Homiletisk Skrotgård: Verktyg


Predikotexterna för Svenska kyrkan 1942

uppställda i enlighet med Evb 2003

Uppställda enligt 1983 prs evangeliebok. Uppställda i textordning

1,11 i advent, I årg Rom 13:11b-14 1 sönd. i Advent. Ep.
1,21 i advent, II årg Joh 18:36-37 1 sönd. i Advent. Högm.:2årg
1,21 i advent, II årg3(3:20-22)Upp 3:14-22 3 sönd. i Fastan. Aft.:2årg
1,31 i advent, III årg2(4:16-23)Luk 4:16-22 1 sönd. i Advent. Högm.:3årg
1,31 i advent, III årg5(4:16-23)Luk 4:23-30 10 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
1,81 i advent, alla Matt 21:1-9 1 sönd. i Advent. Ev.
1,91 i advent, Ps2(24-)Psalt 24:1-10 1 sönd. i Advent. Aft.:2årg
2,12 i advent, I årg Luk 21:25-36 2 sönd. i Advent. Ev.
2,12 i advent, I årg3(15:4-7)Rom 15:4-13 3 sönd. i Advent. Ep.
2,22 i advent, II årg2(13:31-34)Matt 13:31-33 Jungfru Marie Kyrkogångsdag eller Kyndelsmässod. Högm.:3årg
2,22 i advent, II årg2(5:7-11)Jak 5:7-10 2 sönd. i Advent. Aft.:3årg
2,32 i advent, III årg Mark 1:14b-15 2 sönd. i Advent. Högm.:2årg
2,32 i advent, III årg2(10:32-39)Hebr 10:35-39 2 sönd. i Advent. Aft.:2årg
3,13 i advent, I årg2(11:2-11)Matt 11:2-10 3 sönd. i Advent. Ev.
3,13 i advent, I årg5(11:2-11)Matt 11:11-19 3 sönd. i Advent. Högm.:2årg
3,13 i advent, I årg 1 Kor 4:1-5 2 sönd. i Advent. Ep.
3,23 i advent, II årg3(11:12-19)Matt 11:11-19 3 sönd. i Advent. Högm.:2årg
3,23 i advent, II årg 2 Petr 1:19b-21 3 sönd. i Advent. Aft.:2årg
3,33 i advent, III årg Jes 40:1-8 Den helige Johannes Döparens dag eller Midsommard. Ep.
3,33 i advent, III årg Luk 3:1-15 3 sönd. i Advent. Högm.:3årg
4,14 i advent, I årg Jes 40:9-11a 4 sönd. i Advent. Aft.:2årg
4,14 i advent, I årg Luk 1:46-55 Jungfru Marie Bebådelsedag. Högm.:3årg
4,14 i advent, I årg3(10:4-8)Rom 10:1-13 18 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
4,24 i advent, II årg3(1:30-35)Luk 1:26-38 Jungfru Marie Bebådelsedag. Ev.
4,24 i advent, II årg Fil 4:4-7 4 sönd. i Advent. Ep.
4,34 i advent, III årg Jes 52:7-10 4 sönd. i Advent. Aft.:3årg
4,34 i advent, III årg Luk 1:39-45 Jungfru Marie Bebådelsedag. Högm.:2årg
5julnatt, enda Jes 9:2-7 Juld. Ep.
5julnatt, enda Luk 2:1-20 Juld. Ev.
5julnatt, enda2(1:1-6)Hebr 1:1-3 Juld. Aft.:2årg
6,1juld, I årg 1 Tim 3:16 Juld. Aft.:3årg
6,2juld, II årg Joh 1:1-14 Juld. Högm.:2årg
6,2juld, II årg3(1:1-4)1 Joh 1:1-7 Jungfru Marie Kyrkogångsdag eller Kyndelsmässod. Aft.:3årg
6,3juld, III årg2(1:18-25)Matt 1:18-24a Juld. Högm.:3årg
6,3juld, III årg Hebr 1:1-3 Juld. Aft.:2årg
6,8juld, alla Jes 9:2-7 Juld. Ep.
6,8juld, alla Luk 2:1-20 Juld. Ev.
7,1annand jul, I årg Matt 10:16-22 9 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
7,1annand jul, I årg Apg 6:8-15 Den helige Stefanus' dag eller Annandag Jul. Ep.
7,2annand jul, II årg Luk 12:49-53 Den helige Stefanus' dag eller Annandag Jul. Högm.:3årg
7,2annand jul, II årg4(7:55-8:8)Apg 7:54-60 Den helige Stefanus' dag eller Annandag Jul. Ep.
7,3annand jul, III årg Matt 10:32-39 Den helige Stefanus' dag eller Annandag Jul. Högm.:2årg
7,9annand jul, Ps5(46:1-8)Psalt 46:2-12 Sönd. e. Jul. Aft.:2årg
8,1sönd e jul, I årg Matt 2:13-23 Sönd. e. Jul. Högm.:3årg
8,1sönd e jul, I årg Gal 4:4-7 Sönd. e. Jul. Ep.
8,2sönd e jul, II årg Mark 10:13-16 Den helige Mikaels dag. Högm.:2årg
8,2sönd e jul, II årg3(3:14-17)2 Tim 3:10-4:5 Sexagesima. Aft.:3årg
8,3sönd e jul, III årg Jes 11:1-9 Jungfru Marie Bebådelsedag. Aft.:3årg
8,3sönd e jul, III årg3(18:1-5)Matt 18:1-10 Den helige Mikaels dag. Ev.
9,1nyårsd , I årg Luk 2:21 Nyårsd. Ev.
9,1nyårsd , I årg3(10:9-13)Rom 10:1-13 18 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
9,2nyårsd , II årg Luk 13:6-9 Nyårsd. Högm.:3årg
9,3nyårsd , III årg Klag 3:22-26 Nyårsd. Ep.
9,3nyårsd , III årg3(10:42-43)Apg 10:36-43 Annandag Påsk. Ep.
9,3nyårsd , III årg3(10:42-43)Apg 10:42-48a Annandag Pingst. Ep.
9,9nyårsd , Ps2(121-)Psalt 121:1-8 Nyårsd. Aft.:2årg
10,1sönd e nyår, I årg Luk 2:42-52 1 sönd. e. Trettonded. Ev.
10,2sönd e nyår, II årg5(55:5-7)Jes 55:6-11 Sexagesima. Aft.:2årg
10,2sönd e nyår, II årg3(12:1-2)Rom 12:1-5 1 sönd. e. Trettonded. Aft.:3årg
10,9sönd e nyår, Ps3(84:2-5)Psalt 84:2-13 1 sönd. e. Trettonded. Aft.:2årg
11,1trettonded, I årg Jes 60:1-6 Trettondedag Jul. Ep.
11,1trettonded, I årg5(1:11-14)Kol 1:12-23 Heliga Trefaldighets dag. Aft.:3årg
11,2trettonded, II årg2(49:5-7)Jes 49:5-6 Jungfru Marie Bebådelsedag. Aft.:2årg
11,2trettonded, II årg Joh 8:12 Trettondedag Jul. Högm.:2årg
11,2trettonded, II årg 2 Kor 4:3-6 Trettondedag Jul. Aft.:2årg
11,3trettonded, III årg3(11:29-32)Luk 11:29-36 Trettondedag Jul. Högm.:3årg
11,3trettonded, III årg3(2:17-19)Ef 2:17-22 Pingstd. Aft.:2årg
11,8trettonded, alla Matt 2:1-12 Trettondedag Jul. Ev.
12,11 e trett, I årg Matt 3:13-17 Sönd. e. Nyår. Ev.
12,21 e trett, II årg4(3:15-17)Luk 3:1-15 3 sönd. i Advent. Högm.:3årg
12,21 e trett, II årg4(5:6-12)1 Joh 5:4-6 19 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
13,12 e trett, I årg Joh 2:1-11 2 sönd. e. Trettonded. Ev.
13,22 e trett, II årg Joh 4:5-26 2 sönd. e. Trettonded. Högm.:2årg
13,22 e trett, II årg3(22:16-17)Upp 22:10-17 Sönd. f. Domssönd. Aft.:3årg
13,32 e trett, III årg3(5:31-36)Joh 5:31-39 4 sönd. i Advent. Högm.:3årg
13,92 e trett, Ps3(19:2-7)Psalt 19:2-10 Den helige Johannes Döparens dag eller Midsommard. Aft.:2årg
14,13 e trett, I årg3(8:5-13)Matt 8:1-13 3 sönd. e. Trettonded. Ev.
14,13 e trett, I årg Rom 1:16-17 Reformationsd. (Andra bönd.) Ep.
14,23 e trett, II årg Joh 4:27-42 3 sönd. e. Trettonded. Högm.:2årg
14,23 e trett, II årg2(2:16-21)Gal 2:19-21 3 sönd. e. Trettonded. Ep.
14,33 e trett, III årg2(4:46-54)Joh 4:46b-53 21 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
14,33 e trett, III årg 2 Kor 1:3-7 3 sönd. e. Trettonded. Aft.:3årg
15,24 e trett, II årg Jes 40:26-31 4 sönd. e. Trettonded. Ep.
15,24 e trett, II årg3(5:1-9)Joh 5:1-14 14 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
15,34 e trett, III årg Matt 14:22-33 4 sönd. e. Trettonded. Högm.:3årg
15,34 e trett, III årg 2 Tim 1:7-10 4 sönd. e. Trettonded. Aft.:3årg
16,15 e trett, I årg Matt 13:24-30 5 sönd. e. Trettonded. Ev.
16,15 e trett, I årg3(3:12-16)Kol 3:12-17 5 sönd. e. Trettonded. Ep.
16,25 e trett, II årg Mark 9:38-41 5 sönd. e. Trettonded. Högm.:2årg
16,35 e trett, III årg Luk 13:22-30 25 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
16,35 e trett, III årg4(2:12-16)Rom 2:1-13 4 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
176 e trett, enda2(5:16-23)Joh 5:17 6 sönd. e. Trettonded. Ev.
176 e trett, enda2(5:16-23)Joh 5:19-21 16 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:3årg
176 e trett, enda5(5:16-23)Joh 5:22-29 Domssönd. Högm.:2årg
176 e trett, enda3(2:12-13)Fil 2:12-16a 2 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
18,1septuag, I årg Matt 20:1-16 Septuagesima. Ev.
18,2septuag, II årg Luk 17:7-10 Septuagesima. Högm.:3årg
18,2septuag, II årg Fil 1:3-11 6 sönd. e. Trettonded. Ep.
18,3septuag, III årg Matt 19:27-30 Septuagesima. Högm.:2årg
18,3septuag, III årg Fil 3:7-14 Septuagesima. Aft.:3årg
19,1sexag, I årg3(55:8-11)Jes 55:6-11 Sexagesima. Aft.:2årg
19,1sexag, I årg Luk 8:4-15 Sexagesima. Ev.
19,1sexag, I årg4(1:18-25)1 Kor 1:9-18 5 sönd. e. Trettonded. Aft.:2årg
19,1sexag, I årg2(1:18-25)1 Kor 1:20-25 Fastlagssönd. Aft.:3årg
19,2sexag, II årg Joh 7:40-52 19 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:3årg
19,2sexag, II årg4(10:13-17)Rom 10:1-13 18 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
19,3sexag, III årg4(6:60-69)Joh 6:52-66 Midfastosönd. Högm.:3årg
19,3sexag, III årg2(6:60-69)Joh 6:66-69 4 sönd. e. Trettonded. Högm.:2årg
20,1fastlagssönd, I årg Luk 18:31-43 Fastlagssönd. Ev.
20,1fastlagssönd, I årg 1 Kor 13:1-13 Fastlagssönd. Ep.
20,2fastlagssönd, II årg Joh 12:20-33 Fastlagssönd. Högm.:2årg
20,2fastlagssönd, II årg3(2:4-6)1 Tim 2:1-6 Fastlagssönd. Aft.:2årg
20,3fastlagssönd, III årg Mark 10:32-45 Fastlagssönd. Högm.:3årg
20,3fastlagssönd, III årg 2 Kor 5:14-21 Annandag Påsk. Aft.:2årg
22,11 i fastan, I årg Matt 4:1-11 1 sönd. i Fastan. Ev.
22,11 i fastan, I årg2(4:14-16)Hebr 4:15-16 1 sönd. i Fastan. Aft.:3årg
22,21 i fastan, II årg3(4:3-7)1 Mos 4:3-13 6 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
22,21 i fastan, II årg Matt 16:21-23 1 sönd. i Fastan. Högm.:2årg
22,21 i fastan, II årg Jak 1:12-15 1 sönd. i Fastan. Aft.:2årg
22,31 i fastan, III årg2(5:7-10)Hebr 5:7-9 2 sönd. i Fastan. Aft.:3årg
23,12 i fastan, I årg2(32:22-31)1 Mos 32:24-30 2 sönd. i Fastan. Aft.:2årg
23,12 i fastan, I årg Matt 15:21-28 2 sönd. i Fastan. Ev.
23,12 i fastan, I årg 2 Kor 6:1-10 2 sönd. i Fastan. Ep.
23,22 i fastan, II årg2(7:36-8:3)Luk 7:36-50 2 sönd. i Fastan. Högm.:2årg
23,32 i fastan, III årg Hebr 11:23-27 4 sönd. e. Trettonded. Aft.:2årg
23,92 i fastan, Ps2(130-)Psalt 130:1-8 Botd. (Första bönd.) Ep.
24,13 i fastan, I årg3(11:14-26)Luk 11:14-28 3 sönd. i Fastan. Ev.
24,13 i fastan, I årg Ef 5:1-9 3 sönd. i Fastan. Ep.
24,23 i fastan, II årg Ef 6:10-18 21 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
24,33 i fastan, III årg Mark 9:14-32 2 sönd. i Fastan. Högm.:3årg
24,33 i fastan, III årg3(3:14-19)Upp 3:14-22 3 sönd. i Fastan. Aft.:2årg
25,1midfastosönd, I årg Joh 6:1-15 Midfastosönd. Ev.
25,1midfastosönd, I årg3(9:8-10)2 Kor9:6-10 14 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
25,2midfastosönd, II årg3(6:24-35)Joh 6:24-36 Midfastosönd. Högm.:2årg
25,3midfastosönd, III årg5(6:48-59)Joh 6:52-66 Midfastosönd. Högm.:3årg
26,15 i fastan, I årg2(11:46-57)Joh 11:47-57 5 sönd. i Fastan. Högm.:2årg
26,15 i fastan, I årg3(7:24-27)Hebr 7:23-27 5 sönd. i Fastan. Aft.:2årg
26,35 i fastan, III årg4(3:11-21)Joh 3:1-15 Heliga Trefaldighets dag. Ev.
26,35 i fastan, III årg2(3:11-21)Joh 3:16-21 Annandag Pingst. Ev.
26,35 i fastan, III årg 1 Joh 1:8-2:2 11 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
27,4palmsönd, Matt ser2(21:1-11)Matt 21:1-9 1 sönd. i Advent. Ev.
27,4palmsönd, Matt ser Ef 2:12-16 5 sönd. i Fastan. Aft.:3årg
27,6palmsönd, Luk ser2(19:28-40)Luk 19:37-40 Tacksägelsed. (Fjärde bönd.) Ev.
27,6palmsönd, Luk ser3(5:1-5)Rom 5:1-8 21 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
27,7palmsönd, Joh ser Joh 12:1-16 Palmsönd. Ev.
27,7palmsönd, Joh ser Fil 2:5-11 Palmsönd. Ep.
28,4skärtorsd, Matt ser Matt 26:17-30 Palmsönd. Högm.:2årg
28,4skärtorsd, Matt ser5(11:20-25)1 Kor 11:23-29 Palmsönd. Aft.:2årg
28,5skärtorsd, Mark ser5(14:12-26)Mark 14:26-31 3 sönd. i Fastan. Högm.:2årg
28,6skärtorsd, Luk ser2(22:7-23)Luk 22:14-22 Palmsönd. Högm.:3årg
28,7skärtorsd, Joh ser Jer 31:31-34 Palmsönd. Aft.:3årg
29,5långfred, Mark ser5(2:1-10)1 Kor 2:9-16 12 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
29,6långfred, Luk ser2(23:26-49)Luk 23:32-43 Långfred. Ev.
29,6långfred, Luk ser3(2:6-8)Fil 2:5-11 Palmsönd. Ep.
29,7långfred, Joh ser Hebr 10:19-25 20 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
29,8långfred, alla2(53:1-12)Jes 53:3-7 Långfred. Ep.
