Loftbod, Perjonsgården, Hagen, Floda sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, mars 2019

Loftboden av timmer fällt vintrarna 1749/50 och 1750/51.
Loftboden, 60.49633, 14.82894 (WGS 84), som utgör sydöstra änden av en sammanhängande uthusbyggnad, har flyttningsmärken med rödkrita och framsidan har tidigare varit förspikad. Dörrarna på nedre våningen har troligen inte använts på nuvarande plats. Ursprunglig mellanvägg och golv saknas och en ny dörr ha tagits upp på baksidan. Byggnaden har således fått en ny funktion som redskaps och vedbod på dess nuvarande plats. Timret är bilat på båda sidorna. Knutshaken är snedda och loftet har haklaxknutar – liknande knutar finns i stugan på Lövens myra från ca 1762. Under det nuvarande tegeltaket finns både pärttak och under det ett nävertak som vilar på längsgående smala obarkade granklovor. Prov togs med tillväxtborr (5 mm) i stockarna A10b (översta av dörrpartiet delade stocken, till höger om dörrarna, utifrån sett), A12, A13 och i en mellangolvtilja (nr 4 räknat från vägg D). Dessa är alla fällda vinterhalvåret 1749/50. Väggtimmerstockarna är möjligen från samma träd, och i alla fall från samma bestånd. Prov togs också i två stockar i röste B (stockarna 3 och 5 uppifrån räknat). Dessa fälldes vinterhalvåret 1750/51. Det finns en viss färgskiftning i timret mellan röstet och timret i nedre delen av väggen, men i övrigt verkar timret i hela boden enhetligt. Tolkningen är därför att den ursprungligen byggdes under minst ett par år, 1750 och 1751. Den bör ha kommit till nuvarande plats under sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal att döma av märkningen med rödkrita. Ett foto av byggnaderna på gamla Perjonsgården, 60.49115, 14.8317 (WGS 84), som eventuellt tagits av Lennart Wålstedt, i så fall rimligen tidigast 1918, visar en loftbod, som nog kan vara samma, och i så fall skulle den ha kunnat flyttas omkring 1920-talet, men något försök att identifiera timmer som tillkommit vid denna flyttning gjordes aldrig, och det stannar därför vid förmodanden.

Sneda knutshak och bilat timmer. Detalj från knut A-B i loftgången.
Röste B. Näver under pärttaket. Röstet är av träd fällda året efter dem som användes för nedervåningen.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

  Rest193200193201193202193203193204193205SödraDal
Dated:1749174917491749175017502005
 Years  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap
Rest      0,68  7,6   70   0,61  6,6   73   0,51  5,2   77   0,41  5,2  135   0,41  6,0  174   0,59  6,4   80   0,68 12,3  177
19320071   0,68  7,6   70    0,63  6,7   70   0,62  6,5   70   0,31  2,7   70   0,25  2,1   67   0,46  4,3   70   0,59  6,0   70
19320174   0,61  6,6   73   0,63  6,7   70    0,56  5,7   73   0,28  2,4   73   0,24  2,0   70   0,43  4,0   73   0,52  5,1   73
19320278   0,51  5,2   77   0,62  6,5   70   0,56  5,7   73    0,29  2,6   77*  0,13  1,1   74   0,32  2,9   77   0,41  3,9   77
193203136   0,41  5,2  135   0,31  2,7   70   0,28  2,4   73   0,29  2,6   77    0,31  3,7  132   0,43  4,1   79   0,50  6,7  135
193204178   0,41  6,0  174   0,25  2,1   67   0,24  2,0   70*  0,13  1,1   74   0,31  3,7  132    0,35  3,2   77   0,56  8,9  174
19320581   0,59  6,4   80   0,46  4,3   70   0,43  4,0   73   0,32  2,9   77   0,43  4,1   79   0,35  3,2   77    0,64  7,4   80
SödraDal644   0,68 12,3  177   0,59  6,0   70   0,52  5,1   73   0,41  3,9   77   0,50  6,7  135   0,56  8,9  174   0,64  7,4   80 
  Rest193200193201193202193203193204193205SödraDal
MinimumCorr
0,13
0,410,250,240,130,280,130,320,41Mätvärden (rådata)

