Funbo kyrka, Uppland

Dendrokronologisk reflexion över förut analyserade prover

Torbjörn Axelson, december 2023 (jan 2024)

© CC-BY-SA 3.0: Riggwelter

Funbo kyrka 2007
En påse med prover från Funbo kyrka, 59.85598, 17.85544 i Uppland finns bland Thomas Bartholins efterlämnade prover på Dalarnas museum, men jag har inte kunnat hitta någon metadata, varken borrprotokoll, dateringsprotokoll eller dateringsrapport. Dateringarna finns dock omnämnda i boken Uppland - landskapets kyrkor (2004) Funbo med takstol från efter 1182, som antas datera kyrkan och datering av ett trätunnvalv 1347/48.1

Dateringen 1182 ser jag alltså inte stödet för. Den yngsta hela ringen jag kan se i denna grupp är 1178 i proven 157213 och 157214, med vårved 1179 i det förra. Jag kan dock inte utesluta att Bartholin lyckades datera något av dem jag fått lämna odaterade med det angivna året. I de flesta (eller möjligen alla) 1100-talsprover är splintveden ofullständig. Av proverna som dateras med yttersta ring från 1347 är alla utom ett sannolikt av gran. I det enda säkra tallprovet (157205) ser 1347 års ring ut att vara färdigbildad, medan den i granproverna är ofullständig och granarna är alltså fällda sommaren 1347. Noteras att granproven har ringar tillbaka till 1270- och 1280-talen vilket kan vara en indikation på att tallskogen då kan ha fällts och undertrykta granar kan ha tagit fart och ersatt dem. Tidsmässigt sammanfaller det med domkyrkans byggnadstid. Kanske den och andra byggprojekt i Uppsala tog hårt på skogarna i Funbo vid den tiden? Detta skulle åtminstone kunna vara en indikation på det.

Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
Korrelationsbild för den äldre gruppen med minst 80 års överlapp.


Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
Korrelationsbild för grankronologin 1278-1346 gruppen med minst 60 års överlapp. Den låter sig dateras mot material från Norduppland.
Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
Korrelationsbild för tallprovet 157205 1238-1347 från tunnvalvet. har en mer generell korrelationsbild om än bäst mot Uppland

Noter

1. Uppland - landskapets kyrkor / Ingrid Sjöström och Ulf Sporrong, red. ; kartor, diagram och tabeller av Markus Dahlberg.. - 2004 - 1. uppl.. - ISBN: 9172093684, s. 38, 42