30,4påsknatt, Matt ser Matt 28:1-8 Påskd. Högm.:3årg
30,4påsknatt, Matt ser5(28:1-8)Matt 28:8-15 Annandag Påsk. Högm.:3årg
30,4påsknatt, Matt ser Rom 6:3-11 24 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
30,5påsknatt, Mark ser Mark 16:1-8 Påskd. Ev.
30,5påsknatt, Mark ser4(2:8-13)2 Tim 2:3-9 Den helige Stefanus' dag eller Annandag Jul. Aft.:3årg
30,6påsknatt, Luk ser2(2:6-15)Kol 2:9-15 Sönd. e. Nyår. Aft.:2årg
30,7påsknatt, Joh ser Joh 20:1-10 Påskd. Högm.:2årg
30,7påsknatt, Joh ser3(2:1-6)Ef 2:1-10 3 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
31,4påskd, Matt ser2(28:1-20)Matt 28:1-8 Påskd. Högm.:3årg
31,4påskd, Matt ser2(28:1-20)Matt 28:8-15 Annandag Påsk. Högm.:3årg
31,4påskd, Matt ser2(28:1-20)Matt 28:18-20 Heliga Trefaldighets dag. Högm.:3årg
31,4påskd, Matt ser2(28:1-20)Matt 28:18-20 Missionsd. (Tredje bönd.) Ev.
31,4påskd, Matt ser 1 Kor 15:53-57 Påskd. Ep.
31,5påskd, Mark ser2(16:1-14)Mark 16:1-8 Påskd. Ev.
31,5påskd, Mark ser 1 Kor 15:12-21 Påskd. Aft.:2årg
31,6påskd, Luk ser3(3:14-16)Apg 3:12b-20 1 sönd. e. Påsk. Aft.:2årg
31,7påskd, Joh ser2(20:1-18)Joh 20:1-10 Påskd. Högm.:2årg
31,7påskd, Joh ser2(20:1-18)Joh 20:11-18 Annandag Påsk. Högm.:2årg
31,7påskd, Joh ser3(13:32-37)Apg 13:32-41 1 sönd. e. Påsk. Aft.:3årg
32,1annand påsk, I årg Luk 24:13-35 Annandag Påsk. Ev.
32,1annand påsk, I årg2(10:34-43)Apg 10:36-43 Annandag Påsk. Ep.
32,1annand påsk, I årg5(10:34-43)Apg 10:42-48a Annandag Pingst. Ep.
32,2annand påsk, II årg5(24:36-49)Luk 24:49-53 Kristi Himmelsfärds dag. Högm.:3årg
32,2annand påsk, II årg Kol 3:1-4 Kristi Himmelsfärds dag. Ep.
32,3annand påsk, III årg3(20:19-23)Joh 20:19-31 1 sönd. e. Påsk. Ev.
32,3annand påsk, III årg 1 Petr 1:18-23 Annandag Påsk. Aft.:3årg
33,12 i påsk, I årg Joh 21:1-14 1 sönd. e. Påsk. Högm.:2årg
33,12 i påsk, I årg2(15:1-11)1 Kor 15:1-10 1 sönd. e. Påsk. Ep.
33,22 i påsk, II årg3(21:15-19)Joh 21:15b-23 1 sönd. e. Påsk. Högm.:3årg
33,22 i påsk, II årg5(5:1-5)1 Joh 5:4-6 19 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
33,32 i påsk, III årg3(20:24-31)Joh 20:19-31 1 sönd. e. Påsk. Ev.
33,32 i påsk, III årg2(1:3-9)1Petr1:3-8 3 sönd. e. Påsk. Aft.:3årg
34,13 i påsk, I årg Joh 10:1-10 2 sönd. e. Påsk. Högm.:3årg
34,13 i påsk, I årg3(2:22-25)1 Petr 2:21-25 2 sönd. e. Påsk. Ep.
34,23 i påsk, II årg Joh 10:11-16 2 sönd. e. Påsk. Ev.
34,23 i påsk, II årg Hebr 13:20-21 2 sönd. e. Påsk. Aft.:2årg
34,33 i påsk, III årg Joh 10:22-30 21 sönd. e. Trefaldighet. Högm:.3årg
34,93 i påsk, Ps2(23-)Psalt 23:1-6 2 sönd. e. Påsk. Aft.:3årg
35,14 i påsk, I årg Joh16:16-22 3 sönd. e. Påsk. Ev.
35,14 i påsk, I årg Hebr 13:12-16 3 sönd. e. Påsk. Ep.
35,24 i påsk, II årg2(14:1-14)Joh 14:1-12 3 sönd. e. Påsk. Högm.:3årg
35,24 i påsk, II årg2(14:1-14)Joh 14:13 Nyårsd. Högm.:2årg
35,24 i påsk, II årg 2 Kor4:16-18 3 sönd. e. Påsk. Aft.:2årg
35,34 i påsk, III årg2(13:31-35)Joh 13:31-32 Kristi Förklarings dag. Högm.:2årg
35,34 i påsk, III årg3(13:31-35)Joh 13:31-38 3 sönd. i Fastan. Högm:.3årg
35,34 i påsk, III årg4(5:9-11)1 Tess 5:2-10 25 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
35,94 i påsk, Ps3(147:1-7)Psalt147:1-11 14 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
36,15 i påsk, I årg3(11:1-4)Hos 11:1-7 2 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
36,15 i påsk, I årg3(16:5-11)Joh 16:5-15 4 sönd. e. Påsk. Ev.
36,15 i påsk, I årg4(4:10-16)1 Joh 4:7-10 13 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
36,15 i påsk, I årg 1 Joh 4:10-16 4 sönd. e. Påsk. Aft.:2årg
36,25 i påsk, II årg Joh 15:10-17 4 sönd. e. Påsk. Högm.:3årg
36,25 i påsk, II årg4(3:18-24)1 Joh 3:13-18 1 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
36,25 i påsk, II årg 1 Joh 3:18-24 4 sönd. e. Påsk. Aft.:3årg
36,35 i påsk, III årg Joh 17:9b-17 4 sönd. e. Påsk. Högm.:2årg
36,35 i påsk, III årg5(5:13-18)Gal 5:16b-24 20 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
37,1bönsönd, I årg3(3:14-21)Ef 3:13-21 Bönsönd. Ep.
37,2bönsönd, II årg2(29:11-14)Jer 29:11-13 Bönsönd. Aft.:3årg
37,2bönsönd, II årg Luk 11:1-13 Bönsönd. Högm.:3årg
37,3bönsönd, III årg Matt 6:5-8 Bönsönd. Högm.:2årg
37,3bönsönd, III årg3(8:24-27)Rom 8:24-28a Bönsönd. Aft.:2årg
38,2Kr himmelsf d, II årg Luk 24:49-53 Kristi Himmelsfärds dag. Högm.:3årg
38,2Kr himmelsf d, II årg3(1:17-23)Ef 1:16-23 Påskd. Aft.:3årg
38,3Kr himmelsf d, III årg Joh 17:1-8 3 sönd. e. Påsk. Högm.:2årg
38,8Kr himmelsf d, alla Apg 1:1-11 Kristi Himmelsfärds dag. Ev.
38,9Kr himmelsf d, Ps2(110-)Psalt 110:1-3 Kristi Himmelsfärds dag. Aft.:2årg
39,1sönd f pingst, I årg Joh 15:26-16:4 6 sönd. e. Påsk. Ev.
39,1sönd f pingst, I årg4(8:16-18)Rom 8:12-17 6 sönd. e. Påsk. Ep.
39,1sönd f pingst, I årg5(8:16-18)Rom 8:18-23 16 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
39,2sönd f pingst, II årg Joh 16:23b-33 Bönsönd. Ev.
39,2sönd f pingst, II årg Rom 8:31b-39 Kristi Himmelsfärds dag. Aft.:3årg
39,3sönd f pingst, III årg2(19:9-16)1 Kon 19:9b-13 6 sönd. e. Påsk. Aft.:3årg
39,3sönd f pingst, III årg3(16:12-15)Joh 16:5-15 4 sönd. e. Påsk. Ev.
39,3sönd f pingst, III årg Apg 1:12-14 6 sönd. e. Påsk. Aft.:2årg
40,1pingstd, I årg3(14:25-29)Joh 14:23-31a Pingstd. Ev.
40,2pingstd, II årg Joh 14:15-21 Pingstd. Högm.:3årg
40,3pingstd, III årg Joh 7:37-39 Pingstd. Högm.:2årg
40,3pingstd, III årg Ef 2:17-22 Pingstd. Aft.:2årg
40,8pingstd, alla Apg 2:1-11 Pingstd. Ep.
41,1annand pingst, I årg Joh 6:44-47 Annandag Pingst. Högm.:2årg
41,1annand pingst, I årg4(10:42-48)Apg 10:36-43 Annandag Påsk. Ep.
41,1annand pingst, I årg Apg 10:42-48a Annandag Pingst. Ep.
41,2annand pingst, II årg3(3:31-36)Joh 3:22-36 4 sönd. i Advent. Högm.:2årg
41,2annand pingst, II årg Apg 11:19-26 Annandag Pingst. Aft.:3årg
41,3annand pingst, III årg Joh 12:44-50 Annandag Pingst. Högm.:3årg
41,3annand pingst, III årg3(2:36-41)Apg 2:36-42 Pingstd. Aft.:3årg
42,1hel tref d, I årg3(11:25-27)Matt 11:25-30 14 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:3årg
42,1hel tref d, I årg3(11:25-27)Matt 11:25-30 Reformationsd. (Andra bönd.) Ev.
42,1hel tref d, I årg4(2:24-35)Apg 2:22-24 Pingstd. Aft.:3årg
42,1hel tref d, I årg2(2:24-35)Apg 2:33 Pingstd. Aft.:3årg
42,2hel tref d, II årg2(28:16-20)Matt 28:18-20 Heliga Trefaldighets dag. Högm.:3årg
42,2hel tref d, II årg2(28:16-20)Matt 28:18-20 Missionsd. (Tredje bönd.) Ev.
42,2hel tref d, II årg Rom 11:33-36 Heliga Trefaldighets dag. Ep.
42,3hel tref d, III årg3(11:18-27)Joh 11:17-27 16 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
42,9hel tref d, Ps3(113:1-6)Psalt 113:1-7 Den helige Mikaels dag. Aft.:2årg
43,11 e tref, I årg3(3:1-8)Joh 3:1-15 Heliga Trefaldighets dag. Ev.
43,11 e tref, I årg Rom 6:3-11 24 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
43,21 e tref, II årg Joh 1:29-34 Sönd. e. Nyår. Högm.:2årg
43,21 e tref, II årg2(3:4-8)Tit 3:4-7 Sönd. e. Nyår. Ep.
43,31 e tref, III årg Matt 3:11-12 Sönd. e. Nyår. Högm.:3årg
43,31 e tref, III årg Apg 8:26-39 Sönd. e. Nyår. Aft.:3årg
44,12 e tref, I årg2(14:15-24)Luk 14:16-24 2 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
44,22 e tref, II årg3(1:35-46)Joh 1:35-51 5 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
44,22 e tref, II årg4(8:28-30)Rom 8:24-28a Bönsönd. Aft.:2årg
44,32 e tref, III årg 1 Kor 1:26-31 2 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
45,13 e tref, I årg3(15:1-7)Luk 15:1-10 3 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
45,13 e tref, I årg4(5:6-11)Rom 5:1-8 21 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
45,23 e tref, II årg5(51:1-3)Jes 51:3-5 3 sönd. i Advent. Aft.:3årg
45,23 e tref, II årg3(15:8-10)Luk 15:1-10 3 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
45,23 e tref, II årg Ef 2:1-10 3 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
45,33 e tref, III årg Luk 15:11-32 3 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
45,33 e tref, III årg2(5:5-11)1 Petr 5:6-11 3 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
46,14 e tref, I årg3(2:1-4)Rom 2:1-13 4 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
46,24 e tref, II årg Joh 8:1-11 4 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
46,24 e tref, II årg3(14:11-14)Rom14:1-18 4 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
46,34 e tref, III årg Luk 6:36-42 4 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
46,34 e tref, III årg3(6:1-7)Gal 6:1-10 15 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
47,1apostlad, I årg Luk 5:1-11 5 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
47,1apostlad, I årg 1 Tim 1:12-17 5 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
47,2apostlad, II årg Jes 6:1-8 1 sönd. e. Trettonded. Ep.
47,2apostlad, II årg Matt 16:13-20 5 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:3årg
47,2apostlad, II årg2(2:4-10)1 Petr 2:4-9 20 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
47,3apostlad, III årg Jer 1:4-10 12 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
48,16 e tref, I årg Matt 5:20-26 6 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
48,26 e tref, II årg Matt 16:24-27 1 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:3årg
48,36 e tref, III årg Luk 9:51-62 2 sönd. e. Trefaldighet. Högm:.3årg
48,36 e tref, III årg5(9:19-26)1 Kor 9:24-27 Septuagesima. Ep.
49,1Kr förklar d, I årg Matt 17:1-8 Kristi Förklarings dag. Ev.
49,1Kr förklar d, I årg 2 Petr 1:16-18 Kristi Förklarings dag. Ep.
49,2Kr förklar d, II årg2(3:9-18)2 Kor 3:17-18 12 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
49,3Kr förklar d, III årg Upp 1:9-18 Kristi Förklarings dag. Aft.:3årg
49,9Kr förklar d, Ps2(89:12-18)Psalt 89:12-17 Den helige Johannes Döparens dag eller Midsommard. Aft.:3årg
50,18 e tref, I årg Matt 7:15-21 8 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
50,18 e tref, I årg 1 Joh 4:1-6 8 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
50,28 e tref, II årg Matt 7:22-29 8 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:3årg
50,28 e tref, II årg3(3:10-15)1 Kor 3:7-23 Septuagesima. Aft.:2årg
50,38 e tref, III årg Matt 7:13-14 8 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
50,38 e tref, III årg3(8:14-17)Rom 8:12-17 6 sönd. e. Påsk. Ep.
51,19 e tref, I årg Matt 25:14-30 20 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
51,19 e tref, I årg 1 Petr 4:7-11 9 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
51,29 e tref, II årg Luk 12:42-48 20 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:3årg
51,29 e tref, II årg2(4:20-28)Ef 4:22a-28 4 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
51,39 e tref, III årg2(16:1-13)Luk 16:1-8 9 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
51,39 e tref, III årg5(16:1-13)Luk 16:10-15 9 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:3årg
51,39 e tref, III årg4(4:1-7)2 Tim 3:10-4:5 Sexagesima. Aft.:3årg
52,110 e tref, I årg Joh 15:1-9 Heliga Trefaldighets dag. Högm.:2årg
52,110 e tref, I årg3(12:12-26)1 Kor 12:12-31a Annandag Pingst. Aft.:2årg
52,210 e tref, II årg3(18:18-22)Matt 18:15-22 22 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
52,210 e tref, II årg4(12:3-8)Rom 12:1-5 1 sönd. e. Trettonded. Aft.:3årg
52,210 e tref, II årg5(12:3-8)Rom 12:6-16 2 sönd. e. Trettonded. Ep.
52,310 e tref, III årg 1 Kor 12:4-11 22 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
53,111 e tref, I årg Luk 18:9-14 11 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
53,111 e tref, I årg3(3:21-28)Rom 3:21-31 11 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
53,211 e tref, II årg Matt 21:28-31 11 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
53,211 e tref, II årg Rom 7:14-25a 11 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
53,311 e tref, III årg Matt 23:1-12 11 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:3årg
53,311 e tref, III årg3(1:22-25)Jak 1:22-27 8 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
54,112 e tref, I årg Mark 7:31-37 12 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
54,112 e tref, I årg 2 Kor 3:4-8 12 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
54,212 e tref, II årg Rom 8:18-23 16 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
54,312 e tref, III årg3(2:23-28)Mark 2:23-3:5 17 sönd. e. Trefaldighet. - Högm.:2årg
54,312 e tref, III årg5(4:31-5:6)Gal 5:1-11 17 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
55,113 e tref, I årg3(4:8-12)1 Mos 4:3-13 6 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
55,113 e tref, I årg Luk 10:23-37 13 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
55,113 e tref, I årg5(10:23-37)Luk 10:33-42 15 sönd. e. Trelaldighe.t. Högm.:2årg
55,113 e tref, I årg 1 Joh 4:7-10 13 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
55,113 e tref, I årg5(4:7-10)1 Joh 4:10-16 4 sönd. e. Påsk. Aft.:2årg
55,213 e tref, II årg2(5:38-48)Matt 5:38-42 6 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:3årg
55,213 e tref, II årg5(5:38-48)Matt 5:43-6:4 13 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
55,213 e tref, II årg Rom 13:8-10 13 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
55,313 e tref, III årg Matt 7:12 23 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
55,313 e tref, III årg4(12:16-21)Rom 12:6-16 2 sönd. e. Trettonded. Ep.
