Översikt | Bildvandring i kyrkan | Sakristian | Kyrko- o inventariebeskr. | Byggnadshistoria | Undersökningen 1932
Textil | Fattigbössa | Predikstolen | Orglar | Sockenstugan | Gamla bårhuset | N.P Wetterlund
Startsida | Kyrkoarkivet | Lillkyrkan


Gamla protokoll i Floda Kyrkoarkiv

En viktig, men inte så lättillgänglig källa för förståelsen av Floda församlings äldre historia, är Sockenstämmo och kyrkorådsprotokollen. Vi har protokoll bevarade från andra halvan av 1700-talet, någorlunda komplett från 1768. Före dess endast ett par protokoll.

I Sockenstämman avhandlades gemensamma angelägenheter i socknen. Kyrkorådet var snarast en slags domstol, där ledamöterna hade att ta ställning till brott begågna av församlingsbor. I vissa fall dömde man själv till böter eller stockstraff, i andra fall lämnades målet vidare till världslig domstol. Brotten som behandlades var ofta Fylleri, svordom, okvädning, hor och tjuvnad. Kyrkorådet hade också att utreda när späda barn hade blivit "förkvävda" (kanske vad vi skulle kalla plötslig spädbarnsdöd), som tycks ha varit vanligt. Ofta är det gripande och sorgliga berättelser om människor i svåra livsomständigheter, som berättas för oss.

Ännu finns inget register till protokollen. Omkring 100 sidor finns i en enda fil. Den kan man läsa här. Man kan söka efter ord i filen med programmens sökfunktioner på vanligt sätt. Tänk dock på att gammalstavningen är annorlunda och inkonsekvent! Ett enstaka kyrkorådsprotokoll från 1753 finns också avskrivetVill du hjälpa till att skriva av mer gamla protokoll? eller bara läsa mer. Jag arbetar med att bygga upp digitala kopior av kyrkoarkivet som bildfiler på CD-rom - Hör av dig till mig, Torbjörn Axelson


Det finns även en del material om Ovanmejdans-Handbackens-Forsens äldre historia på hem.passagen.se/taxelson/handbacken/Åter till arkivet