Sommarstall, Storön, Järna sn.
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2017

Timmerstallet dolt bakom brädlada och vegetation
I närheten finns spår av åkerbruk och en brädlada i förfall
Knutkedjan i A-B-hörnet

Den 29 september 2017 gjorde jag en tur på Storön vid Uppsälje i Västerdalälven då kartan utvisar en ganska stor mängd lador. De flesta är brädlador eller väl underhållna och låsta timmerlador antagligen av yngre datum. Ett par lador fann jag inresanta att försöka datera, den ena sannolikt ett (sommar)stall, 60.51702, 14.29634 (WGS 84), den andra en lada delvis av timmer från en sannolik rökbastu.

Byggnaden är sammanbyggd med en brädlada och försedd med plåttak. Den timrade delen, som jag bedömer fungerat som tilfälligt stall, är enkelt timrat utan långdrag, och har gjorts om minst en gång, när både väggar och dörr höjts. Det ursprungliga timret har kvar sina kilformade fällningssnitt. Fem prov togs med tillväxtborr i stockar i vägg B. Fyra är av tall med yttersta ring från 1755 och 63-80 ringar i proven, medan det återstående provet, som är av gran, trots mer än 80 ringar inte kunde dateras. I närheten står, intill en förfallen brädlada, en gammal vält och andra hästdragna redskap, som visar att åkerbruk förekommit på platsen.
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between each of all members of the collection JrnB-PISY.fil 
and the rest of the checked members of that collection (excluding samples of the same stem). 
Minimum overlap used when finding best match: 50
        Member offset to ref---
        Off Over P2Yrs------ 
    Years  set lap CorrC TTest 
JrnLB0  63   0  62  0,53  4,8 
JrnLB1  65   0  64  0,62  6,2 
JrnLB3  80   0  64  0,50  4,6 
JrnLB4  65   0  64  0,69  7,4 
Mean corr. of first column when overlap >= 50 (4 samples): 0,58 Standard deviation interval 0,51 - 0,65
All member offsets are at points of best match!


Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between available references in C:\Users\Torbjorn\Documents\DendroNya\Järna-äppelbo\JrnL\JrnLB-PISY.fil and
SödraDal_of_C:\Users\Torbjorn\Documents\DendroNya\trysilkurs\PISY-Skandinavien121221.rwl
dated to 2005 with corr >= 0,39 and with overlap >= 62 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,57  6,12  79  17  based on 4 members
JrnLB0  0,57  5,43  62  10  1755 
JrnLB4  0,54  5,12  64   5  1755 
JrnLB1  0,47  4,22  64   7  1755 
JrnLB3  0,39  3,74  79  13  1755 B5

Mätvärden (rådata)

JrnLB 1 Sommarstall, Storön, Järna sn, W          PISY
JrnLB 2 Sweden    Pinus sylvestris     6031N1417E     1676 1755
JrnLB 3 T. Axelson
JrnLB  #### 60.51703,14.29634
JrnLB0 1693  268  278  182  196  200  218  221
JrnLB0 1700  260  230  248  234  185  154  128  171  119  86
JrnLB0 1710  141  192  171  204  271  273  248  236  210  205
JrnLB0 1720  231  212  223  268  221  236  169  202  194  242
JrnLB0 1730  246  213  265  195  217  188  141  155  151  138
JrnLB0 1740  100  96  118  141  137  123  141  137  109  52
JrnLB0 1750  90  77  104  132  87  138  999
JrnLB1 1691  385  378  377  412  275  261  277  371  261
JrnLB1 1700  222  161  180  204  103  87  129  102  96  77
JrnLB1 1710  103  143  180  190  177  183  165  172  143  139
JrnLB1 1720  183  170  148  149  194  174  166  202  218  191
JrnLB1 1730  157  184  168  129  151  146  112  134  129  115
JrnLB1 1740  59  46  93  120  131  139  93  82  62  41
JrnLB1 1750  47  50  83  74  53  67  999
JrnLB3 1676  270  226  248  73
JrnLB3 1680  100  141  180  204  172  180  188  152  100  136
JrnLB3 1690  120  194  157  141  88  75  85  112  111  71
JrnLB3 1700  76  61  86  91  83  73  95  80  86  67
JrnLB3 1710  90  114  145  149  164  189  165  161  93  103
JrnLB3 1720  119  152  120  141  140  140  108  92  108  110
JrnLB3 1730  117  117  88  129  150  140  131  99  107  94
JrnLB3 1740  81  64  69  105  110  102  107  102  72  82
JrnLB3 1750  120  109  141  127  122  159  999
JrnLB3 #### B5
JrnLB4 1691  357  273  278  239  183  194  192  237  179
JrnLB4 1700  195  174  184  165  114  127  153  113  95  89
JrnLB4 1710  125  129  158  190  157  166  147  123  109  110
JrnLB4 1720  149  121  105  129  141  123  97  92  89  113
JrnLB4 1730  145  122  116  122  139  144  139  127  123  96
JrnLB4 1740  83  80  104  112  112  105  109  120  105  75
JrnLB4 1750  117  108  134  122  136  154  999


JrnLB 1 Sommarstall, Storön, Järna sn, W          PCAB
JrnLB 2 Sweden    Picea abies       6031N1417E     4917 5000
JrnLB 3 T. Axelson
JrnLB  #### 60.51703,14.29634
JrnLB  #### odaterat
JrnLB2 4917  135  185  188
JrnLB2 4920  191  60  81  61  102  108  99  112  94  131
JrnLB2 4930  89  77  90  88  91  83  88  113  91  88
JrnLB2 4940  96  82  92  100  79  85  75  93  71  69
JrnLB2 4950  59  65  66  91  52  57  38  31  48  48
JrnLB2 4960  41  48  67  91  64  75  70  60  76  87
JrnLB2 4970  97  107  120  110  102  103  74  79  111  111
JrnLB2 4980  80  109  87  95  87  122  80  87  72  73
JrnLB2 4990  94  62  67  81  96  117  78  128  171  123
JrnLB2 5000  148  999
JrnLB2 #### B4
JrnLB2 #### DistanceToPith=2,3; Written=2017-10-01 15:37:01; YearsToPith=1; 
JrnLB2 #### CalcRadius=Yes; Radius=78,952; PithCoordinates=40.735,13.970;