55,313 e tref, III årg Rom 12:16-21 6 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
55,913 e tref, Ps2(103:1-6)Psalt 103:1-5 Tacksägelsed. (Fjärde bönd.) Ep.
56,114 e tref, I årg3(17:9-11)Joh 17:9b-17 4 sönd. e. Påsk. Högm.:2årg
56,114 e tref, I årg Ef 4:1-6 17 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
56,214 e tref, II årg5(2:1-5)Fil 2:5-11 Palmsönd. Ep.
56,314 e tref, III årg Joh 17:18-23 6 sönd. e. Påsk. Högm.:3årg
56,314 e tref, III årg3(1:10-13)1 Kor 1:9-18 5 sönd. e. Trettonded. Aft.:2årg
57,115 e tref, I årg3(6:31-34)Matt 6:24-34 15 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
57,115 e tref, I årg2(20:32-36)Apg 20:32-35 15 sönd. e. Trelaldighe.t. Aft.:2årg
57,215 e tref, II årg3(11:28-30)Matt 11:25-30 14 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:3årg
57,215 e tref, II årg3(11:28-30)Matt 11:25-30 Reformationsd. (Andra bönd.) Ev.
57,315 e tref, III årg3(10:38-42)Luk 10:33-42 15 sönd. e. Trelaldighe.t. Högm.:2årg
57,315 e tref, III årg2(4:10-13)Fil 4:11b-13 15 sönd. e. Trelaldighet. Aft.:3årg
58,116 e tref, I årg 2 Kor 4:7-14 16 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
58,216 e tref, II årg Luk 7:11-17 16 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
58,316 e tref, III årg Fil 1:20-26 16 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
59,117 e tref, I årg2(6:19-24)Matt 6:19-23 15 sönd. e. Trelaldighet. Högm.:3årg
59,117 e tref, I årg5(6:19-24)Matt 6:24-34 15 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
59,117 e tref, I årg3(2:15-17)1 Joh 2:7-17 18 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
59,217 e tref, II årg Luk 12:13-21 1 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
59,217 e tref, II årg3(6:7-11)1 Tim 6:6-19 1 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
59,317 e tref, III årg Luk 16:19-31 1 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
59,317 e tref, III årg4(4:16-21)1 Joh 4:10-16 4 sönd. e. Påsk. Aft.:2årg
59,317 e tref, III årg2(4:16-21)1 Joh 4:17-21 13 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
60,118 e tref, I årg Joh 7:14-18 1 sönd. e. Trettonded. Högm.:2årg
60,218 e tref, II årg Mark 10:17-27 18 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:3årg
60,218 e tref, II årg Jak 2:8-13 6 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
60,318 e tref, III årg Matt 13:44-46 18 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
60,918 e tref, Ps4(19:8-15)Psalt 19:2-10 Den helige Johannes Döparens dag eller Midsommard. Aft.:2årg
61,119 e tref, I årg Mark 12:41-44 13 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:3årg
61,119 e tref, I årg3(11:1-7)Hebr 11:1-22 3 sönd. e. Trettonded. Aft.:2årg
61,219 e tref, II årg Joh 9:1-7 19 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
61,219 e tref, II årg2(9:24-39)Joh 9:24-38a 19 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
61,219 e tref, II årg3(6:11-12)1 Tim 6:6-19 1 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
61,919 e tref, Ps3(73:23-26)Psalt 73:23-28 19 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
62,220 e tref, II årg Joh 11:1-7 16 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
62,320 e tref, III årg 2 Tim 1:3-5 2 sönd. e. Trettonded. Aft.:2årg
63,121 e tref, I årg Matt 22:15-22 23 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
63,121 e tref, I årg4(13:7-10)Rom 13:1-7 23 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
63,121 e tref, I årg2(13:7-10)Rom 13:8-10 13 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
63,221 e tref, II årg Luk 19:1-10 2 sönd. e. Trettonded. Högm.:3årg
63,221 e tref, II årg5(2:1-8)Jak 2:8-13 6 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
63,321 e tref, III årg Matt 12:15b-21 23 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:3årg
63,321 e tref, III årg4(8:9-15)2 Kor 8:1-9 1 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
64,122 e tref, I årg4(23:37-24:2)Matt 23:34-39 Den helige Stefanus' dag eller Annandag Jul. Ev.
64,122 e tref, I årg5(23:37-24:2)Matt 24:1-14 25 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:3årg
64,122 e tref, I årg 1 Petr 4:12-19 Den helige Stefanus' dag eller Annandag Jul. Aft.:2årg
64,222 e tref, II årg Mark 4:26-29 5 sönd. e. Trettonded. Högm.:3årg
64,322 e tref, III årg Jes 2:2-5 Trettondedag Jul. Aft.:3årg
64,322 e tref, III årg Joh 12:35-43 3 sönd. i Fastan. Högm.:2årg
65,123 e tref, I årg3(18:15-20)Matt 18:15-22 22 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
65,223 e tref, II årg4(18:21-35)Matt 18:15-22 22 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
65,223 e tref, II årg2(18:21-35)Matt 18:23-35 22 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
65,223 e tref, II årg2(4:29-32)Ef 4:30-32 22 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
65,323 e tref, III årg5(5:13-15)1 Tess 5:14-23 22 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
6624 e tref, enda3(24:3-14)Matt 24:1-14 25 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:3årg
6624 e tref, enda5(2:28-3:3)1 Joh 3:1-6 Heliga Trefaldighets dag. Aft.:2årg
67,1sönd f domssönd, I årg Matt 25:1-13 Sönd. f. Domssönd. Ev.
67,2sönd f domssönd, II årg4(51:4-6)Jes 51:3-5 3 sönd. i Advent. Aft.:3årg
67,2sönd f domssönd, II årg Luk 12:35-40 Sönd. f. Domssönd. Högm.:2årg
67,2sönd f domssönd, II årg 2 Kor 13:5-9 21 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
67,3sönd f domssönd, III årg2(8:9-12)Amos 8:11-12 Midfastosönd. Aft.:3årg
67,3sönd f domssönd, III årg Luk 17:20-30 2 sönd. i Advent. Högm.:3årg
67,3sönd f domssönd, III årg3(3:20-4:1)Fil 3:17-4:1 23 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
67,9sönd f domssönd, Ps2(139:1-18)Psalt 139:1-12 Sönd. f. Domssönd. Aft.:2årg
68,1domssönd, I årg Matt 25:31-46 Domssönd. Ev.
68,1domssönd, I årg 2 Petr 3:8-13 Sönd. f. Domssönd. Ep.
68,2domssönd, II årg2(5:22-30)Joh 5:22-29 Domssönd. Högm.:2årg
68,2domssönd, II årg3(20:11-21:5)Upp 20:11-21:7 Domssönd. Aft.:3årg
68,3domssönd, III årg Matt 13:47-50 Domssönd. Högm.:3årg
68,3domssönd, III årg 1 Kor 15:22-28 Domssönd. Aft.:2årg
69,1kyndelsmässod, I årg3(1:5-7)1 Joh 1:1-7 Jungfru Marie Kyrkogångsdag eller Kyndelsmässod. Aft.:3årg
69,2kyndelsmässod, II årg Mal 3:1-4 Jungfru Marie Kyrkogångsdag eller Kyndelsmässod. Ep.
69,2kyndelsmässod, II årg4(1:14-18)Joh 1:1-14 Juld. Högm.:2årg
69,2kyndelsmässod, II årg2(1:14-18)Joh 1:16-18 Jungfru Marie Kyrkogångsdag eller Kyndelsmässod. Högm.:2årg
69,2kyndelsmässod, II årg3(6:13-16)1 Tim 6:6-19 1 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
69,3kyndelsmässod, III årg Matt 13:31-33 Jungfru Marie Kyrkogångsdag eller Kyndelsmässod. Högm.:3årg
69,3kyndelsmässod, III årg4(2:42-46)Apg 2:36-42 Pingstd. Aft.:3årg
69,8kyndelsmässod, alla2(2:22-40)Luk 2:22b-32 Jungfru Marie Kyrkogångsdag eller Kyndelsmässod. Ev.
69,8kyndelsmässod, alla2(2:22-40)Luk 2:33-40 Sönd. e. Jul. Ev.
70,1Marie beb d, I årg Jes 7:10-14 Jungfru Marie Bebådelsedag. Ep.
70,2Marie beb d, II årg Luk 1:39-45 Jungfru Marie Bebådelsedag. Högm.:2årg
70,3Marie beb d, III årg Luk 1:46-55 Jungfru Marie Bebådelsedag. Högm.:3årg
70,3Marie beb d, III årg3(1:15-20)Kol 1:12-23 Heliga Trefaldighets dag. Aft.:3årg
70,8Marie beb d, alla Luk 1:26-38 Jungfru Marie Bebådelsedag. Ev.
70,9Marie beb d, Ps4(147:7-15)Psalt147:1-11 14 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
71,1midsommard, I årg3(1:1-5)Joh 1:1-14 Juld. Högm.:2årg
71,2midsommard, II årg3(6:25-30)Matt 6:24-34 15 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
71,2midsommard, II årg Apg 17:22-31 Den helige Johannes Döparens dag eller Midsommard. Högm.:3årg
71,3midsommard, III årg3(1:21-23)Kol 1:12-23 Heliga Trefaldighets dag. Aft.:3årg
72,1hel Joh döp d, I årg3(1:5-17)Luk 1:5-25 Den helige Johannes Döparens dag eller Midsommard. Högm.:2årg
72,2hel Joh döp d, II årg3(1:57-66)Luk 1:57b-80 Den helige Johannes Döparens dag eller Midsommard. Ev.
72,3hel Joh döp d, III årg3(1:67-80)Luk 1:57b-80 Den helige Johannes Döparens dag eller Midsommard. Ev.
72,3hel Joh döp d, III årg3(10:37-38)Apg 10:36-43 Annandag Påsk. Ep.
72,9hel Joh döp d, Ps2(96-)Psalt 96:1-10 Missionsd. (Tredje bönd.) Ep.
73,1hel Mik d, I årg Luk 10:17-20 1 sönd. i Fastan. Högm.:3årg
73,2hel Mik d, II årg3(18:7-10)Matt 18:1-10 Den helige Mikaels dag. Ev.
73,3hel Mik d, III årg 1 Mos 28:10-17 Den helige Mikaels dag. Aft.:3årg
73,3hel Mik d, III årg3(1:47-51)Joh 1:35-51 5 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
73,8hel Mik d, alla Upp 12:7-12 Den helige Mikaels dag. Ep.
74,1tacksägelsed, I årg Luk17:11-19 14 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
74,1tacksägelsed, I årg4(5:16-24)1 Tess 5:14-23 22 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
74,3tacksägelsed, III årg Luk 19:37-40 Tacksägelsed. (Fjärde bönd.) Ev.
74,3tacksägelsed, III årg3(3:16-17)Kol 3:12-17 5 sönd. e. Trettonded. Ep.
75,1alla helg d, I årg Matt 5:1-12 Alla Helgons dag. Ev.
75,1alla helg d, I årg Upp 7:9-17 Alla Helgons dag. Ep.
75,2alla helg d, II årg Matt 5:13-16 Alla Helgons dag. Högm.:2årg
75,2alla helg d, II årg Hebr 12:1-3 Alla Helgons dag. Aft.:2årg
75,3alla helg d, III årg Luk 6:20-26 Alla Helgons dag. Högm.:3årg
76,2sönd e alla helg d, II årg Joh 6:37-40 24 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
76,2sönd e alla helg d, II årg 1 Kor 15:35-49 24 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
76,3sönd e alla helg d, III årg3(20:37-38)Luk 20:27-40 24 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:3årg
76,3sönd e alla helg d, III årg3(11:13-16)Hebr 11:1-22 3 sönd. e. Trettonded. Aft.:2årg
77,4passionsgtj, Matt ser2(26:1-27:31)Matt 26:17-30 Palmsönd. Högm.:2årg
77,4passionsgtj, Matt ser2(26:1-27:31)Matt 26:36-46 3 sönd. i Fastan. Högm 1årg
77,4passionsgtj, Matt ser2(26:1-27:31)Matt 26:59-66 Midfastosönd. Högm1årg
77,4passionsgtj, Matt ser2(26:1-27:31)Matt 27:15-26 5 sönd. i Fastan. Högm 1årg
77,5passionsgtj, Mark ser2(14:1-15:20)Mark 14:26-31 3 sönd. i Fastan. Högm.:2årg
77,5passionsgtj, Mark ser2(14:1-15:20)Mark 14:43-50 Midfastosönd. Högm.:2årg
77,6passionsgtj, Luk ser2(22:1-23:25)Luk 22:14-22 Palmsönd. Högm.:3årg
77,6passionsgtj, Luk ser2(22:1-23:25)Luk 22:31-38 5 sönd. i Fastan. Högm.:3årg
77,6passionsgtj, Luk ser2(22:1-23:25)Luk 23:1-12 5 sönd. i Fastan. Högm.:2årg
77,7passionsgtj, Joh ser2(17:1-19)Joh 17:1-8 3 sönd. e. Påsk. Högm.:2årg
77,7passionsgtj, Joh ser2(17:1-19)Joh 17:9b-17 4 sönd. e. Påsk. Högm.:2årg
77,7passionsgtj, Joh ser5(17:1-19)Joh 17:18-23 6 sönd. e. Påsk. Högm.:3årg
77,7passionsgtj, Joh ser2(18:1-19:16)Joh 18:15-27 Midfastosönd. Högm:.3årg
77,7passionsgtj, Joh ser2(18:1-19:16)Joh 18:36-37 1 sönd. i Advent. Högm.:2årg
77,7passionsgtj, Joh ser2(18:1-19:16)Joh 19:1-11 5 sönd. i Fastan. Högm:.3årg

Texter i Evb1942 som saknas i Evb2003

1 Mos 12:1-4 5 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
Psalt 42:2-12 Midfastosönd. Aft.:2årg
Psalt 73:1-5 19 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
Psalt 89:2-3 Den helige Johannes Döparens dag eller Midsommard. Aft.:3årg
Psalt 91:1-4 Sönd. e. Jul. Aft.:3årg
Psalt 100:1-5 Jungfru Marie Kyrkogångsdag eller Kyndelsmässod. Aft.:2årg
Psalt 139:23-24 Sönd. f. Domssönd. Aft.:2årg
Jes 62:10-12 1 sönd. i Advent. Aft.:3årg
Hes 13:4-12 8 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
Matt 5:17-19 6 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
Matt 5:33-37 12 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:3årg
Matt 8:14-17 3 sönd. e. Trettonded. Högm.:3årg
Matt 8:23-27 4 sönd. e. Trettonded. Ev.
Matt 9:1-8 19 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
Matt 9:9-13 3 sönd. e. Trefaldighet. Högm:.3årg
Matt 9:18-26 24 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
Matt 9:36-38 2 sönd. e. Påsk. Högm.:2årg
Matt 10:2-15 Sexagesima. Högm.:3årg
Matt 10:24-31 6 sönd. e. Påsk. Högm.:2årg
Matt 11:20-24 10 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:3årg
Matt 11:20-24 Botd. (Första bönd.) Ev.
Matt 12:33-37 12 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
Matt 12:46-50 1 sönd. e. Trettonded. Högm.:3årg
Matt 16:1-4 21 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
Matt 17:9-13 Kristi Förklarings dag. Högm.:3årg
Matt 21:14-17 Den helige Mikaels dag. Högm:.3årg
Matt 21:33-43 5 sönd. i Fastan. Ev.
Matt 22:1-14 20 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
Matt 22:34-46 18 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
Matt 24:15-28 25 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
Matt 24:35-44 Sönd. f. Domssönd. Högm.:3årg
Mark 4:21-25 22 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:3årg
Luk 4:31-37 3 sönd. i Fastan. Högm.:3årg
Luk 12:32 Sönd. e. Jul. Högm.:2årg
Luk 13:1-5 4 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:3årg
Luk 14:1-11 17 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
Luk 14:25-35 2 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:2årg
Luk 19:41-47 10 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
Joh 1:19-28 4 sönd. i Advent. Ev.
Joh 8:31-36 17 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:3årg
Joh 8:46-51 Sexagesima. Högm.:2årg
Joh 17:24-26 Kristi Himmelsfärds dag. Högm.:2årg
Apg 26:1 5 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
Apg 26:12-29 5 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
Rom 4:1-8 3 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
Rom 6:19b-23 Midfastosönd. Ep.
