Om evangelieboksförslaget 2000 | Homiletisk Skrotgård: Verktyg


Evangelieboken 1983 Delade perikoper isärskrivna på skiljda rader
Rom 13:11­14 1,1 1 i advent, I årg
Joh 18:36­37 1,2 1 i advent, II årg
Upp 3:20­22 1,2 1 i advent, II årg
Luk 4:16­22 1,3 1 i advent, III årg
Upp 5:1­5 1,3 1 i advent, III årg
Sak 9:9­10 1,4 1 i advent, I II III årg
Matt 21:1­9 1,4 1 i advent, I II III årg
Mal 4:1­2 2,1 2 i advent, I årg
Mal 4:5­6 2,1 2 i advent, I årg
Luk 21:25­36 2,1 2 i advent, I årg
Rom 15:4­7 2,1 2 i advent, I årg
Joel 2:30­32 2,2 2 i advent, II årg
Mark 1:14­15 2,2 2 i advent, II årg
Heb 10:35­39 2,2 2 i advent, II årg
Jer 23:19­20 2,3 2 i advent, III årg
Luk 17:20­30 2,3 2 i advent, III årg
Jak 5:7­10 2,3 2 i advent, III årg
Jes 29:17­19 3,1 3 i advent, I årg
Matt 11:2­10 3,1 3 i advent, I årg
1 Kor 4:1­5 3,1 3 i advent, I årg
Jes 51:3­6 3,2 3 i advent, II årg
Matt 11:11­19 3,2 3 i advent, II årg
2 Pet 1:19­21 3,2 3 i advent, II årg
Jer 33:14­16 3,3 3 i advent, III årg
Luk 3:1­15 3,3 3 i advent, III årg
Gal 3:21­23 3,3 3 i advent, III årg
Jes 40:9­11 4,1 4 i advent, I årg
Luk 1:46­55 4,1 4 i advent, I årg
Rom 10:4­8 4,1 4 i advent, I årg
1 Mos 3:14­15 4,2 4 i advent, II årg
Luk 1:30­33 4,2 4 i advent, II årg
Fil 4:4­7 4,2 4 i advent, II årg
Jes 52:7­10 4,3 4 i advent, III årg
Luk 1:39­45 4,3 4 i advent, III årg
2 Kor 1:20­22 4,3 4 i advent, III årg
Jes 9:2­7 5 julnattmässa, enda årg
Luk 2:1­14 5 julnattmässa, enda årg
Heb 1:1­6 5 julnattmässa, enda årg
1 Tim 3:16 6,1 juldagen, I årg
Joh 1:1­14 6,2 juldagen, II årg
1 Joh 1:1­4 6,2 juldagen, II årg
Matt 1:18­24 6,3 juldagen, III årg
Heb 1:1­3 6,3 juldagen, III årg
Jes 9:2­7 6,4 juldagen, I II III årg
Luk 2:1­20 6,4 juldagen, I II III årg
Jer 1:17­19 7,1 annand jul, I årg
Matt 10:17­22 7,1 annand jul, I årg
Apg 6:8­15 7,1 annand jul, I årg
Jer 20:7­11 7,2 annand jul, II årg
Luk 12:49­53 7,2 annand jul, II årg
Apg 7:59­8:8 7,2 annand jul, II årg
2 Krön 24:18­21 7,3 annand jul, III årg
Matt 10:32­39 7,3 annand jul, III årg
Apg 4:18­31 7,3 annand jul, III årg
Jes 63:7­9 8,1 sönd e jul, I årg
Luk 2:33­40 8,1 sönd e jul, I årg
Gal 4:4­7 8,1 sönd e jul, I årg
Jer 31:15­17 8,2 sönd e jul, II årg
Matt 2:13­23 8,2 sönd e jul, II årg
Gal 3:23­29 8,2 sönd e jul, II årg
Jes 11:1­6 8,3 sönd e jul, III årg
Joh 1:9­14 8,3 sönd e jul, III årg
Heb 2:11­13 8,3 sönd e jul, III årg
Jer 14:7­9 9,1 nyårsd, I årg
Luk 2:21 9,1 nyårsd, I årg
Rom 10:9­13 9,1 nyårsd, I årg
Klag 3:22­26 9,2 nyårsd, II årg
Luk 13:6­9 9,2 nyårsd, II årg
Apg 10:42­43 9,2 nyårsd, II årg
4 Mos 6:22­27 9,3 nyårsd, III årg
Joh 14:13­14 9,3 nyårsd, III årg
Heb 13:5­8 9,3 nyårsd, III årg
Jes 6:1­8 10,1 sönd e nyår, I årg
Luk 2:42­52 10,1 sönd e nyår, I årg
Heb 3:1­6 10,1 sönd e nyår, I årg
2 Kung 19:14­19 10,2 sönd e nyår, II årg
Joh 10:22­30 10,2 sönd e nyår, II årg
Upp 21:1­6 10,2 sönd e nyår, II årg
Jes 31:4­5 10,3 sönd e nyår, III årg
Matt 23:37­39 10,3 sönd e nyår, III årg
Rom 12:1­5 10,3 sönd e nyår, III årg
Kol 1:25­27 11,1 trettonded, I årg
