Homiletisk Skrotgård: Verktyg


Förteckning över de texter som utläggs i Roos Huslig Andaktsbok (utg. Lund 1847).
Sorterade efter Den Svenska Evangelieboken 19831 Mos 28:15 del II s.377
1 Mos 32:26 del II s.675
1 Mos 47:9 del II s.479
1 Mos 49:18 del I s.115
1 Mos 50:20 del II s.713
2 Mos 15:2 del I s.725
2 Mos 15:2 del II s.1
4 Mos 21:9 del II s.325
5 Mos 32:3-4 del II s.29
Ruth 1:16 del II s.559
1 Sam 16:26 del II s.123
1 Sam 16:7 del I s.677
1 Sam 16:7 del II s.427
2 Sam 7:25 del II s.395
2 Sam 9:8 del II s.417
1 Kon 19:4 del I s.599
Job 1:21 del II s.705
Job 10:12 del I s.153
Job 14:1-2 del I s.475
Job 27:5-6 del II s.727
Ps. 3:6 del I s.397
Ps. 5:9 del I s.33
Ps. 7:10 del I s.159
Ps. 8:3 del II s.153
Ps. 13:6 del II s.381
Ps. 18:2 del II s.111
Ps. 19:15 del II s.115
Ps. 25:7 del II s.439
Ps. 29:1-2 del I s.461
Ps. 29:3 del I s.221
Ps. 30:6 del II s.95
Ps. 31:6 del II s.135
Ps. 31:15 del II s.11
Ps. 31:16 del I s.719
Ps. 31:21 del I s.141
Ps. 33:4 del I s.13
Ps. 33:5 del I s.17
Ps. 34:2 del II s.609
Ps. 34:7 del II s.25
Ps. 34:9 del I s.225
Ps. 36:7 del I s.113
Ps. 36:8 del II s.33
Ps. 39:8 del I s.9
Ps. 39:10 del II s.35
Ps. 40:18 del II s.65
Ps. 42:3 del I s.73
Ps. 42:12 del II s.409
Ps. 43:4 del I s.685
Ps. 49:19 del II s.103
Ps. 51:12 del II s.659(653?)
Ps. 57:8 del II s.93
Ps. 63:9 del II s.625
Ps. 64:10 del II s.69
Ps. 65:2 del I s.1
Ps. 68:11 del I s.157
Ps. 70:5 del II s.545
Ps. 71:9 del I s.639
Ps. 71:18 del I s.413
Ps. 73:18 del I s.75
Ps. 73:26 del II s.473
Ps. 81:11 del I s.305
Ps. 83:19 del II s.577
Ps. 84:3 del I s.81
Ps. 84:11 del II s.83
Ps. 89:3 del II s.623
Ps. 92:2 del II s.85
Ps. 92:5 del I s.277
Ps. 94:12-13 del II s.459
Ps. 96:10 del II s.581
Ps. 102:18 del I s.309
Ps. 103:2 del I s.149
Ps. 103:2 del II s.217
Ps. 103:13 del I s.337
Ps. 110:1 del I s.265
Ps. 113:5-6 del I s.61
Ps. 115:3 del I s.21
Ps. 117:1 del I s.377
Ps. 118:2 del II s.88
Ps. 118:21 del I s.97
Ps. 118:28 del II s.125
Ps. 119:18 del II s.129
Ps. 119:54 del II s.133
Ps. 119:62 del II s.273
Ps. 119:94 del II s.211
Ps. 119:103 del II s.471
Ps. 119:109 del II s.507
Ps. 119:154 del II s.701
Ps. 126:1 del I s.707
Ps. 126:1 del II s.225
Ps. 126:5 del II s.279
Ps. 130:3 del I s.339
Ps. 130:3-4 del II s.71
Ps. 130:4 del II s.105
Ps. 139:1 del I s.489
Ps. 139:5 del II s.345
Ps. 139:14 del I s.145
Ps. 139:16 del II s.721
Ps. 143:11 del II s.41(81?)