Rom 11:17-24 10 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
1 Kor 1:4-8 18 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
2 Kor 5:1-10 24 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
2 Kor 11:19-31 Sexagesima. Ep.
2 Kor 12:2-10 Kristi Förklarings dag. Aft.:2årg
Ef 4:14-16 5 sönd. e. Trettonded. Aft.:3årg
Ef 5:15-20 14 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
Ef 6:1-4 2 sönd. e. Trettonded. Aft.:3årg
Kol 1:24-29 3 sönd. i Fastan. Aft.:3årg
Kol 2:16-23 17 sönd. e. Trefaldighet. - Aft.:2årg
Kol 4:2-6 9 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
1 Tess 4:13-18 25 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
2 Tess 1:3-10 Domssönd. Ep.
2 Tess 2:1-10 25 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
2 Tess 3:10-13 9 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
1 Tim 2:1-3 23 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:2årg
Hebr 3:7-19 10 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
Hebr 9:11-12 5 sönd. i Fastan. Ep.
Hebr 9:15 5 sönd. i Fastan. Ep.
Jak 1:17-21 4 sönd. e. Påsk. Ep.
1 Joh 2:23-25 19 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
1 Joh 3:7-8 1 sönd. i Fastan. Ep.
Upp 2:1-5 Nyårsd. Aft.:3årg
Upp 3:1-3 10 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
Upp 14:1-3 Alla Helgons dag. Aft.:3årg
Upp 22:20 Sönd. f. Domssönd. Aft.:3årg

Predikotexterna för Svenska kyrkan 1942

uppställda i enlighet med Evb 83

1,11 i advent, Iårg Rom 13:11b-141 sönd. i Advent.Ep.
1,21 i advent, IIårg Joh 18:36-371 sönd. i Advent.Högm.: 2årg
1,21 i advent, IIårg(3:20-22)Upp 3:14-223 sönd. i Fastan.Aft.: 2årg
1,31 i advent, IIIårg Luk 4:16-221 sönd. i Advent.Högm.: 3årg
1,41 i advent, I II IIIårg Matt 21:1-91 sönd. i Advent.Ev.
2,12 i advent, Iårg Luk 21:25-362 sönd. i Advent.Ev.
2,12 i advent, Iårg(15:4-7)Rom 15:4-133 sönd. i Advent.Ep.
2,22 i advent, IIårg Mark 1:14b-152 sönd. i Advent.Högm.: 2årg
2,22 i advent, IIårg Hebr 10:35-392 sönd. i Advent.Aft.: 2årg
2,32 i advent, IIIårg Luk 17:20-302 sönd. i Advent.Högm.: 3årg
2,32 i advent, IIIårg Jak 5:7-102 sönd. i Advent.Aft.: 3årg
3,13 i advent, Iårg 1 Kor 4:1-52 sönd. i Advent.Ep.
3,13 i advent, Iårg Matt 11:2-103 sönd. i Advent.Ev.
3,23 i advent, IIårg Matt 11:11-193 sönd. i Advent.Högm.: 2årg
3,23 i advent, IIårg 2 Petr 1:19b-213 sönd. i Advent.Aft.: 2årg
3,23 i advent, IIårg(51:3-6)Jes 51:3-53 sönd. i Advent.Aft.: 3årg
3,33 i advent, IIIårg Luk 3:1-153 sönd. i Advent.Högm.: 3årg
4,14 i advent, Iårg Jes 40:9-11a4 sönd. i Advent.Aft.: 2årg
4,14 i advent, Iårg(10:4-8)Rom 10:1-13 18 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 2årg
4,14 i advent, Iårg Luk 1:46-55Jungfru Marie Bebådelsedag.Högm.: 3årg
4,24 i advent, IIårg Fil 4:4-74 sönd. i Advent.Ep.
4,24 i advent, IIårg(1:30-33)Luk 1:26-38Jungfru Marie Bebådelsedag.Ev.
4,34 i advent, IIIårg Jes 52:7-104 sönd. i Advent.Aft.: 3årg
4,34 i advent, IIIårg Luk 1:39-45 Jungfru Marie Bebådelsedag.Högm.: 2årg
5julnattmässa, endaårg Jes 9:2-7Juld.Ep.
5julnattmässa, endaårg(2:1-14)Luk 2:1-20Juld.Ev.
5julnattmässa, endaårg(1:1-6)Hebr 1:1-3Juld.Aft.: 2årg
6,1juld., Iårg 1 Tim 3:16Juld.Aft.: 3årg
6,2juld., IIårg Joh 1:1-14Juld.Högm.: 2årg
6,2juld., IIårg(1:1-4)1 Joh 1:1-7Jungfru Marie Kyrkogångsdag eller Kyndelsmässod.Aft.: 3årg
6,3juld., IIIårg Hebr 1:1-3Juld.Aft.: 2årg
6,3juld., IIIårg Matt 1:18-24aJuld.Högm.: 3årg
6,4juld., I II IIIårg Jes 9:2-7Juld.Ep.
6,4juld., I II IIIårg Luk 2:1-20Juld.Ev.
7,1annand jul, Iårg Apg 6:8-15Den helige Stefanus' dag eller Annandag Jul.Ep.
7,1annand jul, Iårg(10:17-22)Matt 10:16-22 9 sönd. e. Trefaldighet.Högm.: 2årg
7,2annand jul, IIårg(7:59-8:8)Apg 7:54-60Den helige Stefanus' dag eller Annandag Jul.Ep.
7,2annand jul, IIårg Luk 12:49-53Den helige Stefanus' dag eller Annandag Jul.Högm.: 3årg
7,3annand jul, IIIårg Matt 10:32-39Den helige Stefanus' dag eller Annandag Jul.Högm.: 2årg
8,1sönd e jul, Iårg Gal 4:4-7Sönd. e. Jul.Ep.
8,1sönd e jul, Iårg Luk 2:33-40Sönd. e. Jul.Ev.
8,2sönd e jul, IIårg Matt 2:13-23Sönd. e. Jul.Högm.: 3årg
8,3sönd e jul, IIIårg(1:9-14)Joh 1:1-14Juld.Högm.: 2årg
8,3sönd e jul, IIIårg(11:1-6)Jes 11:1-9Jungfru Marie Bebådelsedag.Aft.: 3årg
9,1nyårsd, Iårg Luk 2:21Nyårsd.Ev.
9,1nyårsd, Iårg(10:9-13)Rom 10:1-13 18 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 2årg
9,2nyårsd, IIårg Klag 3:22-26Nyårsd.Ep.
9,2nyårsd, IIårg Luk 13:6-9Nyårsd.Högm.: 3årg
9,2nyårsd, IIårg(10:42-43)Apg 10:36-43Annandag Påsk.Ep.
9,2nyårsd, IIårg(10:42-43)Apg 10:42-48aAnnandag Pingst.Ep.
9,3nyårsd, IIIårg(14:13-14)Joh 14:13Nyårsd.Högm.: 2årg
10,1sönd e nyår, Iårg Jes 6:1-81 sönd. e. Trettonded.Ep.
10,1sönd e nyår, Iårg Luk 2:42-521 sönd. e. Trettonded.Ev.
10,2sönd e nyår, IIårg Joh 10:22-3021 sönd. e. Trefaldighet.Högm:. 3årg
10,2sönd e nyår, IIårg(21:1-6)Upp 20:11-21:7Domssönd.Aft.: 3årg
10,3sönd e nyår, IIIårg(23:37-39)Matt 23:34-39Den helige Stefanus' dag eller Annandag Jul.Ev.
10,3sönd e nyår, IIIårg Rom 12:1-51 sönd. e. Trettonded.Aft.: 3årg
11,1trettonded, Iårg(1:25-27)Kol 1:24-293 sönd. i Fastan.Aft.: 3årg
11,2trettonded, IIårg Joh 8:12Trettondedag Jul.Högm.: 2årg
11,2trettonded, IIårg 2 Kor 4:3-6Trettondedag Jul.Aft.: 2årg
11,3trettonded, IIIårg(11:29-33)Luk 11:29-36Trettondedag Jul.Högm.: 3årg
11,4trettonded, I II IIIårg Jes 60:1-6Trettondedag Jul.Ep.
11,4trettonded, I II IIIårg Matt 2:1-12Trettondedag Jul.Ev.
12,11 e trett, Iårg Matt 3:13-17Sönd. e. Nyår.Ev.
12,11 e trett, Iårg(1:15-19)Kol 1:12-23Heliga Trefaldighets dag.Aft.: 3årg
12,21 e trett, IIårg(3:15-17)Luk 3:1-153 sönd. i Advent.Högm.: 3årg
13,12 e trett, Iårg Joh 2:1-112 sönd. e. Trettonded.Ev.
13,22 e trett, IIårg Joh 4:5-26 2 sönd. e. Trettonded.Högm.: 2årg
13,22 e trett, IIårg(22:16-17)Upp 22:10-17Sönd. f. Domssönd.Aft.: 3årg
13,32 e trett, IIIårg(5:31-36)Joh 5:31-394 sönd. i Advent.Högm.: 3årg
14,13 e trett, Iårg(8:5-13)Matt 8:1-133 sönd. e. Trettonded.Ev.
14,13 e trett, Iårg Rom 1:16-17Reformationsd. (Andra bönd.)Ep.
14,23 e trett, IIårg Gal 2:19-213 sönd. e. Trettonded.Ep.
14,23 e trett, IIårg Joh 4:27-42 3 sönd. e. Trettonded.Högm.: 2årg
14,33 e trett, IIIårg 2 Kor 1:3-73 sönd. e. Trettonded.Aft.: 3årg
14,33 e trett, IIIårg(4:46-54)Joh 4:46b-5321 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
15,14 e trett, Iårg Jes 40:26-314 sönd. e. Trettonded.Ep.
15,14 e trett, Iårg Matt 8:23-274 sönd. e. Trettonded.Ev.
15,24 e trett, IIårg Joh 5:1-14 14 sönd. e. Trefaldighet.Högm.: 2årg
15,34 e trett, IIIårg Matt 14:22-334 sönd. e. Trettonded.Högm.: 3årg
15,34 e trett, IIIårg 2 Tim 1:7-104 sönd. e. Trettonded.Aft.: 3årg
16,15 e trett, Iårg Matt 13:24-305 sönd. e. Trettonded.Ev.
16,15 e trett, Iårg(4:1-3)Fil 3:17-4:123 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
16,25 e trett, IIårg Mark 9:38-41 5 sönd. e. Trettonded.Högm.: 2årg
16,35 e trett, IIIårg Mark 4:26-295 sönd. e. Trettonded.Högm.: 3årg
176 e trett, endaårg(5:17-21)Joh 5:176 sönd. e. Trettonded.Ev.
176 e trett, endaårg(2:12-13)Fil 2:12-16a2 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
176 e trett, endaårg(5:17-21)Joh 5:19-2116 sönd. e. Trefaldighet.Högm.: 3årg
18,1septuag, Iårg Matt 20:1-16Septuagesima.Ev.
18,1septuag, Iårg Rom 6:19b-23Midfastosönd.Ep.
18,2septuag, IIårg Fil 1:3-116 sönd. e. Trettonded.Ep.
18,2septuag, IIårg Luk 17:7-10Septuagesima.Högm.: 3årg
18,3septuag, IIIårg Matt 19:27-30Septuagesima.Högm.: 2årg
18,3septuag, IIIårg Fil 3:7-14Septuagesima.Aft.: 3årg
19,1sexag, Iårg Luk 8:4-15Sexagesima.Ev.
19,1sexag, Iårg(55:8-11)Jes 55:6-11Sexagesima.Aft.: 2årg
19,1sexag, Iårg 1 Kor 1:20-25Fastlagssönd.Aft.: 3årg
19,2sexag, IIårg(10:13-17)Rom 10:1-13 18 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 2årg
19,2sexag, IIårg Joh 7:40-5219 sönd. e. Trefaldighet.Högm.: 3årg
19,3sexag, IIIårg Joh 8:46-51Sexagesima.Högm.: 2årg
20,1fastlagssönd, Iårg 1 Kor 13:1-13Fastlagssönd.Ep.
20,1fastlagssönd, Iårg Luk 18:31-43Fastlagssönd.Ev.
20,2fastlagssönd, IIårg Joh 12:20-33Fastlagssönd.Högm.: 2årg
20,2fastlagssönd, IIårg(5:18-20)2 Kor 5:14-21Annandag Påsk.Aft.: 2årg
20,3fastlagssönd, IIIårg(2:4-6)1 Tim 2:1-6Fastlagssönd.Aft.: 2årg
20,3fastlagssönd, IIIårg Mark 10:32-45Fastlagssönd.Högm.: 3årg
21askonsd, endaårg(6:16-21)Matt 6:19-2315 sönd. e. Trelaldighet.Högm.: 3årg
22,11 i fastan, Iårg Matt 4:1-111 sönd. i Fastan.Ev.
22,11 i fastan, Iårg Hebr 4:15-161 sönd. i Fastan.Aft.: 3årg
22,21 i fastan, IIårg Matt 16:21-231 sönd. i Fastan.Högm.: 2årg
22,21 i fastan, IIårg Jak 1:12-151 sönd. i Fastan.Aft.: 2årg
22,21 i fastan, IIårg(4:3-7)1 Mos 4:3-136 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 2årg
22,31 i fastan, IIIårg(5:7-10)Hebr 5:7-92 sönd. i Fastan.Aft.: 3årg
23,12 i fastan, Iårg 2 Kor 6:1-102 sönd. i Fastan.Ep.
23,12 i fastan, Iårg Matt 15:21-282 sönd. i Fastan.Ev.
23,12 i fastan, Iårg(32:22-30)1 Mos 32:24-302 sönd. i Fastan.Aft.: 2årg
23,22 i fastan, IIårg Luk 7:36-502 sönd. i Fastan.Högm.: 2årg
23,32 i fastan, IIIårg Hebr 11:23-27 4 sönd. e. Trettonded.Aft.: 2årg
23,32 i fastan, IIIårg Mark 9:14-322 sönd. i Fastan.Högm.: 3årg
24,13 i fastan, Iårg(5:5-11)Ef 5:1-93 sönd. i Fastan.Ep.
24,13 i fastan, Iårg Luk 11:14-283 sönd. i Fastan.Ev.
24,23 i fastan, IIårg Luk 4:31-373 sönd. i Fastan.Högm.: 3årg
24,23 i fastan, IIårg(12:7-10)2 Kor 12:2-10Kristi Förklarings dag.Aft.: 2årg
24,33 i fastan, IIIårg 1 Joh 3:7-81 sönd. i Fastan.Ep.
24,33 i fastan, IIIårg Joh 12:35-433 sönd. i Fastan.Högm.: 2årg
25,1midfastosönd, Iårg Joh 6:1-15Midfastosönd.Ev.
25,1midfastosönd, Iårg(9:8-10)2 Kor9:6-1014 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 3årg
25,2midfastosönd, IIårg Joh 6:24-36Midfastosönd.Högm.: 2årg
25,3midfastosönd, IIIårg(6:51-65)Joh 6:52-66Midfastosönd.Högm.: 3årg
26,15 i fastan, Iårg(11:46-57)Joh 11:47-575 sönd. i Fastan.Högm.: 2årg
26,15 i fastan, Iårg(7:24-27)Hebr 7:23-275 sönd. i Fastan.Aft.: 2årg
26,25 i fastan, IIårg Hebr 9:11-125 sönd. i Fastan.Ep.
26,25 i fastan, IIårg Hebr 9:155 sönd. i Fastan.Ep.
26,25 i fastan, IIårg Matt 21:33-435 sönd. i Fastan.Ev.
26,35 i fastan, IIIårg(3:11-15)Joh 3:1-15Heliga Trefaldighets dag.Ev.
26,35 i fastan, IIIårg 1 Joh 1:8-2:211 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 3årg
27,2palmsönd, IIårg(19:28-40)Luk 19:37-40Tacksägelsed. (Fjärde bönd.)Ev.
27,3palmsönd, IIIårg Ef 2:12-165 sönd. i Fastan.Aft.: 3årg
27,4palmsönd, I II IIIårg Fil 2:5-11Palmsönd.Ep.
27,4palmsönd, I II IIIårg Joh 12:1-16Palmsönd.Ev.
28skärtorsd, endaårg Matt 26:17-30Palmsönd.Högm.: 2årg
28skärtorsd, endaårg(11:20-32)1 Kor 11:23-29Palmsönd.Aft.: 2årg
29långfred, endaårg(4:14-16)Hebr 4:15-161 sönd. i Fastan.Aft.: 3årg
29långfred, endaårg(5:7-10)Hebr 5:7-92 sönd. i Fastan.Aft.: 3årg
29långfred, endaårg Jes 53:3-7Långfred.Ep.