Joh 8:12 11,2 trettonded, II årg
2 Kor 4:3­6 11,2 trettonded, II årg
Luk 11:29­33 11,3 trettonded, III årg
Ef 3:2­3 11,3 trettonded, III årg
Ef 3:5­6 11,3 trettonded, III årg
Jes 60:1­6 11,4 trettonded, I II III årg
Matt 2:1­12 11,4 trettonded, I II III årg
Matt 3:13­17 12,1 1 e trett, I årg
Kol 1:15­19 12,1 1 e trett, I årg
Luk 3:15­17 12,2 1 e trett, II årg
Luk 3:21­22 12,2 1 e trett, II årg
1 Pet 3:18­22 12,2 1 e trett, II årg
Mark 1:9­11 12,3 1 e trett, III årg
Apg 19:1­7 12,3 1 e trett, III årg
Jes 42:1­7 12,4 1 e trett, I II III årg
2 Mos 33:18­23 13,1 2 e trett, I årg
Joh 2:1­11 13,1 2 e trett, I årg
Ef 1:7­14 13,1 2 e trett, I årg
Jer 17:12­14 13,2 2 e trett, II årg
Joh 4:5­26 13,2 2 e trett, II årg
Upp 22:16­17 13,2 2 e trett, II årg
Jes 35:1­6 13,3 2 e trett, III årg
Joh 5:31­36 13,3 2 e trett, III årg
Heb 2:9­10 13,3 2 e trett, III årg
1 Kung 8:41­43 14,1 3 e trett, I årg
Matt 8:5­13 14,1 3 e trett, I årg
Rom 1:16­17 14,1 3 e trett, I årg
Jes 45:22­24 14,2 3 e trett, II årg
Joh 4:27­42 14,2 3 e trett, II årg
Gal 2:19­21 14,2 3 e trett, II årg
2 Kon 5:1­4 14,3 3 e trett, III årg
2 Kon 5:9­15 14,3 3 e trett, III årg
Joh 4:46­54 14,3 3 e trett, III årg
2 Kor 1:3­7 14,3 3 e trett, III årg
Jes 40:26­31 15,1 4 e trett, I årg
Matt 8:23­27 15,1 4 e trett, I årg
2 Kor 1:8­11 15,1 4 e trett, I årg
Job 38:1­11 15,2 4 e trett, II årg
Joh 5:1­14 15,2 4 e trett, II årg
Jak 5:13­16 15,2 4 e trett, II årg
2 Sam 22:4­7 15,3 4 e trett, III årg
2 Sam 22:17 15,3 4 e trett, III årg
Matt 14:22­33 15,3 4 e trett, III årg
2 Tim 1:7­10 15,3 4 e trett, III årg
Jer 17:9­10 16,1 5 e trett, I årg
Matt 13:24­30 16,1 5 e trett, I årg
Fil 4:1­3 16,1 5 e trett, I årg
4 Mos 11:24­30 16,2 5 e trett, II årg
Mark 9:38­41 16,2 5 e trett, II årg
Fil 1:12­18 16,2 5 e trett, II årg
Joel 2:21­24 16,3 5 e trett, III årg
Mark 4:26­29 16,3 5 e trett, III årg
Kol 1:3­10 16,3 5 e trett, III årg
Jes 43:15­21 17 6 e trett, enda årg
Joh 5:17­21 17 6 e trett, enda årg
Fil 2:12­13 17 6 e trett, enda årg
Jer 9:23­24 18,1 septuag, I årg
Matt 20:1­16 18,1 septuag, I årg
Rom 6:19­23 18,1 septuag, I årg
5 Mos 8:7 18,2 septuag, II årg
5 Mos 8:11­18 18,2 septuag, II årg
Luk 17:7­10 18,2 septuag, II årg
Fil 1:3­11 18,2 septuag, II årg
2 Sam 7:18­22 18,3 septuag, III årg
Matt 19:27­30 18,3 septuag, III årg
Fil 3:7­14 18,3 septuag, III årg
Jes 55:8­11 19,1 sexag, I årg
Luk 8:4­15 19,1 sexag, I årg
1 Kor 1:20­25 19,1 sexag, I årg
Am 3:7­8 19,2 sexag, II årg
Joh 7:40­52 19,2 sexag, II årg
Rom 10:13­17 19,2 sexag, II årg
Jer 23:25­29 19,3 sexag, III årg
Joh 8:46­51 19,3 sexag, III årg
Heb 4:12­13 19,3 sexag, III årg
Jes 52:13­15 20,1 fastlagssönd, I årg
Luk 18:31­43 20,1 fastlagssönd, I årg
1 Kor 13:1­13 20,1 fastlagssönd, I årg
4 Mos 21:4­9 20,2 fastlagssönd, II årg
Joh 12:20­33 20,2 fastlagssönd, II årg
2 Kor 5:18­20 20,2 fastlagssönd, II årg
HV 8:6­7 20,3 fastlagssönd, III årg
Mark 10:32­45 20,3 fastlagssönd, III årg
1 Tim 2:4­6 20,3 fastlagssönd, III årg
Jes 58:4­8 21 askonsd, enda årg
Joel 2:12­19 21 askonsd, enda årg
