Homiletisk Skrotgård: Verktyg


Förteckning över de tillfällen då texterna i Den Svenska Evangelieboken 1983, har någon motsvarighet i Roos Huslig Andaktsbok (utg. Lund 1847). Fullständig lista

Helg enl Evb-83 sortering Text i Roos (1847)
1 i advent, I årg 1,1 Rom. 13:11 del II s.143
1 i advent, II årg 1,2 Upp 3:21 del II s.399
1 i advent, I II III årg 1,4 Matt 21:5 del I s.117
1 i advent, I II III årg 1,4 Matt 21:5 del II s.239
2 i advent, I årg 2,1 Luk 21:36 del I s.203
2 i advent, I årg 2,1 Luk 21:35 del I s.219
2 i advent, I årg 2,1 Luk 21:28 del I s.23
2 i advent, I årg 2,1 Rom. 15:5 del I s.437
2 i advent, I årg 2,1 Luk 21:34 del I s.51
2 i advent, I årg 2,1 Luk 21:33 del I s.91
2 i advent, II årg 2,2 Hebr 10:39 del I s.431
3 i advent, I årg 3,1 Matt 11:6 del I s.243
3 i advent, I årg 3,1 1 Kor 4:3 del I s.331
4 i advent, I årg 4,1 Luk 1:47 del I s.381
4 i advent, II årg 4,2 Fil. 4:4 del I s.601
4 i advent, II årg 4,2 Fil. 4:7 del I s.65
4 i advent, II årg 4,2 Fil. 4:5-6 del II s.235
4 i advent, II årg 4,2 Fil. 4:5-6 del II s.719
4 i advent, III årg 4,3 2 Kor 1:22 del II s.475
julnattmässa, enda årg 5 Hebr 1:6 del I s.213
julnattmässa, enda årg 5 Luk 2:11 del I s.229
julnattmässa, enda årg 5 Luk 2:7 del I s.317
julnattmässa, enda årg 5 Luk 2:14 del I s.481
julnattmässa, enda årg 5 Luk 2:10 del I s.701
julnattmässa, enda årg 5 Hebr 1:4 del II s.405
juldagen, II årg 6,2 Joh 1:14 del I s.313
juldagen, II årg 6,2 1 Joh 1:3 del I s.545
juldagen, II årg 6,2 Joh 1:14 del II s.331
juldagen, I II III årg 6,4 Luk 2:11 del I s.229
juldagen, I II III årg 6,4 Luk 2:7 del I s.317
juldagen, I II III årg 6,4 Luk 2:14 del I s.481
juldagen, I II III årg 6,4 Luk 2:10 del I s.701
annand jul, I årg 7,1 Matt 10:20 del II s.425
annand jul, II årg 7,2 Apg. 7:60 del I s.171
sönd e jul, I årg 8,1 Gal 4:6 del II s.429
sönd e jul, III årg 8,3 Joh 1:14 del I s.313
sönd e jul, III årg 8,3 Joh 1:14 del II s.331
sönd e jul, III årg 8,3 Hebr 2:13 del II s.619
nyårsd, I årg 9,1 Rom. 10:12-13 del II s.495
nyårsd, I årg 9,1 Rom. 10:12 del II s.505
nyårsd, II årg 9,2 Apg. 10:42 del II s.285
nyårsd, II årg 9,2 Apg. 10:42 del II s.351
nyårsd, III årg 9,3 Joh 14:13 del I s.241
nyårsd, III årg 9,3 Hebr 13:5 del II s.537
nyårsd, III årg 9,3 Hebr 13:8 del II s.99
sönd e nyår, II årg 10,2 Joh 10:28 del I s.645
sönd e nyår, II årg 10,2 Joh 10:27-28 del II s.195
sönd e nyår, II årg 10,2 Upp 21:4 del II s.275
sönd e nyår, II årg 10,2 Upp 21:1 del II s.367
