf d, III årg (4:7-13) Ef 4:10 del I s.293
38,8 Kr himmelsf d, alla (1:1-11) Apg. 1:9 del II s.693
38,9 Kr himmelsf d, Ps (110-) Ps. 110:1 del I s.265
39,1 sönd f pingst, I årg (15:26-16:4) Joh 15:26 del II s.597
39,1 sönd f pingst, I årg (8:16-18) Rom. 8:16 del I s.285
39,1 sönd f pingst, I årg (8:16-18) Rom. 8:16-17 del I s.435
39,1 sönd f pingst, I årg (8:16-18) Rom. 8:18 del II s.371
39,2 sönd f pingst, II årg (16:23-33) Joh 16:27 del II s.709
39,2 sönd f pingst, II årg (16:23-33) Joh 16:28 del II s.175
39,2 sönd f pingst, II årg (8:31-39) Rom. 8:31 del II s.289
39,2 sönd f pingst, II årg (8:31-39) Rom. 8:32 del II s.293
39,2 sönd f pingst, II årg (8:31-39) Rom. 8:32-33 del II s.297
39,2 sönd f pingst, II årg (8:31-39) Rom. 8:33-34 del II s.301
39,2 sönd f pingst, II årg (8:31-39) Rom. 8:34-35 del II s.305
39,2 sönd f pingst, II årg (8:31-39) Rom. 8:38-39 del II s.309
39,3 sönd f pingst, III årg (16:12-15) Joh 16:13 del I s.281
39,3 sönd f pingst, III årg (16:12-15) Joh 16:14 del I s.217
39,3 sönd f pingst, III årg (16:12-15) Joh 16:14 del II s.403
40,1 pingstd, I årg (14:25-29) Joh 14:26 del I s.57
40,1 pingstd, I årg (14:25-29) Joh 14:26 del I s.537
40,1 pingstd, I årg (14:25-29) Joh 14:27 del II s.587
40,2 pingstd, II årg (14:15-21) Joh 14:16 del II s.667
40,2 pingstd, II årg (14:15-21) Joh 14:19 del I s.107
40,3 pingstd, III årg (12-) Jes 12:1 del II s.277
40,3 pingstd, III årg (2:17-22) Ef 2:16-17 del I s.173
40,3 pingstd, III årg (2:17-22) Ef 2:18 del II s.603
41,1 annand pingst, I årg (10:42-48) Apg. 10:42 del II s.285
41,1 annand pingst, I årg (10:42-48) Apg. 10:42 del II s.351
41,1 annand pingst, I årg (10:42-48) Apg. 10:45-46 del II s.229
41,9 annand pingst, Ps (68:10-14) Ps. 68:11 del I s.157
42,1 hel tref d, I årg (11:25-27) Matt 11:25 del II s.689
42,1 hel tref d, I årg (11:25-27) Matt 11:27 del II s.329
42,1 hel tref d, I årg (2:24-35) Apg. 2:24 del II s.361
42,1 hel tref d, I årg (2:24-35) Apg. 2:32 del II s.145
42,1 hel tref d, I årg (2:24-35) Apg. 2:33 del I s.609
42,2 hel tref d, II årg (28:16-20) Matt 28:19 del I s.449
42,3 hel tref d, III årg (4:5-12) Apg. 4:12 del I s.5
42,9 hel tref d, Ps (113:1-6) Ps. 113:5-6 del I s.61
43,1 1 e tref, I årg (6:3-11) Rom. 6:11 del II s.341
43,2 1 e tref, II årg (3:4-8) Tit. 3:5 del I s.245
44,2 2 e tref, II årg (8:28-30) Rom. 8:28 del I s.417
44,2 2 e tref, II årg (8:28-30) Rom. 8:29-30 del II s.401
44,3 2 e tref, III årg (1:26-31) 1 Kor 1:30 del I s.181
44,3 2 e tref, III årg (1:26-31) 1 Kor 1:30 del I s.185
44,3 2 e tref, III årg (1:26-31) 1 Kor 1:30 del I s.197
44,3 2 e tref, III årg (1:26-31) 1 Kor 1:30 del I s.199
