Av de tre nya nattvardsbönerna, är nog J den mest intressanta. Den arbetar med ett annorlunda språk och ovana metaforer. Tyvärr är den i sin föreslagna form alltför ofullkomlig för att kunna användas. Jag tror emellertid att det är möjligt att arbeta upp den. Jag och min kollega och fru, Christina Dalberg, har gjort nedanstående försök. Ytterligare några förändringar är gjorda efter samtal med andra kollegor, vilka tackas! Våra ändringar är markerade med kursiv.
Har du bruk för min text, så använd den som du vill. Källa behöver du inte ange.

Nattvardsbön j - ObearbetadP Gud, du blev kropp
 och levde vårt liv.
F Därför är varje människas liv
 ett heligt liv, ett älskat liv.

P Sårbar och utsatt föddes du.
 Kraftfull och vred sa du nej
 till det onda och förkrympande.
F Du lyssnade och talade.
 Du arbetade och älskade.
 Du var glad och förtvivlade.

P Så är du Gud inför våra ögon,
 brinnande närvaro och liv.
F Samtidigt är du alltid mer,
 alltid bortom, aldrig gripbar.

P En helighet och hemlighet
 vi bara anar.
F Som ett bröd på vår tunga,
 som en droppe vin i vår strupe.

P Din kropp i oss.
 Ditt liv i oss.
F Uppståndelse i det brutna.
 Hopp i det trasiga.

P Den natt då han blev förrådd
tog han ett bröd, tackade,
bröt det och gav åt lärjungarna och sade:
Tag och ät.
Detta är min kropp
som blir utgiven för er.
Gör detta till min åminnelse.
Likaså tog han bägaren, tackade
och gav åt lärjungarna och sade:
Drick av den alla.
Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod,
som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse.
Så ofta ni dricker av den,
gör det till min åminnelse.
Detta är trons mysterium.
F Kristus har dött.
 Kristus har uppstått.
 Kristus skall komma åter.

P Kom du fördolda hemlighet.
 Kom du vind som berör.
F Drabba oss med din helande vinge.
 Öppna var knuten hand och själ.

P Gud, du vår helare,
 du som tröstar likt en varm famn
 och förväntar dig något
 likt en som utmanar,
F förlös oss
och lär oss frihetens gåva och ansvar.

P Du är alltings ursprung och mål,
 alltings rätta hem.
 Du är all barmhärtighets källa
 och vår befriare.
F Du är vår tröstande vän
 och trogna älskande.
 Amen.

Nattvardsbön J - bearbetning 3 (24/10-00)

P Ja, helig är du Gud,
  välsignad du som kommer till oss.
  D
u blev människa
  och levde vårt liv.
F Därför är varje människas liv
  ett heligt liv, ett älskat liv.

P Sårbar och utsatt föddes du.
  Kraftfull och vred sa du nej
  till det onda och förkrympande.
F Du lyssnade och talade.
  Du grät och kämpade.
  Du arbetade och gladdes.

P Så blev du Gud inför våra ögon,
  brinnande närvaro och liv.
F Samtidigt är du alltid mer,
  alltid bortom, alltid större.

P En hemlighet,
  en helighet du låter oss ana.
F Som bröd på vår tunga.
  Som vin i vår mun.


P Din kropp för oss.
  Ditt liv i oss.
F Uppståndelse för det brutna.
  Hopp i det trasiga.

P Den natt då han blev förrådd
tog han ett bröd, tackade,
bröt det och gav åt lärjungarna och sade:
Tag och ät.
Detta är min kropp
som blir utgiven för er.
Gör detta till min åminnelse.
Likaså tog han kalken, tackade
och gav åt lärjungarna och sade:
Drick av den alla.
Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod,
som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse.
Så ofta ni dricker av den,
gör det till min åminnelse.
(Detta är trons mysterium.)
F Kristus har dött.
Kristus har uppstått.
Kristus skall komma åter.

P Kom som en smekande sommarvind,
   som får hoppet att gro och kärlek att spira.
F Låt den dolda källan flöda.
  
Öppna var knuten hand och själ.

P Gud, du som helar oss,
  Du som tröstar med varm famn.
  Du som varsamt öppnar vårt inre rum.
F I din rymd av frihet
  fylls vi av glädje och kraft.
  Förlös oss till kärlekens verk.

