Denna avdelning är tyvärr svårartat eftersatt...
De flesta predikningar är mer än 10 år gamla, och organiserade efter evangelieboken -83.

Startsida | Nytt | Predikoförteckning | Ämnesförteckning | Predikolänkar | Verktyg | Prästspegel | Geografi
Predikoförteckning - mina predikningar

Artiklar och texter

Predikosidor på nätet

Prästspegel
Abr. Zach. Pettersson

Länkar till kyrkor och platserLänkar till andra sidor under "/taxelson"
Floda Församlings hemsida
Om kyrkohandboks-remissen
Om Handbackens m.fl byars i Björbo historia

En homiletisk skrotgård- var så god att plocka det du kan använda!

Vi tror ... på en helig, allmännelig kyrka, de heligas samfund.
Att vara predikant är, tänker jag mig, först och främst att söka Guds ord, Guds tilltal i själva texten liksom i predikosituationen. Vad är Guds ord till församlingen och till mig? Men att vara predikant är också att stå i en tolkningstradition och ett tolkningssammanhang. Traditionen kan vi vid varje tillfälle bejaka eller ifrågasätta, men vi kommer inte ifrån den, och vi bör dra nytta av den. Pröva andarna och behåll vad som är gott! Därför finner jag det alldeles i sin ordning att i sin predikoförberedelse också läsa andras predikningar, i böcker och tidskrifter. Man får bearbeta och smälta tankar som andra har tänkt. Pröva vad som är användbart och vad som kan vara ett angeläget tilltal. Gamla predikomanuskript är visserligen ofta ganska tråkig substans, men under tankemödans hammare kan gammalt skrot bli till nya predikningar med nytt tilltal och ny mening, och bära Guds ord till mig och till dem som lyssnar.


I dessa nya tider, när allt sägs finnas "på nätet", borde det vara lätt att hitta predikomaterial, men någon uppsjö tycks faktiskt inte finnas, åtminstone inte på svenska. Därför dristar jag mig att lägga ut ganska många av mina egna predikningar, och jag gör det med en Gyllene regeln i åtanke. - Kanske kan mitt tilltag inspirera andra att lägga ut fler och bättre predikningar!

Inför denna publicering har jag genomsett manuskripten och rättat en del skrivfel, men många återstår. Jag ber om överseende med dessa. Eftersom det ofta är på svåra söndagar det är svårast att hitta material, har jag valt att lägga ut inte bara de bästa predikningarna, utan eftersträvat att få med många. Alla är inte bra, men skulle jag bara lägga ut dem jag är nöjd med, så skulle det nog inte vara just några alls.

i Kristus
präst i Gränge-Säfsnäs församling (Västerås stift)