Om evangelieboken

Texter som i registret står på fel söndag eller årgång
Dessa rätterlser har beaktats i säväl tabellerna som i Perikoplekt

Text Rätt Felaktigt
2 Sam 12:1­15 4 e tref, I årg 4 e trett I årg
Hes 33:10­16 5 e trett, III årg 5 e tref III årg
Hes 34:17­23 5 e trett, I årg 5 e tref I årg
Matt 13:24­30 5 e trett, I årg 15 e tref I årg
Mark 1:12­13 1 i fastan, III årg 1 i advent III årg
Ef 6:10­18 3 i fastan, II årg 3 i fastan III årg
Hebr 4:12­13 sexag, III årg sexag II årg