Översikt | Bildvandring i kyrkan | Sakristian | Kyrko- o inventariebeskr. | Byggnadshistoria | Undersökningen 1932
Textil | Fattigbössa | Predikstolen | Orglar | Sockenstugan | Gamla bårhuset | N.P Wetterlund
Startsida | Kyrkoarkivet | Lillkyrkan


Floda kyrkas Sakristia

Någon översiktlig bild har jag tyvärr inte tillgänglig för närvarande.


De kyrkliga textilierna

Skåp
Ett skåp.


Två av de tre prästporträtten av P.H. PerjonsN.P. Wetterlund och Elias Nordblad


Startsida | kyrkobeskrivningar | Tillbaka