Matt 6:16­21 21 askonsd, enda årg
Jak 2:14­17 21 askonsd, enda årg
1 Mos 3:1­6 22,1 1 i fastan, I årg
Matt 4:1­11 22,1 1 i fastan, I årg
Heb 4:15­16 22,1 1 i fastan, I årg
1 Mos 4:3­7 22,2 1 i fastan, II årg
Matt 16:21­23 22,2 1 i fastan, II årg
Jak 1:12­15 22,2 1 i fastan, II årg
Mika 7:7­9 22,3 1 i fastan, III årg
Mark 14:32­42 22,3 1 i fastan, III årg
Heb 5:7­10 22,3 1 i fastan, III årg
1 Mos 32:22­30 23,1 2 i fastan, I årg
Matt 15:21­28 23,1 2 i fastan, I årg
2 Kor 6:1­10 23,1 2 i fastan, I årg
1 Kung 19:1­8 23,2 2 i fastan, II årg
Luk 7:36­50 23,2 2 i fastan, II årg
1 Kor 10:12­13 23,2 2 i fastan, II årg
Jer 12:1­3 23,3 2 i fastan, III årg
Mark 9:14­32 23,3 2 i fastan, III årg
Heb 11:23­27 23,3 2 i fastan, III årg
Jes 59:14­17 24,1 3 i fastan, I årg
Luk 11:14­28 24,1 3 i fastan, I årg
Ef 5:5­11 24,1 3 i fastan, I årg
Sak 3:1­5 24,2 3 i fastan, II årg
Luk 4:31­37 24,2 3 i fastan, II årg
2 Kor 12:7­10 24,2 3 i fastan, II årg
Jer 26:8­15 24,3 3 i fastan, III årg
Joh 12:35­43 24,3 3 i fastan, III årg
1 Joh 3:7­8 24,3 3 i fastan, III årg
2 Kung 4:42­44 25,1 midfastosönd, I årg
Joh 6:1­15 25,1 midfastosönd, I årg
2 Kor 9:8­10 25,1 midfastosönd, I årg
2 Mos 16:11­15 25,2 midfastosönd, II årg
2 Mos 16:31 25,2 midfastosönd, II årg
2 Mos 16:35 25,2 midfastosönd, II årg
Joh 6:24­36 25,2 midfastosönd, II årg
1 Pet 2:1­3 25,2 midfastosönd, II årg
5 Mos 8:2­3 25,3 midfastosönd, III årg
Joh 6:51­65 25,3 midfastosönd, III årg
1 Kor 10:16­17 25,3 midfastosönd, III årg
1 Mos 22:1­14 26,1 5 i fastan, I årg
Joh 11:46­57 26,1 5 i fastan, I årg
Heb 7:24­27 26,1 5 i fastan, I årg
Jes 43:23­25 26,2 5 i fastan, II årg
Matt 21:33­43 26,2 5 i fastan, II årg
Heb 9:11­12 26,2 5 i fastan, II årg
Heb 9:15 26,2 5 i fastan, II årg
Jes 1:16­18 26,3 5 i fastan, III årg
Joh 3:11­15 26,3 5 i fastan, III årg
1 Joh 1:8­2:2 26,3 5 i fastan, III årg
Sak 2:10­13 27,1 palmsönd, I årg
2 Mos 13:6­9 27,2 palmsönd, II årg
Luk 19:28­40 27,2 palmsönd, II årg
1 Kor 5:7­8 27,2 palmsönd, II årg
1 Mos 14:18­20 27,3 palmsönd, III årg
Luk 22:1­13 27,3 palmsönd, III årg
Ef 2:12­16 27,3 palmsönd, III årg
Joh 12:1­16 27,4 palmsönd, I II III årg
Fil 2:5­11 27,4 palmsönd, I II III årg
2 Mos 12:21­28 28 skärtorsd, enda årg
Matt 26:17­30 28 skärtorsd, enda årg
Joh 13:1­15 28 skärtorsd, enda årg
1 Kor 10:16­17 28 skärtorsd, enda årg
1 Kor 11:20­32 28 skärtorsd, enda årg
Jes 53:3­7 29 långfred, enda årg
Matt 27:32­56 29 långfred, enda årg
Matt 27:57­66 29 långfred, enda årg
Mark 15:21­41 29 långfred, enda årg
Mark 15:42­47 29 långfred, enda årg
Luk 23:26­49 29 långfred, enda årg
Luk 23:50­56 29 långfred, enda årg
Joh 19:17­37 29 långfred, enda årg
Joh 19:38­42 29 långfred, enda årg
Heb 4:14­16 29 långfred, enda årg
Heb 5:7­10 29 långfred, enda årg
2 Mos 14:10­11 30 påsknattmässa, enda årg
2 Mos 14:15­16 30 påsknattmässa, enda årg
2 Mos 14:21­22 30 påsknattmässa, enda årg
Matt 28:1­8 30 påsknattmässa, enda årg
Rom 6:3­11 30 påsknattmässa, enda årg
Mark 16:1­8 31,1 påskdagen, I årg
1 Kor 15:53­57 31,1 påskdagen, I årg