sönd e nyår, II årg 10,2 Upp 21:6 del II s.579
sönd e nyår, III årg 10,3 Rom. 12:2 del I s.167
trettonded, I årg 11,1 Kol. 1:27 del I s.335
trettonded, II årg 11,2 Joh 8:12 del I s.617
1 e trett, I årg 12,1 Kol. 1:19-20 del I s.681
1 e trett, III årg 12,3 Mark 1:9 del I s.549
2 e trett, I årg 13,1 Ef 1:13-14 del I s.541
2 e trett, I årg 13,1 Ef 1:12 del II s.221
2 e trett, II årg 13,2 Joh 4:6 del I s.717
2 e trett, II årg 13,2 Upp 22:17 del II s.163
2 e trett, II årg 13,2 Upp 22:17 del II s.687
2 e trett, II årg 13,2 Upp 22:17 del II s.733
3 e trett, II årg 14,2 Gal 2:20 del I s.353
3 e trett, II årg 14,2 Gal 2:20 del II s.55
3 e trett, III årg 14,3 2 Kor 1:3-4 del I s.679
3 e trett, III årg 14,3 2 Kor 1:3-4 del I s.93
3 e trett, III årg 14,3 2 Kor 1:5 del II s.397
4 e trett, I årg 15,1 Jes 40:31 del II s.605
4 e trett, III årg 15,3 2 Tim. 1:7 del I s.175
4 e trett, III årg 15,3 2 Tim. 1:7 del I s.421
4 e trett, III årg 15,3 2 Tim. 1:7 del I s.425
4 e trett, III årg 15,3 2 Tim. 1:7 del II s.177
5 e trett, III årg 16,3 Mark 4:26 del II s.561
6 e trett, enda årg 17 Fil. 2:12 del I s.255
6 e trett, enda årg 17 Fil. 2:13 del I s.657
septuag, II årg 18,2 Fil. 1:3-5 del I s.133
septuag, II årg 18,2 Fil. 1:10-11 del I s.207
septuag, II årg 18,2 Fil. 1:6 del I s.215
septuag, II årg 18,2 Fil. 1:10 del I s.55
septuag, III årg 18,3 Fil. 3:8 del I s.383
septuag, III årg 18,3 Fil. 3:14 del I s.47
septuag, III årg 18,3 Matt 19:28 del II s.443
septuag, III årg 18,3 Fil. 3:8 del II s.451
septuag, III årg 18,3 Fil. 3:10-11 del II s.451
sexag, I årg 19,1 1 Kor 1:21 del II s.317
sexag, II årg 19,2 Rom. 10:12-13 del II s.495
fastlagssönd, I årg 20,1 1 Kor 13:12 del I s.283
fastlagssönd, I årg 20,1 1 Kor 13:11 del II s.703
fastlagssönd, I årg 20,1 Luk 18:31 del II s.731
fastlagssönd, II årg 20,2 2 Kor 5:19 del II s.127
fastlagssönd, II årg 20,2 2 Kor 5:18 del II s.267
fastlagssönd, II årg 20,2 4 Mos 21:9 del II s.325
fastlagssönd, II årg 20,2 2 Kor 5:19 del II s.385
fastlagssönd, II årg 20,2 2 Kor 5:19 del II s.393
fastlagssönd, III årg 20,3 1 Tim. 2:4 del II s.199
fastlagssönd, III årg 20,3 1 Tim. 2:5-6 del II s.637
askonsd, enda årg 21 Matt 6:21 del I s.103
askonsd, enda årg 21 Matt 6:16 del I s.371
askonsd, enda årg 21 Matt 6:20 del I s.571
1 i fastan, I årg 22,1 Matt 4:1 del I s.553
1 i fastan, I årg 22,1 Hebr 4:16 del II s.119
1 i fastan, I årg 22,1 Hebr 4:15 del II s.641
1 i fastan, III årg 22,3 Hebr 5:7 del I s.253
1 i fastan, III årg 22,3 Mark 14:36 del II s.243
