Inledning | Texter | Länkar | Evangelieboken | Nytt

Kyrkohandboksremiss för Svenska kyrkan 2000

Den 1 april 2001 löpte remisstiden ut för kyrkohandbok och evangeliebok. Denna sida har därför nu fyllt sin primära uppgift, nämligen att tillhandahålla material i form av främst texter och länkar för alla som velat engagera sig i denna viktiga sak.

Även i fortsättningen kommer jag att försöka lägga till nya relevanta länkar, i den mån jag får kännedom om sådana. Tipsa mig gärna! Det befintliga materialet på webb-platsen finns självfallet kvar, men kommer förmodligen inte att uppdateras i någon högre grad.

Björbo 2 april 2001
Torbjörn Axelson
(präst i Floda församling, Västerås stift).


(Den gamla inledningen)

Inledning | Texter | Länkar | Evangelieboken | NyttTexter

Här finns
Mockfjärds församlings remissvar till kyrkohandboksförslaget

 

Dopgudstjänsterna - jämförande uppställning mellan remissförslaget och HB86.
      Dopet föreslås av tämligen grumliga skäl placeras först i handboken!
Högmässan - jämförande uppställning mellan remissförslaget och HB86
Nattvardsmomenten - endast Nattvardsdelen
Vigselgudstjänsten - jämförande uppställning mellan remissförslaget och HB86
Begravningsgudstjänsten - jämförande uppställning mellan remissförslaget och HB86
Mockfjärds församlings remissvar till kyrkohandboksförslaget av Torbjörn Axelson m.fl.

Handboksförslaget - en liturgisk härdsmälta (SKT nr 31-32 2000 s. 327)
Personlig betraktelse över handboksremissen och dess fundament
Oacceptabelt remissförslag till ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan (gamla inledningen).

Nattvardsbön J (Ny) - förbättringsförslag
Nattvardsbön K (Ny) - en oevangelisk bön från England. Kommentar och bearbetning


Inledning | Texter | Länkar | Evangelieboken | Nytt

Länkar
P.g.a den strikta tolkningen av PUL, som var aktuell när de flesta länkar på denna sida tillkom, har tyvärr namnuppgift på många av dem saknats. Enligt nuvarande tolkning av lagen bör denna sida kunna betraktas som ett alster med journalistisk ambition och jag har därför satt ut författaruppgift på många länkar, vilket torde förbättra länksidans användbarhet.