Joh 20:1­10 31,2 påskdagen, II årg
Apg 13:32­35 31,2 påskdagen, II årg
Luk 24:1­12 31,3 påskdagen, III årg
1 Kor 15:12­21 31,3 påskdagen, III årg
Jes 25:8­9 31,4 påskdagen, I II III årg
Jona 2:1­11 32,1 annand påsk, I årg
Apg 10:34­43 32,1 annand påsk, I årg
1 Sam 2:6­8 32,2 annand påsk, II årg
Joh 20:11­18 32,2 annand påsk, II årg
Kol 3:1­4 32,2 annand påsk, II årg
Jer 31:9­11 32,3 annand påsk, III årg
Luk 24:36­49 32,3 annand påsk, III årg
1 Joh 2:6­8 32,3 annand påsk, III årg
Luk 24:13­35 32,4 annand påsk, I II III årg
Jes 43:10­12 33,1 1 e påsk, I årg
Joh 20:19­31 33,1 1 e påsk, I årg
1 Kor 15:1­11 33,1 1 e påsk, I årg
Hos 6:1­3 33,2 1 e påsk, II årg
Joh 21:1­14 33,2 1 e påsk, II årg
1 Joh 5:4­10 33,2 1 e påsk, II årg
Jer 18:1­6 33,3 1 e påsk, III årg
Joh 21:15­19 33,3 1 e påsk, III årg
1 Pet 1:3­9 33,3 1 e påsk, III årg
Hes 34:11­16 34,1 2 e påsk, I årg
Joh 10:11­16 34,1 2 e påsk, I årg
1 Pet 2:21­25 34,1 2 e påsk, I årg
Ps 23:1­6 34,2 2 e påsk, II årg
Hes 34:23­31 34,2 2 e påsk, II årg
Joh 10:1­10 34,2 2 e påsk, II årg
Heb 13:20­21 34,2 2 e påsk, II årg
4 Mos 27:15­17 34,3 2 e påsk, III årg
Matt 9:36­38 34,3 2 e påsk, III årg
Apg 20:28­31 34,3 2 e påsk, III årg
Jes 54:7­10 35,1 3 e påsk, I årg
Joh 16:16­22 35,1 3 e påsk, I årg
Heb 13:12­16 35,1 3 e påsk, I årg
Job 19:25­27 35,2 3 e påsk, II årg
Joh 14:1­12 35,2 3 e påsk, II årg
2 Kor 4:16­18 35,2 3 e påsk, II årg
2 Mos 13:20­22 35,3 3 e påsk, III årg
Joh 13:31­35 35,3 3 e påsk, III årg
1 Thess 5:9­11 35,3 3 e påsk, III årg
Hos 11:1­4 36,1 4 e påsk, I årg
Joh 16:5­11 36,1 4 e påsk, I årg
1 Joh 4:10­16 36,1 4 e påsk, I årg
Jer 17:5­8 36,2 4 e påsk, II årg
Joh 15:10­17 36,2 4 e påsk, II årg
Gal 5:16­24 36,2 4 e påsk, II årg
Jes 57:15­16 36,3 4 e påsk, III årg
Joh 17:9­17 36,3 4 e påsk, III årg
1 Joh 3:18­24 36,3 4 e påsk, III årg
Jer 29:11­13 37,1 bönsönd, I årg
Joh 16:23­33 37,1 bönsönd, I årg
Ef 3:14­21 37,1 bönsönd, I årg
Jes 55:6­7 37,2 bönsönd, II årg
Luk 11:1­10 37,2 bönsönd, II årg
1 Joh 5:13­15 37,2 bönsönd, II årg
2 Mos 17:8­12 37,3 bönsönd, III årg
Matt 6:5­8 37,3 bönsönd, III årg
Rom 8:24­28 37,3 bönsönd, III årg
Jes 61:10­11 38,1 Kr himmelsf d, I årg
Matt 28:16­20 38,1 Kr himmelsf d, I årg
Ps 110:1­4 38,2 Kr himmelsf d, II årg
Luk 24:49­53 38,2 Kr himmelsf d, II årg
Ef 1:17­23 38,2 Kr himmelsf d, II årg
Dan 7:13­14 38,3 Kr himmelsf d, III årg
Joh 17:24­26 38,3 Kr himmelsf d, III årg
2 Tim 2:8­13 38,3 Kr himmelsf d, III årg
Apg 1:1­11 38,4 Kr himmelsf d, I II III årg
Joel 2:28­29 39,1 6 e påsk, I årg
Joh 15:26­16:4 39,1 6 e påsk, I årg
Gal 3:13­14 39,1 6 e påsk, I årg
5 Mos 31:6­8 39,2 6 e påsk, II årg
Luk 11:11­13 39,2 6 e påsk, II årg
Rom 8:31­39 39,2 6 e påsk, II årg
1 Kung 19:9­16 39,3 6 e påsk, III årg
Joh 16:12­15 39,3 6 e påsk, III årg
Apg 1:12­14 39,3 6 e påsk, III årg
Jer 31:31­34 40,1 pingstdagen, I årg
Joh 14:23­29 40,1 pingstdagen, I årg
1 Mos 11:1­9 40,2 pingstdagen, II årg
Joh 14:15­21 40,2 pingstdagen, II årg
1 Kor 12:4­11 40,2 pingstdagen, II årg
Jes 12:3­6 40,3 pingstdagen, III årg
