Lada, tidigare kanske rökbastu, Storön, Järna sn.
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2017

Ladan som delvis består av timmer sannolikt från en rökbastu
Här syns hur knutarna i de sotiga stockarna flyttats ut från att ursprungligen lämnat ett utrymme under tak utanför ingången

Den 29 september 2017 gjorde jag en tur på Storön vid Uppsälje i Västerdalälven då kartan utvisar en ganska stor mängd lador. De flesta är brädlador eller väl underhållna och låsta timmerlador antagligen av yngre datum. Ett par lador fann jag inresanta att försöka datera, den ena en relativt stor lada, med delvis sotiga insidor och utflyttade knutar, som kan ha varit en rökbastu, 60.51648, 14.31832 (WGS 84), den andra ett stall.

Fyra prov togs ur de sotiga stockarna D5, D6, D7, D8 som alla visade sig vara av tall och fällda 1820/21 och ha omkring 100 årsringar vardera. Korrelationsvärdena är helt övertygande. Insidorna är inte bilade utom där knutarna sitter, och den utskjutande delen framför ingången. Knutarna i de sju varv som tillhört den sotiga byggnaden, är av enkelkattyp, men har likväl sneda hak. Ladans övriga delar har inte undersökts.
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between the samples in JrnLA.fil and SödraDal
dated to 2005 with corr >= 0,49 and with overlap >= 84 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,72 10,30  102  20  based on 4 members
JrnLA2  0,64  7,57  84   3  1820 D7
JrnLA0  0,56  6,71  99  13  1820 C5
JrnLA1  0,49  5,57  99  10  1820 D6, konstig yta
JrnLA3  0,49  5,58  102  21  1820 D8

Mätvärden (rådata)

JrnLA 1 Lada, fd rökbastu e.d, Storön, Järna sn, W     PISY
JrnLA 2 Sweden    Pinus sylvestris     6030N1419E     1718 1820
JrnLA 3 T. Axelson
JrnLA  #### 60.51648,14.31832
JrnLA0 1721  179  169  177  191  151  151  160  162  168
JrnLA0 1730  157  143  174  169  183  145  113  111  134  112
JrnLA0 1740  106  93  114  109  99  79  87  96  94  88
JrnLA0 1750  114  104  122  125  106  116  97  94  81  145
JrnLA0 1760  105  132  94  103  97  83  98  92  83  83
JrnLA0 1770  65  47  62  58  63  63  75  77  99  70
JrnLA0 1780  68  57  69  55  57  59  67  40  35  34
JrnLA0 1790  25  53  67  60  59  64  49  58  35  53
JrnLA0 1800  31  47  51  49  51  49  36  41  32  32
JrnLA0 1810  37  34  25  21  29  30  38  23  37  31
JrnLA0 1820  20  999
JrnLA0 #### C5
JrnLA1 1721  342  325  326  324  232  166  241  240  189
JrnLA1 1730  220  207  223  195  186  164  174  216  186  167
JrnLA1 1740  124  117  142  154  142  113  104  121  96  106
JrnLA1 1750  176  161  135  89  94  77  70  81  74  104
JrnLA1 1760  91  80  81  89  101  95  89  93  94  107
JrnLA1 1770  86  73  84  77  73  66  89  89  105  101
JrnLA1 1780  90  76  67  83  86  95  82  77  49  39
JrnLA1 1790  59  123  103  104  113  84  99  109  83  67
JrnLA1 1800  60  64  69  75  56  51  40  50  40  41
JrnLA1 1810  71  55  61  88  96  71  77  73  48  61
JrnLA1 1820  71  999
JrnLA1 #### D6, konstig yta
JrnLA2 1736  182  180  199  105
JrnLA2 1740  96  84  118  131  140  137  137  134  118  111
JrnLA2 1750  151  164  174  176  146  137  111  133  133  140
JrnLA2 1760  150  174  143  146  152  131  159  144  136  158
JrnLA2 1770  118  92  112  110  110  99  94  91  105  86
JrnLA2 1780  80  86  86  91  96  81  75  87  79  74
JrnLA2 1790  58  88  84  82  97  82  72  82  74  79
JrnLA2 1800  67  66  55  49  68  71  55  66  52  55
JrnLA2 1810  62  65  68  86  76  64  73  87  79  90
JrnLA2 1820  78  999
JrnLA2 #### D7
JrnLA3 1718  276  317
JrnLA3 1720  330  295  268  213  215  184  189  224  232  221
JrnLA3 1730  208  212  212  198  223  188  111  116  129  119
JrnLA3 1740  123  106  120  135  107  111  122  131  123  98
JrnLA3 1750  120  110  146  137  123  128  110  120  103  150
JrnLA3 1760  129  135  130  116  133  112  111  109  98  113
JrnLA3 1770  112  79  91  89  79  77  87  76  84  74
JrnLA3 1780  65  56  53  56  65  72  51  42  38  24
JrnLA3 1790  24  41  51  44  60  60  59  58  48  59
JrnLA3 1800  46  48  49  42  47  39  28  42  38  32
JrnLA3 1810  32  39  36  34  25  25  33  17  22  16
JrnLA3 1820  18  999
JrnLA3 #### D8
JrnLA3 #### DistanceToPith=4,8; YearsToPith=1; CalcRadius=Yes; Radius=114,004; 
JrnLA3 #### PithCoordinates=8.636,8.308;