29långfred, endaårg(23:26-49)Luk 23:32-43Långfred.Ev.
30påsknattmässa, endaårg Matt 28:1-8Påskd.Högm.: 3årg
30påsknattmässa, endaårg(28:1-8)Matt 28:8-15Annandag Påsk.Högm.: 3årg
30påsknattmässa, endaårg Rom 6:3-1124 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
31,1påskd., Iårg 1 Kor 15:53-57Påskd.Ep.
31,1påskd., Iårg Mark 16:1-8Påskd.Ev.
31,2påskd., IIårg Joh 20:1-10Påskd.Högm.: 2årg
31,2påskd., IIårg(13:32-35)Apg 13:32-411 sönd. e. Påsk.Aft.: 3årg
31,3påskd., IIIårg 1 Kor 15:12-21Påskd.Aft.: 2årg
32,1annand påsk, Iårg(10:34-43)Apg 10:36-43Annandag Påsk.Ep.
32,1annand påsk, Iårg(10:34-43)Apg 10:42-48aAnnandag Pingst.Ep.
32,2annand påsk, IIårg Joh 20:11-18Annandag Påsk.Högm.: 2årg
32,2annand påsk, IIårg Kol 3:1-4Kristi Himmelsfärds dag.Ep.
32,3annand påsk, IIIårg(24:36-49)Luk 24:49-53Kristi Himmelsfärds dag.Högm.: 3årg
32,3annand påsk, IIIårg(2:6-8)1 Joh 2:7-1718 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 3årg
32,4annand påsk, I II IIIårg Luk 24:13-35Annandag Påsk.Ev.
33,11 e påsk, Iårg(15:1-11)1 Kor 15:1-101 sönd. e. Påsk.Ep.
33,11 e påsk, Iårg Joh 20:19-311 sönd. e. Påsk.Ev.
33,21 e påsk, IIårg Joh 21:1-141 sönd. e. Påsk.Högm.: 2årg
33,21 e påsk, IIårg(5:4-10)1 Joh 5:4-619 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
33,31 e påsk, IIIårg(21:15-19)Joh 21:15b-231 sönd. e. Påsk.Högm.: 3årg
33,31 e påsk, IIIårg(1:3-9)1Petr1:3-83 sönd. e. Påsk.Aft.: 3årg
34,12 e påsk, Iårg 1 Petr 2:21-252 sönd. e. Påsk.Ep.
34,12 e påsk, Iårg Joh 10:11-162 sönd. e. Påsk.Ev.
34,22 e påsk, IIårg Hebr 13:20-212 sönd. e. Påsk.Aft.: 2årg
34,22 e påsk, IIårg Joh 10:1-102 sönd. e. Påsk.Högm.: 3årg
34,22 e påsk, IIårg Psalt 23:1-62 sönd. e. Påsk.Aft.: 3årg
34,32 e påsk, IIIårg Matt 9:36-382 sönd. e. Påsk.Högm.: 2årg
35,13 e påsk, Iårg Hebr 13:12-163 sönd. e. Påsk.Ep.
35,13 e påsk, Iårg Joh16:16-223 sönd. e. Påsk.Ev.
35,23 e påsk, IIårg 2 Kor4:16-183 sönd. e. Påsk.Aft.: 2årg
35,23 e påsk, IIårg Joh 14:1-123 sönd. e. Påsk.Högm.: 3årg
35,33 e påsk, IIIårg(13:31-35)Joh 13:31-383 sönd. i Fastan.Högm:. 3årg
35,33 e påsk, IIIårg(13:31-35)Joh 13:31-32Kristi Förklarings dag.Högm.: 2årg
35,33 e påsk, IIIårg(5:9-11)1 Tess 5:2-1025 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 3årg
36,14 e påsk, Iårg(16:5-11)Joh 16:5-154 sönd. e. Påsk.Ev.
36,14 e påsk, Iårg 1 Joh 4:10-164 sönd. e. Påsk.Aft.: 2årg
36,14 e påsk, Iårg(11:1-4)Hos 11:1-72 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 3årg
36,14 e påsk, Iårg(4:10-16)1 Joh 4:7-10 13 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 2årg
36,24 e påsk, IIårg Joh 15:10-174 sönd. e. Påsk.Högm.: 3årg
36,24 e påsk, IIårg Gal 5:16b-2420 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
36,34 e påsk, IIIårg Joh 17:9b-174 sönd. e. Påsk.Högm.: 2årg
36,34 e påsk, IIIårg 1 Joh 3:18-244 sönd. e. Påsk.Aft.: 3årg
36,34 e påsk, IIIårg(3:18-24)1 Joh 3:13-181 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
37,1bönsönd, Iårg(3:14-21)Ef 3:13-21Bönsönd.Ep.
37,1bönsönd, Iårg Joh 16:23b-33Bönsönd.Ev.
37,1bönsönd, Iårg Jer 29:11-13Bönsönd.Aft.: 3årg
37,2bönsönd, IIårg(55:6-7)Jes 55:6-11Sexagesima.Aft.: 2årg
37,2bönsönd, IIårg(11:1-10)Luk 11:1-13Bönsönd.Högm.: 3årg
37,3bönsönd, IIIårg Matt 6:5-8Bönsönd.Högm.: 2årg
37,3bönsönd, IIIårg Rom 8:24-28aBönsönd.Aft.: 2årg
38,1Kr himmelsf d, Iårg(28:16-20)Matt 28:18-20Heliga Trefaldighets dag.Högm.: 3årg
38,1Kr himmelsf d, Iårg(28:16-20)Matt 28:18-20Missionsd. (Tredje bönd.)Ev.
38,2Kr himmelsf d, IIårg(1:17-23)Ef 1:16-23Påskd.Aft.: 3årg
38,2Kr himmelsf d, IIårg(110:1-4)Psalt 110:1-3Kristi Himmelsfärds dag.Aft.: 2årg
38,2Kr himmelsf d, IIårg Luk 24:49-53Kristi Himmelsfärds dag.Högm.: 3årg
38,3Kr himmelsf d, IIIårg(2:8-13)2 Tim 2:3-9Den helige Stefanus' dag eller Annandag Jul.Aft.: 3årg
38,3Kr himmelsf d, IIIårg Joh 17:24-26Kristi Himmelsfärds dag.Högm.: 2årg
38,4Kr himmelsf d, I II IIIårg Apg 1:1-11Kristi Himmelsfärds dag.Ev.
39,16 e påsk, Iårg Joh 15:26-16:46 sönd. e. Påsk.Ev.
39,26 e påsk, IIårg(11:11-13)Luk 11:1-13Bönsönd.Högm.: 3årg
39,26 e påsk, IIårg Rom 8:31b-39Kristi Himmelsfärds dag.Aft.: 3årg
39,36 e påsk, IIIårg(16:12-15)Joh 16:5-154 sönd. e. Påsk.Ev.
39,36 e påsk, IIIårg Apg 1:12-146 sönd. e. Påsk.Aft.: 2årg
39,36 e påsk, IIIårg(19:9-16)1 Kon 19:9b-136 sönd. e. Påsk.Aft.: 3årg
40,1pingstd., Iårg Jer 31:31-34Palmsönd.Aft.: 3årg
40,1pingstd., Iårg(14:23-29)Joh 14:23-31aPingstd.Ev.
40,2pingstd., IIårg Joh 14:15-21Pingstd.Högm.: 3årg
40,2pingstd., IIårg 1 Kor 12:4-1122 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
40,3pingstd., IIIårg(5:14-17)2 Kor 5:14-21Annandag Påsk.Aft.: 2årg
40,3pingstd., IIIårg Joh 7:37-39Pingstd.Högm.: 2årg
40,4pingstd., I II IIIårg Apg 2:1-11Pingstd.Ep.
41,1annand pingst, Iårg(10:42-48)Apg 10:36-43Annandag Påsk.Ep.
41,1annand pingst, Iårg Apg 10:42-48aAnnandag Pingst.Ep.
41,1annand pingst, Iårg Joh 3:16-21Annandag Pingst.Ev.
41,2annand pingst, IIårg Joh 6:44-47Annandag Pingst.Högm.: 2årg
41,2annand pingst, IIårg Apg 11:19-26Annandag Pingst.Aft.: 3årg
41,3annand pingst, IIIårg(2:36-39)Apg 2:36-42Pingstd.Aft.: 3årg
41,3annand pingst, IIIårg Joh 12:44-50Annandag Pingst.Högm.: 3årg
42,1hel tref d, Iårg(2:24-35)Apg 2:22-24Pingstd.Aft.: 3årg
42,1hel tref d, Iårg(2:24-35)Apg 2:33Pingstd.Aft.: 3årg
42,1hel tref d, Iårg Matt 11:25-3014 sönd. e. Trefaldighet.Högm.: 3årg
42,1hel tref d, Iårg Matt 11:25-30Reformationsd. (Andra bönd.)Ev.
42,2hel tref d, IIårg Rom 11:33-36Heliga Trefaldighets dag.Ep.
42,2hel tref d, IIårg(28:16-20)Matt 28:18-20Heliga Trefaldighets dag.Högm.: 3årg
42,2hel tref d, IIårg(28:16-20)Matt 28:18-20Missionsd. (Tredje bönd.)Ev.
42,3hel tref d, IIIårg Joh 15:1-9 Heliga Trefaldighets dag.Högm.: 2årg
43,11 e tref, Iårg(3:1-8)Joh 3:1-15Heliga Trefaldighets dag.Ev.
43,11 e tref, Iårg Rom 6:3-1124 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
43,21 e tref, IIårg(3:4-8)Tit 3:4-7Sönd. e. Nyår.Ep.
43,21 e tref, IIårg Joh 1:29-34Sönd. e. Nyår.Högm.: 2årg
43,31 e tref, IIIårg Matt 3:11-12Sönd. e. Nyår.Högm.: 3årg
43,31 e tref, IIIårg Apg 8:26-39Sönd. e. Nyår.Aft.: 3årg
44,12 e tref, Iårg Luk 14:16-242 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
44,22 e tref, IIårg Luk 19:1-102 sönd. e. Trettonded.Högm.: 3årg
44,22 e tref, IIårg 1 Kor 1:26-31 2 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 2årg
44,32 e tref, IIIårg(8:28-30)Rom 8:24-28aBönsönd.Aft.: 2årg
44,32 e tref, IIIårg(1:35-46)Joh 1:35-51 5 sönd. e. Trefaldighet.Högm.: 2årg
45,13 e tref, Iårg Luk 15:1-103 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
45,13 e tref, Iårg Ef 2:1-103 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 3årg
45,23 e tref, IIårg 1 Petr 5:6-113 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
45,23 e tref, IIårg Luk 15:11-32 3 sönd. e. Trefaldighet.Högm.: 2årg
45,33 e tref, IIIårg Matt 9:9-133 sönd. e. Trefaldighet.Högm:. 3årg
45,33 e tref, IIIårg(5:6-8)Rom 5:1-821 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 3årg
46,14 e tref, Iårg(14:7-13)Rom14:1-184 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 3årg
46,24 e tref, IIårg Joh 8:1-11 4 sönd. e. Trefaldighet.Högm.: 2årg
46,24 e tref, IIårg(2:1-4)Rom 2:1-134 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 2årg
46,34 e tref, IIIårg Luk 13:1-54 sönd. e. Trefaldighet.Högm.: 3årg
46,34 e tref, IIIårg(6:1-5)Gal 6:1-10 15 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
47,1apostlad, Iårg 1 Tim 1:12-175 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
47,1apostlad, Iårg Luk 5:1-115 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
47,1apostlad, Iårg 1 Mos 12:1-4 5 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 2årg
47,2apostlad, IIårg Matt 16:13-205 sönd. e. Trefaldighet.Högm.: 3årg
47,2apostlad, IIårg Jer 1:4-10 12 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 2årg
47,2apostlad, IIårg(2:4-10)1 Petr 2:4-920 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 3årg
47,3apostlad, IIIårg(12:12-26)1 Kor 12:12-31aAnnandag Pingst.Aft.: 2årg
48,16 e tref, Iårg(12:16-21)Rom 12:6-162 sönd. e. Trettonded.Ep.
48,16 e tref, Iårg Rom 12:16-216 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
48,16 e tref, Iårg Matt 5:20-266 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
48,26 e tref, IIårg(1:13-21)1 Petr 1:18-23Annandag Påsk.Aft.: 3årg
48,26 e tref, IIårg Matt 16:24-271 sönd. e. Trefaldighet.Högm.: 3årg
48,36 e tref, IIIårg Luk 9:51-622 sönd. e. Trefaldighet.Högm:. 3årg
49,2Kr förklar d, IIårg Joh 17:1-83 sönd. e. Påsk.Högm.: 2årg
49,2Kr förklar d, IIårg Upp 1:9-18Kristi Förklarings dag.Aft.: 3årg
49,3Kr förklar d, IIIårg Matt 17:9-13Kristi Förklarings dag.Högm.: 3årg
49,3Kr förklar d, IIIårg(5:1-8)2 Kor 5:1-1024 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 3årg
49,4Kr förklar d, I II IIIårg 2 Petr 1:16-18Kristi Förklarings dag.Ep.
49,4Kr förklar d, I II IIIårg Matt 17:1-8Kristi Förklarings dag.Ev.
50,18 e tref, Iårg Matt 7:15-218 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
50,18 e tref, Iårg 1 Joh 4:1-68 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 3årg
50,28 e tref, IIårg(3:10-15)1 Kor 3:7-23Septuagesima.Aft.: 2årg
50,28 e tref, IIårg Matt 7:22-298 sönd. e. Trefaldighet.Högm.: 3årg
50,38 e tref, IIIårg Rom 8:12-176 sönd. e. Påsk.Ep.
50,38 e tref, IIIårg Matt 7:13-14 8 sönd. e. Trefaldighet.Högm.: 2årg
51,19 e tref, Iårg 1 Petr 4:7-119 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
51,19 e tref, Iårg Matt 25:14-30 20 sönd. e. Trefaldighet.Högm.: 2årg
51,29 e tref, IIårg(3:13-18)1 Joh 3:18-244 sönd. e. Påsk.Aft.: 3årg
51,29 e tref, IIårg 1 Joh 3:13-181 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
51,29 e tref, IIårg Luk 12:42-4820 sönd. e. Trefaldighet.Högm.: 3årg
51,39 e tref, IIIårg Ef 4:22a-284 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
51,39 e tref, IIIårg Luk 16:10-159 sönd. e. Trefaldighet.Högm.: 3årg
52,110 e tref, Iårg Upp 3:1-310 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
52,110 e tref, Iårg Luk 19:41-4710 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
52,210 e tref, IIårg Luk 4:23-30 10 sönd. e. Trefaldighet.Högm.: 2årg
52,210 e tref, IIårg Rom 11:17-24 10 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 2årg
52,310 e tref, IIIårg Upp 2:1-5Nyårsd.Aft.: 3årg
52,310 e tref, IIIårg Matt 11:20-2410 sönd. e. Trefaldighet.Högm.: 3årg
52,310 e tref, IIIårg Matt 11:20-24Botd. (Första bönd.)Ev.
53,111 e tref, Iårg Luk 18:9-1411 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
53,111 e tref, Iårg(3:21-26)Rom 3:21-31 11 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 2årg
53,211 e tref, IIårg Rom 7:14-25a11 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
53,211 e tref, IIårg Matt 21:28-31 11 sönd. e. Trefaldighet.Högm.: 2årg
53,311 e tref, IIIårg Jak 1:22-278 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
53,311 e tref, IIIårg Matt 23:1-1211 sönd. e. Trefaldighet.Högm.: 3årg
54,112 e tref, Iårg 2 Kor 3:4-812 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
54,112 e tref, Iårg 2 Kor 3:17-18 12 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
54,112 e tref, Iårg Mark 7:31-3712 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
54,212 e tref, IIårg Joh 8:31-3617 sönd. e. Trefaldighet. Högm.: 3årg
54,212 e tref, IIårg(4:31-5:6)Gal 5:1-1117 sönd. e. Trefaldighet. Aft.: 3årg
54,312 e tref, IIIårg Rom 8:18-2316 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
54,312 e tref, IIIårg Mark 2:23-3:5 17 sönd. e. Trefaldighet. -Högm.: 2årg
55,113 e tref, Iårg(4:7-10)1 Joh 4:10-164 sönd. e. Påsk.Aft.: 2årg
55,113 e tref, Iårg Luk 10:23-3713 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
55,113 e tref, Iårg 1 Joh 4:7-10 13 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 2årg
55,113 e tref, Iårg(10:23-37)Luk 10:33-42 15 sönd. e. Trelaldighe.t.Högm.: 2årg
55,213 e tref, IIårg(5:38-48)Matt 5:38-426 sönd. e. Trefaldighet.Högm.: 3årg
55,213 e tref, IIårg(5:38-48)Matt 5:43-6:4 13 sönd. e. Trefaldighet.Högm.: 2årg
55,213 e tref, IIårg Rom 13:8-1013 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 3årg
55,313 e tref, IIIårg(12:9-15)Rom 12:6-162 sönd. e. Trettonded.Ep.