2 i fastan, I årg 23,1 2 Kor 6:2 del I s.349
2 i fastan, I årg 23,1 2 Kor 6:2 del I s.363
2 i fastan, I årg 23,1 2 Kor 6:9 del II s.281
2 i fastan, I årg 23,1 2 Kor 6:4 del II s.287
2 i fastan, I årg 23,1 1 Mos 32:26 del II s.675
2 i fastan, II årg 23,2 1 Kor 10:13 del I s.423
2 i fastan, II årg 23,2 1 Kon 19:4 del I s.599
2 i fastan, II årg 23,2 Luk 7:50 del II s.17
2 i fastan, II årg 23,2 Luk 7:47 del II s.335
2 i fastan, III årg 23,3 Hebr 11:27 del I s.131
2 i fastan, III årg 23,3 Mark 9:24 del I s.427
3 i fastan, II årg 24,2 2 Kor 12:9 del I s.565
3 i fastan, II årg 24,2 2 Kor 12:9 del II s.343
midfastosönd, II årg 25,2 1 Petr 2:3 del II s.543
midfastosönd, III årg 25,3 Joh 6:60 del I s.441
5 i fastan, I årg 26,1 Hebr 7:24-25 del I s.465
5 i fastan, II årg 26,2 Hebr 9:12 del I s.41
5 i fastan, II årg 26,2 Hebr 9:15 del II s.237
5 i fastan, II årg 26,2 Hebr 9:15 del II s.263
5 i fastan, II årg 26,2 Jes 43:25 del II s.611
5 i fastan, III årg 26,3 1 Joh 2:2 del I s.109
5 i fastan, III årg 26,3 1 Joh 2:1 del II s.209
5 i fastan, III årg 26,3 Joh 3:14-15 del II s.39
5 i fastan, III årg 26,3 1 Joh 1:9 del II s.633
palmsönd, III årg 27,3 Ef 2:16-17 del I s.173
palmsönd, III årg 27,3 Ef 2:14 del II s.151
palmsönd, I II III årg 27,4 Fil. 2:11 del I s.119
palmsönd, I II III årg 27,4 Joh 12:9 del I s.625
palmsönd, I II III årg 27,4 Fil. 2:6-7 del II s.517
palmsönd, I II III årg 27,4 Fil. 2:8 del II s.521
palmsönd, I II III årg 27,4 Fil. 2:9-11 del II s.529
skärtorsd, enda årg 28 Joh 13:1 del I s.315
skärtorsd, enda årg 28 Joh 13:3 del I s.405
skärtorsd, enda årg 28 Matt 26:26-28 del I s.453
skärtorsd, enda årg 28 Joh 13:1 del I s.517
skärtorsd, enda årg 28 1 Kor 11:26 del I s.535
skärtorsd, enda årg 28 1 Kor 11:26 del II s.649
långfred, enda årg 29 Hebr 5:7 del I s.253
långfred, enda årg 29 Matt 27:35 del I s.297
långfred, enda årg 29 Joh 19:18 del I s.301
långfred, enda årg 29 Joh 19:30 del I s.325
långfred, enda årg 29 Matt 27:51-52 del I s.357
långfred, enda årg 29 Joh 19:34 del I s.521
långfred, enda årg 29 Luk 23:53 del I s.525
långfred, enda årg 29 Matt 27:46 del I s.585
långfred, enda årg 29 Joh 19:29 del I s.589
långfred, enda årg 29 Luk 23:43 del I s.653
långfred, enda årg 29 Luk 23:34 del II s.117
långfred, enda årg 29 Hebr 4:16 del II s.119
långfred, enda årg 29 Luk 23:30 del II s.131
långfred, enda årg 29 Mark 15:27-28 del II s.141
långfred, enda årg 29 Luk 23:42 del II s.323
långfred, enda årg 29 Joh 19:19 del II s.41(81?)
