Alvd21 - referenskronologi Älvdalen socken

av Torbjörn Axelson, december 2021

Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
Korrelation för delen 1242-1729 mot andra tallreferenser med minst 150 års överlapp
Under 2021 fick jag tillgång till ett större antal prover från Älvdalens socken, 61.2, 13.9 radie ~25 km, mestadels 300-650 m (det mesta antagligen i det lägre spannet),som gav anledning att uppdatera och utöka Bertil Israels och min gamla Älvdalskronologi. Med de nya proven hade jag nu tillgång till 77 daterade prov (från 71 träd). Jag sovrade materielet hådrade än förra gången, genom att utesluta prov med svag match och klippa bort tveksamma ändar. Resultatet blev en kronologi bestående av 60 prov (55 träd) 1165-1768, 3 provs djup: 1242-1729 och maxdjup 43. Alla prover är borrprov och har tagits av olika personer.
id startrapportProvtagare
215CBHärbre, Klitten Stefan Östberg
21BA001Fyra byggnader i ÄlvdalenStefan Östberg
21BALA1Två härbren på Hedgården, RotStefan Östberg
21BALBTvå trösklador i BrunnsbergStefan Östberg
21BAMCLångsides eldhus i FlojStefan Östberg
21BANA1Två härbren på Hedgården, RotStefan Östberg
21BANBFiskarboden från LövnäsStefan Östberg
21BAOBTröskloge, GöransbodarnaStefan Östberg
AlhBertil Israels
EvBeBertil Israels
GAMRhHärbre i Gagnefsbyn, Gagnef sn, från Åsen T Axelson
ManBertil Israels
ONMFyra byggnader i Älvdalen - renamed, too long id:s Klas Håkan Landström
(Bartholins collection at Dalarnas museum)
Den yngre delen av kronologin är dock svag och en del prov med låga värden till resten (daterade mot annat) har inkluderats. En förhoppning är att få tillfälle att förlänga kronologin frammåt genom att tillföra prov från yngre byggnader (gärna sent 1800-tal). Då skulle kronologin i bästa fall någon gång också kunna användas för att identifiera flottningsvirke från området.

During 2021 I recieved a couple of new samples from Älvdalen parish, in all 77 previously dated samples (from 71 trees). Including only samples with an overall acceptable visual match, and sometimes truncating bad ends, I get a collection of 60 samples (55 trees) covering 1168-1768 min 3 samples depth: 1242-1729. Max depth 43 samples.