Joh 7:37­39 40,3 pingstdagen, III årg
2 Kor 5:14­17 40,3 pingstdagen, III årg
Apg 2:1­11 40,4 pingstdagen, I II III årg
2 Mos 17:1­7 41,1 annand pingst, I årg
Joh 3:16­21 41,1 annand pingst, I årg
Apg 10:42­48 41,1 annand pingst, I årg
Hes 11:19­20 41,2 annand pingst, II årg
Joh 6:44­47 41,2 annand pingst, II årg
Apg 11:19­26 41,2 annand pingst, II årg
Jes 44:1­5 41,3 annand pingst, III årg
Joh 12:44­50 41,3 annand pingst, III årg
Apg 2:36­39 41,3 annand pingst, III årg
5 Mos 4:32­34 42,1 hel tref d, I årg
5 Mos 4:39­40 42,1 hel tref d, I årg
Matt 11:25­30 42,1 hel tref d, I årg
Apg 2:24­35 42,1 hel tref d, I årg
5 Mos 6:4­9 42,2 hel tref d, II årg
Matt 28:16­20 42,2 hel tref d, II årg
Rom 11:33­36 42,2 hel tref d, II årg
2 Mos 3:1­6 42,3 hel tref d, III årg
2 Mos 3:14­15 42,3 hel tref d, III årg
Joh 15:1­9 42,3 hel tref d, III årg
Apg 4:5­12 42,3 hel tref d, III årg
Jes 43:1­3 43,1 1 e tref, I årg
Joh 3:1­8 43,1 1 e tref, I årg
Rom 6:3­11 43,1 1 e tref, I årg
2 Mos 14:21­22 43,2 1 e tref, II årg
Joh 1:29­34 43,2 1 e tref, II årg
Tit 3:4­8 43,2 1 e tref, II årg
Hes 36:25­28 43,3 1 e tref, III årg
Matt 3:11­12 43,3 1 e tref, III årg
Apg 8:26­39 43,3 1 e tref, III årg
Jes 25:6­7 44,1 2 e tref, I årg
Luk 14:16­24 44,1 2 e tref, I årg
Upp 19:5­9 44,1 2 e tref, I årg
5 Mos 7:6­8 44,2 2 e tref, II årg
Luk 19:1­10 44,2 2 e tref, II årg
1 Kor 1:26­31 44,2 2 e tref, II årg
Jes 55:1­3 44,3 2 e tref, III årg
Joh 1:35­46 44,3 2 e tref, III årg
Rom 8:28­30 44,3 2 e tref, III årg
Mika 7:18­19 45,1 3 e tref, I årg
Luk 15:1­10 45,1 3 e tref, I årg
Ef 2:1­10 45,1 3 e tref, I årg
Jes 65:1­2 45,2 3 e tref, II årg
Luk 15:11­32 45,2 3 e tref, II årg
1 Pet 5:6­11 45,2 3 e tref, II årg
Jes 44:21­22 45,3 3 e tref, III årg
Matt 9:9­13 45,3 3 e tref, III årg
Rom 5:6­8 45,3 3 e tref, III årg
2 Sam 12:1­10 46,1 4 e tref, I årg
2 Sam 12:13 46,1 4 e tref, I årg
Matt 7:1­5 46,1 4 e tref, I årg
Rom 14:7­13 46,1 4 e tref, I årg
Sak 7:8­10 46,2 4 e tref, II årg
Joh 8:1­11 46,2 4 e tref, II årg
Rom 2:1­4 46,2 4 e tref, II årg
Jer 3:20­22 46,3 4 e tref, III årg
Luk 13:1­5 46,3 4 e tref, III årg
Gal 6:1­5 46,3 4 e tref, III årg
1 Mos 12:1­4 47,1 apostlad, I årg
Luk 5:1­11 47,1 apostlad, I årg
1 Tim 1:12­17 47,1 apostlad, I årg
Jer 1:4­10 47,2 apostlad, II årg
Matt 16:13­20 47,2 apostlad, II årg
1 Pet 2:4­10 47,2 apostlad, II årg
1 Sam 3:1­10 47,3 apostlad, III årg
Mark 3:7­19 47,3 apostlad, III årg
1 Kor 12:12­26 47,3 apostlad, III årg
Jes 50:4­5 48,1 6 e tref, I årg
Matt 5:20­26 48,1 6 e tref, I årg
Rom 12:16­21 48,1 6 e tref, I årg
Jos 24:19­24 48,2 6 e tref, II årg
Matt 16:24­27 48,2 6 e tref, II årg
1 Pet 1:13­21 48,2 6 e tref, II årg
5 Mos 15:7­8 48,3 6 e tref, III årg
5 Mos 15:10­11 48,3 6 e tref, III årg
Luk 9:51­62 48,3 6 e tref, III årg
Fil 2:1­4 48,3 6 e tref, III årg
Joh 17:1­8 49,2 Kr förklar d, II årg
Upp 1:9­18 49,2 Kr förklar d, II årg
Matt 17:9­13 49,3 Kr förklar d, III årg
2 Kor 5:1­8 49,3 Kr förklar d, III årg
2 Mos 34:27­35 49,4 Kr förklar d, I II III årg
