Översikt | Bildvandring i kyrkan | Sakristian | Kyrko- o inventariebeskr. | Byggnadshistoria | Undersökningen 1932
Textil | Fattigbössa | Predikstolen | Orglar | Sockenstugan | Gamla bårhuset | N.P Wetterlund
Startsida | Kyrkoarkivet | Lillkyrkan


Besök gärna Floda kyrka.

Floda kyrka är liksom varje kristen kyrka, byggd för bön, andakt och lovsång. Dess mening är mötet med levande Gud, främst genom Ordet och Sakramenten. Kyrkans enda verkliga skatt är Evangelium - budskapet om Guds kärlek - påminde oss Luther.
Detta hindrar inte att Floda kyrka också är full av intressanta ting - jordiska skatter, som vittnar om en månghundraårig historia, där hon stått som centrum och symbol för människors längtan och strävan i vår byggd. Vi vill gärna i ord och bild presentera Floda kyrka. Det blir i form av några delvis överlappande berättelser, av olika personer, och med olika inriktningar.

En bildvandring genom Floda kyrka

Kort kyrko- och inventariebeskrivning

Floda kyrkas byggnadshistoria

Redogörelsen för den byggnadshistoriska undersökningen 1932

Kyrksilver och textilier

Floda kyrkas orglar

Fattigbössan

Predikstolen

Lillkyrkan i Björbo


Om kyrkan mitt i byn - Dala-Floda Medias kyrkobeskrivning!Floda kyrkoarkiv

Något om N.P Wetterlund
Åter till första sidan!