Ps. 145:3 del I s.513
Ps. 145:14 del II s.213
Ps. 145:16 del I s.193
Ps. 145:18 del I s.485
Ps. 145:21 del I s.547
Ps. 147:7-8 del II s.201
Ps. 148:5 del II s.697
Ps. 150:6 del I s.89
Ordsp 3:20 del II s.321
Ordsp 14:32 del II s.599
Ordsp 21:1 del II s.21
Ordsp 22:2 del II s.333
Jes 12:1 del II s.277
Jes 26:4 del II s.489
Jes 26:19 del II s.567
Jes 28:29 del II s.269
Jes 35:10 del I s.519
Jes 40:31 del II s.605
Jes 41:4 del II s.629
Jes 43:25 del II s.611
Jes 45:7 del I s.69
Jes 45:15 del II s.313
Jes 49:13 del II s.661
Jes 49:23 del II s.657
Jes 49:25 del I s.345
Jes 54:10 del II s.571
Jes 57:15 del I s.321
Jes 61:10 del I s.631
Jes 61:10 del II s.49
Jes 65:13 del II s.259
Hes 33:11 del I s.429
Hes 33:11 del II s.671
Hes 34:11 del I s.85
Hosea. 13:9 del II s.511
Jona. 2:9 del II s.487
Sak. 12:10 del II s.283
Mal. 3:18 del I s.715
Matt 4:1 del I s.553
Matt 5:8 del II s.139
Matt 5:11 del II s.615
Matt 5:45 del II s.113
Matt 6:5 del I s.371
Matt 6:16 del I s.371
Matt 6:6 del I s.673
Matt 6:13 del II s.171
Matt 6:20 del I s.571
Matt 6:21 del I s.103
Matt 6:24 del I s.711
Matt 6:31 del I s.621
Matt 7:21 del I s.499
Matt 7:24 del I s.367
Matt 9:8 del II s.469
Matt 9:29 del II s.465
Matt 10:16 del II s.723
Matt 10:20 del II s.425
Matt 10:28 del I s.455
Matt 11:6 del I s.243
Matt 11:25 del II s.689
Matt 11:27 del II s.329
Matt 11:28 del I s.135
Matt 11:28-29 del I s.289
Matt 12:20 del II s.245
Matt 12:36 del I s.491
Matt 13:12 del I s.671
Matt 13:41-42 del I s.467
Matt 13:43 del I s.459
Matt 14:20 del II s.445
Matt 16:26 del I s.147
Matt 16:27 del I s.263
Matt 18:14 del I s.169
Matt 18:27 del II s.179
Matt 19:24 del II s.251
Matt 19:28 del II s.443
Matt 21:5 del I s.117
Matt 21:5 del II s.239
Matt 24:13 del I s.559
Matt 25:13 del I s.603
Matt 25:19 del I s.327
Matt 25:31-32 del II s.375
Matt 25:45 del I s.139
Matt 26:26-28 del I s.453
Matt 26:64 del II s.699
Matt 27:12 del I s.369
Matt 27:26 del II s.137
Matt 27:35 del I s.297
Matt 27:46 del I s.585
Matt 27:51-52 del I s.357
Matt 28:19 del I s.449
Mark 1:9 del I s.549
Mark 2:11 del II s.663
Mark 4:26 del II s.561
Mark 9:24 del I s.427
Mark 10:16 del II s.433
Mark 13:33 del II s.591
Mark 13:37 del I s.111
Mark 14:36 del II s.243
Mark 14:64 del II s.181
Mark 15:27-28 del II s.141
Mark 16:15 del I s.457
Mark 16:16 del II s.215
Luk 1:47 del I s.381