Matt 17:1­8 49,4 Kr förklar d, I II III årg
2 Pet 1:16­18 49,4 Kr förklar d, I II III årg
Mik 3:5­7 50,1 8 e tref, I årg
Matt 7:15­21 50,1 8 e tref, I årg
1 Joh 4:1­6 50,1 8 e tref, I årg
Ords 7:1­3 50,2 8 e tref, II årg
Matt 7:22­29 50,2 8 e tref, II årg
1 Kor 3:10­15 50,2 8 e tref, II årg
Jer 7:1­7 50,3 8 e tref, III årg
Matt 7:13­14 50,3 8 e tref, III årg
Rom 8:12­17 50,3 8 e tref, III årg
Am 5:12­15 51,1 9 e tref, I årg
Matt 25:14­30 51,1 9 e tref, I årg
1 Pet 4:7­11 51,1 9 e tref, I årg
Jes 10:1­3 51,2 9 e tref, II årg
Luk 12:42­48 51,2 9 e tref, II årg
1 Joh 3:13­18 51,2 9 e tref, II årg
Am 8:4­6 51,3 9 e tref, III årg
Luk 16:10­15 51,3 9 e tref, III årg
Ef 4:20 51,3 9 e tref, III årg
Ef 4:22­28 51,3 9 e tref, III årg
Jer 13:15­17 52,1 10 e tref, I årg
Luk 19:41­47 52,1 10 e tref, I årg
Upp 3:1­3 52,1 10 e tref, I årg
Jes 5:1­7 52,2 10 e tref, II årg
Luk 4:23­30 52,2 10 e tref, II årg
Rom 11:17­24 52,2 10 e tref, II årg
5 Mos 30:11­16 52,3 10 e tref, III årg
Matt 11:20­24 52,3 10 e tref, III årg
Upp 2:1­5 52,3 10 e tref, III årg
Jes 2:12­17 53,1 11 e tref, I årg
Luk 18:9­14 53,1 11 e tref, I årg
Rom 3:21­26 53,1 11 e tref, I årg
Am 5:21­24 53,2 11 e tref, II årg
Matt 21:28­31 53,2 11 e tref, II årg
Rom 7:14­25 53,2 11 e tref, II årg
Jes 1:10­17 53,3 11 e tref, III årg
Matt 23:1­12 53,3 11 e tref, III årg
Jak 1:22­27 53,3 11 e tref, III årg
1 Mos 1:24­26 54,1 12 e tref, I årg
Mark 7:31­37 54,1 12 e tref, I årg
2 Kor 3:4­8 54,1 12 e tref, I årg
2 Kor 3:17­18 54,1 12 e tref, I årg
Jes 48:20­21 54,2 12 e tref, II årg
Joh 8:31­36 54,2 12 e tref, II årg
Gal 4:31­5:6 54,2 12 e tref, II årg
Gal 5:13­14 54,2 12 e tref, II årg
1 Mos 3:17­19 54,3 12 e tref, III årg
Mark 2:23­3:5 54,3 12 e tref, III årg
Rom 8:18­23 54,3 12 e tref, III årg
3 Mos 19:16­18 55,1 13 e tref, I årg
Luk 10:23­37 55,1 13 e tref, I årg
1 Joh 4:7­10 55,1 13 e tref, I årg
5 Mos 10:17­19 55,2 13 e tref, II årg
Matt 5:38­48 55,2 13 e tref, II årg
Rom 13:8­10 55,2 13 e tref, II årg
2 Krön 28:8­15 55,3 13 e tref, III årg
Mark 12:41­44 55,3 13 e tref, III årg
Rom 12:9­15 55,3 13 e tref, III årg
Jes 62:6­7 56,1 14 e tref, I årg
Joh 17:18­23 56,1 14 e tref, I årg
Ef 4:1­6 56,1 14 e tref, I årg
Hes 37:15­22 56,2 14 e tref, II årg
Luk 22:24­47 56,2 14 e tref, II årg
Ef 2:17­22 56,2 14 e tref, II årg
2 Mos 19:3­8 56,3 14 e tref, III årg
Joh 11:49­52 56,3 14 e tref, III årg
1 Kor 1:10­13 56,3 14 e tref, III årg
1 Kon 17:8­16 57,1 15 e tref, I årg
Matt 6:24­34 57,1 15 e tref, I årg
Fil 4:11­13 57,1 15 e tref, I årg
5 Mos 4:29­31 57,2 15 e tref, II årg
Luk 10:38­42 57,2 15 e tref, II årg
Apg 4:32­35 57,2 15 e tref, II årg
2 Mos 32:1­4 57,3 15 e tref, III årg
2 Mos 32:30­35 57,3 15 e tref, III årg
Matt 6:19­23 57,3 15 e tref, III årg
1 Tim 6:7­10 57,3 15 e tref, III årg
1 Tim 6:17­19 57,3 15 e tref, III årg
Jes 38:17­20 58,1 16 e tref, I årg
Joh 11:17­27 58,1 16 e tref, I årg
Joh 11:38­44 58,1 16 e tref, I årg
Heb 2:14­15 58,1 16 e tref, I årg
Jes 26:19 58,2 16 e tref, II årg
Luk 7:11­17 58,2 16 e tref, II årg