19320 1 Loftbod, Perjons, Hagen, Floda sn          PISY
19320 2 Sweden    Pinus sylvestris  200m 6029N1449E     1573 1750
19320 3 T. Axelson
19320  #### 60.49633, 14.82894
193200 1679  254
193200 1680  279  241  230  291  180  235  209  101  46  87
193200 1690  108  88  48  45  90  66  95  98  138  147
193200 1700  159  127  150  129  129  107  107  97  95  61
193200 1710  80  64  78  78  50  69  89  54  46  33
193200 1720  55  45  50  33  41  53  43  49  45  55
193200 1730  53  47  45  42  45  42  35  51  44  39
193200 1740  31  20  40  39  33  34  28  30  29  25
193200 1750  999
193200 #### A10 b
193201 1676  292  257  400  237
193201 1680  274  249  220  250  189  252  211  151  117  107
193201 1690  107  120  103  103  118  71  96  77  70  71
193201 1700  85  79  86  88  96  92  105  108  75  55
193201 1710  71  63  80  83  76  119  121  75  69  67
193201 1720  81  72  63  40  41  65  50  43  58  60
193201 1730  49  45  33  37  48  53  27  36  35  39
193201 1740  30  23  37  47  39  57  39  51  58  51
193201 1750  999
193201 #### A12
193202 1672  213  168  159  134  145  82  109  75
193202 1680  114  114  96  101  62  98  109  101  56  74
193202 1690  61  59  39  28  60  34  42  49  54  56
193202 1700  85  54  60  59  58  65  81  71  66  44
193202 1710  41  36  39  45  49  51  97  75  73  73
193202 1720  64  86  73  54  58  64  44  50  40  50
193202 1730  58  49  48  67  57  65  50  63  69  66
193202 1740  55  54  68  81  64  83  69  94  82  53
193202 1750  999
193202 #### A13
193203 1614  111  85  95  131  123  140
193203 1620  129  121  112  127  110  79  94  103  101  123
193203 1630  79  89  74  76  89  90  85  81  61  63
193203 1640  89  61  69  78  82  72  85  93  99  112
193203 1650  96  89  59  61  68  81  65  48  39  54
193203 1660  65  60  66  88  89  77  66  58  40  31
193203 1670  37  28  37  50  37  50  61  48  73  79
193203 1680  59  89  77  74  69  78  109  119  84  107
193203 1690  111  107  109  97  103  91  89  76  95  73
193203 1700  90  92  112  80  64  69  85  60  48  35
193203 1710  51  37  32  39  51  59  63  61  54  59
193203 1720  71  60  72  82  92  90  76  88  71  74
193203 1730  79  63  56  61  76  58  42  36  36  33
193203 1740  28  24  28  26  23  22  19  18  28  19
193203 1750  999
193203 #### tilja 4 från vägg D
193204 1573  107  139  128  141  130  109  78
193204 1580  90  69  67  85  79  120  129  113  70  78
193204 1590  93  83  76  64  90  77  79  50  46  63
193204 1600  67  73  66  65  73  64  62  81  55  74
193204 1610  64  69  65  54  43  34  54  91  53  50
193204 1620  63  83  52  90  61  71  62  60  72  83
193204 1630  85  82  78  83  73  102  74  97  79  78
193204 1640  68  57  59  48  50  80  82  65  69  69
193204 1650  51  60  53  49  65  60  61  57  60  34
193204 1660  38  28  31  39  50  40  32  34  47  49
193204 1670  53  38  43  42  39  53  57  25  41  51
193204 1680  56  95  96  114  64  55  62 -999   9  16
193204 1690  25  32  32  35  52  55  34  31  26  14
193204 1700  21  29  44  31  39  37  40  26  14  10
193204 1710  15  11  17   9  13  18  10 -999 -999  22
193204 1720  21  28  20  28  33  36  36  29  46  37
193204 1730  35  40  47  25  33  20  22  30  32  28
193204 1740  23  15  28  29  30  24  23  33  31  22
193204 1750  29  999
193204 #### Röste B stock 3 uppifrån under nock
193205 1670  57  52  49  35  22  25  37  39  89  114
193205 1680  103  127  123  103  66  83  92  93  76  91
193205 1690  118  160  143  128  138  117  107  108  101  89
193205 1700  90  88  113  132  165  165  195  167  107  64
193205 1710  67  54  85  93  90  128  157  107  77  77
193205 1720  153  182  157  139  162  137  84  125  90  118
193205 1730  100  73  55  48  54  47  41  56  66  36
193205 1740  34  12  14  16  16  19  21  27  48  77
193205 1750  114  999
193205 #### Röste B stock 5 uppifrån under nock