55,313 e tref, IIIårg Mark 12:41-4413 sönd. e. Trefaldighet.Högm.: 3årg
56,114 e tref, Iårg Joh 17:18-236 sönd. e. Påsk.Högm.: 3årg
56,114 e tref, Iårg Ef 4:1-617 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
56,214 e tref, IIårg(22:24-47)Luk 22:31-385 sönd. i Fastan.Högm.: 3årg
56,214 e tref, IIårg Ef 2:17-22Pingstd.Aft.: 2årg
56,314 e tref, IIIårg(1:10-13)1 Kor 1:9-18 5 sönd. e. Trettonded.Aft.: 2årg
56,314 e tref, IIIårg(11:49-52)Joh 11:47-575 sönd. i Fastan.Högm.: 2årg
57,115 e tref, Iårg Matt 6:24-34 15 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
57,115 e tref, Iårg Fil 4:11b-1315 sönd. e. Trelaldighet.Aft.: 3årg
57,215 e tref, IIårg(10:38-42)Luk 10:33-42 15 sönd. e. Trelaldighe.t.Högm.: 2årg
57,315 e tref, IIIårg(6:7-10)1 Tim 6:6-191 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 3årg
57,315 e tref, IIIårg(6:17-19)1 Tim 6:6-191 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 3årg
57,315 e tref, IIIårg Matt 6:19-2315 sönd. e. Trelaldighet.Högm.: 3årg
58,116 e tref, Iårg Joh 11:17-2716 sönd. e. Trefaldighet.Högm.: 2årg
58,216 e tref, IIårg Luk 7:11-17 16 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
58,216 e tref, IIårg(4:7-11)2 Kor 4:7-1416 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 2årg
58,316 e tref, IIIårg Fil 1:20-2616 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 3årg
58,316 e tref, IIIårg Matt 9:18-2624 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
59,117 e tref, Iårg(4:16-21)1 Joh 4:10-164 sönd. e. Påsk.Aft.: 2årg
59,117 e tref, Iårg Luk 16:19-31 1 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
59,117 e tref, Iårg(4:16-21)1 Joh 4:17-2113 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
59,217 e tref, IIårg Luk 12:13-21 1 sönd. e. Trefaldighet.Högm.: 2årg
59,317 e tref, IIIårg Luk 16:1-89 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
59,317 e tref, IIIårg(2:15-17)1 Joh 2:7-1718 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 3årg
60,118 e tref, Iårg Joh 7:14-18 1 sönd. e. Trettonded.Högm.: 2årg
60,118 e tref, Iårg(1:4-9)1 Kor 1:9-18 5 sönd. e. Trettonded.Aft.: 2årg
60,118 e tref, Iårg(1:4-9)1 Kor 1:4-818 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
60,218 e tref, IIårg(10:1-4)Rom 10:1-13 18 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 2årg
60,218 e tref, IIårg Mark 10:17-2718 sönd. e. Trefaldighet.Högm.: 3årg
60,318 e tref, IIIårg(26:24-29)Apg 26:12-295 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 3årg
60,318 e tref, IIIårg Matt 13:44-46 18 sönd. e. Trefaldighet.Högm.: 2årg
61,119 e tref, Iårg Ef 6:10-1821 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
61,219 e tref, IIårg(11:1-3)Hebr 11:1-22 3 sönd. e. Trettonded.Aft.: 2årg
61,219 e tref, IIårg(11:7-10)Hebr 11:1-22 3 sönd. e. Trettonded.Aft.: 2årg
61,219 e tref, IIårg Joh 9:1-719 sönd. e. Trefaldighet.Högm.: 2årg
61,219 e tref, IIårg(9:24-39)Joh 9:24-38a 19 sönd. e. Trefaldighet.Högm.: 2årg
61,319 e tref, IIIårg Joh 6:66-69 4 sönd. e. Trettonded.Högm.: 2årg
61,319 e tref, IIIårg(6:66-69)Joh 6:52-66Midfastosönd.Högm.: 3årg
61,319 e tref, IIIårg Hebr 10:19-25 20 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 2årg
62,220 e tref, IIårg 2 Tim 1:3-5 2 sönd. e. Trettonded.Aft.: 2årg
62,220 e tref, IIårg Mark 10:13-16Den helige Mikaels dag.Högm.: 2årg
62,320 e tref, IIIårg Matt 12:46-501 sönd. e. Trettonded.Högm.: 3årg
63,121 e tref, Iårg(13:7-8)Rom 13:8-1013 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 3årg
63,121 e tref, Iårg Matt 22:15-2223 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
63,121 e tref, Iårg(13:7-8)Rom 13:1-723 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 3årg
63,221 e tref, IIårg(4:8-12)1 Mos 4:3-136 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 2årg
63,221 e tref, IIårg(2:1-8)Jak 2:8-136 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 3årg
63,221 e tref, IIårg Matt 7:12 23 sönd. e. Trefaldighet.Högm.: 2årg
63,321 e tref, IIIårg(8:1-3)2 Kor 8:1-91 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 2årg
63,321 e tref, IIIårg(8:7-15)2 Kor 8:1-91 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 2årg
63,321 e tref, IIIårg Matt 12:15b-2123 sönd. e. Trefaldighet.Högm.: 3årg
64,122 e tref, Iårg 1 Petr 4:12-19Den helige Stefanus' dag eller Annandag Jul.Aft.: 2årg
64,122 e tref, Iårg Amos 8:11-12Midfastosönd.Aft.: 3årg
64,122 e tref, Iårg Luk 13:22-30 25 sönd. e. Trefaldighet.Högm.: 2årg
64,222 e tref, IIårg(20:32-36)Apg 20:32-35 15 sönd. e. Trelaldighe.t.Aft.: 2årg
64,222 e tref, IIårg(22:1-3)Matt 22:1-1420 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
64,222 e tref, IIårg(22:10-14)Matt 22:1-1420 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
64,322 e tref, IIIårg(2:12-14)Kol 2:9-15Sönd. e. Nyår.Aft.: 2årg
64,322 e tref, IIIårg Matt 16:1-4 21 sönd. e. Trefaldighet.Högm.: 2årg
65,123 e tref, Iårg(18:21-35)Matt 18:23-3522 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
65,123 e tref, Iårg(18:21-35)Matt 18:15-22 22 sönd. e. Trefaldighet.Högm.: 2årg
65,223 e tref, IIårg(18:15-20)Matt 18:15-22 22 sönd. e. Trefaldighet.Högm.: 2årg
65,223 e tref, IIårg Ef 4:30-32 22 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 2årg
65,323 e tref, IIIårg(5:13-15)1 Tess 5:14-2322 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 3årg
6624 e tref, endaårg Matt 24:1-1425 sönd. e. Trefaldighet.Högm.: 3årg
6624 e tref, endaårg(5:1-8)1 Tess 5:2-1025 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 3årg
67,1sönd f domssönd, Iårg(3:12-14)Hebr 3:7-1910 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 3årg
67,1sönd f domssönd, Iårg Matt 25:1-13Sönd. f. Domssönd.Ev.
67,2sönd f domssönd, IIårg 2 Kor 13:5-9 21 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 2årg
67,2sönd f domssönd, IIårg Luk 12:35-40Sönd. f. Domssönd.Högm.: 2årg
67,3sönd f domssönd, IIIårg Luk 12:32Sönd. e. Jul.Högm.: 2årg
67,3sönd f domssönd, IIIårg(3:20-21)Fil 3:17-4:123 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
68,1domssönd, Iårg Matt 25:31-46Domssönd.Ev.
68,1domssönd, Iårg(20:11-12)Upp 20:11-21:7Domssönd.Aft.: 3årg
68,2domssönd, IIårg 2 Petr 3:8-13Sönd. f. Domssönd.Ep.
68,2domssönd, IIårg Matt 13:47-50Domssönd.Högm.: 3årg
68,3domssönd, IIIårg(5:24-29)Joh 5:22-29Domssönd.Högm.: 2årg
68,3domssönd, IIIårg 1 Kor 15:22-28Domssönd.Aft.: 2årg
69,1kyndelsmässod, Iårg Mal 3:1-4Jungfru Marie Kyrkogångsdag eller Kyndelsmässod.Ep.
69,1kyndelsmässod, Iårg 1 Joh 1:1-7Jungfru Marie Kyrkogångsdag eller Kyndelsmässod.Aft.: 3årg
69,2kyndelsmässod, IIårg(6:13-16)1 Tim 6:6-191 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 3årg
69,2kyndelsmässod, IIårg Joh 1:16-18 Jungfru Marie Kyrkogångsdag eller Kyndelsmässod.Högm.: 2årg
69,3kyndelsmässod, IIIårg(2:42-46)Apg 2:36-42Pingstd.Aft.: 3årg
69,3kyndelsmässod, IIIårg Matt 13:31-33Jungfru Marie Kyrkogångsdag eller Kyndelsmässod.Högm.: 3årg
69,4kyndelsmässod, I II IIIårg Luk 2:22b-32Jungfru Marie Kyrkogångsdag eller Kyndelsmässod.Ev.
70,1Marie beb d, Iårg Jes 7:10-14Jungfru Marie Bebådelsedag.Ep.
70,2Marie beb d, IIårg Luk 1:39-45 Jungfru Marie Bebådelsedag.Högm.: 2årg
70,3Marie beb d, IIIårg Luk 1:46-55Jungfru Marie Bebådelsedag.Högm.: 3årg
70,4Marie beb d, I II IIIårg Luk 1:26-38Jungfru Marie Bebådelsedag.Ev.
71,1midsommard, Iårg Jes 40:1-8 Den helige Johannes Döparens dag eller Midsommard.Ep.
71,1midsommard, Iårg(1:5-17)Luk 1:5-25 Den helige Johannes Döparens dag eller Midsommard.Högm.: 2årg
71,2midsommard, IIårg(1:57-66)Luk 1:57b-80Den helige Johannes Döparens dag eller Midsommard.Ev.
71,2midsommard, IIårg Apg 17:22-31Den helige Johannes Döparens dag eller Midsommard.Högm.: 3årg
71,3midsommard, IIIårg(1:67-80)Luk 1:57b-80Den helige Johannes Döparens dag eller Midsommard.Ev.
72,1hel Mik d, Iårg Luk 10:17-201 sönd. i Fastan.Högm.: 3årg
72,2hel Mik d, IIårg 2 Tim 2:3-9Den helige Stefanus' dag eller Annandag Jul.Aft.: 3årg
72,2hel Mik d, IIårg Matt 18:1-10Den helige Mikaels dag.Ev.
72,3hel Mik d, IIIårg(1:47-51)Joh 1:35-51 5 sönd. e. Trefaldighet.Högm.: 2årg
72,3hel Mik d, IIIårg 1 Mos 28:10-17Den helige Mikaels dag.Aft.: 3årg
72,3hel Mik d, IIIårg Upp 14:1-3Alla Helgons dag.Aft.: 3årg
72,4hel Mik d, I II IIIårg Upp 12:7-12Den helige Mikaels dag.Ep.
73,1tacksägelsed, Iårg Luk17:11-19 14 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
73,1tacksägelsed, Iårg(5:15-18)1 Tess 5:14-2322 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 3årg
73,3tacksägelsed, IIIårg(3:16-17)Kol 3:12-175 sönd. e. Trettonded.Ep.
73,3tacksägelsed, IIIårg Luk 19:37-40Tacksägelsed. (Fjärde bönd.)Ev.
74,1alla helg d, Iårg Upp 7:9-17Alla Helgons dag.Ep.
74,1alla helg d, Iårg Matt 5:1-12Alla Helgons dag.Ev.
74,2alla helg d, IIårg Matt 5:13-16Alla Helgons dag.Högm.: 2årg
74,2alla helg d, IIårg Hebr 12:1-3Alla Helgons dag.Aft.: 2årg
74,3alla helg d, IIIårg Luk 6:20-26Alla Helgons dag.Högm.: 3årg
75,1sönd e alla helg d, Iårg(3:1-3)1 Joh 3:1-6 Heliga Trefaldighets dag.Aft.: 2årg
75,2sönd e alla helg d, IIårg Joh 6:37-40 24 sönd. e. Trefaldighet.Högm.: 2årg
75,2sönd e alla helg d, IIårg 1 Kor 15:35-49 24 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 2årg
75,3sönd e alla helg d, IIIårg(11:13-16)Hebr 11:1-22 3 sönd. e. Trettonded.Aft.: 2årg
75,3sönd e alla helg d, IIIårg(20:37-38)Luk 20:27-4024 sönd. e. Trefaldighet.Högm.: 3årg
76kyrkmässa, endaårg(21:1-6)Upp 20:11-21:7Domssönd.Aft.: 3årg
76kyrkmässa, endaårg(21:10-16)Matt 21:14-17Den helige Mikaels dag.Högm:. 3årg
77passionsgtj, endaårg(18:1-19:16)Joh 18:36-371 sönd. i Advent.Högm.: 2årg
77passionsgtj, endaårg(26:1-27:31)Matt 26:36-463 sönd. i Fastan.Högm 1årg
77passionsgtj, endaårg(14:1-15:20)Mark 14:26-313 sönd. i Fastan.Högm.: 2årg
77passionsgtj, endaårg(26:1-27:31)Matt 26:59-66Midfastosönd.Högm1årg
77passionsgtj, endaårg(14:1-15:20)Mark 14:43-50Midfastosönd.Högm.: 2årg
77passionsgtj, endaårg(18:1-19:16)Joh 18:15-27Midfastosönd.Högm:. 3årg
77passionsgtj, endaårg(26:1-27:31)Matt 27:15-265 sönd. i Fastan.Högm 1årg
77passionsgtj, endaårg(22:1-23:25)Luk 23:1-125 sönd. i Fastan.Högm.: 2årg
77passionsgtj, endaårg(22:1-23:25)Luk 22:31-385 sönd. i Fastan.Högm.: 3årg
77passionsgtj, endaårg(18:1-19:16)Joh 19:1-115 sönd. i Fastan.Högm:. 3årg
77passionsgtj, endaårg(26:1-27:31)Matt 26:17-30Palmsönd.Högm.: 2årg
77passionsgtj, endaårg(22:1-23:25)Luk 22:14-22Palmsönd.Högm.: 3årg
77passionsgtj, endaårg(17:1-19)Joh 17:1-83 sönd. e. Påsk.Högm.: 2årg
77passionsgtj, endaårg(17:1-19)Joh 17:9b-174 sönd. e. Påsk.Högm.: 2årg
77passionsgtj, endaårg(17:1-19)Joh 17:18-236 sönd. e. Påsk.Högm.: 3årg

Följande predikotexter saknas i Evb 83

Psalt 19:2-10Den helige Johannes Döparens dag eller Midsommard.Aft.: 2årg
Psalt 24:1-101 sönd. i Advent.Aft.: 2årg
Psalt 42:2-12Midfastosönd.Aft.: 2årg
Psalt 46:2-12Sönd. e. Jul.Aft.: 2årg
Psalt 73:1-519 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 2årg
Psalt 73:23-2819 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 2årg
Psalt 84:2-13 1 sönd. e. Trettonded.Aft.: 2årg
Psalt 89:2-3Den helige Johannes Döparens dag eller Midsommard.Aft.: 3årg
Psalt 89:12-17Den helige Johannes Döparens dag eller Midsommard.Aft.: 3årg
Psalt 91:1-4Sönd. e. Jul.Aft.: 3årg
Psalt 96:1-10Missionsd. (Tredje bönd.)Ep.
Psalt 100:1-5 Jungfru Marie Kyrkogångsdag eller Kyndelsmässod.Aft.: 2årg
Psalt 103:1-5Tacksägelsed. (Fjärde bönd.)Ep.
Psalt 113:1-7Den helige Mikaels dag.Aft.: 2årg
Psalt 121:1-8Nyårsd.Aft.: 2årg
Psalt 130:1-8Botd. (Första bönd.)Ep.
