Översikt | Bildvandring i kyrkan | Sakristian | Kyrko- o inventariebeskr. | Byggnadshistoria | Undersökningen 1932
Textil | Fattigbössa | Predikstolen | Orglar | Sockenstugan | Gamla bårhuset | N.P Wetterlund
Startsida | Kyrkoarkivet | Lillkyrkan


  • Kyrkobeskrivningar

  • Detta är restena av Floda församlings gamla hemsida. Den officiella finns på www.svenskakyrkan.se/gagnef. Kvar på denna sida finns det historiska materialet, kyrkobeskrivningar, uppgifter om arkivalier o.d.

    Torbjörn Axelson
    Blombården i bakgrunden föreställer flodabroderi eller "påsöm"