långfred, enda årg 29 Joh 19:25-26 del II s.455
långfred, enda årg 29 Joh 19:30 del II s.563
långfred, enda årg 29 Hebr 4:15 del II s.641
långfred, enda årg 29 Luk 23:46 del II s.725
påsknattmässa, enda årg 30 Rom. 6:11 del II s.341
påskdagen, I årg 31,1 1 Kor 15:55-56 del I s.351
annand påsk, I årg 32,1 Apg. 10:42 del II s.285
annand påsk, I årg 32,1 Apg. 10:42 del II s.351
annand påsk, I årg 32,1 Jona. 2:9 del II s.487
annand påsk, II årg 32,2 Joh 20:15 del I s.25
annand påsk, II årg 32,2 Kol. 3:1 del I s.279
annand påsk, II årg 32,2 Kol. 3:4 del II s.249
annand påsk, I II III årg 32,4 Luk 24:32 del I s.509
annand påsk, I II III årg 32,4 Luk 24:25 del I s.591
annand påsk, I II III årg 32,4 Luk 24:34 del II s.353
annand påsk, I II III årg 32,4 Luk 24:29 del II s.5
1 e påsk, I årg 33,1 1 Kor 15:10 del I s.29
1 e påsk, I årg 33,1 Joh 20:31 del I s.569
1 e påsk, I årg 33,1 Joh 20:29 del I s.705
1 e påsk, I årg 33,1 Joh 20:27-28 del II s.319
1 e påsk, I årg 33,1 Joh 20:20 del II s.337
1 e påsk, II årg 33,2 1 Joh 5:4 del I s.271
1 e påsk, II årg 33,2 1 Joh 5:9 del I s.303
1 e påsk, II årg 33,2 1 Joh 5:10 del II s.501
1 e påsk, II årg 33,2 1 Joh 5:7 del II s.585
1 e påsk, III årg 33,3 1 Petr 1:5 del I s.137
1 e påsk, III årg 33,3 1 Petr 1:5 del I s.183
1 e påsk, III årg 33,3 1 Petr 1:3-4 del I s.227
1 e påsk, III årg 33,3 1 Petr 1:8 del I s.231
1 e påsk, III årg 33,3 1 Petr 1:7 del I s.407
1 e påsk, III årg 33,3 1 Petr 1:9 del II s.339
1 e påsk, III årg 33,3 1 Petr 1:7 del II s.685
2 e påsk, I årg 34,1 Joh 10:14 del I s.105
2 e påsk, I årg 34,1 Hes 34:11 del I s.85
2 e påsk, I årg 34,1 1 Petr 2:21 del II s.303
2 e påsk, I årg 34,1 Joh 10:14-15 del II s.327
2 e påsk, I årg 34,1 1 Petr 2:25 del II s.673
2 e påsk, II årg 34,2 Hebr 13:21 del II s.387
3 e påsk, I årg 35,1 Joh 16:22 del II s.467
3 e påsk, I årg 35,1 Jes 54:10 del II s.571
3 e påsk, I årg 35,1 Hebr 13:14 del II s.67
3 e påsk, II årg 35,2 2 Kor 4:18 del I s.723
3 e påsk, II årg 35,2 2 Kor 4:18 del II s.365
3 e påsk, II årg 35,2 Joh 14:1 del II s.715
3 e påsk, III årg 35,3 1 Thess 5:9 del II s.37
4 e påsk, I årg 36,1 1 Joh 4:16 del I s.201
4 e påsk, I årg 36,1 Joh 16:7-8 del I s.533
4 e påsk, II årg 36,2 Gal 5:24 del II s.659 (653?)
4 e påsk, III årg 36,3 1 Joh 3:20 del I s.209
4 e påsk, III årg 36,3 Joh 17:15 del I s.319
4 e påsk, III årg 36,3 Jes 57:15 del I s.321
4 e påsk, III årg 36,3 Joh 17:12 del II s.391
4 e påsk, III årg 36,3 Joh 17:12 del II s.631
bönsönd, I årg 37,1 Ef 3:14-15 del I s.161
bönsönd, I årg 37,1 Joh 16:28 del II s.175
bönsönd, I årg 37,1 Ef 3:20 del II s.683
bönsönd, I årg 37,1 Joh 16:27 del II s.709
bönsönd, I årg 37,1 Ef 3:17 del II s.73
bönsönd, II årg 37,2 1 Joh 5:14 del I s.121
bönsönd, III årg 37,3 Rom. 8:26 del I s.365