Collection: Alvd21.rwl
Chronology 1242-1729: Alvd21_C.rwl


Refernskronologi

Korrelationsvärden och mätdataCybis CDendro (August 26 2021), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between each of 60 checked members (=all members) of the collection C:\Users	axel\Documents\DendroNya\Kro
and the rest of the checked members of that collection (excluding samples of the same stem). 
Minimum overlap used when finding best match: 40
         Member offset to ref--------------------------------------------------------------------------------
.      .  Off Over P2Yrs ----- BaPi ------ C84F ------ BesIE ----- MeanSF ---- GLK-- Skel- P2YrsL ---**
Member  Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC TTest
215CB00  197  224 196  0,44  6,9  0,41  6,3  0,42  6,4  0,41  6,2  0,42  6,4  0,64  7,1  0,45  7,0
21BAA01  181  155 180  0,71 13,5  0,71 13,4  0,73 14,1  0,71 13,3  0,71 13,5  0,78  53,5  0,73 14,1
21BALA1  104   38 103  0,55  6,6  0,54  6,4  0,53  6,3  0,52  6,1  0,53  6,3  0,63  13,2  0,54  6,4
21BALB1  143  308 142  0,48  6,4  0,52  7,1  0,52  7,2  0,51  7,0  0,51  6,9  0,69  12,3  0,49  6,7
21BALB2  138  303 137  0,50  6,7  0,51  6,8  0,49  6,5  0,50  6,6  0,50  6,6  0,69  17,8  0,51  7,0
21BALB3  117  294 114  0,52  6,5  0,58  7,4  0,50  6,0  0,48  5,7  0,52  6,4  0,74  11,4  0,51  6,2
21BAMC1  224   86 222  0,60 11,1  0,59 10,9  0,59 11,0  0,60 11,0  0,60 10,9  0,69  37,2  0,60 11,1
21BAMC2  242   85 235  0,54  9,7  0,50  8,9  0,53  9,7  0,54  9,8  0,53  9,5  0,66  26,6  0,53  9,4
21BANA1   75   25  74  0,49  4,8  0,42  3,9  0,44  4,2  0,40  3,7  0,44  4,1  0,61  2,0  0,49  4,7
21BANB1  191  293 190  0,46  7,2  0,44  6,8  0,42  6,3  0,38  5,6  0,43  6,4  0,67  4,8  0,45  6,9
21BANB2  205  322 204  0,55  9,5  0,52  8,6  0,52  8,6  0,47  7,5  0,52  8,5  0,65  25,8  0,55  9,3
21BAOB2  126  294 125  0,60  8,2  0,63  9,1  0,59  8,2  0,60  8,3  0,61  8,4  0,75  19,1  0,58  8,0
Alh01a   126  298 125  0,59  8,1  0,59  8,1  0,57  7,6  0,55  7,2  0,57  7,7  0,73  28,4  0,59  8,2
Alh01b   96  321  95  0,67  8,7  0,67  8,6  0,66  8,4  0,61  7,3  0,65  8,2  0,76  24,3  0,67  8,7
Alh02a   147  279 146  0,46  6,2  0,47  6,3  0,48  6,6  0,48  6,4  0,47  6,4  0,72  12,1  0,46  6,2
Alh03a   151  282 150  0,44  5,9  0,49  6,9  0,46  6,3  0,42  5,6  0,45  6,2  0,68  17,7  0,45  6,1
Alh04a   169  281 168  0,52  7,8  0,50  7,5  0,49  7,3  0,45  6,5  0,49  7,2  0,65  23,7  0,51  7,7
Alh05a   122  295 121  0,64  9,1  0,63  8,7  0,63  9,0  0,63  8,7  0,63  8,8  0,72  9,7  0,65  9,3
Alh06a   63  360  62  0,57  5,4  0,60  5,8  0,61  5,9  0,59  5,5  0,59  5,6  0,76  9,8  0,58  5,6
Alh06b   105  338 104  0,40  4,5  0,36  3,8  0,39  4,2  0,34  3,7  0,37  4,0  0,62  5,6  0,42  4,7
Alh07a   84   0  58  0,44  3,7  0,43  3,5  0,43  3,6  0,36  2,8  0,41  3,3  0,57  2,1  0,46  3,9
Alh07b   71   13  58  0,54  4,8  0,51  4,4  0,50  4,4  0,45  3,6  0,50  4,2  0,64  2,8  0,54  4,9
Alh08a   99  339  98  0,61  7,6  0,63  8,0  0,61  7,5  0,59  7,2  0,61  7,5  0,68  11,7  0,63  7,9
Alh08b   134  303 133  0,57  8,0  0,56  7,6  0,56  7,8  0,56  7,6  0,56  7,7  0,66  16,9  0,58  8,2
EvBe001  182  419 140  0,61  9,0  0,60  8,7  0,62  9,3  0,62  9,3  0,61  9,1  0,69  14,7  0,61  9,0
EvBe002  122  438 121  0,62  8,5  0,60  8,2  0,63  9,0  0,63  8,8  0,62  8,6  0,69  4,7  0,61  8,3
GAMRh01a  220  208 219  0,58 10,4  0,55  9,8  0,53  9,3  0,54  9,5  0,55  9,7  0,71  24,1  0,58 10,5
