Översikt | Bildvandring i kyrkan | Sakristian | Kyrko- o inventariebeskr. | Byggnadshistoria | Undersökningen 1932
Textil | Fattigbössa | Predikstolen | Orglar | Sockenstugan | Gamla bårhuset | N.P Wetterlund
Startsida | Kyrkoarkivet | Lillkyrkan


Floda kyrkas textilier | Inventarieförteckning- textil | Sakristian | Kyrkobeskrivningar | Startsidan


Textilierna i Floda kyrka

Ambitionen finns att här så småningom berätta lite mer omkring de olika textilierna, men ännu så länge får vi nöja oss med inventarieförteckningens kortfattade notiser och följande bilder på främst mässhakarna.

Två gamla mässhakar från 1700-talet

(fram och baksida)

              

Den svarta från 1766, och den röda från 1791. Båda av sammet. Det var den svarta, som skall ha varit med vid silverstölden 1822 och återfanns oskadd, hängande över hornen på en ko vid Sälje.

De nutida mässhakarna, och stolornaDopvepa

Vid dopfunten, hänger en väv, föreställande Maria och Josef med Jesusbarnet, på väg till templet.
Väven är en gåva frän Ylämaa, vår finska vännort.


Kyrksilver i Floda församling

Ännu finns här bara två bilder av kyrksilver. De är båda hämtade ur G. Ekström "Kyrksilvret i Västerås stift genom tidera"; 1977. Dopskålen är avsedd som insats i den gamla dopfunten (t.h).
Altarcrucifixet, skuret i lind, med kors av ek