Långsides eldhus i Floj, Älvdalens sn

Dendrokronologisk datering

av Torbjörn Axelson, november 2021

© foto: Stefan Östberg

Eldhuset med långsidesingång.
I november 2021 erhöll jag av Stefan Östberg borrprov (tillväxtborr 5 mm) ur fyra stockar ur tre eldhus i Floj, en fäbod i västra Älvdalens sn. De två första var ett ur vardera av två sammanbyggda eldhus. Dessa var frodvuxen tall med endast 40 respektive 59 årsringar och kunde inte dateras. De båda återstående var från ett eldhus med långsidesingång, 61.27199, 13.51543. Det ena provet har vankant med yttersta ring från 1682, men med blånad splintved. Det andra är skadat i ytan och de yttersta ringarna är förlorade - yttersta bevarade ring från 1683. Man må därför anta att träden mest sannolikt fällts under 1680-talet, tidigast 1684, den förra som torrträd.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden och mätdata


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 21BAMC.fil and
se007 dated to 1888 with corr >= 0,39 and with overlap >= 222 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,49  8,71  241  34  based on 2 members
21BAMC1  0,50  8,49  222  31  1459-1682 vk+något?, blånad splint
21BAMC2  0,39  6,51  235  27  1442-1683 ej vk, ytveden förlorad?

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680

21BAMC 1 Lsides eldhus, Floj, Älvdalens sn PISY 21BAMC 2 Sweden Pinus sylvestris 1442 1683 21BAMC 3 T.Axelson
———— 21BAMC1, 1459–1682, vk men blånad splint (Se bild 5.1 MB)
———— 21BAMC2, 1442–1683, ej vk, ytveden förlorad? (Se bild 5.1 MB)