Luk 2:7 del I s.317
Luk 2:10 del I s.701
Luk 2:11 del I s.229
Luk 2:14 del I s.481
Luk 2:29-30 del II s.31
Luk 5:19 del II s.621
Luk 6:36 del I s.555
Luk 7:47 del II s.335
Luk 7:50 del II s.17
Luk 8:50 del II s.651
Luk 9:26 del I s.39
Luk 10:23 del I s.155
Luk 12:20-21 del II s.491
Luk 12:35 del I s.439
Luk 13:24 del I s.67
Luk 16:22 del II s.729
Luk 16:23 del I s.59
Luk 17:5 del II s.595
Luk 17:32 del I s.191
Luk 18:31 del II s.731
Luk 21:19 del I s.239
Luk 21:28 del I s.23
Luk 21:33 del I s.91
Luk 21:34 del I s.51
Luk 21:35 del I s.219
Luk 21:36 del I s.203
Luk 22:35 del I s.561
Luk 22:42 del II s.121
Luk 22:44 del II s.515
Luk 22:61 del I s.649
Luk 23:30 del II s.131
Luk 23:34 del II s.117
Luk 23:42 del II s.323
Luk 23:43 del I s.653
Luk 23:46 del II s.725
Luk 23:53 del I s.525
Luk 24:25 del I s.591
Luk 24:29 del II s.5
Luk 24:32 del I s.509
Luk 24:34 del II s.353
Luk 24:51 del II s.13
Joh 1:14 del I s.313
Joh 1:14 del II s.331
Joh 1:16 del I s.557
Joh 1:16 del II s.691
Joh 3:14-15 del II s.39
Joh 3:16 del I s.125
Joh 3:16 del I s.595
Joh 3:18 del II s.679
Joh 4:6 del I s.717
Joh 5:23 del II s.59
Joh 5:24 del II s.19
Joh 5:24 del II s.79
Joh 5:27 del I s.235
Joh 5:39 del I s.613
Joh 6:60 del I s.441
Joh 6:68 del I s.275
Joh 8:12 del I s.617
Joh 8:24 del I s.163
Joh 8:24 del II s.107
Joh 9:38 del II s.169
Joh 10:14 del I s.105
Joh 10:14-15 del II s.327
Joh 10:18 del II s.357
Joh 10:28 del I s.645
Joh 10:27-28 del II s.195
Joh 10:35 del II s.227
Joh 11:3 del I s.471
Joh 11:11-13 del II s.233
Joh 12:9 del I s.625
Joh 13:1 del I s.315
Joh 13:1 del I s.517
Joh 13:3 del I s.405
Joh 14:1 del II s.715
Joh 14:13 del I s.241
Joh 14:16 del II s.667
Joh 14:19 del I s.107
Joh 14:26 del I s.57
Joh 14:26 del I s.537
Joh 14:27 del II s.587
Joh 15:4 del I s.643
Joh 15:5 del II s.9
Joh 15:5 del II s.711
Joh 15:6 del I s.615
Joh 15:7 del I s.661
Joh 15:26 del II s.597
Joh 16:7-8 del I s.533
Joh 16:13 del I s.281
Joh 16:14 del I s.217
Joh 16:14 del II s.403
Joh 16:22 del II s.467
Joh 16:27 del II s.709
Joh 16:28 del II s.175
Joh 17:6 del II s.369
Joh 17:12 del II s.391
Joh 17:12 del II s.631
Joh 17:15 del I s.319
Joh 17:20 del I s.709
Joh 17:24 del I s.507
Joh 17:24 del II s.167
Joh 18:12 del II s.389
Joh 19:1 del II s.77
Joh 19:2 del I s.257
Joh 19:2 del I s.261
Joh 19:18 del I s.301
Joh 19:19 del II s.41(81?)