2 Kor 4:7­11 58,2 16 e tref, II årg
Jes 51:12­16 58,3 16 e tref, III årg
Matt 9:18­26 58,3 16 e tref, III årg
Fil 1:20­26 58,3 16 e tref, III årg
Pred 12:1­7 59,1 17 e tref, I årg
Luk 16:19­31 59,1 17 e tref, I årg
1 Joh 4:16­21 59,1 17 e tref, I årg
Am 6:3­6 59,2 17 e tref, II årg
Luk 12:13­21 59,2 17 e tref, II årg
Jak 2:15­18 59,2 17 e tref, II årg
Am 5:6­8 59,3 17 e tref, III årg
Luk 16:1­8 59,3 17 e tref, III årg
1 Joh 2:15­17 59,3 17 e tref, III årg
Mik 6:6­8 60,1 18 e tref, I årg
Joh 7:14­18 60,1 18 e tref, I årg
1 Kor 1:4­9 60,1 18 e tref, I årg
5 Mos 30:19­20 60,2 18 e tref, II årg
Mark 10:17­27 60,2 18 e tref, II årg
Rom 10:1­4 60,2 18 e tref, II årg
5 Mos 10:12­15 60,3 18 e tref, III årg
Matt 13:44­46 60,3 18 e tref, III årg
Apg 26:24­29 60,3 18 e tref, III årg
1 Mos 15:1­6 61,1 19 e tref, I årg
Mark 2:1­12 61,1 19 e tref, I årg
Ef 6:10­18 61,1 19 e tref, I årg
1 Mos 9:8­17 61,2 19 e tref, II årg
Joh 9:1­7 61,2 19 e tref, II årg
Joh 9:24­39 61,2 19 e tref, II årg
Heb 11:1­3 61,2 19 e tref, II årg
Heb 11:7­10 61,2 19 e tref, II årg
Jes 30:15­18 61,3 19 e tref, III årg
Joh 6:66­69 61,3 19 e tref, III årg
Heb 10:19­25 61,3 19 e tref, III årg
1 Mos 1:27­31 62,1 20 e tref, I årg
Mark 10:2­9 62,1 20 e tref, I årg
Ef 5:21 62,1 20 e tref, I årg
Ef 5:25­33 62,1 20 e tref, I årg
1 Mos 48:8­12 62,2 20 e tref, II årg
1 Mos 48:15­16 62,2 20 e tref, II årg
Mark 10:13­16 62,2 20 e tref, II årg
2 Tim 1:3­5 62,2 20 e tref, II årg
1 Mos 18:1­8 62,3 20 e tref, III årg
Matt 12:46­50 62,3 20 e tref, III årg
Heb 13:2­3 62,3 20 e tref, III årg
Jer 29:4­7 63,1 21 e tref, I årg
Matt 22:15­22 63,1 21 e tref, I årg
Rom 13:7­8 63,1 21 e tref, I årg
1 Mos 4:8­12 63,2 21 e tref, II årg
Matt 7:12 63,2 21 e tref, II årg
Jak 2:1­8 63,2 21 e tref, II årg
Mik 4:1­4 63,3 21 e tref, III årg
Matt 12:15­21 63,3 21 e tref, III årg
2 Kor 8:1­3 63,3 21 e tref, III årg
2 Kor 8:7­15 63,3 21 e tref, III årg
Am 8:11­12 64,1 22 e tref, I årg
Luk 13:22­30 64,1 22 e tref, I årg
1 Pet 4:12­19 64,1 22 e tref, I årg
Jes 64:6­9 64,2 22 e tref, II årg
Matt 22:1­3 64,2 22 e tref, II årg
Matt 22:10­14 64,2 22 e tref, II årg
Apg 20:32­36 64,2 22 e tref, II årg
Jes 8:16­20 64,3 22 e tref, III årg
Matt 16:1­4 64,3 22 e tref, III årg
Kol 2:12­14 64,3 22 e tref, III årg
1 Mos 50:15­21 65,1 23 e tref, I årg
Matt 18:21­35 65,1 23 e tref, I årg
1 Pet 3:8­9 65,1 23 e tref, I årg
Hes 33:10­11 65,2 23 e tref, II årg
Matt 18:15­20 65,2 23 e tref, II årg
Ef 4:30­32 65,2 23 e tref, II årg
Hos 11:8­9 65,3 23 e tref, III årg
Mark 11:24­25 65,3 23 e tref, III årg
1 Thess 5:13­15 65,3 23 e tref, III årg
Joel 2:11­14 66 24 e tref, enda årg
Matt 24:1­14 66 24 e tref, enda årg
1 Thess 5:1­8 66 24 e tref, enda årg
Matt 25:1­13 67,1 sönd f domssönd, I årg
Heb 3:12­14 67,1 sönd f domssönd, I årg
Luk 12:35­40 67,2 sönd f domssönd, II årg
2 Kor 13:5­9 67,2 sönd f domssönd, II årg
Luk 12:2­9 67,3 sönd f domssönd, III årg
Luk 12:32 67,3 sönd f domssönd, III årg
Fil 3:20­21 67,3 sönd f domssönd, III årg
Sef 3:8­17 67,4 sönd f domssönd, I II III årg
