Översikt | Bildvandring i kyrkan | Sakristian | Kyrko- o inventariebeskr. | Byggnadshistoria | Undersökningen 1932
Textil | Fattigbössa | Predikstolen | Orglar | Sockenstugan | Gamla bårhuset | N.P Wetterlund
Startsida | Kyrkoarkivet | Lillkyrkan


Lillkyrkan i Björbo
(Klicka på bilderna)

Björbo Lillkyrka

Björbo Lillkyrka ägs av E.O Olssons donation. I stadgana för den står att ett församlingshem skall byggas i Björbo, när donationens ekonomi, som övervägande grundar sig på skog, tillåter.

På slutet av 1960-talet byggdes en tjänstebostad för diakonissan, och viss verksamhet bedrevs i källaren. I början av 90-talet, då behovet av tjänstebostad hade upphört, fick församlingen en ny donation efter Hulda Larsson, som användes för att bygga ut huset med en kyrksal. Den blev färdig i november 1991. 1998-99 byggde donationen för egna medel och för medel från kyrkofonden, ut en samlingslokal, avsedda för barnverksamhet och för andra samlingar. Den invigdes på Annandag Pingst 1999.

Stadgarna säger att huset i Björbo skall heta "församlingshemmet", men eftersom ett församlingshem redan under mellantiden hade kommit till i Floda, så hade det varit förvirrande att kalla också huset i Björbo för "församlingshem". Dessutom blev det ju först en kyrksal, och först åtta år senare, något som med rätta skulle ha kunnat kallas ett församlingshem, och då var namnet "Lillkyrkan" redan etablerat.

Gudstjänst firas ungefär en gång i månaden. Oftast är det församlingens huvudgudstjänst som flyttas dit.

Under veckorna bedriver Floda församling barnverksamhet i lokalerna. Vänntjänsten och Björbo kyrkliga syförening brukar också samlas i Lillkyrkan. Diakonin har också sitt kontor där.