bönsönd, III årg 37,3 Matt 6:5 del I s.371
bönsönd, III årg 37,3 Rom. 8:28 del I s.417
bönsönd, III årg 37,3 Rom. 8:24-25 del I s.443
bönsönd, III årg 37,3 Matt 6:6 del I s.673
bönsönd, III årg 37,3 Rom. 8:25 del II s.51
bönsönd, III årg 37,3 Rom. 8:26 del II s.53
bönsönd, III årg 37,3 Rom. 8:24 del II s.57
bönsönd, III årg 37,3 Rom. 8:27 del II s.61
Kr himmelsf d, I årg 38,1 Matt 28:19 del I s.449
Kr himmelsf d, I årg 38,1 Jes 61:10 del I s.631
Kr himmelsf d, I årg 38,1 Jes 61:10 del II s.49
Kr himmelsf d, II årg 38,2 Ps. 110:1 del I s.265
Kr himmelsf d, II årg 38,2 Ef 1:22 del I s.269
Kr himmelsf d, II årg 38,2 Ef 1:17 del I s.385
Kr himmelsf d, II årg 38,2 Ef 1:20-22 del I s.445
Kr himmelsf d, II årg 38,2 Ef 1:18 del I s.583
Kr himmelsf d, II årg 38,2 Ef 1:18 del I s.607
Kr himmelsf d, II årg 38,2 Ef 1:19 del I s.647
Kr himmelsf d, II årg 38,2 Luk 24:51 del II s.13
Kr himmelsf d, III årg 38,3 Joh 17:24 del I s.507
Kr himmelsf d, III årg 38,3 2 Tim. 2:12 del I s.527
Kr himmelsf d, III årg 38,3 2 Tim. 2:12 del I s.539
Kr himmelsf d, III årg 38,3 Joh 17:24 del II s.167
Kr himmelsf d, I II III årg 38,4 Apg. 1:9 del II s.693
6 e påsk, I årg 39,1 Gal 3:13 del II s.241
6 e påsk, I årg 39,1 Joh 15:26 del II s.597
6 e påsk, II årg 39,2 Rom. 8:31 del II s.289
6 e påsk, II årg 39,2 Rom. 8:32 del II s.293
6 e påsk, II årg 39,2 Rom. 8:32-33 del II s.297
6 e påsk, II årg 39,2 Rom. 8:33-34 del II s.301
6 e påsk, II årg 39,2 Rom. 8:34-35 del II s.305
6 e påsk, II årg 39,2 Rom. 8:38-39 del II s.309
6 e påsk, III årg 39,3 Joh 16:14 del I s.217
6 e påsk, III årg 39,3 Joh 16:13 del I s.281
6 e påsk, III årg 39,3 Joh 16:14 del II s.403
pingstdagen, I årg 40,1 Joh 14:26 del I s.537
pingstdagen, I årg 40,1 Joh 14:26 del I s.57
pingstdagen, I årg 40,1 Joh 14:27 del II s.587
pingstdagen, II årg 40,2 Joh 14:19 del I s.107
pingstdagen, II årg 40,2 1 Kor 12:11 del I s.697
pingstdagen, II årg 40,2 Joh 14:16 del II s.667
pingstdagen, III årg 40,3 2 Kor 5:15 del I s.401
pingstdagen, III årg 40,3 2 Kor 5:14 del I s.49
pingstdagen, III årg 40,3 2 Kor 5:14 del II s.407
annand pingst, I årg 41,1 Joh 3:16 del I s.125
annand pingst, I årg 41,1 Joh 3:16 del I s.595
annand pingst, I årg 41,1 Apg. 10:45-46 del II s.229
annand pingst, I årg 41,1 Apg. 10:42 del II s.285
annand pingst, I årg 41,1 Apg. 10:42 del II s.351
annand pingst, I årg 41,1 Joh 3:18 del II s.679
hel tref d, I årg 42,1 Matt 11:28 del I s.135
hel tref d, I årg 42,1 Matt 11:28-29 del I s.289
hel tref d, I årg 42,1 Apg. 2:33 del I s.609
hel tref d, I årg 42,1 Apg. 2:32 del II s.145
hel tref d, I årg 42,1 Matt 11:27 del II s.329
hel tref d, I årg 42,1 Apg. 2:24 del II s.361
hel tref d, I årg 42,1 Matt 11:25 del II s.689
hel tref d, II årg 42,2 Matt 28:19 del I s.449
hel tref d, III årg 42,3 Apg. 4:12 del I s.5
