Utsnitt av
Storskifteskartan från 1813 över Åvanmejdan-Handbacken-Forsen.


Kartan har vridits 10° motsols av utrymmesskäl, och förminskad till ca 70% (längdskala). Färgläggningen är gjord i efterhand på fotastatkopia av originalkartan - den ursprungliga kartans färgläggning har alltså gått färlorad i detta dokument.
Uppåt på denna karta är nordostlig riktning.

Kartbilden finns också överlagd med en skiss av den nutida bebyggelsen och vägarna.
Om du endast vill se var storskiftesgårdarna är belägna, så föreslår jag att du använder den översiktliga skissen.

Till dokumentförteckningen