GAMRh02a  273  153 262  0,48  8,8  0,47  8,6  0,48  8,8  0,49  8,9  0,48  8,7  0,70  23,2  0,48  8,9
GAMRh03a  205  207 203  0,54  9,2  0,49  7,9  0,50  8,1  0,49  7,9  0,50  8,2  0,70  25,7  0,54  9,0
GAMRh09a  128  295 127  0,52  6,8  0,51  6,5  0,49  6,3  0,45  5,5  0,49  6,2  0,66  10,4  0,52  6,9
GAMRh09b  123  300 122  0,51  6,5  0,55  7,2  0,55  7,2  0,49  6,1  0,52  6,7  0,66  9,3  0,52  6,7
GAMRh12a  270   46 269  0,45  8,2  0,41  7,3  0,40  7,1  0,37  6,4  0,41  7,3  0,63  13,3  0,45  8,1
Man13a   158  292 155  0,57  8,5  0,55  8,1  0,52  7,6  0,47  6,6  0,53  7,6  0,69  13,9  0,56  8,4
Man21   105  234 104  0,62  7,9  0,60  7,5  0,66  8,8  0,62  7,9  0,62  8,0  0,70  10,7  0,62  8,0
Man23   121  249 120  0,44  5,3  0,42  5,0  0,44  5,3  0,44  5,2  0,43  5,2  0,60  11,2  0,44  5,4
Man25a   86  237  85  0,55  5,9  0,55  6,0  0,61  7,0  0,63  7,3  0,58  6,5  0,68  3,5  0,55  5,9
Man28a   128  280 127  0,56  7,6  0,54  7,2  0,51  6,6  0,55  7,4  0,54  7,1  0,75  21,1  0,57  7,9
ONM336   174  249 173  0,41  5,8  0,39  5,4  0,42  6,0  0,36  5,1  0,39  5,6  0,66  20,5  0,42  6,0
ONM337   243  246 242  0,44  7,7  0,42  7,1  0,43  7,5  0,45  7,8  0,44  7,5  0,70  33,6  0,46  8,0
ONM338   248  211 247  0,53  9,9  0,51  9,2  0,53  9,8  0,53  9,8  0,53  9,7  0,73  36,5  0,55 10,3
ONM340   162  229 160  0,47  6,7  0,41  5,7  0,44  6,2  0,46  6,5  0,45  6,2  0,66  8,7  0,47  6,7
ONM341   62   42  61  0,56  5,2  0,58  5,5  0,50  4,4  0,50  4,4  0,54  4,8  0,72  13,0  0,55  5,1
ONM343   237  120 236  0,45  7,8  0,49  8,5  0,51  9,0  0,49  8,6  0,49  8,5  0,63  13,4  0,46  8,0
ONM345   266  120 265  0,48  8,9  0,39  6,9  0,40  7,1  0,39  6,9  0,42  7,4  0,70  6,6  0,48  8,8
ONM346   158  222 157  0,47  6,6  0,41  5,6  0,43  6,0  0,47  6,6  0,44  6,1  0,63  5,0  0,46  6,4
ONM347   247  125 246  0,48  8,6  0,47  8,4  0,46  8,1  0,46  8,0  0,47  8,2  0,68  21,1  0,49  8,9
ONM348   250  121 249  0,51  9,3  0,50  9,0  0,50  9,0  0,47  8,4  0,49  8,9  0,70  46,3  0,51  9,3
ONM350   165  172 164  0,48  7,0  0,48  6,9  0,48  7,0  0,47  6,7  0,48  6,9  0,65  15,3  0,49  7,2
ONM351   253  123 252  0,40  6,8  0,40  6,9  0,40  7,0  0,40  6,9  0,40  6,9  0,63  20,9  0,40  6,8
ONM354   103  156 102  0,62  7,8  0,65  8,6  0,64  8,4  0,61  7,7  0,63  8,1  0,70  36,9  0,64  8,3
ONM355   130  194 129  0,43  5,3  0,47  6,0  0,50  6,5  0,48  6,1  0,47  5,9  0,62  11,9  0,45  5,6
ONM356   167  155 166  0,60  9,6  0,62 10,2  0,63 10,4  0,63 10,3  0,62 10,1  0,71  11,3  0,62 10,0
ONM357   185  155 184  0,64 11,1  0,61 10,3  0,63 10,9  0,63 10,8  0,62 10,7  0,79  46,4  0,66 11,8
ONM358   160  156 159  0,46  6,6  0,49  7,0  0,54  8,1  0,58  8,8  0,52  7,5  0,73  27,2  0,47  6,7
ONM359   152  155 151  0,49  6,9  0,47  6,4  0,50  7,1  0,54  7,7  0,50  7,0  0,67  17,9  0,51  7,2
ONM360   152  178 151  0,42  5,7  0,39  5,2  0,47  6,5  0,53  7,5  0,45  6,1  0,69  9,4  0,48  6,7
ONM361   164  155 163  0,55  8,4  0,52  7,8  0,57  8,9  0,60  9,5  0,56  8,6  0,72  24,4  0,58  9,1
ONM362   102  155 101  0,65  8,6  0,66  8,8  0,65  8,4  0,62  7,8  0,65  8,3  0,72  19,3  0,66  8,7
ONM363   106  155 104  0,63  8,2  0,60  7,5  0,61  7,8  0,59  7,4  0,61  7,7  0,80  13,1  0,65  8,5
ONM364   143  165 142  0,64 10,0  0,61  9,0  0,62  9,4  0,61  8,9  0,62  9,3  0,77  13,1  0,64 10,0
Mean corr. of first column when overlap >= 40 (60 samples): 0,54 Standard deviation interval 0,46 - 0,61
All member offsets are at points of best match!