hel tref d, III årg 42,3 Joh 15:6 del I s.615
hel tref d, III årg 42,3 Joh 15:4 del I s.643
hel tref d, III årg 42,3 Joh 15:7 del I s.661
hel tref d, III årg 42,3 Joh 15:5 del II s.711
hel tref d, III årg 42,3 Joh 15:5 del II s.9
1 e tref, I årg 43,1 Rom. 6:11 del II s.341
1 e tref, II årg 43,2 Tit. 3:5 del I s.245
2 e tref, II årg 44,2 1 Kor 1:30 del I s.181
2 e tref, II årg 44,2 1 Kor 1:30 del I s.185
2 e tref, II årg 44,2 1 Kor 1:30 del I s.197
2 e tref, II årg 44,2 1 Kor 1:30 del I s.199
2 e tref, II årg 44,2 1 Kor 1:30 del I s.205
2 e tref, II årg 44,2 1 Kor 1:30 del II s.147
2 e tref, II årg 44,2 1 Kor 1:31 del II s.3
2 e tref, III årg 44,3 Rom. 8:28 del I s.417
2 e tref, III årg 44,3 Rom. 8:29-30 del II s.401
3 e tref, I årg 45,1 Ef 2:5 del I s.341
3 e tref, II årg 45,2 1 Petr 5:7 del II s.461
3 e tref, III årg 45,3 Rom. 5:6 del II s.535
4 e tref, I årg 46,1 Rom. 14:8 del I s.35
4 e tref, I årg 46,1 Rom. 14:9 del I s.393
4 e tref, III årg 46,3 Gal 6:4 del I s.487
apostlad, I årg 47,1 1 Tim. 1:13 del I s.37
apostlad, I årg 47,1 1 Tim. 1:17 del I s.77
apostlad, I årg 47,1 1 Tim. 1:17 del II s.161
apostlad, I årg 47,1 1 Tim. 1:13 del II s.527
apostlad, II årg 47,2 1 Petr 2:9 del II s.265
6 e tref, II årg 48,2 Matt 16:26 del I s.147
6 e tref, II årg 48,2 Matt 16:27 del I s.263
6 e tref, II årg 48,2 1 Petr 1:13 del I s.691
6 e tref, II årg 48,2 1 Petr 1:13 del II s.373
6 e tref, II årg 48,2 1 Petr 1:18-19 del II s.677
Kr förklar d, II årg 49,2 Upp 1:18 del I s.177
Kr förklar d, II årg 49,2 Joh 17:6 del II s.369
Kr förklar d, III årg 49,3 2 Kor 5:2 del I s.669
Kr förklar d, III årg 49,3 2 Kor 5:6 del II s.483
Kr förklar d, III årg 49,3 2 Kor 5:8 del II s.635
8 e tref, I årg 50,1 Matt 7:21 del I s.499
8 e tref, I årg 50,1 1 Joh 4:1 del II s.223
8 e tref, I årg 50,1 1 Joh 4:4 del II s.547
8 e tref, II årg 50,2 Matt 7:24 del I s.367
8 e tref, II årg 50,2 1 Kor 3:11 del II s.359
8 e tref, III årg 50,3 Rom. 8:16 del I s.285
8 e tref, III årg 50,3 Rom. 8:16-17 del I s.435
8 e tref, III årg 50,3 Rom. 8:14 del II s.421
9 e tref, I årg 51,1 Matt 25:19 del I s.327
10 e tref, III årg 52,3 Upp 2:5 del I s.347
10 e tref, III årg 52,3 Upp 2:1 del II s.717
11 e tref, I årg 53,1 Rom. 3:26 del I s.593
11 e tref, I årg 53,1 Rom. 3:25 del I s.597
11 e tref, I årg 53,1 Rom. 3:24 del I s.665
11 e tref, II årg 53,2 Rom. 7:24-25 del I s.551
11 e tref, II årg 53,2 Rom. 7:25 del II s.613
11 e tref, III årg 53,3 Jak. 1:27 del I s.635
12 e tref, I årg 54,1 2 Kor 3:4 del II s.477
12 e tref, I årg 54,1 2 Kor 3:18 del II s.569
12 e tref, III årg 54,3 Rom. 8:23 del I s.409
12 e tref, III årg 54,3 Rom. 8:23 del II s.207
12 e tref, III årg 54,3 Rom. 8:18 del II s.371
13 e tref, I årg 55,1 Luk 10:23 del I s.155
13 e tref, II årg 55,2 Matt 5:45 del II s.113
