Inledning | Texter | Länkar | Evangelieboken | Nytt
EvangeliebokslänkarHjälpmedel för studiet av textserierna i Evangelieboksremissen

När jag lite grand börjat tittat på förslaget 2000 till ny Svensk evangeliebok, så har jag gjort mig några jämförelsetabeller, som jag härmed gör tillgängliga om de kan vara någon till hjälp.

Jag har använt textregistret i Svenska kyrkans utredningar 2000:4 ­ den tryckta utgåvan. I den har ett antal ställen dock visat sig vara felaktiga, och de har rättats. Jag har vidare konstruerat och använt ett programverktyg, Perikoplekt, som kan köras i Internet explorer (om man har uppdaterad Java Script). Med hjälp av det kan listor med bibelställen snabbt jämföras med Evb­83, Remissförslaget, eller med NT81:s perikopindelning, eller förses med en sorteringskod att användas i ett kalkylbladsprogram. Det rekomenderas att programmet hämtas hem och körs från hårddisken även om det fungerar också online. (Obs att det är en sk betaversion under utveckling. Den uppdateras tidvis ganska ofta, - se nederst i dess instruktionstext).

Följande tabeller är tillgängliga:

Remissens texter ordnade efter helg (uppdaterad 19/11)
Evangelieboksremissen ordnad efter texter (uppdaterad 19/11)
Texter eller verser som tagits bort
Återkommande texter i Evb-remissen.(ny 19/11)
Evb-remissens texter i förhållande till Evb83.
Evangelieboksremissen jämförd med Perikopindelningen i NT81
Rättelser till textregistret i evangelieboksförslaget
Evangelieboken 1983:s texter
Texterna parallelluppställda helg för helg evb83 -- >remiss 00.