Startsida | Tillgängliga dokument

Vy mot Holmesbacken från nordväst. februari 2000 (Klicka på bilden!)


Material på sidan:
 1. Kommentarer och rättelser till Floda Släktboks poster avseende Ovanmejdan, Handbacken, Forsen och Lykorheden före ca 1810
 2. Björbos Fäboddelägare 1664
 3. Nytt om byn på 1600-talet! - Geometrisk jordebok. (direkt)
 4. Gårdsberättelse 1664-1813 (påbörjad)
 5. Dendrokronologiskt daterade byggnader i Handbacken Forsen
 6. Husförhörslängderna, parallellt uppställda 1664-1813, med Storskifteskartans littera angivet.
 7. Kartskiss
 8. Ett utsnitt av Storskifteskatan 1813
 9. Repartion - gårdsägarna 1813.
 10. Några dendrokronologiskt daterade objekt i området.
Relaterat material på
Floda församlings hemsida:

 1. Kyrkoarkivet
 2. Arkivförteckning till Floda kyrkoarkiv
 3. Innehållsförteckningar och avskrifter till en del material, bl.a protokoll, i Floda kyrkoarkiv
 4. Beskrivningar av Floda kyrka
 5. Utgrävningen av kyrkan 1932 - P-O Westerlunds redogörelse.

De dokument som för närvarande finns tillgängliga
på denna webbplats om
Forsen-Handbacken-Ovanmejdan:
(senaste uppdatering framgår, i förekommande fall, av dokumentets inledning)

Gårdsberättelse: En påbörjad berättelse om gårdarna i Åvanmejdan, Handbacken och Forsen 1664-1813

Avskrifter av husförhörslängderna, som ställts upp parallellt för att man ska kunna följa gårdarna från storskiftet och tillbaka till den första husförhörslängden 1664.

Några studier av dendrokronologiskt (d.v.s med hjälp av årsringsmönstret) daterade byggnader i Handbacken Forsen

Kartskiss med littera till gårdarna i Åvanmejdan, Handbacken och Forsen enligt storskifteskartan.

Ett utsnitt av Storskifteskatan 1813 för Ovanmejdan- Handbacken-Forsen, och samma karta överritad med en skiss av nutida bebyggelse och vägar.

Dessutom finns en förteckning över gårdarnas ägare vid storskiftet.