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden


Cybis CDendro (March 22 2022), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between each of 8 members of the collection 157201-22_PCAB.fil 
and the rest of the checked members of that collection. 
Minimum overlap used when finding best match: 50
        Member offset to ref-------------------------------------------------------------------------------- 
.     .  Off Over P2Yrs ----- BaPi ------ C84F ------ BesIE ----- MeanSF ---- GLK-- Skel- P2YrsL ---** 
Member Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC TTest 
157201  36   8  35  0,62  4,5  0,73  6,0  0,70  5,7  0,70  5,4  0,69  5,2  0,71  12,1  0,64  4,8 
157202  69   0  68  0,75  9,3  0,79 10,3  0,75  9,2  0,79 10,4  0,77  9,7  0,85  18,7  0,74  9,0 
157203  62   0  61  0,68  7,2  0,71  7,7  0,74  8,3  0,76  8,8  0,72  7,9  0,77  16,9  0,68  7,2 
157204  43   0  42  0,46  3,2  0,48  3,4  0,46  3,3  0,50  3,6  0,47  3,3  0,71  5,7  0,45  3,2 
157206  62   2  61  0,74  8,5  0,73  8,1  0,75  8,6  0,73  8,1  0,74  8,3  0,74  18,2  0,74  8,5 
157207  65   2  64  0,60  5,9  0,65  6,7  0,65  6,7  0,70  7,6  0,65  6,6  0,64  18,0  0,60  5,9 
157208  69   0  68  0,77  9,7  0,79 10,2  0,77  9,7  0,74  8,9  0,77  9,7  0,76  20,9  0,78 10,1 
157209  61   0  60  0,75  8,6  0,76  9,0  0,76  8,8  0,80  9,9  0,77  8,9  0,78  24,7  0,75  8,7 
Mean corr. of first column when overlap >= 50 (6 samples): 0,72 Standard deviation interval 0,66 - 0,78
All member offsets are at points of best match!Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
157205.pos dated to 1347 with corr >= 0,38 and with overlap >= 104 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,56  6,91  109  31  based on 5 members
Upl21   0,49  5,65  104  30  1236-1555 Norra Uppland
Savonlin  0,46  5,40  109  21  535-2002 Nyslott (Savonlinna)området. Sammanslagna från ITRDB, PISY      
se005   0,40  4,50  109   6  1125-1987 Gotland (Lunds Universitet, extraterestrial), PISY          
Dal1350  0,39  4,38  109   7  948-1533 Dalarna - allt tillgängligt dalamaterial före 1350 (Axelson, Israels 2
se007   0,38  4,30  109  13  931-1888 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 157201-22_PISY.fil and
mean of Sommen_P (Axelson col:TB)+5church (Löfstrand)+Dal1350 (Axelson&Israels)
dated to 1752 with corr >= 0,34 and with overlap >= 56 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,56  7,59  126  23  based on 7 members
157211  0,62  6,51  69   3  1057-1131 ytan fragmenterad, lånt till märg
157218  0,62  5,84  56  15  1068-1124 +vv
157212  0,59  6,16  75  11  1080-1156 osäker 0-ring.
157214m  0,52  6,34  108  17  1070-1178 
157216  0,48  4,10  59  19  1081-1140 +fragm (trasig yta?)
157221  0,46  4,30  70   7  1076-1146 
157213  0,34  3,93  123   7  1052-1178 +vv, splint osäker
 

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 2 1 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350

15720 1 Funbo kyrka, Uppland PISY 15720 2 Sweden 1057 1347 15720 3
———— 157218, 1068–1124, +vv SpeciesCode=PISY; (Se bild 24.8 MB)
———— 157211, 1057–1131, ytan fragmenterad, långt till märg SpeciesCode=PISY; WaldKante=N; Sapwood=?; (Se bild 24.8 MB)
———— 157216, 1081–1140, +fragm (trasig yta?) SpeciesCode=PISY; (Se bild 24.8 MB)
———— 157221, 1076–1146, SpeciesCode=PISY; (Se bild 24.8 MB)
———— 157212, 1080–1156, osäker 0-ring. Sapwood=23?; (Se bild 24.8 MB)
———— 157213, 1052–1178, +vv, splint osäker (Se bild 24.8 MB)
———— 157214m, 1070–1178, deTrend=NoDetrend; sumByStem=Yes; 157214a+157214b;
———— 157205, 1238–1347, (Se bild 24.8 MB)
2 1 0.2 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340

15720 1 Funbo kyrka, Uppland PCAB 15720 2 Sweden 1278 1346 15720 3
———— 157201, 1303–1338, +fragm (Se bild 24.8 MB)
———— 157207, 1280–1344, +ofullst SpeciesCode=PCAB?; (Se bild 24.8 MB)
———— 157206, 1283–1344, +fragm? (Se bild 24.8 MB)
———— 157202, 1278–1346, +ngt vv (Se bild 24.8 MB)
———— 157208, 1278–1346, +ofullst SpeciesCode=PCAB?; (Se bild 24.8 MB)
———— 157203, 1285–1346, +vv, yttersta 6 osäkra (insekts) (Se bild 24.8 MB)
———— 157209, 1286–1346, +ofullst (Se bild 24.8 MB)
———— 157204, 1304–1346, +ofullst SpeciesCode=PCAB;