P Du är alltings ursprung och mål,
  alltings rätta hem.
F Du är all barmhärtighets Gud
  och vår befriare.


Amen.


Huvudsida

Tidigare versioner återges nedan.

Nattvardsbön J - bearbetning 2 (6/7-00)

P Ja, helig är du Gud,
  välsignad du som kommer till oss.
  D
u blev människa
  och levde vårt liv.
F Därför är varje människas liv
  ett heligt liv, ett älskat liv.

P Sårbar och utsatt föddes du.
  Kraftfull och vred sa du nej
  till det onda och förkrympande.
F Du lyssnade och talade.
  Du grät och kämpade.
  Du arbetade och gladdes.

P Så blev du Gud inför våra ögon,
  brinnande närvaro och liv.
F Samtidigt är du alltid mer,
  alltid bortom, alltid större.

P En hemlighet,
  en helighet du låter oss ana.
F Som bröd på vår tunga.
  Som vin i vår mun.


P Din kropp för oss.
  Ditt liv i oss.
F Uppståndelse i det brutna.
  Hopp för det trasiga.

P Den natt då han blev förrådd
tog han ett bröd, tackade,
bröt det och gav åt lärjungarna och sade:
Tag och ät.
Detta är min kropp
som blir utgiven för er.
Gör detta till min åminnelse.
Likaså tog han kalken, tackade
och gav åt lärjungarna och sade:
Drick av den alla.
Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod,
som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse.
Så ofta ni dricker av den,
gör det till min åminnelse.
(Detta är trons mysterium.)
F Kristus har dött.
Kristus har uppstått.
Kristus skall komma åter.

P Kom som en smekande sommarvind,
som får hoppet att gro och kärlek att spira.
F Låt den dolda källan flöda.
Låt livet blomstra på nytt.

P Gud, du helar oss,
  Du tröstar med varm famn.
  Du lockar till spontanitet.
F I din rymd av frihet
  fylls vi av glädje och kraft.
  Förlös oss till kärlekens verk.

P Du är alltings ursprung och mål,
  alltings rätta hem.
F Du är all barmhärtighets källa
  och vår befriare.


Amen.

Nattvardsbön J - bearbetning 1a

P Ja, helig är du Gud,
  och välsignad som kommer till oss.
  D
u blev människa
  och levde vårt liv.
F Därför är varje människas liv
  ett heligt liv, ett älskat liv.

P Sårbar och utsatt föddes du.
  Kraftfull och vred sa du nej
  till det onda och förkrympande.
F Du lyssnade och talade.
  Du grät och kämpade.
  Du arbetade och gladdes.

P Så blev du Gud inför våra ögon,
  brinnande närvaro och liv.
F Samtidigt är du alltid mer,
  alltid bortom, alltid större.

P Helig och en hemlighet
  vi bara anar.
F Och nu, ett bröd på vår tunga,
  vin i vår mun.

P Din kropp för oss.
  Ditt liv i oss.
F Uppståndelse i det brutna.
  Hopp för det trasiga.

P Den natt då han blev förrådd
tog han ett bröd, tackade,
bröt det och gav åt lärjungarna och sade:
Tag och ät.
Detta är min kropp
som blir utgiven för er.
Gör detta till min åminnelse.
Likaså tog han kalken, tackade
och gav åt lärjungarna och sade:
Drick av den alla.
Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod,
som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse.
Så ofta ni dricker av den,
gör det till min åminnelse.
(Detta är trons mysterium.)
F Kristus har dött.
Kristus har uppstått.
Kristus skall komma åter.

P Kom du vind med tro, ge liv.
  Låt hoppet gro. Låt kärlek spira.
F Väll upp till oss, du dolda källa.
  Öppna du sol var knuten själ.

P Gud, du helar oss,
  och tröstar i din varma famn.
  Du lockar oss till spontanitet.
F Fyll oss med glädje och kraft.
  Låt din rymd av frihet
  förlösa oss till kärlekens verk.

P Du är alltings ursprung och mål,
  alltings rätta hem.
F Du är all barmhärtighets källa
  och vår befriare.


Amen.