Psalt 139:1-12Sönd. f. Domssönd.Aft.: 2årg
Psalt 139:23-24Sönd. f. Domssönd.Aft.: 2årg
Psalt147:1-11 14 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 2årg
Jes 2:2-5Trettondedag Jul.Aft.: 3årg
Jes 49:5-6 Jungfru Marie Bebådelsedag.Aft.: 2årg
Jes 62:10-121 sönd. i Advent.Aft.: 3årg
Hes 13:4-12 8 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 2årg
Matt 5:17-196 sönd. e. Trefaldighet.Högm.: 2årg
Matt 5:33-3712 sönd. e. Trefaldighet.Högm.: 3årg
Matt 8:14-173 sönd. e. Trettonded.Högm.: 3årg
Matt 9:1-819 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
Matt 10:2-15Sexagesima.Högm.: 3årg
Matt 10:24-316 sönd. e. Påsk.Högm.: 2årg
Matt 12:33-37 12 sönd. e. Trefaldighet.Högm.: 2årg
Matt 22:34-4618 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
Matt 24:15-2825 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
Matt 24:35-44Sönd. f. Domssönd.Högm.: 3årg
Mark 4:21-2522 sönd. e. Trefaldighet.Högm.: 3årg
Luk 6:36-424 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
Luk 14:1-1117 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
Luk 14:25-35 2 sönd. e. Trefaldighet.Högm.: 2årg
Joh 1:19-284 sönd. i Advent.Ev.
Joh 3:22-364 sönd. i Advent.Högm.: 2årg
Joh 11:1-716 sönd. e. Trefaldighet.Högm.: 2årg
Apg 3:12b-201 sönd. e. Påsk.Aft.: 2årg
Apg 26:15 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 3årg
Rom 4:1-8 3 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 2årg
1 Kor 2:9-1612 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 3årg
1 Kor 9:24-27Septuagesima.Ep.
2 Kor 11:19-31Sexagesima.Ep.
Ef 4:14-165 sönd. e. Trettonded.Aft.: 3årg
Ef 5:15-20 14 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
Ef 6:1-42 sönd. e. Trettonded.Aft.: 3årg
Kol 2:16-23 17 sönd. e. Trefaldighet. -Aft.: 2årg
Kol 4:2-6 9 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 2årg
1 Tess 4:13-1825 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
2 Tess 1:3-10Domssönd.Ep.
2 Tess 2:1-10 25 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 2årg
2 Tess 3:10-139 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 3årg
1 Tim 2:1-3 23 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 2årg
2 Tim 3:10-4:5Sexagesima.Aft.: 3årg
Jak 1:17-214 sönd. e. Påsk.Ep.
1 Joh 2:23-2519 sönd. e. Trefaldighet.Aft.: 3årg
Upp 22:20Sönd. f. Domssönd.Aft.: 3årg

Predikotexterna för Svenska kyrkan 1942
uppställda i textordning.

1 Mos 4:3-136 sönd. e. Trefaldighet.Aft.:2årg
1 Mos 12:1-4 5 sönd. e. Trefaldighet.Aft.:2årg
1 Mos 28:10-17Den helige Mikaels dag.Aft.:3årg
1 Mos 32:24-302 sönd. i Fastan.Aft.:2årg
1 Kon 19:9b-136 sönd. e. Påsk.Aft.:3årg
Psalt 19:2-10Den helige Johannes Döparens dag eller Midsommard.Aft.:2årg
Psalt 23:1-62 sönd. e. Påsk.Aft.:3årg
Psalt 24:1-101 sönd. i Advent.Aft.:2årg
Psalt 42:2-12Midfastosönd.Aft.:2årg
Psalt 46:2-12Sönd. e. Jul.Aft.:2årg
Psalt 73:1-519 sönd. e. Trefaldighet.Aft.:2årg
Psalt 73:23-2819 sönd. e. Trefaldighet.Aft.:2årg
Psalt 84:2-13 1 sönd. e. Trettonded.Aft.:2årg
Psalt 89:2-3Den helige Johannes Döparens dag eller Midsommard.Aft.:3årg
Psalt 89:12-17Den helige Johannes Döparens dag eller Midsommard.Aft.:3årg
Psalt 91:1-4Sönd. e. Jul.Aft.:3årg
Psalt 96:1-10Missionsd. (Tredje bönd.)Ep.
Psalt 100:1-5 Jungfru Marie Kyrkogångsdag eller Kyndelsmässod.Aft.:2årg
Psalt 103:1-5Tacksägelsed. (Fjärde bönd.)Ep.
Psalt 110:1-3Kristi Himmelsfärds dag.Aft.:2årg
Psalt 113:1-7Den helige Mikaels dag.Aft.:2årg
Psalt 121:1-8Nyårsd.Aft.:2årg
Psalt 130:1-8Botd. (Första bönd.)Ep.
Psalt 139:1-12Sönd. f. Domssönd.Aft.:2årg
Psalt 139:23-24Sönd. f. Domssönd.Aft.:2årg
Psalt147:1-11 14 sönd. e. Trefaldighet.Aft.:2årg
Jes 2:2-5Trettondedag Jul.Aft.:3årg
Jes 6:1-81 sönd. e. Trettonded.Ep.
Jes 7:10-14Jungfru Marie Bebådelsedag.Ep.
Jes 9:2-7Juld.Ep.
Jes 11:1-9Jungfru Marie Bebådelsedag.Aft.:3årg
Jes 40:1-8 Den helige Johannes Döparens dag eller Midsommard.Ep.
Jes 40:9-11a4 sönd. i Advent.Aft.:2årg
Jes 40:26-314 sönd. e. Trettonded.Ep.
Jes 49:5-6 Jungfru Marie Bebådelsedag.Aft.:2årg
Jes 51:3-53 sönd. i Advent.Aft.:3årg
Jes 52:7-104 sönd. i Advent.Aft.:3årg
Jes 53:3-7Långfred.Ep.
Jes 55:6-11Sexagesima.Aft.:2årg
Jes 60:1-6Trettondedag Jul.Ep.
Jes 62:10-121 sönd. i Advent.Aft.:3årg
Jer 1:4-10 12 sönd. e. Trefaldighet.Aft.:2årg
Jer 29:11-13Bönsönd.Aft.:3årg
Jer 31:31-34Palmsönd.Aft.:3årg
Klag 3:22-26Nyårsd.Ep.
Hes 13:4-12 8 sönd. e. Trefaldighet.Aft.:2årg
Hos 11:1-72 sönd. e. Trefaldighet.Aft.:3årg
Amos 8:11-12Midfastosönd.Aft.:3årg
Mal 3:1-4Jungfru Marie Kyrkogångsdag eller Kyndelsmässod.Ep.
Matt 1:18-24aJuld.Högm.:3årg
Matt 2:1-12Trettondedag Jul.Ev.
Matt 2:13-23Sönd. e. Jul.Högm.:3årg
Matt 3:11-12Sönd. e. Nyår.Högm.:3årg
Matt 3:13-17Sönd. e. Nyår.Ev.
Matt 4:1-111 sönd. i Fastan.Ev.
Matt 5:1-12Alla Helgons dag.Ev.
Matt 5:13-16Alla Helgons dag.Högm.:2årg
Matt 5:17-196 sönd. e. Trefaldighet.Högm.:2årg
Matt 5:20-266 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
Matt 5:33-3712 sönd. e. Trefaldighet.Högm.:3årg
Matt 5:38-426 sönd. e. Trefaldighet.Högm.:3årg
Matt 5:43-6:4 13 sönd. e. Trefaldighet.Högm.:2årg
Matt 6:5-8Bönsönd.Högm.:2årg
Matt 6:19-2315 sönd. e. Trelaldighet.Högm.:3årg
Matt 6:24-34 15 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
Matt 7:12 23 sönd. e. Trefaldighet.Högm.:2årg
Matt 7:13-14 8 sönd. e. Trefaldighet.Högm.:2årg
Matt 7:15-218 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
Matt 7:22-298 sönd. e. Trefaldighet.Högm.:3årg
Matt 8:1-133 sönd. e. Trettonded.Ev.
Matt 8:14-173 sönd. e. Trettonded.Högm.:3årg
Matt 8:23-274 sönd. e. Trettonded.Ev.
Matt 9:1-819 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
Matt 9:9-133 sönd. e. Trefaldighet.Högm:.3årg
Matt 9:18-2624 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
Matt 9:36-382 sönd. e. Påsk.Högm.:2årg
Matt 10:2-15Sexagesima.Högm.:3årg
Matt 10:16-22 9 sönd. e. Trefaldighet.Högm.:2årg
Matt 10:24-316 sönd. e. Påsk.Högm.:2årg
Matt 10:32-39Den helige Stefanus' dag eller Annandag Jul.Högm.:2årg
Matt 11:2-103 sönd. i Advent.Ev.
Matt 11:11-193 sönd. i Advent.Högm.:2årg
Matt 11:20-2410 sönd. e. Trefaldighet.Högm.:3årg
Matt 11:20-24Botd. (Första bönd.)Ev.
Matt 11:25-3014 sönd. e. Trefaldighet.Högm.:3årg
Matt 11:25-30Reformationsd. (Andra bönd.)Ev.
Matt 12:15b-2123 sönd. e. Trefaldighet.Högm.:3årg
Matt 12:33-37 12 sönd. e. Trefaldighet.Högm.:2årg
Matt 12:46-501 sönd. e. Trettonded.Högm.:3årg
Matt 13:24-305 sönd. e. Trettonded.Ev.
Matt 13:31-33Jungfru Marie Kyrkogångsdag eller Kyndelsmässod.Högm.:3årg
Matt 13:44-46 18 sönd. e. Trefaldighet.Högm.:2årg
Matt 13:47-50Domssönd.Högm.:3årg
Matt 14:22-334 sönd. e. Trettonded.Högm.:3årg
Matt 15:21-282 sönd. i Fastan.Ev.
Matt 16:1-4 21 sönd. e. Trefaldighet.Högm.:2årg
Matt 16:13-205 sönd. e. Trefaldighet.Högm.:3årg
Matt 16:21-231 sönd. i Fastan.Högm.:2årg
Matt 16:24-271 sönd. e. Trefaldighet.Högm.:3årg
Matt 17:1-8Kristi Förklarings dag.Ev.
Matt 17:9-13Kristi Förklarings dag.Högm.:3årg
Matt 18:1-10Den helige Mikaels dag.Ev.
Matt 18:15-22 22 sönd. e. Trefaldighet.Högm.:2årg
Matt 18:23-3522 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
Matt 19:27-30Septuagesima.Högm.:2årg
Matt 20:1-16Septuagesima.Ev.
Matt 21:1-91 sönd. i Advent.Ev.
Matt 21:14-17Den helige Mikaels dag.Högm:.3årg
Matt 21:28-31 11 sönd. e. Trefaldighet.Högm.:2årg
Matt 21:33-435 sönd. i Fastan.Ev.
Matt 22:1-1420 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
Matt 22:15-2223 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
Matt 22:34-4618 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
Matt 23:1-1211 sönd. e. Trefaldighet.Högm.:3årg
Matt 23:34-39Den helige Stefanus' dag eller Annandag Jul.Ev.
Matt 24:1-1425 sönd. e. Trefaldighet.Högm.:3årg
Matt 24:15-2825 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
Matt 24:35-44Sönd. f. Domssönd.Högm.:3årg
Matt 25:1-13Sönd. f. Domssönd.Ev.
Matt 25:14-30 20 sönd. e. Trefaldighet.Högm.:2årg
Matt 25:31-46Domssönd.Ev.
Matt 26:17-30Palmsönd.Högm.:2årg
Matt 26:36-463 sönd. i Fastan.Högm 1årg
Matt 26:59-66Midfastosönd.Högm1årg
Matt 27:15-265 sönd. i Fastan.Högm 1årg
Matt 28:1-8Påskd.Högm.:3årg
Matt 28:8-15Annandag Påsk.Högm.:3årg
Matt 28:18-20Heliga Trefaldighets dag.Högm.:3årg
Matt 28:18-20Missionsd. (Tredje bönd.)Ev.
Mark 1:14b-152 sönd. i Advent.Högm.:2årg
Mark 2:23-3:5 17 sönd. e. Trefaldighet. -Högm.:2årg
Mark 4:21-2522 sönd. e. Trefaldighet.Högm.:3årg
Mark 4:26-295 sönd. e. Trettonded.Högm.:3årg
Mark 7:31-3712 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
Mark 9:14-322 sönd. i Fastan.Högm.:3årg
Mark 9:38-41 5 sönd. e. Trettonded.Högm.:2årg
Mark 10:13-16Den helige Mikaels dag.Högm.:2årg
Mark 10:17-2718 sönd. e. Trefaldighet.Högm.:3årg
Mark 10:32-45Fastlagssönd.Högm.:3årg
Mark 12:41-4413 sönd. e. Trefaldighet.Högm.:3årg
Mark 14:26-313 sönd. i Fastan.Högm.:2årg
Mark 14:43-50Midfastosönd.Högm.:2årg
Mark 16:1-8Påskd.Ev.
Luk 1:5-25 Den helige Johannes Döparens dag eller Midsommard.Högm.:2årg
Luk 1:26-38Jungfru Marie Bebådelsedag.Ev.
Luk 1:39-45 Jungfru Marie Bebådelsedag.Högm.:2årg
Luk 1:46-55Jungfru Marie Bebådelsedag.Högm.:3årg
Luk 1:57b-80Den helige Johannes Döparens dag eller Midsommard.Ev.
Luk 2:1-20Juld.Ev.
Luk 2:21Nyårsd.Ev.
Luk 2:22b-32Jungfru Marie Kyrkogångsdag eller Kyndelsmässod.Ev.
Luk 2:33-40Sönd. e. Jul.Ev.
Luk 2:42-521 sönd. e. Trettonded.Ev.
Luk 3:1-153 sönd. i Advent.Högm.:3årg
Luk 4:16-221 sönd. i Advent.Högm.:3årg
Luk 4:23-30 10 sönd. e. Trefaldighet.Högm.:2årg
Luk 4:31-373 sönd. i Fastan.Högm.:3årg
Luk 5:1-115 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
Luk 6:20-26Alla Helgons dag.Högm.:3årg
Luk 6:36-424 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
Luk 7:11-17 16 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
Luk 7:36-502 sönd. i Fastan.Högm.:2årg
Luk 8:4-15Sexagesima.Ev.
Luk 9:51-622 sönd. e. Trefaldighet.Högm:.3årg
Luk 10:17-201 sönd. i Fastan.Högm.:3årg
Luk 10:23-3713 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
Luk 10:33-42 15 sönd. e. Trelaldighe.t.Högm.:2årg
Luk 11:1-13Bönsönd.Högm.:3årg
Luk 11:14-283 sönd. i Fastan.Ev.
Luk 11:29-36Trettondedag Jul.Högm.:3årg
Luk 12:13-21 1 sönd. e. Trefaldighet.Högm.:2årg
Luk 12:32Sönd. e. Jul.Högm.:2årg
Luk 12:35-40Sönd. f. Domssönd.Högm.:2årg
Luk 12:42-4820 sönd. e. Trefaldighet.Högm.:3årg
Luk 12:49-53Den helige Stefanus' dag eller Annandag Jul.Högm.:3årg
Luk 13:1-54 sönd. e. Trefaldighet.Högm.:3årg
Luk 13:6-9Nyårsd.Högm.:3årg
Luk 13:22-30 25 sönd. e. Trefaldighet.Högm.:2årg
Luk 14:1-1117 sönd. e. Trefaldighet. Ev.
Luk 14:16-242 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
Luk 14:25-35 2 sönd. e. Trefaldighet.Högm.:2årg
Luk 15:1-103 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
Luk 15:11-32 3 sönd. e. Trefaldighet.Högm.:2årg
Luk 16:1-89 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
Luk 16:10-159 sönd. e. Trefaldighet.Högm.:3årg
Luk 16:19-31 1 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
Luk 17:7-10Septuagesima.Högm.:3årg
Luk17:11-19 14 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
Luk 17:20-302 sönd. i Advent.Högm.:3årg
Luk 18:9-1411 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
Luk 18:31-43Fastlagssönd.Ev.
Luk 19:1-102 sönd. e. Trettonded.Högm.:3årg
Luk 19:37-40Tacksägelsed. (Fjärde bönd.)Ev.
Luk 19:41-4710 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
Luk 20:27-4024 sönd. e. Trefaldighet.Högm.:3årg
Luk 21:25-362 sönd. i Advent.Ev.
Luk 22:14-22Palmsönd.Högm.:3årg
Luk 22:31-385 sönd. i Fastan.Högm.:3årg
Luk 23:1-125 sönd. i Fastan.Högm.:2årg
Luk 23:32-43Långfred.Ev.
Luk 24:13-35Annandag Påsk.Ev.
