Startsida


Nytt om 1600-talet!

Under våren 2001 har vi fått tillgång till Geometrisk Jordebok från 1654, alltså kartor upprättade tio år före den första husförhörslängden. Dessa kartor håller på att både konkretisera och förändra bilden av våra byar under andra hälften av 1600-talet. Det fanns 1654 bara tre gårdar söder om älven i hela björbo, och av dessa är bara en belägen inom våra nuvarande byar. De tre gårdarna är 1. Gåsholmen, 2. En gård på åkern mellan Handbacken och Pers bäck, ca 20 m söder om nuv. järnvägsövergången vid storskiftesgård P och Pa (Skjutarns) och 3. på Heå nära Kärringforsen (Likorheden enligt anteckning på kartan).

Detta innebär bl.a att vi måste ompröva antagandet om bosättning i Ovanmejdan före 1700. De familjer vi förut placerat där hör i stället till Gåsholmen. Allt detta har jag mer noggrant beskrivit i Något om gårdarna och dess invånare i Forsen, Handbacken och angränsande områden i Björbo, Floda socken i Dalarna under 1600-talets senare del.

Ett arbete som nu alltså återstår att göra är att upprätta en ny parallell-tabell över 1600-talets husförhörslängder omfattande helst hela Björbo med utgångspunkt i 1654 års förteckning över Björbo bönder. Om och när detta arbete kan utföras får framtiden utvisa... Till dess måste den nuvarande tabellen tas med överseende vad 1600-talsdelen beträffar.

Den geometriska jordeboken finns på Lantmäteriverkets arkiv i Gävle. Dit åkte P-O och Malin Bergman tillsammans med fotografen Nisser och fotograferade av kartorna. Jag har skalat ner dem och identifierat dem på sentida kartor och flygfoton. Tyvärr är kartmaterial inte särskilt väl lämpat för internet, p.g.a att bildfilerna blir alltför stora. Materialet finns nu på CD-ROM, med något bättre upplösning, och framförallt snabbare, men det finns alltså också i komprimerad version HÄR. Välj bilder i menyn och klicka sedan på kartorna. Om det inte fungerar på din dator, så går det ändå att titta på en del av materialet. Fullständig fillista.

Man kan bla titta på kartorna över Gåshomnen, Ovanmejdan, Ovanmejdan-holmänge, Forsen (Pers åker) Forsen (Jons Lasses) och Likorheden
Förteckningen av namn finns på notarum_explicatio.htm men också resten av Björbo och några kartor över Kyrkbyn i Floda finns också. lista


Torbjörn Axelson
Uppdaterat 2002-01-16