Joh 19:25-26 del II s.455
Joh 19:29 del I s.589
Joh 19:30 del I s.325
Joh 19:30 del II s.563
Joh 19:34 del I s.521
Joh 20:15 del I s.25
Joh 20:20 del II s.337
Joh 20:27-28 del II s.319
Joh 20:29 del I s.705
Joh 20:31 del I s.569
Apg. 1:9 del II s.693
Apg. 2:23 del II s.173
Apg. 2:24 del II s.361
Apg. 2:32 del II s.145
Apg. 2:33 del I s.609
Apg. 4:12 del I s.5
Apg. 7:60 del I s.171
Apg. 10:42 del II s.285
Apg. 10:42 del II s.351
Apg. 10:45-46 del II s.229
Apg. 11:18 del I s.637
Apg. 12:11 del I s.529
Apg. 13:36 del I s.687
Apg. 14:17 del I s.689
Apg. 14:17 del II s.109
Apg. 16:14 del II s.509
Apg. 16:33-34 del I s.543
Apg. 16:34 del II s.513
Apg. 17:30 del I s.79
Apg. 26:28 del II s.27
Rom. 2:6 del I s.323
Rom. 2:11 del I s.323
Rom. 2:9-10 del II s.75
Rom. 3:24 del I s.665
Rom. 3:25 del I s.597
Rom. 3:26 del I s.593
Rom. 4:25 del I s.273
Rom. 4:25 del II s.87
Rom. 5:2 del I s.515
Rom. 5:4 del II s.7
Rom. 5:5 del I s.373
Rom. 5:6 del II s.535
Rom. 5:9 del I s.333
Rom. 5:9 del I s.379
Rom. 5:10 del I s.237
Rom. 5:10 del II s.363
Rom. 5:10 del II s.627
Rom. 6:11 del II s.341
Rom. 6:14 del II s.541
Rom. 6:17 del II s.457
Rom. 7:24-25 del I s.551
Rom. 7:25 del II s.613
Rom. 8:9 del I s.267
Rom. 8:11 del I s.675
Rom. 8:14 del II s.421
Rom. 8:16 del I s.285
Rom. 8:16-17 del I s.435
Rom. 8:18 del II s.371
Rom. 8:23 del I s.409
Rom. 8:23 del II s.207
Rom. 8:24 del II s.57
Rom. 8:24-25 del I s.443
Rom. 8:25 del II s.51
Rom. 8:26 del I s.365
Rom. 8:26 del II s.53
Rom. 8:27 del II s.61
Rom. 8:28 del I s.417
Rom. 8:29-30 del II s.401
Rom. 8:31 del II s.289
Rom. 8:32 del II s.293
Rom. 8:32-33 del II s.297
Rom. 8:33-34 del II s.301
Rom. 8:34-35 del II s.305
Rom. 8:38-39 del II s.309
Rom. 10:12 del II s.505
Rom. 10:12-13 del II s.495
Rom. 11:32 del II s.205
Rom. 12:2 del I s.167
Rom. 12:12 del II s.419
Rom. 13:1 del II s.349
Rom. 13:10 del II s.449
Rom. 13:11 del II s.143
Rom. 14:8 del I s.35
Rom. 14:9 del I s.393
Rom. 14:17 del II s.97
Rom. 15:5 del I s.437
Rom. 15:13 del I s.433
Rom. 16:20 del I s.473
1 Kor 1:21 del II s.317
1 Kor 1:30 del I s.181
1 Kor 1:30 del I s.185
1 Kor 1:30 del I s.197
1 Kor 1:30 del I s.199
1 Kor 1:30 del I s.205
1 Kor 1:30 del II s.147
1 Kor 1:31 del II s.3
1 Kor 2:2 del I s.249
1 Kor 2:2 del I s.287
1 Kor 2:6 del I s.727
1 Kor 2:7 del I s.497
1 Kor 2:9 del I s.299
1 Kor 2:10 del II s.185
1 Kor 2:12 del I s.53
1 Kor 2:12 del I s.721
1 Kor 2:12 del II s.695
1 Kor 3:11 del II s.359
1 Kor 4:3 del I s.331
1 Kor 6:19 del II s.557
