Fejs, Gronbacken, Forsen, Floda sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, augusti 2020

Den 14 augusti 2020 tog jag några borrprover i fejet (fjöset) på Gronbacken i Forsen, 60.46032, 14.68386. Proven togs i portlidret och syftet var att leta efter eventuellt återanvänt 1800-talstimmer från det ursprungliga fejset. Alla prov visade sig dock vara från en senare nybyggnation och fällda 1912/13. Flera av stockarna är tyvärr ihåliga och i flera fall erhölls endast korta prov.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/. En PDF-version finns.

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910

208D 1 Fejs, Gronbacken, Forsen, Floda sn PISY 208D 2 Sweden Pinus sylvestris 1764 1912 208D 3 T. Axelson
———— 208D05, 1874–1910, stock 9 (hel öv dörr), ej vk? (Se bild 5.4 MB)
———— 208D00, 1810–1911, stock 5, snedskuren ytved (Se bild 5.4 MB)
———— 208D02, 1764–1912, stock 3 (Se bild 5.4 MB)
———— 208D03a, 1875–1912, stock 6 (Se bild 5.4 MB)
———— 208D01, 1884–1912, stock 4 (Se bild 5.4 MB)
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 208D.fil and
Petmyra dated to 2002 with corr >= 0,35 and with overlap >= 28 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,48  6,56  148  22  based on 5 members
208D05  0,73  6,22  36   9  1874-1910 st 9 (hel öv dörr), ej vk?
208D03a  0,69  5,62  37   3  1875-1912 st 6
208D00  0,45  5,02  101  16  1810-1911 st5, snedskuren ytved
208D01  0,39  2,16  28   6  1884-1912 st 4
208D02  0,35  4,55  148   6  1764-1912 st3


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples 208D.fil and
FlodaSn0 dated to 2005 with corr >= 0,35 and with overlap >= 28 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,46  6,27  148  13  based on 5 members
208D05  0,78  7,18  36   9  1874-1910 st 9 (hel öv dörr), ej vk?
208D03a  0,75  6,79  37   8  1875-1912 st 6
208D01  0,54  3,30  28   8  1884-1912 st 4
208D00  0,36  3,89  101   7  1810-1911 st5, snedskuren ytved
208D02  0,35  4,55  148   0  1764-1912 st3