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
Alvd21 dated to 1729 with corr >= 0,31 and with overlap >= 204 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,72 23,05  487  120  based on 23 members
[Älvdalen  0,80 23,03  296  112  1613 Älvdalen, Dalarna, PISY (B. Israels, T. Axelson), 400 m, PISY ]   
[Dal1350  0,72 17,61  291  74  1533 Dalarna - allt tillgängligt dalamaterial före 1350 (Axelson, Israels ]
se007   0,71 22,19  487  112  1888 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
SodraDal  0,64 15,90  367  76  2005 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
swed335  0,62 14,39  330  37  2012 Grangarde, Dalarna, T Axelson
FlodaSn0  0,58 12,88  324  46  2005 Floda sn, Dalarna T. A 2006? (annat än swed305, hårt sovrat)     
swed305  0,58 11,92  278  48  2002 Björbo, Dalarna, T. Axelson, PISY, 300m                
GagnefSo  0,57 13,31  367  69  1831 Gagnef-Djura (Israels, B. 2007)                    
Bingsjo  0,56 12,17  329  40  1859 Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga mm (B. Israels, T Axelson) P
JAEMTUA_  0,54 13,74  463  60  1827 JAEMTUA1 Jämtland, historisch (Schweingruber) PISY only/PISY/JAEMTUA2 
swed336  0,52 10,20  276  27  2011 Safsnas, Dalarna
JutFr_PI  0,50  9,58  273  27  1585 Härbre från Färnäs, Mora (now Grangärde), PISY            
NLPISY03  0,49 11,44  406  38  1717 Zuid-Noorweg, konstruktionsvirke återfunnet i Nederländerna, van Daale
norw018  0,47  7,50  204  22  1913 Southern Trysil, 500m PISY
Kungsber  0,44  8,11  271  23  2005 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, västra Gästrikland (Jan-Olov Språng) PISY 
swed337  0,42  8,65  346  39  2011 Gastrikland coast
hudiko   0,42  7,59  275  27  1632 Bergsöns och Bålsöns kapell utanför Hudiksvall/Block 2-276 (of 297) of
Aaseral  0,41  8,54  354  43  1665 Åseral, Agder, Norway. PISY. (data retrieved from diagram in NL archeo
SNoNL_PB  0,40  9,38  452  33  1710 Sydnorsk export t NL. Paul Borghaerts 2020, PISY           
Upl21   0,39  7,38  302  15  1555 Norra Uppland
norw016  0,36  6,35  280  17  2004 Gutuli, 6200 01211, 800m, Gutiérrez, PISY               
jamt_gu  0,35  8,24  487  28  2006 Jämtland, B Gunnarsson, PISY                     .
BratPISY  0,31  6,08  353  15  1904 Mälardalen area, publ. Bråthen (bearb T Axelson), PISY