Lada, tidigare kanske rökbastu, Storön, Järna sn.
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2017

Ladan som delvis består av timmer sannolikt från en rökbastu
Här syns hur knutarna i de sotiga stockarna flyttats ut från att ursprungligen lämnat ett utrymme under tak utanför ingången

Den 29 september 2017 gjorde jag en tur på Storön vid Uppsälje i Västerdalälven då kartan utvisar en ganska stor mängd lador. De flesta är brädlador eller väl underhållna och låsta timmerlador antagligen av yngre datum. Ett par lador fann jag inresanta att försöka datera, den ena en relativt stor lada, med delvis sotiga insidor och utflyttade knutar, som kan ha varit en rökbastu, 60.51648, 14.31832 (WGS 84), den andra ett stall.

Fyra prov togs ur de sotiga stockarna D5, D6, D7, D8 som alla visade sig vara av tall och fällda 1820/21 och ha omkring 100 årsringar vardera. Korrelationsvärdena är helt övertygande. Insidorna är inte bilade utom där knutarna sitter, och den utskjutande delen framför ingången. Knutarna i de sju varv som tillhört den sotiga byggnaden, är av enkelkattyp, men har likväl sneda hak. Ladans övriga delar har inte undersökts.
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between the samples in JrnLA.fil and SödraDal
dated to 2005 with corr >= 0,49 and with overlap >= 84 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                  T-  Over  Skel
         Corr   Test   lap  Chi2
all...   0,72  10,30   102    20   based on 4 members
JrnLA2   0,64   7,57    84     3    1820  D7
JrnLA0   0,56   6,71    99    13    1820  C5
JrnLA1   0,49   5,57    99    10    1820  D6, konstig yta
JrnLA3   0,49   5,58   102    21    1820  D8

Mätvärden (rådata)

JrnLA  1 Lada, fd rökbastu e.d, Storön, Järna sn, W          PISY
JrnLA  2 Sweden       Pinus sylvestris         6030N1419E          1718 1820
JrnLA  3 T. Axelson
JrnLA   #### 60.51648,14.31832
JrnLA0  1721   179   169   177   191   151   151   160   162   168
JrnLA0  1730   157   143   174   169   183   145   113   111   134   112
JrnLA0  1740   106    93   114   109    99    79    87    96    94    88
JrnLA0  1750   114   104   122   125   106   116    97    94    81   145
JrnLA0  1760   105   132    94   103    97    83    98    92    83    83
JrnLA0  1770    65    47    62    58    63    63    75    77    99    70
JrnLA0  1780    68    57    69    55    57    59    67    40    35    34
JrnLA0  1790    25    53    67    60    59    64    49    58    35    53
JrnLA0  1800    31    47    51    49    51    49    36    41    32    32
JrnLA0  1810    37    34    25    21    29    30    38    23    37    31
JrnLA0  1820    20   999
JrnLA0  #### C5
JrnLA1  1721   342   325   326   324   232   166   241   240   189
JrnLA1  1730   220   207   223   195   186   164   174   216   186   167
JrnLA1  1740   124   117   142   154   142   113   104   121    96   106
JrnLA1  1750   176   161   135    89    94    77    70    81    74   104
JrnLA1  1760    91    80    81    89   101    95    89    93    94   107
JrnLA1  1770    86    73    84    77    73    66    89    89   105   101
JrnLA1  1780    90    76    67    83    86    95    82    77    49    39
JrnLA1  1790    59   123   103   104   113    84    99   109    83    67
JrnLA1  1800    60    64    69    75    56    51    40    50    40    41
JrnLA1  1810    71    55    61    88    96    71    77    73    48    61
JrnLA1  1820    71   999
JrnLA1  #### D6, konstig yta
JrnLA2  1736   182   180   199   105
JrnLA2  1740    96    84   118   131   140   137   137   134   118   111
JrnLA2  1750   151   164   174   176   146   137   111   133   133   140
JrnLA2  1760   150   174   143   146   152   131   159   144   136   158
JrnLA2  1770   118    92   112   110   110    99    94    91   105    86
JrnLA2  1780    80    86    86    91    96    81    75    87    79    74
JrnLA2  1790    58    88    84    82    97    82    72    82    74    79
JrnLA2  1800    67    66    55    49    68    71    55    66    52    55
JrnLA2  1810    62    65    68    86    76    64    73    87    79    90
JrnLA2  1820    78   999
JrnLA2  #### D7
JrnLA3  1718   276   317
JrnLA3  1720   330   295   268   213   215   184   189   224   232   221
JrnLA3  1730   208   212   212   198   223   188   111   116   129   119
JrnLA3  1740   123   106   120   135   107   111   122   131   123    98
JrnLA3  1750   120   110   146   137   123   128   110   120   103   150
JrnLA3  1760   129   135   130   116   133   112   111   109    98   113
JrnLA3  1770   112    79    91    89    79    77    87    76    84    74
JrnLA3  1780    65    56    53    56    65    72    51    42    38    24
JrnLA3  1790    24    41    51    44    60    60    59    58    48    59
JrnLA3  1800    46    48    49    42    47    39    28    42    38    32
JrnLA3  1810    32    39    36    34    25    25    33    17    22    16
JrnLA3  1820    18   999
JrnLA3  #### D8
JrnLA3  #### DistanceToPith=4,8; YearsToPith=1; CalcRadius=Yes; Radius=114,004; 
JrnLA3  #### PithCoordinates=8.636,8.308;