Två härbren på Hedgården, Rot, Älvdalens sn

Dendrokronologisk datering

av Torbjörn Axelson, december 2021

I november 2021 erhöll jag av Stefan Östberg borrprov (tillväxtborr 5 mm) ur två härbren från Hedgården i Rot, Älvdalens socken.

Härbre 1, till vänster

Två prov ur klädhärbret,1 61.2558, 14.03914 det ena från en syll, det andra från A1. Endast det förra kunde dateras med en yttersta ring från 1763. Ytan är något vittrad, men kan vara vankant. I så fall fälldes trädet vinterhalvåret 1763-64. (Trädet friställdes 1746, med en dramatisk tillväxtökning som följd.) Härbret är inrett och det är därför svårt att ta bra prov, men det vore angeläget med fler prov eftersom syllstocken kan vara utbytt och inte nödvändigtvis representativ. Man bör således inte utifrån föreliggande datering dra slutsatser om hela härbrets ålder.

Härbre 2, till höger mot ladan

Ett prov ur ett härbre, 61.25574, 14.03916, från Hedgården i Rot. Yttersta fullständiga ring från 1730, men en nästan hel 1731 års ring finns, som antingen betyder att trädet är (sen)sommarfällt 1731, eller om stocken är skavd, så kan trädet istället ha fällts få år efter 1731. I provet kan mätas 104 ringar och korrelationsvärdena är utmärkta mot en lång rad dalareferenser.

Noter

1. GoogleStreetView, juli 2018 - Båda härbrena, klädhärbret närmast.
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden och mätdata


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
21BANA1.pos dated to 1763 with corr >= 0,44 and with overlap >= 94 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,54  6,21  94   9  based on 6 members
se007   0,56  6,54  94   9 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
Kungsber  0,55  6,32  94   6 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, västra Gästrikland (Jan-Olov Språng) PISY 
swed336  0,49  5,33  94   4 Safsnas, Dalarna
swed305  0,48  5,28  94   8 Björbo, Dalarna, T. Axelson, PISY, 300m                
SodraDal  0,47  5,15  94   8 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
SolorNor  0,44  4,64  94   1 Solør, sydöstra. Norge (P. Eidem, digitaliserat av Arne Andersson), PI


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
21BALA1.pos dated to 1730 with corr >= 0,45 and with overlap >= 103 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,55  6,66  103  12  based on 6 members
se007   0,57  6,92  103  21 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
swed305  0,52  6,12  103  19 Björbo, Dalarna, T. Axelson, PISY, 300m                
SodraDal  0,51  5,90  103  10 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
SolorNor  0,47  5,42  103  12 Solør, sydöstra. Norge (P. Eidem, digitaliserat av Arne Andersson), PI
swed335  0,46  5,15  103   5 Grangarde, Dalarna, T Axelson
swed336  0,45  5,07  103   6 Safsnas, Dalarna

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760

21BALB 1 Härbren, Hedgården, Rot, Älvdalens sn PISY 21BALB 2 Sweden Pinus sylvestris 1627 1763 21BALB 3 T.Axelson
———— 21BALA1, 1627–1730, +ofullst (skavd) -härbre 2 (Se bild 7.6 MB)
———— 21BANA1, 1669–1763, trol.vk, golvstock -härbre 1 (Se bild 4.2 MB)