44,3 2 e tref, III årg (1:26-31) 1 Kor 1:30 del I s.205
44,3 2 e tref, III årg (1:26-31) 1 Kor 1:30 del II s.147
44,3 2 e tref, III årg (1:26-31) 1 Kor 1:31 del II s.3
44,9 2 e tref, Ps (65:2-5) Ps. 65:2 del I s.1
45,1 3 e tref, I årg (5:6-11) Rom. 5:6 del II s.535
45,1 3 e tref, I årg (5:6-11) Rom. 5:9 del I s.333
45,1 3 e tref, I årg (5:6-11) Rom. 5:9 del I s.379
45,1 3 e tref, I årg (5:6-11) Rom. 5:10 del I s.237
45,1 3 e tref, I årg (5:6-11) Rom. 5:10 del II s.363
45,1 3 e tref, I årg (5:6-11) Rom. 5:10 del II s.627
45,2 3 e tref, II årg (2:1-10) Ef 2:5 del I s.341
45,3 3 e tref, III årg (5:5-11) 1 Petr 5:7 del II s.461
46,3 4 e tref, III årg (6:36-42) Luk 6:36 del I s.555
46,3 4 e tref, III årg (6:1-7) Gal 6:4 del I s.487
47,1 apostlad, I årg (1:12-17) 1 Tim. 1:13 del I s.37
47,1 apostlad, I årg (1:12-17) 1 Tim. 1:13 del II s.527
47,1 apostlad, I årg (1:12-17) 1 Tim. 1:17 del I s.77
47,1 apostlad, I årg (1:12-17) 1 Tim. 1:17 del II s.161
47,2 apostlad, II årg (2:4-10) 1 Petr 2:9 del II s.265
48,1 6 e tref, I årg (1:13-16) 1 Petr 1:13 del I s.691
48,1 6 e tref, I årg (1:13-16) 1 Petr 1:13 del II s.373
48,2 6 e tref, II årg (16:24-27) Matt 16:26 del I s.147
48,2 6 e tref, II årg (16:24-27) Matt 16:27 del I s.263
49,2 Kr förklar d, II årg (3:9-18) 2 Kor 3:18 del II s.569
49,2 Kr förklar d, II årg (3:9-18) 2 Kor 3:13 del II s.291
49,3 Kr förklar d, III årg (1:9-18) Upp 1:18 del I s.177
50,1 8 e tref, I årg (7:15-21) Matt 7:21 del I s.499
50,1 8 e tref, I årg (4:1-6) 1 Joh 4:1 del II s.223
50,1 8 e tref, I årg (4:1-6) 1 Joh 4:4 del II s.547
50,2 8 e tref, II årg (7:22-29) Matt 7:24 del I s.367
50,2 8 e tref, II årg (3:10-15) 1 Kor 3:11 del II s.359
50,3 8 e tref, III årg (8:14-17) Rom. 8:14 del II s.421
50,3 8 e tref, III årg (8:14-17) Rom. 8:16 del I s.285
50,3 8 e tref, III årg (8:14-17) Rom. 8:16-17 del I s.435
51,1 9 e tref, I årg (25:14-30) Matt 25:19 del I s.327
51,3 9 e tref, III årg (4:1-7) 2 Tim. 4:6 del I s.307
51,9 9 e tref, Ps (8-) Ps. 8:3 del II s.153
52,1 10 e tref, I årg (15:1-9) Joh 15:4 del I s.643
52,1 10 e tref, I årg (15:1-9) Joh 15:5 del II s.9
52,1 10 e tref, I årg (15:1-9) Joh 15:5 del II s.711
52,1 10 e tref, I årg (15:1-9) Joh 15:6 del I s.615
52,1 10 e tref, I årg (15:1-9) Joh 15:7 del I s.661
52,3 10 e tref, III årg (12:4-11) 1 Kor 12:11 del I s.697
53,1 11 e tref, I årg (3:21-28) Rom. 3:24 del I s.665
53,1 11 e tref, I årg (3:21-28) Rom. 3:25 del I s.597
53,1 11 e tref, I årg (3:21-28) Rom. 3:26 del I s.593
53,2 11 e tref, II årg (7:14-25) Rom. 7:24-25 del I s.551
53,2 11 e tref, II årg (7:14-25) Rom. 7:25 del II s.613
54,1 12 e tref, I årg (3:4-8) 2 Kor 3:4 del II s.477