13 e tref, II årg 55,2 Rom. 13:10 del II s.449
13 e tref, III årg 55,3 Rom. 12:12 del II s.419
14 e tref, I årg 56,1 Joh 17:20 del I s.709
14 e tref, II årg 56,2 Ef 2:16-17 del I s.173
14 e tref, II årg 56,2 Luk 22:35 del I s.561
14 e tref, II årg 56,2 Luk 22:42 del II s.121
14 e tref, II årg 56,2 Luk 22:44 del II s.515
14 e tref, II årg 56,2 Ef 2:18 del II s.603
15 e tref, I årg 57,1 Matt 6:31 del I s.621
15 e tref, I årg 57,1 Matt 6:24 del I s.711
15 e tref, III årg 57,3 Matt 6:21 del I s.103
15 e tref, III årg 57,3 Matt 6:20 del I s.571
16 e tref, II årg 58,2 Jes 26:19 del II s.567
17 e tref, I årg 59,1 1 Joh 4:16 del I s.201
17 e tref, I årg 59,1 1 Joh 4:17-18 del I s.415
17 e tref, I årg 59,1 Luk 16:23 del I s.59
17 e tref, I årg 59,1 Luk 16:22 del II s.729
17 e tref, II årg 59,2 Luk 12:20-21 del II s.491
17 e tref, III årg 59,3 1 Joh 2:15-17 del I s.511
17 e tref, III årg 59,3 1 Joh 2:15 del I s.63
18 e tref, III årg 60,3 Apg. 26:28 del II s.27
19 e tref, I årg 61,1 Ef 6:10 del I s.505
19 e tref, I årg 61,1 Ef 6:10 del II s.189
19 e tref, I årg 61,1 Ef 6:16 del II s.231
19 e tref, I årg 61,1 Mark 2:11 del II s.663
19 e tref, II årg 61,2 Hebr 11:1 del I s.463
19 e tref, II årg 61,2 Hebr 11:3 del I s.493
19 e tref, II årg 61,2 Joh 9:38 del II s.169
19 e tref, III årg 61,3 Joh 6:68 del I s.275
19 e tref, III årg 61,3 Hebr 10:23 del I s.329
20 e tref, II årg 62,2 Mark 10:16 del II s.433
21 e tref, III årg 63,3 Matt 12:20 del II s.245
22 e tref, I årg 64,1 1 Petr 4:18 del I s.247
22 e tref, I årg 64,1 Luk 13:24 del I s.67
22 e tref, I årg 64,1 1 Petr 4:14 del II s.197
22 e tref, III årg 64,3 Kol. 2:11-12 del I s.233
23 e tref, I årg 65,1 Matt 18:27 del II s.179
23 e tref, I årg 65,1 1 Mos 50:20 del II s.713
23 e tref, II årg 65,2 Ef 4:30 del I s.123
23 e tref, II årg 65,2 Hes 33:11 del I s.429
23 e tref, II årg 65,2 Ef 4:30 del I s.581
23 e tref, II årg 65,2 Hes 33:11 del II s.671
24 e tref, enda årg 66 1 Thess 5:6 del I s.419
24 e tref, enda årg 66 Matt 24:13 del I s.559
sönd f domssönd, I årg 67,1 Matt 25:13 del I s.603
sönd f domssönd, I årg 67,1 Hebr 3:13 del II s.379
sönd f domssönd, II årg 67,2 Luk 12:35 del I s.439
sönd f domssönd, III årg 67,3 Fil. 3:21 del I s.71
sönd f domssönd, III årg 67,3 Fil. 3:20 del I s.87
sönd f domssönd, III årg 67,3 Fil. 3:21 del II s.101
domssönd, I årg 68,1 Matt 25:45 del I s.139
domssönd, I årg 68,1 Matt 25:31-32 del II s.375
domssönd, II årg 68,2 2 Petr 3:13 del I s.387
domssönd, II årg 68,2 2 Petr 3:9 del I s.403
domssönd, II årg 68,2 2 Petr 3:11 del I s.411
domssönd, III årg 68,3 Joh 5:27 del I s.235
domssönd, III årg 68,3 Joh 5:24 del II s.19
domssönd, III årg 68,3 Joh 5:24 del II s.79
kyndelsmässod, I årg 69,1 1 Joh 1:7 del I s.101
kyndelsmässod, I årg 69,1 1 Joh 1:3 del I s.545