Matt 25:31­46 68,1 domssönd, I årg
Upp 20:11­12 68,1 domssönd, I årg
Matt 13:47­50 68,2 domssönd, II årg
2 Pet 3:8­13 68,2 domssönd, II årg
Joh 5:24­29 68,3 domssönd, III årg
1 Kor 15:22­28 68,3 domssönd, III årg
Jes 65:17­19 68,4 domssönd, I II III årg
Mal 3:1­4 69,1 kyndelsmässod, I årg
1 Joh 1:1­7 69,1 kyndelsmässod, I årg
5 Mos 4:9­13 69,2 kyndelsmässod, II årg
Joh 1:16­18 69,2 kyndelsmässod, II årg
1 Tim 6:13­16 69,2 kyndelsmässod, II årg
Jer 31:6­7 69,3 kyndelsmässod, III årg
Matt 13:31­33 69,3 kyndelsmässod, III årg
Apg 2:42­46 69,3 kyndelsmässod, III årg
Luk 2:22­32 69,4 kyndelsmässod, I II III årg
Jes 7:10­14 70,1 Marie beb d, I årg
Rom 8:1­4 70,1 Marie beb d, I årg
Mik 5:2­4 70,2 Marie beb d, II årg
Luk 1:39­45 70,2 Marie beb d, II årg
Rom 4:18­21 70,2 Marie beb d, II årg
1 Sam 2:1­10 70,3 Marie beb d, III årg
Luk 1:46­55 70,3 Marie beb d, III årg
Ef 1:3­6 70,3 Marie beb d, III årg
Luk 1:26­38 70,4 Marie beb d, I II III årg
Jes 40:1­8 71,1 midsommard, I årg
Luk 1:5­17 71,1 midsommard, I årg
Apg 14:16­17 71,1 midsommard, I årg
Jer 10:11­16 71,2 midsommard, II årg
Luk 1:57­66 71,2 midsommard, II årg
Apg 17:22­31 71,2 midsommard, II årg
Jes 45:8­9 71,3 midsommard, III årg
Luk 1:67­80 71,3 midsommard, III årg
Apg 7:48­50 71,3 midsommard, III årg
Dan 6:16­22 72,1 hel Mik d, I årg
Luk 10:17­20 72,1 hel Mik d, I årg
5 Mos 33:26­28 72,2 hel Mik d, II årg
Matt 18:1­10 72,2 hel Mik d, II årg
2 Tim 2:3­9 72,2 hel Mik d, II årg
1 Mos 28:10­17 72,3 hel Mik d, III årg
Joh 1:47­51 72,3 hel Mik d, III årg
Upp 14:1­3 72,3 hel Mik d, III årg
Upp 12:7­12 72,4 hel Mik d, I II III årg
1 Krön 29:10­16 73,1 tacksägelsed, I årg
Luk 17:11­19 73,1 tacksägelsed, I årg
1 Thess 5:15­18 73,1 tacksägelsed, I årg
1 Krön 16:7­12 73,2 tacksägelsed, II årg
Matt 15:29­31 73,2 tacksägelsed, II årg
Upp 5:11­14 73,2 tacksägelsed, II årg
Jes 12:1­2 73,3 tacksägelsed, III årg
Luk 19:37­40 73,3 tacksägelsed, III årg
Kol 3:16­17 73,3 tacksägelsed, III årg
Jes 49:8­10 74,1 alla helg d, I årg
Matt 5:1­12 74,1 alla helg d, I årg
Upp 7:9­17 74,1 alla helg d, I årg
Jes 60:18­22 74,2 alla helg d, II årg
Matt 5:13­16 74,2 alla helg d, II årg
Heb 12:1­3 74,2 alla helg d, II årg
5 Mos 34:1­5 74,3 alla helg d, III årg
Luk 6:20­26 74,3 alla helg d, III årg
Heb 12:22­24 74,3 alla helg d, III årg
Hes 37:12­14 75,1 sönd e alla helg d, I årg
Luk 12:4­7 75,1 sönd e alla helg d, I årg
1 Joh 3:1­3 75,1 sönd e alla helg d, I årg
Dan 12:1­3 75,2 sönd e alla helg d, II årg
Joh 6:37­40 75,2 sönd e alla helg d, II årg
1 Kor 15:35­49 75,2 sönd e alla helg d, II årg
Jos 1:10­11 75,3 sönd e alla helg d, III årg
Luk 20:37­38 75,3 sönd e alla helg d, III årg
Heb 11:13­16 75,3 sönd e alla helg d, III årg
1 Kon 8:22­30 76 kyrkmässa, enda årg
Matt 21:10­16 76 kyrkmässa, enda årg
Upp 21:1­6 76 kyrkmässa, enda årg
Matt 26:1­27:31 77 passionsgtj, enda årg
Mark 14:1­15:20 77 passionsgtj, enda årg
Luk 22:1­23:25 77 passionsgtj, enda årg
Joh 17:1­19 77 passionsgtj, enda årg
Joh 18:1­19:16 77 passionsgtj, enda årg