54,2 12 e tref, II årg (8:18-23) Rom. 8:18 del II s.371
54,2 12 e tref, II årg (8:18-23) Rom. 8:23 del I s.409
54,2 12 e tref, II årg (8:18-23) Rom. 8:23 del II s.207
54,9 12 e tref, Ps (145:13-18) Ps. 145:14 del II s.213
54,9 12 e tref, Ps (145:13-18) Ps. 145:16 del I s.193
54,9 12 e tref, Ps (145:13-18) Ps. 145:18 del I s.485
55,1 13 e tref, I årg (10:23-37) Luk 10:23 del I s.155
55,2 13 e tref, II årg (5:38-48) Matt 5:45 del II s.113
55,2 13 e tref, II årg (13:8-10) Rom. 13:10 del II s.449
55,9 13 e tref, Ps (103:1-6) Ps. 103:2 del I s.149
55,9 13 e tref, Ps (103:1-6) Ps. 103:2 del II s.217
56,3 14 e tref, III årg (17:18-23) Joh 17:20 del I s.709
57,1 15 e tref, I årg (6:31-34) Matt 6:31 del I s.621
57,2 15 e tref, II årg (11:28-30) Matt 11:28 del I s.135
57,2 15 e tref, II årg (11:28-30) Matt 11:28-29 del I s.289
58,1 16 e tref, I årg   Jes 26:19 del II s.567
58,1 16 e tref, I årg (4:7-14) 2 Kor 4:13 del I s.129
58,1 16 e tref, I årg (4:7-14) 2 Kor 4:13 del I s.683
58,2 16 e tref, II årg (2:8-11) Upp 2:11 del II s.219
59,1 17 e tref, I årg (6:19-24) Matt 6:20 del I s.571
59,1 17 e tref, I årg (6:19-24) Matt 6:21 del I s.103
59,1 17 e tref, I årg (6:19-24) Matt 6:24 del I s.711
59,1 17 e tref, I årg (2:15-17) 1 Joh 2:15 del I s.63
59,1 17 e tref, I årg   1 Joh 2:15-17 del I s.511
59,2 17 e tref, II årg (12:13-21) Luk 12:20-21 del II s.491
59,3 17 e tref, III årg (16:19-31) Luk 16:22 del II s.729
59,3 17 e tref, III årg (16:19-31) Luk 16:23 del I s.59
59,3 17 e tref, III årg (4:16-21) 1 Joh 4:16 del I s.201
59,3 17 e tref, III årg (4:16-21) 1 Joh 4:17-18 del I s.415
60,1 18 e tref, I årg (16:11-15) Apg. 16:14 del II s.509
60,9 18 e tref, Ps (19:8-15) Ps. 19:15 del II s.115
61,1 19 e tref, I årg (11:1-7) Hebr 11:1 del I s.463
61,1 19 e tref, I årg (11:1-7) Hebr 11:3 del I s.493
61,1 19 e tref, I årg (11:1-7) Hebr 11:6 del I s.99
61,2 19 e tref, II årg (9:24-39) Joh 9:38 del II s.169
61,2 19 e tref, II årg (6:11-12) 1 Tim. 6:12 del I s.451
61,3 19 e tref, III årg (2:1-12) Mark 2:11 del II s.663
61,9 19 e tref, Ps (73:23-26) Ps. 73:26 del II s.473
62,2 20 e tref, II årg (1:6-19) Ruth 1:16 del II s.559
62,2 20 e tref, II årg (11:1-7) Joh 11:3 del I s.471
63,1 21 e tref, I årg (13:7-10) Rom. 13:10 del II s.449
63,3 21 e tref, III årg (12:15-21) Matt 12:20 del II s.245
63,9 21 e tref, Ps (40:14-18) Ps. 40:18 del II s.65
64,1 22 e tref, I årg (4:12-19) 1 Petr 4:14 del II s.197
64,1 22 e tref, I årg (4:12-19) 1 Petr 4:18 del I s.247
64,2 22 e tref, II årg (4:26-29) Mark 4:26 del II s.561
64,3 22 e tref, III årg (1:2-8) 2 Petr 1:4 del II s.555
65,1 23 e tref, I årg (50:15-21) 1 Mos 50:20 del II s.713