kyndelsmässod, II årg 69,2 Joh 1:16 del I s.557
kyndelsmässod, II årg 69,2 Joh 1:16 del II s.691
kyndelsmässod, I II III årg 69,4 Luk 2:29-30 del II s.31
Marie beb d, III årg 70,3 Ef 1:3-4 del I s.165
Marie beb d, III årg 70,3 Luk 1:47 del I s.381
Marie beb d, III årg 70,3 Ef 1:3 del I s.477
Marie beb d, III årg 70,3 Ef 1:5 del I s.641
Marie beb d, III årg 70,3 Ef 1:4 del II s.47
midsommard, I årg 71,1 Apg. 14:17 del I s.689
midsommard, I årg 71,1 Apg. 14:17 del II s.109
midsommard, II årg 71,2 Apg. 17:30 del I s.79
hel Mik d, III årg 72,3 1 Mos 28:15 del II s.377
hel Mik d, III årg 72,3 Upp 14:2-3 del II s.601
hel Mik d, I II III årg 72,4 Upp 12:11 del II s.307
hel Mik d, I II III årg 72,4 Upp 12:10 del II s.575
tacksägelsed, I årg 73,1 1 Thess 5:17 del I s.503
tacksägelsed, III årg 73,3 Jes 12:1 del II s.277
tacksägelsed, III årg 73,3 Kol. 3:16 del II s.315
alla helg d, I årg 74,1 Upp 7:17 del I s.27
alla helg d, I årg 74,1 Upp 7:14 del I s.567
alla helg d, I årg 74,1 Matt 5:8 del II s.139
alla helg d, I årg 74,1 Upp 7:17 del II s.493
alla helg d, I årg 74,1 Upp 7:16 del II s.531
alla helg d, I årg 74,1 Matt 5:11 del II s.615
alla helg d, I årg 74,1 Upp 7:17 del II s.681
alla helg d, III årg 74,3 Hebr 12:24 del I s.469
alla helg d, III årg 74,3 Hebr 12:18-22 del II s.435
sönd e alla helg d, I årg 75,1 1 Joh 3:2 del I s.11
sönd e alla helg d, II årg 75,2 1 Kor 15:49 del I s.15
sönd e alla helg d, II årg 75,2 1 Kor 15:38 del I s.295
sönd e alla helg d, II årg 75,2 1 Kor 15:48 del I s.311
sönd e alla helg d, II årg 75,2 1 Kor 15:41-42 del I s.43
sönd e alla helg d, III årg 75,3 Hebr 11:16 del I s.629
sönd e alla helg d, III årg 75,3 Hebr 11:16 del II s.23
kyrkmässa, enda årg 76 Upp 21:4 del II s.275
kyrkmässa, enda årg 76 Upp 21:1 del II s.367
kyrkmässa, enda årg 76 Upp 21:6 del II s.579
passionsgtj, enda årg 77 Joh 19:2 del I s.257
passionsgtj, enda årg 77 Joh 19:2 del I s.261
passionsgtj, enda årg 77 Joh 17:15 del I s.319
passionsgtj, enda årg 77 Matt 27:12 del I s.369
passionsgtj, enda årg 77 Matt 26:26-28 del I s.453
passionsgtj, enda årg 77 Luk 22:35 del I s.561
passionsgtj, enda årg 77 Luk 22:61 del I s.649
passionsgtj, enda årg 77 Luk 22:42 del II s.121
passionsgtj, enda årg 77 Matt 27:26 del II s.137
passionsgtj, enda årg 77 Mark 14:64 del II s.181
passionsgtj, enda årg 77 Mark 14:36 del II s.243
passionsgtj, enda årg 77 Joh 17:6 del II s.369
passionsgtj, enda årg 77 Joh 18:12 del II s.389
passionsgtj, enda årg 77 Joh 17:12 del II s.391
passionsgtj, enda årg 77 Luk 22:44 del II s.515
passionsgtj, enda årg 77 Joh 17:12 del II s.631
passionsgtj, enda årg 77 Matt 26:64 del II s.699
passionsgtj, enda årg 77 Joh 19:1 del II s.77


(Detta register är gjort delvis med hjälp av javascriptet Perikoplekt)