Luk 24:49-53Kristi Himmelsfärds dag.Högm.:3årg
Joh 1:1-14Juld.Högm.:2årg
Joh 1:16-18 Jungfru Marie Kyrkogångsdag eller Kyndelsmässod.Högm.:2årg
Joh 1:19-284 sönd. i Advent.Ev.
Joh 1:29-34Sönd. e. Nyår.Högm.:2årg
Joh 1:35-51 5 sönd. e. Trefaldighet.Högm.:2årg
Joh 2:1-112 sönd. e. Trettonded.Ev.
Joh 3:1-15Heliga Trefaldighets dag.Ev.
Joh 3:16-21Annandag Pingst.Ev.
Joh 3:22-364 sönd. i Advent.Högm.:2årg
Joh 4:5-26 2 sönd. e. Trettonded.Högm.:2årg
Joh 4:27-42 3 sönd. e. Trettonded.Högm.:2årg
Joh 4:46b-5321 sönd. e. Trefaldighet.Ev.
Joh 5:1-14 14 sönd. e. Trefaldighet.Högm.:2årg
Joh 5:176 sönd. e. Trettonded.Ev.
Joh 5:19-2116 sönd. e. Trefaldighet.Högm.:3årg
Joh 5:22-29Domssönd.Högm.:2årg
Joh 5:31-394 sönd. i Advent.Högm.:3årg
Joh 6:1-15Midfastosönd.Ev.
Joh 6:24-36Midfastosönd.Högm.:2årg
Joh 6:37-40 24 sönd. e. Trefaldighet.Högm.:2årg
Joh 6:44-47Annandag Pingst.Högm.:2årg
Joh 6:52-66Midfastosönd.Högm.:3årg
Joh 6:66-69 4 sönd. e. Trettonded.Högm.:2årg
Joh 7:14-18 1 sönd. e. Trettonded.Högm.:2årg
Joh 7:37-39Pingstd.Högm.:2årg
Joh 7:40-5219 sönd. e. Trefaldighet.Högm.:3årg
Joh 8:1-11 4 sönd. e. Trefaldighet.Högm.:2årg
Joh 8:12Trettondedag Jul.Högm.:2årg
Joh 8:31-3617 sönd. e. Trefaldighet. Högm.:3årg
Joh 8:46-51Sexagesima.Högm.:2årg
Joh 9:1-719 sönd. e. Trefaldighet.Högm.:2årg
Joh 9:24-38a 19 sönd. e. Trefaldighet.Högm.:2årg
Joh 10:1-102 sönd. e. Påsk.Högm.:3årg
Joh 10:11-162 sönd. e. Påsk.Ev.
Joh 10:22-3021 sönd. e. Trefaldighet.Högm:.3årg
Joh 11:1-716 sönd. e. Trefaldighet.Högm.:2årg
Joh 11:17-2716 sönd. e. Trefaldighet.Högm.:2årg
Joh 11:47-575 sönd. i Fastan.Högm.:2årg
Joh 12:1-16Palmsönd.Ev.
Joh 12:20-33Fastlagssönd.Högm.:2årg
Joh 12:35-433 sönd. i Fastan.Högm.:2årg
Joh 12:44-50Annandag Pingst.Högm.:3årg
Joh 13:31-32Kristi Förklarings dag.Högm.:2årg
Joh 13:31-383 sönd. i Fastan.Högm:.3årg
Joh 14:1-123 sönd. e. Påsk.Högm.:3årg
Joh 14:13Nyårsd.Högm.:2årg
Joh 14:15-21Pingstd.Högm.:3årg
Joh 14:23-31aPingstd.Ev.
Joh 15:1-9 Heliga Trefaldighets dag.Högm.:2årg
Joh 15:10-174 sönd. e. Påsk.Högm.:3årg
Joh 15:26-16:46 sönd. e. Påsk.Ev.
Joh 16:5-154 sönd. e. Påsk.Ev.
Joh16:16-223 sönd. e. Påsk.Ev.
Joh 16:23b-33Bönsönd.Ev.
Joh 17:1-83 sönd. e. Påsk.Högm.:2årg
Joh 17:9b-174 sönd. e. Påsk.Högm.:2årg
Joh 17:18-236 sönd. e. Påsk.Högm.:3årg
Joh 17:24-26Kristi Himmelsfärds dag.Högm.:2årg
Joh 18:15-27Midfastosönd.Högm:.3årg
Joh 18:36-371 sönd. i Advent.Högm.:2årg
Joh 19:1-115 sönd. i Fastan.Högm:.3årg
Joh 20:1-10Påskd.Högm.:2årg
Joh 20:11-18Annandag Påsk.Högm.:2årg
Joh 20:19-311 sönd. e. Påsk.Ev.
Joh 21:1-141 sönd. e. Påsk.Högm.:2årg
Joh 21:15b-231 sönd. e. Påsk.Högm.:3årg
Apg 1:1-11Kristi Himmelsfärds dag.Ev.
Apg 1:12-146 sönd. e. Påsk.Aft.:2årg
Apg 2:1-11Pingstd.Ep.
Apg 2:22-24Pingstd.Aft.:3årg
Apg 2:33Pingstd.Aft.:3årg
Apg 2:36-42Pingstd.Aft.:3årg
Apg 3:12b-201 sönd. e. Påsk.Aft.:2årg
Apg 6:8-15Den helige Stefanus' dag eller Annandag Jul.Ep.
Apg 7:54-60Den helige Stefanus' dag eller Annandag Jul.Ep.
Apg 8:26-39Sönd. e. Nyår.Aft.:3årg
Apg 10:36-43Annandag Påsk.Ep.
Apg 10:42-48aAnnandag Pingst.Ep.
Apg 11:19-26Annandag Pingst.Aft.:3årg
Apg 13:32-411 sönd. e. Påsk.Aft.:3årg
Apg 17:22-31Den helige Johannes Döparens dag eller Midsommard.Högm.:3årg
Apg 20:32-35 15 sönd. e. Trelaldighe.t.Aft.:2årg
Apg 26:15 sönd. e. Trefaldighet.Aft.:3årg
Apg 26:12-295 sönd. e. Trefaldighet.Aft.:3årg
Rom 1:16-17Reformationsd. (Andra bönd.)Ep.
Rom 2:1-134 sönd. e. Trefaldighet.Aft.:2årg
Rom 3:21-31 11 sönd. e. Trefaldighet.Aft.:2årg
Rom 4:1-8 3 sönd. e. Trefaldighet.Aft.:2årg
Rom 5:1-821 sönd. e. Trefaldighet.Aft.:3årg
Rom 6:3-1124 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
Rom 6:19b-23Midfastosönd.Ep.
Rom 7:14-25a11 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
Rom 8:12-176 sönd. e. Påsk.Ep.
Rom 8:18-2316 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
Rom 8:24-28aBönsönd.Aft.:2årg
Rom 8:31b-39Kristi Himmelsfärds dag.Aft.:3årg
Rom 10:1-13 18 sönd. e. Trefaldighet.Aft.:2årg
Rom 11:17-24 10 sönd. e. Trefaldighet.Aft.:2årg
Rom 11:33-36Heliga Trefaldighets dag.Ep.
Rom 12:1-51 sönd. e. Trettonded.Aft.:3årg
Rom 12:6-162 sönd. e. Trettonded.Ep.
Rom 12:16-216 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
Rom 13:1-723 sönd. e. Trefaldighet.Aft.:3årg
Rom 13:8-1013 sönd. e. Trefaldighet.Aft.:3årg
Rom 13:11b-141 sönd. i Advent.Ep.
Rom14:1-184 sönd. e. Trefaldighet.Aft.:3årg
Rom 15:4-133 sönd. i Advent.Ep.
1 Kor 1:4-818 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
1 Kor 1:9-18 5 sönd. e. Trettonded.Aft.:2årg
1 Kor 1:20-25Fastlagssönd.Aft.:3årg
1 Kor 1:26-31 2 sönd. e. Trefaldighet.Aft.:2årg
1 Kor 2:9-1612 sönd. e. Trefaldighet.Aft.:3årg
1 Kor 3:7-23Septuagesima.Aft.:2årg
1 Kor 4:1-52 sönd. i Advent.Ep.
1 Kor 9:24-27Septuagesima.Ep.
1 Kor 11:23-29Palmsönd.Aft.:2årg
1 Kor 12:4-1122 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
1 Kor 12:12-31aAnnandag Pingst.Aft.:2årg
1 Kor 13:1-13Fastlagssönd.Ep.
1 Kor 15:1-101 sönd. e. Påsk.Ep.
1 Kor 15:12-21Påskd.Aft.:2årg
1 Kor 15:22-28Domssönd.Aft.:2årg
1 Kor 15:35-49 24 sönd. e. Trefaldighet.Aft.:2årg
1 Kor 15:53-57Påskd.Ep.
2 Kor 1:3-73 sönd. e. Trettonded.Aft.:3årg
2 Kor 3:4-812 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
2 Kor 3:17-18 12 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
2 Kor 4:3-6Trettondedag Jul.Aft.:2årg
2 Kor 4:7-1416 sönd. e. Trefaldighet.Aft.:2årg
2 Kor4:16-183 sönd. e. Påsk.Aft.:2årg
2 Kor 5:1-1024 sönd. e. Trefaldighet.Aft.:3årg
2 Kor 5:14-21Annandag Påsk.Aft.:2årg
2 Kor 6:1-102 sönd. i Fastan.Ep.
2 Kor 8:1-91 sönd. e. Trefaldighet.Aft.:2årg
2 Kor9:6-1014 sönd. e. Trefaldighet.Aft.:3årg
2 Kor 11:19-31Sexagesima.Ep.
2 Kor 12:2-10Kristi Förklarings dag.Aft.:2årg
2 Kor 13:5-9 21 sönd. e. Trefaldighet.Aft.:2årg
Gal 2:19-213 sönd. e. Trettonded.Ep.
Gal 4:4-7Sönd. e. Jul.Ep.
Gal 5:1-1117 sönd. e. Trefaldighet. Aft.:3årg
Gal 5:16b-2420 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
Gal 6:1-10 15 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
Ef 1:16-23Påskd.Aft.:3årg
Ef 2:1-103 sönd. e. Trefaldighet.Aft.:3årg
Ef 2:12-165 sönd. i Fastan.Aft.:3årg
Ef 2:17-22Pingstd.Aft.:2årg
Ef 3:13-21Bönsönd.Ep.
Ef 4:1-617 sönd. e. Trefaldighet. Ep.
Ef 4:14-165 sönd. e. Trettonded.Aft.:3årg
Ef 4:22a-284 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
Ef 4:30-32 22 sönd. e. Trefaldighet.Aft.:2årg
Ef 5:1-93 sönd. i Fastan.Ep.
Ef 5:15-20 14 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
Ef 6:1-42 sönd. e. Trettonded.Aft.:3årg
Ef 6:10-1821 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
Fil 1:3-116 sönd. e. Trettonded.Ep.
Fil 1:20-2616 sönd. e. Trefaldighet.Aft.:3årg
Fil 2:5-11Palmsönd.Ep.
Fil 2:12-16a2 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
Fil 3:7-14Septuagesima.Aft.:3årg
Fil 3:17-4:123 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
Fil 4:4-74 sönd. i Advent.Ep.
Fil 4:11b-1315 sönd. e. Trelaldighet.Aft.:3årg
Kol 1:12-23Heliga Trefaldighets dag.Aft.:3årg
Kol 1:24-293 sönd. i Fastan.Aft.:3årg
Kol 2:9-15Sönd. e. Nyår.Aft.:2årg
Kol 2:16-23 17 sönd. e. Trefaldighet. -Aft.:2årg
Kol 3:1-4Kristi Himmelsfärds dag.Ep.
Kol 3:12-175 sönd. e. Trettonded.Ep.
Kol 4:2-6 9 sönd. e. Trefaldighet.Aft.:2årg
1 Tess 4:13-1825 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
1 Tess 5:2-1025 sönd. e. Trefaldighet.Aft.:3årg
1 Tess 5:14-2322 sönd. e. Trefaldighet.Aft.:3årg
2 Tess 1:3-10Domssönd.Ep.
2 Tess 2:1-10 25 sönd. e. Trefaldighet.Aft.:2årg
2 Tess 3:10-139 sönd. e. Trefaldighet.Aft.:3årg
1 Tim 1:12-175 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
1 Tim 2:1-3 23 sönd. e. Trefaldighet.Aft.:2årg
1 Tim 2:1-6Fastlagssönd.Aft.:2årg
1 Tim 3:16Juld.Aft.:3årg
1 Tim 6:6-191 sönd. e. Trefaldighet.Aft.:3årg
2 Tim 1:3-5 2 sönd. e. Trettonded.Aft.:2årg
2 Tim 1:7-104 sönd. e. Trettonded.Aft.:3årg
2 Tim 2:3-9Den helige Stefanus' dag eller Annandag Jul.Aft.:3årg
2 Tim 3:10-4:5Sexagesima.Aft.:3årg
Tit 3:4-7Sönd. e. Nyår.Ep.
Hebr 1:1-3Juld.Aft.:2årg
Hebr 3:7-1910 sönd. e. Trefaldighet.Aft.:3årg
Hebr 4:15-161 sönd. i Fastan.Aft.:3årg
Hebr 5:7-92 sönd. i Fastan.Aft.:3årg
Hebr 7:23-275 sönd. i Fastan.Aft.:2årg
Hebr 9:11-125 sönd. i Fastan.Ep.
Hebr 9:155 sönd. i Fastan.Ep.
Hebr 10:19-25 20 sönd. e. Trefaldighet.Aft.:2årg
Hebr 10:35-392 sönd. i Advent.Aft.:2årg
Hebr 11:1-22 3 sönd. e. Trettonded.Aft.:2årg
Hebr 11:23-27 4 sönd. e. Trettonded.Aft.:2årg
Hebr 12:1-3Alla Helgons dag.Aft.:2årg
Hebr 13:12-163 sönd. e. Påsk.Ep.
Hebr 13:20-212 sönd. e. Påsk.Aft.:2årg
Jak 1:12-151 sönd. i Fastan.Aft.:2årg
Jak 1:17-214 sönd. e. Påsk.Ep.
Jak 1:22-278 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
Jak 2:8-136 sönd. e. Trefaldighet.Aft.:3årg
Jak 5:7-102 sönd. i Advent.Aft.:3årg
1Petr1:3-83 sönd. e. Påsk.Aft.:3årg
1 Petr 1:18-23Annandag Påsk.Aft.:3årg
1 Petr 2:4-920 sönd. e. Trefaldighet.Aft.:3årg
1 Petr 2:21-252 sönd. e. Påsk.Ep.
1 Petr 4:7-119 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
1 Petr 4:12-19Den helige Stefanus' dag eller Annandag Jul.Aft.:2årg
1 Petr 5:6-113 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
2 Petr 1:16-18Kristi Förklarings dag.Ep.
2 Petr 1:19b-213 sönd. i Advent.Aft.:2årg
2 Petr 3:8-13Sönd. f. Domssönd.Ep.
1 Joh 1:1-7Jungfru Marie Kyrkogångsdag eller Kyndelsmässod.Aft.:3årg
1 Joh 1:8-2:211 sönd. e. Trefaldighet.Aft.:3årg
1 Joh 2:7-1718 sönd. e. Trefaldighet.Aft.:3årg
1 Joh 2:23-2519 sönd. e. Trefaldighet.Aft.:3årg
1 Joh 3:1-6 Heliga Trefaldighets dag.Aft.:2årg
1 Joh 3:7-81 sönd. i Fastan.Ep.
1 Joh 3:13-181 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
1 Joh 3:18-244 sönd. e. Påsk.Aft.:3årg
1 Joh 4:1-68 sönd. e. Trefaldighet.Aft.:3årg
1 Joh 4:7-10 13 sönd. e. Trefaldighet.Aft.:2årg
1 Joh 4:10-164 sönd. e. Påsk.Aft.:2årg
1 Joh 4:17-2113 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
1 Joh 5:4-619 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
Upp 1:9-18Kristi Förklarings dag.Aft.:3årg
Upp 2:1-5Nyårsd.Aft.:3årg
Upp 3:1-310 sönd. e. Trefaldighet.Ep.
Upp 3:14-223 sönd. i Fastan.Aft.:2årg
Upp 7:9-17Alla Helgons dag.Ep.
Upp 12:7-12Den helige Mikaels dag.Ep.
Upp 14:1-3Alla Helgons dag.Aft.:3årg
Upp 20:11-21:7Domssönd.Aft.:3årg
Upp 22:10-17Sönd. f. Domssönd.Aft.:3årg
Upp 22:20Sönd. f. Domssönd.Aft.:3årg