65,1 23 e tref, I årg (3:1-5) 2 Thess. 3:1-2 del II s.423
65,1 23 e tref, I årg (3:1-5) 2 Thess. 3:3 del I s.355
65,2 23 e tref, II årg (18:21-35) Matt 18:27 del II s.179
65,2 23 e tref, II årg (4:29-32) Ef 4:30 del I s.123
65,2 23 e tref, II årg (4:29-32) Ef 4:30 del I s.581
65,3 23 e tref, III årg (6:9-15) Matt 6:13 del II s.171
66 24 e tref, enda (24:3-14) Matt 24:13 del I s.559
66 24 e tref, enda (2:28-3:3) 1 Joh 2:28 del I s.395
66 24 e tref, enda (2:28-3:3) 1 Joh 3:2 del I s.11
66,9 24 e tref, Ps (39:5-8) Ps. 39:8 del I s.9
67,1 sönd f domssönd, I årg (25:1-13) Matt 25:13 del I s.603
67,1 sönd f domssönd, I årg (3:10-13) Upp 3:10 del I s.627
67,1 sönd f domssönd, I årg (3:10-13) Upp 3:12 del II s.347
67,2 sönd f domssönd, II årg (12:35-40) Luk 12:35 del I s.439
67,3 sönd f domssönd, III årg (3:20-4:1) Fil. 3:20 del I s.87
67,3 sönd f domssönd, III årg (3:20-4:1) Fil. 3:21 del I s.71
67,3 sönd f domssönd, III årg (3:20-4:1) Fil. 3:21 del II s.101
67,9 sönd f domssönd, Ps (139:1-18) Ps. 139:1 del I s.489
67,9 sönd f domssönd, Ps (139:1-18) Ps. 139:5 del II s.345
67,9 sönd f domssönd, Ps (139:1-18) Ps. 139:14 del I s.145
67,9 sönd f domssönd, Ps (139:1-18) Ps. 139:16 del II s.721
68,1 domssönd, I årg (25:31-46) Matt 25:31-32 del II s.375
68,1 domssönd, I årg (25:31-46) Matt 25:45 del I s.139
68,1 domssönd, I årg (3:8-13) 2 Petr 3:9 del I s.403
68,1 domssönd, I årg (3:8-13) 2 Petr 3:11 del I s.411
68,1 domssönd, I årg (3:8-13) 2 Petr 3:13 del I s.387
68,2 domssönd, II årg (5:22-30) Joh 5:23 del II s.59
68,2 domssönd, II årg (5:22-30) Joh 5:24 del II s.19
68,2 domssönd, II årg (5:22-30) Joh 5:24 del II s.79
68,2 domssönd, II årg (5:22-30) Joh 5:27 del I s.235
68,2 domssönd, II årg (20:11-21:5) Upp 21:1 del II s.367
68,2 domssönd, II årg (20:11-21:5) Upp 21:4 del II s.275
69,1 kyndelsmässod, I årg (1:5-7) 1 Joh 1:7 del I s.101
69,2 kyndelsmässod, II årg (1:14-18) Joh 1:14 del I s.313
69,2 kyndelsmässod, II årg (1:14-18) Joh 1:14 del II s.331
69,2 kyndelsmässod, II årg (1:14-18) Joh 1:16 del I s.557
69,2 kyndelsmässod, II årg (1:14-18) Joh 1:16 del II s.691
69,8 kyndelsmässod, alla (2:22-40) Luk 2:29-30 del II s.31
70,3 Marie beb d, III årg (1:46-55) Luk 1:47 del I s.381
70,3 Marie beb d, III årg (1:15-20) Kol. 1:19-20 del I s.681
70,9 Marie beb d, Ps (147:7-15) Ps. 147:7-8 del II s.201
71,1 midsommard, I årg (14:15-17) Apg. 14:17 del I s.689
71,1 midsommard, I årg (14:15-17) Apg. 14:17 del II s.109
71,2 midsommard, II årg (17:22-31) Apg. 17:30 del I s.79
71,3 midsommard, III årg (1:21-23) Kol. 1:22 del I s.575
72,9 hel Joh döp d, Ps (96-) Ps. 96:10 del II s.581
73,2 hel Mik d, II årg (12:6-17) Apg. 12:11 del I s.529