1 Kor 7:29 del I s.151
1 Kor 7:31 del I s.151
1 Kor 8:6 del II s.437
1 Kor 10:13 del I s.423
1 Kor 11:19 del II s.255
1 Kor 11:26 del I s.535
1 Kor 11:26 del II s.649
1 Kor 12:11 del I s.697
1 Kor 12:27 del II s.553
1 Kor 13:11 del II s.703
1 Kor 13:12 del I s.283
1 Kor 14:1 del I s.579
1 Kor 15:10 del I s.29
1 Kor 15:33 del II s.655
1 Kor 15:38 del I s.295
1 Kor 15:41-42 del I s.43
1 Kor 15:48 del I s.311
1 Kor 15:49 del I s.15
1 Kor 15:55-56 del I s.351
1 Kor 15:58 del I s.127
1 Kor 16:22 del I s.619
2 Kor 1:3-4 del I s.93
2 Kor 1:3-4 del I s.679
2 Kor 1:5 del II s.397
2 Kor 1:22 del II s.475
2 Kor 3:18 del II s.569
2 Kor 4:13 del I s.129
2 Kor 4:13 del I s.683
2 Kor 4:18 del I s.723
2 Kor 4:18 del II s.365
2 Kor 5:2 del I s.669
2 Kor 5:6 del II s.483
2 Kor 5:8 del II s.635
2 Kor 5:10 del I s.7
2 Kor 5:14 del I s.49
2 Kor 5:14 del II s.407
2 Kor 5:15 del I s.401
2 Kor 5:18 del II s.267
2 Kor 5:19 del II s.127
2 Kor 5:19 del II s.385
2 Kor 5:19 del II s.393
2 Kor 6:2 del I s.349
2 Kor 6:2 del I s.363
2 Kor 6:4 del II s.287
2 Kor 6:9 del II s.281
2 Kor 6:17 del I s.663
2 Kor 7:6 del I s.713
2 Kor 11:3 del I s.251
2 Kor 11:3 del II s.193
2 Kor 12:9 del I s.565
2 Kor 12:9 del II s.343
2 Kor 3:4 del II s.477
2 Kor 3:13 del II s.291
Gal 1:4 del II s.481
Gal 1:6 del I s.563
Gal 1:6-7 del II s.485
Gal 2:20 del I s.353
Gal 2:20 del II s.55
Gal 3:1 del I s.389
Gal 3:11 del II s.165
Gal 3:13 del II s.241
Gal 4:6 del II s.429
Gal 5:24 del II s.659(653?)
Gal 6:4 del I s.487
Gal 6:9 del I s.495
Gal 6:10 del II s.91
Ef 1:3 del I s.477
Ef 1:3-4 del I s.165
Ef 1:4 del II s.47
Ef 1:5 del I s.641
Ef 1:12 del II s.221
Ef 1:13-14 del I s.541
Ef 1:17 del I s.385
Ef 1:18 del I s.583
Ef 1:18 del I s.607
Ef 1:19 del I s.647
Ef 1:22 del I s.269
Ef 1:20-22 del I s.445
Ef 2:5 del I s.341
Ef 2:14 del II s.151
Ef 2:16-17 del I s.173
Ef 2:18 del II s.603
Ef 3:8 del I s.361
Ef 3:12 del II s.525
Ef 3:14-15 del I s.161
Ef 3:17 del II s.73
Ef 3:20 del II s.683
Ef 4:10 del I s.293
Ef 4:17 del II s.539
Ef 4:30 del I s.123
Ef 4:30 del I s.581
Ef 5:15-16 del I s.655
Ef 5:20 del II s.497
Ef 6:10 del I s.505
Ef 6:10 del II s.189
Ef 6:16 del II s.231
Fil. 1:3-5 del I s.133
Fil. 1:6 del I s.215
Fil. 1:10 del I s.55
Fil. 1:10-11 del I s.207
Fil. 2:6-7 del II s.517
Fil. 2:8 del II s.521
Fil. 2:9-11 del II s.529
Fil. 2:11 del I s.119
Fil. 2:12 del I s.255
Fil. 2:13 del I s.657
Fil. 2:15 del II s.431
Fil. 2:15-16 del II s.549
Fil. 3:8 del I s.383
Fil. 3:8 del II s.451
Fil. 3:10-11 del II s.451
Fil. 3:14 del I s.47
Fil. 3:20 del I s.87
Fil. 3:21 del I s.71
Fil. 3:21 del II s.101
Fil. 4:4 del I s.601
Fil. 4:5-6 del II s.235
Fil. 4:5-6 del II s.719
Fil. 4:7 del I s.65
Kol. 1:13 del II s.157
Kol. 1:19-20 del I s.681
Kol. 1:22 del I s.575
Kol. 1:27 del I s.335
Kol. 2:7 del II s.155
Kol. 2:11-12 del I s.233
Kol. 2:15 del II s.149
Kol. 2:18-19 del II s.499
Kol. 3:1 del I s.279
Kol. 3:4 del II s.249
Kol. 3:11 del I s.605
Kol. 3:12 del II s.355
Kol. 3:16 del II s.315
1 Thess 1:9-10 del I s.95
1 Thess 1:10 del I s.187
1 Thess 1:10 del II s.45
1 Thess 2:12 del II s.643
1 Thess 3:9 del II s.573
1 Thess 4:13 del II s.413
1 Thess 4:14 del II s.607
1 Thess 4:16 del I s.447
1 Thess 4:17 del I s.83
1 Thess 5:6 del I s.419
1 Thess 5:9 del II s.37
1 Thess 5:17 del I s.503
1 Thess 5:23 del I s.531
2 Thess. 1:8 del I s.259
2 Thess. 1:9 del I s.31
2 Thess. 1:9 del II s.463
2 Thess. 1:10 del II s.639
2 Thess. 2:11-12 del II s.411
2 Thess. 2:16 del I s.179
2 Thess. 3:1-2 del II s.423
2 Thess. 3:3 del I s.355
1 Tim. 1:1 del II s.253
1 Tim. 1:1 del II s.551
1 Tim. 1:13 del I s.37
1 Tim. 1:13 del II s.527
1 Tim. 1:17 del I s.77
1 Tim. 1:17 del II s.161
1 Tim. 1:19 del I s.659
1 Tim. 2:4 del II s.199
1 Tim. 2:5-6 del II s.637
1 Tim. 4:10 del II s.43
1 Tim. 6:6 del II s.441
1 Tim. 6:12 del I s.451
2 Tim. 1:7 del I s.175
2 Tim. 1:7 del I s.421
2 Tim. 1:7 del I s.425
2 Tim. 1:7 del II s.177
2 Tim. 1:12 del I s.143
2 Tim. 1:12 del II s.203
2 Tim. 2:12 del I s.527
2 Tim. 2:12 del I s.539
2 Tim. 2:19 del II s.523
2 Tim. 4:6 del I s.307
2 Tim. 4:8 del I s.3
2 Tim. 4:18 del II s.669
Tit. 2:12 del I s.577
Tit. 2:13 del II s.159
Tit. 3:5 del I s.245
Filemon 6 del II s.665
Hebr 1:4 del II s.405
Hebr 1:6 del I s.213
Hebr 1:9 del II s.533
Hebr 1:14 del I s.703
Hebr 2:3 del I s.667
Hebr 2:8 del I s.483
Hebr 2:13 del II s.619
Hebr 3:13 del II s.379
Hebr 4:1 del II s.383
Hebr 4:9 del I s.651
Hebr 4:15 del II s.641
Hebr 4:16 del II s.119
Hebr 5:7 del I s.253
Hebr 6:17-18 del II s.617
Hebr 6:18 del II s.447
Hebr 6:19-20 del I s.399
Hebr 7:24-25 del I s.465
Hebr 8:6 del II s.645
Hebr 9:12 del I s.41
Hebr 9:14 del I s.45
Hebr 9:15 del II s.237
Hebr 9:15 del II s.263
Hebr 9:27 del I s.19
Hebr 9:28 del I s.699
Hebr 10:23 del I s.329
Hebr 10:29 del II s.261
Hebr 10:39 del I s.431
Hebr 11:1 del I s.463
Hebr 11:3 del I s.493
Hebr 11:6 del I s.99
Hebr 11:16 del I s.629
Hebr 11:16 del II s.23
Hebr 11:27 del I s.131
Hebr 12:6 del I s.211