73,3 hel Mik d, III årg (28:10-17) 1 Mos 28:15 del II s.377
73,8 hel Mik d, alla (12:7-12) Upp 12:10 del II s.575
73,8 hel Mik d, alla (12:7-12) Upp 12:11 del II s.307
74,1 tacksägelsed, I årg (5:16-24) 1 Thess 5:17 del I s.503
74,1 tacksägelsed, I årg (5:16-24) 1 Thess 5:23 del I s.531
74,3 tacksägelsed, III årg (3:16-17) Kol. 3:16 del II s.315
75,1 alla helg d, I årg (5:1-12) Matt 5:8 del II s.139
75,1 alla helg d, I årg (5:1-12) Matt 5:11 del II s.615
75,1 alla helg d, I årg (7:9-17) Upp 7:14 del I s.567
75,1 alla helg d, I årg (7:9-17) Upp 7:16 del II s.531
75,1 alla helg d, I årg (7:9-17) Upp 7:17 del I s.27
75,1 alla helg d, I årg (7:9-17) Upp 7:17 del II s.493
75,1 alla helg d, I årg (7:9-17) Upp 7:17 del II s.681
75,3 alla helg d, III årg (12:22-24) Hebr 12:18-22 del II s.435
75,3 alla helg d, III årg (12:22-24) Hebr 12:24 del I s.469
75,9 alla helg d, Ps (126-) Ps. 126:1 del I s.707
75,9 alla helg d, Ps (126-) Ps. 126:1 del II s.225
75,9 alla helg d, Ps (126-) Ps. 126:5 del II s.279
76,2 sönd e alla helg d, II årg (15:35-49) 1 Kor 15:38 del I s.295
76,2 sönd e alla helg d, II årg (15:35-49) 1 Kor 15:41-42 del I s.43
76,2 sönd e alla helg d, II årg (15:35-49) 1 Kor 15:48 del I s.311
76,2 sönd e alla helg d, II årg (15:35-49) 1 Kor 15:49 del I s.15
76,3 sönd e alla helg d, III årg (11:13-16) Hebr 11:16 del I s.629
76,3 sönd e alla helg d, III årg (11:13-16) Hebr 11:16 del II s.23
77,4 passionsgtj, Matt ser (26:1-27:31) Matt 26:26-28 del I s.453
77,4 passionsgtj, Matt ser (26:1-27:31) Matt 26:64 del II s.699
77,4 passionsgtj, Matt ser (26:1-27:31) Matt 27:12 del I s.369
77,4 passionsgtj, Matt ser (26:1-27:31) Matt 27:26 del II s.137
77,5 passionsgtj, Mark ser (14:1-15:20) Mark 14:36 del II s.243
77,5 passionsgtj, Mark ser (14:1-15:20) Mark 14:64 del II s.181
77,6 passionsgtj, Luk ser (22:1-23:25) Luk 22:35 del I s.561
77,6 passionsgtj, Luk ser (22:1-23:25) Luk 22:42 del II s.121
77,6 passionsgtj, Luk ser (22:1-23:25) Luk 22:44 del II s.515
77,6 passionsgtj, Luk ser (22:1-23:25) Luk 22:61 del I s.649
77,7 passionsgtj, Joh ser (17:1-19) Joh 17:6 del II s.369
77,7 passionsgtj, Joh ser (17:1-19) Joh 17:12 del II s.391
77,7 passionsgtj, Joh ser (17:1-19) Joh 17:12 del II s.631
77,7 passionsgtj, Joh ser (17:1-19) Joh 17:15 del I s.319
77,7 passionsgtj, Joh ser (18:1-19:16) Joh 18:12 del II s.389
77,7 passionsgtj, Joh ser (18:1-19:16) Joh 19:1 del II s.77
77,7 passionsgtj, Joh ser (18:1-19:16) Joh 19:2 del I s.257
77,7 passionsgtj, Joh ser (18:1-19:16) Joh 19:2 del I s.261
78,6 långfred kv pass, Luk ser (23:50-56) Luk 23:53 del I s.525


(Detta register är gjort delvis med hjälp av javascriptet Perikoplekt)