Hebr 12:6 del I s.693
Hebr 12:7 del II s.453
Hebr 12:18-22 del II s.435
Hebr 12:24 del I s.469
Hebr 13:4 del I s.189
Hebr 13:5 del II s.537
Hebr 13:8 del II s.99
Hebr 13:14 del II s.67
Hebr 13:21 del II s.387
1 Petr 1:3-4 del I s.227
1 Petr 1:5 del I s.137
1 Petr 1:5 del I s.183
1 Petr 1:7 del I s.407
1 Petr 1:7 del II s.685
1 Petr 1:8 del I s.231
1 Petr 1:9 del II s.339
1 Petr 1:13 del I s.691
1 Petr 1:13 del II s.373
1 Petr 1:18-19 del II s.677
1 Petr 2:3 del II s.543
1 Petr 2:9 del II s.265
1 Petr 2:21 del II s.303
1 Petr 2:25 del II s.673
1 Petr 4:14 del II s.197
1 Petr 4:18 del I s.247
1 Petr 5:7 del II s.461
2 Petr 1:4 del II s.555
2 Petr 1:10-11 del I s.523
2 Petr 1:14 del I s.195
2 Petr 2:9 del I s.359
2 Petr 2:20 del I s.611
2 Petr 3:3 del I s.695
2 Petr 3:9 del I s.403
2 Petr 3:11 del I s.411
2 Petr 3:13 del I s.387
1 Joh 1:3 del I s.545
1 Joh 1:7 del I s.101
1 Joh 1:9 del II s.633
1 Joh 2:1 del II s.209
1 Joh 2:2 del I s.109
1 Joh 2:12 del II s.15
1 Joh 2:15 del I s.63
1 Joh 2:15-17 del I s.511
1 Joh 2:18 del I s.587
1 Joh 2:25 del I s.375
1 Joh 2:28 del I s.395
1 Joh 3:2 del I s.11
1 Joh 3:20 del I s.209
1 Joh 4:1 del II s.223
1 Joh 4:4 del II s.547
1 Joh 4:16 del I s.201
1 Joh 4:17-18 del I s.415
1 Joh 5:4 del I s.271
1 Joh 5:7 del II s.585
1 Joh 5:9 del I s.303
1 Joh 5:10 del II s.501
1 Joh 5:14 del I s.121
1 Joh 5:20 del II s.593
Jak. 1:2-4 del II s.707
Jak. 1:18 del I s.501
Jak. 1:27 del I s.635
Jak. 4:12 del II s.647
Jud. 18-19 del II s.311
Jud. 20 del I s.479
Jud. 21 del I s.343
Jud. 21 del II s.63
Upp 1:3 del II s.565
Upp 1:5 del II s.187
Upp 1:6 del I s.573
Upp 1:7 del I s.623
Upp 1:18 del I s.177
Upp 2:1 del II s.717
Upp 2:5 del I s.347
Upp 2:7 del II s.191
Upp 2:11 del II s.219
Upp 2:17 del II s.247
Upp 2:25 del II s.183
Upp 2:26-28 del II s.271
Upp 3:5 del II s.295
Upp 3:10 del I s.627
Upp 3:12 del II s.347
Upp 3:18 del I s.223
Upp 3:21 del II s.399
Upp 5:9 del II s.503
Upp 6:17 del II s.519
Upp 7:14 del I s.567
Upp 7:16 del II s.531
Upp 7:17 del I s.27
Upp 7:17 del II s.493
Upp 7:17 del II s.681
Upp 11:15 del II s.415
Upp 12:10 del II s.575
Upp 12:11 del II s.307
Upp 14:2-3 del II s.601
Upp 14:12 del II s.589
Upp 14:13 del I s.291
Upp 14:15 del II s.583
Upp 21:1 del II s.367
Upp 21:4 del II s.275
Upp 21:6 del II s.579
Upp 21:10 del I s.633
Upp 21:27 del I s.391
Upp 22:6 del II s.299
Upp 22:13 del II s.257
Upp 22:12 del II s.687
Upp 22:17 del II s.687
Upp 22:17 del II s.163
Upp 22:17 del II s.733
Upp 22:21 del II s.735